Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLAÇLARIN MEKANİZMALARI. İLAÇLARIN ABSORBSİYONU  Emilim ilaçların veriliş bölgesinden sistemik dolaşıma geçmesi olarak tanımlanabilir.  Kan beyin bariyeri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLAÇLARIN MEKANİZMALARI. İLAÇLARIN ABSORBSİYONU  Emilim ilaçların veriliş bölgesinden sistemik dolaşıma geçmesi olarak tanımlanabilir.  Kan beyin bariyeri."— Sunum transkripti:

1 İLAÇLARIN MEKANİZMALARI

2 İLAÇLARIN ABSORBSİYONU  Emilim ilaçların veriliş bölgesinden sistemik dolaşıma geçmesi olarak tanımlanabilir.  Kan beyin bariyeri varlığı her ilacın geçişini engeller.sebep endotel tabakasının farklılığıdır.

3 ABSORBSİYON HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1.İlaçla ilgili faktörler; a)İlaç molekülünün özellikleri b)İlacın şeklinin fiziksel özellikleri c)İlacın konsantrasyonu d)İlacın farmakoljik özellikleri 2.veriliş yolu ile ilgili faktörler; a)İlacın uygulama yerindeki kan akımının hızı b)Absorbe eden yüzeyin genişliği ve geçirgenliği

4 İLAÇLARIN HÜCRE MEMBRANINDAN GEÇİŞMEKANİZMALARI  Pasif difüzyon  Aktif transport  Kolaylaştırılmış difüzyon  Endositoz  Reseptör aracılı endositoz

5 İLAÇLARIN EMİLİMİ KAN BEYİN BARİYERİ

6 İLAÇLARIN DAĞILIMI  Absorbsiyon sonucu kana giren ilaç molekülleri çoğu hücreler arası sıvıya geçer.  Fizyolojik sıvı kompartmanları 3 tanedir 1.Plazma 2.İnterstisyel sıvı 3.İntraselüler sıvı

7  Kandaki ilaç molekülleri belli oranda plazma proteinlerine bağlanırlar. Çoğu kez bu protein albümindir. Albümin asit yapıdaki ilaçları bağlar.  Bazik yapıdaki ilaçları ise alfa 1 asit glikoprotein bağlar.  Albümin oranı enfeksiyon travma stres durumlarında artar.

8 İLAÇLARIN DAĞILIMI

9  Serbest ilaç +albumin ilaç albumin kompleksi  Bu reaksiyon iki yönlüdür.  Etkin olan serbest ilaç konsantrasyonudur.  İlacın etkinliğini serbest ilaç miktarı belirler.  ilaç albumin kompleksi bir depo görevi görmektedir.  Eğer albumin olmasaydı ilaçların etki süresi çok kısa olacaktır.  Hipoalbumini ya da böbrek yetmezliği durumunda ilaçların toksik etkisi gelişir.

10 BİYOTRANSFORMASYON (METABOLİZMA)  İlacın alımından atılımına kadar geçen sürede iki olasılık söz konusudur; 1.İlaç hiçbir değişikliğe uğramadan direkt atılır. 2.İlaç vücutta kaldığı sürece farklı enzimlerin etkisiyle kimyasal değişiklere uğrar. Yani metabolize edilir.

11  Biyotransformasyon sonucu oluşan moleküller ilaca göre daha az toksikir.  Bazen etkisiz bir ilaç Biyotransformasyon sonucu etkin hale gelebilir.bu tür ilaçlara ön ilaç adı verilir.  Biyotransformasyon sonucu oluşan yeni bileşiğe o ilacın metaboliti denir.  Biyotransformasyon işleminde en önemli organ karaciğerdir. Akciğer,böbrek barsak lümeni de Biyotransformasyona yardımcı olmaktadır.

12 1. VE 2. FAZ REAKSİYONLAR  Enzimatik reaksiyonlar 1. ve 2. faz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.1. faz reaksiyonlar oksitlenme,indirgenme ve hidrolizdir.  2.faz reaksiyonlar ise 1. fazda oluşan bileşiğin endojen bir madde ile birleştirilip suda çözünür hale getirilmesidir.bu işleme konjugasyon adı verilmektedir. Vücuttaki bu işlemleri sağlayan enzim sistemlerine P 450 enzim sistemi adı verilmektedir.

13 İLAÇLARIN BİYOTRANSFORMASYONU

14 İLAÇLARIN ATILIMI  İlaçlar öncelikli olarak böbreklerden atılırlar  Karaciğer,safra,akciğer yardımcı organlardır.  Böbreklerden atılım 3 aşamada gelişmektedir; 1.Glomerüler filtrasyon 2.Tübüler salgılanma 3.Tübüler reabsorbsiyon

15 GLOMERÜLER FİLTRASYON  Pasif difüzyonla gelişir.  Albumine bağlı ilaç filtrasyona uğramaz.  Filtrasyon glomerüler kan akımı ile doğru,plazma proteinlerine bağlanma oranları ile ters orantılıdır.

16 TÜBÜLER SALGILANMA  Aktif transportla gerçekleşir.  Anyonik ve katyonik taşıyıcılar kullanılmaktadır.  Tübüler salgılanmaya proteine bağlı ilaç da katılır  Tübüler salgılanma hızlı ve etkin bir mekanizmadır.

17 TÜBÜLER REABSORBSİYON  İlaçların atılımını azaltmaya yönelik bir mekanizmadır.  Az sayıda ilaç geri emilime uğrar.  Asit ilacın atılımı hızlanması için ortam bazikleştirilir. Non iyonize durumda ilaçların atılımını azaltır.  Asidik bir ortamda asit yapıda bir ilaç daha az atılacaktır.

18 İLAÇLARIN ATILIMI

19 RENAL KLERENS  İnulin ve kreatin hiçbir işleme uğramadan direkt glomerüler filtrasyonla atılır. Kreatin filtrasyon hızının ölçülmesi için kullanılır.  Normal değeri 120-130ml/dak.  Hafif bozukluk 80-50 ml/dak,orta bozukluk 50-10ml/dak,ağır bozukluk 10 ml/dak ‘dan azdır.  Böbrek hastasında doz şu formülle bulunmaktadır;  B.h.doz=Normal dozXHastanın klerensi  Normal klerens

20 DİĞER ATILIM YOLLARI  Karaciğerden safra içine atılım;metabolitler karaciğerden safra ve barsaklar aracılığı ile atılabilir.  Akciğerlerden atılım;gazlar ve uçucu maddeler bu şekilde atılabilir. Akciğerlerden atılım çok hızlı gelişir.  Tükürük ve göz yaşından atılım  Gastro intestinal sistemden atılım


"İLAÇLARIN MEKANİZMALARI. İLAÇLARIN ABSORBSİYONU  Emilim ilaçların veriliş bölgesinden sistemik dolaşıma geçmesi olarak tanımlanabilir.  Kan beyin bariyeri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları