Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATOM İ K ABSORPS İ YON SPEKTROSKOP İ S İ. AAS’nin Tanımı 1955 yılından sonra geliştirilmiş olan atomik absorpsiyon spektroskopisi (AAS), ışın kayna ğ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATOM İ K ABSORPS İ YON SPEKTROSKOP İ S İ. AAS’nin Tanımı 1955 yılından sonra geliştirilmiş olan atomik absorpsiyon spektroskopisi (AAS), ışın kayna ğ."— Sunum transkripti:

1 ATOM İ K ABSORPS İ YON SPEKTROSKOP İ S İ

2 AAS’nin Tanımı 1955 yılından sonra geliştirilmiş olan atomik absorpsiyon spektroskopisi (AAS), ışın kayna ğ ından çıkan elektromanyetik dalganın gaz hâlindeki atomlar tarafından absorpsiyonu sonucu ışı ğ ın şiddetindeki azalmanın ölçülmesi ilkesine dayanır. Absorplanan elektromanyetik ışınlar genellikle ultraviyole ve görünür alan ışınlarıdır.

3 ASS’nin Kullanımı Işıma şiddetindeki azalma ortamda absorpsiyon yapan elementin derişimi ile do ğ ru orantılıdır. Atomik absorpsiyon spektroskopisinde metallerin ço ğ u ile az sayıda ametal analiz edilir. Atomik absorpsiyon spektroskopisinde element, elementel hale dönüştürüldükten sonra buharlaştırılır ve kaynaktan gelen ışın demetine maruz bırakılır.

4 Aynı elementin ışın kayna ğ ından gelen ışınları absorplar. Sulu numune bir alev içine yükseltgen gaz karışımı ile püskürtülür. AAS’ nin temel çalışma prensibi gaz halindeki atomların ışı ğ ı absorplaması ilkesine dayandı ğ ı için hazırlanan çözeltinin gaz halindeki atomlarına dönüştürecek bir atomlştırıcıya ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar alevli atomlaştırıcı veya elektrotermal atomlaştırıcı (grafit fırınlar)dır.

5 Alevli atomik absorpsiyon spektrofotometre cihazının akış şeması ve çalışma prensibi

6 Cihazın çalışma prensibi

7 Yüksek sıcaklıkta bir grafit fırın

8

9 AAS’de lamba kompartımanı ve oyuk katot lambası

10

11 Kullanım Alanları AAS kimyasal işlem labaratuvar analizlerinde kullanıldı ğ ı gibi günlük hayatta su, toprak ve hava kirlili ğ i oluşturan elementlerin limit miktarları do ğ rultusunda uyumluluk analizleri ve jeokimyasal ve metalürjik analizler için de kullanılmaktadır. Laboratuarımızda organik ve inorganik numunelerde; Na, K, Mg, Cr(III), B, Sr, Sn, Mo, Ca, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Al, Pb, As, Se ppm ve ppb düzeyinde miktar tayini yapılabilmektedir.Ayrıca; Gıdalarda Çinko Tayini Toprakta Kurşun Tayini İ drarda Bakır Tayininde kullanılır.

12 Atomik absorpsiyon cihazıyla litrede onda bir miligram dolaylarında konsantrasyonlar binde birkaç hata ile tayin edilirler. Bunun için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir, şartlar yerine getirilmedi ğ i zaman bir takım hatalar yapılır. Bu hataların başlıca kaynakları şunlardır: Kullanılan yakıt ve yakıcının cinsi, kullanılan yakıtın yakıcıya oranı, bek alevinin şekli, ortamda bulunan anyon ve katyonların cinsi ve konsantrasyonları, ışın demetinin alev içinden geçti ğ i yolun yeri ve uzunlu ğ u, numunenin alev içinde püskürtülme hızı ve numune damlacıklarının büyüklü ğ ü (alev sıcaklı ğ ını etkiler), çözelti viskozitesinin de ğ işik olması, çözelti içinde bulunan organik çözücülerin cinsi ve konsantrasyonudur.

13 Elektro termal atomlaştırıcı olarak grafit fırın adı verilen 2-3 cm uzunlu ğ unda 1 cm iç çapındaki tüp kullanılır. Bu tüpün her iki yanına ba ğ lanmış direnç telleri ile ısıtma yapılır. Fırın elektriksel dirençle 3000 ˚C’ ye kadar istenirse kademeli olarak ısıtılabilmektedir. Alevli sistemlere göre daha pahalı fakat daha avantajlıdır. Özellikle a ğ ır metal elementlerinin analizinde ppb düzeyine kadar inebildikleri için daha fazla tercih edilmektedir.

14 Atomik absorbsiyon spektrofotometresi, elementel analizlerde kullanılan önemli bir araçtır. Örnekteki aranan elementler, o elemente has dalga boyundaki ışı ğ ı so ğ urması yardımıyla bulunmaktadır. Katot lambada, aranan elementin dalga boyu genelde elementin kendisinin uyarılması ile elde edildi ğ i için, örnekteki miktarlar için keskin sonuçlar verebilmektedir. Genellikle metaller için kullanılır. AAS kimyasal işlem laboratuvar analizlerinde kullanıldı ğ ı gibi, günlük hayatta su kirlili ğ i, toprak kirlili ğ i ve hava kirlili ğ i oluşturan elementlerin limit miktarları do ğ rultusunda uyumluluk analizleri için de kullanılmaktadır.

15 TEŞEKKÜRLER

16 HAZIRLAYANLAR Nur Melek YAŞAR – 124240012 Tansu DURAN – 124240008 Elvin Y İĞİ T – 124240007 Enes ÖZDEM İ R – 124240011 Emre KARABALO Ğ LU – 124240014


"ATOM İ K ABSORPS İ YON SPEKTROSKOP İ S İ. AAS’nin Tanımı 1955 yılından sonra geliştirilmiş olan atomik absorpsiyon spektroskopisi (AAS), ışın kayna ğ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları