Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENİŞ SPEKTRUMLU UYGULAMA ALANINA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENİŞ SPEKTRUMLU UYGULAMA ALANINA"— Sunum transkripti:

1 GENİŞ SPEKTRUMLU UYGULAMA ALANINA
DİŞ HEKİMLİĞİNDE OZON TERAPİSİ GENİŞ SPEKTRUMLU UYGULAMA ALANINA SAHİP YENİ BİR CİHAZ

2 OZON GAZININ MEDİKAL ALANDA KULLANIMI

3 • Ek / İlave uygulama alanları
Konular • Tarihçe • Klinik çalışmalar • Ek / İlave uygulama alanları • Yeni gelişmeler

4 Tarihçe Christian Friedrich SCHöNBEIN Tesla’nın Ozon aygıtı (1896.)
Nikola Tesla

5 Ozon ne kadar “eski”? Keşfedildi ve OZON olarak adlandırıldı (Ozein – koklamak) formülü O2  2O3 etkisi Bakterilerin yok edilmesi

6 Ozon Genel Sistematik adı Trioksijen Moleküler formülü O3
Molar kütlesi 47.998 g·mol−1 Görünüm Mavimtırak renkli gaz CAS numarası [ ] Özellikleri Yoğunluk ve fazı 2.144 g·L−1 (0 °C), gaz Sudaki çözünürlüğü 0.105 g·100mL−1 (0 °C) Erime noktası 80.7 K, −192.5 °C Kaynama noktası 161.3 K, −111.9 °C Termodinamik veriler Oluşumuna ait standart entalpi ΔfH°katı +142.3 kJ·mol−1 Standart molar entropisi S°katı 237.7 J·K−1.mol−1 Tehlikeleri AB sınıflandırması listelenmemiş NEPA 704

7 Ozon jeneratörlerinin gelişimi
„Ozonizatör„ Buluş sahibi: Werner v. Siemens „Ozon aygıtı„ Buluş Sahibi: Nikola Tesla „Ozonozan„ İlk tıbbi gaz ozon jeneratörü Hänsler „Ozon Cihazı„ İlk modern EM ozon jeneratörü Ozon Cihazı Ozon Cihazı geliştirilmiş dental ozon jeneratörü Ozon Cihazı dental ve tıbbi EM ozon jeneratörü

8 Faaliyet mekanizması EM alanı, oksijeni O2 ilkel formu olan O’ya aktive eder EM alanı, hava, sıvı ve dokuya nüfuz edebilmektedir. Nüfuz derinliği sadece prob tasarımına bağlıdır. İlkel Oksijen: Bakteriler, virüsler ve mantarları ortadan kaldırır Kan akışını ve doku oksijenlenmesini arttırır Bağışıklık sistemini aktive eder Yenilenmeyi arttırır Toksinleri yok eder

9 Hızlı yatırım geri dönüşü
Yan etkisi YOK Zehirli DEĞİL Bakteriyel direnci YOK Acı YOK Ek masraf YOK Kullanımı kolay Artan verimlilik Hızlı yatırım geri dönüşü

10 Oksijenin (ilkel durumundaki oksijen) son derece reaktif türü, tedavi noktasına, özel olarak tasarlanmış plazma probları kullanılarak tatbik edilir. Gaz yok Emme yok Alışveriş yok O2 O1 Nüfuz

11 Plazma Probları PA/8 AV PA GI CR CA

12 Korunmasız mikroorganizmalar
Hücresel zarın (protoplazma dokusu) delinmesiyle milisaniyeler içerisinde mikroorganizmanın yok edilmesi, enfeksiyonların tedavisi için ideal yöntemi sunar Microorganizmalar, insan ve bakteriyel hücre yapısı ve işlevi arasındaki evrimsel uçurumu aşamaz ve bu nedenle bakteriyel direncin oluşmasına imkan yoktur Çoğu mikroorganizmalar, oksijen seviyesinin arttırılmasıyla yok edilir Kromozom Hücre duvarı Sitoplazma Hücre zarı

13 İnsan hücresinin korunma yolları:
Son derece gelişmiş hücre zarı Kolesterol, omega yağ asitleri C Vitamini Salgılar (mukoz veya seroz) Enzimler Katalaz Peroksidaz Süperoksidaz Glutat-iyonu

14 O2 havadaki oksijen Bakteri İlkel formdaki oksijen Virüs mikozlar bağ
Patlama gibi İlkel formdaki oksijen Virüs mikozlar

15 Probun kullanımı

16 Dental uygulamalarda ozon tedavisi

17 Probun kullanımı

18 Endikasyon listesi: Gingivitis GI Periodontitis PA
Stomatitis GI (mikozlar dahil) Aphthae GI Herpes (labialis) GI Periimplantitis PA GI Dentitio- difficilis PA GI Dolgu (hazırlık sonrası) CR CA 9. Aşırı hassasiyet CR CA Caries superficialis (çatlak çürüğü, servikal çürükler) CR CA Caries media (kalıntı çürükler) CR CA Caries profunda (kalıntı çürükler) CR CA Pulpa trepanasyonu/- hyperemia CR PA KP Kök kanal tedavisi (nihai tedbir) CR KP Kuron güdükleri (kuronun alçılanması öncesinde) GI PA Çekim yarası (koagülasyon-dengeleme) AV PA Coaguloaphathy Alveolitis AV PA Sızıntılı kanamalar AV GI PA Öğütme kesikleri GI AV Yara alanları GI AV PA Çatallanma akınları PA CR Fistüller Özel tedavi alanları Neuralgia Orthozon Myoarthropathy (görev bozukluğu dahil) Orthozon Canlılık testi AV GI CR

19 Periodontitis Klinik çalışmalar

20 Periodontitis Periodontitis durumunda, PBI ile kabarcıklı enflamasyonunun ölçekli tahmini

21 Periodontitis Çalışmanın sonucu: önce sonra önce sonra
2 haftada 4 X; her uygulama 30 saniye önce sonra

22 Periodontitis Ceplerin salgılamasıyla ilgili olarak ozon tedavisinin test kriteri olarak SFFR üzerindeki etkisi Ozon tedavisiyle PBI değişimi Papilla-Kanama-İndeksi önce +sonra Ozon tedavisi Sulcus-Sıvı-Akış-Hızı önce +sonra Ozon tedavisi (Aritmetik ortalama verileri n=25) (Aritmetik ortalama verileri n=25) Saniye cinsinden uygulama (şiddet 4) Şiddet (40 sn. içinde) Saniye cinsinden uygulama (şiddet 4) Şiddet (40 sn. içinde)

23 Periodontitis İnilen derinlik 8-9 mm
1mm çapı boyunca ortalama bakteri kolonisi sayısı İnilen derinlik 8-9 mm Saniye cinsinden ozon tatbiki sonrasında ceplerdeki bakteri azalması

24 Antibiyotikler Bakterilerin yok edilmesi: Yüksek Düşük Yok

25 Ozon Terapisi OZON Bakterilerin yok edilmesi: Yüksek Düşük Yok

26 Periodontitis Periodontal ceplerin tedavisi için tasarlanmış problar
#1 Periodontal ceplerin tedavisi için tasarlanmış problar PA KP

27 Periodontitis Vaka çalışması Sonuç: Önce
Art arda üç günde tedavi; her biri 2 dakika Sonra

28 Periimplantitis Klinik çalışmalar

29 Periimplantitis

30 Aftlar Klinik çalışmalar

31 Aftlar 25 adaydan 18’i sadece bir tedavi sonrasında iyileşme göstermiştir. 1 dakikalık tedavi Bir sonraki gündeki sonuç Sadece 30 dakika sonra acı diner!

32 Çürükler Klinik çalışmalar

33 Çürük tedavisine uygun olan problar
Çürük dezenfeksiyonu #5 Çürük tedavisine uygun olan problar CA CR PA PA/8 #3 #2 #5 #4

34 Çürük dezenfeksiyonu Kısıtlı hazırlık diş dokusunu korur ve ozon tedavisi ikincil çürüklerin oluşumunu önler Nekroz bölgesi Mikropların nüfuz etmesi demineralizasyon Sklerotik diş normal diş İkincil ve üçüncül diş Kabul edilen hazırlık sınırları Rengi atmış diş Öncül mikroplar Minimum hazırlık Odonoblastik işlemlerle dentinal tübüller Çürük bölgeleri / çizimli Yöntembilimin gösterimi

35 Her birinin inkübasyonu 100 saat / 36°C
Çürük dezenfeksiyonu columbia – agar – plakaları, caries detritus ile inoküle edilir Sonuç Sonuç Ozon terapisi olmadan Görünür bakteri kolonileri ozon terapisi (40 saniye) Görünen bakteri YOK Her birinin inkübasyonu saat / 36°C

36 Çürük dezenfeksiyonu Çalışmanın sonucu:
Ozon, bakteriye ulaştığı anda antiseptik etkiye sahiptir (kalan caries/çürük bakterilerinin güvenlik bir şekilde yok edilmesi) Ozona, dentinal tübüllere serbest erişim sağlamak üzere nekrotik ve yumuşamış dişin çekilmesi gerekmektedir (öncül bakterilere erişilebilmesi için) Sentetik olarak hasar verilen pulpa ozonla sterilize edilir ve sızıntı yapan kanamalar saniyeler içinde durur. Diş canlı kalır, başarı oranı > %95 .

37 Oksijenlenme etkisi Klinik çalışmalar

38 Oksijenlenme etkisi İlk başta hemoglobine bağlı oksijen ölçüleri sağlıklı adaylara, düzgün ve basınçsız olarak uygulanmıştır (hemoglobin oksijenlenmesi). Daha sonra on dakika boyunca 3. seviyede Ozon Cihazı aktive edilmiştir. Güçlü bir hemoglobin oksijenlenmesi gözlenmektedir (oksijene doyması). Ozon Cihazı ile tedavi ettikten sonra yüksek basınç uygulanır. Bu nedenle, hemoglobin oksijenlenmesinde ani bir reddetme ölçülür. Basıncı düşürdükten sonra, hemoglobin oksijenlenmesinin analog artışını gözlemleyebilirsiniz. Basınç uygulamadan, orta-yüksek seviyeye ulaşabilmek için hemoglobin oksijenlenmesi nereyse “2” doygunluk değerine ulaşır. Ozon Cihazı tatbik edildiğinde, daha yüksek bir hemoglobin oksijenlenmesi ölçebilirsiniz. Özellikle basınç uygulanması sonrasındaki farklı sonuçlar açıkça görülebilmektedir. Buradan çıkartılacak sonuç, dokuda oksijen eksikliğinin, oksijen doygunluğuna dönüştürülebildiğidir.

39 Oksijenlenme etkisi normal koşullar Ozon Cihazı ile Basınç tatbiki
Basıncın azaltılması 1. 2. 3. 4. Dokunun 5 mm derinliğine kadar etki eder

40 Replantasyon Vaka çalışması

41 Replantasyon vakaların %95’inde başarı
Çekilir ve ilk molar hazırlanır Yeniden ekilmiş diş, 6 ay sonra (kemik dokusunun tümüyle iyileşmesi görülmektedir)

42 Probdan uzaklığa bağlı olarak Ozon konsantrasyonu
Küre hacmi = 4/3 * r³ * π 1³x 4.19 = ³ x 4.19 = ³ x 4.19 = 268 Probun ucundan gelen ilk birkaç mm’de ozon konsantrasyonunda ciddi düşüş

43 Avantajları Sonuç: Yüksek konsantrasyon = bakterilerin saniyeler içerisinde yok edilmesi Hasta veya dişçi (asistanı) üzerinde hiçbir sağlık tehlikesi yok Vakum dışı bir tedavi olduğunda herhangi emme veya mühürleme gerektirmez 11 dental probla çeşitli endikasyonlar Direnç yok, alerjik reaksiyon yok Çok basit bir alet, delegasyon için uygun Küçük ve kullanımı kolay

44 İleri düzey uygulamalar

45 KP-probu Kalan bakterilerin hiç şansı yok Kök kanal tedavisi
Apeks ve dallanmaya erişebilir Dolgu dezenfeksiyonu için kullanılır Derin, dar ceplere ulaşabilir

46 Yeni gelişmeler

47 Ve daha bir çoğu ortaya çıkacak...
...resmi klinik çalışmalar ve sertifikasyonun tamamlanması sonrasında

48 daha ileri düzey uygulama imkanları
Özel problarla daha ileri düzey uygulama imkanları Dermatoloji

49 Daha ileri düzey uygulama imkanları
Özel problarla Daha ileri düzey uygulama imkanları Cerrahi Jinekoloji Üroloji Ortopedi ENT ilaçları Oftalmoloji Veterinerlik tıbbı


"GENİŞ SPEKTRUMLU UYGULAMA ALANINA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları