Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tartışma yazımı Dr. Oğuz Reşat Sipahi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tartışma yazımı Dr. Oğuz Reşat Sipahi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Tartışma yazımı Dr. Oğuz Reşat Sipahi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bornova-İzmir

2 Akış şeması Ontoloji Olması ve olmaması gerekenler
Tartışma çerçevesi-planı

3

4 Bilimsel merak, araştırmacıların, kanıtların geçerliliğini ve ilgili yorumları sorgulamalarını gerektirir ve araştırma böylece ortaya çıkar. Watson

5 Sonsuz yanlışlama çabası
…Bu nedenle bilimsel yöntem aslında şöyle gelişir: Önce bir varsayım; sonra bu varsayımdan belli çıkarımlar yaparak bunları gözlemle kontrol etmek (neyin ne detayda gözlenmesi gerektiğini çıkarımlar belirler), yanlışlanan varsayımları elemek ve derhal yeni gözlemleri de açıklayabilen yeni bir varsayım üretmek ve kontrol sürecini yeniden başlatmak. Eğer kâinat sonsuz ise, bu yöntem bilimin de sonunun olmayacağını gösterir ki bence bilimin en hoş ve çekici yanı budur. Bilim tüm otorite ve nihailik iddialarını çürütür. Bilimde tüme asla «varılmaz» (çünkü bu mümkün değildir) ama tüm «varsayılır» ve bu varsayım gözlemle kontrol edilir.

6

7 Makale yazarken 4 sorunun cevabını vermeye çalışırız:
Niçin başladınız (Giriş: öncesi ve hipotezler) Ne yaptınız (materyal ve metot) Ne buldunuz (sonuçlar) Tartışma

8 Tartış ma Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma

9 Amaç Gözlenen gerçekler arasındaki ilişkileri göstermek
Çalışmanın sonuçları ve gösterdikleri hakkında okuyucuya rehberlik etmek Çalışmanın önemi Bundan sonra ne yapılmalı? Son mesaj nedir?

10 Başlarken Başlamadan önce benzer makalelerin tartışma bölümleri okunmalıdır

11 Tartışma Bir gün bir gökbilimci, bir fizikçi ve bir matematikmiş birlikte İskoçya dağlarında yürüyüşe çıkmışlar. Bir süre sonra bir çiftliğin önünde tek başına otlayan bir koyun görmüşler. Uzaktan koyuna bakan gökbilimci “Demek ki dağlardaki koyunlar siyah” demiş. Bunun üzerine fizikçi söze karışarak “Bu kadar çabuk genelleyemezsin” diyerek, konuşmasını “Örneklemin çok küçük. Ancak dağların genelinde çok sayıda koyunu titiz bir incelmeden geçirdikten sonra böyle bir önermede bulunabilirsin. Şu an için söyleyebileceğin tek şey İskoçya’da siyah koyunlar bulunduğudur” diye sürdürmüş ve matematikçiye dönerek görüşünü sormuş.            Bunun üzerine matematikçi ise “Kusura bakmayın ama ben ikinizle de aynı fikirde değilim. Bu konuda söylenebilecek tek şey, şurada duran hayvanın bize dönük tarafının siyah olarak göründüğüdür” demiş

12 Uzunluk ½ ¼ arasında Limit? Dergi kuralları

13 Anlatım dili Dil geçmiş ve geniş zaman
Başkalarının çalışmaları (yerleşmiş bilgiler) geniş zaman The primary treatment option recommended in L. monocytogenes meningitis is ampicillin and gentamicin. Sizin ve başkalarının sonuçları geçmiş zamanda We observed that different lines yielded a mean additional 0.4 log cfu/mL decrease in bacterial load. The most important evidence for this choice is the synergic effect of both drugs shown in the historical study of Scheld et al.3 where they compared penicillin, ampicillin, gentamicin, rifampicin, penicillin + rifampicin, penicillin + gentamicin and ampicillin + gentamicin in a rabbit experimental meningitis model and proved that ampicillin + gentamicin was the most effective regimen.

14 Tartışma Tanımlamak diğer kısımlardan daha zor
Yazarlar için yazması en zor olan kısım Hak emler(!)-okuyucular için en önemli bölümlerden Verilerin gerçek anlamı tartışma'da sunulan yorumla tamamen karanlıkta kalabilir; yine reddedilir. Çalışmanın mesajı ne?

15 Bulguların odaklanmış sentezi ve değerlendirilmesi
Tartışma organize yapıda olmalı Yazının tartışmadan önceki içeriğiyle uyumlu olun Giriş-çalışma sorusunun nedeni Metot Sonuçlar Öncelikle önemli olan sonuçlar Zayıf-kısıtlayıcı yönler Sonuç ve öneriler

16 İMİPENEM DİRENÇLİ PSEUDOMONAS AERUGINOSA İZOLATLARINDA METALLO-BETA-LAKTAMAZ SIKLIĞI*
TARTIŞMA P.aeruginosa önemli bir hastane infeksiyonu etkeni olup değişik çalışmalarda hastane infeksiyonlarının yaklaşık % 8-25’inden sorumlu olduğu bildirilmiştir. Özellikle yoğun bakım üniteleri, yanık üniteleri, kanser kemoterapisi uygulanan veya geniş spektrumlu antibiyotik kullanılan birimlerde daha sık görülmektedir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda P.aeruginosa suşları en sık yoğun bakım ünitesinden izole edilmiş olup, sıklık sırasına göre izole edildikleri klinik materyaller trakeal aspirat, idrar ve yara yeri kültürüdür(4,19). Çalışmamızda da benzer şekilde en sık yoğun bakım hastalarından ve idrar kültürlerinden izole edilmiştir.

17 Giriş

18 Gelişme… Uzun ve laf dolu olmayın! Net olmaya çalışın…
Doug Savile'in dediği gibi, "Arada bir, ahtapot dediğim tekniği farkederim. Yazar, kendisinin ortaya koyduğu sonuçlardan veya yaptığı yorumlardan kuşku duymaktadır ve koruyucu bir mürekkep bulutu arkasına saklanmaktadır

19 Çok konuşup bir şey söylememe sanatı…
Her veriyi tek tek tartışmayın Yorumsuz tekrar yapmayın Bayıltmayın Dikkati dağıtmayın, gereksiz uzatmayın İlginç ve en önemli sonuçlara odaklanın

20 Tavsiyeler… Öyküyü kronolojik ve mantıksal akışı içinde vermek yerine tüm bilgileri buraya yazmaya çalışmayın Bulgularınızın ne kadar mükemmel olduğunu söylemeyin Okuyucu buna karar versin Başkalarının çalışmalarına kötü davranmayın-aşağılamayın

21 Plagiarism (intihal-aşırma) yapmayın Self plagiarism de olmamalı
Cümlelerinizi modifiye edin…

22 İyi tartışmanın bileşenleri
Sonuçların gösterdiği ilkeleri, genellemeleri ve ilişkileri sunmaya çalışın. Tartışın, sonuçları tekrarlamayın İstisnalara veya ilgi kurmadıklarınıza. uzlaşma olmayan noktalara işaret edin. Uyumsuz verileri asla örtmeye-eritmeye çalışmayın. Sonuç ve yorumlarınızın evvelce yayımlanmış çalışmalarla uyum ve zıtlığından olası neden ve mekanizmalarıyla bahsedin

23 İyi tartışmanın bileşenleri
Utangaç olmayın. Çalışmanızın teorik yönleri vanında, olası pratik uygulamalarını da tartışın. Vardığınız neticeleri mümkün olduğunca açık ifade edin. Kanıtlarınızı her sonuç için özetleyin. Çalışma daha önce bilinenlere ne ekliyor?

24 Sonuçlarda bahsetmediğiniz verilerden tartışmada bahsetmeyin
Sonuçlarınızda bulunmayan konuyu tartışmaktan kaçının Bir problemin çözümüne yönelik olarak bulgularınızda olmayan bir şeyi görüşünüz olarak söylemeyin

25 Pire terbiyecisi Pireyi aylarca eğittikten sorıra biyolog, belli kornutlara cevap almayı başarmışn. Deneyleriri en zevkli olanı, profesörlin "zıpla' komutunu verdiği ve pirenin de her komutta havaya zıpladığı deneydi. Profesör, bu olağanüstü başanlı çalışmayı gelecek kuşaklara bir bilimsel dergi vasıtasıyla aktarmak için sunmak üzereydi. Fakat o, gerçek bir bilim adamı tarzı ile deneylerini bir adım daha ileri götürmeye karar vereli. r\lgılayıcl org.uun yerini saptamaya çalıştı. Bir deneyde, birer birer pirenin bacaklarını kopar.ıcaku. Pirc. iıuatkür bir şekilde kornut üzerine zıplamaya devam etıi. Fakat her bir sonraki bacağuı kopanlmasında, zıplamalar daha az etkin olmaya başladı. Nihayet son bacağının koparılmasıyla pire , hareketsiz kaldı. Birçok defa, tekrar tekrar verilen kornuı . her zamanki davranış: vermedi. Profesör, buluşlarını nihayet vayuulay.ıbilccejiine karar verdi. Kalemi kağıdı aldı ve çok dikkatle, aylardır yürütmekte olduğu denevlerin ayrmuluruu tarif etti. Elde ettiği sonuç, bilim dünyasını yerinden oynatacak bir sonuçtu: Pirenin bacaklan kopanldığmda işitme duygusunu kaybeder.

26 Bilimsel gerçeği tanımlama
Gözlenen gerçekler arasındaki ilişkiyi göstermeli Evrensel sonuçlara ulaşmamız/ bütün doğruları aydınlatmak çok nadir Çoğu zaman yapabileceğinizin en iyisi Doğruların sadece bir bölgesine noktasal bir ışık tutmak Sizin doğrulannızın bir bölgesi, verilerinize dayanabilir. Verilerinizin gösterdiğinden daha geniş bir görünüş vermeyin

27 Basit dil kullanın… En basit ifadeler, bilgi ve hünerin anlaşılmasında daha etkili İyi bilimi anlaşılmaz kılmayın

28 Tavsiyeler… Bir deney muhtemelen soruya tam yanıt vermeyecek
Geleceğe yönelik deneylerin ya da çalışmanın nasıl modifiye edilebilir mi? Yeni çalışmalara önermeler Hak emler Çalışma düzeneği hipotezi tam olarak sorguluyor mu? Hayvan modelleri Çalışma örneklemi Sonuçu açıklayabilecek ya da modelle ilgili alternatifler varsa belirtin.

29 En iyi, en önemli, ilk kez gibi iddialı kelimeler
Haklıysanız avantaj sağlayabilir Editörü ve hakemleri irrite edebilir

30 “Kendini bil!” paragrafı
Çalışmanızın kısıtlı yönlerini belirtin Planlama Teknik nedenler Elde edilen veriler Model Örneklem yeterli mi? Eğer siz belirtmezseniz hakemler bu işi yapacaktır Az hasta ile bile anlamlı sonuç (???) Çözümlenemeyen konulara ve gelecek çalışmalara ışık tutmaya çalışın… 30

31 Zayıf-kısıtlayıcı yönler

32 Sonuç paragrafı Tartışma, çalışmanın ve sonuçların önemini belirten kısa bir özet ve/veya sonuç ile bitmelidir Bu çalışmayı neden yaptınız? Editör neden kabul etsin? Tartışmadan sonra “Peki sonra?” olmamalı Müziği senfonilere benzer şekilde bitirin

33

34

35 Sonuç paragrafı Çalışmanızdan elde edilen ana sonuç nedir?
Sonuç geçerli mi? Hangi şartlarda? Problem çözüldü Belki- büyük olasılıkla İleri çalışmalar ihtiyaç vardır 35

36 Son paragraf dergi ilişkisi
NEJM LANCET BMJ IJMR Problem çözüldü % 27 % 20 % 22 %11 Belki, imkan dahilinde %17 % 21 %16 % 24 Daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır %6 %10 %12 %39 36

37 Sonuç ve öneriler paragrafı

38 Özet Ana bulguları belirtin Bulguların önemi ve anlamı?
Benzer çalışmalarla ilişki Sonucun başka anlamı olabiir mi? Klinik ve kullanımla alakası Kendini bil… Bundan sonra? Verileri ve sonuçları abartmayın Gereksiz spekülasyon yapmayın Çapraz alakasız konulardan bahsetmeyin Başkalarına kötü davranmayınVerilerle alakasız sonuçlara varmayın… Mesaj TV unutmayın

39 Kaynaklar Day AR An ÒISIÓ Publication ÒHow to Write and Publish A Scientific PaperÓ Çeviren: Altay GA Tübitak Yayınları, 1996. Esen Ş Tartışma nasıl yazılır? Ekmud 2011 Hess DR How to Write an Effective Discussion Respiratory care 2004;49: Drotar D Editorial: How to Write an Effective Results and Discussion for the Journal of Pediatric Psychology 2009;34:334-43

40

41 EKMUD 2012 Patent nasıl alınır? 8 Mayıs 2012

42 Teşekkürler


"Tartışma yazımı Dr. Oğuz Reşat Sipahi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları