Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALKOLLER Alkoller SSSde genel depresyona neden olurlar Farmakokinetiği:GİS pasif difüzyonla hızlı şekilde absorbe olur Bütün sıvı kompartmanına kolayca.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALKOLLER Alkoller SSSde genel depresyona neden olurlar Farmakokinetiği:GİS pasif difüzyonla hızlı şekilde absorbe olur Bütün sıvı kompartmanına kolayca."— Sunum transkripti:

1 ALKOLLER Alkoller SSSde genel depresyona neden olurlar Farmakokinetiği:GİS pasif difüzyonla hızlı şekilde absorbe olur Bütün sıvı kompartmanına kolayca geçer %98 i biyotransformasyon suretiyle elimine edilir Alkol esas olarak karaciğerde metabolize edilir

2  Etil alkol…1…asetaldehit …2…asetik asit……CO2…H2O 1.Alkol dehidrogenaz 2.aldehid dehidrogenaz

3 Farmakolojik etkileri  En önemli etkisi SSS üzerinde yaygın depresyon  Behevyoral etkiler (ufak miktarda sedasyon, anksiyete,sıkılganlık ve sorumluluk duygusunu azaltır  Kognitif yeteneklerde azalma olur  Serebeller fonksiyonu bozar  Pozisyonel nistagmus yapar (denge organınıa etki)

4  Artık etki ortaya çıkar  Kardiyovasküler etki:  Cilt damarında belirgin vazodilatasyon (ciltte ısı kaybına ), hipotermi oluşmasına neden olur ve donmayı kolaylaştırır  kalp üzerindeki etkisi önce azaltır sonra sempatik aktivite nedeniyle artar

5  Solunum üzerinde ufak dozda solunum merkezini uyarır  Aşırı dozda deprese olur  Alkol zehirlenmesinde başta gelen ölüm nedeni solunum durmasıdır  Bulantı ve kusma  Hidroklorik asid salgılanmasında artışa neden olur  Peptik ülserli hastalarda kontrindikedir

6  Diüretik etki (antidiüretik hormon salgılanması inhibe olur)  Oksitosin salgılanmasını inhibe eder  Yüksek dansiteli lipoprotein azaltır  Düşük dansiteli lipoprotein düzeyini düşürür  Alkol plazma trigliserid düzeyini artırır

7  Teratojenik etki( alkolik gebelerde)  Hepatotoksik etki, nörotoksik, kardiyotoksik ve rabdomiyotoksik etki yapar  Antiseptik ve lokal etki  Alkol etkilenen reseptör türlerinden enfazla incelenen eksitatör amino asid GABA A reseptörüdür (glutamat NMDA)  Pozitif pekiştirici etkisi mezokortikolimbik dopaminerjik etkinliğin alkol tarafından artırılması

8 kontrendikasyonları  Karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda  Peptik ülserli veya geçirmiş kişilerde  İleri derecede böbrek yet.olan ve idrar yolu enfeksiyonu  Pankreas hastalıkları  Porfiria  Serebral kanama  Gebelik  Alkol bağımlılığı  epilepsi

9 Akut alkol zehirlenmesi  Miktarına göre değişir  Aşırı sarhoşluk veya alkol koması şeklin de olur  Hipnotik ilaçlarla, anksiyolitiklerle, narkotik analzeziklerle alınması  Tedavide: solunum depresyonu ileri derecede değilse (kafein, doksapram, ve pentilentetrazol verilebilir  Hipereksitasyon ve konfüzyon için (klorpromazin diazepam)  Hipoglisemi sıktır( i.v. Glukoz verilir)

10 Alkolle etkileşme  KC. Mikrozomal enzimleri indükler (CYP2E1)  Klorpropamid ve tolbutamid metronidazol, kloromfenikol, prokarbazin, mepakrin ve varfarin tedavi sırasında alkol alındığında asetaldehit birikmesine bağlı olarak asetaldehit sendromu oluşur  Sık kullanılan asetaminofen metabolizması alkoliklerde hızlanır ve toksitesi artar

11 Alkol bağımlılığı ve kr. alkol zehirlenmesi  Alkol psişik ve fiziksel bağımlılık oluşturur  İlaç bağımlılarında olduğu gibi psikotik belirtiler gösterir  Alkolizmin kronik toksik belirtileri;  Psikotik belirtiler  Karaciğer hastalığı(kc. Sirozu)  SSS dejenerasyonu  Alkolik kalp kası hast.  Periferik nörit  Alkolik rabdomyopati  Kardiyak beriberi  Kanser oluşması  hipertansiyon

12 Alkol yoksunluk sendromu  Huzursuzluk  Anksiyete, tremor, başağrısı, hipertansiyon, taşikardi, terleme, bulanıklık  Kesiklik, uykusuzluk ve ateş  Alkol halüsünasyonları  Konvülsiyon deliryum tremens  ( benzodiazepin türevleri diazepam, klordiazepoksid verilir

13  Alkolizmin tedavisinde  Disulfiram (aldehid dehidrogenaz inh.)  Akamprazol alkolden vazgeçen alkoliklerde yoksunluk tedavisi için

14 Metil alkol  Metil alkol(metanol) endüstrüde solvent olarak kullanılır  Ucuzluğu nedeniyle sahteciler tarafından alkollü içkilere katılmakta  Metil alkol çok toksiktir  Vucutta etil alkol gibi yıkılır fakat daha yavaştır  Vucutta ikisi birlikte bulunduğunda enzime karşı yarışırlar

15  Zehirlenmede  Yıkım sonucu olan formik aside bağlı asidoz  Formaldehidin retinayı bozmasına bağlı görme bozukluğu  Ölüm nedeni şiddetli asidoz ve onun komplikasyonlarıdır  Tedavide; sodyum bikarbonat (asidoz düzelmesi)  Etil alkol verilmesi  Fomepizol (alkol dehidrogenaz inh)


"ALKOLLER Alkoller SSSde genel depresyona neden olurlar Farmakokinetiği:GİS pasif difüzyonla hızlı şekilde absorbe olur Bütün sıvı kompartmanına kolayca." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları