Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yazım Aşaması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yazım Aşaması."— Sunum transkripti:

1 Yazım Aşaması

2 Daha önce toplanan kaynaklar düzenlenmiş ve tasnif edilmişse yazma aşaması kolaylaşmış olacaktır
İlk müsvedde yazılmadan önce hipotez kontrol edilmeli ve toplanan kaynakların bu sonucu ispatladığından emin olmalıyız Plan bir kez daha gözden geçirilmelidir Her ana fikir ayrı bir bölümde toplanmış mı? Bölümler baştan sona mantki bir sıra izliyor mu? Alt bölümlerle ana bölümler, ana bölümlerle hipotez arasında ilişki kurulabilmiş mi?

3 İlk Müsveddenin Yazılması
Kaynaklar tasnif edildikten sonra bölümler yazılmaya başlanır İlk müsveddenin yazılmasında fikir akışının düzenli olması önemlidir Üslup güzelliği ve hatasız cümleler kurmak ikinci planda gelir Üslubun ve cümlelerin düzeltilmesi daha sonra yapılabilir

4 Giriş ve sonuç en son yazılır, çünkü bunlarla ilgili veriler araştırma sona erince ortaya çıkar
İlk yazımda dipnotların kurallara uygun olarak atılması şart değildir, kelimenin sonuna parantez içinde yazarın soyadı ve sayfa numarası yazılması yeterlidir İlk müsveddeyi yazdıktan sora metin baştan sona okunup gramer ve üslup yönünden düzeltilir Alt başlıklar ve bölümler arasındaki düşünce uyumunun sağlanıp sağlanmadığına bakılır Uyumsuzluk olan parağraflar ve başlıklar uyumlu hale getirilir

5 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Başlık Önsöz Kısaltmalar İçindekiler
Tablolar Listesi Giriş Bölümler Sonuç Ekler Bibliyografya

6 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Başlık
Başlık belirlemesi/netleştirmesi bazen araştırma sonuna kalabilir Kısa ve öz olmalı Konuyu tam olarak ifade etmeli Sınırlamalar okuyucuya tam olarak sunulmalı, Meselâ: Selçuklular Döneminde Ortadoğu'da Ticaret (XI-XIII. Yüzyıllar)

7 Başlık sayfasında şu bilgiler yer alır:
Üniversite ve fakültenin adı (veya bağlı bulunduğu kuruluşun adı) Araştırmanın konusu (genellikle hipotez cümlesi) Araştırmacının adı Araştırmanın türü (ödev, seminer, bitirme tezi, doktora tezi vs) Dersin ve hocanın adı Araştırmanın yapıldığı tarih ve yer

8 İthaf Bazı basılı eserlere ithaf konulur, basılı olmayanlarda bulunmaz

9 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ H. Yazım Aşaması 2. Önsöz
Kısa bir giriş ifadesinden sonra konu çok kısa olarak takdim edilir. Konunun nasıl ve niçin seçildiği bir ya da iki paragrafta izah edilir. Çalışmada ele alınan giriş ve bölümler başlıklar halinde zikredilerek çalışma hakkında okuyucuya genel bir bilgi verilir. Araştırma esnasında kendisinden istifade edilenlere genel olarak teşekkür edilir. Burada sadece danışman hocanın ismi anılır. Önsözdeki bilgiler giriş ve sonuçta verilen bilgilerle aynı olmamalıdır. Önsöz’ün sonunda sağ altta yazarın ismi, çalışmanın yapıldığı yer ve tarih(yıl) yazılır.

10 İçindekiler Her araştırma bölümlerden ve alt bölümlerden oluşur
Her bölüm ve alt bölümün bir başlığı ve sınıflandırma numarası olur Araştırmanın ne kadar alt başlıklara ineceği araştırmacıya bağlıdır, ancak başlıklandırma çok fazla abartılmamalıdır İçindekiler bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılmaktadır

11 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3. Giriş
Giriş okuyucunun konuya hazırlanması amacını gerçekleştirmelidir. Genel olarak, “Konu” ve “Kaynaklar” başlıklarından oluşur. “Konu” başlığı altında konu açık ve seçik bir şekilde ortaya koyulur Konunun önemi, hukuk bilimi içerisindeki yeri, diğer ilim dalları ile bağlantısı üzerinde durulur Konunun niçin seçildiği, hangi problemi çözmek istediği, konunun ne gibi faydalar sağlayacağı anlatılır Giriş bölümünde hipotezin ne olduğu belirtilir Özellikle çalışmanın sınırı ve hedefi belirtilmelidir.

12 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3. Giriş (Devam)
“Kaynaklar” başlığı altında ise, sözkonusu konuyu doğrudan ele alan kaynak ya da makaleler, dolaylı olarak ele alan kaynak ya da makaleler, (önce Türkçe sonra diğer diller), (varsa) bunlara yönelik eleştiriler ve araştırmada istifade edilen yönleri.. Sırasıyla ele alınır. Yapılan çalışmanın bunlardan farklılığı mutlaka belirginleştirilmelidir. Girişte ayrıca konuya giriş mahiyetinde ele alınacak konunun başlangıç süreci ya da ele alınacak döneme kadar geçen süreci ele alınır. Giriş konunun özeti olmadığı gibi herhangi bir teşekkür yeri de değildir.

13 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 4. Bölümler
Bölümlerin sayısı araştırmanın uzunluğuna ve karmaşıklığına göre değişir Bölümler hipotezi destekleyici olmalıdır Bölümler yaklaşık olarak aynı uzunlukta olmalıdır Her bölüm kendi içerisinde muhteva bütünlüğüne sahip olmalıdır. Bölümler arası düzen ve bağlantılar insicamlı olmalıdır. Bir bölümde ele alınan konu diğer bölümde tekrar edilmemelidir. (Konunun önceki geçtiği yere referans verilebileceği gibi bir sonraki bölüme de gönderme yapılabilir.) Ana başlıklar ve alt başlıklarda numaralandırma düzenine dikkat edilmelidir.

14 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ BİRİNCİ BÖLÜM BAŞLIĞI I. A. ……………………………………………………
1. ………………………………………………. 2. ……………………………………………… a- ………………………………………… b-………………………………………… aa. ………………………………………… bb………………………………………….. cc…………………………………………. dd…………………………………………..

15 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 5. Sonuç Sonuç, özet değildir.
Konunun önemine kısa bir vurgudan sonra araştırmada ulaşılan sonuç ve bulgular okuyucu ile paylaşılır. İfadeler tutarlı, net ve kendimize ait bir üslupla sunulmalıdır. Sonucu uzatmamak gerekir. Sonuçta, önsöz ve girişteki ifadeler tekrarlanmamalıdır.

16 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 5. Sonuç (Devam)
Sonuç bölümlerini orijinal kılan yön, eğer ilk defa ele alınan bir konu ise ufuk açıcı ve yeni çalışmaları yönlendirici fikirler beyan etmek; daha önce ele alınan bir konu ise, öncekilerin bir kritiğini yaparak kendi bulgularımızı ve önerilerimizi okuyucunun takdirine sunmaktır. İddialı söz ve ifadelerden kaçınılır. Akademik üslup, kanaatlerin esnek bir çerçevede sunulmasını gerektirir. Bu çerçevede dilek ve temennilere de yer verilebilir.

17 Ekler Metinde verilmesi araştırmanın bütünlüğünü bozan veya dikkati dağıtan bilgiler ekte verilir Uzun ve ayrıntılı tablolar, anketler, belgeler, çizelgeler, kanunlar vs, uzun alıntılar Her ek ayrı bir sayfa üzerine yazılır. Ekler harf veya rakamlarla numaralandırılır. Ek A. Ek Be. Ek 1 Her ekin bir adı olmalıdır

18 Kaynaklar Araştırmada kullanılan bütün kaynaklar bu bölümde yer alır
Kaynaklar hakkında diğer slaytta bilgi verilmektedir

19 İndeks Basılı olmayan çalışmaya indeks gerekmez
Kitap şeklindeki çalışmalarda indeks bulunur İndekste araştırmada geçen konu, kişi ve yer adları alfabetik olarak sıralanmaktadır Böylece araştırmacı aradığı konu, kişi veya yerleri kolayca bulabilir Her adın karşısına yer aldığı sayfa numaraları yazılır Kişi, konu ve yer adları için ayrı indeksler hazırlanabilir İndeksler de bilgisayar tarafında otomatik olarak hazırlanmaktadır

20 Son Okuma Son okumadan önce müsveddeyi üç beş gün bir kenara bırakmak ve dinlenmiş bir kafa ile son okumayı yapmak gerekir Böylece daha tarafsız olunabilir ve hatalar daha iyi görülebilir Metin üslup yönünden düzeltilir, düzgün kelimeler seçilir, dil bilgisi hataları giderilir Fikirler açık seçik şekilde anlatılmış olmalıdır Kısa ve özlü cümleler kullanılmış olmalıdır Akıcı bir dil ve üslup olmalıdır


"Yazım Aşaması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları