Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doktora Öğrencilerine Araştırma ile İlgili Tavsiyeler Oğuz Solyalı İşletme Programı, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 25.10.2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doktora Öğrencilerine Araştırma ile İlgili Tavsiyeler Oğuz Solyalı İşletme Programı, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 25.10.2014."— Sunum transkripti:

1 Doktora Öğrencilerine Araştırma ile İlgili Tavsiyeler Oğuz Solyalı İşletme Programı, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 25.10.2014

2 2 Sunum Planı  Kısa Özgeçmiş  Doktora Sırasında Karşılaşılan Zorluklar  İyi Bir Araştırma İçin Neler Yapılma(ma)lı  Araştırmanın Yayınlanması  Doktora Sonrası Araştırma  YA/EM Araştırma: Genel Eğilim  YA/EM Araştırma: Yeni Alanlar

3 3 Kısa Özgeçmiş  Lisans: ODTÜ, Çevre Mühendisliği, 2003  Yandal: ODTÜ, Endüstri Mühendisliği (Üretim Planlama & Kontrolü), 2003  Yüksek Lisans: ODTÜ, Endüstri Mühendisliği, 2005 Danışman: Haldun Süral  Doktora: ODTÜ, Endüstri Mühendisliği, 2008 Danışman: Haldun Süral  Doktora Sonrası Araştırma (Postdoc): HEC Montreal, Canada Research Chair in Distribution Management, Danışmanlar: Gilbert Laporte & Jean-Francois Cordeau

4 4 Doktora Sırasında Karşılaşılan Zorluklar  Belirli bir alanda katkı sağlama zorunluluğu  Karamsarlık  Uzun sürmesi – motivasyon kaybı  Akranlarla/Yaşıtlarla/Arkadaşlarla karşılaştırma  Maddi kaygılar

5 5 İyi Bir Araştırma İçin Neler Yapılma(ma)lı  Kapsamlı literatür taraması  Varolan çalışmaların tam olarak anlaşılması  Yapılan işlerin kaydedilmesi (neyin nasıl yapıldığının yazılması)  Kapsamlı deney tasarımı – farklı şeylerin denenmesi  Hemen pes etmemek  Yapılan araştırmanın en iyi şekilde yazımı  Araştırma sonrası – sonuçların ve veri kümelerinin saklanması ve yayınlanması  Etik kurallara bağlılık

6 6 Araştırmanın Yayınlanması  Konferans Sunumu –Sonuçların doğrudan paylaşımı –Benzer konuları çalışanlarla tanışma –Geribildirim alma  Bazı Önemli Konferanslar –INFORMS Konferansları –EURO Konferansları –Int. Symposium on Math. Prog. –YAEM Ulusal Kongresi –Diğerleri (ISOLDE, IWLS, TRISTAN, VEROLOG vb.)

7 7 Araştırmanın Yayınlanması  Endeksli Dergilerde Makale (SCI/SSCI) –C&IE, C&OR, EJOR, IJPE, OMEGA, ORL –EO, IJPR, IIE Trans. –ANOR, JGO, JH, JS, MP, ORS –IJOC, MS, MSOM, OR, TS  Hangi dergiye göndermeli? –Cevap alma hızı –Derginin itibarı –Makaledeki referanslar –Benzer çalışmaların yayınlandığı dergiler

8 8 Doktora Derecesi Sonrası Seçenekler  Endüstri’de İş  Akademi’de İş o Doktora Sonrası Araştırma (Postdoc) o Kalıcı Pozisyon (Öğr. Üyesi) Tavsiye: Doktorayı tamamlamadan önce tüm çalışmalarınızı yayınlanması için dergilere göndermiş olun!

9 9 Doktora Sonrası Araştırma (Postdoc)  Tez yazmak yok!  Ders almak yok!  Ders vermek veya asistanlık yapmak yok!  Sadece araştırma o Araştırma yapmak o Konferanslara katılmak o Makale yazmak

10 10 Doktora Sonrası Araştırma (Postdoc)  Daha iyi iş imkanları ODTÜ’de ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların aşağıdaki koşulları da sağlaması gerekir: i) Yurt dışında tanınmış bir üniversiteden doktora derecesi almış olması, ya da ii) Yurt içi üniversitelerden doktora derecesi alındıysa, (1) ya doktora sonrasında, yurt dışında tanınmış bir üniversite, araştırma veya uygulama kurumunda “akademik üretim süreçlerine” en az iki dönem boyunca katılmış olması ve bu çalışmaların ürünlerinin ilgili FİKK’in olumlu görüşü ve Fakültenin önerisiyle Rektörlükçe onaylanması, (2) ya da yurt dışındaki uluslararası tanınmış kurum ve kuruluşlarca yapılan değerlendirmelerle dünyada alanının en seçkinleri arasına girdiğinin ortaya konulması, bu yönde uluslararası belge ve ödüllere sahip olması ve bunun FİKK’in olumlu raporuna ve Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu önerisine dayanarak Üniversite Yönetim Kurulu’nca onaylanması.

11 11 Doktora Sonrası Araştırma (Postdoc)  Yayın yapma fırsatı  Yeni bir araştırma konusuna girme fırsatı  Araştırma ağı kurma şansı  Yabancı dil gelişimi Tavsiye: İmkanınız varsa mutlaka yapın!

12 12 YA / EM Araştırma: Genel Eğilim  Daha Kompleks Problemler o Tek seviye -> Çok seviye Ör: Tek vs. iki seviyeli ağ tasarımı, Tek vs. çok seviyeli kafile büyüklüğü belirleme o Tek araç -> Çok araç Ör: Tek vs. çok araçlı envanter-rotalama problemi

13 13 YA / EM Araştırma: Genel Eğilim  Daha Bütünleşik Problemler o Envanter-Rotalama o Üretim-Rotalama o Yer Seçimi-Rotalama o Envanter-Yer Seçimi  Belirsizliğin Dahil Edilmesi o Stokastik Programlama o Gürbüz (robust) Eniyileme

14 14 YA / EM Araştırma: Genel Eğilim  Çözüm Yöntemleri o Kesin Yöntemler (dal-kesi, dal-fiyat, dal-kesi-fiyat) Cplex/Gurobi/Xpress ciddi rakipler! o Hibrit Yöntemler: (Meta)heuristic + MIP (matheuristics)

15 15 YA / EM Araştırma: Yeni Alanlar  Enerji ve Çevre Politikalarında YA  Sağlık Sistemlerinde YA  Afet Yönetiminde YA  Gelir Yönetimi  Büyük Veri (Big Data) ve Veri Madenciliği

16 TEŞEKKÜRLER SORULAR? & YORUMLAR? 16


"Doktora Öğrencilerine Araştırma ile İlgili Tavsiyeler Oğuz Solyalı İşletme Programı, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 25.10.2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları