Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ"— Sunum transkripti:

1 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Stratejik Plan

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ GÖREV TANIMI MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ DEĞERLERİMİZ
PAYDAŞLARIMIZ MEVCUT DURUM ARAÇ-GEREÇ VE TEKNİK DONANIM GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ ZAYIF YÖNLERİMİZ- TEHDİTLER AMAÇ ve HEDEFLERİMİZ SONUÇ

3 SUNUŞ Üniversitemiz II. Dönem Stratejik Planı hazırlık çalışmaları kapsamında, Hukuk Müşavirliğinin Stratejik Planlaması ve faaliyetleri hakkında bilgiler aşağıdadır.

4 GÖREV TANIMI Hukuk Müşavirliği;
124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35. maddesine göre Genel Sekreterlik Makamına bağlı bir birimdir. Üniversitemizin öğrencileri, personeli, üçüncü kişi üçüncü kurumlarla olan uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde Üniversitemizin haklarını savunmak, Üniversitemiz birimlerince hazırlanan mevzuat taslakları ile diğer kurum ve kuruluşlarca yapılması planlanan sözleşme taslaklarını incelemek, Üniversitemizin tasarruflarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak icrasını temin ile görevlidir.

5 MİSYONUMUZ Yürürlükteki Mevzuatın emredici hükümleri doğrultusunda, hukuki ilişki ve ihtilafların kamu yararı, hizmet gerekleri ve Üniversitemiz menfaatleri yönünde işlemle çözüme kavuşturmasını sağlamak misyonumuzdur.

6 VİZYONUMUZ Evrensel hukuki değerlere bağlı kalarak, teknolojik yeniliklere açık, şeffaf hizmet anlayışıyla üniversiteler arasında model olmak vizyonumuzdur.

7 DEĞERLERİMİZ  Hakkaniyete uygun, adil işlemler yapılmasını
dürüstlükle sağlamaya çalışmak  Sorumluluk bilinci ile iş ahlakı ve toplumsal değerlere bağlılık  Saygılı ve hoşgörülü olmak  Mesleki uzmanlık  Hesap verebilirlik

8 PAYDAŞLARIMIZ 1) Hizmet Alanlar- Temel Ortaklarımız
Üniversitemiz tüzel kişiliğine bağlı Fakülte Dekanlığı, Enstitü Müdürlüğü, Yüksekokullar, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Daire Başkanlıkları. 2) Stratejik Ortaklarımız Bütün kamu kurum ve kuruluşları, Yargı ve denetleme organları.

9 MEVCUT DURUMUMUZ  Personel 1 Hukuk Müşaviri 3 Avukat 6 Memur
2 Yardımcı Personel TOPLAM: 12 Personel ile hizmet verilmektedir.

10 ARAÇ-GEREÇ VE TEKNİK DONANIM
 Araç-Gereç ve Teknik Donanım Bilgisi 14 Adet Bilgisayar (eski teknoloji ürünü) 8 Adet Yazıcı 2 Adet Fotokopi Makinesi 1 Adet eski sistem Tarayıcı 1 Adet Faks

11 GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ 1) Personelimizin uzlaştırıcı, hoşgörülü olması
özverili ve çalışkan olması, 2) Diğer kurum ve kuruluşlar ile iyi ilişkilerimizin olması, 3) Başvuru kaynaklarımızın varlığı 4) Mevzuat ve içtihat programı kullanıyor olmamız. 5) İlkeli ve düzenli çalışmamız.

12 ZAYIF YÖNLERİMİZ SORUNLARIMIZ - TEHDİTLER
-Üniversite idari işlemlerinin tesisi öncesinde olası ihtilafların göz önünde bulundurulmaması, hukuka aykırı işlemlerin iptal ile sonuçlanmasında ise Hukuk Müşavirliğinin eleştirilmesi -Üniversitemizin taraf olduğu davalarda Hukuk Müşavirliğinin hasım olarak görülmesi -Diğer birimlerin kendi görev alanlarına giren konularda Hukuk Müşavirliğinden görüş talep etmeleri, -Mahkeme ara kararına istinaden diğer birimlerden istenen bilgi ve belgelerin eksik gönderilmesi, -Hukuk Müşavirliği avukatlarının başka birimlerde görevlendirilmeleri -Personelin sık değişiyor olmasının getirdiği aksaklıklar,

13 HİZMETLERİMİZ AVANS HARCAMALARIMIZ YILLAR ALINAN AVANS KULLANILAN
KULLANIM ORANI 2010 YILI 8.800,00 TL. 6.335,33 TL. % 71,99 2011 YILI 14.330,00 TL. 10.242,46 TL. % 71,48 TOPLAMLAR

14 HİZMETLERİMİZ YILLAR ÖDEMELER 2010 YILI 10.457,20 TL. 2011 YILI
MAHKEME HARÇ VE GİDERLERİ ÖDEMESİ YILLAR ÖDEMELER 2010 YILI 10.457,20 TL. 2011 YILI 22.794,70 TL. TOPLAM 33.251,90 TL.

15 HİZMETLERİMİZ GELEN EVRAK-GİDEN EVRAK
. 2009 YILI 2010 YILI 2011YILI Gelen Evrak 1382 1365 1737 Giden Evrak 1567 1458 2119 TOPLAM 2949 2823 3856

16 HİZMETLERİMİZ Dava dosyaları 2009 YILI 2010 YILI 2011 YILI DEVİR EDEN
404 486 AÇILAN 159 204 TOPLAM 563 690 SONUÇLANAN 109 77 48 DEVAM EDEN 642

17 HİZMETLERİMİZ Disiplin ve ceza soruşturmaları 2008 YILI 2009 YILI
DEVİR EDEN 30 39 23 24 AÇILAN 55 29 26 48 TOPLAM 85 68 49 72 SONUÇLANAN 46 45 25 20 DEVAM EDEN 52

18 HİZMETLERİMİZ Sonuçlanan davalarda; YILLAR KAZANILAN KAYBEDİLEN
BAŞARI ORANI 2010 YILI 45 32 % 58,44 2011 YILI 30 18 % 62,54 TOPLAM 75 50 % 60,49

19 STRATEJİK AMAÇ 1 “Tüm hizmet alanlarımıza hukukun üstünlüğü ilkesinden hareketle yürürlükteki mevzuata uygun olarak daha etkin, kaliteli hizmet verebilmek”

20 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF 1 / a :
Müşavirliğimizce sunulan ve gizlilik kaydı taşımayan hukuki danışmanlık hizmetlerini, internet web sayfasında tüm birimlerin ortak kullanımına açmak.

21 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF 1 / b :
Hukuki yorumu gerektiren veya uygulanması halinde menfaat çatışması nedeniyle ihtilaf konusu olabilecek işlemlerin tesisinden önce ilgili birimlerce hukuki görüş alınarak Üniversitemizin taraf olabileceği hukuki ihtilafları en az seviyede tutmak,

22 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF 1 / c :
Hukuk Müşavirliği başvuru kitaplarının güncellenmesi.

23 STRATEJİK AMAÇ 2 “Müşavirliğimizin hizmet kalitesini ve hizmet verimliliğini en üst düzeyde sürdürebilmek amacıyla, çağdaş yönetim tekniklerinden yararlanılarak, çalışanların bilgi, beceri, motivasyon ve memnuniyetlerinin artırılacağı imkanları oluşturmak”

24 STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2 / a :
Hukuk Müşavirliği idari yapılanmasında büro şefliği kadro tahsisinin yapılmasının sağlanması

25 STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2 / b :
Gelişen ve değişen şartlara uyumu en kısa sürede sağlayabilmek amacıyla birim çalışanlarının tamamının ulusal eğitim programlarına yıl içinde iki defa katılımını sağlamak.

26 SONUÇ Müşavirliğimizin tüm personeli, yukarıda arz edilen stratejik amaçlara ulaşabilmek için özveri ile çalışmaktadır. Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. Av. M. Gönül TURAN Hukuk Müşaviri


"ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları