Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UMEDER’İN KURULUŞU Kuruluş çalışmaları yaklaşık 4 ay süren derneğimiz, Ankara Valiliği’nin 22.08.2007 tarihli oluru ile resmen kurulmuştur. Ulaştırma Bakanlığı’mızın,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UMEDER’İN KURULUŞU Kuruluş çalışmaları yaklaşık 4 ay süren derneğimiz, Ankara Valiliği’nin 22.08.2007 tarihli oluru ile resmen kurulmuştur. Ulaştırma Bakanlığı’mızın,"— Sunum transkripti:

1 UMEDER’İN KURULUŞU Kuruluş çalışmaları yaklaşık 4 ay süren derneğimiz, Ankara Valiliği’nin tarihli oluru ile resmen kurulmuştur. Ulaştırma Bakanlığı’mızın, Avrupa Birliğine uyum yasaları çerçevesinde gerçekleştirdiği Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı taşımacılık sektörü düzenlemeleri içerisinde hayat bulan “Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezleri”nin ortak bir çatı altında birleştirilmeleri derneğimizin olmazsa olmaz amacıdır.

2 UMEDER ULAŞTIRMA MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİM MERKEZLERİ DERNEĞİ
1 NCİ OLAĞAN GENEL KURULU 27 NİSAN 2008 ANKARA

3 Dernek Çalışma ve Ziyaretlerinden görünümler

4

5

6

7

8

9

10 Dernekleşme ile ilgili ilk toplantı, 10. 06
Dernekleşme ile ilgili ilk toplantı, tarihinde İzmir PRD Danışmanlıkta, (7 MEYEM’in katılımıyla ) 2 nci toplantı tarihinde İzmir ELÇİ MEYEM’de, ( 9 MEYEM’in katılımıyla ) 3 ncü toplantı ise, tarihinde İzmir Serkan YILDIZ MEYEM’de (12 MEYEM’in katılımıyla) gerçekleştirilmiştir.

11 Yapılan üç toplantı sonrasında MEYEM’lerin sorun ve önerilerini dile getiren 17 Maddelik bir dilekçe tarihinde Daire Başkanımız Sn.Yılmaz KILAVUZ’a 11 MEYEM’in kurucuları adına Dernek Başkanımız Sn. Talat YILDIZ’ın Başkanlığında iletilmiştir.

12 Söz konusu dilekçede yer alan hususlardan altı tanesi, Bakanlık tarafından uygulamaya geçilmiştir.
Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezlerinin sayısının sınırlandırılması, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen sınavların yıl içine yayılarak, tarihlerinin önceden duyurulması, Muafiyet başvurularının hızla sonuçlandırılması,

13 Üçüncü Mesleki Yeterlilik Sınavını kazanan adayların sonuçlarının en kısa sürede ulaştırılması,
MEYEM’lerin Bakanlığa posta yoluyla gönderdiği evrakların bilgisayar ortamında gönderilmesi, MEYEM’lerin denetlenmesi aşamasında eksiklikler için ihtar verildiği gibi, başarılı olan MEYEM’lerin de ödüllendirilmesi

14 Ankara Ziyaretimiz Tarihinde Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nde görevli Genel Müdür Yardımcısı Sn. M. Nesip KEMALOĞLU, 27 MEYEM’in Kurucusunun katılımıyla ziyaret edilmiştir. Bu ziyarette önceden hazırlanan dilekçemiz kendisine iletilerek, yaklaşık bir saat süren çok faydalı bir görüşme gerçekleştirilmiştir.

15 Bu görüşmede özet olarak şu konulara değinilmiştir.
SRC Muafiyetlerinin sonlandırılması, MEYEM Denetimlerinin sıklaştırılması, SRC Sorgulamalarının bir an önce başlatılması, Eğitici eğitimlerine yönelik çalışmaların başlatılması, MEYEM’lerin kitap ve soru bankası problemlerinin çözümlenmesi vb., Bakanlıkça gerçekleştirilecek tüm toplantılara ve etkinliklere UMEDER’in davet edilmesi,

16 2008 – 2009 Dönemi İçin Hedefler Ankara’da derneğimize yakışan bir idari ofisin tutulması ve döşenmesi. Anadolu’dan Ankara’ya gelen derneğimiz üyelerinin ofisimizde konaklayabilme imkanının sağlanması. Ofisimizde görevlendirilecek personelin Bakanlık ile devamlı temasının sağlanarak, MEYEM’lere sıcak bilgi akışının (İnternet ortamında) gerçekleştirilmesi.

17 UMEDER’in Kara Ulaştırması ile ilgili tüm sivil toplum örgütü ve dernekleri ile iletişiminin ve etkileşiminin sağlanması.Yurtdışı benzer kuruluşlarla da iletişime geçilecektir. AB nezdinde Kara Ulaştırması ile ilgili gerçekleştirilecek tüm etkinliklere UMEDER’in aktif olarak katılması. Proje üretilerek derneğimize mali destek sağlanması.

18 UMEDER tarafından hazırlık aşamasında olan ders kitabı ve soru bankalarının Bakanlığımız tarafından kabulünün sağlanmasının temini ve tüm MEYEM’lerde bu yayınların kullanılması, böylelikle UMEDER’in maddi açıdan da kuvvetlendirilmesi, eğitimde kurumlar arası başarı ve birlik sağlanması, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek eğitici eğitimlerinde UMEDER’in aktif olarak görev alması.

19 Derneğimizin kuruluş aşamasında emeği geçen kurucu üyelerimize teşekkür eder, yeni yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar dileriz... Talat YILDIZ Dernek Başkanı


"UMEDER’İN KURULUŞU Kuruluş çalışmaları yaklaşık 4 ay süren derneğimiz, Ankara Valiliği’nin 22.08.2007 tarihli oluru ile resmen kurulmuştur. Ulaştırma Bakanlığı’mızın," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları