Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2013-2017 Stratejik Plan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2013-2017 Stratejik Plan."— Sunum transkripti:

1 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2013-2017 Stratejik Plan

2 İÇİNDEKİLER   SUNUŞ   GÖREV TANIMI   MİSYONUMUZ   VİZYONUMUZ   DEĞERLERİMİZ   PAYDAŞLARIMIZ   MEVCUT DURUM   ARAÇ-GEREÇ VE TEKNİK DONANIM   GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ   ZAYIF YÖNLERİMİZ- TEHDİTLER   AMAÇ ve HEDEFLERİMİZ   SONUÇ

3 SUNUŞ Üniversitemiz II. Dönem Stratejik Planı hazırlık çalışmaları kapsamında, Hukuk Müşavirliğinin Stratejik Planlaması ve faaliyetleri hakkında bilgiler aşağıdadır.

4 Hukuk Müşavirliği; 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35. maddesine göre Genel Sekreterlik Makamına bağlı bir birimdir. Üniversitemizin öğrencileri, personeli, üçüncü kişi üçüncü kurumlarla olan uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde Üniversitemizin haklarını savunmak, Üniversitemiz birimlerince hazırlanan mevzuat taslakları ile diğer kurum ve kuruluşlarca yapılması planlanan sözleşme taslaklarını incelemek, Üniversitemizin tasarruflarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak icrasını temin ile görevlidir. GÖREV TANIMI

5 Yürürlükteki Mevzuatın emredici hükümleri doğrultusunda, hukuki ilişki ve ihtilafların kamu yararı, hizmet gerekleri ve Üniversitemiz menfaatleri yönünde işlemle çözüme kavuşturmasını sağlamak misyonumuzdur. MİSYONUMUZ

6 Evrensel hukuki değerlere bağlı kalarak, teknolojik yeniliklere açık, şeffaf hizmet anlayışıyla üniversiteler arasında model olmak vizyonumuzdur. VİZYONUMUZ

7 Hakkaniyete uygun, adil işlemler yapılmasını  Hakkaniyete uygun, adil işlemler yapılmasını dürüstlükle sağlamaya çalışmak dürüstlükle sağlamaya çalışmak Sorumluluk bilinci ile iş ahlakı ve toplumsal  Sorumluluk bilinci ile iş ahlakı ve toplumsal değerlere bağlılık değerlere bağlılık Saygılı ve hoşgörülü olmak  Saygılı ve hoşgörülü olmak Mesleki uzmanlık  Mesleki uzmanlık  Hesap verebilirlik DEĞERLERİMİZ

8 1) Hizmet Alanlar- Temel Ortaklarımız Üniversitemiz tüzel kişiliğine bağlı Fakülte Dekanlığı, Enstitü Müdürlüğü, Yüksekokullar, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Daire Başkanlıkları. 2) Stratejik Ortaklarımız Bütün kamu kurum ve kuruluşları, Yargı ve denetleme organları. PAYDAŞLARIMIZ

9 MEVCUT DURUMUMUZ Personel   Personel 1 Hukuk Müşaviri 3 Avukat 6 Memur 6 Memur 2 Yardımcı Personel TOPLAM: 12 Personel ile hizmet verilmektedir.

10 ARAÇ-GEREÇ VE TEKNİK DONANIM Araç-Gereç ve Teknik Donanım Bilgisi  Araç-Gereç ve Teknik Donanım Bilgisi 14 Adet Bilgisayar (eski teknoloji ürünü) 8 Adet Yazıcı 2 Adet Fotokopi Makinesi 1 Adet eski sistem Tarayıcı 1 Adet Faks

11 GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ   1) Personelimizin uzlaştırıcı, hoşgörülü olması özverili ve çalışkan olması,   2) Diğer kurum ve kuruluşlar ile iyi ilişkilerimizin olması,   3) Başvuru kaynaklarımızın varlığı   4) Mevzuat ve içtihat programı kullanıyor olmamız.   5) İlkeli ve düzenli çalışmamız.

12 ZAYIF YÖNLERİMİZ SORUNLARIMIZ - TEHDİTLER - Üniversite idari işlemlerinin tesisi öncesinde olası ihtilafların göz önünde bulundurulmaması, hukuka aykırı işlemlerin iptal ile sonuçlanmasında ise Hukuk Müşavirliğinin eleştirilmesi -Üniversitemizin taraf olduğu davalarda Hukuk Müşavirliğinin hasım olarak görülmesi -Diğer birimlerin kendi görev alanlarına giren konularda Hukuk Müşavirliğinden görüş talep etmeleri, -Mahkeme ara kararına istinaden diğer birimlerden istenen bilgi ve belgelerin eksik gönderilmesi, -Hukuk Müşavirliği avukatlarının başka birimlerde görevlendirilmeleri -Personelin sık değişiyor olmasının getirdiği aksaklıklar,

13 HİZMETLERİMİZ AVANS HARCAMALARIMIZ YILLARALINAN AVANSKULLANILAN KULLANIM ORANI 2010 YILI8.800,00 TL.6.335,33 TL.% 71,99 2011 YILI14.330,00 TL.10.242,46 TL.% 71,48 TOPLAMLAR14.330,00 TL.10.242,46 TL.

14 HİZMETLERİMİZ YILLARÖDEMELER 2010 YILI10.457,20 TL. 2011 YILI22.794,70 TL. TOPLAM 33.251,90 TL. MAHKEME HARÇ VE GİDERLERİ ÖDEMESİ MAHKEME HARÇ VE GİDERLERİ ÖDEMESİ

15 HİZMETLERİMİZ GELEN EVRAK-GİDEN EVRAK. 2009 YILI2010 YILI2011YILI Gelen Evrak 138213651737 Giden Evrak 156714582119 TOPLAM 294928233856

16 HİZMETLERİMİZ Dava dosyaları 2009 YILI2010 YILI 2011 YILI DEVİR EDEN404486 AÇILAN159204 TOPLAM563690 SONUÇLANAN1097748 DEVAM EDEN404486642

17 HİZMETLERİMİZ 2008 YILI2009 YILI2010 YILI2011 YILI DEVİR EDEN30392324 AÇILAN55292648 TOPLAM85684972 SONUÇLANAN46452520 DEVAM EDEN39232452 Disiplin ve ceza soruşturmaları

18 HİZMETLERİMİZ YILLARKAZANILANKAYBEDİLENBAŞARI ORANI 2010 YILI4532% 58,44 2011 YILI 30 18 % 62,54 TOPLAM7550% 60,49 Sonuçlanan davalarda;

19 STRATEJİK AMAÇ 1 “Tüm hizmet alanlarımıza hukukun üstünlüğü ilkesinden hareketle yürürlükteki mevzuata uygun olarak daha etkin, kaliteli hizmet verebilmek”

20 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF 1 / a : Müşavirliğimizce sunulan ve gizlilik kaydı taşımayan hukuki danışmanlık hizmetlerini, internet web sayfasında tüm birimlerin ortak kullanımına açmak.

21 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF 1 / b : STRATEJİK HEDEF 1 / b : Hukuki yorumu gerektiren veya uygulanması halinde menfaat çatışması nedeniyle ihtilaf konusu olabilecek işlemlerin tesisinden önce ilgili birimlerce hukuki görüş alınarak Üniversitemizin taraf olabileceği hukuki ihtilafları en az seviyede tutmak,

22 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF 1 / c : STRATEJİK HEDEF 1 / c : Hukuk Müşavirliği başvuru kitaplarının güncellenmesi.

23 STRATEJİK AMAÇ 2 “Müşavirliğimizin hizmet kalitesini ve hizmet verimliliğini en üst düzeyde sürdürebilmek amacıyla, çağdaş yönetim tekniklerinden yararlanılarak, çalışanların bilgi, beceri, motivasyon ve memnuniyetlerinin artırılacağı imkanları oluşturmak”

24 STRATEJİK AMAÇ 2  STRATEJİK HEDEF 2 / a : Hukuk Müşavirliği idari yapılanmasında büro şefliği kadro tahsisinin yapılmasının sağlanması

25 STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2 / b : Gelişen ve değişen şartlara uyumu en kısa sürede sağlayabilmek amacıyla birim çalışanlarının tamamının ulusal eğitim programlarına yıl içinde iki defa katılımını sağlamak.

26 SONUÇ   Müşavirliğimizin tüm personeli, yukarıda arz edilen stratejik amaçlara ulaşabilmek için özveri ile çalışmaktadır.  aygılarımla arz ederim.  Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. Av. M. Gönül TURAN Hukuk Müşaviri Av. M. Gönül TURAN Hukuk Müşaviri


"ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2013-2017 Stratejik Plan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları