Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUKLARA OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUKLARA OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMA"— Sunum transkripti:

1 ÇOCUKLARA OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMA
Psk. Aslı DALAN

2 OKUMA ALIŞKANLIĞI Okuma Alışkanlığı Nedir?
Okuma Alışkanlığını Etkileyen Faktörler Ülkemizde Okuma Alışkanlığı Çocuklarımız İçin Nasıl Kitaplar Seçmeliyiz? Çocukları Kitap Okumaya Özendirmenin Yolları Tatillerde Çocukların Okuma Alışkanlığını Sürdürmeleri İçin Ailelere Öneriler

3 OKUMA ALIŞKANLIĞI NEDİR?
Okuma, bireyin kendini geliştirmesinde ve yaşama uyum sağlanmasında en önemli etkenlerden bir tanesidir. Ancak okuma, insanın doğuştan sahip olduğu özelliklerden biri değildir. Okuma bireysel gelişime olduğu kadar toplumsal hayata katkısı bakımından da önemlidir.

4 OKUMA ALIŞKANLIĞI NEDİR?
Okuma, insanın geçmişte olanları anlama ve geleceğe yönelik hareket etmesini sağlayan en önemli olgulardan bir tanesidir. İnsanlar arasındaki sözel iletişimin kalıcı olmasını sağlayan yazının icadı okuma eyleminin de temelini oluşturmaktadır. Ayrıca okuma, insan davranışlarının şekillenmesi, kendini geliştirmesi ve dünya görüşü kazanmasını sağlayan bir eylemdir.

5 OKUMA ALIŞKANLIĞI NEDİR?
Okuma insan yaşamının çocukluk evresinde okulla birlikte kazanılan bir etkinlik olmakla birlikte bu etkinliğin süreklilik kazanması okuma alışkanlığını ortaya çıkarır.  Okumanın bir alışkanlık şeklini alması okuyucu tiplerini de ortaya çıkarır. Okumayı sürekli ve düzenli bir şekilde gerçekleştiren insanların da bir yılda okudukları kitap sayısına göre ne derecede okur olduğunu gösteren belirlemeler vardır:

6 OKUMA ALIŞKANLIĞI NEDİR?
Çok okuyan okuyucu: 1 yılda 21 veya daha fazla kitap okuyan kişi, Orta düzeyde okuyan okuyucu: 1 yılda 6-20 arası kitap okuyan kişi, Az okuyan okuyucu: 1 yılda 1-5 arası kitap okuyan kişi, Okuyucu olmayan: Hiç kitap okumayan kişidir.

7 OKUMA ALIŞKANLIĞI NEDİR?
Okuma alışkanlığının oluşmasında da en uygun dönem çocukluk ve gençlik dönemidir. Ayrıca okul öncesi dönemde yazı içeren materyallerle karşılaşılması ve bu materyallerin anlaşılmaya çalışılması okuma alışkanlığının oluşmasında bir başlangıçtır. Çocuklarda yazılara ve kitaplara aşinalık kazanma, yazıları anlamlandırabilecek temel becerilerin gelişimi okul öncesi dönemde gerçekleşir.

8 KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI NEDİR?
Okumaya yönelik ilk beceriler, çocuğun çevresindeki yazılı materyallere karşı ilgi duyması, logo ve işaretleri tanıması, kendi adının yazılışını tanıması ve alfabedeki bazı harfleri tanıması gibi çeşitli belirtilerle ortaya çıkar.  Okul öncesi dönem, insanın çocukluk evresinin yaşandığı dönemi içerir ve bu dönemde oyun ve eğlence ön plandadır.

9 KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI NEDİR?
Resimli kitaplarla başlayan bu etkileşim, çocuğu yavaş yavaş okumayı öğrenmeye hazırlayacak şekilde resimlerin arasında kısa metinlerin yer aldığı kitaplarla devam eder ve bu süreçte çocuğun kitapla sürekli etkileşimde bulunması sağlanır. Çocuk bu dönemde okuma becerisini yavaş yavaş kazanmaya başlarken bir yandan da okuma becerisine sahip olması için eğitileceği okul dönemine hazırlanır.

10 OKUMA ALIŞKANLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. AİLENİN ETKİSİ

11 1. AİLENİN ETKİSİ Erken çocukluk döneminde, çocukların gelişiminde en önemli etken ailedir. Çocuk, dünyaya geldiği andan itibaren anne ve babasının desteğiyle gelişir ve bu gelişim yalnızca hayatta kalmak için gerekli olan fiziksel gereksinimlerin karşılanması şeklinde olmaz.

12 1. AİLENİN ETKİSİ Bebeklik döneminden itibaren, çocuklar çevrelerindeki her şeyi görerek öğrenmektedir ve çocukların karşısındaki belirleyici model anne ve babalarıdır. Bu noktada anne ve babaların evde kitap, gazete gibi materyalleri okuması ve bu eylemlerin çocuklar tarafından gözlenmesi gibi davranışlar çocukların okumaya karşı ilgisini sağlayacak bir davranışlardır.

13 1. AİLENİN ETKİSİ Ayrıca bu dönemde anne ve babaların çocuğa kitap okuması ve bu süreçte okunan yerleri parmakla takip etmeleri çocukların yazının soldan sağa ve satırların yukarıdan aşağıya doğru bir sıra izlediğini öğrenmelerini sağlamaktadır. Okul öncesi dönemde anne ve baba tarafından çocuğa okunan kitaplar, çocuğun okuma becerisine yönelik hayal gücünü geliştirme, kelime bilgisini geliştirme gibi birçok açıdan fayda sağlamaktadır.

14 1. AİLENİN ETKİSİ Anne babanın çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasında en temel görevi çocuğun kitapla buluşmasını rastlantısal olmaktan kurtarıp, bilinçli kitap seçimi yapabilme yetisini kazandırmaktır. Çocuk okumayı öğrenmeye çalışırken ona kitap okuyarak, ders kitaplarını birlikte inceleyerek, ödev yaparken destekleyerek çocuk ile kitap ilişkisini sürdürmeye devam etmelidir.

15 2. ÇEVRENİN ETKİSİ Çocuklar dünyaya geldikleri andan itibaren çevrelerinde gördükleri doğrultusunda gelişir ve çevrenin koşullarına bağlı olan bir düzen içinde yaşarlar. Çocuğun çevresinde kitapların ve diğer okuma materyallerin bulunması okumaya karşı olan istekliliğin oluşmasını sağlamaktadır. Çocuğun dünyayı öğrenmesi, çevresinde gördüklerini sorgulamasıyla mümkündür. Bu noktada çocuğun odasında bir kitaplığın bulunması çocuğun okuma çevresinin oluşmasında etkili olur.

16 2. ÇEVRENİN ETKİSİ Kütüphaneler çocukların okuma alışkanlığı kazanmalarında da özel bir role sahiptir. Çocukların düzenli sıklıklarla çocuk kütüphanelerine götürülmesi, onların okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlayacak materyallerle daha çok etkileşimde bulunmalarını sağlar.

17 3. OKUL ve ÖĞRETMENİN ETKİSİ
Çocuğun aileden sonra sosyal çevresi okuldur. Okulda okuma yazmayı öğrenen çocuğun kendisine model aldığı kişi öğretmenleri sonra da arkadaşlarıdır. Özellikle ilk ve ortaöğretimde bir akran grubuna dahil olma eğiliminde olan öğrencilerin davranışlarının önemli belirleyicilerinden biri arkadaş çevresidir.

18 3. OKUL ve ÖĞRETMENİN ETKİSİ
Öğrencinin dâhil olduğu arkadaş çevresi okumayı bir alışkanlık haline getirmişse ve başta kitap alış verişi olmak üzere okunanlar paylaşılıyorsa bu her grup üyesinin okuma davranışını ve alışkanlığını etkileyecektir. Bu yüzden öğretmenlerin çocuklara okuma becerilerini kazandıracak materyalleri sağlaması ve çocuğun okumaya ilgi duymasına yönelik etkinlikleri gerçekleştirmesi gerekir.

19 TÜRKİYE’DE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI
Türkiye’de uzun yıllar okuma ile ilgili yapılan çalışmaların temelini okuryazarlık probleminin ortadan kaldırılması oluşturmuştur. İlköğretimin yaygınlaşmasıyla birlikte temel okuryazarlığın ötesinde etkin bir okur kimliğinin oluşturulması ve okuma alışkanlığının yaygınlaşması hedefi daha çok öne çıkmaya başlamıştır.

20 TÜRKİYE’DE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI
Ülkemizde okuma alışkanlığının yeterli düzeyde olmadığını belirten görüşleri sıkça duymak mümkündür. Ancak söz konusu eksiklik, var olan okuma alışkanlığının azalması değil, daha başlangıç aşamasında okuma alışkanlığının yerleştirilememesidir.  Burada ilginç olan nokta okuryazar oranının artmasına rağmen okuma oranında istenen artışın görülmemesidir.

21 TÜRKİYE’DE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI
1980’li yıllarla birlikte okuma yazma oranı %90’lara ulaştırıldığı halde okuryazar oranının %10-15 civarında olduğu tahmin edilen Osmanlı toplumu ile birbirine yakın okuma baskılarına sahip olunması düşündürücüdür. Temel ihtiyaçların bile karşılanamaması sebebiyle okumanın bir ihtiyaç olarak görülmemesi, televizyon izleme alışkanlığının artışı, eğitim sistemi ve kütüphanelerin yetersizliği, ekonomik sebepler okuma alışkanlığını olumsuz etkileyen faktörlerin başında gelmektedir.

22 TÜRKİYE’DE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI
Okumanın bir ihtiyaç olarak görülmesi aslında estetik zevk amacıyla okuma ile yakından ilgilidir. En başta ekonomik gerekçeler ve toplumsal düzen olmak üzere bireyin öncelikle temel ihtiyaçlarının karşılanmaması okumanın bir ihtiyaç olarak görülmesini engellemektedir.

23 ÇOCUKLARIMIZ İÇİN NASIL KİTAPLAR SEÇMELİYİZ?

24 ÇOCUKLARIMIZ İÇİN NASIL KİTAPLAR SEÇMELİYİZ? 0-3 YAŞ DÖNEMİ
Bu dönemde çocuklar görerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenirler. Konuşmayı öğrenmelerine yardımcı olmak ve dil becerilerini geliştirmek için onlara kitap okumak çok önemlidir.

25 Tanıdık nesnelerin olduğu, Parlak renkli,
0-3 YAŞ DÖNEMİ Tanıdık nesnelerin olduğu, Parlak renkli, Kısa ama ahenkli cümlelerden oluşan, Bol resimli, Uzun süre çocuğun elinde kalacağı için kaliteli malzemeden yapılmış, kolay yırtılmayan, Ellerinin boyutuna uygun kitaplar seçmeliyiz.

26 3-6 YAŞ DÖNEMİ Bu dönem yaratıcılığın hızla geliştiği ve sorgulamanın arttığı bir yaş dönemidir. Özellikle çocuklar bu yaşlarda neden-sonuç ilişkisini kurmaya çok önem verirler. İçinde sorularına cevap bulabileceği, günlük hayatta karşılaştığı sorunları komik bir dille anlatan kitaplar tercih edilmelidir.

27 3-6 YAŞ DÖNEMİ Masallar ve bildik hikayeler içeren, Hayata dair tanıdık durumların anlatıldığı, Çocuğun sınıflandırabileceği nesneler içeren, İyi resmedilmiş, Çocuğun hayal gücünü harekete geçiren, Ayrıntılı resimleri olan kitaplar seçilmelidir.

28 6-8 YAŞ DÖNEMİ Bu dönem çocuğu artık kendini tanımaya başlamıştır. Kendisinin başka insanlardan farklı duygu ve düşünceleri olabileceğini anlamıştır ve yeni şeyler denemeye açıktır. Güçlü hikaye ve güçlü karakterleri olan, Sadece “iyi-doğru”yu değil, “kötü- yanlış” karakterleri de içeren,

29 Gerçek hikayelerden alıntılar içeren, Yeni bilgiler öğreten,
6-8 YAŞ DÖNEMİ Gerçek hikayelerden alıntılar içeren, Yeni bilgiler öğreten, Ayrıntılı resimleri olan, Okumayı yeni öğrenenler için fazla uzun olmayan, Küçük yazılarla yazılmamış, Çocuğun ilgi alanına giren konular içeren kitaplar seçilmelidir.

30 Bu yaş dönemi çocuğu artık kendi ilgi alanını kendisi belirleyebilir.
Kendi belirlediği bu alanlarla ilgili her yeni bilgi ya da kahraman onu heyecanlandırabilir. Maceralı hikayeler bu yaş dönemindeki çocukları daha fazla çeker.

31 Çocuğun karakter ve zevkine uygun,
8-12 YAŞ DÖNEMİ Çocuğun karakter ve zevkine uygun, Sadece mesaj kaygısı taşımayan ve aynı zamanda çocuğu düşündüren, En önemlisi de çocuğun kendisinin seçeceği kitaplar tercih edilmelidir.

32 ÇOCUKLARI KİTAP OKUMAYA ÖZENDİRMENİN YOLLARI

33 ÇOCUKLARI KİTAP OKUMAYA ÖZENDİRMENİN YOLLARI
1. Çocuklar sıkı gözlemcilerdir. Çocuğunuzun kitap okumayı sevmesini istiyorsanız öncelikle kendiniz ona örnek olun. Eğer siz kitap okumazsanız ve bütçenizde kitaba yer ayırmazsanız çocuğunuzun kitap okumasını bekleyemezsiniz.

34 ÇOCUKLARI KİTAP OKUMAYA ÖZENDİRMENİN YOLLARI
2. Çocuklar bazen çok inatçı olabilirler. Çocuğunuzu kitap okumaya zorlarsanız muhtemelen ters tepecektir. Bunun yerine tüm ailenizin kitap okuduğu ortak bir zaman dilimi belirleyin. Çocuğunuz isteksiz de olsa, o zaman diliminin kitap okumaya ayrıldığını bilecektir. Ne okuduğu çok da önemli değil, o zaman diliminde bırakın yeter ki okusun.

35 ÇOCUKLARI KİTAP OKUMAYA ÖZENDİRMENİN YOLLARI
3. Çocuklar harçlık almayı severler. Çocuğunuza verdiğiniz harçlığa minik bir “kitap fonu” ekleyebilirsiniz. Çocuğunuz bu kitap fonunu size uygun olmayan bir kitap ya da dergiye harcadı diye sakın üzülmeyin. Çünkü her şartta onu okumaya teşvik etmiş olacaksınız.

36 ÇOCUKLARI KİTAP OKUMAYA ÖZENDİRMENİN YOLLARI
4. Çocuklar muhatap alınmayı severler. Çocuğunuzu bir dergiye üye yapın. Böylece çocuğunuz kendi adına posta almanın ve bir şeyleri sahiplenmenin heyecanını yaşarken, aynı zamanda okumaktan da keyif alacaktır.

37 ÇOCUKLARI KİTAP OKUMAYA ÖZENDİRMENİN YOLLARI
5. Çocuklar keyiflerine ve rahatlarına düşkündürler. Tembellik yapmayı sevmeleri doğal ve normaldir. Bu yüzden çocuğunuz kaç yaşında olursa olsun ona yüksek sesle kitap okumaktan çekinmeyin. Bunun onu okumaya heveslendirmenin en etkili yollarından biri olduğu unutulmamalıdır.

38 ÇOCUKLARI KİTAP OKUMAYA ÖZENDİRMENİN YOLLARI
6. Çocuklar ilgi çekmek isterler. Bu yüzden çocuğunuz size bir şey okumak istediğinde onu sabırla dinleyin.

39 ÇOCUKLARI KİTAP OKUMAYA ÖZENDİRMENİN YOLLARI
7. Çocuklar bir yerleri, bir şeyleri kişiselleştirmenin ustasıdırlar. Çocuğunuzun odasında kitaplarını ve dergilerini dilediği gibi yerleştirebileceği minik bir alan ayarlayın. İnanın minik kitaplığındaki kitaplara sürekli yenilerini eklemek için çocuğunuz sabırsızlanacaktır.

40 ÇOCUKLARI KİTAP OKUMAYA ÖZENDİRMENİN YOLLARI
8. Çocuklar ebeveynleriyle birlikte özel gezilerden keyif alırlar. Çocuğunuzla birlikte kütüphaneleri ziyaret edin. Başta çocuğunuz ortama ilgisiz görünebilir ancak sık sık ziyaret ettikçe o ortama ve “kitap okuma” kavramına olan ilgisi giderek artacaktır. Bu ziyaretleriniz esnasında kütüphaneler ile ilgili ilginç ve eğlenceli hikayeler anlatmak da çocuğun dikkatini daha çok oraya çekmekte faydalı olacaktır.

41 ÇOCUKLARI KİTAP OKUMAYA ÖZENDİRMENİN YOLLARI
9. Çocuklar alışveriş yapmayı çok severler. Çocuğunuzla birlikte bir kitapçının müdavimi olun. Onunla birlikte kitap seçin, rafları karıştırın ve kitapçıya görünmeden kitapların yerlerini değiştirerek eğlenin. Kitap alışverişinizi eğlenceli bir hale dönüştürün.

42 ÇOCUKLARI KİTAP OKUMAYA ÖZENDİRMENİN YOLLARI
10. Çocuklar hediyelere bayılırlar. Çocuğunuza çok istediği bir çizgi roman, dergi ya da kitap hediye edin. Bırakın, hem hediyesinin hem de okumanın keyfini çıkarsın.

43 ÇOCUKLARI KİTAP OKUMAYA ÖZENDİRMENİN YOLLARI
11. Çocuklar uğraştıkları şeylerden kolayca sıkılabilirler. Bu yüzden çocuğunuz başladığı bir kitabı bitirmeyip, bir kenara bırakıyorsa aldırmayın. Onu bitirmeye zorlamak işe yaramayacaktır. Gerekirse yarım bıraktığı kısmı ona siz okuyun, bunu ona gösterin ama asla suçlayıcı ifade kullanmayın. Eğer çocuğunuzun kitabı size de sıkıcı geliyorsa, bunu ona söyleyin. Muhtemelen sonrasında başka bir kitaba başlayacaktır.

44 ÇOCUKLARI KİTAP OKUMAYA ÖZENDİRMENİN YOLLARI
12. Çocuklar akıl vermeyi severler. Bu yüzden ondan da size kitap tavsiye etmesini isteyin. Onun tavsiyesine uyun ve kitabı okuyun. Daha sonra kitap hakkında sohbet edebilirsiniz.

45 ÇOCUKLARI KİTAP OKUMAYA ÖZENDİRMENİN YOLLARI
13. Çocuklar sahiplenmekten haz duyarlar. Çocuğunuzun adının yazılı olduğu bir mühür ya da etiketler yaptırın. Kitaplarına mührünü basmaktan ya da etiketlerini yapıştırmaktan büyük keyif alacaktır.

46 ÇOCUKLARI KİTAP OKUMAYA ÖZENDİRMENİN YOLLARI
14. Çocukların dikkati çok çabuk dağılabilir. Bu yüzden kitap okuma konusundaki hevesini ve dikkatini dağıtabilecek etkinlikleri (televizyon, bilgisayar, vb.) kitap okuma saatlerinde kullanmamaya çalışın.

47 ÇOCUKLARI KİTAP OKUMAYA ÖZENDİRMENİN YOLLARI
15. Çocuklar görselliğe çok önem verirler. Bu yüzden kitaplarda yazanlar kadar resimlere de dikkat edin. Çocuklar yazıdan önce resimleri okurlar. Bu nedenle içerik kadar resimlerde de nitelik aramak önemlidir. Resimler yazının görsel ifadesidir. Resim ve yazı ne kadar iyi eşleşmişse, çocuk da kitapla o kadar bütünleşir.

48 ÇOCUKLARI KİTAP OKUMAYA ÖZENDİRMENİN YOLLARI
16. Çocuklarımızın günlük hayatta oldukça yoğun bir tempoları var. Okula gidiyorlar, bazen etüde kalıyorlar, kurslara gidiyorlar, eve gelince ödevler ve ders çalışma ile vakit geçiriyorlar. Bütün bunlarda arta kalan zamanda rahatlamaya ve eğlenebilecek, dinlenebilecek aktivitelerle uğraşmaya da ihtiyaçları var. Gerçekçi olun ve onlar üzerinde kitap okumaya zaman ayırmaları konusunda mantıksız baskılar kurmayın.

49 ÇOCUKLARI KİTAP OKUMAYA ÖZENDİRMENİN YOLLARI
17. Çocuklar kitap okumayı gerçekten hiç sevmiyor olabilir. Peki sevdiği ve hoşlandığı şeyler neler? Bisiklete binmek, bilgisayar oynamak, hayvanlar, süper kahramanlar mı? O zaman sevdiği şeyleri bulunduran kitaplar alın.

50 ÇOCUKLARI KİTAP OKUMAYA ÖZENDİRMENİN YOLLARI
18. Çocuklar eleştirilerden hoşlanmazlar. Hangimiz hoşlanırız ki? Bu yüzden çocuğunuzun okuma biçimini, tarzını eleştirip, onu küstürmeyin. Aksine daha çok motive etmeye çalışın ki, severek okumaya devam etsin.

51 ÇOCUKLARI KİTAP OKUMAYA ÖZENDİRMENİN YOLLARI
19. Çocuklar bölümleri olan kitaplardan hoşlanırlar. Artık aşina oldukları kahramanların başından geçen olayları anlatan ve her seferinde kendi sonu olan bölümlerden oluşan kitapları, devamlılığı olan ve düğümün finalde çözüldüğü kitaplara göre daha rahat okurlar. Ama her seferinde kahramanların, mekanların değiştiği birbirinden bağımsız kısa öykülerden oluşan kitaplar aynı etkiyi yaratmaz. Çünkü çocuk her yeni öyküyle birlikte, yeni karakter ve olaylara uyum sağlamakta güçlük çekebilir.

52 ÇOCUKLARI KİTAP OKUMAYA ÖZENDİRMENİN YOLLARI
20. Çocuklar bazı davranışları karşısında ayrıcalık elde etmeye bayılırlar. Gece geç yatmasını istemediğiniz çocuğunuza eğer uyumak istemiyorsa, baş ucunda bulunan gece lambası ile yarım saat kadar kitap okuyarak biraz daha uyanık kalabileceğini söyleyin.

53 TATİL DÖNEMLERİNDE OKUMA ALIŞKANLIĞI

54 TATİL DÖNEMLERİNDE OKUMA ALIŞKANLIĞI
Özellikle yaz tatili dönemlerinde 3 aylık okula ara vermek çocukların bütün düzenlerinin değişmesine neden olan bir durumdur. Sıcak hava, okul ve derslerin olmaması, bisiklet, top oynamak, bilgisayar, tabletler, televizyon ve arkadaşlarla oyun oynamak gibi birçok etken varken çocuklar kitap okumak istemezler. Çocuğa kitap okumayı sevdirmenin yolu aslında temel anlamda “okumayı sevdirmek” ten geçer.

55 YAZ DÖNEMİMDE AİLELERE ÖNERİLER
1. Birlikte gazete okuyun, bulmaca çözün, hatta çocuğunuzdan size yardım etmesini isteyin. Gazetenin çocuklara yönelik eklerini ona baskı kurmadan gösterin. Özellikle gazetelerdeki teknoloji, gezi, spor, otomobil, güzellik haberleri çocukların ilgilerini çekebilir.

56 YAZ DÖNEMİMDE AİLELERE ÖNERİLER
2. Çocuğunuzla beraber, onun seçeceği çocuk dergileri alın. Bu dergilerin içinde onun yaşına uygun ve ilgisini çekebilecek birçok konu, etkinlik, oyun ve bulmacalar olabilir. Deniz kenarında öğlen sıcağında güneşin altında oturmasını istemeyeceğimizden, bu saatte çocuğumuza sevdiği meyvelerden veya yiyeceklerden oluşan bir tabak hazırlayarak sevdiği dergiyi okuması konusunda onu teşvik edebiliriz.

57 YAZ DÖNEMİMDE AİLELERE ÖNERİLER
3. Karikatür dergileri ve çizgi romanlar alabilirsiniz. Bunlar hem eğlencelidir hem de okunması kolaydır. Çocuğunuz komik ve ilginç bulduğu bir bölümü size göstermek ve okumak istediğinde onu can kulağıyla dinleyin.

58 YAZ DÖNEMİMDE AİLELERE ÖNERİLER
4. Çocuğunuza bir yemek kitabı verin ve en beğendiği yemek tariflerini işaretlemesini isteyin. Daha sonra birlikte oturarak seçtikleri yemek tariflerinden birini birlikte yapın ve afiyetle yiyin.

59 YAZ DÖNEMİMDE AİLELERE ÖNERİLER
5. Şarkı sözleri okumak da çocuğunuzun şiirle ilgilenmesine neden olabilir. Çocuğunuzun sevdiği şarkıları birlikte dinleyin. Şarkı sözlerini önünüze alarak hem okuyun hem söyleyin. Müziği kapatın ve bu sefer sözleri müziksiz söyleyin. Hatta aynı şarkıya birlikte yeni sözler yazmaya çalışabilirsiniz.

60 YAZ DÖNEMİMDE AİLELERE ÖNERİLER
6. Birlikte bulunduğunuz ve gezdiğiniz yerlerden broşür toplamak da çok eğlenceli ve etkili bir yöntemdir. Beraber tatil planlayabilirsiniz. Nereye gitmek isterdin diye sorun? Çocuğunuzdan broşürleri okumasını ve anlatılan yerlerin en sevdiği yerleri işaretlemesini isteyin. Bunları yaparken yanınızda harita ve atlaslar bulundurarak ileriki zamanlar için yeni bir tatil programı oluşturabilirsiniz.

61 YAZ DÖNEMİMDE AİLELERE ÖNERİLER
7. Katalog okumak da yaşam biçimimizi gözden geçirmemizi sağlar. Mobilya, hırdavat, market, vb. katalogları çocuğunuzla paylaşın. Kataloglardaki çeşitlilik çocuğunuzun ilgi alanlarını genişletebilir. Çocuğunuzdan beğendiği ve sahip olmak istediği ürünleri işaretlemesini isteyin. Daha sonra bu ürünleri neden istediği ve gerçekten ihtiyacının olup olmadığı yönünde fikir alışverişi yapın. Çocuğunuzun hem okuma alışkanlığının sürdürülmesi hem de bilinçli bir tüketici olması için faydalı olacaktır.

62 YAZ DÖNEMİMDE AİLELERE ÖNERİLER
8. Kullanma ve kurulum kılavuzlarını çocuğunuzla birlikte okuyabilirsiniz. Yeni aldığınız bir ürünün kullanma kılavuzunu inceleyip size fikir ve tavsiyeler vermesini isteyin. Hatta kurulum esnasında onun da yardımını alın.


"ÇOCUKLARA OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları