Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltılmış sözcüklere gelen eklerle ilgili bir yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltılmış sözcüklere.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltılmış sözcüklere gelen eklerle ilgili bir yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltılmış sözcüklere."— Sunum transkripti:

1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltılmış sözcüklere gelen eklerle ilgili bir yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltılmış sözcüklere gelen eklerle ilgili bir yazım yanlışı vardır? C) SSK’dan emekli olmuş. C) SSK’dan emekli olmuş. B) DSİ’ye dilekçe verdim. B) DSİ’ye dilekçe verdim. A)Onun kızı TV’da sunucu olmuş. A)Onun kızı TV’da sunucu olmuş. D) Yeni Kararlar YÖK’e sunuldu. D) Yeni Kararlar YÖK’e sunuldu.

2 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” ile ilgili bir yanlışlık vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” ile ilgili bir yanlışlık vardır? C) Demek ki, sonunda durumu o da anladı. C) Demek ki, sonunda durumu o da anladı. A) Tam çıkacaktım ki, misafirler kapıyı çaldı. A) Tam çıkacaktım ki, misafirler kapıyı çaldı. B) Gördümki başaramayacak, ben de okuldan aldım. B) Gördümki başaramayacak, ben de okuldan aldım. D) Bu gidişle sanıyorum ki, adam olsun. D) Bu gidişle sanıyorum ki, adam olsun.

3 Hangi isim tamlamasının tamlananı türemiş yapılı değildir? Hangi isim tamlamasının tamlananı türemiş yapılı değildir? B) Doğa sevgisi A) Şehir insanının duygusuzluğu A) Şehir insanının duygusuzluğu C) Öğrencinin karnesi C) Öğrencinin karnesi D) Hanımelinin kokusu D) Hanımelinin kokusu

4 ’’O’’sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde şahıs zamiri olarak kullanılmıştır? ’’O’’sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde şahıs zamiri olarak kullanılmıştır? B) O benim aldığımın aynısı A) O zamanlar daha çok küçüktü. D) O seni hiçbir zaman bırakmaz. C) O çocuğun yapmadığını biliyordum.

5 A= I-4I - I-5I B= I-1I + I-7I C= I-1I – I-10I Olduğuna göre C+B.A=? işleminin sonucu kaçtır. A= I-4I - I-5I B= I-1I + I-7I C= I-1I – I-10I Olduğuna göre C+B.A=? işleminin sonucu kaçtır. B) - 2 A) 72 D) -17 C) 1

6 B) 1/2 A) 7/2 D) 3/7 C) 3/2 1 4 3 3 6 5 1 5 1 2. :( +)=? İşleminin sonucu kaçtır?

7 % 30 karla satılan mal 5 YTL daha ucuza satılırsa % 20 zarar ediliyor. Buna göre malın maliyeti kaç YTL dir? % 30 karla satılan mal 5 YTL daha ucuza satılırsa % 20 zarar ediliyor. Buna göre malın maliyeti kaç YTL dir? C) 12 A) 8 B) 10 D) 13

8 3 Matematik, 4 Türkçe kitabı bir rafa Türkçe kitapları bir arada olmak şartıyla kaç farklı şekilde dizilebilir? 3 Matematik, 4 Türkçe kitabı bir rafa Türkçe kitapları bir arada olmak şartıyla kaç farklı şekilde dizilebilir? B) 7! A) 4!. 3! D) 4!. 4! C) 4!. 5!

9 İsteğimiz dışında çalışan iç organların kontrol merkezi neresidir? İsteğimiz dışında çalışan iç organların kontrol merkezi neresidir? B) Beyincik A) Beyin C) Omurilik Soğanı D) Omurilik

10 Aşağıdaki damarlardan hangisinin taşıdığı kanda boşaltım maddelerinin oranı daha düşüktür? Aşağıdaki damarlardan hangisinin taşıdığı kanda boşaltım maddelerinin oranı daha düşüktür? B) Aort atar damarı A) Böbrek atar damarı C) Böbrek toplardamarı D) Üst ana toplar damar

11 Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin önemi ve sonuçları arasında sayılmaz? Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin önemi ve sonuçları arasında sayılmaz? B) Bizans İmparatorluğu yıkıldı. A) Avrupalıların Türkleri Balkanlardan atma ümitleri yok oldu. D) Avrupa’da derebeylikler güçlendi. C) Anadolu ve Ortadoğu Avrupa’nın Tehdit ve baskısından kurtuldu.

12 Sanayi İnkılabı’ndan sonra Avrupa’nın sanayi mallarının Osmanlı pazarına girmesi; Osmanlı Devleti’nin küçük sanayi atölyelerinin kapanmasına İşsiz sayısının ve yoksulluğun artmasına yol açmıştır. Bu olumsuzlukları kolaylaştıran temel etken aşağıdakilerden hangisi olmuştur? Sanayi İnkılabı’ndan sonra Avrupa’nın sanayi mallarının Osmanlı pazarına girmesi; Osmanlı Devleti’nin küçük sanayi atölyelerinin kapanmasına İşsiz sayısının ve yoksulluğun artmasına yol açmıştır. Bu olumsuzlukları kolaylaştıran temel etken aşağıdakilerden hangisi olmuştur? B) Hammadde ihtiyacının artması A) Milliyetçilik fikrinin Osmanlı aydınlarını etkilemesi D) Batılı ülkelere kapitülasyonların verilmesi C) Tımar sisteminin bozulması

13 Oruç ibadetinin başladığı ve bittiği zamanlara ne ad verilir. Oruç ibadetinin başladığı ve bittiği zamanlara ne ad verilir. C) Savm-Salat B) Kaza-Kader A) İmsak-İftar D) Aşure-Muharrem

14 2008 Avrupa şampiyonasında A-Milli takımımız grup maçlarında hangi ülke ile karşılaşmayacaktır? 2008 Avrupa şampiyonasında A-Milli takımımız grup maçlarında hangi ülke ile karşılaşmayacaktır? B) İsviçre A) Portekiz C) İspanya D) Çek Cumhuriyeti

15 Avrupa Kültür Başkenti kapsamında 2010 yılında Avrupa kültür başkenti olarak seçilen şehir hangsidir? Avrupa Kültür Başkenti kapsamında 2010 yılında Avrupa kültür başkenti olarak seçilen şehir hangsidir? C) Paris A) Milano B) İstanbul D) Konya

16 “Çocuk, babasının elini sımsıkı tutmuştu.” cümlesinde aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur? “Çocuk, babasının elini sımsıkı tutmuştu.” cümlesinde aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur? B) Nesne A) Özne D) Dolaylı tümleci C) Zarf tümleci

17 Şekilde O merkezli çemberde; s(BAO)=50 ve s(AOC)=70 olduğuna göre; s(BCO) kaç derecedir? Şekilde O merkezli çemberde; s(BAO)=50 ve s(AOC)=70 olduğuna göre; s(BCO) kaç derecedir? B) 20 A) 10 C) 15 D) 30

18 A +2 B -1 C +3 D -3 iyonlarının elektron sayıları eşit olduğuna göre hangisinin atom numarası en büyüktür? A +2 B -1 C +3 D -3 iyonlarının elektron sayıları eşit olduğuna göre hangisinin atom numarası en büyüktür? C) C +3 A) A +2 B) B -1. D) D -3

19 II. Mahmut 1838’de Tıp Okulu’nun açılışında öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada şöyle demiştir. “Burada Fransızca olarak tıp tahsil edeceksiniz. Sizlere Fransızca okutmaktan benim amacım Fransızca’yı tahsil ettirmek değildir. Ancak tıp bilimini öğrenip, zamanla kendi lisanınıza almaktır. Hocalarınızdan tıp bilimini tahsile çalışın ve yavaş yavaş Türkçe’ye alıp lisanımızda eğitim yapılmasına çalışınız.” Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? II. Mahmut 1838’de Tıp Okulu’nun açılışında öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada şöyle demiştir. “Burada Fransızca olarak tıp tahsil edeceksiniz. Sizlere Fransızca okutmaktan benim amacım Fransızca’yı tahsil ettirmek değildir. Ancak tıp bilimini öğrenip, zamanla kendi lisanınıza almaktır. Hocalarınızdan tıp bilimini tahsile çalışın ve yavaş yavaş Türkçe’ye alıp lisanımızda eğitim yapılmasına çalışınız.” Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? C) Fransızca öğrenmenin amaç değil araç olduğuna C) Fransızca öğrenmenin amaç değil araç olduğuna A) Batının kültürünün değil teknolojisinin alınması gerektiğine A) Batının kültürünün değil teknolojisinin alınması gerektiğine B) Tıp derslerinin Türkçe’ye göre uyarlanması gerektiğine B) Tıp derslerinin Türkçe’ye göre uyarlanması gerektiğine D) Fransa’da tıp derslerinin Türkçe verilmesi gerektiğine D) Fransa’da tıp derslerinin Türkçe verilmesi gerektiğine

20 2007 yılının Aralık ayında bir suikast sonucu hayatını kaybeden Benazir BUTTO hangi ülkenin eski başbakanıydı? 2007 yılının Aralık ayında bir suikast sonucu hayatını kaybeden Benazir BUTTO hangi ülkenin eski başbakanıydı? C) Afganistan B) Hindistan A) Pakistan D) Irak


"Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltılmış sözcüklere gelen eklerle ilgili bir yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltılmış sözcüklere." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları