Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PARAGRAFTA ANLAM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PARAGRAFTA ANLAM."— Sunum transkripti:

1 PARAGRAFTA ANLAM

2 1)_Bereketli ovaların hakim noktasında bir kaleden bakarsanız ufka doğru, bir eski zaman hikayesinin hüznü dökülür dudaklarınızdan. Suyu, havası, toprağı ve insanıyla ‘’Aziz’’ şehrin yıllardır süren saltanatını dinlersiniz. Anadolu’nun doğusuyla batısını dünden yarınlara bağlayan bir şehirdir Elazığ.Su ve maden kaynaklarının zenginliği bu aziz şehri Yontma Taş Devri’nden günümüze yaşanılacak yurt yapmış. Paragrafta Elazığ’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A)_Verimli topraklarının olduğuna B)_Halkının yardımsever olduğuna C)_Tarihinin çok eskilere dayandığına D)_Birçok özelliğiyle gözde bir şehir olduğuna

3 Cevap: B

4 2)_Siz yalnız adlarını duyurmuş olanların mı büyük eserler verdiğini, insanoğlunun baba mirasını yalnız onların mı zenginleştirdiğini sanırsınız? Karıştırın eski dergileri, kitapları… Adları unutulmuş belki de hiç duyulmamış şairlerde, öyle miraslar öyle sözler bulursunuz ki size dünyayı bağışlayıverir. Paragrafta vurgulanan düşünce nedir? A)_Asıl büyük eserleri, unutulmuş yazar ve şairler vermiştir. B)_Unutulmuş yazar ve şairler dünyayı bize daha iyi tanıtır. C)_Ünlü yazar ve şairlere daha fazla itibar edildiğinden eskilerin değeri bilinmemektedir. D)_Güzellikleri sadece ünlü yazarlar ve şairler değil, tanınmamışlar da anlatmıştır.

5 Cevap: D

6 Şair nasıl bir duygu içindedir?
3)_Saf gönlüm uyandıkça bu rüyaya dalmış; Her tatlı teselliye çocuklar gibi kanmış… Bitmez ki yarın dönse de kuşlarla çiçekler, Onlarla giden günlerimiz dönmeyecekler. Şair nasıl bir duygu içindedir? A)_Karamsar B)_Mutlu C)_Ümitli D)_Öfkeli

7 Cevap: A

8 4)_Hiç kimse ‘’Ben her şeyi bilirim. ’’ dememelidir
4)_Hiç kimse ‘’Ben her şeyi bilirim.’’ dememelidir. Bir kimsenin her konuyu tam olarak bilmesi imkansızdır. Bilmediğimiz, aklımızın ermediği şeyleri, tecrübeli kişilerle bilen kimselere sormalıyız. Böylece yanlış yapmaktan kurtuluruz. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu parçada anlatılanlarla örtüşür? A)_Akıl yaşta değil baştadır. B)_Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. C)_Akıl kişiye sermayedir. D)_Akıl akıldan üstündür.

9 Cevap: D

10 5)_Türkü ezgilerle söylenen bir halk şiiri biçimidir
5)_Türkü ezgilerle söylenen bir halk şiiri biçimidir.Söyleyeni belli,kişisel halk şiiri biçimleri arasına giren türküler de vardır.Türkü her iki gruba da girebildiğinden halk edebiyatının en zengin alanıdır Paragrafta türküyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A)_Söyleyeni belli olmayan türküler vardır B)_Kültürümüzde bestelenmiş çok türkü vardır C)_Halk edebiyatını en zengin türüdür D)_ Bazı türkülerin söyleyeni bellidir.

11 Cevap: B

12 6)_ Çocukluk günlerim ne güzeldi.
Güneş bizimle oynayan biriydi. Her gece büyülü bir bir masaldı. Yıldızlar göz kırpan dev bir periydi. Dörtlükte hangi duygu ağır basmaktadır? A)_Sevgi B)_Özlem C)_Merak D)_Kaygı

13 Cevap: B

14 1- 2- 3_ 4- A)_3-4-2-1 B)_2-1-4-3 C)_4-3-1-2 D)_1-4-2-3
7)_Yelkenli gemilerin, limana girebilmeleri için arka arkaya sıralanarak anlamlı bir paragraf oluşturmaları gerekmektedir. _ A)_ B)_ C)_ D)_ Eski kalıpları yıkıp bir düzen kurarlar. Kalıcılıkları da bu yenilikçi dinamiklerin eseridir. Onlar daima yenilik peşinde koşup insanlığa yeni şeyler kazandırırlar. Tarihin beğenerek andığı kişiler, ilkel insan değildirler.

15 Cevap: C

16 8)_Bütün sevgileri atıp içimden
Varlığımı yalnız ona verdim ben Elverir ki bir gün bana derinden Ta derinden bir gün bana ‘gel’ desin Bu mısraların şairi aşağıdakilerin hangisiyle nitelendirilebilir? A)_Karamsar B)_Kaygılı C)_Ümitli D)_Mutsuz

17 Cevap:C

18 9)_Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?
A)_Dilimizde karşıt anlamlı kelimeler de vardır. B)_Bunun içindir ki tiyatro her zaman tercih edilmiştir. C)_Roman, hayatın bütün gerçeklerini okuyucuya yansıtmalıdır. D)_Yazarın üslubunda ise bir belirsizlik görülüyordu.

19 Cevap:C

20 10)_Uçun kuşlar uçun doğduğum yere,
Şimdi dağların mor sümbül vardır. Ormanlar koynunda bir serin dere, Dikenler içinde sarı gül vardır. Dörtlüğün teması nedir? A)_Sıla özlemi B)_Doğa sevgisi C)_Ayrılık endişesi D)_Yalnızlık korkusu

21 Cevap: A

22 11)_Toplumun içinde birçok değerli insan vardır
11)_Toplumun içinde birçok değerli insan vardır. O değerli insanlar kimi zaman olumsuzluklar yaşar. İnsanlar, onlara hak etmediği muameleler de bulunur.O önemli insanlarla alay eder. Her ne olursa olsun o güzel insanların bu tür davranışları kafalarına takmamaları gerekir. Gerçekler bir gün mutlaka ortaya çıkar ve o insanlar hak ettiği ilgiyi yakalar. Parçada anlatılanları en iyi özetleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? A)_Altın anahtar her kapıyı açar. B)_Altın yere düşmekle pul olmaz. C)_Altının kıymetini sarraf bilir. D)_Altın eşik, gümüş eşiğe muhtaçtır.

23 Cevap:B

24 12)_Aştığınız küçük bir tepenin gerisinde, birkaç adım önümüzdeki kekik kümeleri arasından bıldırcın, üveyik sürüleri havalanır. Yükseklerden geçen bir yabani ördek sürüsü, bir turna dizisi, leylekler, kırlangıçlar gözünüze takılır.Bütün yaz yakınlarınızda bi yerde saka kuşları isketeler vardır. Parçada aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmıştır? A)_Görme B)_İşitme C)_Koklama D)_Dokunma

25 Cevap:A

26 13)_Benzer ve benzeşen sözcüklerden ne denli kaçsanız yeridir
13)_Benzer ve benzeşen sözcüklerden ne denli kaçsanız yeridir. Sıfatfiiller ise doğrudan düşmanınızdır. Atasözüne ya da şarkı sözüne benzer ifadelerden kaçının. Ne çok acı olun, ne çok tatlı… Düşünerek başlamayın. Bir şey yapılırken, başka şey düşünülür.İşte başlayınca arkası çorap söküğü gibi gelir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi ağırlıktadır? A)_Emir verme B)_Pişmanlık C)_Yakınma D)_Öğüt verme

27 Cevap: D

28 14)_Tembellik, işten nefret etmektir
14)_Tembellik, işten nefret etmektir. Yerinden kımıldamamak, yarını düşünmemektir. Yaşanan günle yetinmek, ne geçmişi ne geleceği düşünmektir. Acıkınca yemek, uykusu gelince kaygısızca yatmaktır. Ve bu sebepten tembellik işsiz kalmaktır. Kahvelerde gece yarılarına kadar miskinler gibi pineklemek, köşelerde yolcu saymaktır. Bu parçada sanatçı aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur? A)_Tanımlama B)_Örneklendirme C)_Açıklama D)_Betimleme

29 Cevap:A

30 15)_Sanatın alt başlıkları, sanatın kendisine yaklaştığı ölçüde başarılıdır. Sanata yaklaşmak evrenselliğe yaklaşmakla eşdeğerdir. Bir şeyin evrenselliği, olanaklar ölçüsünde zaman ve yer sınırlarını aşmakla ilgilidir. Bu açıklamayı anlatmak için ‘’soyutlamak’’ sözcüğünü kullanmak gerekecektir. Parçada yazar, sanata yaklaşmayı neye eşdeğer tutuyor? A)_Soyutlama B)_Evrenselliğe yaklaşmaya C)_Zamanı ve mekanı aşmaya D)_Sanatın doruk noktasına ulaşmaya

31 Cevap:B

32 16)_(1)Çocukluğumdan bu yana yaşadığım İstanbul’dan ilk defa ayrılıyorum.(2)Doğal ve tarihi güzelliklerle bezeli bu kentten ayrılmak hiç de kolay olmadı.(3)İnsanları en çok etkileyen duyguların başında gelir ayrılık.(4)Kısa süreliğine de olsa bu ayrılık içimde bir yangın tutuşturdu adeta. Parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? A)_ B)_ C)_3. D)_4.

33 Cevap:C

34 17)_1.Bina Özbek motifleriyle süslenmişti.
2.Görüşmeler sırasında Özbek gelenekleri uyarınca bize, dostluğu, rahmeti, bereketi ifade eden pide ikram ettiler. 3.Birkaç gün önce Türk heyeti olarak Özbek Televizyonu’na gittik. 4.Genel müdür ve yardımcısı bizi, büyük bir samimiyetle karşıladı. Yukarıdaki cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda, doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur? A)_ B)_ C)_ D)_

35 Cevap:B

36 18)_Yeşil dağlar arasında Manisa, akşamları morararak susar; ince rüzgarla dağılan ezan seslerinden sonra belde, derin bir sessizliğe dalar, karanlık basınca yamaçtaki evlere cılız gaz lambalarının titrek ışıkları görülür. Bu parçada, aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? A)_Öyküleyici B)_Betimsel C)_Açıklamalı D)_Karşılaştırmalı

37 Cevap:B

38 19)_Bir zamanlar bakırcılar, bakırı ateşe tutarlar, çekiçle döverek tencere, tava, güğüm yaparlardı. Ketenler, ahşap tezgahlarda elle dokunur, mekikleri göz nuruyla sarılırdı. Taş, elle yontulurdu. Kireç taşı, odun ateşi ve insan emeğiyle yakılıp kireç yapılırdı; tuğlanın çamuru ayakla çiğnenirdi. Paragrafın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A)_Öyküleyici B)_Betimleyici C)_Tartışmacı D)_Açıklayıcı

39 Cevap:A

40 20)_Futbol ayakla oynanır
20)_Futbol ayakla oynanır.Ama ayaklara beyin hükmetmezse, eğitim bu yönde yapılmazsa, herkes arsa ve sokak futbolu seviyesinde kalır. Bu durumda futbolumuz gelişmez, yerinde sayar. Parçaya göre futbolumuzun gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkilidir? A)_Futbol sahaları kurmak B)_Başarılı futbolcuları örnek almak C)_Futbolu akılla oynamak D)_İnsanlara futbol sevgisi aşılamak

41 Cevap:C

42 21)_ İlkbahar, karşımızdaki arsaya renginin tazeliğine örnek olacak bir halı sermiş.Bahar gönülleri okşuyor.Üzerinde analı yavrulu koyunlar, keçiler otluyor.Sekiz on civcivli bir kuluçka tavuğu büyük bir vakarla yumurtadan çıkalı birkaç gün olan civcivlerini gezdiriyor. Parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? A)_Tanımlama B)_Örnekleme C)_Karşılaştırma D)_Betimleme

43 CEVAP:D

44 22)_Şiir gençken yazılır şair henüz acemi de olsa, sanata yeni başlasa da…Bu bağlamda “Safranbolu’da Tek deniz feneri, İstanbul’da Son Sedefkar’’ kitaplarım benim gençlik şiirlerimdir.Türk şiirinin başyapıtlarından olan “Çocuk ve Allah’’ı genç bir şair yazmadı mı? Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? A)_Örneklendirme B)_Karşılaştırma C)_Tanık gösterme D)_Tanımlama

45 CEVAP:A

46 23)_Ben hiçbir anlam ifade etmeyen uzun hikayeleri hiç sevmem
23)_Ben hiçbir anlam ifade etmeyen uzun hikayeleri hiç sevmem.Bir hikayeyi yazmaya başladığım zaman duygular ve filozofik değimler sözlerimin arkasından usulca gelip yerleşmeli sağa sola.”Başına Buyruk Bir Kadın” da evli ama çok mutsuz bir kadını anlatmıştım.Öylesine mutsuz ki, bu mutsuzluğu onu intihara kadar götürüyor.Bütün bu hikayenin arkasında, aslında bir kadının yaşamı katlanır kılmak için verdiği verdiği psikolojik bir savaş var.Psikolojik ve filozofik öğeler ister istemez hikayenin arkasından geliyor yani. Bu parçada sözü edilen yazarın öyküden beklediği aşağıdakilerden hangisidir? A)_İnsanların içsel sorunlarını yer vermesi. B)_Anlatımıyla okuru etkilemesi. C)_Belli bir anlam gözetmesi. D)_Toplumsal konulara yer vermesi.

47 CEVAP:C

48 24)_Hayat Bilgisi…Bütün sır işte bu iki kelimede gizli
24)_Hayat Bilgisi…Bütün sır işte bu iki kelimede gizli.Hayat bilgisi belki de derslerin en güzelli, ama en zorudur.Neden mi zordur?Çünkü yaşadığımız, yaşayacağımız hayatın ta kendisidir de ondan.Ama yine de sevilecek bir şeydir.Hayatın kendisini okumak, okuduklarımızı uygulamak.İşte asıl mektep budur, böylesidir. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A)_Öğrencilere okulda gördüklerini, sosyal hayatta uygulama imkanı verilmelidir. B)_Hayat bilgisi dersini okulda muhakkak okutulması gerekir. C)_Öğrencilere en faydalı bilgiler Hayat bilgisi derslerinde verilir. D)_Yaşadığımız hayatı anlayıp yorumlamak zor olduğu kadar gereklidir de.

49 CEVAP:A

50 25)_İnsan gençliğinde daha cesaretli okuyor, okuduğu romanın kötü çıkacağından korkmuyor, çirkinden güzele daha taze bir umutla koşuyor.Ama yaşlandıkça daha tedbirli mi oluyor nedir?Ben okumadığım romanlara çoğu zaman korku ile bakıyorum.Ya okuyup da umduğumu bulamazsam!Ne çıkar başkasını okursun diyeceksiniz.Olmuyor işte!Salık verilen bir roman beni aldatırsa aziz bir dost tarafından aldatılmış gibi oluyorum. Bu parçada yazar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A)_Umduğunu bulamamak korkusuyla roman okuyamadığı. B)_Yaşlandıkça heyecanını kaybettiği. C)_Aldatılmaktan korktuğu için kimseyle dost olamadığı. D)_Her romanın okuyucuyu aldattığına inandığı.

51 CEVAP:A

52 26)_Vapurla İstanbul’dan Tekirdağ’a gidiyorduk
26)_Vapurla İstanbul’dan Tekirdağ’a gidiyorduk.Bu yolculuk öyle uzun, öyle uzun geldi ki dünyanın öbür ucuna geldik sandım.Bilet ucuz diye vapurun güvertesinden yer almıştık.Güvertedeki kalabalık yolcular arasında Çingeneler de vardı:Birçok erkek, birçok kadın bir sürü çocuk…Onların arasındaydık.Vapurun memuru biletleri denetlemeye başladı.Galiba Çingenelerden birinin bileti yoktu.Memur Çingenelere demedik laf bırakmadı.Olmayan bir bilet için bu kadar hakareti hak etmemişlerdi aslında. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A)_Bir vapur yolcuğu sırasındaki izlenimleri. B)_Çingenelere yapılan haksızlıklar. C)_Vapur yolculuğunun zorlukları. D)_Gemilerde bilet kontrolünün çok sıkı yapıldığı.

53 CEVAP:A

54 27)_1994 yılında İngiltere’de düzenlenen bir sergide, ziyaretçilerin yaşadığı şaşkınlığı anlatıyor tezhip ustası Mamure Öz:”Tezhiplere baktılar, el yapımı olabileceğine inanmadılar.Sonra onlar için gözlerinin önünde bir tane daha yapmaya başladım, şaşkınlıkla saatlerce başımda dikilip izlediler.” Bu parçaya göre ziyaretçileri şaşkınlığa düşüren aşağıdakilerden hangisidir? A)_Tezhiplerin el yapımı olması B)_Sanatçının, gözleri önünde tezhip yapmaya başlaması C)_Sergide göz kamaştırıcı sanat eserlerinin olması D)_Türk sanatçılarının ortaya koyduğu modern sanat eserleri

55 CEVAP:C

56 28)_Türk kültürünü küçültecek, aşağı gösterecek kaygısıyla bazı folklorik değerlerimizi derlemekten vazgeçiyorlar.Halbuki halkın geleneğinde ne varsa derlemek gerek…Küçümseyip değer vermediğimiz birçok şey, halkı tanımak için çok önemli olabilir… Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisinin yanlışlığından söz etmektedir? A)_Geleneksel değerlerimizin küçümsenmesinin. B)_Halkı küçük düşürüyor bahanesiyle kimi derlemelerin yapılmamasının. C)_Halkın, öz değerlerine ilgisiz oluşu. D)_Folklor çalışmalarını gereksiz görmenin.

57 CEVAP:B

58 29)_Hayır, hayır. Sürdürüldü; ama yeterince yapılmış sayılmaz
29)_Hayır, hayır.Sürdürüldü; ama yeterince yapılmış sayılmaz.Bir kere geç kalındı.İzlediğime göre iyi yöntemlerle de yapılmıyor.Sadece araştırma yapmış olmak için de yapılmamalı folklor çalışmaları. Bu parça aşağıdaki sorulardan karşılık olarak söylenmiş olabilir? A)_Eski yapıtlarınızın basımı, siz yurt dışına çıkınca kesildi mi? B)_Sizce folklor çalışmaları iyi yöntemlerle yapılmadığı için mi bitirildi? C)_Folklor araştırmaları için ayrılan ödenekler artık verilmiyor. mu? D)_Sizden sonra folklor çalışmalarına son mu verildi?

59 CEVAP:D

60 30)Taze ekmek kokusuna doğru yol almalı kuşlarla birlikte ve taze haber kokan gazeteye.. O gün hep iyi haber olmalı gazetelerde: yeni buluşlar insanlık adına.Savaş, korku, özlem yok, acı yok; umut var.Dönersin eve; çay, ekmek, peynir…Bir de kırmızı domatesler sofrada, köy tadında…Taze bir gül koymuş sevdiğin, masanın bir başına, kokusu karışır şiir tadında yaşamaya. Bu parçanın yazarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A)_Dünyanın, içinde bulunduğu durumdan memnun değildir. B)_Sıkıntılı bir yaşam sürmektedir. C)_Mutluluk dolu bir yaşam arzulamaktadır. D)_Karamsar bir ruha sahihtir.

61 CEVAP:C


"PARAGRAFTA ANLAM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları