Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 28.09.2012 / 16791 sayılı yazı. Fatih Projesi kapsamında donanım kurulumu tamamlanan veya işler vaziyette en az bir bilişim teknolojileri sınıfı bulunan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 28.09.2012 / 16791 sayılı yazı. Fatih Projesi kapsamında donanım kurulumu tamamlanan veya işler vaziyette en az bir bilişim teknolojileri sınıfı bulunan."— Sunum transkripti:

1 1 28.09.2012 / 16791 sayılı yazı

2 Fatih Projesi kapsamında donanım kurulumu tamamlanan veya işler vaziyette en az bir bilişim teknolojileri sınıfı bulunan örgün eğitim okullarına Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni görevlendirmesi yapılmıştır. 2

3 Görevlendirmelerde Fatih Projesi kapsamında donanım kurulumu tamamlanan okullara öncelik verilmiş, bu okullarda ihtiyaç varken diğer okullara görevlendirme yapılmamıştır. 3

4 Bu görevi yapacak öğretmenler okullarında var olan ders görevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürütecektir. Görevlendirilen öğretmenin yerine kesinlikle ücretli veya başka bir öğretmen talep etme yoluna gidilmeyecektir. 4

5 BT Rehberliği görevi için valilik onayı alınmıştır. Bu görev öğretmenin haftalık ders çizelgesinde "BT Rehberliği" adı ile gösterilecektir. Bu sebeple görevlendirilen öğretmenlerin 15 gün içerisinde göreve başlama yazılarına ek olarak ders çizelgelerini ve BT rehberlik görev çizelgelerini hazırlamaları ve ilgili birime göndermeleri gerekmektedir. 5

6 6 PazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 1. Ders (08:30-09:10) Bilişim Tekn. 10-A 2. Ders (……) Bilişim Tekn. 10-B 3. Ders (……) Bilişim Tekn. 11-C 4. Ders (……) Bilişim Tekn. 11-D 5. Ders (……) Bilişim Tekn. 11-A Bilişim Tekn. 12-A 6. Ders (……) Bilişim Tekn. 11-B Bilişim Tekn. 12-B 7. Ders (……) Bilişim Tekn. 10-C 8. Ders (15:10-15:50) Bilişim Tekn. 10-D

7 7 PazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 1. Ders (08:30-09:10) 2. Ders (……) BT REHBERLİK 3. Ders (……) 4. Ders (……) BT REHBERLİK 5. Ders (……) BT REHBERLİK 6. Ders (……) 7. Ders (……) 8. Ders (15:10-15:50)

8 BT Rehberliği görevini yürütecek öğretmenler; görevlendirildikleri tarihten itibaren ilk 15 (onbeş) gün içerisinde yıllık çalışma planı hazırlayıp okul müdürlüğüne sunarak uygulamaya koyarlar. (Yıllık planlar hazırlanacak ancak birimimize gönderilmeyecek okul müdürüne imzalatılıp dosyalanacaktır.) Çalışma planı belirtilen görevleri kapsayacak şekilde hazırlanır. Görevlendirilen öğretmenin plana uygun olarak çalışması okul müdürlüğünün sorumluluğundadır. 8

9 Görevlendirildiği okuldaki Akıllı Tahtaların ve BT Sınıflarının;  Gerektiğinde sistem geri yüklemelerinin yapılması. (İmaj dosyalarını Vestel internet sitesinden ya da birimimizden temin edebilirsiniz)  Bakımlarının ve temizliğinin yaptırılması.  Doğru, düzgün ve bilinçli bir şekilde kullanılması konusunda öğretmen ve öğrencileri bilgilendirmek. (USB, tebeşir, anahtar, virüs) 9

10 Görevlendirildiği okuldaki Tablet Bilgisayarların;  Öğretmen ve öğrencilere dağıtımında,  PYBS sistemi üzerinden aktivasyonunda idare ile işbirliği içerisinde çalışmak,  Öğretmen ve öğrencilere tabletlerin kullanımı konusunda rehberlik yapmak. 10

11 Kurumun BT araçlarının garanti süresince amacına uygun kullanımını sağlamak, gerektiğinde BT araçlarının garanti takip işlemleri konusunda ilgili kişilerle koordinasyonu sağlamak. Fatih Projesinin bileşenleri hakkında detaylı bilgiye http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/index.php adresinden ulaşabilirsiniz. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/index.php 11

12 Akıllı tahta ile ilgili sorunlarda Vestel çağrı merkezi aranacaktır. 12 VESTEL ÇAĞRI MERKEZİ 0800 219 0 123 – 444 41 23 VESTEL MANİSA0236 213 06 60

13 Tabletler ile ilgili işlemlerde ve sorunlarda; General Mobile çağrı merkezi aranacak ya da, Tabletler ile ilgili arızalar Pybs sistemine girilecektir. Pybs sistemi kullanımı ile ilgili video; http://www.eba.gov.tr/video/izle/47501f379a21ecc9dc9a616ce99ee34cab1b2a0926002 http://www.eba.gov.tr/video/izle/47501f379a21ecc9dc9a616ce99ee34cab1b2a0926002 13 GENERAL MOBİLE ÇAĞRI MERKEZİ 444 43 09 GENERAL MOBİLE (SORUNLAR İÇİN) murat.cim@telpa.com

14 Fatih projesi ağ alt yapısı ve bileşenlerinde karşılaşılan sorunlar için internet alt yapı çağrı merkezi aranacaktır. 14 İNTERNET ALT YAPI ÇAĞRI MERKEZİ 444 4 564 – 632

15 Bt Rehber Öğretmeni, Fatih projesi kapsamında; tabletlerin takibinden, akıllı tahtaların takibinden, ağ alt yapı bileşenlerinin takibinden sorumlu olacaktır. Bu bileşenlerin muayene kabul ve teslim almalarında komisyon üyesi olarak bulunacaktır. Fatih projesi kapsamında yapılacak olan seminerlerin planlanmasında yardımcı olacaktır. 15

16 BT araçlarının derslerde etkin kullanımı ve eğitim-öğretim faaliyetlerine uyumu konusunda okul personeline, öğrencilere ve öğrenci velilerine bilgilendirici faaliyetler yapmak, 16

17 Bilişim teknolojileri donanım ve yazılımlarının öğrenme ve öğretme süreçlerinde kullanılmasına ilişkin ulusal ve uluslararası bilimsel yayınları takip etmek, bu alanla ilgili bilgi birikimini artırarak sürekli güncel tutmak ve bu bilgilerini öğretmen ve öğrencilere aktarmak, 17

18 Derslerin işlenmesi esnasında BT ile ilgili karşılaşılan sorunların çözülmesini sağlamak, çözülemeyen sorunları okul yönetimine bildirmek, Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında BT faaliyetlerine yönelik alınan kararların uygulanmasında kendilerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmek, 18

19 Görevlendirildiği okulda;  BT araçlarının satın alınmasına yönelik idari ve teknik şartnamelerin hazırlanmasında, piyasa araştırmasının yapılmasında,  Muayene ve kabulü vb. işlemler için kurulacak komisyonlarda görev yapmak, 19

20 Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenleri ile işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışmak, Okul/Kurum web sitesinin hazırlanmasında, yayınlanmasında ve güncel tutulmasıyla ilgili web yayın ekibine katılmak ve rehberlik etmek, Bilişim teknolojilerine ilişkin program ve projelerde öğrencilere rehberlik yapmak. 20

21  Okuldaki öğretmenler Eba daki yeni içeriklerden haberdar olmalı. Eba tanıtımını BT Rehber Öğretmenler düzenli olarak yapmalı ve yaptıkları bu faaliyetlerin belgelerini dosyalamalı.  Her öğretmen Eba bileşenlerini çok iyi bilmeli.  Okuldaki öğretmenlerin 30 saatlik Fatih Eğitimi sonrasındaki bilgi güncelleştirme sürecinde BT Rehber Öğretmenleri aktif rol almalı. 21

22  Haber Modülü: Okulda yapılan etkinliklere ilişkin haberler bu bölümde yayınlanıyor.  E-İçerik (Yeni Eklenenler):  Kuran-ı Kerim uygulamaları (İlgili okullarda tahtalara kurulacak. Müfredata paralel ilerliyor)  Kelime grupları uygulamaları,  Paragrafta yapı uygulamaları,  That Quiz Türkçe,  Alice 3 eğitimi (3B modelleme),  9-12.Sınıf Etkileşimli Coğrafya Sözlüğü,  9-12.Sınıf Etkileşimli Matematik Sözlüğü,  10.Sınıf Etkileşimli Fizik Sözlüğü,  Tarih Atlası 22

23  Herkes İçin:  Khan Academy (Youtube filtresi olduğu için eba videodan izlenebilir),  PHET (Colorado üniversitesinin simülasyonları)  Öğretmenler İçin:  Derspektif (Ösym’nin tüm soru arşivi)  Final Mobil Soru  E-Dergi: TÜBİTAK dergilerinin hepsi bu bölümden yayınlanıyor. Güncel dergiler bir ay gecikmeli olarak buraya ekleniyor. Reklamsız okul dergileri yayınlanıyor. 23

24  E-Kitap: Tüm kitapların PDF hali var.  Video: Videolar faklı kalite seçenekleri ile izlenebiliyor. Altyazı desteği var. ▪ “Bir Bilene Sor” Bölümü: Anne babalara yönelik videolar var. ▪ “Bunları biliyor musunuz?” Bölümü: 15-20sn lik videolar var. ▪ “Nasıl yapılır?” Bölümü: Dys-Mebbis vb. kullanım videoları var. ▪ “Bil Bakalım” Bölümü: Soru cevap videoları var. 24

25 ▪ Eba Ses: İngilizce ve Almanca kitapların eklerindeki ses dosyaları yakında yayınlanacak. ▪ Eba Görsel: Türkiye’nin en büyük görsel arşivi. ▪ Eba Portal: Öğretmen tartışma platformu. Eğitime dair sorunların tartışılması amaçlanıyor. ▪ Eba E-Doküman: Öğretmenler P.Point sunularını gönderebilir, buradan sunu indirebilir. Kendi hesabında tutabilir ya da herkesle paylaşabilir. ▪ Eba Dosya: Dosya paylaşım ve depolama bölümü. Herkesin 10gb alanı var. 25

26 ▪ Eba Uzem ▪ Eba Kaynak: Blog olarak kullanılıyor. Eğitimle ilgili yenilikler yurt dışı kaynaklardan taranarak burada paylaşılıyor. ▪ Eba İçerik Geliştirme: İdeal Studio, Etudyo, Eba Sunum, Xerte (özellikle soru hazırlama ve sunu hazırlamada çok gelişmiş bir araç) ▪ Ders Eba: 9-12. Sınıflar için kazanım bazlı çok sayıda içerik var. ▪ Mobil Eba Market: Mobil uyg. hazırlanıyor. 26

27  Vestel E.T Teknik Bülteni bilisim20.com da yayınlandı.  Beyaz tahta üzerindeki tutamakların olası sadece ilk arızları ( kullanıcı hatasından kaynaklı durum dahil ) garanti kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.  Kilit aparatlarında meydana gelebilecek olası sadece ilk arızaları ( kullanıcı hatasından kaynaklı durum dahil ) garanti kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.  ET Güç kablosu spiral içine alınmamış ya da çıkmış ise garanti kapsamında bir defaya mahsus spiral içine alınması  Eğer ki OPS Usb giriş soketleri yamulmuş ve kırık ise ürün bazlı bu tür hatalar garanti dahiline alınmıştır. 27

28  Fatih projesi ile ilgili hizmet içi eğitime başvuranlar İl Koordinatörüne bilgi vermeli.  Okul BT Rehber Öğretmenleri görevlendirme kayıtlarını MEBBİS ten kontrol etmeli.  Aralık ayında yayınlanacak olan merkezi eğitim planında 4 Android programlama, 4 Pardus, 3 Fatih Ağ Alt Yapısı, 15 Etkileşimli Sınıf Yönetimi ve 16 tane Fatih Projesi Eğitmen Eğitimi olacak. 28

29  Tablet yönergesindeki düzeltmeler tamamlandı. İmza aşamasında.  Tablet aktivasyon-kod takip yetkisi illere devredilecek.  Tabletlerin resmi tamir süreci 15 gün. Bu süre kargo firmasının tableti okuldan alması ile başlar. Eğer tamir süresi 15 günden uzun olursa mutlaka cezai işlem uygulanması için YEGİTEK e-posta gönderilmeli.  Tablet teslimi ile ilgili okullarda mutlaka 2 yedek 2 asil üye belirlenmiş olmalı. 29

30  Öğretmenlerle tanışma toplantısı yapılmalı.  Cbs sistemindeki bilgiler belirli aralıklarla kontrol edilmeli ve bilgilerin devamlı güncel olması sağlanmalı.  Proje ile ilgili okullarda yaşanan sorunlara öncelikle okul BT Rehber Öğretmeni müdahale etmeli. Sorun çözülemediği zaman önce ilçe sonra il fatih eğitmenlerine iletilmeli. 30

31  Bilisim20.com sitesi güncelleniyor. (Yeni ara yüzde sık sorulan sorular bölümü olacak) Fatih projesi ile ilgili resmi yazılar, görevlendirme işlemleri ve duyurular bu site üzerinden ve http://denizli.meb.gov.tr/www/birim-duyurulari/kategori/65 (İl MEM Şube Duyuruları) adresinden yapılmaktadır. http://denizli.meb.gov.tr/www/birim-duyurulari/kategori/65  Dönem sonlarında okul idarelerinden BT Rehber Öğretmen performans raporu istenecek. Görevlendirmeler bu raporlar doğrultusunda yapılacaktır.  Faz1 okullarına Antropi Teach tahta yazılımı kurulacak. 31

32  Eba test grubu için faklı branşlardan istekli öğretmenlerin ad- soyad-branş-okul-eposta adres bilgileri gerekmektedir.  Tablet, E.T, Altyapı vs. hepsinin çağrı merkezi tek bir numara olacak. Sistem hazır olduğunda BT Rehber Öğretmenleri ile bu numara paylaşılacak.  Eğitim ihtiyacı olanlar? 32


"1 28.09.2012 / 16791 sayılı yazı. Fatih Projesi kapsamında donanım kurulumu tamamlanan veya işler vaziyette en az bir bilişim teknolojileri sınıfı bulunan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları