Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLAÇ GÜVENLİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLAÇ GÜVENLİĞİ."— Sunum transkripti:

1 İLAÇ GÜVENLİĞİ

2 İLAÇ HATALARI Tanım: İlacın,sağlık çalışanları,hasta ve yakınının kontrolünde olduğu sırada yanlış ilaç kullanımına veya hastanın zarar görmesine sebep olabilecek tüm olaylar. GRUPLANDIRILMASI ORDER HATALARI SİSTEM HATALARI ECZANEDEN KAYNAKLANAN HATALAR UYGULAMA HATALARI

3 ULULARARASI STANDARTLAR İlaç Yönetimi ve Kullanımı -1
İlaç kullanımı uygulanabilir kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır. Eczane hizmetleri uygun lisansa sahip bir eczacı ya da başka bir eğitimli uzman tarafından denetlenmelidir. İlaçlar, uygun bir şekilde seçilip depolanmalıdır. Hastanede ilaç listesini ve ilaç kullanımını denetlemeye ilişkin bir yöntem mevcut olmalıdır. Stoku bulunmayan ya da normalde mevcut olmayan ilaçları Kurum eczane kapalıyken kolayca temin etmelidir. İlaçlar düzgün ve güvenli bir şekilde depolanır. Hastane beslenme ürünlerinin düzgün şekilde depolanmasını destekler. Acil durum ilaçları eczanenin dışında depolandığında erişilebilir niteliktedir, izlenebilir ve güvenlidir.

4 ULULARARASI STANDARTLAR İlaç Yönetimi ve Kullanımı -2
Hastane bir ilaç geri toplama sistemine sahiptir. Bu konuda politikalar ve prosedürler ile yönetilir. Hastane, ilaç isteme ya da direktif etme iznine sahip nitelikli kişileri tanımlar. İstenen ve uygulanan ilaçlar hasta kaydına kaydedilir. İlaçlar güvenli ve temiz bir ortamda hazırlanır ve dağıtılır. İlaçları hastalara doğru dozda ve doğru zamanda dağıtmak için bir sistem kullanılır. Kurum ilaç uygulama iznine sahip nitelikli kişileri tanımlar. Politikalar ve prosedürler; hastanın kendi kullanımı için ya da örnek olarak hastaneye getirilen ilaçları kontrol eder. İlaçların hasta üzerindeki etkileri izlenir. İlaç hataları hastane tarafından tanımlanan bir süreç ve zaman çerçevesi içerisinde raporlanır.

5 İlaç Güvenliğinin Amacı
Hasta güvenliğini sağlamak, Çalışan güvenliğini sağlamak, Ülke genelinde ortak bir dil oluşturmak, Standardizasyonu sağlamaktır.

6 İlaç Yönetim Süreci İlaç Temini Depolama İstem Ve Kayıt
Hazırlama Ve Dağıtım Uygulama İzleme

7 İlaç Uygulamada 8 Doğru İlaç uygulamada 8 doğruyu uygulamanın
hataların oluşmasını engellemede büyük rolü vardır.

8 8 Doğru İlkesi Doğru hasta Doğru ilaç Doğru etki Doğru doz Doğru yol
Doğru ilaç formu Doğru zaman Doğru kayıt

9 Doğru hasta Hastanın adı soyadı, Protokolü, Doğum tarihi doğrulanmalı,
Kimlik tanımlayıcı kontrol edilmeli, İlacın ismi ve verilme nedeni hakkında hasta bilgilendirilmelidir.

10 Doğru ilaç İlacın jenerik ve satış ismi bilinmeli
İlaç isimleri birbirine benzediği için doğru ilaç olduğundan mutlaka emin olunmalıdır.

11 Doğru doz Önceki dozlardan farklılıklar araştırılmalı
Doğru şekilde hesaplama yapılmalı, gerekirse ikinci bir hemşirenin de fikri alınmalıdır.

12 Doğru zaman,Doğru yol İlacın veriliş yolu ve zamanı hekim isteminde belirgin olmalı Bazı ilaçlar birkaç yolla uygulanabilir, hekimin istediği yol hangisi buna dikkat edilmelidir.

13 Doğru ilaç formu Aynı ilacın birden fazla formu olabilir(tablet,ampul),hekimin uygulanmasını istediği forma dikkat edilmeli.

14 Doğru kayıt İlaç uygulandıktan sonra en kısa sürede kaydının yapılması gerekir.

15 Doğru etki İlacın beklenen etkisi ve yan etkisi bilinmeli
İlacın başka ilaçlarla ya da besinlerle etkileşimi olup olmadığı bilinmeli

16 İlaç-besin etkileşim tablosu-1
ANTİBİYOTİK Penisilin Eritromisin Asitli besinler; Meyve suları,kafein, domates Asitli besinlerden dolayı artan mide asidi ilacın midede harabiyetini artırır Tetrasiklin Siprofloksasin Süt ve süt ürünleri gibi kalsiyumca zengin besinlerle birlikte alınmamalı Kalsiyum, ilacın oral biyo-yararlanımını azaltır. Antasid olarak kullanılan CA, Mg, Al bileşikler ve antianemik olarak kullanılan Fe bileşikler de aynı etkiyi yapar ANTİKOAGÜLANLAR Warfarin K vitaminince zengin besinlerle; Brokoli, ıspanak, lahana, Brük.lah K vitamini antikoagülanların etkisini azaltır E vitamini Kanama riskini azaltır. Kumerin türevi Yüksek doz E vitamini Kanamalar gelişebilir

17 İlaç-besin etkileşim tablosu-2
ANTİDEPRESANLAR MAO inhibitörleri İzokarboksazid Fenelzin Tranylsipromin Tiramince zengin besinler; Eski peynir, fermente edilmemiş sosis, sucuk, distile edilmemiş alkollü içecek (şarap vb), incir,bakla, lahana turşusu, soya sosu,bazı biralar, tavuk veya dana ciğeri Tiramin, kan basıncını ölümcül seviyeye çıkarabilir. Baş ağrısı, kusma ve ölüme neden olabilir. Taşikardi, göğüs ağrısı, ense sertliği, hiperpireksi, terleme ve konvilsiyona da sebep olabilir. Besinlerle etkileşme ilaç kullanımının kesilmesinden sonra 2-3 hafta devam eder. Ca kanal bloker Felodipine Nicardipine Greyfurt suyu (Naringin ve kuersetin içerir) İlacın sistemik yararlanımını %200 - %300 artırır Propranolol yemekle birlikte alınırsa özellikle yüksek proteinli diyetlerde ilacın sistemik biyoyararlanımı %70 artar. Nedeni besinlerle pre-sistemik ilaç eliminasyonunun azaltılmasıdır.

18 İlaç-besin etkileşim tablosu-3
ÇAY KAHVE Bir bardak çay ile yaklaşık 30 mg, bir fincan kahve ile yaklaşık 85 mg kafein alınır. LİTYUM (Antimanik): Tedavisi altındaki hastaların kahve içimine son vermesi gerekir. LEVADOPA: alımında kafein alınmamalıdır. SİMETİDİN (Antiülser) AMİTRİPTİLİN (Trisiklik antidepresan) FENELZİN (Antidepresan) Kafein alımının sınırlandırılması gerekir. Bu ilaçlarla günde 1-3 bardak çay veya 1 fincan kahveden fazlasının alınmaması gerekir

19 İlaç-ilaç etkileşim tablosu

20 İlaç Uygulamalarındaki Genel İlkeler
Sakin ortamda dikkatli bir şekilde hazırlanmalı Başkasının hazırladığı ilaç verilmemeli İlaçlar hastanın yanında bırakılmamalı Etiketi tam olarak okunmayan ilaçlar kullanılmamalı Hastanın alerjisi olup olmadığı kontrol edilmeli

21 İzleme İlaçların hastaya etkilerini izleme
İşbirliği içinde izleme (doktor, hemşire, hasta, eczane, Laboratuar) İlaçların yan etkilerinin izlenmesi ve kaydı Hangi etkilerin kaydedileceğinin tanımlanması İlaç hatalarının raporlanması

22 Hastanın beraberinde getirdiği ilaçların yönetimine ilişkin düzenleme bulunmalıdır.
Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hemşire tarafından teslim alınmalıdır. Teslim alınan ilaçların miat kontrolü yapılmalı, İlaçlar hekim tarafından da kontrol edilmelidir. ilaçlar hemşire tarafından uygulanmalıdır.

23 İlaçların güvenli uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.
İlaçlar , kapalı kaplarda ve kişiye özel olarak hazırlanmalı,o kaplarda hastaların kimlik tanımlayıcı bilgileri bulunmalıdır. Tedavi planı hekim tarafından yazılmalı, kaşelenmeli ve imzalanmalı, Tedavi planı; ilacın tam adını, uygulama zamanını ve dozunu,uygulama şeklini ve veriliş süresini içermelidir.

24 Hemşire hekimin tedavi planını hemşire gözlem formuna kaydetmelidir.
İlaçlar hastaya hemşire tarafından uygulanmalı, stajyerlerin ilaç uygulamaları da hemşire gözetiminde olmalıdır.

25 Pediatrik dozda kullanılacak ilaçlara yönelik tedbirler alınmalıdır.
Pediatrik dozdaki ilaçların listeleri ilgili bölümde bulunmalıdır. Pediatrik dozdaki ilaçların dolaplardaki yerleşimi diğer ilaçlardan ayrı raflarda yapılmalıdır. Acil kullanılabilecek pediatrik ilaçların kilograma göre dozları listelenmeli,o listeler ilgili bölümde bulunmalıdır.

26 Advers Etki Bildirimi ile ilgili düzenleme yapılmalıdır.
Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler farmakovijilans sorumlusuna bildirilmelidir. Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler 15 gün içinde TÜFAM’a elektronik raporlama sistemi ile veya “advers etki bildirim formu”doldurularak faks veya posta yoluyla bildirilmelidir.

27 Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.
Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilitli alanlarda bulundurulmalıdır. İlaçların devir teslimi yapılmalıdır. Devir teslim kayıtlarında; o İlacın hangi hastaya kaç adet kullanıldığı, İlacın kullanıldığı tarih,İlacı kimin uyguladığı, kime kaç adet ilaç teslim edildiği,teslim alan ve teslim edenlerin imzaları bulunmalıdır

28 Kırmızı reçeteye tabii ilaçlar

29 Yeşil reçeteye tabi ilaçlar listesi

30 Narkotik ilaç imha formu

31 Sözel istem uygulamasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.
Sözel istem uygulama sürecinde; İstem , istemi alan kişi tarafından yazılmalı, Yazan kişi tarafından yazılı istem geri okunmalı, Gerektiğinde verilen ilacın adı kodlama yöntemi ile tekrar edilmeli,İstemi veren kişi tarafından istemin doğruluğu sözel olarak onaylanmalıdır

32 Sözel istem uygulamasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.
Sözel istem en geç 24 saat içerisinde hekim tarafından tedavi planına yazılmalıdır. Sözel istem uygulaması hakkında hemşire ve hekimlere eğitim verilmelidir.

33 Yüksek riskli ilaçlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.
Yüksek riskli ilaçlar listesi belirlenmelidir . Diğer ilaçlarla karışmasını önleyecek şekilde depolanmalıdır. Eczanede renkli işaretleme işlemine tabi tutulmalıdır.

34 Yüksek riskli ilaçlar listesi-1
ABELCET 100 MG FLK ACTİLYSE 50 MG FLK ADRENALİN AMP AGGRASTAT FLK ALDOLAN AMP AMBİSOME 50 MG FLK ANZATAX 30 MG ARİTMAL %10 AMP ATROPİN AMP BELOC AMP BİO.%3 HİPERTONİK NaCL SOL BİO.%20 DEKSTROZ BİO.%30 DEKSTROZ BİO.%50 DEKSTROZ BREVİBLOC PREMİX BREVİBLOC 10 MG FLK CALCİUM PİCKEN AMP CAMPTO 40 MG FLK CANDİDAS 50 MG FLK CANDİDAS 70 MG FLK CARBOPLATİN 50 MG CARBOPLATİN 150 MG CARBOPLATİN 450 MG CİSPLATİN 100 MG CLEXANE 2000 İÜ CLEXANE 4000 İÜ CLEXANE 6000 İÜ CLEXANE 8000 İÜ CONTRAMAL AMP CORDARONE AMP DİAZEM AMP DİGOXİN AMP DİLTİZEM AMP DOBUTABAG 250MG/250 M DOBUTAMİNE AMP DOPAMİN AMP DORMİCUM 5 MG AMP DORMİCUM 15 MG AMP DORMİCUM 50 MG AMP DOXORUBİCİN 10MG FLK DOXORUBİCİN 50MG FLK DUROGESİC 25 MCG TTS DUROGESİC 50 MCG TTS DUROGESİC 75 MCG TTS DUROGESİC 100 MCG TTS EBETAXEL EBEWE FLK EFEDRİN AMP ELOXATİN 50 MG FLK ELOXATİN 100 MG FLK EMETRİL AMP ENDOXAN 1000 MG EBİRUBİCİN EBEWE 10MG/5 ML FİVOFLU 250 MG AMP FİVOFLU 500 MG AMP FLUOROURACİL EBEWE FUNGİZONE İV FLK FYTOSİD 100 MG

35 Yüksek riskli ilaçlar listesi-2
GEMZAR 1000 MGGEMZAR 200 MG HEPARİN FLK HUMALOG MİX-25 FLK HUMULİN R FLK HUMULİN N FLK İLOMEDİN 20MCG AMP İSOPTİN AMP NAVELBİNE 10 MG FLK NAVELBİNE 50 MG FLK NEUPOGEN 30 İÜ FLK NEUPOGEN 48 İÜ FLK NİTRODERM TTS NİPRUSS AMP NORCURON 10 MG FLK NOVOMİX FLEXPEN NOVORAPİD FLEXPEN KEMOPLAT 10 MG FLK KEMOPLAT 50 MG FLK JETMONAL%2 AMP JETOKAİN AMP PENTAL SODYUM FLK PERLİNGANİT AMP PLATOSİN-S 25 MG POTASYUM KLORÜR % 7.5 AMP POTASYUM FOSFAT AMP PROPOFOL%1 20 ML AMP PROPOFOL%2 50 ML AMP PROTAMİNE ICN 5000 İÜ RYTMONORM AMP LANTUS OPTİPEN LEUCOVORİN CALCİUM LEVEMİR FLEXPEN LYSTHENON FORT %2 AMP SODYUM BİKARBONAT AMP STREPTASE İÜ TRANSAMİNE % ML TRENTİLİN AMP UROMİTEXAN 400 MG AMP MAGNEZYUM SÜLFAT %15 AMP MİXTARD 30HM FLK MİTOMYCİN-C 10 MG FLK MORFİN HCL AMP

36 Eczaneye iade edilen ilaçlara yönelik düzenleme yapılmalıdır
Hastaların taburcu,ex ya da ilaç kullanımlarının değişmesi sonucu kullanılamayacak olan ilaçlar iade formu doldurularak eczaneye iade edilmelidir.

37 İlaçların karışmasını engellemeye yönelik düzenleme yapılmalıdır.
İlaç isimleri kısaltılarak yazılmamalıdır. Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların listeleri hazırlanmalı,Listeler kullanım alanında bulunmalıdır. Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların dolaplardaki yerleşimi ayrı raflarda yapılmalıdır

38 İsmi ve Söylenişi Benzer İlaç Listesi
Ecz.SİNAN ÖZKAN, Mayıs 2009

39 Benzer görünümlü ilaçlar

40 Benzer görünümlü ilaçlar

41 Benzer görünümlü ilaçlar

42 Benzer görünümlü ilaçlar

43 İlaç güvenliğinin sağlanması (Madde 9)
SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ RG: 29 Nisan 2009, Sayı : 27214 Amacı, sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu tesis edecek uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesine, hasta ve çalışan güvenliği konusunda geliştirilen iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasına, hizmet içi eğitim yoluyla personelin farkındalığının ve niteliklerinin artırılmasına, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili raporlama sistemlerinin oluşturulmasına, hasta bakım ve tedavi sürecinin güvenlik ve kalitesinin artırılmasına, hasta ve çalışanların sağlık hizmeti sunum sürecinde karşılaşabilecekleri muhtemel risk ve zararlardan korunmasına yönelik, usul ve esasları düzenlemektir. İlaç güvenliğinin sağlanması (Madde 9)

44 Madde 9 (1) İlaç güvenliğinin sağlanmasına yönelik işlemler şunlardır:
a) Yatışına karar verilen hastanın varsa kullandığı ilaçlar kayıt altına alınarak ilgili tabibe bildirilir. Tedavi planı, ilaç dozu, zamanı ve uygulama şeklini içerecek şekilde, okunaklı olarak her bir hasta tabelasına hastanın kendi tabibi tarafından yazılır. Hastanın yatış öncesi aldığı ilaçlar, bakım sürecinde kullandığı ilaçlar ve taburcu edildikten sonra kullanacağı ilaçlara ilişkin süreç tanımlanır.

45 İlaç güvenliğinin sağlanması Madde 9 (1)
c) Hastanın kullandığı tüm ilaçların ilgili hemşiresi tarafından verilmesine yönelik gerekli düzenlemeler yapılır.

46 İlaç güvenliğinin sağlanması Madde 9 (1)
ç) İlaç uyumu, istenmeyen ve beklenmeyen yan etkiler, tabip ve hemşireler tarafından izlenir ve ilaçların yan etkilerinin izlenmesine yönelik işlemler, 22/3/2005 tarih ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, Beşeri, Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinde tanımlanan Advers Etki Bildirim Formuna uygun olarak yapılır.

47 İlaç güvenliğinin sağlanması Madde 9 (1)
d) Taburcu ve transferlerde, hasta/hasta yakınına ilaç listesi verilir ve ilaç kullanımı ile ilgili gerekli bilgilendirme yapılır. e) Kurum eczanesinde, adı ve ambalajı birbirine benzeyen ilaçlar, farklı dozdaki aynı ilaçlar ve uygulama formları ayrı raflarda depolanarak üzerine ayırt edici etiket yapıştırılır.

48 İlaç güvenliğinin sağlanması Madde 9 (1)
f) Yüksek riskli ilaçlar, ilaç kapları ile enjektöre çekilen ilaçların isim ve dozları etiketle belirlenir ve etiketler okunaklı şekilde yazılır.

49 İlaç güvenliğinin sağlanması Madde 9 (1)
g) Konsantre potasyum çözeltileri ve % 0,9’dan daha konsantre tuz solüsyonları, % 50 veya daha konsantre magnezyum sülfat, 2 mEq/ml veya daha konsantre potasyum klorid ve diğer konsantre elektrolit solüsyonlar gibi yüksek riskli ilaçlar, Yüksek Riskli İlaç Etiketi yapıştırılarak ameliyathane, yoğun bakım ve acil serviste kilitli dolapta, servis hemşiresinin sorumluluğunda muhafaza edilir.

50 İlaç güvenliğinin sağlanması Madde 9 (1)
ğ) İlaçların klinik olarak gerekli olmayan alanlarda bulundurulmaması için eczacı tarafından denetimler yapılır. h) Benzer isimli ilaçların yanlış kullanımını önlemek amacıyla, Ek–5’de yer alan İsmi ve Söylenişi Benzer İlaç Listesi esas alınarak her sağlık kurum veya kuruluşu, kendi ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak ismi ve söylenişi benzer ilaç listesini oluşturur. Bu liste, yılda bir kez gözden geçirilerek güncellenir.

51 İlaç güvenliğinin sağlanması Madde 9 (1)
ı) Bağımlılık yapan uyarıcı ve uyuşturucu ilaçlar, kilitli dolaplarda servis hemşiresinin sorumluluğunda muhafaza edilerek, imza karşılığında teslim edilir. Ecz.SİNAN ÖZKAN, Mayıs 2009

52 Uluslararası HİZMET KALİTE STANDARTLARINDA İLAÇ GÜVENLİĞİ
Benzer isimli ilaçların yanlış kullanımını önlemeye yönelik benzer isimli ilaç listeleri bulunmalıdır. Sözel orderlerın doğrulanmasına yönelik prosedür belirlenmelidir. Tedavi planı; ilaç adı, dozu, zamanı ve uygulama şeklini içerecek şekilde, okunaklı olarak her bir hasta tabelasına hastanın kendi doktoru tarafından yazılmalıdır. İlaçların güvenli uygulamasına yönelik bir prosedür bulunmalıdır. Hastane yönetimi; adı, ambalajı, birbirine benzeyen ilaçlar, farklı dozdaki aynı ilaçlar ve farklı uygulama formu bulunan ilaçların kullanımı ve yönetimi konusunda bir politika belirlemelidir. Yüksek riskli ilaçların(konsantre elektrolit çözeltileri, intravenöz antikoagülanlar, insülin, antineoplastik ajanlar, opioidler, narkotikler vb.) üzerine kırmızı uyarı etiketi yapıştırılmalıdır. Servislerde/ Ünitelerde adı, ambalajı birbirine benzeyen ve pediatrik dozdaki ilaçlar ayrı raflarda depolanmalıdır. Hastanede kullanılan ilaçlar için ilaç-ilaç, ilaç-besin etkileşim listeleri oluşturulmalıdır

53 Hizmet Kalite Standartları Rehberi MADDE 29-32

54 29 İlaçlar bulundukları birimde, uygun koşullarda muhafaza edilmelidir
29 İlaçlar bulundukları birimde, uygun koşullarda muhafaza edilmelidir İlaçların saklandığı alanlar uygun fiziki koşullara sahip olmalıdır. Amaç: İlaçların son kullanma tarihlerine kadar etkilerini kaybetmemeleri için uygun şartlarda muhafaza edilmelerinin sağlanmasıdır. Değerlendirilecek Hususlar: a) İlaçların muhafaza edildiği depolar uygun şartları sağlamalıdır. b) Nem, ısı ve buzdolabı kontrolleri düzenli olarak yapılmalı ve kayıtları tutulmalıdır.

55 İyi Depolama Standartları
Pest Control *Depolama yapılan alan dışa kapalı olmalı (toz, böcek, partükül vb girişini engellenmeli) *Depo alanı içinde böcek, haşere, kemirgen kontrolü yapılmalı (ses, tuzak,kapan vs.) Genel Kurallar *Belli periyotlarda genel temizliği yapılmalı, boya kalitesi iyi olmalı *Stoklama paletli yapılmalı ve paletler duvardan en az 10 cm. açıkta olmalı *Ürünlerin stoklanacağı alanlar ürün grubu bazında tanımlı olmalıdır. *Depo güvenliğinin tüm unsurları yerine getirilmeli ve tanımlı olmalıdır.(Giriş –Çıkış emniyeti,yangın emniyeti,aydınlatma vs.) *FIFO (İlk giren,İlk çıkar) uygulanmalıdır.

56 29.2 Işıktan korunması gereken ilaçların saklandığı raflar ve bölmeler olmalıdır.
Amaç: Eczanede ilaçların uygun ışık seviyesinde saklanmasının sağlanmasıdır. Değerlendirilecek Hususlar: a) İlaçları ışıktan koruyacak biçimde bir düzenlemenin yapıldığı kontrol edilmelidir.

57 Işıktan korunması gereken ilaçlar listesi
ASİST AMPUL ADRENALİN AMPUL BEMİKS AMPUL BUTOPAN AMPUL CALCİUM PİCKEN AMPUL CERNEVİT FLAKON CLOPİXOL DEPO AMPUL CLOPİXOL ACUPHASE AMPUL DEKSAMET AMPUL DESAL AMPULDİAZEM AMPUL DİLTİZEM AMPUL EFEDRİN AMPUL FERRUM AMPUL FLİXOTİDE NEBUL JETOKAİN AMPUL LARGACTİL AMPUL LİBAVİT K AMPUL MORPHİNE AMPUL NEOSTİGMİN AMPUL NEUGRİSEOVİT AMPUL NOOTROPİL AMPUL NOVALJİN AMPUL PULMİCORT NEBUL PRİMPERAN AMPUL RANİVER AMPUL SEDAPERİDOL AMPUL VENOFER AMPUL VENTOLİN NEBUL

58 31 Eczane deposundaki kritik stok seviyeleri belirlenmelidir.
31.1 İlaçların kritik stok seviyeleri otomasyon sistemi üzerinden takip edilmelidir. Amaç: Eczane deposunda mevcut ilaçların kritik stok seviyelerinin belirlenmesinin sağlanmasıdır. Değerlendirilecek Hususlar: a) Eczane deposundaki ilaçların kritik stok seviyeleri belirlenmeli ve kayıt altına alınmalıdır. b) Kritik stok seviyeler otomasyondan takip edilmelidir. c) Kritik stok seviyesini aşan ilaçlar için uyarı sistemi olmalıdır. d) Örnekleme yolu ile sayım yapılarak kayıtların doğruluğu teyit edilmelidir.

59 TEŞEKKÜRLER Ecz.SİNAN ÖZKAN, Mayıs 2009


"İLAÇ GÜVENLİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları