Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BARINMA VE SOSYAL YARDIM MERKEZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BARINMA VE SOSYAL YARDIM MERKEZİ"— Sunum transkripti:

1 BARINMA VE SOSYAL YARDIM MERKEZİ
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BARINMA VE SOSYAL YARDIM MERKEZİ “ Kimsesizlerin kimsesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ”

2 STRATEJİK AMACIMIZ SOSYAL HİZMET ALANLARINA DAİR
İlimizde yaşayan tüm insanların kendi bünye veya çevre koşullarından kaynaklanan sosyal ve ekonomik yoksunluklarını, talep ve beklentilerini bilimsel kriterler doğrultusunda tespit ederek, elde edilen verileri kendini sürekli güncelleyebilen “ Sosyal Yapı Veri Sistemi “ içinde değerlendirip, önceliği toplumsal risk gruplarına vermek koşulu ile söz konusu alanlarda sorumluluk ve etkinlik taşıyan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla eşgüdüm ve koordinasyon içinde; sahip olduğu her türden kaynağı tam zamanında, kesintisiz ve toplam kalite felsefesi anlayışıyla uygulamalarında işlevsel kılan bir yerel yönetim olmayı amaçlıyoruz.

3 Kocaeli’ de yaşamakta olan “sosyal ve ekonomik açıdan yetersiz” kimsesiz, dul- yetim, öksüz, sokak çocukları, sokakta kalmış her yaştan insanlar ve yolda kalmış vatandaşlarımız için İzmit İnönü Caddesi’nde bulunan binanın dört katı ŞUBAT 2005’de BARINMA ve SOSYAL YARDIM MERKEZİ olarak hizmete sunulmuştur.

4 Büyükşehir Belediyemizin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Merkezimizde halen ; 1 Merkez Sorumlusu, 8 Nöbetçi Memur, 1 Hemşire, 5 Hizmetli Personel tam zamanlı, 1 doktor yarım zamanlı olarak istihdam edilmektedir. Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilen Sosyal Hizmet Uzmanı ve Psikologlar süreçlerde gerektiğinde yarım zamanlı olarak görev yapmaktadırlar.

5 İzmit içinde İnönü caddesinde faaliyet gösteren merkezimizin
toplam kapasitesi 84 kişidir. Dört kattan oluşan Merkezimizin 1.Katında : Merkez Sorumlu Ofisi, Ön Görüşme Yeri, Sosyal Servis, Revir, Yemekhane, Mutfak, Malzeme Deposu ve Personel WC ‘ leri 2. Katında : ( Kadın ve Çocuklar ) toplam 5 oda 17 kişilik ( Çamaşır Odası, Depo ve Müşahade Odası) 3. Katında : ( Erkekler ) toplam 6 oda 35 kişilik 4. Katında : ( Erkekler ) toplam 5 oda 32 kişilik hizmet sunum kapasitemiz bulunmaktadır.

6 24 saat “açık kapı sistemi” ile faaliyet gösteren Merkezimizde
24 saat sıcak su, üç öğün yemek ve gerektiğinde hijyen malzemesi ve giyim yardımları olanağı mevcuttur. Merkezle irtibatlanan her vatandaşımız mutlaka doktor kontrolünden geçirilmekte olup, herhangi bir sağlık sorunu olanların revirimizde veya hastanelerde tedavileri gerçekleştirilmektedir. Tedavi süreçleri içindeki vatandaşlarımızın ilaçları temin edilerek “gerektiği gibi” kullanımları yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Hastanede tedavi edilmesi gerekenlerin randevuları alınmakta ve takipleri sağlanmaktadır. ( ulaşımları da sağlanarak )

7 Merkezimizin adresi, kapasitesi ve hizmet süreçleri ile ilgili olarak
İlimizdeki tüm Alt Kademe Belediyeleri, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Muhtarlıklar, Sivil Toplum Örgütleri ve Yerel Basına gerekli bilgilendirme çalışmaları periyodik olarak yapılmakta olup; alandaki tüm kurum ve kuruluşlarla gerekli olan işbirliği süreçleri gerçekleştirilmiştir. Merkezle irtibatlanan herkesin kimlik bilgileri takip eden ilk mesai gününde Semt Karakolu ile paylaşılmaktadır.

8 Merkezden Yararlanma Koşulları
* Yapılan sosyal incelemesinde ve tıbbi muayenesinde merkezde kalmasını engelleyecek herhangi bir olumsuzluğunun bulunmaması ( Saldırganlık, bulaşıcı hastalık, akıl hastalığı vb ) * Gündelik yaşamını sürdürebilecek fiziksel engeli bulunmaması, yemek, tuvalet ihtiyacı ve kişisel temizliğini kendi başına gerçekleştirecek durumda olması, * Güvenlik güçleri tarafından herhangi bir nedenle aranıyor olmaması, * Merkezin işleyişini ve diğer kalan kişileri rahatsız edici tavır ve davranışlarda bulunmaması, * Merkezin belirlenen amaçlar doğrultusunda işlev görebilmesi için İdare tarafından belirlenmiş olan kuralları bozucu tavır ve davranışlarda bulunmaması,

9 Merkezde Kalış Süresi Belirlenmiş olan “kabul kriterlerine” uyan bireyler merkezde en fazla üç ay süre ile kalabilirler. Bu süre zarfında öncelikli olarak varsa aileleri ile irtibatlandırılmaları için gerekli sosyal çalışmalar yapılır. Bu seçeneğin sağlanamaması halinde durumlarına uygun sosyal hizmet kurumlarına yönlendirilmeleri veya kendi başlarına yaşamlarını idame ettirebilmeleri konusunda ortam sağlanmaya çalışılır. Yapılan tüm bu çalışmalara rağmen bireylerin sokaklarda yaşamaktan başka seçeneklerinin olmaması halinde kalış süresi; Merkezde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı, Doktor ve Merkez Sorumlusundan oluşan ekibin düzenleyeceği “durum değerlendirme raporu” Sosyal Hizmetler Şube Müdürü, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı ve ilgili Genel Sekreter Yardımcısının onayından geçirilerek, dönemsel olarak uzatılır.

10 Merkezden Uzaklaştırma Kriterleri
Barınma Merkezi’nin amaçlarına uygun işlev görebilmesi için ortaya konulmuş olan kurallara uyulmaması, bu konuda kendisine yapılmış olan uyarıları dikkate almayarak tutumlarında ısrar etmesi, merkezde kalan diğer insanları rahatsız etmesi, Kurum içerisinde alkol ve uyuşturucu madde kullanması, kumar oynaması, Hırsızlık yapması, Diğer kalan insanlara, kurum personeline saldırı ve tacizde bulunması, Kuruma ait eşyalara bilinçli olarak zarar vermesi, Yapılan sosyal incelemesinde güvenlik güçlerince aranıyor olması, Yapılan sosyal incelemesinde Merkeze Kabul kriterlerine uygun olmadığının tespit edilmesi, Kurum içi temizlik ve hijyen kurallarına, uyarılara rağmen uymaması, Merkezin işleyişi ile ilgili belirlenmiş olan yemek, temizlik, kapanma saati gibi prosedürlere ısrarla uymaması

11 Merkezin Çalışma Saatleri
Merkezin normal çalışma saatleri 08:30 / 17:30’dur. Vardiyalı olarak çalışan personel Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen çalışma saatleri içinde görev yaparak 24 saat işleyişi sağlarlar. Merkez Kapısı 07:00 / 23:00 saatleri arasında açıktır. Hafta sonu, bayram ve resmi tatillerde önceden çalışacağı belirlenen personel aracılığı ile yukarıda belirtilen saatlerde hizmetler yerine getirilir.

12 2005 yılı Şubat ayında faaliyete geçen Merkezimizden
bugüne değin 1009 farklı kişi faydalanmıştır. ( Nisan 2007’ ye kadar ) Bunlardan 809’ u erkek, 200’ ü kadındır. Cinsiyetlere göre verilen rakamların içinde her iki grup dahil 91 kişisi çocuktur.

13 Merkezimizde kalan vatandaşlarımıza yönelik olarak :
Sosyal Güvencesi olmayan 41 kişiye yeşil kart çıkarılmıştır 67 kişi SHÇEK Sığınma Evine yönlendirilmiştir 8 kişinin SHÇEK Huzurevine yerleştirme işlemleri tamamlanmış olup, 4’ ü yerleştirilmiş, 4’ ü de sırada beklemektedir 6 kişiye Yaşlılık, Özürlülük veya diğer sebeplerden dolayı maaş bağlanması için işlemleri yapılmış ve maaş almaya başlamışlardır.

14 Merkezimize Dair Bazı İstatistikler :
Merkezimize girişi yapılanlar en az 1 gün en fazla 15 ay misafir edilmiştir. Merkezimize çeşitli defalar başvuran ve 10 kez girişi yapılan olmuştur. Merkezimizde kalanların % 33 Kocaeli doğumlu veya Kocaeli nüfusuna kayıtlıdır. Merkezimize uzun süreli kalmak için başvuranların % 80 i kumar ve alkol yüzünden aile yapıları bozulan kişilerden oluşmaktadır. Merkezimizde kalanların yaş ortalaması 49 dur. 2005 yılı ortalaması günlük 29 kişi, kış ayları olarak sayabileceğimiz ekim-nisan ayı arası ortalaması ise günlük 33 kişidir. 2006 yılı ortalaması 25 kişi, ekim –nisan ayı ortalaması ise 37 kişidir. Merkezimize başvurularda; iş bulmak için gelen, aile yapısı bozulan, kirasını ödeyemeyen, prefabriklerin sökülmesi sonucu evsiz kalan, aile içi geçimsizlik yaşayan insanlar öne çıkmaktadır.


"BARINMA VE SOSYAL YARDIM MERKEZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları