Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları Uzm. Dr. Murat Bal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları Uzm. Dr. Murat Bal."— Sunum transkripti:

1 Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları Uzm. Dr. Murat Bal

2 Soğuk algınlığı En sık etken rinovirustür. Okul öncesi çocuklarda yılda ortalama 7- 8 kez 7-14 gün sürer yılın 1/3’ü Kre ş de bakılıyorsa 2-18 Klinik bulgular: Bula ş tan 1-3 gün sonra bo ğ az a ğ rısıdır burunda seröz akıntı pürülan akıntı tıkanıklık dönemi iyile ş me Komplikasyon: Akut Otitis media %5- 30’ unda görülür Sinuzit: %5-13 oranında geli ş ir

3 Soğuk algınlığı tedavi Antiviral tedavi ? Antibiyotik tedavi Ate ş : parasetemol 10-15 mg/kg/doz 4- 6 doz / gün Calpol süsp 125-250 mg/5ml ibuprofen 10 mg/kg/ doz 4 doz günde Dolven süsp 100 mg/5 ml Nazal tıkanıklar: oral dekonjestanlar psödoefedrin rinogest süsp. 6 ay- 2 ya ş 3 × 1/4 2 - 6 ya ş 3× ½ nazal dekonjestanlar oksimetozolin iliadin nazal damla-sprey 2× 1 Rinore: 1. Ku ş ak antihistaminikler difenhidramin fenotral süsp 3× 1 ölçek Bo ğ az a ğ rısı: parasetemol ve iboprofen Öksürük 1. ku ş ak antihistaminiklerin faydası olur. Calpol, Asomal, Demifen, Geralgine, Tamol, Termalgine, Paracetamol, Pirofen 120mg, Minoset 150 mg Vermidon ped 160mg Ibufen, Dolven, Pedifen 100mg, Serum fizyolojik Okyanus suyu! (sinomarin, sterimare, sterinase)

4 Akut faranjit En önemli ajanlar viruslerler ve grup A β hemolitik streptokoklar kı ş aylarında daha sık olur 2 ya ş en sık A grubu β hemolitik streptokoklar Tanıdaki amaç: Süpüratif ve Nonsüpüratif komplikasyonları önlemek için GABHS belirlemektir. – Hızlı testler. Kısa sürede sonuç. Pozitif ise anlamlı negatifli ğ i GAS enf. dı ş lamaz – Bo ğ az kültürü. %95 duyarlılı ğ a sahiptir. Mükemmel olmayan altın standart – CRP, WBC, ASO, Gram boyama tanısal de ğ er ta ş ımaz

5 AKUT TONSİLLOFARENJİT Ate ş >38 C1 puan Öksürü ğ ün olmaması1 puan Anterior servikal lenfadenopati 1 puan Ş i ş ve eksudalı tonsiller1 puan 3-14 ya ş 1 puan 15-44 ya ş 0 puan >44 ya ş -1 puan

6 Mc Isaac skorunun S.pyogenes izole edilen hastalardaki prediktif de ğ eri – Skor %S.pyogenes – 0 2-3 – 1 4-6 – 2 10-12 – 3 27-28 – 438-63

7

8 Burun akıntısı Ses kısıklığıViral ÖksürükTonsillofarenjit ? Konjuktivit Ülseratif lezyonlar İshal

9 Ateş Bakteriyel tonsillofarenjit? Bulantı-Kusma Boğaz ağrısıEşlik eden servikal LAP Baş ağrısı Burun akıntısı YOKAGBHS olasılığı yüksek Öksürük YOK

10 Akut tonsillofaranjit tedavi Penisilin V 3*250 mg 10 gün ( penos süsp 400000 U/ 5 ml, 50000 U/kg /gün 3 doz 10 gün) veya Amoksisilin 50mg/kg/gün/2 doz 6 gün (Lorgopen 250 mg/ 5 ml 6 gün) veya Benzatin penisilin IM dozu ( 27 kg için 1.2 milyon Ü) ate ş ve bo ğ az a ğ rısı: parasetemol ibuprofen ılık tuzlu suyla gargara Benzidamin içeren spreyler Tanflex oral sprey 4×1 Cliacil Penoksil Alfoksil → tab 1gr, 125-250 mg 100ml süsp. Amoksina → 500mg-1ge tab, 125-250mg süsp. Atoksilin → 250mg süsp, 500mg-1gr tab. Demoksil → 125-250-mg süsp, 500mg tab Largopen → 250-500mg süsp, 500mg-1gr tab Largopen-bid → 200-400mg Remoxil → 250mg süsp, 500mg tab Penadur, Deposilin

11 10 yaş, 30 kg olgu Rp/ 1 penos 750 süsp DIB (bir) S: 3×2/3 ölçek (3,5 cc) 2 Tamol 250 mg süsp DIB (bir) S: 4×2 ölçek veya 2 Dolven susp DIB ( bir) S: 4×2 ölçek 3 Tanflex oral sprey DIB (bir) S: 3×1 puff

12 SİNÜZİT Tanı Akut bakteriyel sinüzit tanısı spesifik klinik kriterlere göre konur: 1. Persiste eden semptomlar (10-30 gün) Nazal veya postnazal akıntı Tüm gün süren öksürük (geceleri artabilir) Ba ş a ğ rısı 2. Ş iddetli semptomlar (3-4 gün) Ate ş (>39 C O ) Pürülan nazal ve postnazal akıntı

13 Sol maksillar sinusde opasifiteTedaviden sonra

14 hava- sıvı seviyesi hava sıvı Maksillar sinus sınırları

15 AKUT BAKTERİYEL SİNÜZİT Tedavi Kreşe, okula gitmiyor Antibiyotik kullanım hikayesi yok Kreşe, okula gidiyor veya önceden antibiyotik kullanımı veya Amoksisilin ile düzelme yok Amoksisilin (45-90 mg/kg/gün BID) Eritromisin, Klaritromisin, Azitromisin (Penisilin allerjisi varsa) Amoksisilin-Klavulunat: (80 mg/kg/gün BID) Toplam tedavi süresi 10-14 gün Amoklavin → 200/28-400/57 Amoklavin Bid → 200-400mg Augmentin Bid → 200-400 süsp,1000mg tab Bioment Bid Klamoks Bid → 200-400mg süsp. 6 yaş, 20 kg (75mg/kg) Rp/ 1. Largopen 500mg süsp. Bir kutu S:3x1ölçek(8saat ara ile) 2. Sinomarine nazal sprey Bir kutu S. Uyumadan önce açılana kadar 3. Tamol sirop 250 mg Bir kutu S.4X1 ölçek 6 yaş, 20 kg Rp/ 1. Klamoks Bid 400mg süsp Bir kutu S: 2×2 ölçek veya 1. Augmentin ES 600 süsp bir kutu S: 1,5+1 ölçek 2. Sterimare nazal sprey bir kutu S uyumadan önce burun açılana kadar 3. Dolven süsp Bir kutu S.4X2ölçek

16 AKUT OTİTİS MEDİA Tanı 1. Akut başlangıçlı semptom ve bulgular 2. Orta kulakta efüzyon bulgularının varlığı Kulak zarında bombeleşme Zar hareketlerinde azlık / yokluk Hava sıvı seviyesinin görülmesi Otore 3. Orta kulakta enflamasyon bulgularının varlığı Orta kulak hastalığını tanımlayan semptomlar: Spesifik semptomlar Nonspesifik semptomlar Kulak ağrısı (otodini) Ateş Kulak akıntısı İrritabilite İşitme kaybı İştahsızlık Kusma

17 Normal kulak zarı  Saydam ve sedef grisi rengindedir  Malleolusun kısa ve uzun kolunun (manubrium mallei) zarın üzerinde olu ş turdukları çıkıntılar görülmelidir (Politzer üçgeni)  Tepesi manubrium malleinin alt ucundaki umbo’da, tabanı kulak zarının ön-alt kısmında olan bir ı ş ık reflesi (Politzer üçgeni) görülebilir

18

19 enflamasyon Kulak zarında belirgin eritem Belirgin kulak ağrısı

20 Penisiline dirençli Streptococcus pneumoniae için Risk faktörleri: Kreş, bakımevi gibi toplu yaşanılan yerlerde bulunma Son bir ay içinde antibiyotik kullanımı < 24 ay olması Akut otitis media Risk faktörler Amoksisilin(80-90 mg/kg/gün) Amoksasilin/ klavunat Seforuksim( 30 mg/kg/gün ÷ 2) tedavi süresi: 2 ya ş 7 gün Amoksisilin (40-45 mg/kg/gün) 3. Gün kontrol Tedaviye cevap yok Seftriakson I.M. (50-75mg/kg/gün, 1-5 gün) Klindamisin Timpanosentez Tedaviye cevap yok Amoksisilin-klavulanat (yüksek doz)  Sefuroksim aksetil (30 mg/kg/gün)  Seftriakson I.M. yok var Aksef, cefaks, zinnat 125-250 mg/ 5 ml 1 yaş, 10 kg Rp/ 1. 1. Amoksina 250mg süsp. Bir kutu S:3x2/3 ölçek (3,5 cc) 2. İliadin burun damlası Bir kutu S.3x1damla(3gün) 3. Minoset süsp Bir kutu S.4X1ölçek 1yaş, 10 kg Rp/ 1. 1. Augmentin Bid 400 mg süsp. Bir kutu S:2x1 ölçek(12saat ara ile) 2. Peditus susp Bir kutu S.3x1/2 ölçek (3gün) 3. Dolven süsp Bir kutu S.4X1ölçek Rp/ 1.Cefaks 125 mg süsp. Bir kutu S:2x1ölçek(12saat ara ile) 2. İliadin burun damlası Bir kutu S.3x1damla(3gün) 3. Minoset süsp Bir kutu S.4X1ölçek Rp/ 1.Rosefin 500 mg flk DIIIB (üç) S: 1× 500 mg IM 2. Dolven süsp DIB (bir) S: 4×1 ölçek L.H 3. Sterimare nazal sprey DIB (bir) S: beslenmeden ve uyumadan önce

21 Tedaviden 2 hf sonra kontrol edilirEffuzyon devam ediyorsa aylık aralarla 3 ay takip edilir 3. Ay sonunda effüzyon hala devam ediyorsa i ş itme de ğ erlendirilir İş itme kaybı varsa 2-4 hf antibiyoterapi (2. Basamak antibiyotikler), kısa süreli sistemik steroid kullanımı önerilir Ventilasyon tüpü

22 Akut otitis media korunma 1.Anne sütünün özendirilmesi 2.Sık AOM geçirenlere influenza aşısı 3.Sık AOM geçirenlere konjuge pnömokok aşısı (2-5 yaş) 4.Biberonla beslenme önerilmiyor

23


"Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları Uzm. Dr. Murat Bal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları