Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aykut ORDUKAYA AB Uzmanı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı Ankara30/01/2013 Tarımsal Pazarlama.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aykut ORDUKAYA AB Uzmanı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı Ankara30/01/2013 Tarımsal Pazarlama."— Sunum transkripti:

1 Aykut ORDUKAYA AB Uzmanı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı Ankara30/01/2013 Tarımsal Pazarlama

2 CSU, Tarım Ekonomisi Bölümü Fresno Fresno, Kaliforniya Eyalet Üniversitesi, Jordan Tarımsal Bilimler ve Teknoloji Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Bölümü’nde eğitim Fresno, Kaliforniya Eyalet Üniversitesi, Jordan Tarımsal Bilimler ve Teknoloji Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Bölümü’nde eğitim “Tarımsal Pazarlama Analizi” ve “İhracata Yönelik Tarımsal Pazarlama” dersleri “Tarımsal Pazarlama Analizi” ve “İhracata Yönelik Tarımsal Pazarlama” dersleri

3 Tarımsal Pazarlama Analizi Dersi 2012 yılı Bahar döneminde alınan "Tarımsal Pazarlama Analizi" dersinin içeriği, 2012 yılı Bahar döneminde alınan "Tarımsal Pazarlama Analizi" dersinin içeriği, Ticari malların dönüşümü, Ticari malların dönüşümü, İşleme ve dağıtım kanalları yoluyla ürün akışı, İşleme ve dağıtım kanalları yoluyla ürün akışı, Pazar yapısı ve performansı, Pazar yapısı ve performansı, Pazarlama sisteminin etkinliği, Pazarlama sisteminin etkinliği, Pazarlama kuralları, Pazarlama kuralları, Standartlar, Standartlar, Fiyat istikrarı, fiyat tahminleri Fiyat istikrarı, fiyat tahminleri Risk yönetimi Risk yönetimi

4 Tarımsal Pazarlama Analizi Dersi Dersin Çıktıları Tarımsal pazarlama sisteminin yapısını ve işlevlerini kavramak ve analiz etmek Tarımsal pazarlama sisteminin yapısını ve işlevlerini kavramak ve analiz etmek Çeşitli aktörlerin ekonomik davranışının tarımsal pazarların organizasyonunu ve performansını nasıl etkilediğini çözümlemek Çeşitli aktörlerin ekonomik davranışının tarımsal pazarların organizasyonunu ve performansını nasıl etkilediğini çözümlemek Tarım ekonomisinde fiyatların, ekonomik güçlerin ve rekabetin rolünü analiz etmek Tarım ekonomisinde fiyatların, ekonomik güçlerin ve rekabetin rolünü analiz etmek

5 İhracata Yönelik Tarımsal Pazarlama Dersi "İhracata Yönelik Tarımsal Pazarlama" dersinin içeriği, ABD tarımsal ürünleri için potansiyel deniz aşırı pazarların belirlenmesi, ABD tarımsal ürünleri için potansiyel deniz aşırı pazarların belirlenmesi, Dış ticaret ortamı, Dış ticaret ortamı, Kültürlere özgü promosyon ve reklam programları, Kültürlere özgü promosyon ve reklam programları, Uluslararası satış anlaşmaları, Uluslararası satış anlaşmaları, Mali işlemler, Mali işlemler, Bankacılık Bankacılık Sevkiyata ilişkin belgeler Sevkiyata ilişkin belgeler

6 İhracata Yönelik Tarımsal Pazarlama Dersi Dersin Çıktıları Farklı ülkelerdeki siyasi, ekonomik, toplumsal ve teknolojik veçhelerin ihracatçı firmaların başarısının belirlenmesinde nasıl bir rol oynadığını açıklamak Farklı ülkelerdeki siyasi, ekonomik, toplumsal ve teknolojik veçhelerin ihracatçı firmaların başarısının belirlenmesinde nasıl bir rol oynadığını açıklamak İhracat stratejisini etkileyen kültürlere özgü promosyon programlarının, dağıtım kanallarının ve ulaşımın oynadığı rolü analiz etmek İhracat stratejisini etkileyen kültürlere özgü promosyon programlarının, dağıtım kanallarının ve ulaşımın oynadığı rolü analiz etmek Kamusal düzenlemelerin ve engellerin etkisini araştırmak Kamusal düzenlemelerin ve engellerin etkisini araştırmak Pazara özgü ihracat fiyat belirleme stratejilerini uygulamak Pazara özgü ihracat fiyat belirleme stratejilerini uygulamak

7 Seminer Bahse konu eğitim kapsamında 23 Mart 2012 tarihinde Jordan Tarımsal Bilimler ve Teknoloji Enstitüsü'nde, Bahse konu eğitim kapsamında 23 Mart 2012 tarihinde Jordan Tarımsal Bilimler ve Teknoloji Enstitüsü'nde, Dünya Ticaret Örgütü'nün yapısı, işleyişi, Dünya Ticaret Örgütü'nün yapısı, işleyişi, DTÖ Tarım Anlaşması, DTÖ Tarım Anlaşması, Doha Kalkınma Gündemi İleri Tarım Müzakerelerine ilişkin bir seminer verilmiştir. Doha Kalkınma Gündemi İleri Tarım Müzakerelerine ilişkin bir seminer verilmiştir.

8 ABD Hakkında Genel Bilgiler Nüfus: 313 milyon Nüfus: 313 milyon GSMH: 14,6 trilyon $ GSMH: 14,6 trilyon $ Tarım: GSMH’nin %2,1’i Tarım: GSMH’nin %2,1’i Tarım ve Gıda: GSMH’nin %12,1’i Tarım ve Gıda: GSMH’nin %12,1’i Ortalama Tarımsal İşletme Büyüklüğü: 418 akre (yaklaşık 170 hektar) Ortalama Tarımsal İşletme Büyüklüğü: 418 akre (yaklaşık 170 hektar)

9 Tarım Ekonomisi Bölümü, Fresno Fresno ve Merkez Vadi’de ABD’deki en yüksek tarımsal üretim gerçekleştirilmektedir. Merkez Vadi’de, Fresno ve Merkez Vadi’de ABD’deki en yüksek tarımsal üretim gerçekleştirilmektedir. Merkez Vadi’de, Süt ürünleri, Süt ürünleri, Badem, Badem, Fıstık, Fıstık, Şarap, Şarap, Sofralık üzüm ve kuru üzüm, Sofralık üzüm ve kuru üzüm, Zeytin, Zeytin, Turunçgiller, Turunçgiller, Pamuk Pamuk Domates üretimi yapılmaktadır. Domates üretimi yapılmaktadır.

10 Tarımsal Pazarlama Tarımsal Pazarlama: Tarımsal Üretimin başlangıcından tüketicilere varıncaya kadar olan gıda ve hizmetlerin akışıyla ilgili ticari faaliyetler. Tarımsal Pazarlama, çiftlikte alınan üretime ilişkin kararlarla başlamaktadır.

11 Tarımsal Pazarlama Zinciri ÜreticiİşleyiciİmalatçıToptancıPerakendeciTüketici

12 Tarımsal Pazarlama Sistemi Tarımsal Pazarlama Sistemi: Tarımsal Pazarlama Sistemi: Alternatif ürün akışlarını; (pazarlama kanalları) Alternatif ürün akışlarını; (pazarlama kanalları) Muhtelif Firmaları (aracılar) Muhtelif Firmaları (aracılar) Birçok ticari etkinliği (pazarlama fonksiyonları) Birçok ticari etkinliği (pazarlama fonksiyonları) içermektedir. içermektedir.

13 Tarımsal Pazarlama Sistemi Çiftçiler ile Aracılar arasındaki ilişki: Çiftçiler ile Aracılar arasındaki ilişki: Karşılıklı Bağımlılık Karşılıklı Bağımlılık Tamamlayıcılık (Aracılar üretim sürecini tamamlamaktadır.) Tamamlayıcılık (Aracılar üretim sürecini tamamlamaktadır.) Rekabet (Fiyat ve Kar) Rekabet (Fiyat ve Kar)

14 Tarımsal Pazarlama Sistemi Bir piyasanın varoluş koşulları: Özel mülkiyet hakları Özel mülkiyet hakları Seçim özgürlüğü Seçim özgürlüğü Merkezi olmayan fiyat sistemi Merkezi olmayan fiyat sistemi Rekabet Rekabet Tüketici ihtiyaçlarının tatmini Tüketici ihtiyaçlarının tatmini Sınırlı Hükümet Sınırlı Hükümet «Görünmez El» ilkesine güven duyma «Görünmez El» ilkesine güven duyma

15 Pazarlama Yaklaşımları 1. Fonksiyonel Yaklaşım Pazarlama fonksiyonları 3 grupta toplanır: Değişim ile ilgili fonksiyonlar: satın alma ve satış faaliyetlerini kapsar. Değişim ile ilgili fonksiyonlar: satın alma ve satış faaliyetlerini kapsar. Fiziksel fonksiyonlar: işleme, depolama, ve taşıma gibi teknik hizmetlerdir. Fiziksel fonksiyonlar: işleme, depolama, ve taşıma gibi teknik hizmetlerdir. Pazarlamayı kolaylaştırıcı fonksiyonlar: finansman, derecelendirme, kalite kontrolü, reklam gibi hizmetleri kapsar. Pazarlamayı kolaylaştırıcı fonksiyonlar: finansman, derecelendirme, kalite kontrolü, reklam gibi hizmetleri kapsar.

16 Pazarlama Yaklaşımları 2. Kurumsal Yaklaşım: Bunlar 4 grupta toplanabilir : Tüccar vb. aracılar (perakendeciler ve toptancılar) Ajans aracılar (komisyoncu, broker v.b.) Spekülatif aracılar İşleyiciler

17 Tarımsal Pazarlama Sistemi Şekil Açısından Fayda: Hammaddelerin nihai ürünlere dönüştürülmesi Şekil Açısından Fayda: Hammaddelerin nihai ürünlere dönüştürülmesi Değirmenciler Değirmenciler Fırıncılar Fırıncılar Konserveciler Konserveciler Soğuk Zincir Soğuk Zincir Paketçiler Paketçiler

18 Tarımsal Pazarlama Sistemi Yer Açısından Fayda: Gıdaların üretim alanlarından tüketim alanlarına nakliyatı Demiryolu Demiryolu Kamyoncu Kamyoncu İşleyici İşleyici Toptancı Toptancı Perakendeci Perakendeci İhracatçı & İthalatçı İhracatçı & İthalatçı

19 Tarımsal Pazarlama Sistemi Zaman Açısından Fayda: Paketleyiciler (et) Paketleyiciler (et) Silolar Silolar Depo işleticileri Depo işleticileri Süpermarket işleticileri Süpermarket işleticileri

20 Tarımsal Pazarlama Sistemi Sahip Olma Açısından Fayda: Tüketicilerin arzu ettikleri ürünleri elde etmesine yardımcı olan faaliyetler Sahip Olma Açısından Fayda: Tüketicilerin arzu ettikleri ürünleri elde etmesine yardımcı olan faaliyetler Süpermarketler Süpermarketler Satış makineleri (para ile çalışan makineler) Satış makineleri (para ile çalışan makineler) Reklam Reklam

21 Pazarlama Yaklaşımları 3. Yönetsel Yaklaşım: Yönetsel yaklaşım, aşağıdaki 4 aşamadan oluşmaktadır: Yönetsel yaklaşım, aşağıdaki 4 aşamadan oluşmaktadır: Pazarlama planlamasının yapılması Pazarlama planlamasının yapılması Pazarlama fırsatlarının değerlendirilmesi Pazarlama fırsatlarının değerlendirilmesi Hedef pazarın seçimi Hedef pazarın seçimi Pazarlama faaliyetlerinin yönlendirilmesi Pazarlama faaliyetlerinin yönlendirilmesi

22 Tarımsal Pazarlamanın Ana Hizmetleri Tarımsal Pazarlamanın Ana Hizmetleri: 1. Toplama 2. İşleme 3. Dağıtım

23 Tarımsal Pazarlamanın Yardımcı Hizmetleri 1. Dereceleme 2. Standardizasyon 3. Kalite Kontrolü ve Toplam Kalite Yönetimi 4. Paketleme ve Ambalajlama 5. Depolama 6. Taşıma 7. Risk Taşıma 8. Fiyat Saptama 9. Finansman 10. Muhasebe İşleri 11. Reklam (Talep Yaratma)

24 Te ş ekkürler…


"Aykut ORDUKAYA AB Uzmanı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı Ankara30/01/2013 Tarımsal Pazarlama." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları