Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI"— Sunum transkripti:

1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI
Dr.Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yrd.V. 07 Haziran 2013 TOKAT Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

2 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
GENEL BİLGİLER Tüm ülkelerce değişik amaçlarla uygulanan ve temelde ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesini hedef alan devlet yardımları, kamunun piyasa mekanizmasına müdahale araçlarının en önemlilerinden biridir. Uygulama amacı, kullanılan enstrümanlar ve yöntem bakımından gelişmelere göre hızla adapte edilebilen dinamik bir müdahale aracı olması, devlet yardımlarını ekonomik ve sosyal sorunların çözümünde önemli bir konuma getirmiştir Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

3 GENEL BİLGİLER Ülkemizde, 1913 yılından beri sistemli bir şekilde uygulanan teşvik tedbirleri, ekonomik gelişmelere paralel olarak büyük değişikliklere uğramıştır. Bu dönem içinde ekonomik, sosyal ve siyasi yönde yaşanan değişimlerin kamu politikalarını büyük ölçüde etkilemesi sonucunda, teşvik uygulamaları hem içerik hem de şekil olarak büyük değişime uğramıştır.

4 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ MEVZUAT BİLGİLERİ tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 sayılı Karar, tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012/1 sayılı Tebliğ. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

5 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Stratejik Yatırımların Teşviki
Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Genel Teşvik Uygulamaları KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İadesi KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti * 6. Bölge için Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi Desteği Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 5 5 5

6 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDE DESTEK UNSURLARI
KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Faiz Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Sigorta Primi Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği KDV İadesi Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

7 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KDV İSTİSNASI Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

8 GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

9 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VERGİ İNDİRİMİ Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Bu destek, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

10 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ FAİZ DESTEĞİ Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır. Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları ile 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

11 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIM YERİ TAHSİSİ Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

12 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Bu destekten faydalanabilmek için teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılması gerekir. Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

13 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Tersanelerin inşa edecekleri gemilerde, yatırım döneminde istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlığımızca karşılanacaktır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 13

14 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

15 GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

16 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KDV İADESİ Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

17 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ ASGARİ YATIRIM TUTARI Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı; I. ve II. Bölgelerde 1 Milyon TL III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 Bin TL’dir. Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı yatırım konusuna göre farklılık göstermekle birlikte, asgari 50 Milyon TL olarak belirlenmiştir. Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’dir. Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

18 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI Genel
Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

19 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI İllerimiz, 2011 yılında yapılan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışması sonuçlarına göre gruplandırılarak teşvikler açısından 6 bölgeye ayrılmıştır. Bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

20 GÖSTERGELER DEĞİŞKEN SAYISI 61
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ GÖSTERGELER DEĞİŞKEN SAYISI İstihdam Göstergeleri 8 Rekabetçi ve Yenilikçi Kapasite Göstergeleri 15 Mali Göstergeler 7 Demografik Göstergeler 5 Eğitim Göstergeleri 6 Sağlık Göstergeleri Erişilebilirlik Göstergeleri Yaşam Kalitesi Göstergeleri 9 TOPLAM DEĞİŞKEN SAYISI 61 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 20

21 İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE-2011)
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE-2011) 1 İstanbul 21 Isparta 41 Kırıkkale 61 Ordu 2 Ankara 22 Balıkesir 42 Malatya 62 Gümüşhane 3 İzmir 23 Manisa 43 Afyon 63 Kilis 4 Kocaeli 24 Mersin 44 Artvin 64 Bayburt 5 Antalya 25 Uşak 45 Erzincan 65 Yozgat 6 Bursa 26 Burdur 46 Hatay 66 Adıyaman 7 Eskişehir 27 Bilecik 47 Kastamonu 67 Diyarbakır 8 Muğla 28 Karabük 48 Bartın 68 Kars 9 Tekirdağ 29 Zonguldak 49 Sivas 69 Iğdır 10 Denizli 30 Gaziantep 50 Çorum 70 Batman 11 Bolu 31 Trabzon 51 Sinop 71 Ardahan 12 Edirne 32 Karaman 52 Giresun 72 Bingöl 13 Yalova 33 Samsun 53 Osmaniye 73 Şanlıurfa 14 Çanakkale 34 Rize 54 Çankırı 74 Mardin 15 Kırklareli 35 Düzce 55 Aksaray 75 Van 16 Adana 36 Nevşehir 56 Niğde 76 Bitlis 17 Kayseri 37 Amasya 57 Tokat 77 Siirt 18 Sakarya 38 Kütahya 58 Tunceli 78 Şırnak 19 Aydın 39 Elazığ 59 Erzurum 79 Ağrı 20 Konya 40 Kırşehir 60 Kahramanmaraş 80 Hakkari 81 Muş Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 21

22 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ SEGE BÖLGE Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 22

23 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI Bölgesel Teşvik Uygulamalarında; Karar ekinde iller itibarıyla belirlenen sektörler, asgar, kapasite veya tutarları sağlamaları halinde aşağıdaki desteklerden yararlanır. DESTEK UNSURLARI KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Faiz Desteği (3.,4.,5. ve 6. Bölgelerde) Yatırım Yeri Tahsisi Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede) Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

24 TOKAT - Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler
TOKAT İLİ İÇİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler Asgari Kapasite ve Yatırım Tutarları Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) 500 Bin TL Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da belirtilen yatırım konuları hariç) 1 Milyon TL Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8'de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 1 Milyon TL Giyim eşyası imalatı Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 10 Milyon TL İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi Metal eşya Makine ve teçhizat imalatı Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı Elektrikli makine ve cihazları imalatı Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 1 Milyon TL Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) Oteller 3 yıldız ve üzeri Öğrenci yurtları 100 öğrenci Soğuk hava deposu hizmetleri 500 metrekare Lisanslı depoculuk Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) Hastane yatırımı, huzurevi Hastane: 500 Bin TL Huzurevi: 100 kişi Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri Seracılık 10 dekar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

25 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI Destek Unsurları BÖLGELER I II III IV V VI KDV İstisnası VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı 15 20 25 30 40 50 OSB İçi 55 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği İç Kredi YOK 3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 1 Puan 2 Puan Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 25

26 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Genel
Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Stratejik Yatırımların Teşviki Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

27 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak, uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak yatırımların desteklenmesini hedefler. DESTEK UNSURLARI KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede) Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

28 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR Sıra No Yatırım Konuları Asgari Sabit Yatırım Tutarları (Milyon TL) 1 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000 2 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 200 3 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 4 Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları 4-a Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları 4-b Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 50 5 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları 6 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 7 Elektronik Sanayi Yatırımları 8 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları 9 İlaç Üretimi Yatırımları 10 Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları 11 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları 12 Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

29 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI Destek Unsurları BÖLGELER I II III IV V VI KDV İstisnası  VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti  Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı 25 30 35 40 50 60 OSB İçi 65 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl Yatırım Yeri Tahsisi Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği YOK Gelir Vergisi Stopajı Desteği Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 29

30 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Genel
Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

31 STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımların desteklenmesini hedefler. STRATEJİK YATIRIM DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Asgari sabit yatırımın 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması, Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması, Katma değerin asgari %40 olması, Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon ABD dolarının üzerinde olması. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

32 STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI Destek Unsurları BÖLGELER I II III IV V VI KDV İstisnası VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) 50 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl) Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği İç Kredi 5 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin) Gelir Vergisi Stopajı Desteği KDV İadesi VAR (Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 32

33 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI
Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

34 GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Bölge ayrımı yapılmaksızın; Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlardır. DESTEKLER: KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge)

35 5. Bölge desteklerinden yararlanan yatırım konuları.
ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR 5. Bölge desteklerinden yararlanan yatırım konuları. Madencilik Yatırımları (Kömür İstihracına yönelik yatırımlar dahil) Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, Test merkezleri, rüzgar tüneli ve benzeri nitelikteki yatırımlar, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 35

36 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Asgari m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm konaklama yatırımları Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek okul öncesi, ilk, orta ve lise eğitim yatırımları Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 36

37 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB veya TÜBİTAK tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar, Yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde olan biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar Yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde olan savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 37

38 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Asgari 300 milyon TL tutarındaki otomotiv ana sanayi yatırımları, asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniği yatırımları, 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 38

39 KÜMELENME YATIRIMLARI
Bölgesel Teşvik Uygulamalarının yatırım havzalarının oluşturulması ve kümelenmenin desteklenmesi hedefleri çerçevesinde; OSB’lerde yapılacak yatırımlar, Sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Destekleri Açısından Bir Alt Bölgede Uygulanan Desteklerden Yararlanırlar. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 39

40 6. Bölge için 3 Temel Yaklaşım: Genişleyen Sektörel Kapsam
VI. BÖLGE DESTEKLERİ 6. Bölge için 3 Temel Yaklaşım: Genişleyen Sektörel Kapsam İşgücü Maliyetlerinin Azaltılmasına Yönelik Destekler Finansman İmkanlarının Genişletilmesi

41 GENİŞLEYEN SEKTÖREL KAPSAM
VI. BÖLGE DESTEKLERİ GENİŞLEYEN SEKTÖREL KAPSAM Asgari sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm sektörlerin Bölgesel Destek kapsamına alınması Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

42 İŞGÜCÜ MALİYETİNİN AZALTILMASI
VI. BÖLGE DESTEKLERİ İŞGÜCÜ MALİYETİNİN AZALTILMASI SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ (10 YIL/ OSB’LERDE 12 YIL) GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ (10 YIL) SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ (10 YIL) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

43 ASGARi ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2013-30.06.2013 Dönemi)
VI. BÖLGE DESTEKLERİ ASGARi ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER ( Dönemi) Normal Uygulama İndirilecek Tutar Brüt Ücret 978,75 TL - Sigorta Primi İşçi Payı 137,03 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 9,79 TL Gelir Vergisi Stopajı 124,79 TL Damga Vergisi 6,46 TL Kesintiler Toplamı 278,07 TL Net Ücret 700,69 TL ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI ( Dönemi) Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) 190,86 TL İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 19,58 TL İŞVEREN YÜKÜ 1.189,18 TL 452,68 TL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 43

44 I 15 10 25 20 II 30 III 35 IV 40 V 30 50 40 VI 60 45 VERGİ İNDİRİMİ
Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki tarihine kadar başlanılan yatırımlar tarihinden sonra başlanılan yatırımlar I 15 10 25 20 II 30 III 35 IV 40 V 30  50 40  VI 60 45 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 44

45 DESTEK ORAN VE SÜRELERİ
VERGİ İNDİRİMİ Vergi indirimi desteği münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulanmakla birlikte, 2., 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde yatırım yapan firmalar için, yatırıma katkı tutarının belirli bir kısmı yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar üzerinden uygulanabilecektir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 45

46 DESTEK ORAN VE SÜRELERİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ
Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi İndirim Oranı (%) İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemi İşletme Dönemi I. Bölge 15 50 100 II. Bölge 20 55 10 90 III. Bölge 25 60 80 IV. Bölge 30 70 Bölge 40 VI. Bölge Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 46

47 DESTEK ORAN VE SÜRELERİ
BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi İndirim Oranı (%) İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemi İşletme Dönemi I. Bölge 25 50 100 II. Bölge 30 55 10 90 III. Bölge 35 60 20 80 IV. Bölge 40 70 Bölge VI. Bölge Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 47

48 DESTEK ORAN VE SÜRELERİ STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ UYGULAMALARINDA
VERGİ İNDİRİMİ Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi İndirim Oranı (%) İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemi İşletme Dönemi I. Bölge 50 90 II. Bölge III. Bölge IV. Bölge Bölge VI. Bölge 80 20 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 48

49 VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI
Örnek Hesaplamalar VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI 2. BÖLGE 3. BÖLGE 4. BÖLGE 5. BÖLGE 6. BÖLGE Yatırım Tutarı (Bin TL) 5.000 Vergi İndirimi (%): 55 60 70 80 90 Yatırıma Katkı Oranı (%): 20 25 30 40 50 İndirilebilecek Vergi Tutarı (Bin TL): 1.000 1.250 1.500 2.000 2.500 - Yatırım Döneminde: (Bin TL) (%10) (%20) 250 (%30) (%50) (%80) 2.000 - İşletme Döneminde: (Bin TL) (%90) (%80) 1.000 (%70) (%50) 1.000 (%20) Yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacak kurumlar /gelir vergisi oranı: %9 (indirilecek vergi oranı: %11) %8 (indirilecek vergi oranı: %12) %6 (indirilecek vergi oranı: %14) %4 (indirilecek vergi oranı: %16) %2 (indirilecek vergi oranı: %18) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 49

50 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
DESTEK ORAN VE SÜRELERİ SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ Bölgeler ’e kadar itibariyle Destek Tavanı (Sabit Yatırıma Oranı - %) Bölgesel Teşvik Büyük Ölçekli Yatırımlar Stratejik Yatırımlar 1 2 yıl - 10 3 15 2 3 yıl 5 5 yıl 20 8 4 6 yıl 25 7 yıl 35 11 6 10 yıl Stratejik yatırımlar için uygulama süresi 6. bölgede 10 yıl, diğer bölgelerde 7 yıldır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 50

51 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
DESTEK ORAN VE SÜRELERİ FAİZ DESTEĞİ Uygulamalar Destek Oranı Azami Destek Tutarı (Bin TL) TL Cinsi Kredi Döviz Cinsi Kredi Ar-Ge ve Çevre 5 Puan 2 Puan 500 Stratejik Yatırımlar Yatırımın %5’i ve azami Bölgesel Teşvik 3. Bölge 3 Puan 1 Puan 4. Bölge 4 Puan 600 5. Bölge 700 6. Bölge 7 Puan 900 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 51

52 5. BÖLGE 7. ÖZET TABLOLAR Genel Teşvik Uygulamaları
Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı YOK 40 50 OSB İçi 60 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 YIL 10 YIL Yatırım Yeri Tahsisi Sigorta Primi Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği Faiz Desteği İç Kredi 5 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan KDV İadesi

53 01.01.2001 – 30.04.2013 Dönemine İlişkin İstatistikler
Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Yıllara Göre Dağılımı Yılı Adet Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam 2001 2.051 12.368 2002 2.702 12.888 2003 3.331 12.881 2004 3.605 16.890 2005 4.020 18.648 2006 2.891 15.788 2007 2.802 21.915 2008 3.022 26.804 2009 2.355 30.742 86.098 2010 4.267 64.001 2011 4.458 55.855 2012 4.349 57.693 2013* 1.750 30.369 61.515 * tarihi itibarıyla Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

54 2001-2013 YILLARI ARASI TOKAT İLİ İÇİN DÜZENLENMİŞ BELGELER
Yılı Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam 2001 14 11 624 2002 10 952 2003 13 20 745 2004 25 40 318 2005 34 56 1.088 2006 23 145 868 2007 298 1.835 2008 32 222 1.284 2009 5 4 30 2010 48 516 1.082 2011 46 215 747 2012 28 119 1.036 2013* 7 476 Genel Toplam 319 1.680 11.085 * 30/04/2013 tarihi itibariyle Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

55 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 07 Haziran 2013 TOKAT Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

56 16.07.2009 – 30.04.2013 Dönemine İlişkin İstatistikler
Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Sektörü Adet Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam Tarım 944 5.937 27.146 Madencilik 1.008 9.264 27.180 İmalat 9.212 Enerji 707 53.595 13.867 Hizmetler 4.238 56.139 Toplam 16.109

57 16.07.2009 – 30.04.2013 Dönemine İlişkin İstatistikler
5. Bölge ve Türkiye Geneli İçin Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Yıllar İtibarıyla Dağılımı 5. Bölge Türkiye Geneli Yılı Adet Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam 2009* 97 951 4.182 1.285 20.201 54.595 2010 515 5.034 15.357 4.267 64.001 2011 439 4.259 11.497 4.458 55.855 2012 343 4.257 12.019 4.349 57.693 2013** 172 1.192 4.715 1.750 30.369 61.515 Toplam 1.566 15.694 47.770 16.109 * tarihinden itibaren ** tarihine kadar

58 16.07.2009 – 30.04.2013 Dönemine İlişkin İstatistikler
Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Alt Sektörlerine Göre Dağılımı Alt Sektörü Belge Adedi Pay Dokuma ve Giyim 1.996 % 12 Gıda ve İçki 1.546 % 10 Turizm 1.284 % 8 Altyapı - Belediye Hizmetleri 1.119 % 7 Madencilik 1.006 % 6 Lastik-Plastik 925 Makina İmalat 827 % 5 Madeni Eşya 723 Enerji 707 % 4 Pişmiş Kil ve Çim. Ger. 705 Liman / Depolama 629 Hayvancılık 589 Diğerleri 4.053 % 25

59 16.07.2009 – 30.04.2013 Dönemine İlişkin İstatistikler
Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Alt Sektörlerine Göre Dağılımı Alt Sektörü Sabit Yatırım (Milyon TL) Pay Enerji 53.595 % 24 Kimya 29.396 % 13 Turizm 16.737 % 7 Taşıt Araçları 15.187 Dokuma ve Giyim 14.457 % 6 Ulaştırma 13.781 Madencilik 9.260 % 4 Liman / Depolama 8.860 Gıda ve İçki 8.733 Makina İmalat 4.928 % 2 Hayvancılık 4.669 Altyapı-Belediye Hizmetleri 4.603 Diğerleri 43.912 % 19

60 20.06.2012 – 30.04.2013 Dönemine İlişkin İstatistikler
20 Haziran - 30 Nisan Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı Belge Adedi Yılı 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Toplam 20 Haziran Nisan 2012 1,163 694 510 424 305 268 3,364 20 Haziran Nisan 2013 1,573 688 668 455 381 504 4,269 20 Haziran - 30 Nisan Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Yüzde Dağılımı Belge Adedi Yılı 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Toplam 20 Haziran Nisan 2012 35% 21% 15% 13% 9% 8% 100% 20 Haziran Nisan 2013 37% 16% 11% 12% 20 Haziran Nisan 2013 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 20 Haziran Nisan 2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerine Göre Yüzde Artış (+)/Azalış (-) Değerleri 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Toplam Belge Adedi (%) 35 -1 31 7 25 88 27 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

61 20.06.2012 – 30.04.2013 Dönemine İlişkin İstatistikler
20 Haziran - 30 Nisan Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı Sabit Yatırım (Milyon TL) Yılı 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Toplam 20 Haziran Nisan 2012 16,827 9,245 5,031 5,311 3,077 1,970 41,461 20 Haziran Nisan 2013 30,966 10,657 9,207 5,823 4,270 7,354 68,278 20 Haziran - 30 Nisan Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Yüzde Dağılımı Sabit Yatırım (Milyon TL) Yılı 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Toplam 20 Haziran Nisan 2012 41% 22% 12% 13% 7% 5% 100% 20 Haziran Nisan 2013 45% 16% 9% 6% 11% 20 Haziran Nisan 2013 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 20 Haziran Nisan 2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerine Göre Yüzde Artış (+)/Azalış (-) Değerleri 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Toplam Sabit Yatırım (%) 84 15 83 10 39 273 65 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

62 20.06.2012 – 30.04.2013 Dönemine İlişkin İstatistikler
20 Haziran - 30 Nisan Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı İstihdam Yılı 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Toplam 20 Haziran Nisan 2012 38,129 19,536 10,485 10,802 9,039 7,219 95,210 20 Haziran Nisan 2013 63,720 22,263 20,954 15,648 12,078 24,739 159,402 20 Haziran - 30 Nisan Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Yüzde Dağılımı İstihdam Yılı 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Toplam 20 Haziran Nisan 2012 40% 21% 11% 9% 8% 100% 20 Haziran Nisan 2013 14% 13% 10% 16% 20 Haziran Nisan 2013 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 20 Haziran Nisan 2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerine Göre Yüzde Artış (+)/Azalış (-) Değerleri 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Toplam İstihdam (%) 67 14 100 45 34 243 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

63 20.06.2012 – 30.04.2013 Dönemine İlişkin İstatistikler
Tarihleri Arasında 5. Bölge için Düzenlenen Belgeler ve Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Kıyaslaması Sıra No Yatırımın Yeri Tarihleri Arasında Düzenlenen Belgeler Tarihleri Arasında Düzenlenen Belgeler Belge Adedi Sabit Yatırım İstihdam Toplam 381 4.270 12.078 305 3.077 9.039 1 ADIYAMAN 40 559 1.672 21 262 363 2 AKSARAY 22 117 659 19 617 1.192 3 BAYBURT 31 88 5 13 50 4 ÇANKIRI 14 56 400 15 143 1.088 ERZURUM 16 655 285 180 290 6 GİRESUN 24 392 497 20 162 453 7 GÜMÜŞHANE 25 113 9 61 118 8 KAHRAMANMARAŞ 87 1.191 2.354 54 819 1.946 KİLİS 32 221 10 NİĞDE 271 984 152 440 11 ORDU 136 1.144 28 263 1.079 12 OSMANİYE 35 503 717 80 195 SİNOP 83 18 51 705 TOKAT 73 1.372 161 499 TUNCELİ 106 75 YOZGAT 1.026 74 506 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

64 20.06.2012 – 30.04.2013 Dönemine İlişkin İstatistikler
Tarihleri Arasında 5. Bölge için Düzenlenen Belgelere Ait Sektörel Dağılım 5. BÖLGE TÜRKİYE GENELİ Sektörü Alt Sektörü Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam ENERJİ 25 1.326 286 181 16,371 3,389 Enerji HİZMETLER 96 432 1.587 1,158 15,063 59,815 Altyapı - Belediye Hizmetleri 35 94 124 166 1,190 1,638 Diğerleri 7 31 123 785 6,573 Eğitim 9 85 383 222 2,159 19,430 Sağlık 28 200 69 790 4,853 Ticaret - Depolama 11 91 139 2,727 4,050 Turizm 29 156 633 355 4,467 17,151 Ulaştırma 2 27 60 84 2,946 6,120 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

65 20.06.2012 – 30.04.2013 Dönemine İlişkin İstatistikler
Tarihleri Arasında 5. Bölge için Düzenlenen Belgelere Ait Sektörel Dağılım 5. BÖLGE TÜRKİYE GENELİ Sektörü Alt Sektörü Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam İMALAT 227 2.354 9.503 2,545 31,759 82,101 Cam 4 7 54 43 1,599 2,015 Çimento 10 1,165 693 Demir Çelik 35 695 Demir Dışı Metaller 5 26 146 37 801 785 Deri ve Kösele 2 120 66 620 Diğerleri 6 15 78 49 202 840 Dokuma ve Giyim 98 1.043 6.132 646 4,958 26,967 Elektrikli Makinalar 1 3 11 51 306 1,091 Elektronik 22 446 453 Gıda ve İçki 19 162 850 311 2,424 11,431 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

66 20.06.2012 – 30.04.2013 Dönemine İlişkin İstatistikler
Tarihleri Arasında 5. Bölge için Düzenlenen Belgelere Ait Sektörel Dağılım 5. BÖLGE TÜRKİYE GENELİ    Sektörü Alt Sektörü Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam İMALAT 302 1,731 14,622 2,545 31,759 82,101 İnşaat 1 2 7 Kağıt 4 621 337 58 972 1,221 Kimya 11 179 226 86 8,343 2,898 Lastik-Plastik 15 37 214 268 983 4,730 Madeni Eşya 21 109 496 241 4,556 Makina İmalat 8 25 132 244 1,414 5,791 Mesl.Bil.Ölç.Opt.Do. 17 137 500 Orman Ürünleri 331 154 1,174 5,235 Pişmiş Kil ve Çim.Ger. 19 288 126 804 2,580 Seramik 43 180 Taşıt Araçları 6 66 124 4,709 8,813 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

67 20.06.2012 – 30.04.2013 Dönemine İlişkin İstatistikler
Tarihleri Arasında 5. Bölge için Düzenlenen Belgelere Ait Sektörel Dağılım 5. BÖLGE    TÜRKİYE GENELİ Sektörü Alt Sektörü Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam MADENCİLİK 28 104 472 284 4,371 11,383 İstihraç ve İşleme TARIM 5 54 230 101 714 2,714 Bitkisel Üretim 2 32 155 215 1,167 Hayvancılık 3 21 75 53 464 1,339 Ormancılık 1 12 Su Ürünleri 15 196 Genel Toplam 381 4.270 12.078 4,269 68,278 159,402 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

68 1. BÖLGE 7. ÖZET TABLOLAR Genel Teşvik Uygulamaları
Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı YOK 15 25 50 OSB İçi 20 30 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 2 YIL 7 YIL 3 YIL Yatırım Yeri Tahsisi Sigorta Primi Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği Faiz Desteği İç Kredi 5 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan KDV İadesi

69 2. BÖLGE 7. ÖZET TABLOLAR Genel Teşvik Uygulamaları
Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı YOK 20 30 50 OSB İçi 25 35 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 YIL 7 YIL 5 YIL Yatırım Yeri Tahsisi Sigorta Primi Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği Faiz Desteği İç Kredi 5 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan KDV İadesi

70 3. BÖLGE 7. ÖZET TABLOLAR Genel Teşvik Uygulamaları
Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı YOK 25 35 50 OSB İçi 30 40 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5 YIL 7 YIL 6 YIL Yatırım Yeri Tahsisi Sigorta Primi Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği Faiz Desteği İç Kredi 3 Puan 5 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 1 Puan 2 Puan KDV İadesi

71 4. BÖLGE 7. ÖZET TABLOLAR Genel Teşvik Uygulamaları
Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı YOK 30 40 50 OSB İçi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6 YIL 7 YIL Yatırım Yeri Tahsisi Sigorta Primi Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği Faiz Desteği İç Kredi 4 Puan 5 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 1 Puan 2 Puan KDV İadesi

72 5. BÖLGE 7. ÖZET TABLOLAR Genel Teşvik Uygulamaları
Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı YOK 40 50 OSB İçi 60 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 YIL 10 YIL Yatırım Yeri Tahsisi Sigorta Primi Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği Faiz Desteği İç Kredi 5 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan KDV İadesi

73 6. BÖLGE 7. ÖZET TABLOLAR Genel Teşvik Uygulamaları
Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı YOK 50 60 OSB İçi 55 65 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 YIL 12 YIL Yatırım Yeri Tahsisi Sigorta Primi Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği Faiz Desteği İç Kredi 7 Puan 5 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan KDV İadesi

74 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
8. TEŞVİK BELGESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER HANGİ HARCAMALAR TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA ALINABİLİR ? Mal ve hizmet üretiminde kullanılan ithal ve yerli makina ve teçhizatlar, Bina – inşaat harcamaları, Arsa-arazi harcamaları, Diğer yatırım harcamaları: Yardımcı makine ve teçhizatlar, İthalat ve gümrükleme giderleri, Taşıma, sigorta ve montaj giderleri Etüd ve proje giderleri vb. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

75 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
8. TEŞVİK BELGESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER HANGİ HARCAMALAR TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA ALINAMAZ ? Tamamlanmış yatırımlar ile müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları, Ham madde, ara malı ve işletme malzemesi, Kullanılmış yerli makine ve teçhizat, Karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları Porselenden, seramikten ve camdan mamul sofra ve mutfak eşyası Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

76 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
8. TEŞVİK BELGESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER MÜRACAAT MERCİİ NERESİDİR ? Müracaat mercii Ekonomi Bakanlığı’dır. Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel uygulamalar kapsamındaki yatırımlar ile Ar-Ge ve çevre yatırımları hariç olmak üzere sabit yatırım tutarı 10 Milyon Türk Lirasını aşmayan belirli yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki Sanayi Odalarına ve Kalkınma Ajanslarına (yerel birimler) müracaat edilebilmektedir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

77 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
8. TEŞVİK BELGESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER MÜRACAATTA ARANAN BELGELER NELERDİR ? Müracaat dilekçesi. İmza sirküleri Yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri. Dörtyüz Türk Lirası tutarındaki meblağın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ait hesaba yatırıldığına dair belge Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına dair yazı. “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Karar ve/veya Karara ilişkin yazı. Yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken belgeler. Stratejik yatırımlar için ayrıca fizibilite raporu. Diğer bilgi ve belgeler. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

78 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
8. TEŞVİK BELGESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER Süre uzatımı, Makine ve teçhizat listesi değişikliği, Teşvik belgesinin revizesi, Devir, satış, ihraç ve kiralamaya ilişkin izin, Finansal kiralamaya yönelik işlemler, Yatırım konusu değişikliği, Tamamlama vizesi. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

79 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
8. TEŞVİK BELGESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Müracaat tarihinden sonra yapılan harcamalar Belge kapsamına alınabilir. Süresi biten Belge kapsamında alım yapılamaz. Asgari yatırım tutarı altında kalan yatırımlar ile yarım kalan yatırımlara ilişkin sağlanan destekler geri alınır. Yatırım tamamlandıktan sonra 6 ay içinde tamamlama vizesi için müracaat edilmesi gerekmektedir. Teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın temini tarihinden itibaren 5 yıl süresince satışı Bakanlığın iznine tabidir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

80 Yürürlükte Bulunan KOBİ Tanımı Yeni Teşvik Sistemi Tanımı
KOBİ TANIMI Yürürlükte Bulunan KOBİ Tanımı Yeni Teşvik Sistemi Tanımı 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu değeri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan İşletmeler Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri toplamı %25 veya daha fazla olmayan, Başka bir işletmenin %25 veya daha fazlasına sahip olmayan, Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olan, Yıllık net satış hasılatı 50 milyon Avro ve mali bilançosu değeri 43 milyon Avro karşılığı Türk Lirasını aşmayan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 80


"YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları