Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
STRATEJİK PLAN (2013 – 2017) KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

2 İçindekiler Misyonumuz Vizyonumuz Temel Değerler Mevcut Durum
Koleksiyon Sayılarla Hizmetlerimiz Personel Bütçe Stratejik Hedefler Kütüphanemizin Eğitim - Öğretime İlişkin Stratejik Hedefler Kütüphanemizin Çevresiyle İlişkilerini Geliştirmesine Yönelik Stratejik Hedefler Kütüphanemizin Kurumsal Alt Yapıya İlişkin Stratejik Hedefler Kütüphanemizin Kurumsal Gelişimi Sağlamaya Yönelik Stratejik Hedefler Paydaşlar / Hedef Kitle Kütüphanemiz GF Matrisi Kütüphanemiz ZT Matrisi Paydaşlara Sorulacak Sorular Stratejik Amaçlarımız Performans Değerlendirme Göstergeleri Kütüphane Kullanıcılarıyla İlgili Performans Değerlendirme Göstergeleri Eğitim – Öğretim Programlarıyla İlgili Performans Değerlendirme Göstergeleri Eğitim ve Öğretime İlişkin Stratejiler Bilimsel Araştırmalara Yönelik Stratejiler Gelişime İlişkin Stratejiler Ulusal ve Uluslararası Platformlarda Kütüphane Tanıtımlarını Artırmak

3 Misyonumuz Üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesini artırmak, araştırma ve geliştirme çalışmalarını destekleyerek modern kütüphaneciliğin gerektirdiği tüm hizmetleri verebilecek bir kütüphaneye kavuşmaktır.

4 Vizyonumuz Bilgiye değer veren ve üstün tutan kullanıcı ile iletişimde sürekliliği bulunan bir kütüphane olmaktır.

5 Temel Değerler Üniversitemiz değerlerine ilave olarak bilgi hizmetlerinin geleneksel değerleri olan; Düşünce özgürlüğüne saygı Meslek etiğine ve anlayışına uygunluk Üstün hizmet anlayışı Yaratıcılığa önem verme İşbirliği ve yardımlaşma Kullanıcılarımızın ve personelimizin huzuru Kalite Takım Çalışması Gönüllülük Sevgi Süreklilik Şeffaflık Kurumsal Adalet

6 Mevcut Durum (Koleksiyon) Koleksiyon Sinop Üniversitesi Kütüphanesi
Basılı Kitap 14.012 Aboneliği Devam Eden Dergi (Süreli) 34 E - Dergi 20.784 Tam Metin Veri Tabanı 11 Bibliyografik Veri Tabanı 1 Arama Motoru 2 E - Kitap

7 Mevcut Durum (Sayılarla Hizmetlerimiz) Hizmetler
Sinop Üniversitesi Kütüphanesi Ödünç Verilen Kitap Sayısı 7.877 Okuyucu Eğitimi Verilen Kişi Sayısı 1254 Veri Tabanı / Web Eğitimi Verilen Kişi Sayısı 648 Kütüphaneye Giren Kullanıcı Sayısı 2140 Fotokopi (ortalama günlük çekim) 93

8 Mevcut Durum (Personel) Sinop Üniversitesi Kütüphanesi
Uzman Kad. Eleman 1 Kütüphaneci 3 İdari Personel 6 Sözleşmeli Personel Toplam Personel 11 Kullanıcı Sayısı 634

9 Mevcut Durum Yıllar Abonelikler (Bütçe) 2009 2010 2011 2012
Elektronik Veri Tabanları 5.400$ 15.661,06€ 11.966$ 20.441$ 17.642,33€ Basılı Süreli Yayınlar 83.482,11€ 77.069,68€ 21.415€ Kitaplar 29.897,85 ,31 TL

10 Stratejik Hedefler Kütüphanemizin Eğitim - Öğretime İlişkin Stratejik Hedefler Kütüphanemizin Çevresiyle İlişkilerini Geliştirmesine Yönelik Stratejik Hedefler Kütüphanemizin Kurumsal Alt Yapıya İlişkin Stratejik Hedefler Kütüphanemizin Kurumsal Gelişimi Sağlamaya Yönelik Stratejik Hedefler

11 Kütüphanemizin Eğitim - Öğretime İlişkin Stratejik Hedefler
Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda bilgi kaynakları sağlamak. Kurumun bilgi ihtiyaçlarına yanıt vermek, bilgiye hızla ve kolayca erişmek için gerekli düzenlemeleri yapmak. Elektronik tabanlı bilgi hizmetleri sunmak, kaynak ödünç vermek. Bilgi okuryazarlığı eğitimini (kullanıcı eğitimi) desteklemek.

12 Kütüphanemizin Çevresiyle İlişkilerini
Geliştirmesine Yönelik Stratejik Hedefler Kamu kurum ve kuruluşlarıyla kütüphane gelişimi ve hizmetleri ile ilgili proje üretmek. Kütüphaneler arası işbirliği kapsamında basılı ve elektronik ortamda materyal paylaşımında bulunmak. Ulusal ve uluslararası düzeyde çalıştay gibi üniversiteler ve bilgi merkezleriyle işbirliğini geliştirmek.

13 Kütüphanemizin Kurumsal Alt Yapıya İlişkin Stratejik Hedefler
Kurumsal veri tabanları oluşturmak. Eğitim öğretimin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla kütüphane binasını ve alt yapısını başlayıp hızla bitirmek. Üniversite şube kütüphanelerinin otomasyonu programını oluşturup aktif hale getirmek.

14 Kütüphanemizin Kurumsal Gelişimi Sağlamaya Yönelik Stratejik Hedefler
Üniversitedeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyecek olanakları sağlamak Kütüphane tarafından verilen “Kütüphane hizmetleri” programının kapsamı genişletilip, “bilgi okuryazarlığı” eğitimi adı altında yaygınlaştırılarak, Üniversitemizin tüm öğrencilerine ve araştırmacılarına seçimli bir ders olarak verilmesi için çaba göstermek Üniversitemizin bilimsel platformdaki yerini belirleyen ürünlerin araştırılması, düzenlenmesi ve sunulması için çalışmalar yapmak Görsel-işitsel araç ve gereçlerimizi güncelleyerek Üniversitemizdeki eğitim ve öğretim çalışmalarını desteklemek ve kullanıcılarımızın boş zamanlarını değerlendirmelerine olanak sağlamak.

15 Paydaşlar / Hedef Kitle
İç Paydaş / Dış Paydaş Temel Ortaklar Stratejik Ortaklar Öğrenciler İç Paydaş Personel Akademik Personel Kütüphane Çalışanları Rektörlük Maliye Bakanlığı Dış Paydaş YÖK Kütüphane Topluluğu Sağlayıcı Kuruluşlar Sivil Toplum Örgütleri Toplum Kurum Dışı Kullanıcılar EKUAL, ANKOS, OBES

16 Kütüphanemiz GF Matrisi
Güçlü Yönler Tanınmış ve köklü bir Üniversitesinin bünyesinde olmak Toplum içindeki imajımız Üniversite yönetiminin desteği Deneyimli personel Kütüphane bütçesinde son yıllarda görülen olumlu gelişme Fırsatlar Üniversitenin diğer idari birimleriyle pozitif ilişki Üniversitemizin Performansa Dayalı Bütçeleme / Toplam Kalite Yönetimi Stratejik Plan uygulamasına geçişte kütüphanenin ön plana alınması Bilginin öneminin artmasıyla, bilgi ve belgeye erişim isteği, Bilişim sektörünün ve elektronik yayıncılığın gelişimi, Ulusal ve uluslararası işbirliği, Kütüphanecilik eğitim programları, Mesleki gelişim, Ulusal ağ, AB ‘ ye giriş, Kamu Reformu Yasası, Kamu Mali Yönetim Kanunu, Bilginin ekonomik değer olması

17 Kütüphanemiz ZT Matrisi
Zayıf Yönler Örgütsel ve Yönetsel Alanlardaki Boşluklar Uzman eleman eksikliği Eğitim ve öğretim programlarına yönelik gelişmelerden zamanında haberdar olunamaması Ar–ge çalışmasının yapılamaması. Geriye dönük elektronik arşiv oluşturma. B Fiziksel Koşulların Yetersizliği Merkez Kütüphanemizde havalandırma, iklimlendirme, ışıklandırma alanlarındaki fiziksel eksiklikler. Kullanıcı salonlarının ve depoların ihtiyaca cevap verememesi Tehditler Korsan yayıncılık Yayınevlerinin tekelleşme çabaları Materyal çeşitliliği ve maliyetlerindeki artış, Bütçenin azalma ihtimali, Döviz kurlarındaki değişmeler, Devlet personel ücret politikası ve personel alım şekli, Eğitim sisteminin araştırmaya yönelik olmaması,

18 Paydaşlara Sorulacak Sorular
Üniversite Merkez Kütüphanemizin bilgi kaynakları, eğitim ve öğretim gereksinimlerinizi karşılayacak düzeyde mi? Kütüphane kişisel gelişiminize nasıl katkıda bulunabilir? Kütüphanemizde hangi sosyal aktiviteleri görmek istersiniz? Kitap Koleksiyonunun Yeterliliği Kütüphanemizin Veri Tabanlarından ne sıklıkla kullanıyorsunuz?

19 Stratejik Amaçlarımız
Kütüphanenin varlık nedeninin “kullanıcılarımız” olduğu ilkesinin bütün etkinliklerimize yön vermesini sağlamak Kullanıcıların gereksinim duyduğu basılı, elektronik ve görsel bilgi kaynakları, dengeli bir şekilde sağlanıp, sahip olma yerine erişim felsefesini benimseyen bir anlayışı hayata geçirmek Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olmak Kütüphanenin varlık nedenini, ilgililere duyurmak ve tanıtmak için çağdaş iletişim yöntemlerinden yararlanmak

20 Stratejik Amaçlarımız
Amaç 1: Kütüphanenin varlık nedeninin “kullanıcılarımız” olduğu ilkesinin bütün etkinliklerimize yön vermesini sağlamak Hedef 1:Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak Proje 1: Üniversitemizde öğrenciler ve akademik personele yönelik oryantasyon eğitimi gerçekleştirmek.

21 Stratejik Amaçlarımız
Amaç 2: Kullanıcıların gereksinim duyduğu basılı, elektronik ve görsel bilgi kaynakları, dengeli bir şekilde sağlanıp, sahip olma yerine erişim felsefesini benimseyen bir anlayışı hayata geçirmek Hedefler 2: Kullanıcı ihtiyaçlarına ve standartlara uygun, bir “kaynak sağlama politikası” oluşturmak Elektronik kaynakların sağlanmasına yönelik ölçütler oluşturmak, etkin kullanımlarını sağlamak ve kullanıcı eğitim programları geliştirmek Türkçe yayın koleksiyonunu sanat, bilim ve kültür ürünleri açısından zenginleştirmek Yayın sağlama ve kaynak paylaşımı konularında diğer Üniversite ve araştırma kütüphaneleri/kurumları ile daha sıkı işbirliğine gitmek Kütüphane kaynakları ve hizmetlerindeki erişimi kısıtlayan engelleri aşmaya yönelik çalışmalar yapılması

22 Stratejik Amaçlarımız
Amaç 3: Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olmak Hedefler 3: Üniversitedeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyecek olanakları sağlamak Kütüphane tarafından verilen “Kütüphane hizmetleri” programının kapsamı genişletilip, “bilgi okur yazarlığı” eğitimi adı altında yaygınlaştırılarak, Üniversitemizin tüm öğrencilerine ve araştırmacılarına seçimli bir ders olarak verilmesi için çaba göstermek Üniversitemizin bilimsel platformdaki yerini belirleyen ürünlerin araştırılması, düzenlenmesi ve sunulması için çalışmalar yapmak Görsel-işitsel araç ve gereçlerimizi güncelleyerek Üniversitemizdeki eğitim ve öğretim çalışmalarını desteklemek ve kullanıcılarımızın boş zamanlarını değerlendirmelerine olanak sağlamak

23 Stratejik Amaçlarımız
Amaç 4: Kütüphanenin varlık nedenini, ilgililere duyurmak ve tanıtmak için çağdaş iletişim yöntemlerinden yararlanmak Hedefler 4: Kütüphane etkinliklerini duyurmak için halkla ilişkiler ve pazarlama tekniklerinden yararlanmak Halkla ilişkiler ve tanıtım birimi oluşturulması Kültürel etkinlikler düzenlenmesi (ders, film, gösterimi, v.b) Kütüphane bilgi kaynaklarının tanıtımı ve kullanımına yönelik kullanıcı gruplarına özel tanıtım programlarının yapılması

24 Performans Değerlendirme Göstergeleri
Kütüphane Kullanıcılarıyla İlgili Performans Değerlendirme Göstergeleri Eğitim – Öğretim Programlarıyla İlgili Performans Değerlendirme Göstergeleri

25 Performans Değerlendirme Göstergeleri
Kütüphane Kullanıcılarıyla İlgili Performans Değerlendirme Göstergeleri Kütüphane kullanıcı sayısı Alınan materyal sayıları Veri tabanı kullanıcı istatistikleri Proje kapsamına dâhil olan kullanıcı sayıları Koleksiyona eklenen kitap sayısı Koleksiyona eklenen elektronik dergi sayısı Abonelik yoluyla sağlanan elektronik referans kaynağı sayısı Abonelik yoluyla sağlanan elektronik kitap sayısı Bağış yoluyla sağlanan kitap sayısı Bağış yoluyla sağlanan süreli yayın sayısı Farklı kampüslerde olmaları nedeniyle kütüphane olanaklarından yeterince yararlanamayan kullanıcılarımıza sunulan hizmetin arttırılması

26 Performans Değerlendirme Göstergeleri
Eğitim – Öğretim Programlarıyla İlgili Performans Değerlendirme Göstergeleri Akademik personel ve öğrencilere yönelik oryantasyon programları. Kurumsal yapılanma ve hizmette sağlanan standart ve kalite. Personel ile yapılan toplantı sayısı. Personel memnuniyeti. Personel memnuniyeti anket sonuçları. Kullanıcı başına düşen personel sayısı. Uzman personel sayısı. Veri tabanına aktarılan yayın sayısı. Kütüphane koleksiyonunun ulusal ve uluslararası toplu kataloglarda yer alması. Ulusal ve uluslararası erişilebilirlik. Ödünç verilen yayın sayısı. Kullanıcı memnuniyeti. Kütüphane kullanıcı sayısındaki artış. Projenin gerçekleşme düzeyi.

27 Eğitim ve Öğretime İlişkin Stratejiler
STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim ve Öğretim Kalitesini geliştirmek Hedef eğitim ve öğretim sonuna kadar kütüphanemizin kullanıcı sayısını artırmak ( Bilgi işlem daire başkanlığıyla ortak geliştirilmeye çalışılan Üniversitemizin Akademik, İdari personel ve öğrencilerinin kütüphanemize aktif kullanıcı olmalarını sağlamak. ) Hedef Üniversitemize yeni başlayan öğrencilere “Oryantasyon” verme çalışmaları. Hedef Kütüphane – Akademisyenler –Rektörlük üçgeninde yürütülecek “Öğrencilerin Bilimsel düşünme ve çalışma yapmaları” konusunda öğrencilerin teşvik edilmesi ve çalışmalarının ödüllendirilmesi projesini hayata geçirmek. Hedef Akademisyenlerimize yönelik ayrıntılı oryantasyonun hazırlanması ve sunulması. Hedef 1.2 Ulusal ve uluslararası üniversite kütüphanelerinin fiziksel, teknolojik ve derme durumların incelenmesi ve ilgili yerlere raporlar verilmesi. Hedef Kullanıcıların gereksinim duyduğu basılı, elektronik ve görsel bilgi kaynakları, dengeli bir şekilde sağlanıp, sahip olma yerine erişim felsefesini benimseyen bir anlayışı hayata geçirmek

28 Hedef Kütüphane Dermemizin gelişimine yönelik yayın araştırmaları yapmak. Öğrenci ve akademisyenlerin gereksinimlerine öncelik vermek. Hedef Kullanıcı ihtiyaçlarına ve standartlara uygun, bir “kaynak sağlama politikası” oluşturmak Hedef Elektronik kaynakların sağlanmasına yönelik ölçütler oluşturmak, etkin kullanımlarını sağlamak ve kullanıcı eğitim programları geliştirmek Hedef Türkçe yayın koleksiyonunu sanat, bilim ve kültür ürünleri açısından zenginleştirmek Hedef Yayın sağlama ve kaynak paylaşımı konularında diğer Üniversite ve araştırma kütüphaneleri/kurumları ile daha sıkı işbirliğine gitmek Hedef Kütüphane kaynakları ve hizmetlerindeki erişimi kısıtlayan engelleri aşmaya yönelik çalışmalar yapılması Hedef 1.3 Kütüphanemizin kullanıcı odaklı çalışmaları arttırması. Hedef Aktif kullanıcıların kütüphanemizde daha esnek çalışmalar yapabilme olanaklarının sağlanması. Hedef Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak Hedef Üniversitemiz araştırmacılarının zaman ve mekan engeli olmaksızın bilgi kaynaklarımıza erişimlerini kolaylaştırmak Hedef Farklı yerleşkelerde olmaları nedeniyle, kütüphane olanaklarından yeterince yararlanamayan kullanıcılarımıza sunulan hizmeti arttırmak Hedef Engelli öğrencilerimizin kütüphane kaynaklarından ve hizmetlerinden gerektiği ölçüde yararlanmalarını sağlamak

29 Bilimsel Araştırmaya Yönelik Stratejiler
Bilimsel Araştırmaya Yönelik Stratejiler Stratejik Amaç 2: Bilimsel yayınların hazırlanmasına ve artmasına katkıda bulunmak. Hedef 2.1 Eğitim Fakültesi pilot olmak üzere, akademisyenlerimizle bire-bir görüşerek çalışmalarına yönelik bilimsel yayınları temin etmek ve alternatifler sunmak. Hedef Akademisyenlerimizin çalışmalarında, araştırma konularına göre Konunuza ilişkin Kütüphanemizdeki mevcut yayınlarımız Konunuza ilişkin elektronik ortamda (ücretsiz) elde edebileceğimiz kaynaklarımız Dermemizde mevcut olmayan ve açık erişimden elde edemeyeceğimiz yayınları, kütüphaneler arası işbirliği ile “Belge Sağlama” modülünden yararlanma şeklinde çalışmalarına rapor hazırlama. Hedef Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olmak Hedef Üniversitedeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyecek olanakları sağlamak Hedef Kütüphane tarafından verilen “Kütüphane hizmetleri” programının kapsamı genişletilip, “bilgi okuryazarlığı” eğitimi adı altında yaygınlaştırılarak, Üniversitemizin tüm öğrencilerine ve araştırmacılarına seçimli bir ders olarak verilmesi için çaba göstermek Hedef Üniversitemizin bilimsel platformdaki yerini belirleyen ürünlerin araştırılması, düzenlenmesi ve sunulması için çalışmalar yapmak Hedef Görsel-işitsel araç ve gereçlerimizi güncelleyerek Üniversitemizdeki eğitim ve öğretim çalışmalarını desteklemek ve kullanıcılarımızın boş zamanlarını değerlendirmelerine olanak sağlamak

30 Gelişime İlişkin Stratejiler
Gelişime İlişkin Stratejiler STRATEJİK AMAÇ 3: Modern ve çağdaş eğitimi destekleyen bir kütüphane binasına sahip olmak. Hedef eğitim ve öğretim yılının başlangıcına kadar gelişmekte olan dermemizi ve kullanıcı sayımızı göz önünde bulundurarak kütüphane binamızın hazırlanması. Hedef Ulusal ve uluslararası kütüphane binaları incelenerek ilgili birimlere rapor verilmesi. Hedef Hizmet alanlarını ergonomik bir duruma getirmek Hedef Mevcut bina ve hizmet alanlarından en verimli şekilde yararlanma yollarını aramak Hedef Yeterli sayıda ve kalitede mobilya (araç-gereç) sağlamak Hedef Bilgi kaynaklarının daha iyi korunması ve bakımı için gerekli önlemler almak Hedef Hizmet alanlarının bakım/onarım ve temizlik ihtiyaçlarının etkin yapılmasını sağlamak Hedef Kullanıcı ve personel için ergonomik, dinlendirici, iş güvenliği ve görselliğe hitap eden ortamlar hazırlanması için çalışmak

31 Ulusal ve Uluslararası Platformlarda Kütüphane Tanıtımlarını Artırmak
Ulusal ve Uluslararası Platformlarda Kütüphane Tanıtımlarını Artırmak STRATEJİK AMAÇ 4: Ulusal bazda kütüphanemizin saygınlığını artırmak Hedef 4.1 Dermemizdeki materyal kataloglarının açık erişime sunulduğu TO-KAT ( Ulusal Toplu Katalog ) ta söz sahibi olabilen ve referans olarak kullanılabilen bir kütüphane olmak. Hedef Kütüphane çalışmalarımızın ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması ve diğer üniversite kütüphanelerine örnek model olabilmeyi sağlamak.


"KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları