Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gestasyonel Diabetes Mellitus Obstetrik Bakım

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gestasyonel Diabetes Mellitus Obstetrik Bakım"— Sunum transkripti:

1 Gestasyonel Diabetes Mellitus Obstetrik Bakım
Dr.Nuri Danışman

2 Gebelikte Diabetojenik Ortam
Gebeliğin diabetojenik ortamından sorumlu olanlar; Placental lactogen Growth hormone, Corticotropin releasing hormone Progesterone Artan yağ depolanması Azalan fiziksel aktivite Artan kalorik diet

3 Gestasyonel Diabetes Tanım:
Gebelik sırasında ilk kez tanımlanan veya başlayan anormal glukoz toleransıdır. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) halen bu tanımı kabul etmekte.(2011) Committee opinion no. 504: screening and diagnosis of gestational diabetes mellitus. Obstet Gynecol 2011; 118:751.

4 Terminoloji ve Tanı Kriterleri
Buna göre ikiye ayrılmakta; 1-Gebelikte tanısı konulan aşikar DM 2- Gebelikte tanısı konulan GDM Kabul eden kuruluşlar; International Association of Diabetes and Pregnancy Study Group (IADPSG) International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups Consensus Panel, Metzger BE, Gabbe SG, et al. International association of diabetes and pregnancy study groups recommendations on the diagnosis and classification of hyperglycemia in pregnancy. Diabetes Care 2010; 33:676. American Diabetes Association (ADA) American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2011; 34 Suppl 1:S62.

5 Gebelikte Aşikar DM Tanı Kriterleri
Prenatal vizitte aşağıdakilerden herhangi birisinin olması durumunda aşikar DM tanısı konur. Açlık plazma glukoz düzeyi ≥126 mg/dL HbA1C ≥ 6.5 Rastgele plazma glukoz düzeyi ≥200 mg/dL olan hastada takiplerde yukarıdaki parametrelerden herhangi birisinin tespit edilmesi

6 Gestasyonel Diabet Tanı Kriterleri
Herhangi bir gebelik haftasında açlık kan glukozu ≥92 mg/dL ile <126 mg/dL olması 24-28hf. 50gr tarama ≥135 mg/dL; 100gr OGTT 24 ile 28. gebelik haftaları arasında: 75 gram OGTT testinde tek anormal sonuç varlığı: Açlık kan glukozu ≥92 mg/dL, ile <126 mg/dL arasında olması 1. saatte ≥180 mg/dL 2. saatte ≥153 mg/dL

7 Hangi taramanın fetal ve maternal sonuçlar üzerine olumlu sonuçlarının olduğu kesinleşmemiştir.
Tieu J, Middleton P, McPhee AJ, Crowther CA. Screening and subsequent management for gestational diabetes for improving maternal and infant health. Cochrane Database Syst Rev 2010; :CD

8 GD Risk Faktörler Birinci derece akraba DM hikayesi.
Gebelik öncesi vücut kitle indeksi > 30 kg/m2 olması, Gebelikte aşırı kilo alınması. Gebeliğin ilk yarısında aşırı kilo alınması 25 yaş üzeri olmak İri bebek doğurma hikayesi Anormal glukoz tolerans hikayesi Irk Daha önce fetal kayıp ve anomalili bebek doğurma hikayesi İlk prenatal vizitte glikozüri olması PKOS Kronik glukokortikoid kullanımı Esansiyel hipertansiyon veya gebelikle ilişkili hipertansiyon olması

9 GD Önlenebilir mi? Obez kadınların gebelik öncesi zayıflaması
Gebelik öncesi ve gebelikde düzenli egzersiz yapılması Su alımı

10 Kullanılan tarama yöntemleri
Tarama testleri mi? Tanı testleri mi? İki basamaklı yaklaşım Önce tarama Daha sonra tanı testleri( ACOG) Tek basamaklı yaklaşım 75 gram OGTT (IADPSG) ve (ADA)

11 PREDICTION OF GESTATIONAL DIABETES MELLITUS IN THE FIRST TRIMESTER, COMPARISON OF FASTING PLASMA GLUCOSE, TWO-STEP AND ONE-STEP METHODS: A PROSPECTIVE RANDOMİSED CONTROLLED TRIAL M.Ilkin YERAL, M.D., A .Seval OZGU ERDINC M.D., Dilek UYGUR M.D., K.Doga SECKİN M.D., M.Fatih KARSLI M.D., A.Nuri DANISMAN M.D., Department of Perinatology, Zekai Tahir Burak Women Health Care Education and Research Hospital, Ankara, Turkey.

12   Consort flowchart summarizing the pathway for screening and diagnosis of GDM for analysis.

13

14 Diagnostic accuracy of FPG,50gr two-step GCT and 75gr GTT in the first trimester.
Fasting Plasma Glucose 50gr two-step GCT 75gr GTT Sensitivity(%) and 95 CI(%) 47.17 ( ) 68.18( ) 87.09( ) Specificity(%) and 95 CI(%) 77.37 ( ) 100( ) 100( ) Positive Likelihood Ratio and 95 CI(%) 2.08 ( ) Infinity(NaN-Inf) Negative Likelihood Ratio and 95 CI(%) 0.68( ) 0.32( ) 0.13( ) Positive predictive value(%) and 95 CI(%) 20.33( ) 100( ) 100( ) Negative predictive value(%) and 95 CI(%) 92.29( ) 97( ) 98.10( ) Diagnostic Odds Ratio and 95 CI(%) 1.46( ) 1.71( ) 2.41( ) Area under the ROC curve and 95 CI(%) 0.623 ( ) 0.708 ( ) 0.792 ( )

15 Conclusion: In conclusion, we recommend that despite easy implementation, low costs, and relative high specificity, FPG measurement should not be used as a screening test for GDM in the first trimester. Until superior screening alternatives become available, the 75gr GTT should be the preferred screening test for GDM in the first trimester. However, large randomized clinical trials are needed to see whether detection and treatment of abnormalities of glucose metabolism in first trimester would give better results than waiting to screen for GDM and treat at the traditional 24–28 weeks.

16 GDM ve Obstetrik bakım Maternal ve fetal problem bilgilendirmesi Maternal monitorizasyon (ağırlık, aktivite, glisemi..) Fetal monitorizasyon (sonografi, elekt.mon., maturasyon..) Doğum zamanlaması Perpartum glisemik kontrol Postpartum dönem

17 GDM sık komplikasyonları
Makrozomi Polihidramnion Preeklampsi Ölü doğum Neonatal morbidite

18 Glisemik takip ve kontrol
Diet Egzersiz İnsülin/Oral antidiabetik Açlık ve 1.saat (2) glukoz ortalama değerleri >110mg/dl , perinatal mortaliteyi en az 4 kat yükseltir

19 Antenatal Fetal İyilik Hali
Glisemik kontrolü ve diet ile normal kan şekeri profili olan hastada normal gebelik takibinden farkı yok. Glisemik kontrol hasta merkezli!!!

20 Antenatal Fetal İyilik Hali
Glisemik kontrolü kötü ve insülin alan hastada, kırılgan diabetde 32. haftadan itibaren haftada iki kez; Nonstress test –stress test, AFİ Biofizik profil

21 Normal izlemde Simfiz – fundus ölçümü Fetal kalp sesleri
Fetal biometri AFI Plasental grade Kardiotokografi Biofizik profil Doppler -uterin, umbilikal, fetal

22 Simfiz – fundus ölçümü Çok düşük sensitivite, intra-interobserv. farklar, maternal konstitusyon

23 Fetal kalp sesleri Genellikle sadece fetusun canlı olduğunu belirler
Rutin bir kayıtla fetal aritmileri belirler

24 Fetal biometri Normal gebeliklerde fetal büyüme ile iyilik hali herzaman korele değil Fetal kayıpların çoğu normal büyüme eğrisinde

25 AFI İyi bir belirteç ama tek başına yeterli değil
Değil normal gebeliklerde yüksek riskli gebeliklerde bile amnion miktarı yenidoğan iyilik halini tek belirteç olarak gösteremiyor.

26 Plasental grade Riskli gebelerde değerli bir tarama olduğunu gösteren hiçbir kuvvetli çalışma yok

27 Kardiotokografi Akut iyilik hali göstergesi olarak anlamlı. Antenatal izlemde başarısını gösterecek genişlikte çalışmalar hala yok!!

28 Biofizik profil Akut fetal iyilik halini değerlendirmede üstün ama rutin izlemde akılcı ve akıcı değil

29 Doppler -uterin, umbilikal, fetal
24 haftadan önce preeklampsi ve gelişme geriliği taramada kuvvetli Kronik hipoksi ve anemide Günaşımında, diabetde optimum kullanım çok tartışmalı

30 Fetal hareketler Annenin fetal hareketleri değerlendirmesi intrauterin ölüm riskini belirlemede en önemli kriter. Sorun anne ‘bebek hareketleri azaldı’ dedikten sonra başlıyor. Hangi kritere göre azalma? Algı, ABD - Norveç Hangi fetus normalin varyantı bir sessizlik içinde ; hangi fetus sıkıntıda??

31 Fetal Riskin Anafikri Fetal kompartmanda anormal glukoz –insülin düzeyi ile birlikte metabolik asidoz. 26.hf sonra fetal hiperinsulinemi , fetal asidemi ve hiperlaktisemiye yol açar. Hipertansif bozukluklar ve mikrovaskuler komplikasyonlar eylemi daha erken ve riskli kılar.

32 Normal İzlemde 1965 – 2010 döneminde neonatal mortalite belirgin düştü. Ama 26.hf – doğum hf in.u.ex hızı neredeyse hiç değişmedi !!

33

34 Ama 26.hf – doğum hf in.u.ex hızı neredeyse hiç değişmedi !!
Haftada en az üç kez her vizitte biometri, plasental grade, biofizik profil, diğer stress testler, arter-ven Doppler incelemeleri, kordosentez ile fetal asidemi tayinleri yapılırsa bu hız değişir gibi görünüyor!!!!

35 Diabet ve Gebelik Doğum Yönetimi
Nuri Danışman Büyük Doğum

36 Doğum Zamanlaması A2 grup, glisemik kontrol normal ise 39.haftadan sonra doğum A2 grup, glisemik kontrol bozuk, akciğer maturasyonunun gösterilmesi ile 38.hafta sonrası doğum

37 Doğru Zamanlama Erken: Maturite problemleri Geç: Ani fetal kayıp

38 Doğum Şekli Fetal makrozomi teşhisi durumunda sezaryen ile doğum
4500 gram ve altında vaginal doğumun denenmesi

39 İntrapartum Glisemik kontrol
İntrapartum glisemik kontrolün amacı fetal asidemi ve neonatal hipoglisemiyi azaltmaktadır Vaginal doğum’da takip; 2 saat aralar ile glukoz takibi (90-120mg/dL) 120 mg/dL üzeri ise insülin başlanması Sezaryen planlanan hastada; -Operasyon sabahı insülin ve oral antidiabetik alınmamalı nötralize sıvı ve sık kan şekeri takibi yapılmalı

40 Postpartum Takip Hızla gebelik öncesi glukoz değerlerine dönüş
Normal doğum sonrası 24 saatte açlık ve tokluk glisemi takibi Sezaryen sonrası 48. saatte açlık ve tokluk glisemi takibi Sonuçlarına göre yaklaşım Postpartum depresyon daha sık

41 Bebek ölüm hızı: %018 Anne ölüm hızı: %00019 Kanama Hipertansif hastalıklar İnfeksiyon

42 Riskli gebe Risk altında fetus Riskin içinde hekim Guidelines Rigorous randomised clinical trial Evidence based medicine Doğum masasındaki realite

43 Glisemik kontrol sağlandı ise
Doğum zamanlamasında 38+hf. !!!! AC maturasyon testlerine gerek yok Hipertansiyon, vaskuler problemler, trombofilia zamanlamayı değiştirir

44 Glisemik kontrol sağlanamadı ise
34-37 hf doğum AC yapısal maturasyon ve surfaktan oluşumunun yüksek insulin ve glukoz ile gecikmesi AC maturasyon testleri AC maturasyon induksiyonu Kortikosteroid ile RDS hızı değişmiyor Kortikosteroid ile induklenmiş hiperglisemi, korioamnionit, puerperal sepsis????

45 Eylemde insulin yönetimi
Açlık gerekiyor ise insulin dozu verilmez Ringer salin infuzyonu başlanır Aktif eylemde veya glisemi 70mg/dl altında ise %5 dekstroz -2.5mg/kg/dk cc/s Kapiller kandan saatlik izlem Glisemi >100mg/dl ise solusyon değişimi ve 1.25U/s reguler insulin Uygun analjezi

46 Eylemde fetus yönetimi
Kordosentez ile asidemi Fetal EKG Doppler Kardiotokografi

47 Yüksek riskli olmadan önce
Kardiotokografi ve AFI Umbilikal Doppler Yanlış pozitiflik; ileri araştırmalar, maternal anksiete, vakitsiz doğum, neonatal sorunlar, artan maliyetler....

48 Belirteç Respiratuar gaz değişimi
Glukoz, amino asit, yağ asidi transferi Maternal kan, fetal kan örnekleri HPL, E, P, IGF, CRH…… Plasental sulfataz yetersizliği

49 Maternal riskler Distosi Laserasyon Artmış müdahale ve sezaryen
Anksiyete

50 Fetal riskler 37-42 hf perinatal mortalite riski posttermde 2-7 kat artar. Postterm—postmatür??? Perinatal asfiksi, mekonyum aspirasyonu ve intrauterin infeksiyon daha sık Makrosomi ve ilişkili riskler Oligohidramnion ilişkili riskler Yenidoğan respiratuar problemler, hipoglisemi ve konvulsiyonlar

51 Antenatal izlemin tek amacı
Maternal ve fetal morbidite ve mortaliteyi minimize etmek WHO 2010 pm mm pci ABD % % bin $ İsveç % % bin $ Türkiye % % bin $ Küba % % bin $

52 PREDICTION OF GESTATIONAL DIABETES MELLITUS IN THE FIRST TRIMESTER, COMPARISON OF FASTING PLASMA GLUCOSE, TWO-STEP AND ONE-STEP METHODS: A PROSPECTIVE RANDOMİSED CONTROLLED TRIAL M.Ilkin YERAL, M.D., A .Seval OZGU ERDINC M.D., Dilek UYGUR M.D., K.Doga SECKİN M.D., M.Fatih KARSLI M.D., A.Nuri DANISMAN M.D., Department of Perinatology, Zekai Tahir Burak Women Health Care Education and Research Hospital, Ankara, Turkey.

53 Objective: Our aim was to compare commonly used three methods for GDM screening; the fasting plasma glucose (FPG), two-step 50gr glucose challenge test (GCT) and 75gr glucose tolerance test (GTT) in the first trimester and determine the best approach in predicting GDM.

54 Methods: In a non-blind, parallel-group prospective randomised controlled study at a single, tertiary referral hospital; 736 singleton pregnant women underwent FPG testing in the first trimester and randomly assigned to two groups; two-step 50gr GCT and 75gr GTT. In two-step group if the test results exceeded the 140 mg/dl, the 3-hour 100gr oral GTT was performed. When the screening was negative subsequent testing was performed at weeks. After excluding the patients that lost follow-up or withdrawn 486 pregnant women were recruited in the study. The primary outcome measure of this study is evaluating the predictive ability of each test and the secondary outcome was proposing a screening test with a high predictive value for the first trimester.

55   Consort flowchart summarizing the pathway for screening and diagnosis of GDM for analysis.

56 Results: FPG N FPG GDM Total GDM(+) 28 25 53 GDM(-) 335 98 433 363 123
486 2-Step N 2-Step GDM Total GDM(+) 7 15 22 GDM(-) 222 229 244 75gr N 75gr GDM Total GDM(+) 4 27 31 GDM(-) 207 211 238

57 Diagnostic accuracy of FPG,50gr two-step GCT and 75gr GTT in the first trimester.
Fasting Plasma Glucose 50gr two-step GCT 75gr GTT Sensitivity(%) and 95 CI(%) 47.17 ( ) 68.18( ) 87.09( ) Specificity(%) and 95 CI(%) 77.37 ( ) 100( ) 100( ) Positive Likelihood Ratio and 95 CI(%) 2.08 ( ) Infinity(NaN-Inf) Negative Likelihood Ratio and 95 CI(%) 0.68( ) 0.32( ) 0.13( ) Positive predictive value(%) and 95 CI(%) 20.33( ) 100( ) 100( ) Negative predictive value(%) and 95 CI(%) 92.29( ) 97( ) 98.10( ) Diagnostic Odds Ratio and 95 CI(%) 1.46( ) 1.71( ) 2.41( ) Area under the ROC curve and 95 CI(%) 0.623 ( ) 0.708 ( ) 0.792 ( )

58 Conclusion: In conclusion, we recommend that despite easy implementation, low costs, and relative high specificity, FPG measurement should not be used as a screening test for GDM in the first trimester. Until superior screening alternatives become available, the 75gr GTT should be the preferred screening test for GDM in the first trimester. However, large randomized clinical trials are needed to see whether detection and treatment of abnormalities of glucose metabolism in first trimester would give better results than waiting to screen for GDM and treat at the traditional 24–28 weeks.

59 GD prevalans değiştirenler
Irk ve etnik gruplar Afrika asıllı amerikalılar İspanyol asıllı amerikalılar Amerika ve asya yerli beyaz bayanları Kullanılan tarama yöntemleri

60 Doğum eylemi Latent faz Aktif faz Akselerasyon Max. hız Deselerasyon
İkinci faz

61 Zor eylem -doğum Güç bozukluğu
hipoaktif- hiperaktif- hipertonik- diskordan Yolcu bozukluğu fetopelvik uygunsuzluk Yol bozukluğu dolu mesane- dolu rektum dis-tosi -tokos oksi-tosi

62 Latent Faz problemi (prolong.)
Nullipar Multipar >20s >14 Dinlenme, hidrasyon indüksiyon, C/S *Aşırı sedasyon

63 Protraksiyon problemi
Nullipar Multipar Dilatasyon <1cm/s <1.5cm/s İniş <1cm/s <2cm/s Gözlem , destek tedavi -yol-yolcu! C/S *Multifaktoryel

64 Arrest problemi Nullipar Multipar Dilatas. yok >2s. >2s.
İniş yok >2s >2s. Uzamış deselerasyon fazı, dilatasyon arr. Dinlenme, oksitosin İniş arresti C/S * FPD -malpos. –malpres.

65 MALKONDİSYON Situs, positio, presentatio, habitus
%5 ; + çoğul gebelikler Görünür problem Hastayı bilgilendirmek için, Destek istemek için, Sezaryen yapmak için çoğunlukla vakit bulunur

66 Omuz Distosisi 2500gr. %0.6 3300gr. %0.8 4000gr. %4 4500gr. %15
70 olgu, 65 olgu <4000gr

67 >4500gr omuz distosisi Nondiabetik %14 Diabetik %52 Kalıcı brakial hasar %7-10

68 Risk Faktörleri Maternal Diabet Pelvik anatomi Gün aşımı Kısa boy
Önceki doğumda distosi

69 Risk Faktörleri Fetal Makrosomi şüphesi Doğum eylemi disfonksiyonu
Forseps – vakum

70 Komplikasyonlar Maternal Postpartum kanama Fistüller Simfiz ayrılması
Nöropati 4.º laserasyon Rüptür

71 Komplikasyonlar Fetal Brakial pleksus lezyonları
Klavikula humerus kırıkları Hipoksi, CP Ölüm

72 Brakial Felç Omuz distosisi olgularının %4-15’inde görülür. En çok %10’u kalıcıdır. Sezaryende omuz distosisi teorik olarak yok. Ama brakial felçlilerin %5’i sezaryen sonrası!!!! Kalıcı bir brakial felci önlemek için ; sezaryen yapmak gerekecek.

73 Beyin Hasarı CP en az %50 olguda antenatal nedenler ile gelişmekte.
Ama omuz distosisi sonrası beyin hasarının nedenini başka bir mekanizma ile izah etmek imkansız gibi. Kayıtlarda kronolojinin eksiksiz olması !!!!

74 Komplikasyonlar Hekim Manevi Maddi 2008 ZTB üç olgu
Bilirkişilik beş olgu

75 Lawyer Finder.com -shoulder distocia Medical Legal Art Physician’s Insurance

76 İDDİA Omuz distosisi önceden belirlenebilirdi.
Omuz distosisi geliştikden sonra gerektiği şekilde davranılmadı. Sezaryen yapılsaydı olmazdı.

77 Omuz distosilerinin %80’i komplikasyondur!!!!
Ama bu komplikasyonların %100’e yakınında, doğumu yaptıranlar; acemi, aceleci, beceriksiz davrandıkları öne sürülerek yine suçlu görülürler !

78 Omuz distosisi kadar özellikli akut ve acil bir obstetrik kondisyon yok!
Omuz distosisinin üstesinden tam gerektiği gibi gelecek deneyimde kişi çok ender olarak tam zamanında orada olur!

79 Dikkat Gerekenler Anamnez Makrosomiyi gözden kaçırma!
Eylemde hasta ilk görüldüğünde pelvis değerlendirmesi kaydı bulunsun! Annedeki diabet gizli kalmasın! Travay çok yavaşladı veya durdu ise birinci alarm! Oksitosine cevap ikinci alarm!

80 Dikkat Gerekenler Forseps – vakum Baş doğduktan sonra 3 – 8 dakika
Delil varsa her aşamada bilgilendirme--- sezaryen !!!! Diabet + makrozomi (şüphesi)

81 Omuz distosisi önlenebilir mi?
Risk hesaplama Sıklık Etkene bağımlılık Sens. – spes. Geçici değişken Birliktelik

82 Omuz distosisi olduğu zaman etraf kalabalık olsun
Mevcudun en kıdemlisi müdahale etsin Bu kalabalık, uygun manevralar ile bebeğin çıkarıldığına şahit olsun! Dakikalık kayıt tutulsun

83 BİLİRKİŞİ Kendinibilir kişi Antenatal takip gerçeği
Doğum eğitimi gerçeği

84 Belleğime işlenmiş bu başak inceliği,
Bu gece derini gözler içinden çıkamadığım, Kimde var bu soyulmuş muz güzelliği, Şöyle bir dokunman insanı dinlendiriyor. Sevim ! Senden başka bir kızla çıkmadım, Sevim ! Seni sevdim yeri geldi söylüyorum, Biraz daha sokulsana; galiba ölüyorum !

85 Açlık, 1. ve 2.saat glukoz ortalama değerleri >110mg/dl , perinatal mortaliteyi en az 4 kat yükseltir


"Gestasyonel Diabetes Mellitus Obstetrik Bakım" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları