Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE ERP YAZILIMLARI ve NETSİS ÇÖZÜMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE ERP YAZILIMLARI ve NETSİS ÇÖZÜMLERİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE ERP YAZILIMLARI ve NETSİS ÇÖZÜMLERİ

2 Gündem Günümüzde Bilgi ve Yazılım Teknolojisi
İş akışı sürecinde Bilginin Önemi ERP Kavramı ve muhasebe programı konsepti Lider ERP üreticileri ve pazardaki durumları NETSİS ve AYOSİS Netsis Tarihçesi Netsis Ürünleri Pazar payı ve Kurumsal Katma Değeri Yetkili Eğitim Merkezleri Bilgi Kaynakları Kariyer imkanları

3 Yazılım Anlayışı Yazılım emek yoğun bir üretim işidir.
Üretken bir teknolojidir. Disiplinler arası bir uğraştır. Her sektörde verimliliği, kaliteyi, üretimi ve etkinliği arttırır. Tek sermayesi yetişmiş insan gücüdür. Nitelikli iş olanağı sağlayan bir sektörü vardır. Ülkeler için stratejik değerler taşır.

4 Yazılım Anlayışı Dan Bricklin: Şu anda kullandığımız çok gelişmiş elektronik tablolama programlarının atası VisiCalc’ın yaratıcısı. VisiCalc’ı yaratmak Harvard İşletme Okulunda okurken aklına gelmiş. Hocası kara tahta üzerinde bir tablo yazıp-çizerken o böyle bir tablonun elektronik olarak yapılsa ne kadar iyi olacağını düşünmüş ve bir arkadaşı ile birlikte 1979 yılında, mikrobilgisayarların iş çevrelerinde de saygı görmesini ve kullanılmasını sağlayan, VisiCalc programını çıkarmış.

5 Dünya Yazılım Sektörü (İlk Girişimciler)
Bill Gates: 1975 Yılında arkadaşı Paul Allen ile birlikte 4 KB’lık belleğe sahip MITS Altair 8800 bilgisayarında çalışabilecek bir BASIC versiyonu yazdılar. Sonra Microsoft’u kurup değişik platformlar için değişik diller yazmaya başladılar.1980’de IBM, ürettiği PC’ler için işletim sistemini yazmak üzere Microsoft ile anlaştı. Şu anda dünyanın en zengin insanları arasında.

6 Dünya Yazılım Sektörü Gelişmenin merkezi Amerika'dır
Gelişmede, Risk Sermayesi en önemli faktördür Risk sermayesi; Büyük kuruluşların, parlak fikirlere para yatırarak para kazanmayı planlamaları demektir. Bu yöntem Amerika da ciddi firmalar tarafından uzun yıllardır uygulanmaktadır

7 Dünya Yazılım Sektörü (Risk Sermayesi)
Risk Sermayesi ile büyümüş firmalara örnekler En büyük risk sermayesi şirketlerinden birisi olan 700 milyon Dolar sermayeli Sevin Rosen’ın en iyi iki yatırımı, Lotus ve Compaq firmalarıdır.

8 Dünya Yazılım Sektörü (Risk Sermayesi)
Risk Sermayesi ile büyümüş firmalara örnekler Lotus; Rosen, Lotus’un kurucusu Mitch Kapor’u ve Kapor’un çalışmalarını biliyordu. O zamanın 8 bitlik çalışma tablosu VisiCalc’ın eksikliklerinin de farkındaydı. Bu nedenle Kapor ona 16 bitlik bir çalışma tablosu projesiyle geldiğinde Lotus’a 2.1 milyon dolar yatırım yaptı. Yatırdığı bu paraya karşılık Rosen’ın kazancı tam tamına 185 milyon dolar oldu.

9 Dünya Yazılım Sektörü (Risk Sermayesi)
Şu anda dünyanın en büyük yazılım firması olan Microsoft da işe risk sermayesi ile başlayanlardan Şirketin 1 milyon dolarlık yatırımı şimdilerde milyar dolarlara ulaşmış durumdadır

10 Ülkemizde Yazılım Sektörü ve ERP
Türk yazılım sektörü gelişmiş ülkelerin ve hatta orta derecede gelişmiş bazı ülkelerden oldukça geride kalmıştır.

11 Ülkemizde Yazılım Sektörü ve ERP
2001 yılı itibari ile dünya yazılım pazarının 196 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Ülkemizde ise yazılım pazarının büyüklüğü 2002 yılında 215 milyon dolar olarak tahmin edilmektedir.(2006 yılında 680 milyon olması bekleniyor) Bu da dünya yazılım pazarının ancak %0.1 ine karşılık gelmektedir.

12 Ülkemizde Yazılım Sektörü (Sorunlar)
Korsan yazılım kullanımı (2003 yılı sonu itibariyle) Lübnan %74 Kuveyt %73 Yunanistan %63 Türkiye %58 (1996 yılında bu değer %78 dir) Mısır %56 Fransa %43 İsrail %37 Almanya %32 ABD %23 AB üyesi ülkeler %39 dur (son katılımlardan önce) Aday ülkelerde %70 lere varan düzeyde

13 Erp Nedir ? ERP bir kurumun yaptığı işin bütününü yansıtan genel bir kavram. Diğer bir deyişle ERP bir kurumun tüm bileşenlerinin bir bütün olarak görülmesine imkan sağlayan sistem bütünüdür. Yanı sıra, kurumun kendi iç süreçlerini bütünleşik bir yapıda gerçekleştirmeye imkan tanırken, işin kurum sınırları dışına temas eden kısmını da içine alan yapıdır.

14 Erp Nedir ? İşler ve “İş süreci” kavramı
Modüler, Bir Biri ile Entegre Fonksiyonlardan oluşması Modüler olmak her zaman Yüksek Performans ve Kaliteli bilginin hızlı dolaşımı sağlayabilir mi? Diğer Kurumların Bilgi Sistemleri ile Birlikte Çalışabilmek Her kapıya bir Numara verebilmek ve Adresleme

15 Önemli Avantaj ve Faydaları
Flexibility (Esneklik) Ölçeklenebilirlik (Kurum büyüdükçe ihtiyaçları karşılama) Entegrasyon Maliyetleri Azaltmak Kolay bilgi akışı Raporlama ve analiz imkanı Sistematik iş akışı Destek ve hizmet

16 Erp Nedir ? 1960'lı yıllarda stok kontrolü ve yönetimi olarak adlandırıldı. Bu dönemde depodaki stok seviyelerini kontrol altında tutmak, bilgi teknolojisi ve iş sürecinin kombinasyonu olarak değerlendiriliyordu. 1960s Inventory Management & Control Inventory Management and control is the combination of information technology and business processes of maintaining the appropriate level of stock in a warehouse. The activities of inventory management include identifying inventory requirements, setting targets, providing replenishment techniques and options, monitoring item usages, reconciling the inventory balances, and reporting inventory status s Material Requirement Planning (MRP-1) Materials Requirement Planning (MRP-1) utilizes software applications for scheduling production processes. MRP generates schedules for the operations and raw material purchases based on the production requirements of finished goods, the structure of the production system, the current inventories levels and the lot sizing procedure for each operation s Manufacturing Requirements Planning (MRP-2) Manufacturing Requirements Planning or MRP utilizes software applications for coordinating manufacturing processes, from product planning, parts purchasing, inventory control to product distribution s Enterprise Resource Planning (ERP) Enterprise Resource Planning or ERP uses multi-module application software for improving the performance of the internal business processes. ERP systems often integrates business activities across functional departments, from product planning, parts purchasing, inventory control, product distribution, fulfillment, to order tracking. ERP software systems may include application modules for supporting marketing, finance, accounting and human resources 2000s The difference between ERP and ERP -2 The difference between ERP and ERP -2 "In 1990 when we coined the term, ERP was enterprise centric with very little awareness of anything going on around it," says Zrimsek. "Today, we’re moving towards collaborative commerce, or c-commerce. To do that you have to share information outside the enterprise." ERP II systems are not just the backbone of the enterprise. They are also the information link for an enterprise in the supply chain. That’s because the business of tomorrow is going to play multiple roles in multiple supply chains, from traditional sources to electronic marketplaces. The challenge for ERP -2 is two-fold. First, it’s to aggregate and manage the data surrounding all the transactions of an enterprise as accurately as possible in real time. Then, it’s to open up the system to make that information available to trading partners.

17 Erp Nedir ? 1970 li yıllarda, MRP yani Malzeme İhtiyaç Planlaması kavramı gelişti. Materyaller, Üretimin Planlanması, Operasyonlar ve Hammadde alımları gibi iş süreçlerinin programlanması üretim envanter(Malzeme) akışında yönetim kolaylıkları sağladı. Bu kavram daha sonra MRP-I olarak adlandırıldı

18 Erp Nedir ? 1980’li yıllara gelindiğinde, MRP-I ile elde edilen kazanımların devamında üretim süreclerinin koordine edilmesi, mamul planlamasından hammadde satınalmasına, stok kontrolünden ürün dağıtımına kadar tüm fonksiyonları içine alan MRP-II (Üretim İhtiyaçları Planlaması) kavramı ortaya çıktı.

19 Erp Nedir ? 1990’lı yıllara gelindiğinde, MRP-I ve MRP-2 gibi sistemler yanlızca üretim sektöründe kullanılmaktaydı. Bu kavramların farklı sektörlerdeki kurumlarda, Finans, İnsan Kaynakları-HR, Mühendislik, Pazarlama, Proje Yönetimi ve benzeri yönetim sistemlerinin etkisiyle bugünkü adıyla ERP (Enterprise Resource Planning-Kurumsal Kaynak Planlaması) tanımı tüm bu özellikleri tek çatı altında toplayarak terminolojideki yerini almış oldu.

20 Erp Nedir ? 2000'li yılların başında kurumsal yapıların dış dinamiklerle olan etkileşimlerindeki artış ve bunun kurumsal iş çözümlerindeki vazgeçilmezliği ön plana çıktı. İnternet kullanımındaki artış, elektronik ticaret (B2B, B2C, G2C, B2E) teknolojilerindeki önemli gelişmeler işletme dışı unsurlarla da bütünleşen ERP sistemlerini, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), tedarik zinciri yönetimi (SCM) ve işletme zekası (BI), (MBS) mobil iş çözümleri kavramlarını da kapsayarak ERP II konseptine genişletmiş oldu.

21 Erp Nedir ? Önceleri stok kontrolü ve yönetimi anlayışını destekleyen yazılımlar 2000’li yıllarda kurumun kendi iç süreçlerini bütünleşik bir yapıda gerçekleştirmeye ve işin kurum sınırları dışına temas eden kısmını da içine alan yapılar haline geldi.

22 Erp Nedir ? Gelişim sürecini devam ettiren ERP kavramı bakıldığında artık aşağıdaki konularda bütünleşik bir yapı hedeflemektedir. SCM Supply Chain Management (Tedarik Zinciri Yönetimi)  CRM Customer Relationship Management (Müşteri İlişkileri Yönetimi)   MRP-I Material Requirments Plannig (Malzeme İhtiyaçlarının Planlanması) MRP-II Manufacturing Resources Planning (Üretim kaynakları Planlanması) SRM Supplier Relationship Management (rekabet şartlarının zorlaştığı, ürün yaşam döngülerinin kısaldığı, maliyetlerin çok daha fazla önem kazandığı günümüz şartlarında, şirketlerin satın alma, ürün geliştirme, planlama ve lojistik gibi kritik süreçlerinde tedarikçileri ile olan tüm ilişkilerinizi içeren yönetim) PLM Product Life Cycle Management (projelerin/ürünlerin/varlıkların seçiminden başlayıp satın alması, kurulum/yerleştirme/inşası, kullanımı, bakımı ve ömrünün tamamlanmasına kadar geçen sürenin yönetimini sağlamak amacıyla geliştirilen; veri depolama, raporlama, analiz içerikli sistemlere) HRM Human Resources Management (İnsan Kaynakları Yönetimi)

23 Erp Nedir ? Rekabetçi piyasa koşullarında, iş çözümlerinde bilgi çağının artık olmazsa olmazı durumda olan sistemler büyük önem taşımaktadır. Böylece ERP kullanan kurumlarda tüm süreçler ve çalışanlar, karar verme mekanizmasındaki yöneticiler bilgileri aynı biçimde, gerçek zamanlı olarak görme şansına kavuşur. Kurumlar teknolojiyi, stratejilerini hayata geçiren bir araç olarak konumlandırmaktadır. ERP çözümleri, bu çabanın en önemli destekçisidir.

24 Erp Projeleri Ne Kadar Sürer ?
Genellikle uyarlamanın yapılacağı kurumun mevcut iş yapma geleneklerine, büyüklüğüne, faaliyet gösterdiği sektöre ve çalışanların teknoloji kültürleri ve buna bakış açılarına bağlı olarak değişir. Buna göre, uyarlama süresi birkaç ay ile birkaç yıla kadar devam edebilir. Başarılı ERP projelerinin yapılmasındaki etkenler neler olabilir?

25 Erp Projeleri Ne Kadar Sürer ?
Baştan-Sona bir ERP çözümü, kurumun tüm iş fonksiyonlarını destekler. Birçok kurumda ise bu iş süreçlerinin tamamını kullanmakta yetersiz yada isteksiz olabilir. Bu durumda uyarlanacak ERP projesi pahalı bir Muhasebe Programından daha fazlası anlamına gelmez. Özel durumlarda ise kurum hali hazırda mükemmel bir iş düzenine sahiptir ki zaten ERP kullanmaya bile ihtiyacı yoktur. Yukarıdaki durumlar uyarlamanın süresini ve kalitesini doğrudan etkileyen unsurlardır.

26 Erp Seçiminde Unsurlar
Süreçlerin belirlenmesi Hedeflerin değerlendirilmesi Üreticilerin Yeterlilik ve Tecrübesi Belirlenen Çözümlerin Değerlendirilmesi Entegratörün Uzmanlık düzeyi Destek ve hizmetlerin değerlendirilmesi Geleceği Planlamak

27 ERP Projesinin Hayata Geçirilmesi
Üst Yönetimin Kararlılığı ve Gerekliliğe olan inancı Kurumda ihtiyaçların ve hedeflerin belirlenmiş olması Kurum ve Entegratörün Proje Yönetimi yaklaşımı Çözümlerin Teknik Analizlerle Birlikte Ortaya Konması ERP Projesinin kurum içinde yeteri kadar duyurulması ve Çalışanlara Anlatılması Çözüm hayata geçirilmesi Kazanımların Sürekli ve Güncel kılınması

28 Dünya ERP Pazarında Durum
ERP dünya pazarında Lider Konumdaki Firmalar (Gartner Dataquest 2002 yılı verilerine göre) SAP (%25) Oracle (%7,9) PeopleSoft (%7,6) Sage J.D.Edwards Lawson Microsoft Dynamics AX Great Plains/Solomon Invensys (BaaN) IFS

29 Türk ERP Pazarında Durum
Türkiye’de ERP pazarında Lider Konumdaki Firmalar SAP Oracle GlobalSoft IAS-CANIAS NETSİS LOGO BUSINESS SOLUTIONS Microsoft Navision IFS

30 Dünya’dan Rakamlar Dünyada 2003 yılında ERP pazarı 9.44 milyar dolar olarak gerçekleşti, Türkiye’de bu rakam 28 milyon dolar seviyesinde yıl sonu tahminleri ise dünya ERP pazarı 9.7 milyar dolar civarında gerçekleştiği yönünde.

31 Türk Erp Pazarı Ne Durumda
ERP yazılımları sektöründe dünya liderleri elde ettikleri uluslar arası tecrübeler sayesinde ülkemizde ilk girenler oldular. Bu avantajlarını ürünlerindeki yerelleştirme dönüşümlerini gerçekleştirebildikleri ölçüde devam ettirdiler. NETSİS, LOGO, IAS gibi yerli oyuncular “Muhasebe Paketi” konseptinden ERP kavramına taşımada gösterdikleri dinamik yapıları sayesinde Türkiye ERP pazarında varlık göstermeyi başardılar. Türk firmaları teknoloji ve yerel mevzuata uygunlukları açısından yabancı şirketleri yakaladılar ve bazı konularda geçtiler. Bununla birlikte Türkiye’nin en büyük 500 firmasından sadece 50 kadarı ERP yatırımlarını tamamladı. Başka bir deyişle Türkiye bu konuda henüz doyuma ulaşmış değil.

32 Türk Erp Pazarı Dünyada küçülme eğiliminde olan ERP pazarı Türkiye’de doyuma ulaşmadığından büyük bir büyüme potansiyeline sahip. Yerli ERP oyuncuları bu durum karşısında üstünlüklerini arttırmak ve hatta yurt dışına açılmak için yoğun pazarlama faaliyetleri yürütmekte. Türk pazarı 2000 yılında 20 milyon $, 2002 yılında ise 25 milyon $ hacme erişti yılında bu rakam bakım anlaşmalarıyla birlikte yaklaşık 30 milyon dolar oldu.

33 Türk Erp Pazarındaki Ürünler
SAP : 2002 yılında % 25.1’lik pazar payıyla ERP pazarının dünya lideri durumundadır yılında da pazar payını arttırarak liderliğini korumuştur. SAP, Türk pazarının da lideridir. IDC’nin 2001 verilerine göre pazardaki payı % 36.3 ve kullanıcı sayısı Yaklaşık 230 firma tarafından tercih edilmiş durumda.

34 Türk Erp Pazarındaki Ürünler
Oracle : Türk pazarında da önemli bir paya sahip olan Oracle. Türkiye’de Oracle ERP ve SCM, CRM ve diğer e-iş uygulamalarını 110 civarında şirket kullanıyor. Kurumsal ticari portal, veri ambarı ve analitik CRM çözümleri ile bu sayı 200’lere çıkıyor.

35 Türk Erp Pazarındaki Ürünler
Globalsoft : ERP sektörünün önce gelen firmalarından J.D.Edwards, dünya çapında 100’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. 300’den fazla iş ortağı var, ayrıca cirosu 1 milyar dolar civarında. Türkiye’de kullanan firma sayısı ise 30’un üzerindedir.

36 Türk Erp Pazarındaki Ürünler
IAS : Almanya’da kurulan bir Türk firması. İlk büyük müşterisi olan Siemens AG’ den sonra kurumsal çözümler ihracatı konusunda büyük bir gelişme kaydetti. Türkiye’de 50’den fazla müşterisi ve 3000’den fazla kullanıcısı var yılında, tüm dünyada ve Türkiye’de 10 firma IAS ERP ürünü müşteri portföyüne dahil oldu. IAS, yeni ERP versiyonu CANIAS ile de pazardaki payını güçlendirmeyi hedefliyor.

37 Türk Erp Pazarındaki Ürünler
LOGO: Kurulduğu günden bu yana sektöründe ürünlere, hizmetlere, iş süreçlerine getirdiği yeniliklerle Türk Yazılım Sektörü'nün sürükleyici, yenilikçi lideri olmuştur yılında halka açılan Logo, Türkiye’nin halka açılan ilk bilişim şirketidir. Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya’da birçok ülkenin diline, iş pratiğine ve yasal mevzuatına uyarlanan ürünleri, ilgili ülkelerdeki kendi şirketleri tarafından ya da tam yetkili distribütörleri tarafından verilmektedir. Logo’nun ERP çözümlerini kullanan 150 müşterisi bulunuyor. Bunun dışında planlama işlevlerini kullanmayan kadar ERP müşterisi mevcut.

38 Ve NETSİS… Kurumsal yazılım pazarının öncü kuruluşu Netsis, Türk mühendislerinin gücüyle çağdaş ve uluslararası kriterlere uygun çözümler geliştirerek, bugün 150 çalışanı ve 40 çözüm ortağı, 30 bini aşan müşterisi ve 200 binin üzerinde kullanıcısına hizmet veriyor. Ayrıca, ERP düzeyi 200 müşterisi bulunuyor. Yüzde 100 Türk sermayeli Netsis, geliştirdiği e-iş çözümlerinin yanı sıra, eğitim, uygulama ve danışmanlık hizmetleri de sunuyor. Netsis, önümüzdeki dönem için KOBİ’lere odaklanıyor. About Netsis Netsis Software Initially founded in İzmir in 1991, Netsis provides its services countrywide through its İstanbul and Ankara,Urla and İTU offices today. Focusing its business conduct on its initial scope, Netsis dedicated its business activities on developing business software since its first day. Netsis today, together with its 40 Solution Partners and widespread network of authorized sellers, provides solutions services to 27,000 customers countrywide...

39 NETSİS Türkiye,de "Yeni Nesil ERP" sunan ilk şirket
Microsoft ve Oracle’ın çözüm ortağı 1000’in üzerinde Sertifikalı Uzman ERP Danışmanı 500 partner firma kullanıcı Türkiye’nin en büyük yazılım firmalarından 2007 yılında %30 daha büyüme hedefi 3 yılda ihracattan 10 milyon USD gelir elde etmeyi planlıyor Avrasya ülkelerinde hizmet veriyor (Tahran, Bakü, Hartum…) Proje başarı oranı yüzde 97 Uluslararası arenada kabul görmüş PIECES yöntemi kullanımı %100 Türk sermayeli ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası

40 Neden Netsis ERP? Kalite, teknoloji, yenilik, verimlilik ve insan odaklı, sorumluluk sahibi bir yönetim anlayışı ile müşterilerine yüksek değerler sunabilmek, Müşteri memnuniyeti ve mükemmeliyetçilik ilkesi, Kurumsal müşteri ve uluslararası uygulamalarda deneyimli, Türkiye çapında, sertifikalandırılmış 1000’i aşkın ERP danışmanı bulunması, Eğitim kurumları ile geliştirilen ortak projeler ile hem sektörün gelişmesini sağlamak hem de ara eleman yetiştirmek. Yaygın iş ortağı örgütlenmesi, Kullanımı, uyarlaması kolay ve çabuk, Diğer yazılımlar ile çevrimiçi ve gerçek zamanlı (on-line - real-time) çalışma esnekliği, Proje geliştirme ve yönetimini uluslararası standartlarda yöntemlerle analizlere dayandırması, Kullanıcı isteklerinin değerlendirilmesi ve genelleştirilmesi, Yerel çözüm, destek hızı ve mevzuat uygunluğu. Kalitesinden ödün vermeden müşteri odaklı hizmet vermesi NOD Sınav sistemi ve kanal yapısı ile Türkiye’de fark yaratıyor olması

41 Kurumsal Yazılım Uzmanı
Kurumsal Yazılım Uzmanı Software applications, local software in particular, were first introduced only years ago as automation systems that facilitate accounting functions with limited management support systems. In those years, the accounting departments of companies used to keep all the records of the company, even issued the documents like the invoices, etc. Almost any operation that can be defined as corporate application would be handled manually. With the improvements introduced through the years, we learned about the ERP (Enterprise Resource Planning), a concept almost a classic today. We can illustrate Enterprise Resource Planning as the integrated whole of all the applications of an enterprise, an integrated whole where all operations conducted from receipt of customer orders to shipment. When evaluated under integrated business solutions, these applications fall under the topic of production planning applications, i.e. product trees, product routing, material requirement planning, capacity planning, production flow control and quality control. Under the topic of logistics and sales applications, on the other hand, are warehouse-branch inventory management, distribution modules, and under finance applications are bank, current accounts, accounts, promissory note/check applications. Under general ledger applications are accounting, inflationary accounting, and cost accounting. Additionally, human resources and inventory management systems are under the topic of integrated business solutions. With the newly emerging economical process, however, requirements reached different levels. Companies now desire to go beyond the existing integrated systems. Today, fast and correct flow of work not only became a standard, but also technology is expected to provide companies with solutions that introduce strategic competitive advantages. In line with the new developments, we should particularly mention some applications, which new tendencies frequently refer. Applications as Customer Relations Management, Supply Chain Management, Workplace, and Marketplace are the decision support systems that provide companies with facilities that exceed the above-mentioned solutions that are merely integrated, and furthermore advance their productivity and profitability. Today, these notions constitute the basic concepts of modern business conduct. In order to achieve the success of their business models, all enterprises that endeavour to maintain their existence in the new economy, exploit the advantages offered by technology in outperforming their competitors by distinguishing their corporate strategies. Netsis follows the stunningly fast improving technologies of our day and thus applies to its products according to the needs and requirements of the domestic market. Supporting our customers in creating their competitive advantages is our priority objective.

42 NETSİS BUSINESS SOLUTIONS KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİ
Tüm Türkiye’de KOBİ’lerle buluşuyoruz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 2007 yılı boyunca KOBİ’leri Türkiye’nin çeşitli illerinde, bilgi ve hizmet üreten çözüm ortaklarıyla buluşturmak amacıyla düzenlediği KOBİ Bilgi ve Eğitim Fuarları’nda KOBi’lerle buluşuyoruz. Kobi Bilgi ve Eğitim Fuarları (KOBİF), yeni girişimcilere yardımcı olmak, mevcut işletmelerin vizyonunu genişletmek, üretim, dış ticaret, markalaşma, belgelendirme, finansman, pazarlama, fuarlar, iç ve dış yatırım olanakları gibi konularda bilgi gereksinimlerini karşılamak amacıyla KOBİ’leri ve ilgili tüm tarafları biraraya getiriyor. KOBİ’lerin aradıkları tüm sorularına yanıt bulabildikleri bir zemin yaratan fuarlarda hedefimiz, KOBİ’lere yönelik bilişim çözümlerimizi sunmak. Türkiye’deki 13 ilde KOBİ’lerle buluşan uzmanlarımız, kurulan standlarda KOBİ’lerin, bilişim yatırımları ve Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) hakkındaki tüm sorularını yanıtlıyor. 2007 yılında e – iş kapsamında düşünülebilecek her çeşit uygulamanın KOBİler tarafından kolaylıkla kullanılabilmesini sağlamak öncelikli hedefimiz olmakla birlikte, KOBİF fuarları, özellikle Anadolu’da, bölgeye yapmış olduğumuz yatırımları ziyaretçilere ve iş ortaklarımıza aktarma fırsatı sunuyor. KOBİF fuarları Ankara ve Adana ayaklarından sonra; 9-10 Mart İzmir, Mart Bursa, 6-7 Nisan İstanbul, Nisan Gaziantep, Nisan Kayseri, 8-9 Haziran Malatya, Haziran Konya, 6-7 Eylül Çorum, Eylül Eskişehir, Ekim Denizli ve Kasım Adapazarı ile sürecek.

43 BAŞLIKLAR 1 NETSİS 2 ÜRÜNLER 3 HİZMETLER

44 1 NETSİS 2 Ürünler 3 Hizmetler

45 NETSİS Tarihçesi 16. Yıl %100 müşteri memnuniyeti 2007 yılında, Türkiye'deki liderliğimizi, kanalımıza yatırım yaparak nitelik ve nicelik bakımından büyüterek koruyor olacağız. %100 müşteri memnuniyetinden kesinlikle ödün vermeme ilkemizi, 2006’da ERP projelerinin verimliliğinin ölçümlenmesi için geliştirdiğimiz metodolojiler ile sağlamlaştırdık. Proje sonuçlarının, performans, karlılık, ve müşteri memnuniyeti artış oranı ile; maliyet ve süre düşüş oranı gibi kriterlerle somut olarak ölçülebilmesini sağladık yılı, bu metodolojilerin iş ortaklarıyla paylaşıldığı ve onların kanalıyla ulaşılan müşterilerin %100 memnuniyetlerinin devamının sağlanacağı bir yıl olacktır. 2010’da ihracat hedefimiz 10 milyon dolar Geleceğe ilişkin pazar beklentilerimizi de açıkladığımız plandaki 2010 yılı hedeflerimiz ise şöyle; 2007 yılında 2 milyon dolar olan yurt dışı gelir beklentimizi 10 milyon dolara, Türk Cumhuriyetleri ve körfez ülkelerininde faaliyetlerimizin sürmesi ile ihracat gelirlerimizin ciro payını %10’dan %50 seviyesine çıkartmak. 2007 Stratejik iş planından çarpıcı başarı oranlarımız Netsis kullanıcı sayısı 200 bin üzeri Netsis kullanan şirket sayısı 27 bin üzeri Netsis iş ortağı kanalı 400 üzeri Proje başarı oranı %97; Ölçüm Yöntemi : PIECES (uluslararası arenada kabul görmüş proje başarısı değerleme yöntemi; “performans, karlılık, müşteri memnuniyetindeki artış, maliyet, süredeki düşüş” gibi kriterlere göre somut ölçüm sistemi) Çağrı Merkezi’ne iletilen müşteri sorunlarını bir haftada kapatma oranı % 100. Diğer kanallardan gelen müşteri sorunlarının bir haftada memnun düzeyine çekilerek kapatma oranı % 90. 1991 Kuruluş 1994 Professional 4 versiyonu piyasaya çıkışı 1994 Opel Türkiye maliyet muhasebesi ve MRP uygulamalarının devreye alınması 1997 Ericsson Türkiye otomasyon projesi 1999 Windows versiyonlarına geçiş 2001 Netsis Hakkında İzmir'de Başlayan Yolculuk Kurumsal yazılım pazarının öncü kuruluşu Netsis, Türk mühendislerinin gücüyle çağdaş ve uluslararası kriterlere uygun çözümler geliştirerek, bugün 150 çalışanı ve 40 çözüm ortağı, 30 bini aşan müşterisi ve 200 binin üzerinde kullanıcısına hizmet veriyor.  Merkezi İzmir’de olmak üzere İstanbul, Ankara, Azerbaycan, Mısır, Ukrayna, İran ofislerinde ve Urla ile İTÜ’deki teknoparklardaki ar-ge üslerinde faaliyetlerini sürdüren Netsis, kullanıcılarına iş süreçlerinin otomasyonuna yönelik bütünleşik çözümler sunuyor. En önemli misyonu Türkiye’den dünyaya yazılım ihraç etmek olan Netsis’in, kurumsal kaynak planlamasından satın alma ve dağıtıma, malzeme yönetiminden üretim planlamaya, insan kaynaklarından müşteri ilişkileri yönetimine uzanan geniş bir çözüm yelpazesi bulunuyor. Yüzde 100 Türk sermayeli Netsis, geliştirdiği e-iş çözümlerinin yanı sıra, eğitim, uygulama ve danışmanlık hizmetleri de sunuyor. Deneyimi, KOBİ uygulamaları, her işletmenin yapısına kolayca  uyarlanabilecek ürünleri  ve özellikle satış sonrası destek hizmetiyle öne çıkan Netsis, aynı zamanda Türkiye’de “yeni kuşak ERP”yi ilk kez geliştiren ve sunan şirket oldu.  Türkiye’deki ilk “yeni nesil ERP” Netsis’ten Türkiye’nin en büyük şirketlerine hizmet veren Netsis, büyük oyuncuların yanı sıra, küçük ve orta ölçekli işletmelere de küresel rekabette söz sahibi olmalarını destekleyecek çözümler sunuyor. Sektör / şirket bazındaki gereksinimlere özel çözümler, mevzuat değişiklerine bağlı uyarlamalar gibi güncel konulardaki manevra hızıyla rakiplerini geride bırakan Netsis, deneyimi, referansları ve “yeni nesil ERP” ürün ailesiyle öne çıkıyor. Netsis yeni nesil ERP çözüm ailesi, Standard ve ses tanıma, radyo frekanslı kimlik belirleme, uydudan konum bulma gibi geleceğin teknolojilerini kurumsal uygulamalarla bütünleştiriyor. E-imza, e-bankacılık uygulamaları, RFID, sesli yanıt sistemleri gibi özellikler de, ERP çözümleri içinde ilk kez ürünleriyle destekleniyor.          Netsis ayrıca, her biri kendi alanında uzman, bilişim sektörünün sekiz öncü kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Platform 360 üyeleri arasında yer alıyor. Yaratılan sinerji ile özellikle küresel pazarlarda Türk bilişimcilerinin daha çok söz sahibi olmalarının hedeflendiği oluşum, son yılların en önemli stratejik işbirliklerinin başında geliyor          Müşterilerine ERP sistemlerini baştan sona sunabilecek teknoloji ve ürün kapsamına sahip Netsis'in Uzman ERP danışmanı sayısı 2006 yılında 1000'i aşarak bir rekora da imza attı. ERP düzeyi MILLENIUM OPEN Microsoft 2001 yılı En İyi Ticari Yazılım Ödülü 2003 e-Ürünler, FUSION Serisi 2006 ERP Düzeyi: FORERUNNER, NDI, NET-IK

46 NETSİS is a Member Netsis Technology Solutions:
Enterprise Resource Planning – ERP Supply Chain Management – SCM Customer Relationship Management – CRM Supplier Relationship Management - SRM Product Life Cycle Management - PLM Human Resources Management - HRM Warehousing & Business Intelligence E-Business – B2B, B2C, G2C, B2E Enterprise Integration Mobile Business Solutions Radio Frequency Identification - RFID Location Based Information Systems Speech Technologies Netsis Industry Based Technology Solutions: Logistics Business Solutions Retail Business Solutions Automotive Business Solutions

47 Teknoloji ve Ürün Stratejisi
Teknoloji Stratejisi Açık platform Veri tabanı Sistemleri Yüksek performans En düşük sahip olma maliyeti Yaygın Add-On Desteği Ürün Stratejisi İleri güvenlik sistemleri Easy PlugIn Support Bilgi yönetim portalı ULUSLARARASI ÖZELLİKLER Kullanımı kolay ve açık,

48 1 NETSİS 2 Ürünler 3 Hizmetler

49 Ürünler NETSİS: Kalite, teknoloji, yenilik, verimlilik ve insan odaklı, sorumluluk sahibi bir yönetim anlayışı ile müşterilerine yüksek değerler sunabilmek için çalışır.

50 MOBİL İŞ ÇÖZÜMLERİ ve e-Netsis
NETSİS Ürünler NetLite Entegre W3 Standard ForeRunner + ORACLE HRM İnsan Kaynakları BORDRO Organizasyon Personel MOBİL İŞ ÇÖZÜMLERİ ve e-Netsis İthalat-İhracat Fonksiyonları NETSİS ADD-ON CRM,SCM,SRM,PLM İleri Üretim Sabit Kıymet KOBİ ERP DÜZEYİ Netsis Ürünlerinin Genel Özellikleri Netsis’in “Fusion Ailesi” ne katılan yeni yazılım çözümleri, ve çok fonksiyonlu kullanım özelliği ile küresel ticaretin kaçınılmaz iş süreçlerinden biri olan web tabanlı uygulamaları desteklerken işletmelerin hem hayatını kolaylaştırıyor, hem de verimlilik ve karlılığını yükseltiyor. Dijital ortamda şekillenen bugünün küresel iş dünyasında, olmazsa olmaz ana omurga niteliğini taşıyan İnternet alt yapıları, işletmeler arasındaki temel alışveriş biçimlerinden biri olan B2B için de kaçınılmaz bir gereklilik.    Netsis, Türk ticaret hayatına giren yeni standart uygulamalardan biri olan e-imza ile sözleşme, sipariş süreçleri, bordrolama gibi pek çok konuda firmalara hızlı, pratik ama güvenilir çözümler sunuyor. Yenilenen Alt yapı Fonksiyonları kapsamında geliştirilen bir başka özellik olan Netsis Dinamik Kodlama, işletmelerin gerek duydukları tüm script yazma ve programlama ihtiyaçlarına cevap veriyor. Belirlenen bir ortak kod sayesinde (kütüphane Kodu) her yerde tanımlanan şekilde de kullanılabiliyor.    Netsis’in yeni, öncü web ürünleri olan Standard, NDI (Netsis Data Inspector)  fonksiyonu sayesinde, işletmelere ait veri giriş ekranlarının tasarlanması sağlanıyor. Bu tasarlanan ekranlar web de yayınlanabiliyor.  Tasarımların kullanıcılar açısından basit bir biçimde yapılmasını sağlamak amacı ile kolaylıklar içeren NDI özelliğinde; ekran tasarlamanın yanı sıra rehber ve rapor tasarlamak gibi fonksiyonlar da mevcut. Aynı anda birden fazla veritabanı ile çalışma özelliğine sahip NDI (Netsis Data Inspector) ile Netsis paketleri dışında ihtiyaç duyulabilecek uygulamalar tasarlanarak kullanılabiliyor, uygulamada kullanılacak ekran ve raporların tasarımları NDI ortamından yapılabiliyor.    Üretimden dağıtıma ve hizmet sektörüne kadar uzanan geniş bir yelpazede, müşteri odaklı her işletmenin ihtiyaç duyduğu çözümleri de sunan Netsis, örneğin “Metinden Sese-Text to Speech” fonksiyonu sayesinde, müşterilerine sesle verecekleri komutları klavyeye ihtiyaç duymadan gerçekleştirebilme olanağı veriyor. Bilginin en stratejik ham madde olduğu gerçeğinden hareket eden Netsis, yeni yazılım çözümleri ile mobil yaşam kolaylığına katma değer sağlayarak bilgiye her yerden, her araçla ve her zaman güvenli bir şekilde ulaşılma imkanı da sunuyor.   Özellikle geniş bir coğrafyada dağıtım, zamanında teslim ve sipariş konularında faaliyet gösteren işletmelere Netsis’in sunduğu çözümler arasında, “Geocode” uygulaması ile harita üzerinden müşteri siparişlerini izleme, il ve ilçe ölçeğinde görselleştirme, adres bulma, rota oluşturma, dağıtım planlaması ve satış analiz raporu alma gibi birçok özellikleri saymak mümkün.  Bu özelliklerin yanı sıra sayısal harita destekli analiz ve raporlama sistemi, sayısal harita bilgileriyle adres doğrulama, uydu görüntüsü, ulaşım için harita desteği (akıllı ulaşım) ve GPS destekli araç takip ve rota planlama gibi daha pek çok uygulamayı ihtiyaç sahibi işletmeler için kolaylıkla hayata geçiriyor. Netsis, farklı bir özellik olan SMS fonksiyonu ile de,  müşterilere SMS gönderme olanağına erişiliyor. Örneğin tahsilât, fatura girişleri ve kayıt girişleri gibi süreçlerde bilgilendirme mesajları atabilmeyi sağlayan SMS özelliği, firmaların stok durumlarından, müşterilerin değişen risk limitlerine kadar olan bilgileri SMS yolu ile iletmeye imkân tanıyor. Kullanım alanı bu kadarla da sınırlı kalmayan SMS hizmeti ile kampanya, duyuru SMS'leri veya her ay sonundaki bakiye listelerini mesaj olarak paylaşmaya yardımcı oluyor. İşte bu iş yapış biçimleri arasında bulunan B2E ihtiyaçlarını da içeren elektronik ortamdaki bordro izleme, özlük bilgileri girişi, yönetmelik/duyuru sistemi, başvuru/işe alma gibi fonksiyonlarda da Netsis, işletmelere sunduğu çözümlerle büyük kolaylıklar sunmaya devam ediyor. E-Netsis - IK.Net fonksiyonu ile, işe alma işlemlerini daha kolaylaştıran özellik sayesinde yeni ürünlerdeki özgeçmiş oluşturma sayfası internete açıldığında, adaylar CV’lerini oluşturarak pozisyonlara ait görev tanımlarını karşılaştırıp sonuçların ile gönderilmesi sağlanıyor. Bununla kalmayıp  işe alım için adaylarla görüşme de bu özellik sayesinde ayarlanabiliyor.   E-Netsis - IK.Net özelliği sayesinde her çalışan planladığı izin tarihlerini girerek, yöneticilerinin onayları doğrultusunda, izin tarihleri kesinleşerek ve yenilemelerin takip edilmesi gerçekleştiriliyor.

51 1 2 3 NETSİS Ürünler Hizmetler GİRİŞ
Değişen ülke koşulları, anlık bilgi ve güvenlik günümüzün iş ortamında rekabete karşı en önemli faktörleri oluşturmakta. Kullandığınız yazılım bunları size veremiyor ya da adapte olamıyor ise rekabetteki avantajınız git gide azalıyor demektir. Başarıya ulaşabilmek için ülke koşullarına adaptasyonda vakit kaybetmeden, güvenli bir şekilde, hızlı maliyet yönetimi ile üretim yapmak ve rekabetteki yerinizi kapmanız lazım. Bu rehber size sadece yol göstermek için tasarlanmıştır. Yukarıda bahsedilen önemli başarı kriterlerinin firmanız açısından ne kadar önemli olduğunu rakamlar ile ifade ederek, kullanmakta olduğunuz yazılımın ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığını tespit etmek amacı ile geliştirilmiştir. 4 ayrı bölümden oluşan soruları cevaplayarak, cevapların yanındaki rakamları ilgili kutulara doldurmanız gerekmektedir. Her bölüme ait soruların toplamını da, bölüm sonlarındaki ara toplam sahalarına yerleştiriniz. Toplam puanınızı ise ara toplamları toplayarak bulabilirsiniz. Değerlendirme bölümünde ise, aldığınız puanın denk geldiği aralığa göre bir değerlendirme bulacaksınız. Daha detaylı bilgi için her zaman adresinden bize ulaşabilirsiniz. Netsis Yazılım Türkiyeli Kurumsal Yazılım Uzmanı 3 Hizmetler

52 Hizmetler Netsis Danışmanlık Hizmetleri
Değer Katan Teknoloji Hizmetleri Uygulama Danışmanlığı (satın alma, ürün geliştirme, planlama ve lojistik gibi kritik süreçlerinde tedarikçileri ile olan tüm ilişkilerinizi içeren yönetim) Implementasyon ERP Proje Yönetimi Mobil İş Çözümleri İş Ortakları Add-On Çözümleri e-İş Çözümleri (B2B, B2C, G2C, B2E) e-Tedarik Zinciri-Supply Chain Management Replikasyon Hizmetleri Bakım ve Destek Hizmetleri Versiyon Geçişleri Yeni Ürün Eğitimleri Müşteri Hizmetleri 7x24 Tele Destek On-line Web Destek Database SQL Desteği  Veritabanı Danışmanlığı

53 1 NETSİS 2 Ürünler 3 Hizmetler

54 NETSİS Sertifikası Sahibi Neler Yapabilir?
Kurumsal Çözüm Ortağı Netsis'in tüm ürünlerini satma ve hizmet verme yetkisine sahip, bünyesinde en az 6 Netsis sertifikasına sahip eleman bulunduran. Ek yazılım geliştirme ve bütünleyici çözümlere sahip olan, satış sonrası uyarlama ve eğitim hizmetleri veren çözüm ortaklarıdır Çözüm Ortağı Fusion Standart ve Entegre W3 ürün kategorisindeki tüm ürünleri ve ilgili modülleri satma ve hizmet verme yetkisine sahip, bünyesinde en az 5 Netsis sertifikasına sahip eleman bulunduran ve satış sonrası uyarlama ve eğitim hizmetleri veren çözüm ortakları Yetkili Satıcı Bir Netsis Çözüm Ortağına bağlı olarak çalışan, Entegre W3 ürün kategorisindeki tüm ürünleri ve ilgili modülleri satma ve hizmet verme yetkisine sahip, bünyesinde en az 1 Netsis sertifikasına sahip eleman bulunduran yetkili satıcılardır. Yetkili Eğitim Merkezi Netsis sertifikasına sahip eleman ihtiyacını karşılamak, lise ve dengi okullardan mezun gençlere iş imkanı yaratabilmek amacı ile kalifiye eleman yetiştirmek üzere yetkilendirilen eğitim merkezleridir.

55 Referanslarından Bazıları
Türkiye'nin bilişim sektöründeki en büyük organizasyonu olan Platform 360, proje yönetim 'know-how', iş mükemmelliğini ve "kazan - kazan - kazandır" ilkesini esas alan yönetim anlayışı ile İş Çözümlerini, Dış kaynak ve danışmanlık hizmetlerini ve ürünlerini müşterilerine sunuyor. Bilişim teknolojileri ve telekomünikasyon çözümleri konusunda dünyanın en büyük organizasyonlarında olan Platform360, bilişim sektöründe uluslararası bir buluşma noktasıdır. Türkiye'den dünyaya Bilişim ihracatı yapmayı misyon edinen Platform 360 bu konuda ilk adımları attı ve yurtdışı projelerine Romanya , Azerbaycan ve İran ile başladı. Türkiye'nin bilgi teknolojileri alanında sahip olduğu bilgi ve deneyim birikimini uluslararası bir arenaya taşımak amacıyla yola çıkan "Platform360", müşterilerine zaman ve maliyet avantajı yaratmayı ve her sektörden müşterisinin her türlü bilgi sistemleri ihtiyacını tek noktadan karşılamayı hedeflemektedir İran’da atılımlarımız sürüyor NETSİS olarak Pars Netsis Samaneh Kish adıyla İran’da faaliyet gösteriyoruz ve bu bölgede iRAN Cola, Yek-o-Yek Meyve Suları, Iran System gibi yerel markaların yanı sıra, Adopen, Artser gibi Türkiye kökenli şirketlerin İran operasyonlarını da otomatize ediyoruz. 2005 yılından bu yana İran’a ihracat yapan firmamız, ülkenin yasal mevzuatlarına uyumlu olarak ve İngilizce’nin yanı sıra Farsça olarak da kullanıma sunduğumuz çözümlerimizle İran pazarında yaygınlaşmaya devam ediyor. iRAN Cola, dört üretim tesisi ve 14 deposunu entegre etti Netsis’in İran’daki kullanıcılarından iRAN Cola, dört üretim tesisi ve 14 bölgedeki depolarıyla kola üretim ve dağıtımı yapıyor. iRAN Cola, sipariş toplama, sevkiyat, tahsilat, fiyat politikası belirleme ve kampanya düzenleme işlemlerini Netsis çözümleri ile yürütmeye başladı. Projenin 600 plasiyerin kullanımına sunulması hedefleniyor. 1 & 1 (Yek-o-Yek), iş süreçlerini Netsis ile yönetiyor İranlı bir holdingin meyve suyu üreticisi 1 & 1 (Yek-o-Yek) isimli şirketi de, üretim takibi, kalite kontrol, maliyet muhasebesi, tedarik ve dağıtım süreçlerini Netsis üzerinden takip ediyor.  Iran System, anlık üretim fırsatlarını izleyebiliyor Elektronik, yazılım ve araç klimaları üzerine uzmanlaşmış bir holding olan Iran System de, malzemenin müşteri tarafından sağlandığı projelerdeki teslim tarihi sapmalarını Netsis ile en aza indirgedi. Üretim tezgahlarının doluluğunu Netsis İleri Üretim Planlama modülüyle optimize eden Iran System, anlık üretim fırsatlarını da aynı sistem üzerinden değerlendirebiliyor. Adopen ve Artser dış ticaret işlemlerine hız kazandırdı Öte yandan Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden PVC pencere ve kapı sistemleri üreticisi Adopen ile giyim, döşemelik ve ayakkabılık deri üreticisi Artser de, İran operasyonlarını mevcut Netsis sistemlerine entegre etti. Böylelikle, yurtdışındaki temsilcilik, tedarikçi ve müşterileriyle entegre bir sistem üzerinde çalışmaya başladılar. Himalia iş süreçlerini güçlendirdi Küresel arenada, ev tipi soğutucu üretimi konusunda faaliyet gösteren Himalia ise, İran’daki tedarik, üretim planlama, kalite kontrol, ürün maliyetlendirme ve satış süreçlerini Netsis ile güçlendirdi.

56 Industry Focus & Customers Companies forming Platform 360 have accomplished numerous big scale projects which led Platform 360 to gain distinctive sector-specific know-how.

57 AYOSİS YAZILIM 2005 yılında Netsis İş Çözümleri üretmek amacıyla Selçuk Üniversitesi Teknokent Bölgesinde Kurulan Ayosis Yazılım. Kurulduğu günden itibaren özellikle Netsis kullanan Kurumlara yönelik özel projeler geliştirmektedir. Türkiye’de Netsis için Outsource kod geliştiren sayılı şirketlerden olan Ayosis yazılım, 2006 yılında Türkiye karton ihtiyacının %60 ını karşılayan Kartonsan firması için Sipariş, Üretim Planlama, Depo Yönetimi ve Sevkıyata kadarki iş süreçlerini fabrika içi tezgahlarla entegre kullanan yazılımları geliştirmiştir. Mamul Barkod Etiketlemesi ve El Terminallerinin de kullanıldığı proje tamamen Netsis Kitaplıkları kullanılarak geliştirilmiş ve Netsis’ e teslim edilmiştir. Üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, elektronik ortamda sipariş toplanması ve üretim planlama süreçlerini de kapsayan özel uyarlama projelerine 2007 yılında ağırlık verilmiştir. Netsis Perakende sektörü çözümleri konusunda da uzman olan Ayosis yazılım. Özellikle Zincir mağazaların tek noktadan yönetilmesi ve tedarik zinciri organizasyonlarının sektöre özel uyarlanması – POS cihazları haberleşmeleri konularında hizmetler vermektedir. 2006 yılından itibaren Microsoft Partner Program ISV üyesi olan Ayosis yazılım. Microsoft teknolojileri kullanarak ürünler geliştirmektedir. Türkiye’de “nedir?” konseptinde bir ilk olarak yayın hayatına başlayan forum ve bilgi portalının ana sponsoru olan Ayosis, Netsis kullanıcılarının buluşma noktasını oluşturmanın gururunu da yaşamaktadır. Türkiye’de ETA programından Netsis e aktarım yazılımını geliştiren ilk yazılım şirketi olan Ayosis, NetCopy, NetCopyOnline, NetSayım, NetSirket ve AxOfis gibi uygulamalarını da Netsis ile birlikte çalıştırmaktadır. Kuyumculuk sektöründe kullanılmak üzere geliştirilen AxGold uygulaması ise, tek mağazalı işletmelerden çok şubeli kurumlara kadar geniş bir spektrumda hizmet verene barkodlu satış yazılımıdır. ALTIN, NAKİT, HURDA, PIRLANTA, MAMUL ve BANKA modüllerini de içeren paketin Enterprise sürümü Netsis ile entegre çalışabilmektedir.

58 AYOSİS YAZILIM ÜRÜNLERİ
MICROSOFT SQL SERVER VERİ TABANI SİSTEMİ WINDOWS ARAYÜZÜ NETSIS PAKET PROGRAMI İLE ENTEGRE EDİLEBİLME MICROSOFT OFFICE ÜRÜNLERİ İLE TAM ENTEGRASYON

59 AYOSİS ÜRÜNLERİ ERP UYARLAMA PROJELERİ
MRP PROJELERİ – ÜRETİM OTOMASYONLARI MOBİL İŞ ÇÖZÜMLERİ MAĞAZACILIK UYGULAMALARI BARKODLU KUYUMCULUK PAKETLERİ

60 AYOSİS YAZILIM KADROSU
Netsis Onaylı Destek Uzmanları Yazılım Uzmanları Bilgisiayar Mühendisleri Endüstri Mühendisleri Üniversite Öğretim Üyelerinden Danışmanlar Sektörsel Uzmanlıklara Sahip Mali Müşavirlerden alınan danışmanlık

61 SEKTÖREL ÇÖZÜMLER GİYİM ve KONFEKSİYON MAĞAZALARI
KİTAP/KIRTASİYE MAĞAZALARI MARKETLER TEKNOLOJİK ÜRÜN MAĞAZALARI ÖN MUHASEBE TUTMAK İSTENEN TÜM MAĞAZALAR (STOK, CARİ, FATURA, PERAKENDE SATIŞ)

62 AYOSİS ÇÖZÜMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
RENK VE BEDEN KARTELASI OLUŞTURABİLME RENK-BEDEN UYGULAMASINDA BARKOD DESTEĞİ RENK-BEDEN VE İLAVE ÖZELLİK KODLARININDA BARKODLU DESTEKLENMESİ IBM GENIUS KASALAR İLE ÇALIŞABİLME IBM ENTRY01 YAZARKASA DESTEĞİ SHARP 227 T MODELİ DESTEĞİ BARKODLU HIZLI SATIŞ YAPABİLME TERAZİDE TARTILAN ÜRÜNLER BARKOD DESTEĞİ ZEBRA TLP 2844 BARKOD YAZICI DESTEĞİ ARGOX BARKOD YAZICI DESTEĞİ VE UYUMLU DİĞER BARKOD YAZICILARIN DESTEĞİ UZAK NOKTALARDAKİ MAĞAZALARIN MERKEZE ENTEGRASYONU MERKEZDEN UZAK NOKTA MAĞAZALARIN YÖNETİLEBİLMESİ FTP, E-POSTA ve ON-LINE BİLGİ GÖNDEBİLME SEÇENEKLERİ

63 TEŞEKKÜRLER AYOSİS YAZILIM TEKNOLOJİLERİ
S.Ü. TEKNOKENT BİNASI NO : 206


"TÜRKİYE’DE ERP YAZILIMLARI ve NETSİS ÇÖZÜMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları