Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Dr.Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yrd.V. 07 Haziran 2013 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Dr.Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yrd.V. 07 Haziran 2013 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Dr.Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yrd.V. 07 Haziran 2013 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü TOKAT

2 2 EKONOMİ BAKANLIĞI  Tüm ülkelerce değişik amaçlarla uygulanan ve temelde ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesini hedef alan devlet yardımları, kamunun piyasa mekanizmasına müdahale araçlarının en önemlilerinden biridir.  Uygulama amacı, kullanılan enstrümanlar ve yöntem bakımından gelişmelere göre hızla adapte edilebilen dinamik bir müdahale aracı olması, devlet yardımlarını ekonomik ve sosyal sorunların çözümünde önemli bir konuma getirmiştir Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER

3 3 EKONOMİ BAKANLIĞI  Ülkemizde, 1913 yılından beri sistemli bir şekilde uygulanan teşvik tedbirleri, ekonomik gelişmelere paralel olarak büyük değişikliklere uğramıştır. Bu dönem içinde ekonomik, sosyal ve siyasi yönde yaşanan değişimlerin kamu politikalarını büyük ölçüde etkilemesi sonucunda, teşvik uygulamaları hem içerik hem de şekil olarak büyük değişime uğramıştır. GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER

4 4 EKONOMİ BAKANLIĞI  19.06.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 sayılı Karar,  20.06.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012/1 sayılı Tebliğ. MEVZUAT BİLGİLERİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

5 5 EKONOMİ BAKANLIĞI Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Bölgesel Teşvik Uygulamaları KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İadesi KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İadesi Genel Teşvik Uygulamaları Genel Teşvik Uygulamaları YENİ TEŞVİK SİSTEMİ * 6. Bölge için Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi Desteği Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

6 6 EKONOMİ BAKANLIĞI  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Vergi İndirimi  Faiz Desteği  Yatırım Yeri Tahsisi  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  Sigorta Primi Desteği  Gelir Vergisi Stopajı Desteği  KDV İadesi YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDE DESTEK UNSURLARI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

7 7 EKONOMİ BAKANLIĞI Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. KDV İSTİSNASI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

8 8 EKONOMİ BAKANLIĞI Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

9 9 EKONOMİ BAKANLIĞI Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Bu destek, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır. VERGİ İNDİRİMİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

10 10 EKONOMİ BAKANLIĞI  Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir.  Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır.  Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları ile 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır. FAİZ DESTEĞİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

11 11 EKONOMİ BAKANLIĞI  Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir. YATIRIM YERİ TAHSİSİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

12 12 EKONOMİ BAKANLIĞI  Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Bu destekten faydalanabilmek için teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılması gerekir.  Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır. SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

13 13 EKONOMİ BAKANLIĞI  Tersanelerin inşa edecekleri gemilerde, yatırım döneminde istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlığımızca karşılanacaktır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

14 14 EKONOMİ BAKANLIĞI  Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.  Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

15 15 EKONOMİ BAKANLIĞI  Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının terkin edilmesidir.  Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

16 16 EKONOMİ BAKANLIĞI  Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir. KDV İADESİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

17 17 EKONOMİ BAKANLIĞI  Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;  I. ve II. Bölgelerde 1 Milyon TL  III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 Bin TL’dir.  Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı yatırım konusuna göre farklılık göstermekle birlikte, asgari 50 Milyon TL olarak belirlenmiştir.  Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’dir.  Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir. ASGARİ YATIRIM TUTARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

18 18 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI Stratejik Yatırımların Teşviki Genel Teşvik Uygulamaları Genel Teşvik Uygulamaları

19 19 EKONOMİ BAKANLIĞI  İllerimiz, 2011 yılında yapılan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışması sonuçlarına göre gruplandırılarak teşvikler açısından 6 bölgeye ayrılmıştır.  Bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır.  Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI

20 20 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü GÖSTERGELER DEĞİŞKEN SAYISI İstihdam Göstergeleri 8 Rekabetçi ve Yenilikçi Kapasite Göstergeleri 15 Mali Göstergeler 7 Demografik Göstergeler 5 Eğitim Göstergeleri 6 Sağlık Göstergeleri 5 Erişilebilirlik Göstergeleri 6 Yaşam Kalitesi Göstergeleri 9 TOPLAM DEĞİŞKEN SAYISI 61 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

21 21 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE-2011) 1İstanbul21Isparta41Kırıkkale61Ordu 2Ankara22Balıkesir42Malatya62Gümüşhane 3İzmir23Manisa43Afyon63Kilis 4Kocaeli24Mersin44Artvin64Bayburt 5Antalya25Uşak45Erzincan65Yozgat 6Bursa26Burdur46Hatay66Adıyaman 7Eskişehir27Bilecik47Kastamonu67Diyarbakır 8Muğla28Karabük48Bartın68Kars 9Tekirdağ29Zonguldak49Sivas69Iğdır 10Denizli30Gaziantep50Çorum70Batman 11Bolu31Trabzon51Sinop71Ardahan 12Edirne32Karaman52Giresun72Bingöl 13Yalova33Samsun53Osmaniye73Şanlıurfa 14Çanakkale34Rize54Çankırı74Mardin 15Kırklareli35Düzce55Aksaray75Van 16Adana36Nevşehir56Niğde76Bitlis 17Kayseri37Amasya57Tokat77Siirt 18Sakarya38Kütahya58Tunceli78Şırnak 19Aydın39Elazığ59Erzurum79Ağrı 20Konya40Kırşehir60Kahramanmaraş80Hakkari 81Muş YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

22 22 EKONOMİ BAKANLIĞI SEGE 2011 6 BÖLGE Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

23 23 EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEK UNSURLARI  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Vergi İndirimi  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  Faiz Desteği (3.,4.,5. ve 6. Bölgelerde)  Yatırım Yeri Tahsisi  Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede)  Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede) BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Bölgesel Teşvik Uygulamalarında; Karar ekinde iller itibarıyla belirlenen sektörler, asgar, kapasite veya tutarları sağlamaları halinde aşağıdaki desteklerden yararlanır. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

24 24 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü TOKAT İLİ İÇİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak SektörlerAsgari Kapasite ve Yatırım Tutarları Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) 500 Bin TL Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)500 Bin TL Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da belirtilen yatırım konuları hariç)1 Milyon TL Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8'de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 1 Milyon TL Giyim eşyası imalatı500 Bin TL Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı500 Bin TL Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı1 Milyon TL Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı10 Milyon TL İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı1 Milyon TL Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) 1 Milyon TL Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi1 Milyon TL Metal eşya1 Milyon TL Makine ve teçhizat imalatı1 Milyon TL Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı1 Milyon TL Elektrikli makine ve cihazları imalatı1 Milyon TL Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı1 Milyon TL Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı500 Bin TL Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 1 Milyon TL Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç)1 Milyon TL Oteller3 yıldız ve üzeri Öğrenci yurtları100 öğrenci Soğuk hava deposu hizmetleri500 metrekare Lisanslı depoculuk1 Milyon TL Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)500 Bin TL Hastane yatırımı, huzurevi Hastane: 500 Bin TL Huzurevi: 100 kişi Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil500 Bin TL Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri500 Bin TL Seracılık10 dekar TOKAT - Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

25 25 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI Destek Unsurları BÖLGELER IIIIIIIVVVI KDV İstisnasıVAR Gümrük Vergisi MuafiyetiVAR Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı152025304050 OSB İçi202530405055 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği OSB Dışı2 yıl3 yıl5 yıl6 yıl7 yıl10 yıl OSB İçi3 yıl5 yıl6 yıl7 yıl10 yıl12 yıl Yatırım Yeri TahsisiVAR Faiz Desteği İç Kredi YOK 3 Puan4 Puan5 Puan7 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 1 Puan 2 Puan Sigorta Primi İşçi Hissesi DesteğiYOK 10 yıl Gelir Vergisi Stopajı DesteğiYOK 10 yıl YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

26 26 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Bölgesel Teşvik Uygulamaları Stratejik Yatırımların Teşviki Genel Teşvik Uygulamaları Genel Teşvik Uygulamaları

27 27 EKONOMİ BAKANLIĞI Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak, uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak yatırımların desteklenmesini hedefler. DESTEK UNSURLARI  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Vergi İndirimi  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  Yatırım Yeri Tahsisi  Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede)  Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede) BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

28 28 EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Sıra No Yatırım Konuları Asgari Sabit Yatırım Tutarları (Milyon TL) 1Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı1000 2Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı200 3Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları200 4Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları 4-aMotorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları200 4-bMotorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları50 5 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları 50 6Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 7Elektronik Sanayi Yatırımları 8Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları 9İlaç Üretimi Yatırımları 10Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları 11Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları 12 Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil) BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

29 29 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI Destek Unsurları BÖLGELER IIIIIIIVVVI KDV İstisnası VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı253035405060 OSB İçi303540506065 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği OSB Dışı2 yıl3 yıl5 yıl6 yıl7 yıl10 yıl OSB İçi3 yıl5 yıl6 yıl7 yıl10 yıl12 yıl Yatırım Yeri TahsisiVAR Sigorta Primi İşçi Hissesi DesteğiYOK 10 yıl Gelir Vergisi Stopajı DesteğiYOK 10 yıl YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

30 30 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Bölgesel Teşvik Uygulamaları STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Genel Teşvik Uygulamaları Genel Teşvik Uygulamaları

31 31 EKONOMİ BAKANLIĞI Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımların desteklenmesini hedefler. STRATEJİK YATIRIM DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  Asgari sabit yatırımın 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması,  Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,  Katma değerin asgari %40 olması,  Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon ABD dolarının üzerinde olması. STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

32 32 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI Destek Unsurları BÖLGELER IIIIIIIVVVI KDV İstisnasıVAR Gümrük Vergisi MuafiyetiVAR Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) 50 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl) Yatırım Yeri TahsisiVAR Faiz Desteği İç Kredi5 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin) Gelir Vergisi Stopajı Desteği10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin) KDV İadesiVAR (Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

33 33 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Bölgesel Teşvik Uygulamaları Stratejik Yatırımların Teşviki GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

34 34 EKONOMİ BAKANLIĞI Bölge ayrımı yapılmaksızın;  Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve  Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlardır. DESTEKLER: KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge) GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

35 35 EKONOMİ BAKANLIĞI ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR 5. Bölge desteklerinden yararlanan yatırım konuları. Test merkezleri, rüzgar tüneli ve benzeri nitelikteki yatırımlar, Madencilik Yatırımları (Kömür İstihracına yönelik yatırımlar dahil) Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

36 36 EKONOMİ BAKANLIĞI ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm konaklama yatırımları Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek okul öncesi, ilk, orta ve lise eğitim yatırımları Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

37 37 EKONOMİ BAKANLIĞI ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB veya TÜBİTAK tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar, Yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde olan biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar Yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde olan savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

38 38 EKONOMİ BAKANLIĞI ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Asgari 300 milyon TL tutarındaki otomotiv ana sanayi yatırımları, asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniği yatırımları, 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.

39 39 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Destekleri Açısından Bir Alt Bölgede Uygulanan Desteklerden Yararlanırlar. KÜMELENME YATIRIMLAR Bölgesel Teşvik Uygulamalarının yatırım havzalarının oluşturulması ve kümelenmenin desteklenmesi hedefleri çerçevesinde;  OSB’lerde yapılacak yatırımlar,  Sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar KÜMELENME YATIRIMLARI

40 40 EKONOMİ BAKANLIĞI 6. Bölge için 3 Temel Yaklaşım: Genişleyen Sektörel Kapsam İşgücü Maliyetlerinin Azaltılmasına Yönelik Destekler Finansman İmkanlarının Genişletilmesi VI. BÖLGE DESTEKLERİ VI. BÖLGE DESTEKLERİ

41 41 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü VI. BÖLGE DESTEKLERİ

42 42 EKONOMİ BAKANLIĞI İŞGÜCÜ MALİYETİNİN AZALTILMASI SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ (10 YIL/ OSB’LERDE 12 YIL) GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ (10 YIL) SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ (10 YIL) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü VI. BÖLGE DESTEKLERİ

43 43 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ASGARi ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2013-30.06.2013 Dönemi) Normal Uygulamaİndirilecek Tutar Brüt Ücret 978,75 TL - Sigorta Primi İşçi Payı 137,03 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 9,79 TL- Gelir Vergisi Stopajı 124,79 TL Damga Vergisi 6,46 TL- Kesintiler Toplamı 278,07 TL- Net Ücret 700,69 TL- ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.01.2013-30.06.2013 Dönemi) Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) 190,86 TL İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 19,58 TL İŞVEREN YÜKÜ 1.189,18 TL452,68 TL VI. BÖLGE DESTEKLERİ

44 44 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü VERGİ İNDİRİMİ Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Bölgesel Teşvik UygulamalarıBüyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 31.12.2013 tarihine kadar başlanılan yatırımlar 01.01.2014 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar 31.12.2013 tarihine kadar başlanılan yatırımlar 01.01.2014 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar I15102520 II20153025 III25203530 IV30254035 V40 30 50 40 VI50356045

45 45 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü  Vergi indirimi desteği münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulanmakla birlikte, 2., 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde yatırım yapan firmalar için, yatırıma katkı tutarının belirli bir kısmı yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar üzerinden uygulanabilecektir. VERGİ İNDİRİMİ DESTEK ORAN VE SÜRELERİ DESTEK ORAN VE SÜRELERİ

46 46 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi İndirim Oranı (%) İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemiİşletme Dönemi I. Bölge15500100 II. Bölge20551090 III. Bölge25602080 IV. Bölge30703070 V. Bölge408050 VI. Bölge50908020 DESTEK ORAN VE SÜRELERİ DESTEK ORAN VE SÜRELERİ

47 47 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi İndirim Oranı (%) İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemiİşletme Dönemi I. Bölge25500100 II. Bölge30551090 III. Bölge35602080 IV. Bölge40703070 V. Bölge508050 VI. Bölge60908020 DESTEK ORAN VE SÜRELERİ DESTEK ORAN VE SÜRELERİ

48 48 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi İndirim Oranı (%) İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemiİşletme Dönemi I. Bölge509050 II. Bölge509050 III. Bölge509050 IV. Bölge509050 V. Bölge509050 VI. Bölge50908020 DESTEK ORAN VE SÜRELERİ DESTEK ORAN VE SÜRELERİ

49 49 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Örnek Hesaplamalar VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI 2. BÖLGE3. BÖLGE4. BÖLGE5. BÖLGE6. BÖLGE Yatırım Tutarı (Bin TL)5.000 Vergi İndirimi (%):5560708090 Yatırıma Katkı Oranı (%): 2025304050 İndirilebilecek Vergi Tutarı (Bin TL): 1.0001.2501.5002.0002.500 - Yatırım Döneminde: (Bin TL) (%10) 100(%20) 250(%30) 450(%50) 1.000(%80) 2.000 - İşletme Döneminde: (Bin TL) (%90) 900(%80) 1.000(%70) 1.050(%50) 1.000(%20) 500 Yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacak kurumlar /gelir vergisi oranı: %9 (indirilecek vergi oranı: %11) %8 (indirilecek vergi oranı: %12) %6 (indirilecek vergi oranı: %14) %4 (indirilecek vergi oranı: %16) %2 (indirilecek vergi oranı: %18)

50 50 EKONOMİ BAKANLIĞI Bölgeler 31.12.2013’e kadar 01.01.2014 itibariyle Destek Tavanı (Sabit Yatırıma Oranı - %) Bölgesel Teşvik Büyük Ölçekli Yatırımlar Stratejik Yatırımlar 12 yıl-10315 23 yıl-155 35 yıl3 yıl20815 46 yıl5 yıl251015 57 yıl6 yıl351115 610 yıl7 yıl--- Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ DESTEK ORAN VE SÜRELERİ Stratejik yatırımlar için uygulama süresi 6. bölgede 10 yıl, diğer bölgelerde 7 yıldır.

51 51 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü FAİZ DESTEĞİ DESTEK ORAN VE SÜRELERİ DESTEK ORAN VE SÜRELERİ Uygulamalar Destek Oranı Azami Destek Tutarı (Bin TL) TL Cinsi Kredi Döviz Cinsi Kredi Ar-Ge ve Çevre5 Puan2 Puan500 Stratejik Yatırımlar5 Puan2 Puan Yatırımın %5’i ve azami 50.000 Bölgesel Teşvik 3. Bölge3 Puan1 Puan500 4. Bölge4 Puan1 Puan600 5. Bölge5 Puan2 Puan700 6. Bölge7 Puan2 Puan900

52 52 EKONOMİ BAKANLIĞI 5. BÖLGE Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnasıVAR Gümrük Vergisi MuafiyetiVAR Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı YOK 4050 OSB İçi506050 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği OSB Dışı YOK 7 YIL OSB İçi10 YIL 7 YIL Yatırım Yeri TahsisiYOKVAR Sigorta Primi DesteğiYOK Gelir Vergisi Stopajı DesteğiYOK Faiz Desteği İç Kredi YOK 5 Puan YOK 5 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan KDV İadesiYOK VAR 7. ÖZET TABLOLAR

53 53 EKONOMİ BAKANLIĞI 01.01.2001 – 30.04.2013 Dönemine İlişkin İstatistikler Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Yıllara Göre Dağılımı * 30.04.2013 tarihi itibarıyla YılıAdet Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam 2001 2.05112.368105.731 2002 2.70212.888139.503 2003 3.33112.881148.307 2004 3.60516.890166.603 2005 4.02018.648177.620 2006 2.89115.788117.332 2007 2.80221.915127.557 2008 3.02226.804116.243 2009 2.35530.74286.098 2010 4.26764.001153.914 2011 4.45855.855127.308 2012 4.34957.693148.797 2013* 1.75030.36961.515 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

54 54 EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YılıBelge AdediSabit Yatırım (Milyon TL)İstihdam 20011411624 200210 952 20031320745 20042540318 200534561.088 200623145868 2007342981.835 2008322221.284 20095430 2010485161.082 201146215747 2012281191.036 2013*723476 Genel Toplam3191.68011.085 * 30/04/2013 tarihi itibariyle 2001-2013 YILLARI ARASI TOKAT İLİ İÇİN DÜZENLENMİŞ BELGELER

55 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 07 Haziran 2013 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü TOKAT

56 56 EKONOMİ BAKANLIĞI Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı SektörüAdet Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam Tarım 9445.93727.146 Madencilik 1.0089.26427.180 İmalat 9.212103.183285.775 Enerji 70753.59513.867 Hizmetler 4.23856.139192.161 Toplam 16.109228.119546.129 16.07.2009 – 30.04.2013 Dönemine İlişkin İstatistikler

57 57 EKONOMİ BAKANLIĞI 5. Bölge Türkiye Geneli Yılı Adet Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdamAdet Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam 2009* 979514.1821.28520.20154.595 2010 5155.03415.3574.26764.001153.914 2011 4394.25911.4974.45855.855127.308 2012 3434.25712.0194.34957.693148.797 2013** 1721.1924.7151.75030.36961.515 Toplam 1.56615.69447.77016.109228.119546.129 5. Bölge ve Türkiye Geneli İçin Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Yıllar İtibarıyla Dağılımı * 16.07.2009 tarihinden itibaren ** 30.04.2013 tarihine kadar 16.07.2009 – 30.04.2013 Dönemine İlişkin İstatistikler

58 58 EKONOMİ BAKANLIĞI 16.07.2009 – 30.04.2013 Dönemine İlişkin İstatistikler Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Alt Sektörlerine Göre Dağılımı Alt SektörüBelge AdediPay Dokuma ve Giyim 1.996 % 12 Gıda ve İçki 1.546 % 10 Turizm 1.284 % 8 Altyapı - Belediye Hizmetleri 1.119 % 7 Madencilik 1.006 % 6 Lastik-Plastik 925 % 6 Makina İmalat 827 % 5 Madeni Eşya 723 % 5 Enerji 707 % 4 Pişmiş Kil ve Çim. Ger. 705 % 4 Liman / Depolama 629 % 4 Hayvancılık 589 % 4 Diğerleri 4.053 % 25

59 59 EKONOMİ BAKANLIĞI 16.07.2009 – 30.04.2013 Dönemine İlişkin İstatistikler Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Alt Sektörlerine Göre Dağılımı Alt SektörüSabit Yatırım (Milyon TL)Pay Enerji 53.595 % 24 Kimya 29.396 % 13 Turizm 16.737 % 7 Taşıt Araçları 15.187 % 7 Dokuma ve Giyim 14.457 % 6 Ulaştırma 13.781 % 6 Madencilik 9.260 % 4 Liman / Depolama 8.860 % 4 Gıda ve İçki 8.733 % 4 Makina İmalat 4.928 % 2 Hayvancılık 4.669 % 2 Altyapı-Belediye Hizmetleri 4.603 % 2 Diğerleri 43.912 % 19

60 60 EKONOMİ BAKANLIĞI 20.06.2012 – 30.04.2013 Dönemine İlişkin İstatistikler 20 Haziran - 30 Nisan Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Belge Adedi Yılı 1. B ö lge2. B ö lge3. B ö lge4. B ö lge5. B ö lge6. B ö lge Toplam 20 Haziran 2011 - 30 Nisan 20121,1636945104243052683,364 20 Haziran 2012 - 30 Nisan 20131,5736886684553815044,269 20 Haziran - 30 Nisan Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Yüzde Dağılımı Belge Adedi Yılı 1. B ö lge2. B ö lge3. B ö lge4. B ö lge5. B ö lge6. B ö lge Toplam 20 Haziran 2011 - 30 Nisan 201235%21%15%13%9%8%100% 20 Haziran 2012 - 30 Nisan 201337%16% 11%9%12%100% 1. B ö lge 2. B ö lge 3. B ö lge 4. B ö lge 5. B ö lge 6. B ö lge Toplam Belge Adedi (%)35317258827 20 Haziran 2012 - 30 Nisan 2013 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 20 Haziran 2011 - 30 Nisan 2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerine Göre Yüzde Artış (+)/Azalış (-) Değerleri

61 61 EKONOMİ BAKANLIĞI 20.06.2012 – 30.04.2013 Dönemine İlişkin İstatistikler 20 Haziran - 30 Nisan Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 20 Haziran - 30 Nisan Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Yüzde Dağılımı 20 Haziran 2012 - 30 Nisan 2013 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 20 Haziran 2011 - 30 Nisan 2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerine Göre Yüzde Artış (+)/Azalış (-) Değerleri Sabit Yatırım (Milyon TL) Yılı 1. B ö lge2. B ö lge3. B ö lge4. B ö lge5. B ö lge6. B ö lge Toplam 20 Haziran 2011 - 30 Nisan 201216,8279,2455,0315,3113,0771,97041,461 20 Haziran 2012 - 30 Nisan 201330,96610,6579,2075,8234,2707,35468,278 Sabit Yatırım (Milyon TL) Yılı 1. B ö lge2. B ö lge3. B ö lge4. B ö lge5. B ö lge6. B ö lge Toplam 20 Haziran 2011 - 30 Nisan 201241%22%12%13%7%5%100% 20 Haziran 2012 - 30 Nisan 201345%16%13%9%6%11%100% 1. B ö lge 2. B ö lge 3. B ö lge 4. B ö lge 5. B ö lge 6. B ö lge Toplam Sabit Yatırım (%)841583103927365

62 62 EKONOMİ BAKANLIĞI 20.06.2012 – 30.04.2013 Dönemine İlişkin İstatistikler 20 Haziran - 30 Nisan Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 20 Haziran - 30 Nisan Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Yüzde Dağılımı 20 Haziran 2012 - 30 Nisan 2013 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 20 Haziran 2011 - 30 Nisan 2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerine Göre Yüzde Artış (+)/Azalış (-) Değerleri İstihdam Yılı 1. B ö lge2. B ö lge3. B ö lge4. B ö lge5. B ö lge6. B ö lge Toplam 20 Haziran 2011 - 30 Nisan 201238,12919,53610,48510,8029,0397,21995,210 20 Haziran 2012 - 30 Nisan 201363,72022,26320,95415,64812,07824,739159,402 İstihdam Yılı 1. B ö lge2. B ö lge3. B ö lge4. B ö lge5. B ö lge6. B ö lge Toplam 20 Haziran 2011 - 30 Nisan 201240%21%11% 9%8%100% 20 Haziran 2012 - 30 Nisan 201340%14%13%10%8%16%100% 1. B ö lge 2. B ö lge 3. B ö lge 4. B ö lge 5. B ö lge 6. B ö lge Toplam İstihdam (%)6714100453424367

63 63 EKONOMİ BAKANLIĞI 20.06.2012 – 30.04.2013 Dönemine İlişkin İstatistikler 20.06.2012- 30.04.2013 Tarihleri Arasında 5. Bölge için Düzenlenen Belgeler ve Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Kıyaslaması Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Sıra No Yatırımın Yeri 20.06.2012 - 30.04.2013 Tarihleri Arasında Düzenlenen Belgeler 20.06.2011 - 30.04.2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Belgeler Belge AdediSabit YatırımİstihdamBelge AdediSabit Yatırımİstihdam Toplam 3814.27012.0783053.0779.039 1 ADIYAMAN405591.67221262363 2 AKSARAY22117659196171.192 3 BAYBURT3318851350 4 ÇANKIRI1456400151431.088 5 ERZURUM1665528519180290 6 GİRESUN2439249720162453 7 GÜMÜŞHANE525113961118 8 KAHRAMANMARAŞ871.1912.354548191.946 9 KİLİS93222122240 10 NİĞDE3227198425152440 11 ORDU251361.144282631.079 12 OSMANİYE355037171380195 13 SİNOP13834401851705 14 TOKAT22731.37231161499 15 TUNCELİ31210641675 16 YOZGAT311361.0262274506

64 64 EKONOMİ BAKANLIĞI 20.06.2012 – 30.04.2013 Dönemine İlişkin İstatistikler 20.06.2012- 30.04.2013 Tarihleri Arasında 5. Bölge için Düzenlenen Belgelere Ait Sektörel Dağılım Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 5. BÖLGETÜRKİYE GENELİ Sekt ö r ü Alt Sekt ö r ü Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL)İstihdamBelge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL)İstihdam ENERJİ 251.326286 18116,3713,389 Enerji251.326286 18116,3713,389 HİZMETLER 964321.587 1,15815,06359,815 Altyapı - Belediye Hizmetleri 3594124 1661,1901,638 Diğerleri73196 1237856,573 Eğitim985383 2222,15919,430 Sağlık728200 697904,853 Ticaret - Depolama71191 1392,7274,050 Turizm29156633 3554,46717,151 Ulaştırma22760 842,9466,120

65 65 EKONOMİ BAKANLIĞI 20.06.2012 – 30.04.2013 Dönemine İlişkin İstatistikler 20.06.2012- 30.04.2013 Tarihleri Arasında 5. Bölge için Düzenlenen Belgelere Ait Sektörel Dağılım Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 5. BÖLGETÜRKİYE GENELİ Sekt ö r ü Alt Sekt ö r ü Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL)İstihdam Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL)İstihdam İMALAT 2272.3549.503 2,54531,75982,101 Cam 4754 431,5992,015 Çimento000101,165693 Demir Çelik00035227695 Demir Dışı Metaller 526146 37801785 Deri ve Kösele 24120 2666620 Diğerleri 61578 49202840 Dokuma ve Giyim 981.0436.132 6464,95826,967 Elektrikli Makinalar 1311 513061,091 Elektronik 1622 11446453 Gıda ve İçki 19162850 3112,42411,431

66 66 EKONOMİ BAKANLIĞI 20.06.2012 – 30.04.2013 Dönemine İlişkin İstatistikler 20.06.2012- 30.04.2013 Tarihleri Arasında 5. Bölge için Düzenlenen Belgelere Ait Sektörel Dağılım Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 5. BÖLGETÜRKİYE GENELİ Sekt ö r ü Alt Sekt ö r ü Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL)İstihdam Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL)İstihdam İMALAT 3021,73114,6222,54531,75982,101 İnşaat 000 127 Kağıt 4621337 589721,221 Kimya 11179226 868,3432,898 Lastik-Plastik 1537214 2689834,730 Madeni Eşya 21109496 2419834,556 Makina İmalat 825132 2441,4145,791 Mesl.Bil. Ö l ç.Opt.Do. 000 17137500 Orman Ü r ü nleri 1125331 1541,1745,235 Pişmiş Kil ve Ç im.Ger. 1986288 1268042,580 Seramik 000 743180 Taşıt Ara ç ları 2666 1244,7098,813

67 67 EKONOMİ BAKANLIĞI 20.06.2012 – 30.04.2013 Dönemine İlişkin İstatistikler 20.06.2012- 30.04.2013 Tarihleri Arasında 5. Bölge için Düzenlenen Belgelere Ait Sektörel Dağılım Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 5. BÖLGE TÜRKİYE GENELİ Sekt ö r ü Alt Sekt ö r ü Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL)İstihdam Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL)İstihdam MADENCİLİK 28104472 2844,37111,383 İstihraç ve İşleme 28104472 2844,37111,383 TARIM 554230 1017142,714 Bitkisel Üretim 232155 322151,167 Hayvancılık 32175 534641,339 Ormancılık0001312 Su Ürünleri0001532196 Genel Toplam 3814.27012.078 4,26968,278159,402

68 68 EKONOMİ BAKANLIĞI 1. BÖLGE Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnasıVAR Gümrük Vergisi MuafiyetiVAR Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı YOK 152550 OSB İçi203050 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği OSB Dışı YOK 2 YIL 7 YIL OSB İçi3 YIL 7 YIL Yatırım Yeri TahsisiYOKVAR Sigorta Primi DesteğiYOK Gelir Vergisi Stopajı DesteğiYOK Faiz Desteği İç Kredi YOK 5 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan KDV İadesiYOK VAR 7. ÖZET TABLOLAR

69 69 EKONOMİ BAKANLIĞI 2. BÖLGE Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnasıVAR Gümrük Vergisi MuafiyetiVAR Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı YOK 203050 OSB İçi253550 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği OSB Dışı YOK 3 YIL 7 YIL OSB İçi5 YIL 7 YIL Yatırım Yeri TahsisiYOKVAR Sigorta Primi DesteğiYOK Gelir Vergisi Stopajı DesteğiYOK Faiz Desteği İç Kredi YOK 5 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan KDV İadesiYOK VAR 7. ÖZET TABLOLAR

70 70 EKONOMİ BAKANLIĞI 3. BÖLGE Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnasıVAR Gümrük Vergisi MuafiyetiVAR Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı YOK 253550 OSB İçi304050 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği OSB Dışı YOK 5 YIL 7 YIL OSB İçi6 YIL 7 YIL Yatırım Yeri TahsisiYOKVAR Sigorta Primi DesteğiYOK Gelir Vergisi Stopajı DesteğiYOK Faiz Desteği İç Kredi YOK 3 Puan YOK 5 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 1 Puan2 Puan KDV İadesiYOK VAR 7. ÖZET TABLOLAR

71 71 EKONOMİ BAKANLIĞI 4. BÖLGE Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnasıVAR Gümrük Vergisi MuafiyetiVAR Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı YOK 304050 OSB İçi4050 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği OSB Dışı YOK 6 YIL 7 YIL OSB İçi7 YIL Yatırım Yeri TahsisiYOKVAR Sigorta Primi DesteğiYOK Gelir Vergisi Stopajı DesteğiYOK Faiz Desteği İç Kredi YOK 4 Puan YOK 5 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 1 Puan2 Puan KDV İadesiYOK VAR 7. ÖZET TABLOLAR

72 72 EKONOMİ BAKANLIĞI 5. BÖLGE Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnasıVAR Gümrük Vergisi MuafiyetiVAR Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı YOK 4050 OSB İçi506050 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği OSB Dışı YOK 7 YIL OSB İçi10 YIL 7 YIL Yatırım Yeri TahsisiYOKVAR Sigorta Primi DesteğiYOK Gelir Vergisi Stopajı DesteğiYOK Faiz Desteği İç Kredi YOK 5 Puan YOK 5 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan KDV İadesiYOK VAR 7. ÖZET TABLOLAR

73 73 EKONOMİ BAKANLIĞI 6. BÖLGE Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnasıVAR Gümrük Vergisi MuafiyetiVAR Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı YOK 506050 OSB İçi556550 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği OSB Dışı YOK 10 YIL OSB İçi12 YIL 10 YIL Yatırım Yeri TahsisiYOKVAR Sigorta Primi DesteğiYOKVAR Gelir Vergisi Stopajı DesteğiVAR Faiz Desteği İç Kredi YOK 7 Puan YOK 5 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan KDV İadesiYOK VAR 7. ÖZET TABLOLAR

74 74 EKONOMİ BAKANLIĞI HANGİ HARCAMALAR TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA ALINABİLİR ?  Mal ve hizmet üretiminde kullanılan ithal ve yerli makina ve teçhizatlar,  Bina – inşaat harcamaları,  Arsa-arazi harcamaları,  Diğer yatırım harcamaları:  Yardımcı makine ve teçhizatlar,  İthalat ve gümrükleme giderleri,  Taşıma, sigorta ve montaj giderleri  Etüd ve proje giderleri vb. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 8. TEŞVİK BELGESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

75 75 EKONOMİ BAKANLIĞI HANGİ HARCAMALAR TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA ALINAMAZ ?  Tamamlanmış yatırımlar ile müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları,  Ham madde, ara malı ve işletme malzemesi,  Kullanılmış yerli makine ve teçhizat,  Karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları  Porselenden, seramikten ve camdan mamul sofra ve mutfak eşyası Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 8. TEŞVİK BELGESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

76 76 EKONOMİ BAKANLIĞI MÜRACAAT MERCİİ NERESİDİR ?  Müracaat mercii Ekonomi Bakanlığı’dır.  Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel uygulamalar kapsamındaki yatırımlar ile Ar-Ge ve çevre yatırımları hariç olmak üzere sabit yatırım tutarı 10 Milyon Türk Lirasını aşmayan belirli yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki Sanayi Odalarına ve Kalkınma Ajanslarına (yerel birimler) müracaat edilebilmektedir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 8. TEŞVİK BELGESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

77 77 EKONOMİ BAKANLIĞI MÜRACAATTA ARANAN BELGELER NELERDİR ? 1.Müracaat dilekçesi. 2.İmza sirküleri 3.Yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri. 4.Dörtyüz Türk Lirası tutarındaki meblağın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ait hesaba yatırıldığına dair belge 5.Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği. 6.5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına dair yazı. 7.“Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Karar ve/veya Karara ilişkin yazı. 8.Yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken belgeler. 9.Stratejik yatırımlar için ayrıca fizibilite raporu. 10.Diğer bilgi ve belgeler. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 8. TEŞVİK BELGESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

78 78 EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER  Süre uzatımı,  Makine ve teçhizat listesi değişikliği,  Teşvik belgesinin revizesi,  Devir, satış, ihraç ve kiralamaya ilişkin izin,  Finansal kiralamaya yönelik işlemler,  Yatırım konusu değişikliği,  Tamamlama vizesi. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 8. TEŞVİK BELGESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

79 79 EKONOMİ BAKANLIĞI DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  Müracaat tarihinden sonra yapılan harcamalar Belge kapsamına alınabilir.  Süresi biten Belge kapsamında alım yapılamaz.  Asgari yatırım tutarı altında kalan yatırımlar ile yarım kalan yatırımlara ilişkin sağlanan destekler geri alınır.  Yatırım tamamlandıktan sonra 6 ay içinde tamamlama vizesi için müracaat edilmesi gerekmektedir.  Teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın temini tarihinden itibaren 5 yıl süresince satışı Bakanlığın iznine tabidir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 8. TEŞVİK BELGESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

80 80 EKONOMİ BAKANLIĞI KOBİ TANIMI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Yürürlükte Bulunan KOBİ Tanımı Yeni Teşvik Sistemi Tanımı 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu değeri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan İşletmeler Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri toplamı %25 veya daha fazla olmayan, Başka bir işletmenin %25 veya daha fazlasına sahip olmayan, Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olan, Yıllık net satış hasılatı 50 milyon Avro ve mali bilançosu değeri 43 milyon Avro karşılığı Türk Lirasını aşmayan İşletmeler


"YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Dr.Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yrd.V. 07 Haziran 2013 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları