Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sorular ve Cevaplar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sorular ve Cevaplar."— Sunum transkripti:

1 Sorular ve Cevaplar

2 Buhar kazanlarında emniyet subapları için alınacak aşağıdaki önlemlerden hangisi yanlıştır?
A-En az iki adet bulunacak B-Paslanmaz malzemeden yapılmış olacak C-Ehliyetsiz kimselerin,ayarı bozmasını önleyecek şekilde kapatılmış veya mühürlenmiş olacak D-Ağırlıklı emniyet subaplarına gelen buhar basıncı,400 kilogram/santimetrekareyi geçmeyecek

3 Hangisi basınçlı kapların etiketlerinde bulunmaz?
A-Çalışma basıncı B-Çalışma sıcaklığı C-Kap hacmi D-Deneme basıncı

4 Aşağıdakilerden hangisi kazan dairesinin en belirgin özelliğidir?
A-Kalın dış duvarlar B-Havalandırma C-Aydınlık ortam D-Kuru ortam

5 Basınçlı kapların periyodik kontrol formunda aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?
A-Periyodik kontrolün yapıldığı tarih B-Raporun düzenlendiği tarih C-İmalatçı firma bilgileri D-Konrtolün yapılmasını isteyen kuruluşun ünvanı

6 Aşağıdakilerden hangisi basınç düşürme cihazı değildir?
A-Emniyet valfi B-Patlama diski C-Bel verme çubukları D-Basınç şalteri

7 Basınçlı kaplarda test basıncı çalışma basıncının ne kadarı olmalıdır?
A-1,5 B-2 C-3 D-5

8 Alüminyum gövdeli basit basınçlı kaplarda maksimum sıcaklık kaç derecedir?
A-850C B-1000C C-1500C D-1850C

9 Çelik gövdeli basit basınçlı kaplarda maksimum sıcaklık nedir?
A-1000C B-2000C C-3000C D-5000C

10 Basit basınçlı kap yapımında kullanılan malzeme çelik ise minimum et kalınlığı ne olmalıdır?
A-2 mm B-3 mm C-4 mm D-5 mm

11 Aşağıdaki testlerden hangisi basınçlı kaplara uygulanmaz?
A-Hidrolik testi B-Rezonans testi C-Radyografi testi D-Ultrasonik test

12 Basit Basınçlı kap yapımında kullanılan malzeme alüminyum veya alaşımlı alüminyum ise minimum et kalınlığı ne olmalıdır? A-2 mm B-3 mm C-4 mm D-5 mm

13 Basit Basınçlı Çelik kaplar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A- -40 dereceye dayanmalı B-200 derece sıcaklığa dayanmalı C-Çalışma basıncı 2 bar basıncın altında olabilir D-Çalışma basıncı 30 bar basıncın üstünde olmalı

14 Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kaplara uygulanan zorlayıcı test tekniğidir?
A-Pnömatik Test B-Radyografi Testi C-Penetrasyon Testi D-Ultrasonik Test

15 Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kaplardan sayılmaz?
A-İç basıncı 0,5 bardan küçük olanlar B-İç basıncı 1 bardan büyük olanlar C-İç basıncı 5 bardan büyük olanlar D-İç basıncı 10 bardan büyük olanlar

16 Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kaplarda kullanılan emniyet cihazı değildir?
A-Tağdiye cihazı B-Blöf valfi C-Presostad D-Macuna

17 Her kazanın görünür bir yerine,imalatçı firma tarafından konulan yazılı bir plakada aşağıdaki bilgilerden hangisinin olması gerekmez? A-İmalatçı firmanın adı B-Kazanın numarası C-Kontrol tarihi D-En yüksek çalışma basıncı

18 Basınçlı kapların görünür yerlerine imalatçı firma tarafından konulan etikette aşağıdaki bilgilerden hangisinin olması gerekmez? A-Yapıldığı malzeme B-İşletme basıncı(kilogram/santimetrekare) C-Deneme basıncı (kilogram/santimetrekare) D-Kap hacmi(litre)


"Sorular ve Cevaplar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları