Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tarımsal Pazarlama Aykut ORDUKAYA AB Uzmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tarımsal Pazarlama Aykut ORDUKAYA AB Uzmanı"— Sunum transkripti:

1 Tarımsal Pazarlama Aykut ORDUKAYA AB Uzmanı
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı Ankara 30/01/2013

2 CSU, Tarım Ekonomisi Bölümü Fresno
Fresno, Kaliforniya Eyalet Üniversitesi, Jordan Tarımsal Bilimler ve Teknoloji Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Bölümü’nde eğitim “Tarımsal Pazarlama Analizi” ve “İhracata Yönelik Tarımsal Pazarlama” dersleri

3 Tarımsal Pazarlama Analizi Dersi
2012 yılı Bahar döneminde alınan "Tarımsal Pazarlama Analizi" dersinin içeriği, Ticari malların dönüşümü, İşleme ve dağıtım kanalları yoluyla ürün akışı, Pazar yapısı ve performansı, Pazarlama sisteminin etkinliği, Pazarlama kuralları, Standartlar, Fiyat istikrarı, fiyat tahminleri Risk yönetimi

4 Tarımsal Pazarlama Analizi Dersi
Dersin Çıktıları Tarımsal pazarlama sisteminin yapısını ve işlevlerini kavramak ve analiz etmek Çeşitli aktörlerin ekonomik davranışının tarımsal pazarların organizasyonunu ve performansını nasıl etkilediğini çözümlemek Tarım ekonomisinde fiyatların, ekonomik güçlerin ve rekabetin rolünü analiz etmek

5 İhracata Yönelik Tarımsal Pazarlama Dersi
"İhracata Yönelik Tarımsal Pazarlama" dersinin içeriği, ABD tarımsal ürünleri için potansiyel deniz aşırı pazarların belirlenmesi, Dış ticaret ortamı, Kültürlere özgü promosyon ve reklam programları, Uluslararası satış anlaşmaları, Mali işlemler, Bankacılık Sevkiyata ilişkin belgeler

6 İhracata Yönelik Tarımsal Pazarlama Dersi
Dersin Çıktıları Farklı ülkelerdeki siyasi, ekonomik, toplumsal ve teknolojik veçhelerin ihracatçı firmaların başarısının belirlenmesinde nasıl bir rol oynadığını açıklamak İhracat stratejisini etkileyen kültürlere özgü promosyon programlarının, dağıtım kanallarının ve ulaşımın oynadığı rolü analiz etmek Kamusal düzenlemelerin ve engellerin etkisini araştırmak Pazara özgü ihracat fiyat belirleme stratejilerini uygulamak

7 Seminer Bahse konu eğitim kapsamında 23 Mart tarihinde Jordan Tarımsal Bilimler ve Teknoloji Enstitüsü'nde, Dünya Ticaret Örgütü'nün yapısı, işleyişi, DTÖ Tarım Anlaşması, Doha Kalkınma Gündemi İleri Tarım Müzakerelerine ilişkin bir seminer verilmiştir.

8 ABD Hakkında Genel Bilgiler
Nüfus: 313 milyon GSMH: 14,6 trilyon $ Tarım: GSMH’nin %2,1’i Tarım ve Gıda: GSMH’nin %12,1’i Ortalama Tarımsal İşletme Büyüklüğü: 418 akre (yaklaşık 170 hektar)

9 Tarım Ekonomisi Bölümü, Fresno
Fresno ve Merkez Vadi’de ABD’deki en yüksek tarımsal üretim gerçekleştirilmektedir. Merkez Vadi’de, Süt ürünleri, Badem, Fıstık, Şarap, Sofralık üzüm ve kuru üzüm, Zeytin, Turunçgiller, Pamuk Domates üretimi yapılmaktadır.

10 Tarımsal Pazarlama Tarımsal Pazarlama: Tarımsal Üretimin başlangıcından tüketicilere varıncaya kadar olan gıda ve hizmetlerin akışıyla ilgili ticari faaliyetler. Tarımsal Pazarlama, çiftlikte alınan üretime ilişkin kararlarla başlamaktadır.

11 Tarımsal Pazarlama Zinciri
Üretici İşleyici İmalatçı Toptancı Perakendeci Tüketici

12 Tarımsal Pazarlama Sistemi
Alternatif ürün akışlarını; (pazarlama kanalları) Muhtelif Firmaları (aracılar) Birçok ticari etkinliği (pazarlama fonksiyonları) içermektedir.

13 Tarımsal Pazarlama Sistemi
Çiftçiler ile Aracılar arasındaki ilişki: Karşılıklı Bağımlılık Tamamlayıcılık (Aracılar üretim sürecini tamamlamaktadır.) Rekabet (Fiyat ve Kar)

14 Tarımsal Pazarlama Sistemi
Bir piyasanın varoluş koşulları: Özel mülkiyet hakları Seçim özgürlüğü Merkezi olmayan fiyat sistemi Rekabet Tüketici ihtiyaçlarının tatmini Sınırlı Hükümet «Görünmez El» ilkesine güven duyma

15 Pazarlama Yaklaşımları
1. Fonksiyonel Yaklaşım Pazarlama fonksiyonları 3 grupta toplanır: Değişim ile ilgili fonksiyonlar: satın alma ve satış faaliyetlerini kapsar. Fiziksel fonksiyonlar: işleme, depolama, ve taşıma gibi teknik hizmetlerdir. Pazarlamayı kolaylaştırıcı fonksiyonlar: finansman, derecelendirme, kalite kontrolü, reklam gibi hizmetleri kapsar. Tarım ürünlerinin üreticiden tüketiciye akışı sırasında yapılan faaliyetlere fonksiyonel yaklaşım denir. Tarım kooperatifleri ve pazarlama firmalarınca yürütülür.

16 Pazarlama Yaklaşımları
2. Kurumsal Yaklaşım: Bunlar 4 grupta toplanabilir : •Tüccar vb. aracılar (perakendeciler ve toptancılar) •Ajans aracılar (komisyoncu, broker v.b.) •Spekülatif aracılar •İşleyiciler Pazarlamada görev alan kişi yada işletmelerin faaliyetlerini inceler.

17 Tarımsal Pazarlama Sistemi
Şekil Açısından Fayda: Hammaddelerin nihai ürünlere dönüştürülmesi Değirmenciler Fırıncılar Konserveciler Soğuk Zincir Paketçiler

18 Tarımsal Pazarlama Sistemi
Yer Açısından Fayda: Gıdaların üretim alanlarından tüketim alanlarına nakliyatı Demiryolu Kamyoncu İşleyici Toptancı Perakendeci İhracatçı & İthalatçı

19 Tarımsal Pazarlama Sistemi
Zaman Açısından Fayda: Paketleyiciler (et) Silolar Depo işleticileri Süpermarket işleticileri

20 Tarımsal Pazarlama Sistemi
Sahip Olma Açısından Fayda: Tüketicilerin arzu ettikleri ürünleri elde etmesine yardımcı olan faaliyetler Süpermarketler Satış makineleri (para ile çalışan makineler) Reklam

21 Pazarlama Yaklaşımları
3. Yönetsel Yaklaşım: Yönetsel yaklaşım, aşağıdaki 4 aşamadan oluşmaktadır: Pazarlama planlamasının yapılması Pazarlama fırsatlarının değerlendirilmesi Hedef pazarın seçimi Pazarlama faaliyetlerinin yönlendirilmesi Tarım ürünleri talebi miktar olarak doyum noktasına ulaştığından talebi arttırmak için tüketici davranışlarını dikkate alan pazarlama stratejileri geliştirilmiştir.

22 Tarımsal Pazarlamanın Ana Hizmetleri
1. Toplama 2. İşleme 3. Dağıtım Bu işlem ürünlerin üreticiden alınarak belirli merkezlerde toplanmasıdır. Toptancı halleri, Toprak mahsulleri ofisi gibi kuruluşların Trakya birlik, Tariş gibi tarım satış kooperatifleri birliklerinin alım yerleri ürünlerin bir araya getirildikleri toplama merkezleridir. Bazı özel aracılar tarafından da ürün satın alınarak lokal olarak biriktirilebilir. Büyük gruplar halinde toplama yapılırsa toplama masrafları azalır. Canlı hayvanların et ve et ürünlerine dönüştürülmesi Sütün peynir, tereyağı, süttozu gibi ürünlere dönüştürülmesi Meyve ve sebzenin standart derecelere ayrılarak ambalajlanması Buğday, pamuk, fındık v.b. ürünlerin fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek tüketiciye ulaştırılması işleme Ürünlerin hangi pazarlara, ne kadar miktarda, hangi fiyatla satışının yapılabileceğini içeren hizmetlerdir

23 Tarımsal Pazarlamanın Yardımcı Hizmetleri
1. Dereceleme 2. Standardizasyon 3. Kalite Kontrolü ve Toplam Kalite Yönetimi 4. Paketleme ve Ambalajlama 5. Depolama 6. Taşıma 7. Risk Taşıma 8. Fiyat Saptama 9. Finansman 10. Muhasebe İşleri 11. Reklam (Talep Yaratma)

24 Teşekkürler…


"Tarımsal Pazarlama Aykut ORDUKAYA AB Uzmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları