Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Biyokimya Uzm. Rüksan ANARAT TKY Yönetim Temsilcisi Laboratuvar Sorumlusu Biyokimya Uzm. Rüksan ANARAT TKY Yönetim Temsilcisi Laboratuvar Sorumlusu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Biyokimya Uzm. Rüksan ANARAT TKY Yönetim Temsilcisi Laboratuvar Sorumlusu Biyokimya Uzm. Rüksan ANARAT TKY Yönetim Temsilcisi Laboratuvar Sorumlusu."— Sunum transkripti:

1

2 Biyokimya Uzm. Rüksan ANARAT TKY Yönetim Temsilcisi Laboratuvar Sorumlusu Biyokimya Uzm. Rüksan ANARAT TKY Yönetim Temsilcisi Laboratuvar Sorumlusu

3 TARIM TOPLUMU 1- DEĞERLERİN DEĞİŞMESİ SANAYİ TOPLUMU BİLGİ TOPLUMU İtici GüçTemel Fonksiyon Tarım Toplumu:AraziEmek İşgücü Beyingücü Bilgi Toplumu: Bilgi Sanayi Toplumu:Makine

4 DEĞİŞİM İnsan ve toplum davranışlarında değişim Çalışma hayatında değişim Ticarette değişim Pazar anlayışında değişim Toplum bilincinde değişim Yönetim anlayışında değişim

5 YÖNETİM ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM  “Önce insan” anlayışıyla şekillenen,  Müşteri odaklı,  PROSESlerle yönetilen,  Verilere dayanan,  Güçlü bir yapı/sistem/teknik üzerine inşa edilen Çağdaş bir yönetim anlayışını gündeme getirdi.

6 “Kurumlar, ilerlemeye başlayan toplumlara dar gelen elbiseler gibidir.” Henry Ford Bir zincirin kuvveti en zayıf halkasının dayanıklılığına bağlıdır. Zayıf halkaların sürekli kuvvetlendirilmesi zincirin kuvvetini artırır.

7 Kalite Nedir?  Amaca uygunluk  Kullanıma uygunluk  İhtiyaçları karşılama yeteneği  Müşteri memnuniyeti KALİTE “Kalite asla bir tesadüf değildir; kalite daima üstün bir amacı benimsemiş olmanın, içtenlikle çaba göstermenin, akıllıca bir yön tutmanın ve becerikli bir uygulamanın sonucudur. Kalite pek çok alternatif arasındaki akıllıca seçimi temsil eder.” Üstün bir amaç gütmek İçten çaba göstermek Akıllı bir yön tutmak Becerikli bir uygulama gerçekleştirmek

8  Amaç;  “ 0 ” Hata

9 Hatalar Neden Kaynaklanır ?

10 Kalite denildiği zaman genellikle “mal ve hizmet kalitesi” ya da “ürün kalitesi” anlaşılmaktadır. Ürün kalitesi esasen sonuçtur. Bu sonucu belirleyen başlıca kalite unsurları :  Liderlik Kalitesi  İnsan Kalitesi  PROSES Kalitesi  Sistem Kalitesi  Donanım Kalitesi  İletişim Kalitesi  Hedeflerin Kalitesi

11 HİZMET SEKTÖRÜNDE KALİTE GÖSTERGELERİ  Süreklilik,  Esneklik,  Ortam,  Güvenlik,  Görünüm,  Anlaşılabilirlik  Erişilebilirlik,  Zamanlılık,  Profesyonellik,  Güvenilirlik,  Doğruluk,  Tamlık, olarak ortaya konmuştur.

12  Müşterinin hizmeti arzedene erişebilirliği  Arzedilen hizmetin zamanında talep sahibine verilmesi  Hizmeti arzeden ile talep eden arasında profesyonel bir ilişkinin olması  Hizmeti alanın hizmeti sunana güvenmesi  Hizmeti doğru bir şekilde sunulması  Hizmetin tam (eksiksiz) verilmesi  Hizmetin sürekli olması HİZMET SEKTÖRÜNDE KALİTE GÖSTERGELERİ

13  Hizmetin değişen koşullarda verilebilme esnekliğine sahip olması  Hizmet sunulan ortamın sosyal ve psikolojik durumu  Hizmet sunulan ortamın fiziksel görünümü  Hizmetin güvenli bir şekilde sunulması  Hizmetin anlaşılabilir bir şekilde sunulması

14 KALİTENİN EVRİMİ Muayene Düzeltme Verimlilik 1900 F.W.Taylor 1930 W.A. Shewhant 1950 W.E. Deming - Bilimsel Yönetim - Uzmanlaşma - İşçi = Makine -İstatistiksel Kalite Kontrol (İ.K.K.) -Sürekli İyileştirme (P-U-K-Ö) -Kalite Yönetimi

15 KALİTENİN EVRİMİ Kalite Planlama ÖNLEME İnsana Yatırım Katılımcı Yönetim Müşteri Odaklılık Liderlik 1950 W.E.Deming J.M. Juran Crosby Feigenbaum Ishikawa Shingo Akao Taguchi Japonya’da Toplam Kalite Bilinci

16 DEMING JURAN FEIGENBAUM

17 KALİTE 1980 1950 Japon Endüstrisi Bir Dünya Devi Haline Gelmiştir

18 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ NEDİR ? İÇ VE DIŞ MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNİ TEMEL OLARAK ALAN, ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİNİ, YETKİLENDİRİLMESİNİ VE TAKIM ÇALIŞMALARIYLA TÜM SÜREÇLERİN SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLMESİNİ HEDEFLEYEN BİR YÖNETİM FELSEFESİDİR.

19 TKY'NİN ANLAMI VE KAPSAMI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞI TKY kavramı ilk olarak Amerika’da, ikinci dünya savaşı sırasında, Deming ve Juran adlı iki yönetim bilimci tarafından ortaya atılmış ve kullanılmıştır. Ancak bu anlayışa, 1970'lerden sonra Japonlar daha çok ilgi duymuştur.  Toplam kalite yönetimi (TKY), kısaca mal ve hizmet üretiminde kaliteyi hedefleyen yönetim yaklaşımıdır.  TKY, ideali veya mükemmeli yakalamaya giden yoldur

20 AMACI HİZMETTEN YARALANANLARIN MEMNUN EDİLMESİ OLAN BİR YÖNETİM FELSEFESİ, BUNUN DA ÖTESİNDE BİR YAŞAM TARZIDIR. Bir kurumdaki tüm süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin tüm çalışanların tam katılımı yoluyla geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesine dayanan, müşteri beklentilerini herşeyin üzerinde tutan ve müşteri ve hizmet bekleyenler tarafından tanımlanan kaliteyi, tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ürün ve hizmet bünyesinde oluşturan çağdaş bir yönetim anlayışı ve biçimidir.

21 Çok geniş anlamda; iyileştirilebilen her şey demektir., Yalnız mal ve hizmet üretimi ile ilgili süreçler değil, aynı zamanda, işgörenlerin nasıl çalıştıkları, makinaların nasıl işledikleri, iş görme teknikleri, metot ve yöntemleri, iş süreçlerini, iş dağıtımları ve insan davranışlarını her yönüyle içermektedir.

22  Çağdaş bir yönetim düşüncesi.  TKY felsefe ve ilkeler bütünü olma yanında, uygulama araçlarıyla bir yönetim biçimidir. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ GENEL AMAÇLARI Savurganlığın Önlenmesi, Verimliliğin Artırılması, Kalitenin Artırılması, Maliyetin Düşürülmesi, İşlem Zamanlarının Kısaltılması, Sürekli İyileşme ve Gelişmenin Sağlanması.

23 BELLİ ARAÇ, YÖNTEM VE TEKNİKLERİN KULLANILMASINI GEREKTİRİR. BİR KURUMDAKİ ÜST YÖNETİMDEN EN ALT KADEMEDEKİ TÜM ÇALIŞANLARIN İŞ SÜREÇLERİNE KATILIMINI VE TÜM İŞLERİN İYİLEŞTİRİLMESİNİ TEMEL ALIR. BUNUN İÇİN; Toplam Kalite Yönetimi

24 YAPI SİSTEM TEKNİK TKY uygulayan kurumlar, tüketici gereksinmelerinin doyumu yanında sürekli geliştirme süreci içinde ve geleceğe yönelik hedefleri olan dinamik ve esnek yapılanmalardır. Toplam Kalite Yönetimi

25 TKY’DE TEMEL KAVRAMLAR VİZYON: Uzun vadede ulaşılmak istenen yer ve durumu, ilerlenecek yönü gösterir.Kuruma ilişkin düşlenen bir geleceği tasarlayabilme, geliştirebilme ve paylaşabilmedir. Gerçekleri, rüyaları, fırsatları kurgulayarak gelecek yaratabilmek, riske girebilmektir.

26 VİZYON  Vizyon, gelecekte ulaşılmak istenen hedeflerin gerçeğe uygun düşlerini kurabilmektir. Önemli olan, insanın bu düşlerini eylem ve etkinliklerinde itici bir güç olarak kullanabilmesidir.  Vizyon, yaratıcı bir gerilim yaşamaktır. “Etkili kişiler bir yanda mevcut gerçekliği açıklıkla görmeye bağlılıklarını sürdürürken, diğer yanda vizyonlarını da koruyabilenlerdir.” DEVAMI

27 MİSYON: Kurumun varoluş amacı doğrultusunda üslendiği rol. HEDEFLER: Amacımıza ulaşmak için yapmak istediğimiz ölçülebilir faaliyetler. SİNERJİ: Her bireyin harcadığı enerjinin toplamından daha büyük olarak ortaya çıkan enerjiye sinerji denir. Takım çalışması sinerjiyi ortaya çıkarır. SIFIR HATA: Tanımlanabilen hatanın kaynağının bulunup, bertaraf edilerek bir daha aynı hatanın olmamasını sağlamak ve “işi ilk seferde doğru olarak yapma” düşüncesine dayanır.

28 TOPLUMA ETKİ: Ürün ve hizmet kalitesiyle yaşam kalitesi arasında kurulan ilişkidir. VERİLERLE YÖNETİM: Doğru kararlar almanın, doğru ve etkin işler yapmanın birinci şartı gerçek bilgiye sahip olmaktır. Gerçek bilginin sistematik olarak kullanılması çalışmaların etkinliğini arttırır. Temel Değerler  Vizyon  Misyon  Hedefler  Eylemler

29 “DÜNYA PİYASASI 5 BİLGİSAYARDAN FAZLASINI KALDIRAMAZ” T. Watson, IBM Y.K. Başkanı, 1943 AKILLI YÖN TUTMAK “HİÇ KİMSENİN EVİNDE ÖZEL BİLGİSAYARA GEREK YOKTUR.” “HİÇ KİMSENİN EVİNDE ÖZEL BİLGİSAYARA GEREK YOKTUR.” Ken Olsen, Digital Bilgisayar, Y.K. Başkanı, 1977 “ÖNÜMÜZDEKİ 50 YILDA BİLGİSAYARLARIN AĞIRLIĞI 1,5 TONA İNECEKTİR.” Popular Science Dergisi, 1950 “HAVADAN DAHA AĞIR BİR CİSMİN UÇMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.” Lord Kelvin, Kraliyet Akademisi Başkanı, 1895 “ŞİMDİYE KADAR İCAT EDİLMESİ GEREKEN HERŞEY İCAT EDİLMİŞTİR.” Charles Due, ABD Patent Ofisi Direktörü, 1899 Alıntı: ERDEMİR Kalite ve Teknoloji Baş Müdürlüğü sunusu Alıntı: ERDEMİR Kalite ve Teknoloji Baş Müdürlüğü sunusu

30 PRENSİPLER LİDERLİK MÜŞTERİ ODAKLILIK PROSES YAKLAŞIMI VERİLERLE YÖNETİM ÇALIŞANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE KATILIMI SÜREKLİ İYİLEŞTİRME YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI KARŞIL. FAYDAYA DAY. TEDARİKÇİ İLİŞK.

31 Kavram Bir birimin liderinin davranışları birim içinde amacın berraklığını, birliğini sağlar ve hem birimin hem de çalışanların Mükemmelliğe erişebilecekleri ortam yaratır. 1. LİDERLİK Başlıca Yararları Çalışanlarının kararlılık ve etkinliklerinin en üst düzeye çıkarılması Birimin yönünün açıkça bilinmesi Müşteri önünde saygın bir konum Tüm faaliyetlerin yapılandırılmış ve sistemetik bir PROSES içinde, birim çapında uyumlu ve yaygın bir biçimde yürütülmesi

32 DEĞİŞİM RÜZGARLARI ESMEYE BAŞLAYINCA BAZILARI; DUVAR ÖRER BAZILARI; ÇADIR KURAR LİDERLER İSE; YELDEĞİRMENİ YAPARLAR....

33 MÜŞTERİ ODAKLILIK ürün veya hizmetten yararlananlar odak noktadadırlar, görünür isteklerinin yanısıra saklı isteklerini de saptayabilmek ancak onlara yakın olmakla gerçekleştirilebilir. müşteri ve hizmet bekleyenlerin isteklerinin tatmini ve koşulsuz mutlu kılınması, ürün ve hizmetin onlara göre gerçekleştirilmesi, olmazsa olmaz- ilkesine dayalı bir kurum kültürü geliştirilmesi en temel prensiptir.

34 İÇ MÜŞTERİ DIŞ MÜŞTERİ Kurum veya kuruluşların ürettiği mal ve hizmetleri kullanan veya tüketen kişilerdir.Üretilen mal ve hizmetleri kullanan veya tüketen kişilerle sürekli ilişki içinde olunmalıdır. Kurumda çalışan her kişi bir başka kişi için bir ürün veya hizmet üretmektedir.Kurumda çalışan her eleman, kendi ürettiği mal veya hizmeti kullanan bir başka elemanın müşteri olduğu düşüncesini benimsemelidir. T.K.Y’de MÜŞTERİLER

35 MÜŞTERİ TATMİNİ MAL VE HİZMETİ MÜŞTERİNİN (hizmet bekleyenlerin) İSTEDİĞİ KALİTEDE MAL VE HİZMETİ DAHA UCUZA VE DAHA KISA SÜREDE ÜRETMEKTİR.

36 PROSES YÖNETİMİ Kurumlarda yürütülen işler birbiriyle ilişkili bir çok Prosesten meydana gelmektedir. Proses; çeşitli girdileri kaynaklarda işleyip onlara bir katma değer kazandırarak ürün ya da hizmet olarak çıktı haline getiren işlemler dizisidir. PROSES yönetimi aşağıdaki konuları kapsar; 1- Proseslerin tanımlanması 2- Prosesler arası ilişkilerin çözümlenmesi 3- Proses sahiplerinin belirlenmesi ve 4- Proses performansını ölçmek için kriter ve standartların belirlenmesi

37 insana yapılan bir yatırımdır. Teknoloji, yönetim ve işleyişe ait var olan standartların devam ettirilmesi ile ilgili faaliyetler Yönetim, bütün işlemlerle ilgili politikalarını, kural ve prosedürlerini tespit eder, sonra herkesin bu standartlara uyması yönünde tedbirler geliştirir. GELİŞTİRME (iyileştirme) Standartların yükseltilmesi ve daha üst düzey standartların meydana getirilmesidir. Her zaman daha üst standartlar için çalışıldığında sürekli gelişme sağlanmaktadır. KORUMA

38 TKY’de sürekli gelişme kademeli ve küçük adımlarla yapılır. Devamlı bir süreçtir.Devamlı bir süreçtir. Büyük yatırım gerektirmez.Büyük yatırım gerektirmez. Etkisi yavaş ortaya çıkar.Etkisi yavaş ortaya çıkar.

39 Sürekli İyileştirme STATUKO Bu işi nasıl daha mükemmel yapabilirim? Bu işi nasıl daha mükemmel yapabilirim? Hiç Bir Şey Mükemmel Değildir Hiç Bir Şey Mükemmel Değildir

40 İYİ NİYET İNANÇ BİRLİĞİ ZAMANI İYİ KULLANMA BECERİ GELİŞTİRME PAYLAŞMA KATILIM MOTİVASYON İLETİŞİM LİDERLİK

41 Sürekli gelişme ile; Kurumun tüm faaliyetlerinde bir canlılık oluşur. İşgörenlerin aynı amaç ve hedef doğrultusunda çalışması sağlanır. Birim ve bölümler kendi işlerini daha etkin ve verimli biçimde yürütür. Etkileşim içinde olan birim ve bölümlerin ortak sorunları en kestirme ve kalıcı biçimde çözümlenir. İşgörenlerin bilgi ve beceri düzeyi yükselir, motivasyonu artar. Üretkenlik ve diğer rekabet temel unsurları daha hızlı bir gelişme gösterir.

42 PLANLA KONTROLET UYGULA ÖNLEM AL P U K Ö PUKÖ DÖNGÜSÜ

43 Zaman P UK Ö P UK Ö Yenilik İyileştirme Sonsuz Yolculuk SÜREKLİ İYİLEŞTİRME İyileştirme

44 Japonlar: Noksanlık duygusu, tatmin olmama TKY’nin Arkasındaki Zihniyet: KAİZEN Batı: Kendine aşırı güven Bizim kültürümüzde karşılığı var mı? “İki günü denk olan zarardadır” “Damlaya damlaya göl olur” “Bin adıma da bir adımla başlanır” “Dağ ne kadar yüce de olsa, yol üstünden aşar” “Boynuz kulağı geçer” “Bir lokma bir hırka” “Küçük olsun benim olsun” “Azıcık aşım kaygısız başım”

45 GÖNÜLLÜĞÜ İFADE EDER, SORUMLULUĞU VE KATKIYI KAPSAR. Bu nedenle tam katılımın sağlanabilmesi için sorumluluk paylaşımının sağlanması şarttır. Katılımın sağlanması, yönetim uygulamaları ile desteklenerek güçlendirilmeli ve çalışanların işyerlerine karşı geliştirmeleri gereken tavır, tutum ve davranışsal dönüşüm sağlanmalıdır.

46 Toplam kalite kültüründe temel amaç, değişikliklere birden bire adapte olmaktan çok, belli ilkeler doğrultusunda; değişiklikleri, kurumla ilgili çıkar çevrelerinin de beklentilerini karşılamak üzere yönetecek ve yönlendirecek KÜLTÜREL bir yapının oluşturulmasıdır. Toplam Kalite hazır kahve gibi değildir. Böyle bir kültürü kazanmak 5-10 yıl gibi bir süreyi kapsar. G:B:DALE KURUM KÜLTÜRÜ Kültür,bir organizasyonda tüm bireyler tarafından paylaşılan değerler bütünüdür.

47 İNSAN FAKTÖRÜ Kuruluşun performansını geliştirmesinde EN ÖNEMLİ FAKTÖR İNSAN HERKESİN KATILIMI

48 Fiziksel güç + Zihinsel beceri + Gönül Gücü Grupsal katılım Bireysel katılım HERKESİN KATILIMI

49 KALİTE ÇEMBERLERİ Birlikte çalışarak ve periyodik toplantılar yaparak, belirlenen problemlerin kaynaklarını, nedenlerini araştıran, bulan, çözen ve üst kademe yönetime sunan çalışma grubudur.

50 KALİTE ÇEMBERLERİNİN İŞLEYİŞİ KALİTE ÇEMBERİ Yürütme Komitesi KALİTE ÇEMBERİ TEPE YÖNETİMİ ÖNDER REHBER

51 YARATICI TEKNİKLER *Beyin Fırtınası *Sorgulama Yöntemi *Neden-Sonuç analizi ve balık kılçığı SİSTEM DİYAGRAMLARI *Durum diyagramı *PROSES akış diyagramı *Sistem ilişki diyagramı *Veri akış diyagrami VERİ DİYAGRAMLARI *Veri üretme, toplama formları *Örnekleme, *Veri düzenleme listeleri *Çizgi diyagramları *Çubuk diyagramları *Histogram *Serpilme, dağılım diyagramları *korelasyon, ilişki diyagramları *Pareto analizi, *PROSES kontrol diyagramları İYİLEŞTİRME SÜRECİ PROBLEM ÇÖZME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

52 PROBLEM ÇÖZME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ PROBLEM ÇÖZME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Beyin Fırtınası Sorgulama Yöntemi Neden-Sonuç analizi ve balık kılçığıdiyagramı

53 NEDENLERİN SERGİLENMESİ SORUN: BÜRODA TELEFONLARA ZAMANINDA YANIT VERİLMİYOR. Zııııııııııııır !!! Zııııııııııııır !!! NEDENLER 1. Kimin yanıt vereceği belirlenmemiş 2. Çalışanlar çok meşgul 3. Nasıl yanıt verileceği bilinmiyor 4.Resmi görevlendirme yok 5. Kimse yanıt vermek istemiyor 6. Telefonun zili duyulmuyor 7. Telefona yanıt verme öğretilmemiş 8. Telefon makinası kendiliğinden çalışıyor 9. Herkes birbirini bekliyor 10. Büroda kimse olmuyor

54 Kavram Kurumun ve çalışanlarının uzun vadeli çıkarlarının korunması; * Etik bir yaklaşımın benimsenmesine, * Karşılıklı ilişkili proseslerin bir sistem gibi tanımlanmasını, anlaşılması ve idare edilmesi kuruluşun hedeflerine ulaşmasında etkiliği ve etkinliğinin sağlanmasına yardımcı olur. YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI

55 “ÖLÇEMEDİĞİNİZ ŞEYİ YÖNETEMEZSİNİZ, GELİŞTİREMEZSİNİZ” ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

56 NELER ÖLÇÜLÜR? MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİ ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİ TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİ TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİ LİDERLİĞİN ETKİNLİĞİ LİDERLİĞİN ETKİNLİĞİ PROSESLERİN PERFORMANSI PROSESLERİN PERFORMANSI İLETİŞİMİN ETKİNLİĞİ İLETİŞİMİN ETKİNLİĞİ SONUÇLAR, HEDEFLER SONUÇLAR, HEDEFLER MALİYET MALİYET Anlayamadığınızı tanımlayamazsınız, tanımlayamadığınızı ölçemezsiniz, ölçemediğinizi yönetemezsiniz ve yönetemiyorsanız başarılı olamazsınız

57 Kavram Bir kurumun en iyi performansını ortaya koyması; * İşbirliği yaptığı kurumlarla güvene, * Bilgi birikiminin paylaşılmasına, * Bütünleşmeye dayalı, * Karşılıklı yararlar sağlayan ilişkiler kurmasına bağlıdır. İŞBİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Başlıca Yararları Tüm taraflar için değer yaratma becerisi Sürekli ilişkiler sayesinde rekabet üstünlüğü elde etme Kaynaklar ve maliyetler konularında sinerji yaratılması

58 Her insanın içinde bir hazine saklıdır, hüner onu keşfedebilmektir. Sadece ürün ve yöntem niteliğine etki edecek prosedürler ve teknikler geliştirmek Toplam Kalite Yönetiminin gerçekleşmesini sağlamaz. Gelişmelere paralel olarak KURUM içinde “birey kalitesi”nin geliştirilmesi gerekmektedir. İşi ilk seferinde doğru yapacak ve hatayı çıkmadan önleyecek unsur insandır. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ “ÖNCE İNSAN ANLAYIŞI VE BİREY KALİTESİ”

59 Yeni bilgi, ürün ve hizmetler yaratan Yeni bilgi, ürün ve hizmetler yaratan Yenilikçi gruplarla ilişkiler kuran Yenilikçi gruplarla ilişkiler kuran Daha geniş bir dünyanın algılanmasına ve yüksek bir amaca hizmeti öngören YETKİLENDİRİLMİŞ BİREYLER GRUBUDUR YETKİLENDİRİLMİŞ BİREYLER GRUBUDUR Öğrenen organizasyon; ÖĞRENEN ORGANİZASYON

60

61 Mükemmellik Modelinde; 9 Kriter, 32 Alt Kriter, 174 Alt Kriter Açıklaması (Göstergesi) Bulunur.

62 NEDEN ISO 9000 ? Karlılığı ve verimliliği artırdığı için Etkin bir yönetim sağladığı için Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrol sağladığı için Müşterilerce talep edildiği için Uluslar arası düzeyde uygulanabilen bir model olduğu için Kalite sisteminin belgelendirilmesinde model olduğu için

63 BAŞARI ! Herkes katılsın Kabul Standardları açık ve gerçekci olsun Sürekli gelişme ve iyileşme için sürekli eğitim Sağlıklı iletişim ve bilgi transferi Ekip çalışması Ürün yöntem ve proseslerin standardize edilmesi

64 4 TEMEL STANDARD ISO 9000:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ- TEMEL KAVRAMLAR, TERİMLER (ISO 8402 ve ISO 9000-1 yerine) ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ- ŞARTLAR (ISO 9001,ISO 9002 ve ISO 9003 yerine) ISO 9004:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ- PERFORMANSIN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN KILAVUZ (ISO 9004-1 yerine) ISO 19011:2000 ÇEVRE VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ-TETKİK KILAVUZU (ISO 10011/1,2,3;ISO 14011,ISO14010 yerine)

65 ISO 9001:2000 5 ANA BAŞLIK İÇERMEKTEDİR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (Genel şartlar,kalite elkitabı,dokümanların kontrolu,kalite kayıtlarının kontrolu) YÖNETİM SORUMLULUĞU (Yönetim taahhüdü,müşteri odağı,kalite politikası,planlama,sorumluluk,yetki ve iletişim,yönetimin gözden geçirmesi) KAYNAK YÖNETİMİ (Kaynakların sağlanması,insan kaynakları,altyapı,çalışma ortamı)

66 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME (Ürün gerçekleştirmenin planlanması,müşteri ile ilgili prosesler, tasarım ve geliştirme,satınalma prosesi,üretim ve servis sunumu, izleme ve ölçme cihazlarının kontrolu) ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME (Genel,izleme ve ölçme,uygun olmayan ürünün kontrolu, veri analizi,iç tetkik, düzeltici faaliyetler, önleyici faaliyetler)

67 1.KAPSAM 1.1GENEL 1.2UYGULAMA 2ATIFTA BULUNULAN REFERAN. 3TERİM VE TANIMLAR 4KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1GENEL ŞARTLAR 4.2DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1GENEL 4.2.2KALİTE EL KİTABI 4.2.3DOKÜMANLARIN KONTROLÜ 4.2.4KAYITLARIN KONTROLÜ 5YÖNETİM SORUMLULUĞU 5.1YÖNETİM TAAHHÜTÜ 5.2MÜŞTERİ ODAKLILIK 5.3KALİTE POLİTİKASI 5.4PLANLAMA 5.4.1KALİTE HEDEFLERİ 5.4.2KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN PL. 5.5SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM 5.5.1SORUMLULUK VE YETKİ 5.5.2YÖNETİM TEMSİLCİSİ 5.5.3İÇ İLETİŞİM 5.6YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 5.6.1GENEL 5.6.2GÖZDEN GEÇİRME GİRDİSİ 5.6.3GÖZDEN GEÇİRME ÇIKTISI 6KAYNAK YÖNETİMİ 6.1KAYNAKLARIN SAĞLANMASI 6.2İNSAN KAYNAKLARI 6.2.1GENEL 6.2.2YETERLİLİK, FARKINDA OLMA VE EĞİTİM ALT YAPI 6.3ALT YAPI 6.4ÇALIŞMA ORTAMI 7ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME

68 7.1ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI 7.2MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER 7.2.1ÜRÜNE BAĞLI ŞARTLARIN BELİRLENMESİ 7.2.2ÜRÜNE BAĞLI ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 7.2.3MÜŞTERİ İLE İLETİŞİM 7.3TASARIM VE GELİŞTİRME 7.3.1TASARIM VE GELİŞTİRME PLANLANMASI 7.3.2TASARIM VE GELİŞTİRME GİRDİLERİ 7.3.3TASARIM VE GELİŞTİRME ÇIKTILARI 7.3.4TASRIM VE GELİŞTİRMENİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 7.3.5TASARIM VE GELİŞTİRME DOĞRULAMASI 7.3.6TASARIM VE GELİŞTİRMENİN GEÇERLİ KILINMASI 7.3.7TASARIM VE GELİŞTİRME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONTROLÜ 7.4SATINALMA 7.4.1SATINALMA PROSESİ 7.4.2SATINALAM BİLGİSİ 7.4.3SATINALINAN ÜRÜNÜN DOĞRULANMASI 7.5ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI 7.5.1ÜRETİM VE HİZMET SAĞLAMANIN KONTROLÜ 7.5.2ÜRETİM VE HİZMET SAĞLANMASI İÇİN PROSESLERİN GEÇERLİLİĞİ 7.5.3BELİRLEME VE İZLENEBİLİRLİK 7.5.4MÜŞTERİ MÜLKİYETİ 7.5.5ÜRÜNÜN MUHAFAZASI 7.6İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ 8ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 8.1GENEL

69 8.2İZLEME VE ÖLÇME 8.2.1MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 8.2.2İÇ TETKİK 8.2.3PROSESLERİN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ 8.2.4ÜRÜNÜN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ 8.3UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ 8.4VERİ ANALİZİ 8.5İYİLEŞTİRME 8.5.1SÜREKLİ İYİLEŞTİRME 8.5.2DÜZELTİCİ FAALİYET 8.5.3ÖNLEYİCİ FAALİYET

70

71

72

73

74

75

76

77 ISO 9000 VE TKY KARŞILAŞTIRMASI ISO 9000 iyileştirme faaliyetleri iyileştirme faaliyetleri TKY YOLCULUĞU BAŞLANGIÇBAŞLANGIÇ DÜNYAMARKASIDÜNYAMARKASI

78 BAŞARI TKY “Bana bir destek gösterin dünyayı yerinden oynatayım” ARŞİMET Liderlik Müşteri Odaklılık Çalışanların Katılımı Karşılıklı Menfaat ilşk. Proses Yaklaşımı BAŞARI  Temel Performans sonuçları  Müşteri Memnuniyeti  Çalışanların Memnuniyeti  Topluma Katkı Gerçeklere Dayanma Sürekli İyileştirme Kötümser yalnızca tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ışığı görür, gerçekçi tünelle birlikte hem ışığı, hem de gelecek treni görür. I. HARRIS

79


"Biyokimya Uzm. Rüksan ANARAT TKY Yönetim Temsilcisi Laboratuvar Sorumlusu Biyokimya Uzm. Rüksan ANARAT TKY Yönetim Temsilcisi Laboratuvar Sorumlusu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları