Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALKOLLER Alkoller SSSde genel depresyona neden olurlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALKOLLER Alkoller SSSde genel depresyona neden olurlar"— Sunum transkripti:

1 ALKOLLER Alkoller SSSde genel depresyona neden olurlar
Farmakokinetiği:GİS pasif difüzyonla hızlı şekilde absorbe olur Bütün sıvı kompartmanına kolayca geçer %98 i biyotransformasyon suretiyle elimine edilir Alkol esas olarak karaciğerde metabolize edilir

2 Etil alkol…1…asetaldehit …2…asetik
asit……CO2…H2O 1.Alkol dehidrogenaz 2.aldehid dehidrogenaz

3 Farmakolojik etkileri
En önemli etkisi SSS üzerinde yaygın depresyon Behevyoral etkiler (ufak miktarda sedasyon, anksiyete,sıkılganlık ve sorumluluk duygusunu azaltır Kognitif yeteneklerde azalma olur Serebeller fonksiyonu bozar Pozisyonel nistagmus yapar (denge organınıa etki)

4 Artık etki ortaya çıkar
Kardiyovasküler etki: Cilt damarında belirgin vazodilatasyon (ciltte ısı kaybına ), hipotermi oluşmasına neden olur ve donmayı kolaylaştırır kalp üzerindeki etkisi önce azaltır sonra sempatik aktivite nedeniyle artar

5 Solunum üzerinde ufak dozda solunum merkezini uyarır
Aşırı dozda deprese olur Alkol zehirlenmesinde başta gelen ölüm nedeni solunum durmasıdır Bulantı ve kusma Hidroklorik asid salgılanmasında artışa neden olur Peptik ülserli hastalarda kontrindikedir

6 Diüretik etki (antidiüretik hormon salgılanması inhibe olur)
Oksitosin salgılanmasını inhibe eder Yüksek dansiteli lipoprotein azaltır Düşük dansiteli lipoprotein düzeyini düşürür Alkol plazma trigliserid düzeyini artırır

7 Teratojenik etki( alkolik gebelerde)
Hepatotoksik etki, nörotoksik, kardiyotoksik ve rabdomiyotoksik etki yapar Antiseptik ve lokal etki Alkol etkilenen reseptör türlerinden enfazla incelenen eksitatör amino asid GABAA reseptörüdür (glutamat NMDA) Pozitif pekiştirici etkisi mezokortikolimbik dopaminerjik etkinliğin alkol tarafından artırılması

8 kontrendikasyonları Karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda
Peptik ülserli veya geçirmiş kişilerde İleri derecede böbrek yet.olan ve idrar yolu enfeksiyonu Pankreas hastalıkları Porfiria Serebral kanama Gebelik Alkol bağımlılığı epilepsi

9 Akut alkol zehirlenmesi
Miktarına göre değişir Aşırı sarhoşluk veya alkol koması şeklin de olur Hipnotik ilaçlarla, anksiyolitiklerle, narkotik analzeziklerle alınması Tedavide: solunum depresyonu ileri derecede değilse (kafein, doksapram, ve pentilentetrazol verilebilir Hipereksitasyon ve konfüzyon için (klorpromazin diazepam) Hipoglisemi sıktır( i.v. Glukoz verilir)

10 Alkolle etkileşme KC. Mikrozomal enzimleri indükler (CYP2E1)
Klorpropamid ve tolbutamid metronidazol, kloromfenikol, prokarbazin, mepakrin ve varfarin tedavi sırasında alkol alındığında asetaldehit birikmesine bağlı olarak asetaldehit sendromu oluşur Sık kullanılan asetaminofen metabolizması alkoliklerde hızlanır ve toksitesi artar

11 Alkol bağımlılığı ve kr. alkol zehirlenmesi
Alkol psişik ve fiziksel bağımlılık oluşturur İlaç bağımlılarında olduğu gibi psikotik belirtiler gösterir Alkolizmin kronik toksik belirtileri; Psikotik belirtiler Karaciğer hastalığı(kc. Sirozu) SSS dejenerasyonu Alkolik kalp kası hast. Periferik nörit Alkolik rabdomyopati Kardiyak beriberi Kanser oluşması hipertansiyon

12 Alkol yoksunluk sendromu
Huzursuzluk Anksiyete, tremor, başağrısı, hipertansiyon, taşikardi, terleme, bulanıklık Kesiklik, uykusuzluk ve ateş Alkol halüsünasyonları Konvülsiyon deliryum tremens ( benzodiazepin türevleri diazepam, klordiazepoksid verilir

13 Alkolizmin tedavisinde
Disulfiram (aldehid dehidrogenaz inh.) Akamprazol alkolden vazgeçen alkoliklerde yoksunluk tedavisi için

14 Metil alkol Metil alkol(metanol) endüstrüde solvent olarak kullanılır
Ucuzluğu nedeniyle sahteciler tarafından alkollü içkilere katılmakta Metil alkol çok toksiktir Vucutta etil alkol gibi yıkılır fakat daha yavaştır Vucutta ikisi birlikte bulunduğunda enzime karşı yarışırlar

15 Zehirlenmede Yıkım sonucu olan formik aside bağlı asidoz Formaldehidin retinayı bozmasına bağlı görme bozukluğu Ölüm nedeni şiddetli asidoz ve onun komplikasyonlarıdır Tedavide; sodyum bikarbonat (asidoz düzelmesi) Etil alkol verilmesi Fomepizol (alkol dehidrogenaz inh)


"ALKOLLER Alkoller SSSde genel depresyona neden olurlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları