Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISTE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISTE."— Sunum transkripti:

1 ISTE

2 NETS’in Ortaya Çıkışı ve ISTE
ISTE (International Society for Technology in Education), Eğitimciler ve bilginin yeni nesillere aktarımını savunanlar ve yenilikçi liderler için güvenilir bir kaynaktır. Gelir amaçlı olmayan bu kuruluş, öğretimin geliştirilmesi için yöneticilere, okul yönetimlerine, teknolojinin etkili ve avantajlı kullanılması için öğrenci ve öğretmen eğitimlerine hizmet etmektedir.

3 NETS eğitim teknolojilerinde araştırma ve uygulama merkezi ve ulusal bilgisayar eğitimi konferanslarına ev sahipliği yaparak çalışmalarını yürütmektedir. Dünya genelinde den daha fazla kişiye, yaptığı araştırma sonuçları ile eğitimin değişimine destek sağlamaktadır (ISTE, 2009).

4 ABD Eğitim Bakanlığı tarafından geleceğin öğretmenlerini teknolojiyi kullanmaya hazırlama projesi PT3, öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimlerinde, öğrenme ve öğretme süreçlerinde teknolojinin etkili ve yaratıcı olarak kullanılmasının sağlanması amacıyla geliştirilmiştir.

5 PT3 programı geleceğin öğretmenlerinin yeterli bilgi ve beceriye aynı zamanda öğretim ortamlarına yeni teknolojileri birleştirme yeteneklerine sahip olmaları gerektiğini belirtir. Öğretmenlerin yeni teknolojileri entegre ederek en etkili şekilde kullanabilmeleri için gerekli eğitimi almaları gerektiğini belirtmiştir.

6 (ABD öğretmenlerin bahsedilen seviyeyi yakalayabilmesi için NETS’den yararlanmıştır. İlk defa 1993 yılında yayımlanan öğretmen standartları zaman içerisinde güncellenerek yayımlanmıştır (Kelly, 2002: 8).

7 ISTE kapsamında bulunan NETS çalışmaları, ABD sınırları içerisinde kabul görmekle kalmamış, Avustralya, Çin, İrlanda, Latin Amerika ve İngiltere gibi diğer dünya ülkeleri tarafından da benimsenerek eğitim teknolojileri kullanımı konusunda standartlarına temel oluşturmuştur (UNESCO, 2002: 51).

8 NETS’in Yapısı NETS sadece öğretmenlerin sahip olması gereken eğitimde teknoloji kullanımı yeterliliklerini ortaya koymakla sınırlı kalmamıştır. Süreç olarak incelendiği zaman Haziran 1998’de öğrencilere, Haziran 2000’de öğretmenlere ve Kasım 2001 tarihinde ise yöneticilere yönelik eğitim teknolojilerinin kullanılması ve planlanması konularında, gereken standartlar belirlenmiş ve tamamı NETS çatısı altında birleştirilmiştir (NETS, 2009).

9 ISTE tarafından değişik zamanlarda güncellenerek yayımlanan NETS kaynakları, dünya genelinde kabul görmüş eğitim teknolojisi standartlarını ortaya koymaktadır. Bunlar; NETS-S (Student - Öğrenci), NETS-T (Teacher – Öğretmen) NETS-A (Administrator - Yönetici) olarak adlandırılmaktadır.

10 ISTE’nin yayımladığı ve dünya genelinde kabul gören bu eğitim teknolojisi standartları, Yöneticilerin, Öğretmenlerin ve son kullanıcı olan öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini kazanmaları ve kullanmaları açısından oldukça önemlidir.

11 ISTE’NİN 2009 Standartlarını aşağıda adresi verilen blogumuzda inceleyebilirsiniz.

12 Değerli arkadaşlar, forumlarda 2002 yılına ait standartlar üzerinden anlatım yapıyorduk. Aşağıda 2009 yılında yenilenen; Yöneticiler için Ulusal Teknoloji Standartları ve Performans Göstergeleri yer almaktadır. Yorumlarınızı bekliyoruz. (Bu dokümanı foruma kazandıran Meral Pehlivan Hocamıza çok teşekkür ediyorum!) 1.Vizyoner Liderlik: Eğitim yöneticileri kurumlarındaki dönüşümü desteklemek ve mükemmelliği artırmak için teknolojiyle kapsamlı olarak bütünleşmeyi sağlayan ortak bir vizyon geliştirilmesine ve uygulanmasına öncülük ve liderlik eder. Eğitim Yöneticileri: a) Bölge ve kurum yöneticilerinin performanslarını en üst düzeye çıkarmak, etkili öğretim uygulamalarını desteklemek, öğrenme amaçlarını yükseltmek ve bu amaçlara ulaşmak için dijital çağın kaynaklarının kullanımını en üst düzeye çıkaran kararlı bir değişim içeren, tüm paydaşlar arasında ortak /paylaşılan bir vizyona öncülük eder ve kolaylaştırır. b) Ortak vizyona dayanan, teknolojinin içinde yer aldığı stratejik planların geliştirildiği, uygulandığı ve paylaşıldığı daimi bir süreç içerisinde yer alır. c) Teknolojiyle bütünleşmiş bir vizyonun ve stratejik planın uygulanmasını desteklemek için kaynak oluşturmanın, program ve politikaların yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde savunuculuğunu gerçekleştirir.

13 2. Dijital Çağ Öğrenme Kültürü: Eğitim yöneticileri tüm öğrenciler için yoğun, uygun ve ilgilerini çeken bir eğitim sağlayan dinamik dijital çağ kültürünü yaratır, geliştirir ve destekler. Eğitim Yöneticileri a) Dijital çağda öğrenmenin sürekli gelişimi üzerine odaklanmış öğretimsel yenilikleri sağlar. b) Öğrenme için yoğun ve etkili teknoloji kullanımında model olur ve teknoloji kullanımını teşvik eder. c) Tüm öğrencilerin farklı ve bireysel gereksinimlerini karşılamak için öğrenme kaynakları ve teknolojiyle donatılmış öğrenci merkezli öğrenme çevreleri hazırlar. d) Teknoloji alanında ve teknolojinin müfredat/ öğretim programları ile bütünleştirilmesinde etkili uygulamalar gerçekleştirir. e) Dijital çağ işbirliğini, yaratıcılığı ve yeniliği teşvik eden yerel, ulusal ve evrensel öğrenme topluluklarını destekler ve bunlara katılır. 3.Mesleki Uygulamalarda Uzmanlık: Eğitim yöneticileri dijital kaynakları ve güncel teknolojileri dahil etme yoluyla öğrencilerin öğrenmesini geliştirmede eğitimcileri güçlendiren mesleki öğrenme ve yenilik ortamları sağlar. Eğitim yöneticileri a) Yetkin teknoloji kullanımı ve teknolojinin eğitime dahil edilmesi alanında sürekli mesleki gelişimi sağlamak için kaynak, zaman ve erişimi sağlar. b) Yöneticiler ve öğretmenler ile teknoloji kullanımı ve araştırmalarındaki görevlileri destekleyen, cesaretlendiren ve harekete geçiren öğrenme topluluklarını destekler ve bunlara katılır. c) Dijital çağ araçlarını kullanarak paydaşlar arasında işbirliği ve etkili iletişimi sağlar ve örnek olur. d) Teknolojinin etkili kullanımına ilişkin yükselişe geçen akımlara/trendlere/eğilimlere ve eğitim araştırmalarına uyum sağlar, yeni teknolojilerin öğrencilerin öğrenmesini geliştirme kapasitelerinin değerlendirilmesini teşvik eder.

14 4. Sistemin Geliştirilmesi :Eğitim yöneticileri bilgi ve teknoloji kaynaklarının etkili kullanımı yoluyla örgütün/kurumun sürekli gelişimini sağlamak için dijital çağ liderliği ve yönetimini gerçekleştirir. Eğitim yöneticileri a) Zengin medya kaynakları ve teknolojinin uygun biçimde kullanımıyla öğrenme hedeflerine ulaşma başarısını en üst düzeye çıkarma yönündeki değişime liderlik eder. b) Öğrenmeyi ve çalışanların performanslarını geliştirmek amacıyla; veri toplama, verileri inceleme, sonuçları yorumlama, ölçümler yapma ve sonuçlarını paylaşmak için işbirliği yapar. c) Akademik ve uygulamaya dönük amaçları geliştirmek için teknolojiyi yetkin ve yaratıcı bir şekilde kullanan üst düzey yeterliğe sahip çalışanları işe alır ve muhafaza eder (sürekliliğini sağlar) d) Sistemin gelişimini destekleyen stratejik ortaklıklar kurar ve kazanım sağlar. e) Öğrenimi, öğretimi, uygulamaları ve yönetimi desteklemek için birlikte işleyen ve bütünleştirilmiş teknoloji sistemlerini de kapsayan güçlü bir teknoloji alt yapısı kurar ve sürekliliğini sağlar. 5. Dijital Vatandaşlık: Eğitim yöneticileri gelişen dijital kültüre ilişkin sosyal, etik ve yasal konuların ve sorumlulukların anlaşılmasını kolaylaştırır ve örnek olur.


"ISTE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları