Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÜKSEK PERFORMANSLI TAKIM KURMA Dr. Kamil ERDEM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÜKSEK PERFORMANSLI TAKIM KURMA Dr. Kamil ERDEM"— Sunum transkripti:

1 YÜKSEK PERFORMANSLI TAKIM KURMA Dr. Kamil ERDEM

2 OYUNCULAR UYGUN KİŞİLERDEN OLUŞMUŞ BİRBİRLERİNİ TAMAMLIYORLAR
ARALARINDA UYUM SAĞLAYAN KİŞİLER BİRBİRLERİNDEN NE ÇOK FARKLI NE DE TAMAMEN AYNI

3 AMAÇ AÇIK VE HEYECAN VERİCİ
OYUNCULAR ORTAK AMAÇLARINI BİLİYORLAR VE İNANMIŞ AMACA ULAŞMAYI SAĞLAYACAK STRATEJİLER BELLİ OYUNCULARIN NE YAPMASI GEREKTİĞİ BELLİ

4 MORAL OYUNCULAR, BAŞARILI OLABİLECEKLERİNİ HİSSEDİYORLAR
KENDİLERİNE GÜVENİYORLAR VE MOTİVASYONLARI YÜKSEK OYNADIKLARI OYUNDAN ZEVK ALIYORLAR VE GURUR DUYUYORLAR BİRBİRLERİNE BAĞLILIK VE TAKIM RUHU YÜKSEK

5 PERFORMANS YÜKSEK PERFORMANSLA OYNUYORLAR TEKNİK KALİTESİ İYİ
TAKTİK UYGULAMALAR BAŞARILI OYUN SİSTEMİNE BAĞLILIK İYİ OYUNDA ETKİLİ KARARLAR VEREBİLİYORLAR PROBLEM ÇÖZME YETENEĞİ YÜKSEK

6 İLİŞKİLER OYUNCULAR FİKİRLERİNİ SERBESTÇE SÖYLEYEBİLİYORLAR
BİRBİRLERİNE KARŞI ANLAYIŞLI VE SICAK BİRBİRLERİNİ ANLIYORLAR BİRBİRLERİNE YAKINLIK HİSSEDİYORLAR BİRBİRLERİ HAKKINDA OLUMLU DÜŞÜNÜYORLAR BİRBİRLERİNE KARŞI NAZİK VE SAYGILILAR

7 YÖNETME ŞEKİLLERİ OTOKRATİK YÖNETİM(Yönlendirici Davranış)
Oyunuculara;ne yapacakları,nasıl yapcakları,nerede yapacakları ve ne zaman yapacakları antrenör tarafından dikte edilir. Takımın performansının en üst düzeye çıkarılması amaçlanır, Oyuncular Antrenöre bağımlıdır. “Ben iyiyim siz kötüsünüz” bakış açısı

8 YÖNETME ŞEKİLLERİ Sonucunda; Çok sertsiniz
Her şeyi kontrol ediyorsunuz Yaratıcılığı öldürüyorsunuz gibi şikayetleri başlar Başarısızlıkta çözülmeler kolaylaşır İnanç kaybı başlar Antrenör başarısız durumlar sonrasında tavrını değiştirebilir.(Demokratik olma,yumuşama gibi)

9 YÖNETME ŞEKİLLERİ DEMOKRATİK YÖNETİM(Destekleyici Davranış)
Oyuncuları dinlemek Oyuncuların çabalarını takdir etmek Birbirleriyle ilişkilerinin yönlendirilmesi Performansı arttırmak için moralin üst düzeye çıkarılmasına inanılır

10 YÖNETME ŞEKİLLERİ Sonucunda; Oyuncular başıboşluğa itilebilir
Oyuncular kendilerini serbest ve rahat hissederler hissederler Motivasyon kaybına neden olur Antrenör başarısız durumlar sonrasında tavrını değiştirebilir. Otorite zayıflığı oluşur

11 Dinamik (Çok Boyutlu) Yönetim
Antrenör düşüncelerini açıklar. Oyuncularını ikna etmeye çalışır. Bilgisine güvenir ve onlarla tartışarak inandırıcılığını ve güvenilirliğini sağlamlaştırır. Kendi oyun şeklini benimseterek ortak bir hareket stratejisi belirler. Oyuncular sorumluluğa ortak edilir. Çünkü birçok durumda, oyuncuların takımın lehine olabilecek kararları kendi kendilerine vermeleri gerekecektir.

12 Dinamik (Çok Boyutlu) Yönetim
1.Yönlendirme(Direktif verme) Oryantasyon aşaması; Oyuncular isteklidir ve yüksek beklentileri vardır Takıma uyum sağlama endişeleri vardır Otoriteye ve hiyerarşiye önem verilir Oyuncular kendilerine yer edinmek isterler

13 Dinamik (Çok Boyutlu) Yönetim
2.Yüksek destek ve yönlendirme aşaması Beklentiler ile gerçekler arası farklılık yaşanır Antrenöre güvensizlik hissedilebilir Rekabete girerler Kutuplaşmalar olabilir

14 Dinamik (Çok Boyutlu) Yönetim
3.Destekleme ve cesaretlendirme aşaması Takım felsefesi ve anlayış oluşmuştur Oyuncular kendilerinden istenilen görevleri biliyorlar Ancak kendilerine güvenleri ve moralleri tam değildir

15 Dinamik (Çok Boyutlu) Yönetim
4.Verimlilik aşaması Gerekli yeterlilik sağlanmıştır Antrenörün yükü hafiflemiştir Oyuncular inisiyatif kazanmışlardır Yaratıcılık gelişmiştir

16 Dinamik (Çok Boyutlu) Yönetim
Sonucunda; Yüksek Performanslı Etkili Takım Antrenör Yaklaşımlarıyla Takımın Kendi Kendine Yapamadıklarını Yapmalarını Sağlarlar Takım kendini yöneten yetkin bir grup olur Oyuncular kendini iyi hissederler ve iyi sonuçlar üretirler Oyuncular potansiyellerinin tamamını kullanabilirler

17 Takım Yönetiminde Üç Sır
1.Amaçların Saptanması Oyuncular kendilerinden istenilen görevleri ve sorumluluklarını bilmelidir Anlaşılır ve açık olmalı Takım amaca yoğunlaşmalı Takım felsefesi yerleştirilmelidir

18 2.Takdir etme Baştan itibaren geri bildirim (feedback) ileteceğinizi bildirin Doğru bir şeyi vakit geçirmeden takdir edin Neyi doğru yaptıklarını açık ve net olarak söyleyin Doğru işin herkes için yararlı olacağını söyleyin Aynı doğruları yapması için cesaretlendirin Başarısını desteklediğinizi belli edin ve dostça dokunun

19 3.Uyarı Baştan itibaren geri bildirim (feedback) ileteceğinizi bildirin Yanlış yaptıklarında derhal uyarın Yanlışı açık ve net olarak söyleyin Yapılan hatada hissettiğinizi açık ve net bir şekilde bildirin Hissettiklerinizi onlarında hissetmelerini sağlayın Kendisine önem verdiğinizi oyuncudan taraf olduğunuzu hissettirin Ona ne kadar değer verdiğinizi anlatın Kendisinin iyi olduğunu ancak o anki performansını beğenmediğinizi iyice belirtin,oyuncunu kendisini değil performansını eleştirin Uyarınızı bitirdikten sonra üzerinde daha sonra konuşmaya devam etmeyin

20 BİLGİ AKTARIMI Bilgi,Genel ve özel olabilir. (Genel olarak takıma, özel olarak oyuncuya) Motive etmek amacıyla olabilir; örneklerle karşılaştırılarak başarısı veya başarısızlığı hakkında bilgi verilebilir. Farklı duyuşsal şekillerle verilebilir; Sözel veya görsel olabilir. Farklı zaman dilimlerinde; görevin yapılmasından önce, sırasında ve sonunda verilir.

21 Bilgi özel ve oyuncuların anlayacağı dilde olmalıdır.
BİLGİ AKTARIMI Bilgi özel ve oyuncuların anlayacağı dilde olmalıdır. Oyuncuya,kendisiyle uyuşmayacak görevler yüklenmemelidir. Verilen görevin önemini tartışılarak, oyuncunun bilgileri yönlendirmelidir. Oyuncuyu maçtan hemen önce taktik bilgiyle yüklemek sağlıksızdır. Bu nedenle uygulanacak stratejiler hakkındaki bilgiler tüm sezon ve sezonlar boyunca benimsetilmeli, taktik bilgiler denemelerle pekiştirildikten sonra oyunculardan uygulamaları istenmelidir.

22 BİLGİ AKTARIMI Antrenörler, bilgi verme sürecinde oyuncularına daha fazla karar verdirmeyi amaçlayan inisiyatif kazandırma yöntemlerini benimsemelidirler. Taktiklerde esneklik; oyuncuların bir müsabakanın gidişinde, beceri edinilmesini etkileyen ilkeleri keşfetmelerinin istendiği durumlarda daha çok gelişir. Doğru bilgiyi alan ve bilgiler ışığında yeterli denemeleri yaparak teknik ve taktik bilgisini geliştiren, belirli stratejileri benimseyen, özgüveni ve karar verme yeteneği gelişmiş sporcular daha başarılı olacaklardır.

23 ELEŞTİRİ Eleştiri hem bir bilgi hem de yetenek işidir ve bir sanattır. Antrenörler bu sanatı iyi bilmek zorundadırlar. Eleştirinin asıl amacı doğruyu bulmaktır. Sadece yanlışlıkları, kötülükleri, uymayanları, çirkinlikleri, terslikleri, iyi olmayanları bulup çıkarmak değildir. Eleştirirken olumsuzlukların yanı sıra olumlulukları da orta koymak gerekir.

24 ELEŞTİRİ Eleştirinin sağlıklı ve doğru olarak yapılabilmesi için, ilk önce tarafsız olabilmek, duygusal davranmamak, neyin nasıl eleştirileceğini iyi bilmek, sonrada eleştirileni her yönüyle tanımak ve konuya hakim olmak gerekir. Bilgisizce yapılacak eleştiri, bir abartıya, veya övgüye ya da bir yergiye, karalamaya hatta saldırıya dönüşebilir. Kırıcı ve saldırgan olmamaya, konulara anlayış ve toleransla yaklaşmaya, dengeli davranmaya, küçük düşürücü sözler söylememeye özen gösterilmelidir. Takımın veya oyuncuların hataları, kişiselleştirilmeden hatanın kendisi irdelenmeli, oyuncular yapıcı ve verim arttırıcı bir şekilde uyarılmalıdır. Doğru ve arzulanan tutumun nasıl olması gerektiği açıklanmalıdır.

25 ELEŞTİRİ Eleştiri, suçluluk duygusu uyandıran, hırçınlık veya yılgınlık meydana getiren olasılıkları ortadan kaldıracak şekilde yapılmalıdır. Kısa ve hedefe yönelik bilgiler verilerek, oyundaki durumlar üzerinde durarak oyuncuların kendi kendilerini kontrol etmeleri için fırsatlar verilmelidir (Maçın banttan izlenmesi, maç analizi, istatistiksel veriler gibi). Antrenörler, sorumluluğu sadece başarı ile sınırlı olarak görmemelidirler. Başarısızlıkların nedenini oyuncuları ile konuşup tartışmalı, gerçekçi yaklaşımlarla doğru teşhisler koymalı, gerekirse kendi hatalarını da itiraf etmelidirler. Kendi hatalarını örtbas etmek isteyen, hatayı oyunculara yükleyen antrenörler, oyuncuları karşısında inanırlığını ve güvenilirliklerini kaybederler ve otorite zayıflığına düşerler.

26 LİDERLİK Lider bir orkestra şefi gibi, üyelerin kendilerinden beklenen zaman ve tarzda önlerindeki notaları uygulamalarını gerçekleştirir. Hükmetme hırsı ve isteği, kişinin lider olmasına yetmeyecektir. Liderden beklenen cesaret, azim ve çalışkanlıktır. Aynı zamanda içinde bulundukları koşullara uyma becerisine sahip olmalıdır. Diktatör gibi hareket eden ve kendine yeri doldurulamaz imajı veren liderler, takımlarına oldukları kadar toplum için de zararlı etkiler ve kötü sonuçlar yaratabilirler. Gerçek çözümler yerine kendi hırslarını öne çıkararak zarar verirler. İnsanlara iterek veya zorlayarak iş yaptırmak, lideri başarıya götürmez. Önemli olan oyuncuların yaptıkları işi, kendi istedikleri için yapıyor olmalarını sağlamaktır.

27 LİDERLİK Sadece konusunu çok iyi bilmesi yetmez, olayları yerinde görmesi önemlidir. Yerine layık olsun olmasın, başa geçen ve kendine liderlik etiketi yapıştıran kişiler, bir süre sonra kendisine rakip olabilir diyerek, yakınındaki yetenekli kişileri etkisiz hale getirmeye çalışırlar. Gerçek lider, kendi yerine geçecek yetenekli kişileri bulup onları yetiştirendir. Arkasında iyi bir takım, sistem ve yetişmiş bir varis bırakmasını bilendir Cesaret ve risk alan liderlerin başarıyı yakalama şansları daha fazladır Antrenör bir gurubun veya takımın lideridir. Takımı yönetmesi, yönlendirmesi ve takım ruhunu oluşturması kendi özellikleri oranındadır.

28 LİDERLİK Lider antrenörler, cesaret, kararlılık, risk alma yeteneklerinin yanında, kendisinin başında bulunduğu bir takımla iki yönlü bir iletişime girebilecek, kendinde olduğu gibi takımda da bir yaratıcılık unsurunu ortaya koyabilecek, kendini motive ettiği kadar, oyuncularını da motive edecek bir yapıda olmalıdırlar. İnsanları dinleme terbiyesi ve akıllığına sahip olması bir başka önemli avantajdır. Gerçek lider konumundaki bir antrenör, oyuncularını haksız saldırılardan korur, işini iyi yapanı destekler, kişinin içindeki yeteneği ortaya çıkarır, sorunların çözümüne yardımcı olur, Takımın verimliliğini arttıracak yollar arar ve kafa yorar. Ayrıca takımıyla birlikte olmaktan zevk alır.

29 LİDERLİK Sıcak tavırlı ve dosttur. Her zaman başkalarına zaman ayırır. Dinlemesini bilir. Herkesin hakkını verir. Kararlıdır. Alçak gönüllüdür. Sabırlıdır. Kaos durumunda soğuk kanlı ve rahattır. Bilgiyi yayar. Hatasını söyler, hata yapanı rahatlatır. Sözünün eridir. Kendisinin de yerinin doldurulacağının bilincindedir. Onunla çalışmaktan zevk alınır. Lider, her girdiği işte başarılı olan bir kişi olarak görülmemelidir. Önemli olan kötü rastlantı veya hatalar sonunda, içine girilen kötü durumdan hemen çıkabilmek ve bundan ders almaktır. Liderlik belki de bu nedenle bir sonuç değil, ama devamlı bir yolculuktur. Bu yolculuk sırasında, düşme ve kalkmalar oyunun beklenen bir parçasıdır.

30 AMAÇLAR DAVRANIŞLARI BAŞLATIR
SONUÇLARIN BİLİNMESİ İSE DAVRANIŞLARIN DEVAMINI SAĞLAR


"YÜKSEK PERFORMANSLI TAKIM KURMA Dr. Kamil ERDEM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları