Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sedatif Hipnotik İlaçlar Benzodiazepinler Buspiron Zopiklon Zolpidem Barbitüratlar Diğer Hipnotikler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sedatif Hipnotik İlaçlar Benzodiazepinler Buspiron Zopiklon Zolpidem Barbitüratlar Diğer Hipnotikler."— Sunum transkripti:

1 Sedatif Hipnotik İlaçlar Benzodiazepinler Buspiron Zopiklon Zolpidem Barbitüratlar Diğer Hipnotikler

2 GABA A Reseptörü  Çeşitli alt birimlerin birleşmesinden oluşan pentamerik (veya tetramerik) yapıda iyonotropik bir reseptördür.  Farklı alt birimlerin birleşmesi ile çok sayıda GABA A reseptör alt tipi oluşabilir. Alt birimler  1-6  1-3  1-3   1-2

3 GABA A Reseptörü Beynin bir çok bölgesinde bulunan ana GABA A reseptör izoformu iki  1 iki  2 ve bir  2 alt birimi içerir. Bu izoformda GABA bağlanma yerleri komşu  1 ve  2 altbirimler arasında, benzodiazepin bağlanma cebi ise  1 ve  2 altbirimler arasındadır. Beynin farklı bölgelerindeki GABA A reseptörleri temel altbirimlerin çeşitli kombinasyonlarından ibaret olduğu oluşmaktadır.

4 GABA A Reseptörü Benzodiazepinler, yalnızca N-ucunda histidin kalıntısı içeren  altbirimleri (1, 2, 3 ve 5) olan GABA A reseptörleri ile etkileşmektedirler.  alt biriminin ucundaki histidin yerine arginin sokulmuş mutant fareler, benzodiazepinlerin sedatif ve amnezik etkilerine karşı direnç gösterirler; ancak, anksiyolitik ve kas gevşetici etkiler fazla etkilenmez. Bu hayvanlar GABA A reseptörlerindeki   altbirimlere spesifik olarak bağlanan zolpidem ve zaleplonun hipnotik etkilerine karşı da direnç gösterirler. Bu tip çalışmalara dayanarak GABA A reseptörlerindeki   altbirimlerin, benzodiazepinlerin sedasyon, amnezi ve muhtemelen antiepileptik etkilerine aracılık ettiği; buna karşılık   altbirimlerin anksiyolitk ve kas-gevşetici etkilerine aracılık ettiği öne sürülmüştür. Diğer mutasyon çalışmalarına dayanak   altbirimin benzodiazepinlerin bellek bozucu etkilerinde rol oynadığı iddia edilmiştir.

5

6

7 Inhibitory synapses employing GABA as their transmitter can exhibit three types of postsynaptic receptors, called GABAA, GABAB, and GABAC. GABAA and GABAC receptors are ionotropic receptors, while GABAB receptors are metabotropic.

8

9 GABA A Reseptörü Kesiti

10 GABA A Reseptör Kompleksi  GABA bağlanma yeri (+) –Agonist: GABA, musimol –Antagonist: bikukulin  Barbitürat bağlanma yeri (+) –Agonist: barbitüratlar  Benzodiazepin bağlanma yeri (+) –Agonist: benzodiazepinler –Ters agonist:  -CCE,  -CCM –Antagonist: flumazenil Benzodiazepin bağlanma yerinin en az 2 alt tipi olduğu saptanmıştır: BZ1 (  1) ve BZ2 (  2) Pikrotoksin bağlanma yeri (-) –Agonist: pikrotoksinin, pentilentetrazol Alkol bağlanma yeri (+) –Agonist: alkol

11

12 GABA A Reseptörü Üzerinde GABA-Barbitürat-Benzodiazepin Etkileşmesi GABA –Kanalı açar. –BZ’lere afiniteyi artırır. –Barbitüratlara afiniteyi artırır. Barbitürat –Düşük konsantrasyonlarda kanalı açamaz, yüksek konsantrasyonlarda açar. –BZ’lere afiniteyi artırır. –GABA’ya afiniteyi artırır. –Kanalın açık kalma süresini uzatır, açılma frekansını değiştirmez. –GABA’nın doz yanıt eğrisini (benzodiazepinden daha fazla) sola kaydırır; Emax’ını artırır. Benzodiazepin –Yüksek konsantrasyonlarda bile kanalı açamaz. –GABA’ya afiniteyi artırır. –Kanalın açılma frekansını artırır, açık kalma süresini değiştirmez. –GABA’nın doz yanıt eğrisini sola kaydırır; ancak Emax’ını artırmaz.

13

14

15 Types of benzodiazepine receptors Two types of receptor have been identified, termed Bz1 and Bz2. These receptors occupy different sub-units of the GABA-A receptor and therefore have different affinities for the benzodiazepine ligands. For example, the potent hypnotic zolpidem binds to the Bz1 receptor that is linked to the alpha-1 site on the GABA-A receptor while the hypnotic zopiclone binds to the Bz2 receptor which occupies both the alpha-2 and 3 sites on the GABA receptor. This selectivity for the Bz1 receptor may account for the fewer side effects of zolpiden in comparison to other hypnotic benzodiazepines. Types of benzodiazepine receptors Two types of receptor have been identified, termed Bz1 and Bz2. These receptors occupy different sub-units of the GABA-A receptor and therefore have different affinities for the benzodiazepine ligands. For example, the potent hypnotic zolpidem binds to the Bz1 receptor that is linked to the alpha-1 site on the GABA-A receptor while the hypnotic zopiclone binds to the Bz2 receptor which occupies both the alpha-2 and 3 sites on the GABA receptor. This selectivity for the Bz1 receptor may account for the fewer side effects of zolpiden in comparison to other hypnotic benzodiazepines. The third type of benzodiazepine receptor is the so-called peripheral benzodiazepine receptor (pBz). This was first discovered in the rat adrenal gland, hence the term ‘‘peripheral’’. However, it is now known to occur on the platelet membrane, on immune cells and also in the mammalian brain. The pBz receptor is distinct from the Bz1 and 2 receptors and does not activate GABA-A receptors. It is occupied by the isoquinoline PK 11195 and the benzodiazepine Ro 4864, neither of which has affinity for the brain Bz1 or 2 receptors. In the brain the pBz receptor is associated with the outer membrane of the mitochondria and with the glia cells. The primary function of the pBz receptor is in the regulation of cholesterol uptake and the synthesis of neurosteroids. The latter compounds have an affinity for the GABA-A receptors which provide an indirect coupling between the pBz and the GABA receptors in the brain. Most of the benzodiazepines that are currently available are full agonists occupying the Bz1 and 2 receptors. However, several drugs have been developed which act as partial agonists (for example, bretazenil which is a non-sedative anxiolytic) and partial inverse agonists such as sarmazenil. The beta carboline abercarnil is in development as a partial agonist.

16

17 Benzodiazepinler İlk kez 1960’da pazarlanmışlardır. Terapötik indeksi en yüksek hipnosedatif ilaçlardır. Karaciğer mikrozomal enzimlerini indüklemezler. Bağımlılık oluşturma potansiyelleri barbitüratlara göre daha düşüktür. Yeşil reçeteye yazılırlar. Diazepam

18

19 Uzun etki süreli DiazepamAnk., Ak.Prototip BZ'dir, en hızlı absorbe edilen BDZ KlordiazepoksidAnk. PrazepamAnk. HalazepamAnk. KlorazepatAnk. Hpn.Ön ilaçtır, nordazepam'a dönüşür. Anksiyeteli uykusuzlukta yararlı KlonazepamAk.Antikonvülsan olarak kullanılır FlurazepamHpn.Kronik kullanımda aktif metabolileri birikir KuvazepamHpn.Kronik kullanımda aktif metabolileri birikir Orta etki süreli LorazepamAnk.Amnezi yapıcı etkisi diğerlerinden daha fazladır, antipanik etkilidir OksazepamAnk. AlprazolamAnk., AdAntidepresan etkili BZ, antipanik etkilidir FlunitrazepamHpn., Ans.Türkiye'deki suistimalinin fazlalığı nedeniyle diğer BDZ'ler gibi yeşil reçeteye değil, kırmızı reçeteye yazılması gerekir. Bir reçetede en fazla toplam 20 mg'lık dozda yazılır (ampul şekli için en fazla 10 mg toplam doz). Belirgin amnezi yapar. NitrazepamHpn. TemazepamHpn. EstazolamHpn. Kısa etki süreli MidazolamHpn., Ans TriazolamHpn Belirgin amnezi yapar. Fiziksel bağımlılık yapma eğilimi yüksektir.

20 Benzodiazepinlerin Etkileri Normal dozlarda Anksiyolitik etki Sedatif etki Hipnotik etki Antikonvülsan etki Çizgili kas tonusu  (rijidite varsa özellikle) Yüksek dozlarda Motor koordinasyonu bozarlar Anterograd belleği bozarlar Psikomotor reaksiyon hızını 

21 Benzodiazepin Preparatları Diazepam DİAZEM 2 mg, 5 mg ve 10 mg, 25 kapsül 10 mg, 10 ampul DİAPAM 10 mg/2ml, 10 ve 100 ampul LİZAN 2 mg ve 5 mg, 25 kapsül NERVİUM 5 mg, 50 tablet Alprazolam XANAX 0,5 ve 1 mg, 30 tablet Klordiazepoksit LİBKOL 5 mg, 50 kapsül LİBRAX 5 mg, 40 ve 100 draje KLİPAKS 5 mg, 40 ve 100 draje Klorazepat ANKSEN 5 mg ve 10 mg, 30 kapsül TRANXİLENE 5 mg ve 10 mg, 30 kapsül Lorazepam ATİVAN EXPİDET 1 ve 2.5 mg, 20 tablet

22 Benzodiazepinlerin Yan Etkileri SSS depresyonu Anterograd amnezi Artık etki Rebound uykusuzluk Bağımlılık

23 Flumazenil Benzodiazepin antagonistidir Hem benzodiazepinleri hem de ters agonistleri antagonize eder. Benzodiazepin aşırı dozajına bağlı belirtilerin giderilmesinde kullanılır. Benzodiazepin bağımlılarına verildiğinde yoksunluk sendromuna neden olur. ANEXATE 0,5 mg/5 ml, 5x5 ml ampul 1 mg/10 ml, 5x10 ml ampul

24 Atipik Benzodiazepin Reseptör Agonistleri Zopiklon Zolpidem Zaleplon

25 Zopiklon GABA A reseptör kompleksini etkileyerek klorür kondüktansını artırır. (BZ1 selektif) Hipnotik olarak kullanılır. Anksiyolitik etkisi zayıftır; antikonvülsan ve santral kas gevşetici etkisi de vardır. Suistimal potansiyeli ve artık etkisinin BZ'lere göre daha az olması avantajlarıdır. Alkolle birlikte alınması SSS depresyonu yapıcı etkisini aşırı derecede artırır. Doz: 3.75 - 7.5 mg En sık görülen yan etkisi ağızda acı bir tad (% 4) yapmasıdır. IMOVANE 5 mg ve 7,5 mg, 5 ve 20 tablet

26 Zolpidem GABA A reseptör kompleksini etkileyerek klorür kondüktansını artırır. (BZ1 selektif) Hipnotik olarak kullanılır. Antikonvülsan ve santral kas gevşetici etkisi yoktur. Suistimal potansiyeli, belleği bozucu etki ve artık etkisinin BZ'lere göre daha az olması avantajlarıdır. Alkolle birlikte alınması SSS depresyonu yapıcı etkisini artırır. Doz: 10 mg yatarken (hipnotik olarak) Seyrek olarak diplopi ve mesane inkontinensi yapar.

27 Zaleplon GABA A reseptör kompleksini etkileyerek klorür kondüktansını artırır. (BZ1 selektif) Hipnotik olarak kullanılır. Antikonvülsan ve santral kas gevşetici etkisi yoktur. Suistimal potansiyeli, belleği bozucu etki ve artık etkisinin BZ'lere göre daha az olması avantajlarıdır. Alkolle birlikte alınması SSS depresyonu yapıcı etkisini artırır.

28 Barbitüratlar Barbitürik asit türevidirler. Bağımlılık yaparlar. Yeşil reçeteye yazılırlar. Karaciğer mikrozomal enzimlerini indüklerler. Fenobarbital

29 Doz (mg) Sedatif * Hipnotik Uzun etki süreli (> 6 saat) Fenobarbital15-30100-300 Barbital65-130300-500 Orta etki süreli (3 - 6 saat) Pentobarbital15-4060-125 Allobarbital32-64100-300 Amobarbital20-60100-200 Butalbital100-200200-600 Siklobarbital50-100100-200 Butabarbital10-60100-200 Kısa etki süreli (< 3 saat) Sekobarbital-100-200 Heksobarbital-250-500 Tetrabarbital-50-100 Çok kısa etki süreli (birkaç dakika) Tiopental Tiamilal Metoheksital * Bir kezlik dozu gösterir. Bu doz günde 3-4 kez verilir. Barbitüratların Dozları

30 Barbitüratların Etkileri Sedatif ve hipnotik etki Antikonvülsan etki Bu etki sedatif etki ile ilişkili değildir; sedatif etkiye tolerans oluştuğunda antiepileptik etkide azalma olmaz. Anestezi Barbitüratların analjezik etkisi yoktur. Solunum merkezinin depresyonu Kardiyovasküler etkiler Karaciğer mikrozomal enzimlerinin indüksiyonu –CYP2A, CYP2B ve CYP2C, CYP3A4 –glukuronil transferaz Diğer etkiler  -aminolevülinik asit (  -ALA) sentetaz indüksiyonu Safra oluşumu ve safra akımında artış (sadece fenobarbital) Tolerans gelişmesi ve bağımlılık –Çapraz tolerans  diğer hipnosedatiflere karşı  etil alkole karşı  genel anesteziklere karşı

31 Barbitüratların Yan Etkileri  Uyuşukluk hali ve artık etki  Bağımlılık  Rebound uykusuzluk  Alerjik reaksiyonlar  Solunum depresyonu  Paradoksik eksitasyon  Porfiria'nın şiddetlenmesi

32 Barbitüratların İlaç Etkileşimleri  Birlikte kullanıldıklarında etki artar! –Anksiyolitik ilaçlar (aditif) –Diğer uyku ilaçları (aditif) –Alkol (potansiyalizasyon)  Barbitürat kullananlarda karaciğer mikrozomal enzim indüksiyonu nedeniyle metabolizmaları hızlanmış, etkileri azalmıştır! –Kumarin türevi oral antikoagülanlar –Steroidler –Fenitoin –Griseofulvin –Rifampisin –Fenotiazinler –Trisiklik antidepresanlar

33 Buspiron 5-HT 1A reseptörlerinin parsiyel agonistidir. GABA ve BZ reseptörlerini etkilemez. Anksiyolitik etkisi 1-3 haftalık bir uygulamadan sonra (latent dönem) ortaya çıkar. Antidepresan etkinlik de gösterir. Avantajları –Anksiyolitik etkisine daha az psikomotor bozukluk eşlik eder. –Sedasyon ve amnezi oluşturmaz veya çok hafif oluşturur. –Tolerans ve bağımlılık gelişmez; kesilme sendromu oluşturmaz. Yeşil reçeteye yazılması gerekmez. –Alkol ve diğer sedatif ilaçlarla birlikte alındığında onların depresif etkilerini artırmaz. Kısmen karaciğerde metabolize edilir; kısmen de değişmeden böbreklerden atılır. İleri derecede karaciğer veya böbrek yetmezliği olanlarda kontrendikedir. Doz: 5 mg x 3 kez/gün ile başlanır. Günlük doz 2-3 günde bir yeterli bir cevap alınana kadar 5 mg artırılır. Optimal günlük doz 20-30 mg'dır. Diğer türevler: ipsapiron, gepiron BUSPON 5 mg, 50 kapsül

34 Ramelteon Suprakiazmatik nükleusta yer alan MT1 ve MT2 melatonin reseptörlerinin agonistidir. İlacın, santral sinir sistemindeki GABAerjik ileti üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Kronik insomnialı hastalarda yapılan polisomnografi çalışmalarında, ramelteon’un uykuya dalma süresini kısalttığı, rebound uykusuzluk veya yoksunluk sendromu oluşturmadığı saptanmıştır. Oral verilişten sonra hızlı bir şekilde emilir ve önemli ölçüde ilk geçiş etkisine uğrar, ana bileşikten daha uzun yarılanma ömrüne sahip (2-5 saat) bir aktif metabolite dönüşür. Metabolizması CYP1A2 ile gerçekleştirilir. Fluvoksamin ile beraber (CYP1A2 inhibitörü) birlikte kullanılmamalıdır. Karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Başlıca yan etkileri baş dönmesi, uyku hali, yorgunluk ve endokrin değişikliklerdir (testosteronu azaltır, prolaktini artırır).

35 Anksiyete Bozukluklarının Tedavisi Jeneralize anksiyete bozukluğu: –Benzodiazepinler ve Buspiron Panik bozukluğu: –Antipanik etkili BZ'ler: Alprazolam ve Lorazepam –SSRİ'ler: Fluoksetin, Paroksetin, Sertralin, Trazodon Antipanik etkileri antidepresan etkilerinden bağımsızdır. –Trisiklik antidepresanlar: Antipanik etkileri antidepresan etkilerinden bağımsızdır.

36 Diğer Hipnotikler t 1/2 Doz (mg) (PO)İstenmeyen etkiler Kloral hidrat7-10250-1000Mideyi tahriş eder, tadı kötüdür. Halojenli bir bileşiktir (hepatotoksisite, aritmi riski) Paraldehid-5-10 ml (sıvıdır) Nefeste kokma (% 10-30'u akciğerlerden atıldığı için) Etklorvinol10-20100-500Tolerans-bağımlılık Porfirialılarda KE, Etinamat2.5500-1000Bağımlılık GİS iritasyonu, ciltte kızarıklık, alerji, trombositopenik purpura Hidroksizin350-100Uyuşukluk, atropin benzeri etkiler Meprobamat6-17300-400 YR SSS depresyonu, paradoksik eksitasyon, alerji, KcME İndüksiyonu Metiprilon3-650-400Porfirialılarda KE, SSS depresyonu, paradoksik eksitasyon, GİS iritasyonu, KcME İndüksiyonu

37 TUS Soruları Barbituratlarla additif etkileşme ile toksisiteyi arttıran ilaç hangisidir? (Nisan 1999) a. Trankilizanlar b. Antikoagulanlar c. Glukokortikoitler d. Trisiklikler e. Rifampisin (Cevap D) Aşağıdaki benzodirazepinlerin en uzun plazma ömre sahip olanı hangisidir? (Nisan 1999) a. Diazepam b. Lorazepam c. Oksazepam d. Tenazepam e. Flurazepam (Cevap A) Benzodiazepinlerin etkisini geri çeviren hangisidir? (Eylül 2000) a. Nalokson b. Flumazenil c. Klordiazepoksid d. Thiopental e. Metadion (Cevap B) Aşağıdakilerden hangisi bir benzodiazepin olmamasına karşılık BZ1 (omega1,  1) reseptör agonistidir? (Eylül 2002) a. Alprazolam b. Klorazepat c. Zolpidem d. Flurazepam e. Klordiazepoksit (Cevap C) Oral alındığında aktif metabolit olan desmetildiazepam’a dönüşmeyen benzodiazepin hangisidir? (Nisan 1995) a. Klorazepat b. Diazepam c. Halazepam d. Oksazepam e. Prazepam (Cevap D) Aşağıdakilerden hangisi diazepamın endikasyonu değildir? (Nisan 1988) a. Alkol yoksunluk sendromu b. Status epilepticus c. Anksiyete d. Anestezi premedikasyonu e. majör depresyon (Cevap E)

38 TUS Soruları Aşağıdakilerden hangisi barbituratların etkilerinden değildir? (Eylül 1987) a. Solunum depresyonu b. Kas gevşemesi c. Analjezi d. Sedasyon e. Kc mikrozomal enz. indüksiyonu (Cevap C) Aşağıdakilerden hangisi barbituratların etkisi değildir? (Nisan 1990) a. Analjezi b. Bağımlılık c. Solunum depresyonu d. Sedasyon e. Kc mikrozomal enz. indüksiyonu (Cevap A) Etki süresi en uzun barbiturat hangisidir? (Nisan 1991) a. Tiobarbital b. Fenobarbital c. Sekobarbital d. Amobarbital e. Pentobarbital (Cevap B) En uzun etki süreli barbiturat aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 1995) a. Fenobarbital b. Sekobarbital c. Pentobarbital d. Tiopental e. Amobarnital (Cevap A) Etki süresi en kısa hipnotik hangisidir? (Eylül 1991) a. Diazepam b. Klorazepam c. Triazolam d. Nitrazepam e. Klorazepam (Cevap C) Aşağıdaki benzodiazepinlerden etki süresi en kısa olan hangisidir? (Eylül 1995) a. Halazepam b. Triazolam c. Diazepam d. Flurazepam e. Klordiazepoksit (Cevap B)

39 TUS Soruları Benzodiazepinler etkilerini hangi yolla gerçekleştirirler? (Eylül 1987) a. Gangliyon blokajı yaparak b. Enkefalinlerin etkilerini artırarak c. GABA’nın etkisini artırarak d. İyon pompasını inhibe edek e. Depolarizasyon blokajı yaparak (Cevap C) Benzodiazepinlerin trankilizan ve hipnotik etkinliğinin meydana gelmesinde en fazla rol oynayan nöromediyatör aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 1991) a. Asetilkolin b. Enkefalin c. Adrenalin d. Serotonin e. GABA (Cevap E) Fenobarbital zehirlenmesinde hangisi kullanılır? (Nisan 2001) a. Diazepam b. Klorpromazin c. Amonyum klorür d. Sodyum bikarbonat e. Askorbik asit (Cevap D) Aşağıdaki benzodiazepinlerden hangisi aktif metabolitine dönüşerek etki göstermez? (Eylül 2003) a. oksazepam b. flurazepam c. prazepam d. kuazepam e. klordiazepoksid (Cevap A) Aşağıdaki benzodiazepinlerden hangisinin insan plazmasında eliminasyon yarı ömrü en kısadır? (Nisan 2003) a. flurazepam b. kuazepam c. klordiazepoksid d. …… e. triazolam (Cevap E)

40 1. A 21-year-old man is a full-time college student who also works 25 hours per week. Over the past 3 months he has become increasingly anxious. He says he is tired most of the time and has trouble concentrating on his studies. Which of the following drugs would be the most appropriate initial pharmacologic treatment for his anxiety? (A) Phenobarbital (B) Alprazolam (C) Zolpidem (D) Hydroxyzine (E) Propranolol

41 2. A 33-year-old woman has recently undergone a divorce. She reports that although she is exhausted, it usually takes her 2 or more hours to fall asleep at night.Which of the following drugs would help relieve her sleep disturbance while being least disruptive to REM sleep? (A) Triazolam (B) Chloral hydrate (C) Zolpidem (D) Amobarbital (E) Hydroxyzine

42 (A) Buspirone (B) Zephalon (C) Midazolam (D) Chlordiazepoxide (E) Hydroxyzine 3. A 54-year-old man is scheduled for an elective colonoscopy that will take approximately 20 minutes. Which of the following drugs would be most likely to produce the desired anesthesia and anterograde amnesia?

43 (A) Buspirone (B) Chlordiazepoxide (C) Chloral hydrate (D) Midazolam (E) Zolpidem 4. A 33-year-old woman has a 15-year history of alcohol abuse. She comes to the emergency department for treatment of injuries received in a fall. She says she has been drinking heavily and almost continuously for 2 weeks, and she wants to stop. Which of the following drugs would most effectively and safely lessen the intensity of her withdrawal syndrome?

44 5. A 23-year-old medical student has to make a presentation before his classmates. He is very anxious about this presentation and reports that on one previous occasion the sweating and palpitations that accompany his stage fright were so intense that he was unable to complete his presentation. Pretreatment with which of the following drugs would relieve his symptoms without making him drowsy? (A) Alprazolam (B) Zephalon (C) Chloral hydrate (D) Propranolol (E) Diazepam

45 The Association of Sleep Disorders Centres has classified sleep disorders into two broad classes –disorders of initiating and maintaining sleep (DIMS) and –disorders of excessive somnolence (DOES); these definitions have now been appended to the DSM–IV.

46 Insomnia may be classified into three major types Transient insomnia. This occurs in normal sleepers who experience an acute stress or stressful situation lasting for a few days, for example, air travel to a different time zone or hospitalization. Short-term insomnia. This is usually associated with situational stress caused, for example, by bereavement or which may be related to conflict at work or in the family. Long-term insomnia. Studies suggest that insomnia in up to 50% of patients in this category is related to an underlying psychiatric illness. Of the remainder of the patients in this category, chronic alcohol or drug abuse may be the cause of the sleep disruption.

47 Plasma elimination half-lives of hypnotic benzodiazepines and their active metabolites

48 1. Benzodiazepine receptor agonists Benzodiazepines (triazolam, temazepam, midazolam, lorazepam, estazolam). Non-benzodiazepines (imidazopyridines, e.g. zolpidem; pyrazopyrimidines, e.g. zaleplon; cyclopyrolones, e.g. zopiclone). 2. Pharmacological effects Benzodiazepines – shorter latency to sleep, longer duration of sleep, decreased REM sleep, increased slow-wave sleep. Zopiclone – similar to benzodiazepines. Zaleplon and zolpidem – stated to have little adverse effect on sleep profile. There is evidence that the therapeutic efficacy is maintained even after several months of treatment. 3. Main side effects Long half-life benzodiazepines cause day-time sedation. Dose-related anterograde amnesia. Impaired reaction time and vigilance. In elderly, cognitive impairment; falls causing fractures. Rebound insomnia can occur after withdrawal of short half-life drugs. Recurrence of original symptoms can occur when drug is stopped. Withdrawal effects on abrupt discontinuation of drug. These include: dizziness, confusion and dysphoria. Because of the frequency of side effects, benzodiazepine ligands are only recommended for the short-term (4 weeks) treatment of insomnia. 4. Other treatments include: Sedative antidepressants (venlafaxine, trazodone, nefazodone, TCAs, mianserin, mirtazepine). Antihistamines (diphenhydramine, doxylamine). Melatonin (may shorten sleep latency but little effect on sleep time). Valerian extract (evidence of efficacy in double-blind studies). It should be noted that all these alternative treatments for insomnia also have side effects, some of which (e.g. TCAs) are potentially more serious than those occurring with the benzodiazepine group. Summary of the drugs used to treat insominia

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 İnsomnia Tedavisi Non-farmakolojik Kognitif-davranış tedavisi Sleep restriction ve stimulus control therapy Farmakolojik temazepam Her 2 tedavi de yaklaşık eşit etkinlikte. Yeni yaklaşım 2 tedaviyi birlikte uygulamak yönünde

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72


"Sedatif Hipnotik İlaçlar Benzodiazepinler Buspiron Zopiklon Zolpidem Barbitüratlar Diğer Hipnotikler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları