Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Nano-Bilim ve Nano-teknoloji Nedir? Neden Önemlidir? Güvenlik için nasıl.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Nano-Bilim ve Nano-teknoloji Nedir? Neden Önemlidir? Güvenlik için nasıl."— Sunum transkripti:

1 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Nano-Bilim ve Nano-teknoloji Nedir? Neden Önemlidir? Güvenlik için nasıl bir model oluşturulmalıdır? Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç Rektör

2 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Nanoteknoloji kelimesini taradığımızda 17 600 000, Nano Bilim olarak tarama yaptığımızda 49 400 000, Nano olarak da 76 100 000 bilgi listesi gelmektedir.

3 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Metre (m) Milimetre (mm) = 10 -3 m Mikrometre (m) = 10 -6 m Nanometre (nm) = 10 -9 m Pikometre (pm) = 10 -12 m Femtometre (fm) = 10 -15 m

4 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Virüs 50-100 nm 2 nm DNABakteri 1-2 bin nm Protein 10 nm

5 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Kırmızı kan hücresi 2-3 bin nm 5-10 bin nm Hayvan hücresi

6 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

7 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi...HerŞey...

8 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Önümüzdeki 10 sene içerisinde 1 trilyon dolarlık ekonomiyi etki- leyecek ve her 10 senede eko- nomik değer %50 büyüyecektir. Günlük yaşamın her evre- sinde ve savunma sanayinin vaz geçilmezi olacaktır.

9 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Değerli Bilim insanları bu konuda neler düşünüyürlar?

10 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Ronald Hoffmann, Cornell Üniversitesi Kimya Nobel Ödülü Sahibi Nanoteknoloji sayesinde hem küçük hem de büyük yapıların inşasını çok zekice kontrol edebileceğiz. Bu bir gelecektir, bu bir kesinliktir, kontrollü inşa edebilmedir, doğası gereği çevre ile barışık tasarımlar yaratacaktır.

11 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Horst Stormer, Columbia Üniversitesi Fizik Nobel Ödülü Sahibi Nano teknoloji bize araç gereçleri vermektedir...bu araç gereçler tabiatın temel yapı taşları olan atomlar ve moleküllerdir. Bunlardan her şeyi yapmak mümkündür. Yeni şeyler yaratmak ve tasarlamanın sınırı yoktur.

12 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

13 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Fizik Nobel Ödülü alan Richard Feynman, 29 Aralık 1959 tarihinde Amerikan Fizik Derneği toplantısında yaptığı konuşma ile nano teknolojiye dikkatler çekilmiştir. Konuşmasının başlığı: “küçük yapıların kontrol edilmesi, yönlendirilmesi ve işlenebilmesi” dir.

14 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Kuramsal olarak toplu iğnenin başında, Britanika Ansiklopedisinin tamamını yazacak kadar boşluk olduğunu gösteriyor, Kuramsal olarak toplu iğnenin başında, Britanika Ansiklopedisinin tamamını yazacak kadar boşluk olduğunu gösteriyor, 120,000 cilt kitabın, sadece 1 tek ince kütüphane kartına yazılabileceğini tartışıyor. 120,000 cilt kitabın, sadece 1 tek ince kütüphane kartına yazılabileceğini tartışıyor.

15 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

16 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi 2000 yılına gelindiğinde “insanlar, bunları daha önceden neden yapmadılar diye sitem edecekler” diyor. 2000 yılına gelindiğinde “insanlar, bunları daha önceden neden yapmadılar diye sitem edecekler” diyor.

17 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Bu nedenle kendisi: “There is Plenty of Room at the Bottom'‘ diyor.

18 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Nano Teknoloji hangi konularda insanlığa yardımcı olabilir?

19 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Nanoteknolojinin Modern Yaşamdaki Yeri ve Önemi Yapı malzemelerinin, tekstil ürünlerinin, çok fonksiyonlu elektronik ürünlerin, güvenli ve verimli ulaşım araçlarının dayanıklılığını ve daha ekonomik üretilmelerini, günlük yaşamımızda kullandığımız her türlü tüketim malzemelerin geliştirilmesi ve verimliliklerinin artırılması, israfın önlenmesi gibi yaşamımızın her anını etkileyecektir.

20 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Elektronikde nanoteknoloji Elektronikde nanoteknoloji HaberleşmeBilgisayarOptik

21 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Çevre için nanoteknoloji İzleme Etkiyi azaltma Temizleme

22 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Enerji için nanoteknoloji Enerji için nanoteknoloji Güneş: Daha ucuz, yüksek güç Güneş: Daha ucuz, yüksek güç Taşınabilir güç: Tekrar doldurulabilen piller, yüksek kapasite Taşınabilir güç: Tekrar doldurulabilen piller, yüksek kapasite Isıdan elektrik elde etmek: Yüksek güç Isıdan elektrik elde etmek: Yüksek güç Yalıtma: İnce kaplama, doldurma Yalıtma: İnce kaplama, doldurma Hidrojen: Depolama, daha etkili kullanım Hidrojen: Depolama, daha etkili kullanım

23 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Sağlıkta nanoteknolojinin uygulanması Önleme Teşhis Tedavi Önleme Teşhis Tedavi Mikrop tutmayacak İlaç etkisinin kaplama Kişiye özel Mikrop tutmayacak İlaç etkisinin kaplama Kişiye özel araştırılması araştırılması ilaç/tedavi ilaç/tedavi Filtreleme Sürekli izleme Parça- yerleştirme Filtreleme Sürekli izleme Parça- yerleştirme Gelişmeleri izleme Görüntüleme Yeni ilaç Gelişmeleri izleme Görüntüleme Yeni ilaç Değişik yollarla ilacın iletilmesi Değişik yollarla ilacın iletilmesi

24 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Savunma sanayinin her alanı

25 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

26 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Nanoteknolojiyi, Endüstri Mühendisliğinin Konusu olan “Üretim Planlaması ve Yönetimi” Açısından Değerlendirelim

27 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Üretim Planlaması ve Yönetimi Kısacası; üretim için gerekli kaynakların ve bütün faaliyetlerin zamana yönelik olarak planlanması ve yönetimini içerir. Bu sürecin hedefi; verimlilik ve kaliteli ürünün elde edilmesidir.

28 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi İş hayatında bu çerçevede karşılaşılabilecek zorluklar; İş hayatında bu çerçevede karşılaşılabilecek zorluklar; kaynak yetersizliği (yetişmiş insan gücü, mali yetersizlik ve AR-GE yapılamaması)kaynak yetersizliği (yetişmiş insan gücü, mali yetersizlik ve AR-GE yapılamaması) iş hayatı ve ülkenin ekonomik durumundaki belirsizlikler.iş hayatı ve ülkenin ekonomik durumundaki belirsizlikler.

29 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi İçinde bulunduğumuz koşulların oluşturduğu risklerden korunmanın ve rekabet gücünü artırmanın en doğru yolu, kaliteli ürün elde etmenin hedeflenmesidir. Başka yolu da yoktur. İçinde bulunduğumuz koşulların oluşturduğu risklerden korunmanın ve rekabet gücünü artırmanın en doğru yolu, kaliteli ürün elde etmenin hedeflenmesidir. Başka yolu da yoktur. Bu da ancak Ar-GE ile mümkündür. Ülkemizde maalesef küçük ve orta boy işletmelerin AR-GE ye kaynak ayırmaları da mümkün olamamaktadır.

30 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Nanoteknoloji, ürün kalitesi ve ürünün verimliliği açısından ne tür katkı yapabilir...?

31 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Daha güvenilir ve hafif, Daha güvenilir ve hafif, Daha az yakıt yakan ve Çevreyi kirletmeyen toplu taşım araçları Daha verimli güneş pilleri Daha verimli güneş pilleri Daha hızlı bilgisayarlar Daha hızlı bilgisayarlar Daha çok bilginin depolanması Daha çok bilginin depolanması Uzun ömürlü bateriler Uzun ömürlü bateriler Daha sağlıklı yaşam Daha sağlıklı yaşam

32 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Daha hassas algılayıcılar Daha hassas algılayıcılar Daha duyarlı filtreler Daha duyarlı filtreler Daha sağlam kumaşlar Daha sağlam kumaşlar Mikrop tutmayan kaplamalar Mikrop tutmayan kaplamalar Yüksek kapasite ve yüksek veri hızı Yüksek kapasite ve yüksek veri hızı Hastalıkların doğru tedavisi Hastalıkların doğru tedavisi Daha güçlü savunma sanayisi... Daha güçlü savunma sanayisi... Yenilenebilir temiz enerji kaynakları: Yenilenebilir temiz enerji kaynakları: Hidrojen Enerjisi Hidrojen Enerjisi Güneş Enerjisi Güneş Enerjisi

33 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Bu hususların geliştirilmesinde Nanoteknolojinin ciddi katkısı olacağından dolayı Bu hususların geliştirilmesinde Nanoteknolojinin ciddi katkısı olacağından dolayı Nano Bilim ve Nano-Teknoloji verimlilik demektir, kalite demektir çevre ile barışık yüksek teknoloji demektir.

34 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Sormamız gereken soru: Yoğun AR-GE çalışması gerektiren Nanoteknolojiyi, AR-GE yapamayan sanayimize nasıl kazandıracağız ?

35 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Yanıt; Nano-teknolojinin ülkemizdeki her sektöre girebilmesi ve dünya ile rekabet edebilmemiz için milli seferberlik ilan edilmelidir. Aksi takdirde, “ nano çağını kaçıracağız, ülkemizi ve halkımızın sağlığını koruyamayacağız ”.

36 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Neden bunlar başımıza gelecek? Seferberlikten ne anlıyoruz ?

37 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Bu teknolojiye sahip ülkelerin önünde sadece insan hayali ile sınırlı fırsatlarin olması yanında, geri kalmış ülkeleri bekleyen potansiyel risk ve tehditlerin de kötü niyetlilerin hayal gücü ile sınırlı olduğunu akıldan çıkarmamalıyız.

38 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

39 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Bizler ne yapmalıyız ? Nasıl bir model geliştirmeliyiz ? Neden bir modele gereksinme var ? Avrupa ve ABD’ye bir göz atalım. Bu konuya nasıl yaklaşıyorlar ?

40 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi İncelemelerimiz Küme oluşumlarının varlığını göstermektedir. Milli Seferberlikten  Sektörel Bazda  Kümelerin oluşumunu anlamalıyız Küme Yığın

41 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Küme Kurulum Süreci İçin Gerekliliğin Saptanması Fizibilite çalışması -Ekonominin mevcut durumu ve küme politikası -Ekonominin güçlü ve zayıf yönlerinin analizi -İlgili endüstrilerin tanımı -Firma Analizi -Firma İhtiyaçlarının Analizi -Aktörlerin Analizi Aktörlerle çok taraflı toplantılar Bölgede stratejik konumlanma Firma Ziyaretleri İlgili kuruluşlarla anket (Firma, Ar-Ge, Üniversite) Hedef, görev ve aktivitelerin tanımı Proje takımı kurulmasıMali Bütçe hazırlanması Mali yapının tanımı Bilgi ve iletişim yapısının oluşturulması Danışma Kurulu oluşturulması Sorumluların belirlenmesi Göstergelerin belirlenmesi İzleme sisteminin oluşturulması Kümenin Kurulması Sürekli izleme Aşağıdaki 5 alanda sürekli çalışma Bilgi ve İletişimEğitim ve Yeterlilik İşbirliği Pazarlama ve Halkla İlişkiler Uluslararasılaşma KÜME OLUŞUMU ŞEMASI

42 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Somut örnekleri yakın gelecekte çok önemli olacak Somut örnekleri yakın gelecekte çok önemli olacak Nano Bilim ve Nano-Teknoloji alanlarından vermek istiyorum.

43 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Toplam 31 kuruluş (Üniversite, araştırma enstitüleri, şirketler) France, Germany, Spain, Luxembourg, Netherlands, the Czech Republic, the Slovak Republic, Poland, Hungary, and Romania

44 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi 10 Üniversite 21 Araştırma kuruluşu 56 şirketler

45 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Germany (718 entries) Germany (718 entries) Networks: (25 entries) Networks: (25 entries) Research Centers: (62 entries) Research Centers: (62 entries) University Institutes: (91 entries) University Institutes: (91 entries) SME: (425 entries) SME: (425 entries) Major enterprises: (109 entries) Major enterprises: (109 entries) Government / Associations: (3 entries) Government / Associations: (3 entries) Finance: (3 entries) Finance: (3 entries)

46 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Fransa’da 66 küme oluşumu bulunmaktadır.

47 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

48 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

49 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Uzaktan bir örnek

50 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Dünyada, 2006 yılında Devletler tarafından Nanoteknoloji için yapılan AR-GE harcamaları: Dünyada, 2006 yılında Devletler tarafından Nanoteknoloji için yapılan AR-GE harcamaları: Ülke Milyar $ ABD 1.780 Japonya 0.975 Çin 0.906 Almanya 0.563 Güney Kore İngiltereFransaHindistanRusyaİsrail Toplam 12.4

51 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Dünyada, 2006 yılında Şirketler tarafından Nanoteknoloji için yapılan AR-GE harcamaları: Dünyada, 2006 yılında Şirketler tarafından Nanoteknoloji için yapılan AR-GE harcamaları: ÜlkeMilyar $ ABD1.93 Japonya1.70 Almanya1.00 Toplam5.30

52 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Türkiye’nin durumu: Tüm alanlar için yapılan toplam Ar-GE harcamaları

53 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Resim ortada... Resim ortada... Nanoteknolojiye çok az kaynak ayırabiliyoruz Yapılması Gereken İşler: 1-Bizler, acilen hangi konuların ülkemiz ekonomisi için hayati önem taşıdığını belirlemeliyiz. 2-Daha fazla gecikmeden, “O” alanlarda Kümeleşme çalışmalarını başlatmalıyız. 3-Devletimiz, ferdi veya bir kurumun büyük isteklerini desteklemek yerine, sektörel bazda olacak kümeleşme çalışmalarını ve oluşacak bu kümelerin Nanoteknolojiyi sektöre kazandırma çabalarını desteklemelidir.

54 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Bu yöntem bizlerin Milli çalışma modelini oluşturacaktır.

55 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Unutulmamalıdır ki Kümeleşmeden, küçük gruplar tarafından alınan ve harcanan AR-GE paralarının geri dönüşü son derece sınırlı olmaktadır ve sınırlı olacaktır.

56 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Unutmayalım ki, Yüksek teknolojiye ve Yüksek teknolojiye ve Ekonomik güce sahip olmak Ekonomik güce sahip olmak Ulusal güvenliğin teminatıdır.

57 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Sözün kısası; milli seferberlik ilan edilmelidir. Aksi takdirde “nano çağını kaçıracağız, ülkemizi ve halkımızın sağlığını koruyamayacağız”.

58 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Bu teknolojiye sahip ülkelerin önünde sadece insan hayali ile sınırlı fırsatlar olduğunu, geri kalmış ülkeleri bekleyen potansiyel risk ve tehditlerin de kötü niyetlilerin hayal gücü ile sınırlı olduğunu akıldan çıkarmamalıyız.

59 21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Dinlediğiniz için teşekkür eder, Saygı ve sevgilerimi arz ederim


"21-11-2007 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi Nano-Bilim ve Nano-teknoloji Nedir? Neden Önemlidir? Güvenlik için nasıl." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları