Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ. 2 10 Temmuz 2006 tarihinde (OKS sonuçlarını açıklarken), 9 Mart 2007 tarihinde bu salonda taslak hali kamu oyunun bilgisine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ. 2 10 Temmuz 2006 tarihinde (OKS sonuçlarını açıklarken), 9 Mart 2007 tarihinde bu salonda taslak hali kamu oyunun bilgisine."— Sunum transkripti:

1 1 ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ

2 2 10 Temmuz 2006 tarihinde (OKS sonuçlarını açıklarken), 9 Mart 2007 tarihinde bu salonda taslak hali kamu oyunun bilgisine sunuldu Orta Öğretime Geçiş Sistemi, gelen eleştiriler doğrultusunda yeniden elden geçirilerek, mevzuat düzenlemeleri tamamlandı, Orta öğretime Geçiş Sistemi, yeni bir sınav sistemi olarak algılanmamalıdır. Sistemin bir bütün olarak değerlendirilmesi

3 3 OKS neden kaldırıldı? 1.Hayata hazırlamada ayağı eksik kalmıştır. 2.Yeni eğitim vizyonuna uyum sağlayamamaktadır. 3.İçerdiği soruların ağırlığı belirli dersleri kapsamaktadır. 4.Diğer derslere ve sosyal aktivitelere ilgiyi azaltmaktadır. 5.Telafisinin olmaması, 6.Kaygı ve strese yol açmaktadır. 7.Anlık performanslarıyla değerlendirilmektedir 8.Sadece bir final zamanına sıkıştırılarak ölçülmektedir, Mevcut OKS sistemi:

4 4 Yeni Orta öğretime Geçiş Sistemi  Yeni öğretim programlarının paradigmaları,  Daha doğru bir şekilde ve çok yönlü olarak ölçen,  Eğitim ve öğretimin temel ruhu ile bağdaşan,  Peformansını sürece dayalı ve çok boyutlu olarak ölçme

5 5 1.Seviye Belirleme Sınavları, (SBS) 2.Yılsonu Başarı Puanı, (YBP) 3.Davranış Puanı, (DP) Sistem 3 ana unsurdan oluşmaktadır; Yeni Orta öğretime Geçiş Sistemi

6 6 1-Seviye Belirleme Sınavları (SBS) Her yıl haziran ayında ders kesiminden sonra 6, 7 ve 8. Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Yabancı Dil Soru sayısı, 6. sınıflarda 80, 7. sınıflarda 90, 8. sınıflarda 100

7 7 1-Seviye Belirleme Sınavları (SBS) Ders Adı Haftalık Ders Saati 6. Sınıf Soru Sayısı 7. Sınıf Soru Sayısı 8. Sınıf Soru Sayısı Türkçe5192123 Matematik4161820 Fen Bilimleri4161820 Sosyal Bilimler3+2161820 Yabancı Dil4131517 Toplam228090100 Soruların dağılımı

8 8 1-Seviye Belirleme Sınavları (SBS) Türkçe ve Matematik 4, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler 3, Yabancı Dil 1, Tek puan türü, Ağırlık katsayıları;

9 9 1-Seviye Belirleme Sınavları (SBS) Sınava katılamayan öğrenci için o yılın en düşük SBS puanı alınarak hesaplama yapılacaktır. Sınav bu yıl 6. sınıflar için 21 Haziran, 7. sınıflar için 22 Haziran 2008 tarihinde, İl ve ilçe merkezlerinde ve yurtdışında okullarımızın olduğu ülkelerde gerçekleştirilecektir. Sınav başvuruları 10 YTL’nin yatırılması yeterli olacaktır. Sınava katılmak zorunlu olmayacak

10 10 2-Yılsonu Başarı Puanı (YBP) Yıl Sonu Başarı Puanı, 100 tam puan üzerinden yapılır. Sisteme katkısı %25’tir

11 11 2-Yılsonu Başarı Puanı (YBP) –Görsel sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Beden Eğitimi ile seçmeli derslerden aldığı puanlar da burada etkili olacağından öğrenciler tarafından nitelenen önemli-önemsiz ders ayırımı söz konusu olmayacaktır. –Bu yıl İlköğretim Başarı Puanını % 7 ettirdiğimizde, Uzmanlarımızın yaptığı Kolerasyon sistemi koyarak suistimal olup olmadığı araştırmalarında, bu suistimallerin % 1’i bile bulmadığı anlaşılmıştır. Yılsonu Başarı Puanı

12 12 3-Davranış Puanı (DP) Öğretmenlerin 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı verecekleri puanların aritmetik ortalaması alınarak hesap edilir. Öğretmenlerimizin verdikleri bu puan not defterine kaydedilecek, karnede de ayrı bir bölümde gösterilecektir.

13 13 OGES Sistemindeki Yenilikler Seviye Belirleme Sınavı Puanının (SBS) %70’i, Yıl sonu başarı puanının (YBP) %25’i Davranış Puanının (DP) % 5’i alınacaktır.

14 14 6. sınıf puanının %25’i, 7. Sınıf puanının %35’i, 8. sınıf yıl puanının %40 alınmak suretiyle elde edilecektir. OGES Sistemindeki Yenilikler Orta Öğretime Yerleştirme Puanı (OYP)

15 15 OGES Sistemindeki Yenilikler  6 ve 7. sınıflarda sıralama olmayacaktır. 8. sınıfta sıralama yapılarak, ilan edilen kontenjanlar doğrultusunda puan üstünlüğü esasına dayalı olarak merkezî yerleştirme yapılacaktır.  Bu yıl 7. sınıfta eğitim gören öğrencilerimiz gelecek yıl 8. sınıfta olacaklar ve bunlar iki yıla ait puanları ile yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır.  Bu öğrencilerin 7. sınıf puanının %40’ı 8. sınıf puanının %60’ı alınarak yerleştirme puanı oluşturulacaktır  Bu hesaplama ve işlemlerin tamamı e-okul programı.

16 16 OGES Sistemindeki Yenilikler Özel yetenek gerektiren liseler (Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri) ile genel liseler ve meslek liseleri bu yerleştirmenin dışında tutulacaktır. Sistemin tam işleyişi 2009-2010 öğretim yılında görülecektir. Kapsam dışındaki okullar;

17 17 Soruların Hazırlanması  Örnek sorular hazırlanmış olup,  Aralık ayı içerisinde 250 okulda 4 aylık döneme ait konuları kapsayan pilot uygulama ile öğretmen ve öğrencilere anket yapılarak, soruların öğretim programları ile uyumu test edilmiştir.  Öğretmenlerimizden sınav sorusu katkıları için elektronik posta ile iletişim sağlanacak, sorusu kabul edilen öğretmenimize ücret ödenecektir. OGES Sistemindeki Yenilikler

18 18 İletişim OGES web sayfası Bakanlığımız web ana sayfasından link verilerek ziyarete açılmıştır, tereddüt edilen tüm konular, sorular ve katkılar için bu sayfa üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

19 19 ÖRNEK SORU TİPLERİ

20 20 1- Hiç olmadık bir zamanda tahammül gücümü zorlayan, içimi geren bu kuşatıcı sesin gitmesini sabırla bekledim. 2- Çığırtkan öfkeler saçarak sanki dağları yara yara gelen bir motosiklet, çatal kapının önünde durdu. 3- O mavi sessizliği dayanılmaz esmer bir gürültüyle kirletip duruyordu. 4- Yayla evimizde, gölgesi balkona dökülen ceviz ağacının altındaki yazı masama henüz oturmuştum. 5- Ama gitmedi. Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? A) 1 - 5 - 4 - 3 – 2 B) 2 - 3 - 4 - 5 - 1 C) 4 - 2 - 1 - 5 – 3 D) 3 - 5 - 2 - 1 - 4 ÖRNEK SORU TİPLERİ

21 21 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır? A)Göreceksiniz, bu maç berabere bitecek. B)Kutuplardaki buzların erimesiyle denizlerin seviyesi yükseliyor. C)Yaşamın temelinde, karşılıklı sevgi ve saygı vardır. D)Beyaz, diğer renklerden güzeldir. ÖRNEK SORU TİPLERİ

22 22 Bana özgü, sana özgü, ona özgü davranışlar öylesine az ki. Yaşam deyince ortada herkesçe bilinenler, herkesçe söylenenler, herkesçe istenenler, yapılanlar var yalnızca. Tek bir kaygı kol geziyor: “Başkası ne der?” Paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Kişilerin niçin başkalarına benzer davranışlar sergilediklerine B) Taklitçi yaşamın alışkanlığa dönüştüğüne C) Toplumsal kabullerin bireysel yönelimleri etkilediğine D) Yaşamın, insanı zamanla olgunlaştırdığına ÖRNEK SORU TİPLERİ

23 23 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A)Okullar 15 eylül 1997 tarihinde öğretime başladı. B)Atalarımız “Ak akçe kara gün içindir.” demişler. C)Millî Kütüphane Ankara’nın Bahçelievler semtindedir. D)Kurtuluş Savaşı milletimizin en büyük zaferidir. ÖRNEK SORU TİPLERİ

24 24 ÖRNEK SORU TİPLERİ İlk Çağda İyonya’da canlı bir bilim ve kültür yaşamının oluşmasında; I. Toprakların verimli olması II. Özgür tartışma ortamının bulunması III. Devletin güçlü bir orduya dayanması IV. Ön Asya’dan gelen ticaret yollarının sonunda yer alması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız IB) Yalnız II C) II ve IVD) III ve IV

25 25 ÖRNEK SORU TİPLERİ

26 26 İLLER Marmara BölgesiİSTANBUL, BURSA Ege BölgesiİZMİR, DENİZLİ Akdeniz BölgesiHATAY İç Anadolu BölgesiANKARA, KAYSERİ Karadeniz BölgesiTRABZON, SAMSUN Doğu Anadolu BölgesiMALATYA, VAN Güneydoğu Anadolu Bölgesi DİYARBAKIR SEVİYE TESPİT SINAVI (SBS) İLE İLGİLİ ÖRNEKLEM GRUBU Not: Örneklem tabakalı seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir.

27 27 SBS PİLOT UYGULAMASINDA 3150 ÖĞRETMEN ÖĞRETMEN ANKETİNİ CEVAPLANDIRMIŞTIR. BU ÖĞRETMENLERİN %45’İ ERKEK, %55’İ KADINDIR. 44148 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ ANKETİNİ CEVAPLANDIRMIŞTIR. BU ÖĞRENCİLERİN 21336’SI 6. SINIF, 21264’Ü 7. SINIF ÖĞRENCİSİDİR.

28 28 ÖĞRETMENLERİN SBS HAKKINDA YETERİNCE BİLGİYE SAHİP MİSİNİZ SORUSUNA VERDİKLERİ CEVAP YÜZDELERİ

29 29 ÖĞRETMENLERİN SBS HAKKINDA BİLGİ EDİNDİKLERİ KAYNAKLARI Not: Öğretmenler bu soruda birden fazla seçeneği işaretlemişlerdir. Dolayısıyla toplam yüzde 100’den fazladır

30 30 ÖĞRETMENLERİN SBS’NİN İÇERİĞİ İLE İLGİLİ SORULARA VERDİKLERİ CEVAP YÜZDELERİ

31 31 ÖĞRETMENLERİN “SINIF BAŞARI PUANLARINA” KATKI SAĞLAYACAK FARKLI PUAN TÜRLERİ VE ORANLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

32 32 ÖĞRETMENLERİN ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANININ HESAPLANMASINDA SINIF BAŞARI PUANININ ORANI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

33 33 SBS İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ ANKETİ SONUÇLARI

34 34 SBS’YE HAZIRLANIRKEN NELER YAPTINIZ? SORUSUNA 6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VERDİKLERİ CEVAPLAR

35 35 SBS’YE HAZIRLANIRKEN HANGİLERİNİ EDİNDİNİZ? SORUSUNA 6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VERDİKLERİ CEVAPLAR

36 36 SBS HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ MİSİNİZ? SORUSUNA 6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VERDİKLERİ CEVAPLAR

37 37 6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SBS HAKKINDAKİ BİLGİ KAYNAKLARI

38 38 SINAVIN İÇERİĞİ HAKKINDA 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

39 39 SINAVIN İÇERİĞİ HAKKINDA 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

40 40 Dr. Hamza AYDOĞDU Bakan Müşaviri & Daire Başkanı haydogdu@meb.gov.tr


"1 ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ. 2 10 Temmuz 2006 tarihinde (OKS sonuçlarını açıklarken), 9 Mart 2007 tarihinde bu salonda taslak hali kamu oyunun bilgisine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları