Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özören Şehit Metin Arslatürk İlköğretim Okulu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özören Şehit Metin Arslatürk İlköğretim Okulu"— Sunum transkripti:

1 Özören Şehit Metin Arslatürk İlköğretim Okulu
Kaynaştırma Programı’na Alınan Öğrencilerin Özellikleri ve Bu öğrencilere Yaklaşım Tarzları

2 BAŞVURU SÜRECİ Belirleme ve Başvuru
Özel eğitim gerektiren bireyin belirlenmesi süreci Madde 6 - Özel eğitim gereksinimi olduğu düşünülen birey; a)Riskli hamilelikte izleme, b)Doğum anında ortaya çıkan güçlükler, c)Erken çocukluk döneminde farkına varma, d)Bireyin ailesinin veya kendisinin doğrudan başvurusu, e)Zorunlu eğitim çağı ve sonrasında farkına varma, f)Sağlık ve eğitim amaçlı düzenli taramalar, g)Diğer kurum ve kuruluşlardan başvuru sonucu belirlenir.

3 Özel Eğitim Gerektiren Bireylerin Başvuracakları Kurumlar
BAŞVURU SÜRECİ Özel Eğitim Gerektiren Bireylerin Başvuracakları Kurumlar Madde 7 - Özel eğitim gereksinimi olan birey, ailesi veya gönderen kaynak; a)Millî eğitim müdürlüğüne, b)Rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüğüne, c)En yakın özel eğitim kurumuna, d)En yakın okula doğrudan başvurabilir.

4 BAŞVURU SÜRECİ Kayıt zorunluluğu Madde 8 - Zorunlu eğitim çağına gelen, özel eğitim gerektiren veya tanısı konulmamış ve yerleştirme kararı alınmamış her bireyin, başvurduğu okul öncesi eğitim kurumlarına ve ilköğretim okullarına kaydı yapılır. Kaydı yapılan öğrencinin durumu, özel eğitim gereksinimleri ve alınacak önlemler; rehber öğretmen-psikolojik danışman, sınıf öğretmeni veya özel eğitim öğretmeni, öğrenci velisi ve okul yönetimince belirlenir.

5 Aile Branş Öğretmeni Sınıf Öğretmeni
BAŞVURU SÜRECİ Aile Branş Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Okul İdaresi Okul Rehberlik Servisi Eğitsel Tanılama İzleme ve Değerlendirme Ekibi (RAM)

6 Eğitsel Tanılama İzleme ve Değerlendirme Ekibi (RAM)
BAŞVURU SÜRECİ Eğitsel Tanılama İzleme ve Değerlendirme Ekibi (RAM) Başvuruyu Gözden Detaylı Değerlendirme Geçirme Özel Eğitim Hizmetlerine Yönlendirme Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu (İl Düzeyi)

7 RAM’A GÖNDERİLECEK ÖĞRENCİ İÇİN
BAŞVURU SÜRECİ RAM’A GÖNDERİLECEK ÖĞRENCİ İÇİN GÖZLEM FORMU OKULUN RESMİ YAZISI DOKTOR RAPORU

8 KAYNAŞTIRMAYA ALINAN ÖĞRENCİLER
DOKTOR RAPORU GEREKENLER Görme Yetersizliği İşitme Yetersizliği Ortopedik Yetersizlik Dil ve Konuşma Güçlüğü Özel Öğrenme Güçlüğü Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği Otizm Duygusal Uyum Güçlüğü Sosyal Uyum Güçlüğü Süreğen Hastalık Üstün veya Özel Yetenek

9 Rehberlik Ve Araştırma Merkezleri
BAŞVURU SÜRECİ Rehberlik Ve Araştırma Merkezleri Madde 43 - Rehberlik ve araştırma merkezleri, özel eğitim gerektiren bireyleri belirler, inceler, tanılar, yerleştirilebilecekleri en uygun eğitim ortamını önerir, destek eğitim ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sunar.

10 BAŞVURU SÜRECİ Eğitsel tanılama
Madde 11 - Eğitsel amaçla bireyin tüm gelişim ve disiplin alanlarındaki özelliklerinin belirlenerek değerlendirilmesi eğitsel tanılama sürecidir. Bireyin eğitsel tanılaması rehberlik ve araştırma merkezinde oluşturulan eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi tarafından yapılır. Bu tanılamada bireyin; a)Zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal gelişim öyküsü, b)Tıbbî ve psiko-sosyal değerlendirme raporu, c)Bireysel yeterliliklerine dayalı gelişim özellikleri, d)Eğitim hizmetlerinden yararlanma süresi, e)Eğitim performansı dikkate alınır.

11 BAŞVURU SÜRECİ Eğitsel Tanılama, İzleme Ve Değerlendirme Ekibinin Görevleri Şunlardır: a)Özel eğitim gerektiren bireyin eğitsel tanılamasından önce; psiko-sosyal ve tıbbî değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak için aileyi yönlendirir ve ilgili kurumlarla iş birliği yapar. b)Birden fazla yöntem ve teknik kullanarak, başvurusu yapılan özel eğitim gerektirdiği düşünülen bireyleri eğitsel tanılama sürecine alır. c)Bireyin gereksinimlerini belirler ve öncelik sırasına koyar. Uzun dönemli ve öğretim amaçlarını içeren ve EK 1’de belirtilen Destek Eğitim Plânı ile EK 2’de belirtilen Yöneltme Raporu’nu hazırlar ve özel eğitim hizmetleri kuruluna gönderir.

12 BAŞVURU SÜRECİ Eğitsel Tanılama, İzleme Ve Değerlendirme Ekibinin Görevleri Şunlardır: d)Doğrudan okula kayıt veya özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından verilen yerleştirme kararı sonucunu izler, ilgili okul ile iş birliği yapar, bireyin uygun yerleştirilmediği durumlarda tanılama sürecini yineler. e)Hazırladığı yöneltme raporu doğrultusunda, yerleştirmenin yapıldığı kuruma, özel eğitim gerektiren bireye, destek eğitim plânının uygulanmasında görev alanlara ve aileye danışmanlık yapar. f)Ailelerin gereksinimleri doğrultusunda aile eğitimi programları düzenler. Üniversite veya diğer kurumlarda düzenlenen aile eğitimi programları hakkında aileyi bilgilendirir.

13 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
KAYNAŞTIRMAYA ALINAN ÖĞRENCİLER Zihinsel Öğrenme Yetersizliği Görme Yetersizliği İşitme Yetersizliği Ortopedik Yetersizlik Dil ve Konuşma Güçlüğü Özel Öğrenme Güçlüğü Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği Otizm Duygusal Uyum Güçlüğü Sosyal Uyum Güçlüğü Süreğen Hastalık Üstün veya Özel Yetenek

14 ZİHİNSEL ÖĞRENME YETERSİZLİĞİ

15 TANIM Zihinsel Öğrenme Yetersizliği: Zihinsel gelişim yetersizliğinden dolayı, bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde, hafif-orta-ağır düzeyde etkilenmesi durumu, Hafif Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği: Bireyin, temel okuma-yazma ve sayma becerilerini kazanmasında ortaya çıkan gecikme durumu,(IQ=75-85) .

16 TANIM Orta Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği: Bireyin, gecikmeli bir konuşma ve dil gelişimi, sosyal, duygusal veya davranış problemleri ile temel okuma-yazma ve sayma becerilerini kazanmasında ortaya çıkan gecikme durumunu,(IQ=45-75 KAYNAŞTIRMA) Ağır Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği: Bireyin, ciddi biçimde konuşma ve dil gelişimi güçlüğü, sosyal, duygusal veya davranış problemleri ile temel özbakım becerilerini öğrenmesinde ortaya çıkan gecikme durumunu,(IQ=25-45)

17 75-85 IQ 45-75 IQ 25-45 IQ NORMAL İLKÖĞRETİM OKULLARINDA
ÖZEL EĞİTİM İLKÖĞRETİM OKULLARI NORMAL OKULLARDA KAYNAŞTIRMA PROGRAMI İLE 45-75 IQ 25-45 IQ EĞİTİM UYGULAMA OKULLARI

18 www.RehberlikPortali.com @ Mehmet TUNÇ
ÖZELLİKLERİ En çok akademik etkinliklerde sıkıntı çekerler. Bu etkinlikleri geç ve güç öğrenirler. Dikkat süreleri kısa ve dağınıktır. Soyut terim tanım ve kavramları, zor anlarlar. Sözel etkinlikler pek anlam ifade etmez. İlgileri kısa sürelidir. Konuşmaya geç başlarlar. Çocuğun geç konuşması her zaman olmamakla birlikte zihinsel gerilik için önemli bir işaret sayılır. Zaman kavramı geç ve güç gelişir. Genelleme yapamazlar bilgileri olduğu gibi kullanırlar. Yeni durumlara uyum sağlamakta güçlük çekerler. Karşılaşacakları engeller paniğe sürükler. Mehmet TUNÇ

19 Kendilerinden küçüklerle oynamayı tercih ederler.
ÖZELLİKLERİ Çabuk yorulurlar sabırsızdırlar. Başarısızlıklarında çabuk pes ederler. Kendilerinden küçüklerle oynamayı tercih ederler. Çabuk unuturlar bellekleri zayıftır. Başardığı şeylerin hemen ödüllendirilmesini isterler. Çünkü yakın şeylere ilgi duyarlar, gelecekle fazla ilgilenmezler. Algıları, tepkileri ve kavramları basittir. Sözel ifade gelişmemiştir. Kendini ifade edemezler.

20 Yakın dostlukları uzun sürmez, dostluklar menfaatlere dayalıdır.
SOSYAL ÖZELLİKLERİ Yakın dostlukları uzun sürmez, dostluklar menfaatlere dayalıdır. Grup içinde daima tabi olmayı tercih ederler, sorumluluk almazlar. Oyun ve toplum kurallarına uymakta zorluk çekerler. Kuralları güç oyun ya da sosyal etkinliklere katılmak istemezler. Kendilerine güvenemezler. Güç ve geç dostluk kurarlar. Duygusal tutarsızlık gösterir. Bazen kızar, bazen duyarsız olur.

21 Ailelerin sosyo ekonomik seviyesi genellikle iyi değil
AİLENİN ÖZELLİKLERİ Ailelerin sosyo ekonomik seviyesi genellikle iyi değil Çocuk sayısı fazla Anne-baba genelde çalıştığı için çocuk ilgiden yoksun kalmakta Parçalanmış aile yapısına rastlamak mümkün Anne-babanın eğitim seviyesi düşüktür. Çoğu evde öğrenme ortamı yetersizdir. Yeterli beslenemezler. Aile içi geçimsizlik yaygın , planlı doğum olmadığı için istenmez ve ihmal edilirler. Anne-baba arasında fazla yaş farkı görülür.

22 YAPILABİLECEK ÇALIŞMALAR
Sınıftaki eğitim öğretim faaliyetlerin büyük bir kısmına katılamıyorsa onu zorlamayın. Bu öğrenciler 2. Veya 3. Sınıfta okuma yazmayı öğrenebilmektedir. Sınıftaki diğer öğrenciler tarafından kabul görmeleri için çalışmalar yapılmalıdır. Önemli olan bizim yaptırmak istediklerimiz değil onların neler yapabileceğidir. Öğrencinin ilgileri ve yapabildikleri belirlenip o konularla ilgili çalışmalar yaptırılmalı. Parçadan bütüne öğrenirler. Öğrenme somut yaparak ve yaşayarak olmalıdır.

23 SARIYER REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YAPILABİLECEK ÇALIŞMALAR Genel bilgilerini arttırmak Bütünün ayrıntılarını görmesini sağlamak Parçaları birleştirerek bütün oluşturmak Temel kavramları geliştirme(az-çok-yukarı vb.) Yer ve mekan ayrımı çalışmaları Sözcük dağarcığını geliştirme Dinleme ve anlama çalışmaları Yorumda bulunmalarını sağlamak Taklit yoluyla öğretme Sayı kavramını geliştirme Motor gelişimi için çalışmalar yapmak Gruba katılım süresini uzatma Mehmet TUNÇ

24 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

25 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TANIM
Bir çocuğun zihinsel gelişimi normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma- yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir.

26 YAZILI ANLATIM BOZUKLUĞU
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OKUMA BOZUKLUĞU (DYSLEXSİA) YAZILI ANLATIM BOZUKLUĞU (DİSGRAPHİA) MATEMATİK BOZUKLUĞU (DYSCALCULİA)

27 Genetik-Kalıtsal Etmenler
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDENLER Genetik-Kalıtsal Etmenler ÖÖG olan çocukların anne babalarında benzer sorunlar olma olasılığı normal popülasyondan 5-12 kat fazla İkizlerde ÖÖG olma ihtimali yüksek(tek yumurta ikizlerinde daha yüksek) Kardeşlerde de aynı sorunun olma olasılığı yüksek

28 Beyindeki Yapısal İşlevsel Farklılıklar
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDENLER Beyindeki Yapısal İşlevsel Farklılıklar Beynin her iki yanında işitsel algılama bölgesi var. Burada duyulan sesler görsel bilgiye dönüştürülüp anlamlandırılıyor. Bu bölge normal kişilerde daha büyük. ÖÖG olanlarda iki taraf eşit yada sağ daha büyüktür. ÖÖG olanlarda okuma sırasında dil ve görsel algılama ile ilgili alanlarda daha az aktivasyon olmaktadır. Bu nedenle ses-harf ilişkisi bozuktur. C harfini gördüğünde C sesini bulamaz.

29 OKUL ÖNCESİ DÖNEM BELİRTİLERİ
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ DÖNEM BELİRTİLERİ Dil gelişiminde gecikmeler ve Konuşma bozuklukları (konuşmayı öğrenmede güçlük, kelimeleri doğru telaffuz etmekte güçlük, kelime dağarcığının yavaş gelişmesi, hikaye anlatmaya ilgi duymamak) Zayıf algısal-bilişsel yetenekler Zayıf kavram gelişimi Yetersiz motor gelişim ( öz-bakım becerilerini öğrenmekte güçlük, düğme iliklemeyi öğrenememe, beceriksizlik (sakarlık), çizim veya kopyalamaya karşı isteksizlik Bellek ve dikkat problemleri (sayıları, alfabeyi,haftanın günlerini öğrenmede güçlük, rutin işlerde bellek zayıflığı, bir işi sürdürmekte güçlük) Mehmet TUNÇ

30 İLKOKUL DÖNEMİ BELİRTİLERİ
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ İLKOKUL DÖNEMİ BELİRTİLERİ Akademik başarı Okul başarısı yaşıtlarına ve zekasına oranla düşüktür. Başarı durumu değişkendir, bazı ders/alanlarda başarısı normal/normal üstü iken, bazı ders/alanlarda düşüktür. Okuma Becerisi Okuma hız ve nitelik açısından yaşıtlarından geridir, Harf-ses uyumu gelişmemiştir, bazı harflerin seslerini öğrenemez, Harfin şekli ile sesini birleştiremez, Kelimeleri hecelerken ya da harflerine ayırırken zorlanır, Sınıf düzeyinde bir parçayı okuduğunda anlamakta zorlanır, başkasının okuduklarını daha iyi anlar. Mehmet TUNÇ

31 İLKOKUL DÖNEMİ BELİRTİLERİ
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ İLKOKUL DÖNEMİ BELİRTİLERİ Yazma Becerisi Yaşıtlarına oranla el yazısı okunaksız ve çirkindir, sınıf düzeyine göre yazı yazması yavaştır, Tahtadaki yazıyı defterine çekerken ya da öğretmenin okuduğunu defterine yazarken zorlanır, Yazarken bazı harf ve sayıları, kelimeleri ters yazar, karıştırır (p-d,b-d, m-n, ı-i, 2-5,6-9, d-t, ğ-g, g-y, c-ç, ve-ev, çok-koç gibi) , Yazarken bazı harfleri, heceleri atlar ya da harf/hece ekler, Sınıf düzeyine göre yazılı imla ve noktalama hataları yapar, küçük-büyük harf, noktalama,hece bölme hataları,, Yazarken kelimeler arasında hiç boşluk bırakmaz ya da bir kelimeyi iki-üç parçaya bölerek yazar, ka lem, yapa bil mektedir gibi. Mehmet TUNÇ

32 İLKOKUL DÖNEMİ BELİRTİLERİ
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ İLKOKUL DÖNEMİ BELİRTİLERİ Aritmetik Becerileri Aritmetikte zorlanır, Dört işlemi yaparken yavaştır, parmak sayar, yanlış yapar, Problemi çözüme götürecek işleme karar veremez, Yaşına uygun seviyedeki matematik problemlerini yaparken otomatik olarak tepki vermekte zorlanır, Sayı kavramını anlamakta güçlük çeker (beş mi bir mi büyüktür, düşünmeden karar vermekte zorlanır), Bazı aritmetik sembollerini öğrenmekte zorlanır, karıştırır, Sınıf düzeyine göre çarpım tablosunu öğrenmekte geridir.

33 İLKOKUL DÖNEMİ BELİRTİLERİ
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ İLKOKUL DÖNEMİ BELİRTİLERİ Çalışma Alışkanlığı Ev ödevlerini almaz, eksik alır, Ev ödevlerini yaparken yavaş ve verimsizdir, Ders çalışırken sık sık ara verir, çabuk sıkılır, ders çalışmayı sevmez, Ödevlerini yaparken birilerinin yardımına gereksinim duyar, kendi başına çalışma alışkanlığı gelişmemiştir, Öğrenme stratejileri eksiktir, öğrenmeyi düşündükleri şeyleri nasıl kontrol edeceklerini ve yönlendireceklerini (organize edeceklerini), nasıl daha fazla bilgi elde edeceklerini ve öğrendiklerini nasıl hatırlayacaklarını bilemezler, çalışmak için yardım edecek birini beklerler.

34 İLKOKUL DÖNEMİ BELİRTİLERİ
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ İLKOKUL DÖNEMİ BELİRTİLERİ Organize Olma Becerileri Odası, çantası, eşyaları ve giysileri dağınıktır, Defter ve kitaplarını kötü kullanır ve yırtar, Yazarken sayfayı düzenli kullanamaz, gereksiz satır atlar, boşluk bırakır, sayfanın belirli bir kısmını kullanmaz, Defter, kalem gibi çeşitli araçlarını kaybeder, Zamanını ayarlamakta güçlük çeker, bir işi yaparken, ne kadar zamana gereksinimi olduğunu ya da ne kadar zaman harcadığını tahmin edemez, Yaptığı işi zamanında bitirmekte güçlük çeker, Üzerine aldığı görevleri düzenlemekte zorluk çeker, nereden ve nasıl başlayacağını bilemez, öncelikleri belirleyemez,

35 İLKOKUL DÖNEMİ BELİRTİLERİ
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ İLKOKUL DÖNEMİ BELİRTİLERİ Oryantasyon (Yönelim) Becerileri Sağ-sol karıştırır, Yönünü bulmakta zorlanır, doğu-batı,kuzey-güney kavramlarını karıştırır, İşaret sözcüklerini (burada, şurada, orada gibi) karıştırır, Alt-üst, ön-arka kavramlarını karıştırır, Zamana ilişkin kavramları (dün-bugün, önce-sonra gibi) karıştırır, Gün, ay, yıl, mevsim kavramlarını karıştırır (Hangi aydayız denilince salı, hangi mevsimdeyiz denilince şubat diyebilir), Saati öğrenmekte zorlanır.

36 İLKOKUL DÖNEMİ BELİRTİLERİ
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ İLKOKUL DÖNEMİ BELİRTİLERİ Sıraya Koyma Becerisi Dinlediği, okuduğu bir öyküyü anlatması istendiğinde öykünün başını sonunu karıştırır , Haftanın günlerini, ayları, mevsimleri doğru saysa bile aradan sorulduğunda (cumadan önce hangi gün gelir, marttan sonra hangi ay gelir, haftanın dördüncü günü hangisidir gibi) yanıtlamakta zorluk çeker ya da yanlış yanıtlar, Sayı ve harfleri dizgilemekte güçlük çeker, (alfabenin harflerinin sırasını karıştırır; kendisinden sıra ile söylenmesi istenen sayıların yerlerini karıştırır-3865 dersiniz o size 8356 diyebilir), Belirli bir sıra içinde yapılması gereken işlerin sırasını karıştırabilir.

37 İLKOKUL DÖNEMİ BELİRTİLERİ
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ İLKOKUL DÖNEMİ BELİRTİLERİ Sözel İfade Becerisi Duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade etmekte zorlanır, Serbest konuşurken düzgün cümleler kuramaz, heyecanlanır, takılır, şaşırır, Sınıfta sözel katılımı azdır, Bazı harflerin seslerini doğru olarak telaffuz edemez (r, ş, j gibi harfleri söyleyemez ya da yanlış söyler), Soyut kavramları anlamakta güçlük çeker (Esprileri anlamakta zorluk çekebilirler).

38 İLKOKUL DÖNEMİ BELİRTİLERİ
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ İLKOKUL DÖNEMİ BELİRTİLERİ Motor Beceriler İp atlama, top yakalama gibi hareket ve oyunlarda yaşıtlarına oranla başarısızdır (Kaba motor beceriksizlik), Sakardır, düşer, yaralanır, istemeden bir şeyler kırar, Çatal-kaşık kullanmakta, ayakkabı-kravat bağlamakta zorlanır ya da bu becerileri öğrenmekte zorlanmıştır, İnce motor becerilere dayalı işlerde (düğme ilikleme, makas kullanma, boncuk dizme gibi) zorluk çeker, Kalemi uygun biçimde kavramakta güçlük çeker, Yaşıtlarına oranla çizgileri ve çizimleri kötü ve dalgalıdır , Yazısı genellikle okunaksızdır, Harflere şeklini vermekte, harfi kapatmakta güçlük çeker.

39 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÜNLÜLERDE DİSLEKSİ Disleksililer zekâ düzeyleri düşük olmadığı gibi özel yetenekli de olabiliyorlar. Buna en önemli kanıt, disleksili olduğu bilinen bilim adamları ve sanatçılar: Albert Einstein William Butler Yeats George Patton Harry Belafonte Leonardo da Vinci Auguste Rodin Cher Tom Crouse

40 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ WİSC-R ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA TESTİ
TANILAMA WİSC-R ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA TESTİ S IQ P IQ T IQ SIQ-PIQ=ÖÖG GESTALT GÖRSEL MOTOR TESTİ

41 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ EĞİTİMLERİ
Özgül Öğrenme Güçlüğünün tedavisi EĞİTİM’dir. Çocuğun gelişimini yetersiz kılan psikolojik sürecin ya da süreçlerin belirlenmesi ve düzeltilmesi gerekmektedir. Süreç öğretimi, görsel, işitsel, dokunma ve kinestetik algının geliştirilmesini, bu algılara ait ayrımlaştırma, dikkat ve bellek, ardışıklık yeteneklerinin arttırılmasını, motor koordinasyon becerilerinin geliştirilmesini içermektedir. Dinleme, konuşma, okuma, yazma (dil) becerilerinin geliştirilmesi, kavram ve düşünme süreçlerinin gelişiminin desteklenmesi bu süreç eğitimi içinde yer almaktadır.

42 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ EĞİTİMLERİ
Disleksinin tanınmadığı aile ve okul ortamlarında yetişen çocuklarda okuyamamak ve varsa diğer öğrenme bozukluklarını da yaşamak yüzünden güven kaybı oluyor ve bu temel güvensizlik duygusu yaşamın her alanına yansıyor. Başarılı oldukları kabul edilen disleksililerin özgüven sahibi oldukları, benlik algılarının olumlu olduğu, kim olduklarının ve nasıl düşündüklerinin farkında oldukları da belirlenmiş. Fikirlerinin ve yaklaşımlarının genelden değişik olduğunu fark ettiklerinde zihinsel becerilerinin yetersiz olduğu düşüncesinden vazgeçip, yaratıcılıklarını yaşamlarında kullanma yönünde güdülendikleri de ortaya konmuş.

43 TEŞEKKÜR EDERİZ... BİTTİ


"Özören Şehit Metin Arslatürk İlköğretim Okulu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları