Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nano-Bilim ve Nano-teknoloji

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nano-Bilim ve Nano-teknoloji"— Sunum transkripti:

1 Nano-Bilim ve Nano-teknoloji
Nedir? Neden Önemlidir? Güvenlik için nasıl bir model oluşturulmalıdır? Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç Rektör Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

2 bilgi listesi gelmektedir.
Nanoteknoloji kelimesini taradığımızda , Nano Bilim olarak tarama yaptığımızda , Nano olarak da bilgi listesi gelmektedir. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

3 Metre (m) Milimetre (mm) = 10-3 m Mikrometre (mm) = 10-6 m
Nanometre (nm) = 10-9 m Pikometre (pm) = m Femtometre (fm) = m Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

4 Protein DNA Virüs Bakteri 50-100 nm 1-2 bin nm 2 nm 10 nm 21-11-2007
Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

5 Kırmızı kan hücresi Hayvan hücresi 2-3 bin nm 5-10 bin nm 21-11-2007
Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

6 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

7 ...HerŞey... Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

8 Önümüzdeki 10 sene içerisinde 1 trilyon dolarlık ekonomiyi etki-leyecek ve her 10 senede eko-nomik değer %50 büyüyecektir. Günlük yaşamın her evre-sinde ve savunma sanayinin vaz geçilmezi olacaktır. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

9 Değerli Bilim insanları bu konuda neler düşünüyürlar?
Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

10 Ronald Hoffmann, Cornell Üniversitesi Kimya Nobel Ödülü Sahibi
Nanoteknoloji sayesinde hem küçük hem de büyük yapıların inşasını çok zekice kontrol edebileceğiz. Bu bir gelecektir, bu bir kesinliktir, kontrollü inşa edebilmedir, doğası gereği çevre ile barışık tasarımlar yaratacaktır. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

11 Horst Stormer, Columbia Üniversitesi Fizik Nobel Ödülü Sahibi
Nano teknoloji bize araç gereçleri vermektedir...bu araç gereçler tabiatın temel yapı taşları olan atomlar ve moleküllerdir. Bunlardan her şeyi yapmak mümkündür. Yeni şeyler yaratmak ve tasarlamanın sınırı yoktur. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

12 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

13 Fizik Nobel Ödülü alan Richard Feynman,
29 Aralık 1959 tarihinde Amerikan Fizik Derneği toplantısında yaptığı konuşma ile nano teknolojiye dikkatler çekilmiştir. Konuşmasının başlığı: “küçük yapıların kontrol edilmesi, yönlendirilmesi ve işlenebilmesi” dir. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

14 Kuramsal olarak toplu iğnenin başında, Britanika Ansiklopedisinin tamamını yazacak kadar boşluk olduğunu gösteriyor, 120,000 cilt kitabın, sadece 1 tek ince kütüphane kartına yazılabileceğini tartışıyor. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

15 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

16 2000 yılına gelindiğinde “insanlar, bunları daha önceden neden yapmadılar diye sitem edecekler” diyor. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

17 Bu nedenle kendisi: “There is Plenty of Room at the Bottom'‘ diyor.
Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

18 Nano Teknoloji hangi konularda insanlığa yardımcı olabilir?
Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

19 Nanoteknolojinin Modern Yaşamdaki Yeri ve Önemi
Yapı malzemelerinin, tekstil ürünlerinin, çok fonksiyonlu elektronik ürünlerin, güvenli ve verimli ulaşım araçlarının dayanıklılığını ve daha ekonomik üretilmelerini, günlük yaşamımızda kullandığımız her türlü tüketim malzemelerin geliştirilmesi ve verimliliklerinin artırılması, israfın önlenmesi gibi yaşamımızın her anını etkileyecektir. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

20 Elektronikde nanoteknoloji
Haberleşme Bilgisayar Optik Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

21 Çevre için nanoteknoloji
İzleme Etkiyi azaltma Temizleme Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

22 Enerji için nanoteknoloji
Güneş: Daha ucuz, yüksek güç Taşınabilir güç: Tekrar doldurulabilen piller, yüksek kapasite Isıdan elektrik elde etmek: Yüksek güç Yalıtma: İnce kaplama, doldurma Hidrojen: Depolama, daha etkili kullanım Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

23 Sağlıkta nanoteknolojinin uygulanması
Önleme Teşhis Tedavi Mikrop tutmayacak İlaç etkisinin kaplama Kişiye özel araştırılması ilaç/tedavi Filtreleme Sürekli izleme Parça yerleştirme Gelişmeleri izleme Görüntüleme Yeni ilaç Değişik yollarla ilacın iletilmesi Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

24 Savunma sanayinin her alanı
Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

25 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

26 Nanoteknolojiyi, Endüstri Mühendisliğinin Konusu olan
“Üretim Planlaması ve Yönetimi” Açısından Değerlendirelim Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

27 Üretim Planlaması ve Yönetimi
Kısacası; üretim için gerekli kaynakların ve bütün faaliyetlerin zamana yönelik olarak planlanması ve yönetimini içerir. Bu sürecin hedefi; verimlilik ve kaliteli ürünün elde edilmesidir. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

28 İş hayatında bu çerçevede karşılaşılabilecek zorluklar;
kaynak yetersizliği (yetişmiş insan gücü, mali yetersizlik ve AR-GE yapılamaması) iş hayatı ve ülkenin ekonomik durumundaki belirsizlikler. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

29 Bu da ancak Ar-GE ile mümkündür.
İçinde bulunduğumuz koşulların oluşturduğu risklerden korunmanın ve rekabet gücünü artırmanın en doğru yolu, kaliteli ürün elde etmenin hedeflenmesidir. Başka yolu da yoktur. Bu da ancak Ar-GE ile mümkündür. Ülkemizde maalesef küçük ve orta boy işletmelerin AR-GE ye kaynak ayırmaları da mümkün olamamaktadır. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

30 Nanoteknoloji, ürün kalitesi ve ürünün verimliliği açısından ne tür katkı yapabilir...?
Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

31 Daha güvenilir ve hafif, Daha az yakıt yakan ve
Çevreyi kirletmeyen toplu taşım araçları Daha verimli güneş pilleri Daha hızlı bilgisayarlar Daha çok bilginin depolanması Uzun ömürlü bateriler Daha sağlıklı yaşam Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

32 Daha hassas algılayıcılar Daha duyarlı filtreler Daha sağlam kumaşlar
Mikrop tutmayan kaplamalar Yüksek kapasite ve yüksek veri hızı Hastalıkların doğru tedavisi Daha güçlü savunma sanayisi... Yenilenebilir temiz enerji kaynakları: Hidrojen Enerjisi Güneş Enerjisi Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

33 Nano Bilim ve Nano-Teknoloji verimlilik demektir, kalite demektir
Bu hususların geliştirilmesinde Nanoteknolojinin ciddi katkısı olacağından dolayı Nano Bilim ve Nano-Teknoloji verimlilik demektir, kalite demektir çevre ile barışık yüksek teknoloji demektir. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

34 Sormamız gereken soru:
Yoğun AR-GE çalışması gerektiren Nanoteknolojiyi, AR-GE yapamayan sanayimize nasıl kazandıracağız ? Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

35 Yanıt; Nano-teknolojinin ülkemizdeki her sektöre girebilmesi ve dünya ile rekabet edebilmemiz için milli seferberlik ilan edilmelidir. Aksi takdirde, “nano çağını kaçıracağız, ülkemizi ve halkımızın sağlığını koruyamayacağız”. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

36 Neden bunlar başımıza gelecek? Seferberlikten ne anlıyoruz ?
Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

37 Bu teknolojiye sahip ülkelerin önünde sadece insan hayali ile sınırlı fırsatlarin olması yanında, geri kalmış ülkeleri bekleyen potansiyel risk ve tehditlerin de kötü niyetlilerin hayal gücü ile sınırlı olduğunu akıldan çıkarmamalıyız. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

38 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

39 Avrupa ve ABD’ye bir göz atalım. Bu konuya nasıl yaklaşıyorlar ?
Bizler ne yapmalıyız ? Nasıl bir model geliştirmeliyiz ? Neden bir modele gereksinme var ? Avrupa ve ABD’ye bir göz atalım. Bu konuya nasıl yaklaşıyorlar ? Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

40 İncelemelerimiz Küme oluşumlarının varlığını göstermektedir.
Milli Seferberlikten e Sektörel Bazda Kümelerin oluşumunu anlamalıyız Küme Yığın Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

41 KÜME OLUŞUMU ŞEMASI Küme Kurulum Süreci İçin Gerekliliğin Saptanması Fizibilite çalışması -Ekonominin mevcut durumu ve küme politikası -Ekonominin güçlü ve zayıf yönlerinin analizi -İlgili endüstrilerin tanımı -Firma Analizi -Firma İhtiyaçlarının Analizi -Aktörlerin Analizi Aktörlerle çok taraflı toplantılar Bölgede stratejik konumlanma Hedef, görev ve aktivitelerin tanımı İlgili kuruluşlarla anket (Firma, Ar-Ge, Üniversite) Firma Ziyaretleri Proje takımı kurulması Mali Bütçe hazırlanması Göstergelerin belirlenmesi Danışma Kurulu oluşturulması Bilgi ve iletişim yapısının oluşturulması Mali yapının tanımı İzleme sisteminin oluşturulması Sorumluların belirlenmesi Kümenin Kurulması Sürekli izleme Aşağıdaki 5 alanda sürekli çalışma Bilgi ve İletişim Eğitim ve Yeterlilik İşbirliği Pazarlama ve Halkla İlişkiler Uluslararasılaşma Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

42 Nano Bilim ve Nano-Teknoloji
Somut örnekleri yakın gelecekte çok önemli olacak Nano Bilim ve Nano-Teknoloji alanlarından vermek istiyorum. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

43 Toplam 31 kuruluş (Üniversite, araştırma enstitüleri, şirketler)
France, Germany, Spain, Luxembourg, Netherlands, the Czech Republic, the Slovak Republic, Poland, Hungary, and Romania Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

44 10 Üniversite 21 Araştırma kuruluşu 56 şirketler
Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

45 Research Centers: (62 entries) University Institutes: (91 entries)
Germany (718 entries) Networks: (25 entries) Research Centers: (62 entries) University Institutes: (91 entries) SME: (425 entries) Major enterprises: (109 entries) Government / Associations: (3 entries) Finance: (3 entries) Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

46 Fransa’da 66 küme oluşumu bulunmaktadır.
Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

47 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

48 Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

49 Uzaktan bir örnek Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

50 Ülke Milyar $ ABD Japonya Çin Almanya Güney Kore İngiltere Fransa Hindistan Rusya İsrail Toplam Dünyada, yılında Devletler tarafından Nanoteknoloji için yapılan AR-GE harcamaları: Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

51 Ülke Milyar $ ABD 1.93 Japonya 1.70 Almanya 1.00 Toplam 5.30 Dünyada, yılında Şirketler tarafından Nanoteknoloji için yapılan AR-GE harcamaları: Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

52 Türkiye’nin durumu: Tüm alanlar için yapılan toplam Ar-GE harcamaları
Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

53 Nanoteknolojiye çok az kaynak ayırabiliyoruz Yapılması Gereken İşler:
Resim ortada... Nanoteknolojiye çok az kaynak ayırabiliyoruz Yapılması Gereken İşler: 1-Bizler, acilen hangi konuların ülkemiz ekonomisi için hayati önem taşıdığını belirlemeliyiz. 2-Daha fazla gecikmeden, “O” alanlarda Kümeleşme çalışmalarını başlatmalıyız. 3-Devletimiz, ferdi veya bir kurumun büyük isteklerini desteklemek yerine, sektörel bazda olacak kümeleşme çalışmalarını ve oluşacak bu kümelerin Nanoteknolojiyi sektöre kazandırma çabalarını desteklemelidir. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

54 Milli çalışma modelini oluşturacaktır.
Bu yöntem bizlerin Milli çalışma modelini oluşturacaktır. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

55 Unutulmamalıdır ki Kümeleşmeden,
küçük gruplar tarafından alınan ve harcanan AR-GE paralarının geri dönüşü son derece sınırlı olmaktadır ve sınırlı olacaktır. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

56 Ekonomik güce sahip olmak Ulusal güvenliğin teminatıdır.
Unutmayalım ki, Yüksek teknolojiye ve Ekonomik güce sahip olmak Ulusal güvenliğin teminatıdır. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

57 Sözün kısası; milli seferberlik ilan edilmelidir. Aksi takdirde “nano çağını kaçıracağız, ülkemizi ve halkımızın sağlığını koruyamayacağız”. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

58 Bu teknolojiye sahip ülkelerin önünde sadece insan hayali ile sınırlı fırsatlar olduğunu,
geri kalmış ülkeleri bekleyen potansiyel risk ve tehditlerin de kötü niyetlilerin hayal gücü ile sınırlı olduğunu akıldan çıkarmamalıyız. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

59 Dinlediğiniz için teşekkür eder, Saygı ve sevgilerimi arz ederim
Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi


"Nano-Bilim ve Nano-teknoloji" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları