Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI MUĞLA YATIRIM DESTEK OFİSİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI MUĞLA YATIRIM DESTEK OFİSİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ."— Sunum transkripti:

1 T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI MUĞLA YATIRIM DESTEK OFİSİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

2 • GEKA – Muğla Yatırım Destek Ofisi • Yeni Teşvik Sistemi ile ilgili bilgiler • Örnek Senaryolar • Sorular & Görüş ve Öneriler İÇERİK

3 Güney Ege Kalkınma Ajansı • Aydın, Denizli ve Muğla illerinin her yönden gelişmesi ve kalkınması için çalışmalar yapan bir kamu kuruluşu • Ekonomik ve Sektörel Araştırmalar • Mali Destekler • Yatırım Destek Faaliyetleri

4 Muğla Yatırım Destek Ofisi (YDO) • Yerli ve yabancı yatırımcıya yol gösteren, ilin yatırım olanakları ile ilgili araştırmalar yapan ve raporlar hazırlayan Ajans birimi • Yeni Teşvik Sistemi kapsamında yer alan Genel Teşvik Uygulamaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi

5 Yeni Teşvik Sistemi • 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı • Muğla İli 1.Bölgede (6 Bölge mevcut)

6 Yeni Teşvik Sistemi Yatırım Teşvik Belgesi - Kimler Başvurabilir ? • Asgari 1.000.000 TL sabit yatırım

7 Yeni Teşvik Sistemi Teşvik Uygulamaları • Genel Teşvik Uygulamaları • Bölgesel Teşvik Uygulamaları – Öncelikli Yatırım Konuları – Yatırım Havzalarının Oluşturulması ve Kümelenme • Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki • Stratejik Yatırımların Teşviki • Ar-Ge ve Çevre Yatırımlarının Teşviki

8 Yeni Teşvik Sistemi Tanımlar Yatırımcı: Teşvik belgesi kapsamında yatırımı gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişiler Sabit Yatırım : Sabit yatırım tutarı; arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcaması kalemlerinin toplamı Entegrasyon Yatırımı : Mal ve hizmet üreten tesislerin mevcut üretim hatlarında elde edilen nihai ürüne bütünleyici nitelikte ara malı verecek ve/veya üretilmekte olan nihai ürünü ara malı olarak kullanabilecek şekilde, mevcut tesise ileri ve/veya geriye doğru entegre olan, yatırımın konusu ve projenin özelliği dikkate alınarak kaideten aynı il sınırları içinde veya aynı yerde ve aynı tesis bünyesinde olan yatırım

9 Yeni Teşvik Sistemi Tanımlar Komple yeni yatırım: Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa ve bina-inşaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın yapılacağı yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi veya mevcut tesisi ile altyapı bütünlüğü bulunmayan yatırım Modernizasyon Yatırımı: Mevcut tesislerin üretim hatlarında teknik ve/veya ekonomik ömrünü tamamlamış makine ve teçhizata uygun parçaların eklenmesini veya mevcut makine ve teçhizatın yenileri ile değiştirilmesini, tesiste eksik kalmış bölümlerin tamamlanmasını, nihai ürünün doğrudan kalitesinin yükseltilmesini veya modelinin değiştirilmesini içeren yatırım

10 Yeni Teşvik Sistemi Tanımlar • Tevsi Yatırım: Mevcut bir yatırıma üretim hattı veya makine ve teçhizat ilavesiyle kapasitenin artırılmasına yönelik olan ve mevcut tesis ile alt yapı müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden yatırım • Ürün Çeşitlendirme Yatırımı: Mevcut tesisler ile altyapı müşterekliği olan, aynı işletmede mevcut makine ve teçhizata yapılacak ilave yatırımla farklı bir nihai ürün elde edilmesine yönelik yatırım

11 Yeni Teşvik Sistemi Genel Teşvik Uygulamaları • Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların, • Kararın Ek-4’ünde yer alan teşvik edilmeyecek yatırım konularının ve • Teşviki için Ek-4’te öngörülen şartları sağlayamayan yatırım konularının dışında yer alan; • Asgari 1.000.000 TL sabit yatırım tutarına sahip yatırımlar  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Sigorta Primi İşveren Hissesi (Gemi İnşa Yatırımları)

12 Yeni Teşvik Sistemi Genel Teşvik Uygulamaları  KDV İstisnası : Yerli veya ithal yatırım malı makine ve teçhizat satın alımında ödenmesi gereken KDV alınmayacaktır.  Gümrük Vergisi Muafiyeti : Teşvik belgesi kapsamında satın alınacak yatırım malı ithal makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmeyecektir.  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Tersanelerin gemi inşa yatırımlarında belge konusu geminin yapımında istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanabilir.

13 Yeni Teşvik Sistemi Genel Teşvik Uygulamaları • Sabit yatırım tutarı on milyon Türk Lirasını aşmayan, (1.000.000 TL – 10.000.000 TL ) Genel Teşvik Uygulamaları kapsamındaki yatırımlar için; • Güney Ege Kalkınma Ajansı veya • Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’na başvuru yapılabilir.

14 Yeni Teşvik Sistemi MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI VEYA GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI’NCA DÜZENLENEBİLECEK TEŞVİK BELGESİ KONULARI • Gıda ürünleri ve içecek imalatı • Tekstil ürünleri imalatı • Giyim eşyası imalatı • Derinin tabaklanması ve işlenmesi • Ağaç ve mantar ürünleri imalatı • Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı • Rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı • Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı • Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı • Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı • Ana metal sanayi • Metal eşya sanayi

15 Yeni Teşvik Sistemi • B.y.s. makine ve teçhizat imalatı • Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı • B.y.s. elektrikli makine ve cihazların imalatı • Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı • Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı • Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı • Diğer ulaşım araçlarının imalatı • Mobilya imalatı, (b.y.s.) diğer imalat • Ürün paketleme hizmeti yatırımları • Belediye ve il özel idarelerinin hizmet ve altyapı yatırımları AYDIN SANAYİ ODASI VEYA GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI’NCA DÜZENLENEBİLECEK TEŞVİK BELGESİ KONULARI

16 Bölgesel Teşvik Uygulamaları Muğla İlinde Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak SektörlerAsgari Şartlar Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (BKK. EK-2 B dip not 5'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) 1 Milyon TL Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)1 Milyon TL Gıda ürünleri ve içecek imalatı (BKK. EK-2 B dip not 6'da belirtilen yatırım konuları hariç) 2 Milyon TL Tekstil ürünleri imalatı (BKK. EK-2 B dip not 8'de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 4 Milyon TL Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı10 Milyon TL Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) 4 Milyon TL Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi4 Milyon TL Makine ve techizat imalatı4 Milyon TL Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı4 Milyon TL Elektrikli makine ve cihazları imalatı4 Milyon TL Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı4 Milyon TL Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı1 Milyon TL

17 Bölgesel Teşvik Uygulamaları Muğla İlinde Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak SektörlerAsgari Şartlar Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 4 Milyon TL Motosiklet ve bisiklet üretimi4 Milyon TL Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç)4 Milyon TL Oteller 3 yıldız ve üzeri Öğrenci yurtları100 öğrenci Soğuk hava deposu hizmetleri1.000 metrekare Lisanslı depoculuk2 Milyon TL Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) 1 Milyon TL Hastane yatırımı, huzurevi Hastane: 1 Milyon TL Huzurevi: 100 kişi Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil1 Milyon TL Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri1 Milyon TL Kömür gazı üretimi (sentez gaz)50 Milyon TL Seracılık40 dekar Lojistik yatırımları(motorlu araçlar hariç)1 Milyon TL Jeotermal enerji veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma1 Milyon TL Demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı(aksam ve parçaları dahil) 2 Milyon TL Hava ve uzay taşıtları imalatı(aksam ve parçaları dahil)2 Milyon TL Liman ve liman hizmetleri(yat limanı ve marina dahil)5 Milyon TL

18 Yeni Teşvik Sistemi Bölgesel Teşvik Uygulamaları  KDV İstisnası : İlimizde gerçekleştirilecek yatırımlarda, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, yerli veya ithal yatırım malı makine ve teçhizat satın alımında ödenmesi gereken KDV alınmayacaktır.  Gümrük Vergisi Muafiyeti : İlimizde yatırım yapılması halinde, teşvik belgesi kapsamında satın alınacak yatırım malı ithal makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmeyecektir.  Yatırım Yeri Tahsisi : İlimizde yatırım yapacak olan müteşebbislere, Maliye Bakanlığı tarafından yatırım yeri tahsis edilebilmektedir. Yatırımcılara, mülkiyeti; Hazineye, Özel Bütçeli İdarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin de tahsisi yapılabilir.

19 Yeni Teşvik Sistemi Bölgesel Teşvik Uygulamaları  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği : Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında ilimizde desteklenecek yatırımla sağlanacak istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Ekonomi Bakanlığı’nca karşılanır. SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ 31.12.2013’e kadar yapılacak yatırımlarda 01.01.2014’den itibaren yapılacak yatırımlarda Destek Tavanının Sabit Yatırıma Oranı 2 YIL-% 10 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ(OSB YATIRIMLARINDA) 31.12.2013’e kadar yapılacak yatırımlarda 01.01.2014’den itibaren yapılacak yatırımlarda Destek Tavanının Sabit Yatırıma Oranı 3 YIL-% 15

20 Yeni Teşvik Sistemi Bölgesel Teşvik Uygulamaları  Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi : Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında ilimizde gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanır. VERGİ İNDİRİMİ Yatırıma Katkı OranıVergi İndirim Oranı 31.12.2013’e kadar yapılacak yatırımlarda 01.01.2014’den itibaren yapılacak yatırımlarda 31.12.2013’e kadar yapılacak yatırımlarda 01.01.2014’den itibaren yapılacak yatırımlarda %15(eski oran %30)%10% 50 (eski oran %60)%30 VERGİ İNDİRİMİ(OSB YATIRIMLARINDA) Yatırıma Katkı OranıVergi İndirim Oranı 31.12.2013’e kadar yapılacak yatırımlarda 01.01.2014’den itibaren yapılacak yatırımlarda 31.12.2013’e kadar yapılacak yatırımlarda 01.01.2014’den itibaren yapılacak yatırımlarda %20%15%55%40

21 Yeni Teşvik Sistemi Bölgesel Teşvik Uygulamaları – Öncelikli Yatırımlar • Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar. • Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları. • Test merkezleri, rüzgâr tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar). • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları. • Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç). • Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari 20.000.000 TL tutarındaki biyo-teknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar. • Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari 20.000.000 TL tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar. • Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları hariç). • Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise eğitim yatırımları. • TÜBİTAK, KOSGEB ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.

22 Yeni Teşvik Sistemi Bölgesel Teşvik Uygulamaları – Öncelikli Yatırımlar = 5.Bölge Destekleri  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Yatırım Yeri Tahsisi 5. Bölge DestekleriDestek NiteliğiYatırıma Katkı Oranı Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi 31.12.2013’e kadar yapılacak yatırımlarda %80 vergi indirimi uygulanır.%40 01.01.2014’den sonra yapılacak yatırımlarda %70 vergi indirimi uygulanır.%30 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 31.12.2013’e kadar yapılacak yatırımlarda 7 yıl boyunca ödenmez.%35 01.01.2014’den sonra yapılacak yatırımlarda 6 yıl boyunca ödenmez.%35 Yatırım Kredisi Faiz Desteği *Faiz desteği azami 5 yıl vadeli olup, indirim tutarı 700.000 TL’yi aşamaz. TL kredileri için 5 puan faiz indirimi uygulanır. Döviz kredileri için 2 puan faiz indirimi uygulanır.

23 Yeni Teşvik Sistemi Bölgesel Teşvik Uygulamaları – Örnek MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. MODERNİZASYON YATIRIMI 500 YATAKLI 5 YILDIZLI OTEL YATIRIMI Sabit Yatırım = 27.000.000TL, İstihdam : 150 Kişi, Makine ve Teçhizat = 10.000.000 TL Otel yatırımı için gerekli olan 3 yıldız ve üzeri şartı sağlanıyor = Bölgesel Teşvik

24 Yeni Teşvik Sistemi Bölgesel Teşvik Uygulamaları – Örnek MARTI OTEL İŞLETMECİLİĞİ – 5 YILDIZLI 500 YATAKLI MODERNİZASYON YATIRIMI Sabit Yatırım = 27.000.000 TL, İstihdam : 150 Kişi, • 150 İSTİHDAM İÇİN 2 YIL BOYUNCA SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ 150 eleman x 24 ay x 195,6 TL = 704.160 TL (destek üst sınırı 27.000.000 x %10 = 2.700.000 TL) • 27.000.000* %15 = 4.050.000 TL Destek Miktarına kadar %50 VERGİ İNDİRİMİ • Makine Teçhizatın KDV İSTİSNASI en az 1.800.000 TL ( %18 KDV ÖDENMİYOR) *2012 Temmuz-Aralık dönemi için asgari ücrette sigorta primi işveren hissesi tutarı brüt ücretin %19.5 oranı olan 183,4 TL’dir. Primlerin senelik artışları dikkate alındığında 2 yıl boyunca ortalama prim 195,6 TL’dir.

25 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR YATIRIM KONULARI Asgari Sabit Yatırım Tutarı (milyon TL) Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı1.000 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı200 Liman ve Liman Hizmetleri200 Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi200 Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi50 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı50 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri50 Elektronik Sanayi50 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı50 İlaç Üretimi50 Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı50 Makine(Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı50 Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar50 KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi Destekleri

26 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR *2012 Temmuz-Aralık dönemi için asgari ücrette sigorta primi işveren hissesi tutarı brüt ücretin %19.5 oranı olan 183,4 TL’dir.

27 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR Örneğin, Tıbbi alet, hassas ve optik aletler imalatı için 50 milyon TL tutarında bir yatırım Yapılarak 300 kişi istihdam edileceğini varsayalım. 300 eleman x 24 ay x 195,6 TL(primlerin senelik artışları dikkate alındığında) = 1.408.320 TL prim ödenmeyecektir. Bu desteğin üst sınırı 50 milyon TL’nin %5’i olan 2,5 milyon TL’dir. Eğer 532 eleman istihdam edilseydi, destek tavanı olan 2,5 milyon TL tutarındaki prim ödenmeyecekti.

28 Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi: BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR *Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar vergi indirimi desteğinden yararlanamaz.

29 Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi: BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR 50 milyonluk bu yatırımın 30 milyon TL’si vergi indirimi kapsamında değerlendirilmiş olduğunu varsayarsak; %50 oranında kurumlar vergisinden indirim alacak olan firma, toplamda 7,5 milyon TL kurumlar vergisi indiriminden yararlanabilecektir. Örneğin, Tıbbi alet, hassas ve optik aletler imalatı için 50 milyon TL tutarında bir yatırım yapılarak 300 kişi istihdam edileceğini varsayalım.

30 STRATEJİK YATIRIMLAR KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, KDV İadesi, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi • Asgari sabit yatırım tutarının 50.000.000 TL üzerinde olması gerekmektedir. • Teşvik belgesine konu yatırımda üretilecek ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin aynı ürünün ithalatından az olması gerekmektedir.(ürettiğimizden çok tükettiğimiz ürünler) • Teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımla asgari %40 oranında katma değer sağlanması şarttır. • Yatırım konusu tesiste üretilecek ürünle ilgili son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50.000.000 ABD dolarının üzerinde olması gereklidir.(yurt içinde üretimi yoksa bu şart aranmaz)

31 STRATEJİK YATIRIMLAR Stratejik Yatırım DestekleriDestek Niteliği KDV İstisnası Yerli veya ithal yatırım malı makine ve teçhizat satın alımında ödenmesi gereken KDV alınmayacaktır. Gümrük Vergisi Muafiyeti Teşvik belgesi kapsamında satın alınacak yatırım malı, ithal makine ve teçhizat için ödenmesi gereken gümrük vergileri alınmayacaktır. Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi * Yatırıma Katkı Oranı %50’dir. % 90 Vergi İndirimi uygulanır. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği * Yatırıma katkı oranı %15’tir. 7 yıl boyunca ödenmez. Yatırım Yeri Tahsisi Mülkiyeti; Hazineye, Özel Bütçeli İdarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yatırımcılara tahsisi yapılabilir. KDV İadesi 500.000.000 TL üzeri yatırımların bina-inşaat harcamaları için ödenen KDV iade edilir. Yatırım Kredisi Faiz Desteği *Faiz desteği azami 5 yıl vadeli olup, indirim tutarı 50.000.000 TL’yi aşamaz. Faiz indirimi, yatırım tutarının %5’ini geçemez. 31.12.2013’e kadar yapılan müracaatlarda uygulanabilmektedir. TL kredileri için 5 puan faiz indirimi uygulanır. Döviz kredileri için 2 puan faiz indirimi uygulanır.

32 ARGE-ÇEVRE YATIRIMLARI KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, ve Faiz Desteği ARGE YATIRIMI; yeni bir ürün geliştirilmesi, ürün kalite ve standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni bir teknolojinin ülke şartlarına uyumunun sağlanması amacıyla bilimsel esaslara uygun olarak yapılan ve her aşaması belirlenmiş araştırma ve geliştirme çalışmaları için gerçekleştirilecek yatırımlar ÇEVRE YATIRIMI; doğrudan ticari mal üretimine yönelik olmayan, mevcut veya gerçekleştirilecek tesislerin katı, sıvı veya gaz gibi atıklarının temizlenmesine veya yok edilmesine yönelik yatırımlar ÇEVRE yatırımı olarak nitelendirilmiştir. Yatırım Kredisi Faiz Desteği *Faiz desteği azami 5 yıl vadeli olup, indirim tutarı 500.000 TL’yi aşamaz. TL kredileri için 5 puan faiz indirimi uygulanır. Döviz kredileri için 2 puan faiz indirimi uygulanır.

33 KAPSAM DIŞI HARCAMALAR • Önceden gerçekleştirilmiş harcamalar • Hammadde, aramalı, işletme malzemesi • 2. el yerli makine-teçhizat • Taşıtlar(Uçak ve helikopter dahil) • Porselen-Seramik-Camdan mamul mutfak eşyası • Sektörel özellikler dikkate alınarak proje bazında belirlenecek harcamalar • İnşaat malzemeleri (makine teçhizat listelerinde)

34 TEŞEKKÜR EDERİZ…


"T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI MUĞLA YATIRIM DESTEK OFİSİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları