Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
AKADEMİK GENEL KURUL TOPLANTISI 7 HAZİRAN 2011 REKTÖR VEKİLİ SAYIN PROF. DR. SEBAHATTİN BALCI’NIN TEŞRİFLERİYLE BU SUNUDA YER ALAN METİN, FAKÜLTEMİZ AKADEMİK PERSONELİNİN KATKI, GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİYLE HAZIRLANMIŞTIR.

2 Dünya ve Türk Uygarlıkları
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ Eğitim-Öğretim Kadrosu Öğretim Elemanı Birinci Sınıf İkinci Sınıf Prof. Dr. Ali Bahadır Vet. Anatomi I Vet. Anatomi II Latince Topografik Anatomi Prof. Dr. Hasan Hüseyin Dönmez Histoloji I Histoloji II Embriyoloji Prof. Dr. Nurcan Dönmez Rumen Fizyolojisi Biyokimya I Biyokimya II Klinik Hemotoloji Prof. Dr. AskarbekTülübayev Fizyoloji I Vet. Tarih ve Deo. Fizyoloji II Etoloji Prof. Dr. Ruslan Salıkov Farmakoloji -I Farmakoloji -II Ekoloji Doç. Dr. Sıyabek Tursunaliev Mikrobiyoloji I Mikrobiyoloji II Bakteriye l Aşılar İmmünoloji Doç. Dr. Kadırbay Çekirov Biyoteknoloji Genetik Prof. Dr. Gülbübü Kurmanbekova Medikal Kimya Medikal Biyoloji Doç. Dr. Gulnur Musuralieva Biyofizik Cipara Kıdıralieva İngilizce-Rusça(102) Aygül Elebaeva İngilizce-Rusça(203) İngilizce-Rusça(204) Astra sekenbaeva İngilizce-Rusça(101) Doç. Dr. Baktıbay Ablabekov Matematik II Murat Kocabekov Ata-Meken Tarihi I(151) Zuhra Altmışeva Ata-Meken Tarihi II(152) Yulya Nikollayeva Beden Eğitimi Aycarkın Saitkızı Bilgisayar Topçubek Turgunaliev Felsefe Dünya ve Türk Uygarlıkları EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAKÜLTEMİZİN AKADEMİK KADROSU Durumu Profesör Doçent Doktor Uzman T.C. K.C. Tam Zamanlı 4 1 - 3 Yarı Zamanlı Toplam 2 6

3 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ
2. Teknik -Teknolojik Altyapı, Fiziki Alt Yapı CİHAZ Mevcut Sayı Masaüstü Bilgisayar 11 Taşınabilir Bilgisayar 1 Yazıcılar Netbook Projeksiyon 1 (Randımanı Düşük) Fotokopi, Tarayıcı, Yazıcı Telefon Fotoğraf Makinesi 2 Fakültemiz öğretim elamanı Şamil SEFERGİL tarafından bir depo takip programı geliştirilmiştir. Çevrimiçi hizmet verecek olan bu program aracılığıyla fakültenin akademik personeli laboratuar alet, cihazları ile her türlü ilaç, kimyasal ve sarf malzemenin depoya ne zaman girdiği, miktarı, nerede ve ne kadar olduğu, kim tarafından ne zaman ve ne kadar kullanıldığı, miat durumu, stok miktarı gibi bilgilere ulaşabilecektir. Bu amaçla personel bilgisayarlarından birisi web sunucu olarak kuruldu (Apache Web Server, PHP ve MySQL uygulamaları) Fakültede halen 1 Dekan Odası, 1 Fakülte Sekreteri, Dekan Sekreteri ve Bölüm Sekreteri Odası, 1 Öğretim Üyeleri Odası ve 1 de Uzmanlar Odası olmak üzere toplam 4 oda bulunmaktadır. İletişim Fakültesi Binasının 5. katında Çay Ocağı olarak belirlenen 10,5 M2’lik kapalı alan acil laboratuar hizmetlerinin verildiği alana dönüştürülmüştür. İçinde ofisler, derslikler, laboratuarlar ve deponun yer aldığı 970 M2’lik prefabrike inşaat tamamlanmak üzeredir. Diğer yandan Eğitim-Öğretim yılından itibaren başlayacak olan klinik ders ve uygulamalarının yapılacağı 550 M2’lik prefabrike inşaat projesinin proje ihalesi yapılmış, projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır. Her iki prefabrike binanın da tefriş, klinik-laboratuar donanım ve teknolojik ihtiyaçları belirlenerek ve teknik şartnameleri hazırlanarak Rektörlük Makamı’na sunulmuştur. Amaca uygun olarak; fakültenin ana bina kompleksi de öğrenci ve çalışan refahı, hayvan refahı, eğitim-öğretim-uygulama ve klinik faaliyetleri, merkezi araştırma ve öğrenci uygulama laboratuarları, et ve süt teknolojileri uygulama ve eğitim birimleri, nekropsi-otopsi ünitesi, hayvan padokları, yönetim birimleri, öğrenci kantini ve okuma merkezi, konferans-kongre salonu, çevre düzenleme ve mimari tasarım gibi proje alanlarında ve kullanılacak malzeme ve teknolojinin nitelikleri ile ilgili teferruatlı bir çalışma ile proje yönetme ve yönlendirme faaliyeti yürütülmüştür. Bu projenin tamamlanması halinde, sadece bölgesinde değil, uluslararası alanda da marka olmayı ve uluslararası akreditasyonu hedefleyen bir veteriner fakültesi olmak için temel alt yapıya kavuşulmuş olacaktır. Proje ofisiyle, koordineli bir çalışma yürütülmektedir. Proje çalışmaları tamamlanmak üzeredir.

4 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ
3. Öğrenci İlişkileri ve Rehberlik Öğrencilerin motivasyon ve yönlendirilme çalışmaları kapsamında futbol, voleybol, basketbol, satranç, masa tenisi, dokuz korgol gibi çeşitli spor takımları kurulmuş ve uzman kadrosundaki öğretim elemanlarımızdan takım koordinatörleri tayin edilmiştir. Takım çalışmaları haftalık programlar halinde düzenli olarak yürütülmüştür. Bu kapsamda yıllık görev dağılımları ve sorumluları belirlenmiştir. 8 Ekim 2010’da Hazırlık Sınıfı ile tanışma toplantısı ve akabinde 1. ve 2. sınıf öğrencileriyle tanıştırma toplantısı, 16. Kasım 2010’da da 1. ve 2. Sınıf öğrencileriyle görüşme ve sohbet toplantıları yapılmıştır. Bunun dışında ders aralarında sınıf ziyaretleri yapılarak öğrencilerin sorunları dinlenmiştir. Yapılan toplantı ve görüşmelerde, “Manas Üniversitesi neden kurulmuştur, Veteriner Fakültesi’nin varlık sebebi nedir, milletimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Devleti neden bu yatırımları yapmaktadır, bu milletin yapmış olduğu fedakârlıkları karşılığında bugünün öğrencisi geleceğin mezunlarından hangi hizmetleri beklemek hakkı vardır” noktalarında öğrencilerimizin misyonu kavramalarını sağlamaya çalışılmıştır. Öğrencilerle yapılan ikili ve çoklu görüşmelerde “Manas Ruhu”, dayanışma, yardımlaşma, cömertlik, doğa, ülke ve insan sevgisi, örnek insan modeline güdüleme, toplumsal sorumluluk, dürüstlük ve fedakârlık gibi değerlerden söz edilmekte ve bu telkinlerin ve yönlendirmelerin öğrencilerde belirgin şekilde etkili olduğu müşahede edilmektedir.

5 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ
3. Öğrenci İlişkileri ve Rehberlik 2011 Bahar yarıyılından başlayarak, öğrenci danışmanlarının her yarıyılda 2 kez olmak üzere, öğrencilerle gündemli olarak toplanmaları ve toplantı tutanaklarının dekanlık aracılığıyla Rektörlük Makamı’na sunulması uygulamasına başlanmıştır. Bu uygulama fakültenin Yıllık Planlı İşler programına alınmıştır. Fakültenin düzenlediği seminer programlarına öğrencilerin katılımları sağlanmış, soru-cevap faslına katılmalarına fırsat verilmiştir. 22 Ekim 2010 tarihinde, Kırgızistan’da ilk kez fakültemiz tarafından “Meslek Önlüğü Giyme Töreni” programı yapılmış, programa öğrenci aileleri de katılmıştır. Bu vesile ile öğrenci aileleri ile tanışma fırsatı bulunmuştur. Programın Üniversitemiz Rektör Vekili Sayın Prof. Dr. Sebahattin BALCI’nın teşrifleri, yaptıkları konuşmada fakülte için üniversitenin kullanacağı kaynak miktarlarını ve yapacağı yatırımları açıklamaları, bu fakültenin tarihinde ilk kez düzenlenen ve başlatılan bir geleneğin ilkini teşkil eden programda ilk öğrenciye meslek önlüğü giydirmeleri öğrenciler nezdinde memnuniyet yaratmıştır. Yarıyıl sonu Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketlerinin rasyonel sonuçlar vermediği fark edilmiştir. Bu durumu da dikkate alarak, bu yarıyılın başından itibaren, her yarıyıl sınav dönemini müteakip; dersi veren öğretim elemanları ile öğrenci temsilcilerinin katılacağı “Öğrenci Başarı Düzeyini Değerlendirme Toplantısı” yapılmasına ve bu uygulamanın gelenekselleşmesine karar verilmiştir.

6 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ
3. Öğrenci İlişkileri ve Rehberlik Bu yıl PDR ile ortaklaşa yapılan “Etkili Çalışma ve Öğrenme Yöntemleri” konulu seminer programın her yarıyılda bir kez yapılmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Hazırlık sınıfı öğrencileriyle irtibatlar Uzman Fatih İSTANBULLUGİL vasıtasıyla yürütülmüştür. Uzman Fatih İSTANBULLUGİL, 12 Şubatta Töö-Aşuu, 19 Şubatta Politek ve 26 Şubatta da Nooruz kayak merkezine düzenlediği gezilerde, sınavlarda ilk 3’e giren başarılı öğrencilerin masraflarını kendisi karşılayarak ödüllendirmiştir. Geçen yıl olduğu gibi, bu Bahar Yarıyılında da hazırlık sınıfı hocalarıyla koordineli olarak, hem Türkçe dil eğitimine katkı vermek hem de meslek terimlerine alıştırmak maksadıyla hazırlık sınıfı öğrencilerinin mesleki Türkçe metinler okumaları sağlanmıştır. 24 Şubat tarihinde 2. Sınıf öğrencilerine, Kırgızistan Tarım Bakanlığı Veteriner İşleri Genel Müdürü tarafından “Kırgızistan’da Veteriner Hekimliğin Bugünü ve Geleceği” konulu bir konferans verilmiş, konferans sonunda öğrenciler konferansçıya merak ettikleri konularla ilgili sorular yöneltmişlerdir. I. ve II. sınıf öğrencileri ile fakültemiz öğretim elemanları Mart ayı içinde Kırgızistan Devlet Tıp Akademisinin plastinasyon müzesini, Nisan ayı içinde Kırgızistan Ulusal Bilim Akademisinin Zooloji Müzesini ziyaret etmişlerdir. Nisan ayı içinde II. sınıf öğrencileri ile de Kırgız Bilimsel Araştırma Veteriner Enstitüsü ziyaret edilerek deneye dayalı, Mayıs ayı içinde de Kırgızistan Tarım Üniversitesinin kliniğinde ders yapılmıştır. Bu yıl mayıs ayı içinde Oş’ta düzenlenen ve Veteriner Hekimlik seksiyonunun da içinde yer aldığı Gençlik Kongresine iki öğrencimiz bildiri sunmuşlardır. Bu bildirilerin hazırlanmasında fakültenin öğretim elemanları öğrencileri yönlendirmiştir. Yabancı uyruklu öğrenci danışmanlığı Uzman İhsan KISADERE tarafından yürütülmektedir. Politek – Politeh?, seksiyon – bölüm?

7 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ
4. Eğitim Programı Geliştirme Çalışmaları Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2 yıllık bir eğitim-öğretim deneyimine sahiptir. Bu süre içinde eğitim-öğretim süreçlerine, toplumun beklentilerine ve fakültenin üstleneceği önderlik ve öncülük rollerine ilişkin önemli deneyim birikimi ile değişim, dönüşüm ve gelişim alanları belirlenmiştir. Fakültenin ilk mezunlarını verinceye kadar geçecek olan gelecekteki 3 yıllık süre boyunca da yeni tecrübelere dayalı ihtiyaçların ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Toplam 5 yıllık eğitim-öğretim tecrübesine bağlı olarak ortaya çıkacak beklenti ve talepler, Türkiye ve Kırgızistan’daki ulusal yeterlilik çerçevesinin (KTMÜ Yeterlilikler Çerçevesi) belirlenmesi çalışmalarının henüz tamamlanmamış olması ve ayrıca Bişkek Dekanlar toplantısında alınan karar kapsamında: Uzmanlık eğitimi, Çekirdek eğitim, Mezuniyet sonrası eğitim, Yeni doktora programlarının yaratacağı sonuçlar maddelerinin görüşüleceği özel gündemli toplantı ve bu toplantıda alınacak kararlar ile Kırgızistan’da toplum ve iş dünyasının beklentileri ve ihtiyaçları üzerine yapılacak analizler sonunda, eğitim-öğretim çerçeve programında kapsamlı bir revizyon çalışmasının yapılmasının uygun olacağı kanaati hasıl olmuştur. Ders içeriklerinin Türkçe, Kırgızca, İngilizce ve Rusça versiyonları hazırlanarak WEB sitesinde yayınlanmıştır. Ancak, fakültenin Yıllık Planlı İşler programı kapsamında her yıl Eylül ayında her anabilim dalının kendi ders programlarına ilişkin güncellemeler yapması karar altına alınmıştır. Çerçeve programda, zorunlu derslerin kredi saatlerinin yüksek olması ve bu derslerin program içinde işgal ettiği yekûndan kaynaklanan nedenlerle, fakültenin ana derslerinin saatlerinden ve AKTS değerlerinden ödün verilmek zorunda kalınmış, bunun neticesinde ders içeriklerinin öğrenciye aktarımında kredi saati yetersizliğine bağlı olarak zafiyetlerin ortaya çıktığı gözlenmiştir. Örneğin, 1. Yarıyılda okutulan toplam 31 saatlik dersin 14 saatinin ortak zorunlu derslerden oluşması, çerçeve programının zayıf yanlarındandır. Ortak zorunlu ders saatlerinde bir ıslah çalışmasına ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Hazırlık sınıfı öğrencilerinde başarı seviyesini yükseltmeye ve yönlendirme faaliyetlerinde etkimizi artırmaya imkân sağlamak üzere, Veteriner Fakültesi hazırlık sınıfının/sınıflarının homojenleştirilmesinde yarar vardır. Sınıfların farklı bölüm öğrencilerinin harmanlanmasından oluşan karma sınıflar halinde olması, irtibat kurma ve yönlendirmelerde sıkıntılar yaratmaktadır. Bu konuda Yabancı Diller Yüksekokulu yöneticileri ile ön görüşme yapılmıştır. WEB küçük olabilir.

8 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ
5. Bilimsel Faaliyetler Hayvan Deneyleri Etik Kurul Yönergesi hazırlanmış ve Senatomuz tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Üniversitemiz Yönetim Kurulunun kararı ile Etik Kurulun oluşturulmasından sonra, proje ve yayım faaliyetleri için gerekli olan Etik Kurul dokümanları hazırlanabilecektir. Bu Kurul, Kırgızistan’ın ilklerinden biri olacaktır. 6-12 Eylül 2010, Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAEV, Kanada’nın Ottava şehrinde düzenlenen “Biyolojik Tehlikeleri Önleme- Besin Sağlamada Evrensel Zincir” adlı bilimsel toplantıya katılmıştır. 10-12 Kasım 2010, Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAEV, Bişkek’te ”Regional biosafety and biosecurity collaboration” konferansına katılmıştır. 16-19 Eylül 2010, Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ, “Kırgızistan’da Önemli Bir Gen Kaynağı; Taygan”; Uzman Fatih Ramazan İSTANBULLUGİL de “Sülünde (phasianus mongolicus) Plexus Sacralis’in Oluşumu Ve Plexus Sacralis’ten Köken Alan Sinirlerin Makroanotomik İncelenmesi“ isimli tebliğ ile Afyon’da düzenlenen 6. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresine katılmışlardır. 22 Eylül 2010, Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAEV, yazmış olduğu Kırgızca Veteriner Hekimlikle ilgili eserleriyle, Milli Komisyon tarafından takdir edilen Kırgız Cumhuriyetinin devlet dilini geliştirmeye olan katkılarından dolayı “Kırgız Dili” madalyası ödülünü almıştır. Bu ödülün alınmasında üniversitemiz yayınları arasında çıkan kitapları etkili olmuştur. 27 Ekim 2010, Fakültemiz koordinatörlüğünde “Kırgızistan’da ve Dünyada Gıda Güvenliği” Paneli düzenlenmiştir. (KTMÜ Ziraat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve Kırgız Tarım Akademisi ile müştereken),

9 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ
5. Bilimsel Faaliyetler “Ameliorative effects of glucomannan on the sacculus rotundus and peripheral blood lymphocytes in New Zealand rabbits during aflatoxicosis” başlıklı makale Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinin de katılımıyla tamamlanmış, yayınlanmak üzere uluslararası indeksli bir dergiye (Acta Veterinaria Hungarica) gönderilmiştir. “Effects of Aflatoxin on Some Haematological Parameters and Protective Effectiveness of Esterified Glucomannan in Merino Rams” başlıklı makale, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri ile fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Hüseyin Dönmez ve uzman İhsan Kısadere’nin de katılımıyla tamamlanmış ve yayımlanmak üzere SCI kapsamında yer alan indeksli bir dergiye gönderilmiştir. Makale değerlendirme aşamasındadır. TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Türkiye’de tamamlanan “Koçlarda Aflatoksinin Semen Kalitesi, Testis Histolojisi ile Semen Hyaluronidaz Enzim Aktivitesi Üzerine Etkileri ve Glukomannan (EG)’ın Koruyucu Etkinliği” isimli projeden elde edilen sonuçların makale olarak yazım çalışmaları tamamlanmış ve 3 adet makale SCI kapsamındaki dergilere gönderilmiştir. Makaleler değerlendirme aşamasındadır. Fakülteden toplam 8 makale SCI kapsamlı dergiye yayına gönderilmiştir. Şamil EFERGİL ve Fatih İSTANBULLUGİL’in adlarının da yer aldığı 2 araştırma makalesi ulusal hakemli dergide yayınlanmıştır. Fakültemiz öğretim üyeleri tarafından hazırlanan 6 kitap basılmak üzere Rektörlüğe sunulmuştur. Fakültemizde, öğretim üyelerimizin denetim ve yönlendirmeleriyle fakülte öğrencilerinin de katıldığı 4 bilimsel seminer programı gerçekleştirilmiştir. Fakültemiz öğretim elemanları tarafından ortak proje halinde “Kırgızistan’ın Kara-Balta bölgesindeki nükleer atıkların koyunlarda bazı kan parametreleri, bağışıklık sistemi ve semen özellikleri ile testis histolojisi üzerine etkileri” adlı proje hazırlanmış, ancak henüz finans temin edilememiştir.

10 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ
6. Uluslararası İlişkiler Fakültemiz ile Fırat Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakülteleri arasında işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır. Türkiye’deki Veteriner Fakülteleri ile etkili ve süreklilik arz eden bir işbirliği yürütülmektedir. 3-6 Kasım 2010 tarihlerinde Bişkek’te yapılan “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin Kuruluşu Aşamasında Kırgızistan ve Türkiye Deneyimi“ konulu Veteriner Fakültesi Dekanları Toplantısı’nın sonuç raporunda ortaklaşa yürütülecek faaliyetler içinde ortak proje konularının geliştirilmesi ve yürütülmesi kararı da yer almaktadır. Bu karar çerçevesinde yürütülmesine karar verilen projelerden biri de, fakültelerimiz arasında gelecekte yapılacak araştırma projelerine veri tabanı oluşturmak üzere, “Kırgızistan’daki Yerli Gen Kaynaklarının Tespiti” ve “Otlak Hayvancılığının Kırgızistan’da Ekolojik, Hijyenik, Teknolojik ve Ekonomik Özellikleri” başlıklı paralel projelerin yürütülmesidir. Bu çalışmalara katılmak üzere, Türkiye’deki 10 Üniversitenin Veteriner Fakültesinden 17 akademisyen Haziran 2011 tarihlerinde Manas Üniversitesi ev sahipliğinde bir araya gelecektir. Çalışma programına üniversitemizden Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kırgızistan Tarım Üniversitesi ve Kara-Balta Bölge Veteriner Kontrol Laboratuarı da katılacaktır.

11 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ
7. Üniversitemiz İçin Geliştirilen Çalışmalar Üniversite içi kamuoyunu ve halkı gıda güvenliği ve hijyen kuralları açısından bilinçlendirmeyi amaçlayan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile ortaklaşa hazırlanan “Gıda Güvenliği Poster” çalışması tamamlanmıştır. GIDA GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ve GIDA GÜVENLİĞİ KANTROLÜ: Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Zafer GÖNÜLALAN ile birlikte, Üniversitemizde gıda maddelerinin alımı, taşınması, depolanması, pişirilmesi, servis edilmesi, personelin hijyen kalitesinin izlenmesi ve eğitime alınarak sertifikalandırılması konusunda hazırlanan program Rektörlük Makamına sunulmuştur. Laboratuarımıza bu yıl aldığımız malzeme ve cihazlarla, üniversitemiz Sağlık Merkezi ile işbirliği içinde haftada 1 gün üniversitemiz mensuplarına laboratuar analizleri hizmeti verilmeye başlanacaktır. Bu amaçla ihtiyaç duyulan reaktif (kit) ile diğer malzeme ve sarf planlaması yapılarak, temini talebiyle Rektörlüğe sunulmuştur.

12 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ
8. Kişisel Gelişim Programları Fakültemizde Eylül ayında göreve başlayan Öğretim Üyeleri çeşitli dil kurslarına katılmışlardır. Fakültemiz laboratuvarlarına alınan cihaz ve malzemelerle ilgili olarak fakültenin öğretim elemanları kan sayım cihazı, reflotron, idrar analiz cihazı, EKG kullanımı ve sonuçların değerlendirilmesi eğitimlerini almışlardır. Fakültenin öğretim üyeleri, genç öğretim elemanlarına seminer hazırlama, literatür tarama ve değerlendirme, sunum; preparat hazırlama ve inceleme teknikleri ve yöntemleri gibi eğitim programları vermişlerdir. Fakülte öğretim elemanlarının TÜBİTAK/ARBİS üyelikleri gerçekleştirilmiştir. Şamil SEFERGİL, üniversitemiz tarafından düzenlenen “Mevzuat Yönetim” konulu kursa katılmıştır.

13 Faaliyet Zamanı Ve Süresi
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ 9. Bireysel Haftalık Çalışma Programları ve Üstlenilen Koordinasyon ve Sorumluluklar Öğretim Elemanlarının Yıllık Görev Dağılımları Ve Sorumlulukları (Oryantasyon Planı) ana başlığı altında her öğretim elemanının haftalık iş planları ile takip ve koordinasyonundan sorumlu oldukları görevler hazırlanıp ilan edilmiştir. ÖRNEK I… İş Takibi ve Koordinasyon Prof. Dr. Ali BAHADIR Faaliyet Faaliyet Zamanı Ve Süresi Manas ÖSYM’ye başvurular sırasında kuracağı ekiple fakültenin tanıtım faaliyetlerin yöneltmek Manas Üniversitesine giriş sınavı dönemi Hazırlık sınıfı öğrencileri için mesleki metinler hazırlayarak ilgili okutmanlarla birlikte öğrencinin dil öğrenimine katkı sağlamak II Yarıyıl Veteriner Tarihi içinde yer alan meslek büyüklerinden olan Mehmet Akif ERSOY ve Ziya GÖKALP hakkında öğrencilere konu anlatmak ve WEB sayfasına girecek şekilde sunum hazırlamak. I ve II Yarıyıl Fakültemizin genç elemanlarına Akademik seminer programını uygulamak ve belirlenen konularda seminer çalışmalar yaptırmak Akademik Danışmanlık WEB sayfasına girmek üzere ders içeriklerini Kırgızca, Rusça ve İngilizce versiyonu Syllabusların Rusça ve Kırgızca versiyonların hazırlama. ÖRNEK II… Haftalık İş Takvimi Prof. Dr. Nurcan DÖNMEZ Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08 55 – 09 40 Araştırma Hayvan Anatomisi ve Fizyolojisi Danışmanlık Ders Hazırlığı Biyokimya II 09 50 – 10 35 Rumen Fizyolojisi 10 45 – 11 30 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 Laboratuar Çalışmaları Kariyer 14 25 – 15 10 15 20 – 16 05 Ders hazırlığı 16 15 – 17 00

14 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVLARI
Dersler 20 Mayıs 2011 tarihinde bitmiş ve 23 Mayıs 2011 tarihinden itibaren yarıyıl sonu sınavları başlamıştır. Akademik takvimde de belirtildiği üzere 9 Haziranda bütünleme sınavları başlayacaktır. Sınavlara hazırlık kapsamında öğrencilerle koordineli bir şekilde derslerin sınav günleri belirlenmiş ve önceden ilan edilmiştir. Öğrencilerin teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim programları çerçevesinde ölçme değerlendirmeye tabi tutulması esas alınmakta ve üniversitemizin Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre not değerlendirmesi yapılmaktadır.

15 YAZ DÖNEMİ ÇALIŞMALARI VE PERSONELİN YILLIK İZİN PLANLAMASI
1. Stajlar Fakültemizde staj programı Eğitim-Öğretim yılından itibaren başlayacaktır. Bu yıl yaz stajı uygulaması yoktur. Ancak, laboratuar yokluğuna bağlı olarak derslerin uygulamalı eğitimini alamayan öğrencilerin eksiklerini telafi etme istekleri, yaz aylarında yürütülecek laboratuar çalışmalarına katılmaları sağlanarak karşılanacaktır. 2. Bilimsel Çalışmalar Yaz dönemi çalışmaları kapsamında bir dizi bilimsel araştırma faaliyeti gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda; Yerel gıda maddelerinden olan ve yaygın olarak tüketilen kımızın biyokimyasal ve hematolojik kan parametrelerine etkisi ile yerli gen kaynaklarından olan taygan, topoz, caydar koyunu ve Kırgız yerli atlarında hematolojik ve biyokimyasal parametreler konulu araştırmalar yürütülecektir. Bu araştırmaların ön hazırlık çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Gerek eğitim-öğretim materyali oluşturma, gerekse fakültemize bir fitofarmakolojik endemik bitkiler koleksiyonu kazandırma faaliyetleri kapsamında yarı zamanlı öğretim üyesi Prof. Dr. Ruslan SALIKOV liderliğinde fakültemizin uzman öğretim elemanlarının da katkı ve katılımlarıyla arazi çalışması başlatılmıştır. Bu çalışma sezonal olarak gelecek yıllarda da devam ettirilecektir. Amacımız, fakülteye Kırgızistan’ın endemik bitkilerinden oluşan zengin bir fitofarmakolojik koleksiyon kazandırmaktır. Yapılan çalışmaların elektronik ortamda arşivlenmesi ve WEB üzerinden servisinde kullanılacak program Şamil SEFERGİL tarafından hazırlanmıştır. Türkiye ve Kırgızistan’dan kurumların/araştırmacıların ortaklaşa yürüteceği “Kırgızistan’daki Yerli Gen Kaynaklarının Tespiti” ve “Otlak Hayvancılığının Kırgızistan’da Ekolojik, Hijyenik, Teknolojik ve Ekonomik Özellikleri” başlıklı paralel çalışma alanlarının projelendirme çalışmaları yapılacak ve izlenecektir. 3. İhtiyaçların Belirlenmesi ve Karşılanması Fakültenin gerek inşaatı devam eden ve gerekse inşasına başlanacak olan prefabrike binalarının donanım ihtiyaçları ile Eğitim-Öğretim yılı akademik personel, klinik ve laboratuar ihtiyaçları planlaması yapılmıştır. Ayrıca, prefabrike binalara konulacak sınıf anfileri ile klinik ve laboratuar tezgâhları ve dolaplarının imalatına/teminine dönük çalışmalar tamamlanmak üzeridir. Yaz aylarında ihtiyaçların temini, yerleştirilmesi, montajı, depolanması yönündeki çalışmalar yürütülecek ve izlenecektir. Ruslan SALIKOV olmalı? Web küçük olabilir, geliştirmiştir yerine hazırlamıştır daha gerçekçi olur.

16 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ PLANLANMASI VE HAZIRLIKLAR
Eğitim-Öğretim yılında 2011 Eylül-2012 Ağustos ayları (12 ayılık süre) içinde yapılacak akademik, idari, bilimsel, eğitim-öğretim faaliyetleri ve ayrıca öğretim elemanlarının sorumluluğunda; Ders verme ve uygulama eğitimi yaptırma Eğitim yönlendiriciliği Sınav yapma ve ölçme/değerlendirme Program geliştirme, değerlendirme ve güncelleme Eğitim materyali oluşturma Akademik ve sosyal danışmanlık Kurul ve komisyonlarda görev alma Toplum ve sektörle ilişkiler/hizmetler Öğrenci oryantasyon, motivasyon, yönlendirme çalışmaları Kişisel gelişim ve kariyer bilgilendirme danışmanlıkları Araştırma-Geliştirme çalışmaları ana çerçevesinde yürütülecek faaliyetleri kapsayan bireysel görev, sorumluluk, çalışma ve iş programı (oryantasyon Planı), ayrıntılı bir biçimde hazırlanarak Rektörlüğe sunulmuştur. Bu programın gerçekleşmesi fakültenin çalışma ve iş geleneklerinin oluşması ve kurumsallaşma süreçlerini hızlandırması bakımından önemlidir. Zaman içinde ortaya çıkacak olan yeni ihtiyaçlara göre revizyona açık olan bu program, fakültenin sistematik bir biçimde dinamikleşmesine destek verecektir. Akademik Takvim Akademik takvimi Üniversitemiz Senatosu tarafından kararlaştırılarak ilan edilmiştir.

17 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ PLANLANMASI VE HAZIRLIKLAR
Öğretim Elemanı Planlaması Fakültenin öğretim üyesi planlamasında esas alınacak kriterler belirlenmiş ve bu kriterler kapsamında öğretim üyesi ihtiyacı planlaması yapılarak Rektörlüğe sunulmuştur. Mevcut Öğretim Üyesi Sayısı Bu Yıl Ayrılacak Öğretim Üyesi Sayısı Kalan Öğretim Üyesi Sayısı ’de Talep Edilen Duyulan Öğretim Üyesi Sayısı Toplam Öğretim Üyesi Sayısı Tam Zamanlı 5 2 3 7 10 Yarı Zamanlı 1 - Ders Saati Ücretli Fakültemizin acil olarak 4 araştırma görevlisine ihtiyacı vardır. Üniversite içinden temin edilecek olan 1, 3 ve 5. Yarıyıllarda okutulacak servis dersleri ile Ortak Zorunlu Derslerin öğretim elemanı planlaması yapılarak, talebimiz Rektörlüğe sunulmuş ve Rektörlükten de ilgili birimlere iletilmiştir.

18 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ PLANLANMASI VE HAZIRLIKLAR
Fakültemizde gelecek yıldan itibaren 3. sınıfa ait dersler de başlayacaktır. Daha önceden yapılan çalışmalar sonunda ilk 2 sınıfın temel kitap ihtiyaçları yanında, gelecek yıldan itibaren okutulmaya başlanılacak olan derslerin temel kitap ihtiyaçları da üniversitemiz kütüphanesine kazandırılmıştır. Ayrıca fakültemizin öğretim üyeleri tarafından yazılan 6 kitabın basılması halinde ilk 3 sınıfa ait derslerin temel kitap ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Bununla birlikte, kitap koleksiyonunu güçlendirme ve zenginleştirme çalışmaları içinde ihtiyaç duyulan eserler belirlenmiş ve tedarik süreci başlatılmıştır. Üniversitemizin 2011 bütçesi kapsamında fakültemize tahsis edilen finans kaynakları ile klinik ve laboratuarımız için gerekli olan öncelikli cihaz, malzeme, kimyasal ve diğer sarf malzemelerinin planlaması ve teknik şartname çalışmaları tamamlanmıştır. Klinik ve laboratuarların ihtiyaç planlamasında, eğitim-öğretim için gerekli olan acil/öncelikli materyaller sıralamasına özen gösterilmektedir. Bu yıl temin edilen laboratuar imkânlarından yararlanarak, Histoloji laboratuarında öğrenci uygulamalarında kullanılacak preparatların hazırlanması çalışması Prof. Dr. Hasan Hüseyin DÖNMEZ tarafından başlatılmıştır. Bu çalışma kapsamında Uzman Nariste KADIRALİEVA da yer almakta ve histolojik preparat hazırlama ve inceleme tekniklerini öğrenmektedir. Prof. Dr. Ali BAHADIR, Neuroanatomi kitabı hazırlama çalışmalarını devam ettirecektir. Prof. Dr. Ruslan SALIKOV tarafından yazımı tamamlanan “Veteriner Farmakoloji” kitabı yayınlanmak üzere Rektörlük Makamına sunulmuştur. Gelecek yıl başlayacak olan klinik derslerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanmak üzere, Türkiye’den TEKNOVET adlı ilaç şirketinin fakültemize hibe ilaç desteği vermesi konusunda görüşmeler tamamlanmış ve mutabakat sağlanmıştır. Yıllık ilaç tüketim miktarını öngören çalışma yapılmış olup, rakamsal bilgiler firmaya iletilecektir. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ PLANLANMASI VE HAZIRLIKLAR Öğretim Materyallerinin Geliştirilmesi

19 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ PLANLANMASI VE HAZIRLIKLAR
Ders Programları 1, 3 ve 5. Yarıyıllarda (Güz Yarıyılında) okutulacak dersler aşağıda tablo halinde sunulmuştur. 1. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K AKTS TAR - 153 Ata Meken Tarihi I 2 1 İNG/RUS- 101 İngilizce Rusça I 4 6 BİL - 111 Bilgisayar 3 BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor I VET - 101 Anatomi I 5 VET - 103 Medikal Biyoloji VET - 105 Medikal Kimya VET - 107 Biyofizik VET - 109 Histoloji I VET - 111 Fizyoloji I Seçmeli Ders TOPLAM 21 30 SEÇMELİ DERSLER VET - 113 Histoloji Teknikleri ve Mikroskop 2 1 VET - 115 Tıbbi Latince VET - 117 Laboratuar Hazırlığı

20 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ PLANLANMASI VE HAZIRLIKLAR
Ders Programları 1, 3 ve 5. Yarıyıllarda (Güz Yarıyılında) okutulacak dersler aşağıda tablo halinde sunulmuştur. 3. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K AKTS İNG/RUS -203 İngilizce Rusça 2 3 4 SOB - 201 Felsefe VET - 201 Biyokimya I 5 VET - 203 Embriyoloji 1 VET - 205 İmmünoloji - Seroloji VET - 207 Farmakoloji I VET - 209 Mikrobiyoloji I VET - 211 Klinik Hematoloji Seçmeli Ders TOPLAM 18 30 SEÇMELİ DERSLER VET - 213 Bakteriyel Aşılar ve İmmünoproflaksi 1 2 VET - 215 Laboratuar Hayvan Yetiştiriciliği VET - 217 Klinik Mikrobiyoloji

21 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ PLANLANMASI VE HAZIRLIKLAR
Ders Programları 1, 3 ve 5. Yarıyıllarda (Güz Yarıyılında) okutulacak dersler aşağıda tablo halinde sunulmuştur. 5. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K AKTS VET - 301 Viroloji I 2 3 5 VET - 303 Entomoloji 1 VET - 305 Parazitoloji VET - 307 Viral ve Bakteriyal Zoonozlar VET - 309 Helmintoloji VET - 311 Zootekni I 4 VET - 313 Yem Hijyeni ve Teknolojisi Seçmeli Ders TOPLAM 19 30 SEÇMELİ DERSLER VET - 315 Popülasyon Genetiği ve Evrim Biyolojisi 1 2 VET - 317 Vahşi Hayvanların Viral Enfeksiyonları VET - 319 Zoonoz Parazitler

22 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ PLANLANMASI VE HAZIRLIKLAR
Haftalık Ders Programı ve Fiziki Mekânların Etkili Kullanımı Haftalık ders programları Yıllık Planlı İşler programına göre, Eylül ayının ilk haftası içinde ilan edilecektir. Özellikle öğrenci uygulama laboratuarı olarak kullanılabilecek mekân yokluğu, eğitim-öğretim kalitesini olumsuz yönde etkilemiştir. Prefabrike ofis, derslik, laboratuar ve kliniklerin hizmete alınmasıyla birlikte, fakültemizde bir rahatlama olacaktır. Prefabrike binalara konulacak sınıf anfileri ile klinik ve laboratuar tezgâhları ve dolaplarının imalatına/teminine dönük çalışmalar tamamlanmak üzeredir.

23 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ PLANLANMASI VE HAZIRLIKLAR
Hizmet Personelinin Planlaması İdari Kadro Durumu Fakülte Sekreteri…………….1 Kişi Dekan Sekreteri………………1 Kişi Bölüm Sekreteri…………..…1 Kişi (Temel Bilimler ile Hastalıklar ve Klinikler Bölümüne hizmet vermektedir) Klinikte ihtiyaç duyulacak sürekli temizlik elemanı ile laborant planlaması prefabrike binaların hizmete alınmasından sonra yapılacaktır. Sadece klinikte mi? Geçici ana binada mı?

24 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ PLANLANMASI VE HAZIRLIKLAR
Hazırlık Sınıfı İçin Bilimsel Sosyal ve Kültürel Katkılar “Yıllık Planlı İşler” kapsamında Eylül ayı içinde Hazırlık sınıfı ile koordinasyon sorumlusu belirlenecek ve bu sorumlunun aylık gündemli/tutanaklı toplantı tarihleri belirlenecektir. Bu toplantılar, öğrencilere üniversite misyonu çekirdekli bilgilendirmeler yapmaya ve “Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi” ailesinin bir ferdi olma duygusunun ve gururunun verilmesi ve şekillendirilmesine vesile kılınacaktır. Ekim ayının ilk haftası içinde hazırlık sınıfı öğrencileri ile tanışma programı düzenlenecektir. Ekim ayının 2. Haftası içinde fakültenin eylemli öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerinin tanıştırılacaktır. Ekim ayı içinde fakültenin geleneksel “Meslek Önlüğü Giydirme Töreni” ve fakültenin akademik açılış programına katılmaları sağlanacaktır. Fakültenin sportif faaliyetlerine hazırlık sınıfı öğrencilerinin katılımı da sağlanacaktır. Bahar Yarıyılında hazırlık sınıfı öğretim elemanlarıyla koordineli olarak, hem Türkçe eğitim-öğretimine katkı vermek hem de meslek terimlerine alıştırmak maksadıyla mesleki Türkçe metinler okumaları sağlanacaktır. Çekirdekli – odaklı? Fakültenin sportif faaliyetlerine hazırlık sınıfı öğrencilerinin katılımı da sağlanacaktır. Cümlesine bu yılda katılımın sağlandığı eklense olmaz mı?

25 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ PLANLANMASI VE HAZIRLIKLAR
Mesleki Yabancı Dil Eğitimi Fakülte çerçeve programında 1. Yarıyılda 6, 2. Yarıyılda 6, 3. Yarıyılda 4 ve 4. Yarıyılda 4 saat yabancı dil eğitim-öğretimi yer almaktadır. 3. Ve 4. Yarıyıllarda öğrencilerin yabancı dil dersleri içinde mesleki yabancı dil eğitimi de almaları amacıyla İngilizce öğretim elemanı ile koordineli olarak Mesleki metinler hazırlanacak ve öğrencilerin mesleki yabancı dil öğrenmeleri desteklenecektir.

26 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ PLANLANMASI VE HAZIRLIKLAR
Etkili İletişim, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Yıllık Planlı İşler programı kapsamında;  Öğrenci temsilcileri ve akademik kadro ile müştereken her yarıyılda 1 kez olmak üzere “Öğrenci Başarı Düzeylerinin Değerlendirilmesi Toplantısı” yapılmaya başlanmıştır. Olumlu sonuçların alındığı bu değerlendirme toplantılarının gelenekselleştirilerek devamında yarar vardır. Bu yıl PDR ile ortaklaşa yapılan ve olumlu sonuçlar alınan “Etkili Çalışma ve Öğrenme Yöntemleri” konulu seminer programın her yarıyılda bir kez yapılmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Kırgızistan Ortaöğretiminde yaşanan nitel ve nicel noksanlıklar, fakülte öğrencilerinin başarısını etkilemektedir. Özellikle ortaöğretim biyoloji ve kimya bilgi seviyesinin düşüklüğü, biyokimya, fizyoloji, anatomi, histoloji gibi derslerde öğrenme ve anlama yetersizliği yaratmaktadır. Bu durum dikkate alınarak, gelecek yıldan itibaren, çerçeve programda revizyon çalışmaları tamamlanıncaya kadar medikal kimya, medikal biyoloji, genetik gibi derslerin ders dışı saatlerde verilecek derslerle takviyesi uygulamasına başlanacaktır. Öğrencilerin motivasyon ve yönlendirilme çalışmaları kapsamında futbol, voleybol, basketbol, satranç, masa tenisi, dokuz korgol gibi çeşitli spor takımları kurularak öğretim elemanlarımızdan takım koordinatörleri tayin edilecektir.

27 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ PLANLANMASI VE HAZIRLIKLAR
Etkili İletişim, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Hazırlık Sınıfı ile tanışma toplantısı ve akabinde 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileriyle tanıştırma toplantıları yapılacaktır. Yapılan toplantı ve görüşmelerde, Manas Üniversitesi’nin misyonu, bu üniversitenin mezunlarını bekleyen görev sorumluluklar, Veteriner Fakültesi’nin varlık sebebi, milletimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Devleti’nin bu yatırımları yapmadaki amaçları konularında öğrencilerimizin misyonu kavramalarına çalışılacaktır. Öğrencilerle yapılan ikili ve çoklu görüşmelerle dayanışma, yardımlaşma, cömertlik, doğa, ülke ve insan sevgisi, örnek insan modeli olma, toplumsal sorumluluk, dürüstlük ve fedakârlık gibi değerlerle bilinçlenmeleri fakültenin misyonuna destek verecektir. Bu yıl da, her sınıfla ayda 1 kez olmak üzere toplantı yapılacaktır. Öğrenci danışmanlarının her yarıyılda 1 kez olmak üzere, öğrencilerle gündemli olarak toplanmaları ve toplantı tutanaklarının dekanlık aracılığıyla Rektörlük Makamına sunulması uygulamasına başlanmıştır. Fakültenin düzenlediği seminer programlarına öğrencilerin de katılımları devam ettirilecektir. 22 Ekim 2010 tarihinde, Kırgızistan’da ilk kez fakültemiz tarafından gerçekleştirilen “Meslek Önlüğü Giyme Töreni” programı, Fakültenin Akademik Açılış programı ile birlikte yapılacaktır. Bahar Yarıyılında hazırlık sınıfı hocalarıyla koordineli olarak, hem Türkçe eğitimine katkı vermek hem de meslek terimlerine alıştırmak maksadıyla hazırlık sınıfı öğrencilerine tarafımızdan hazırlanan Türkçe metinler servis edilecektir. Öğrencilerin görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla Kırgızistan Devlet Tıp Akademisi plastinasyon müzesine, Kırgızistan Ulusal Bilim Akademisinin Zooloji Müzesine, Kırgız Bilimsel Araştırma Veteriner Enstitüsüne, Kırgızistan Tarım Üniversitesi Veteriner Fakültesine ve muhtelif işletmelere geziler düzenlenecektir. Yabancı uyruklu öğrenci danışmanlığı hizmeti devam ettirilecektir. Bu faaliyetler, Yıllık Planlı İşler Programında yer almıştır.

28 ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜĞÜ İLE ETKİLİ İŞBİRLİĞİ, KOMİSYON ÇALIŞMALARINA KATKI VE KATILIM
Prof. Dr. Hasan Hüseyin DÖNMEZ, Senato Üyesi Birim Kalite Geliştirme Ekibi “Program ve İnsan Kaynakları Geliştirme Temsilcisi” Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ, Ankara Üniversitesi ile işbirliği programının koordinasyonu Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ, Üniversitenin Stratejik Plan Komisyonu Üyeliği Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı hazırlama çalışmaları Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ, Üniversite Akademik Katalog Hazırlama Komisyonu Başkanlığı, Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ, Yönetmelik, Tüzük ve Yönergeleri Yeniden Değerlendirme ve Yazım Komisyonu Üyeliği Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ, 15. Yıl Kutlama Organizasyonu Komisyonu Üyeliği Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ, Bologna Süreci Uyum Komisyonu Üyeliği Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ, KTMU Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirilme Usul ve Esasları İnceleme Komisyonu Başkanlığı Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ, Parlamenter Demokrasi Düzenleme Kurulu Üyeliği ve Genel Koordinatörlük görevi Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ, Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın Kurulu Üyeliği Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ, KTMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ, Senato Üyeliği Prof Dr Hüseyin KARADAĞ, ADEK Çekirdek Grubu Üyeliği Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ, KTMU (Ulusal) Yeterlilikler Komisyonu Üyeliği Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ, KTMU Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ, II. Spartakiad Spor Oyunları Komitesi üyeliği Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ, Öğretim Elemanı Planlama Komisyonu Üyeliği Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ, Üniversite Yayın Kurulu Üyeliği Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ, Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği Prof. Dr Askarbek TÜLÖBAYEV, Kırgızistan Milli Tarım Üniversitesi Veteriner İlimleri Doktora Savunma Komisyonu Üyeliği Prof. Dr Askarbek TÜLÖBAYEV, Kazakistan Milli Tarım Üniversitesi Veteriner İlimleri Doktora Savunma Komisyonu Üyeliği Prof. Dr Askarbek TÜLÖBAYEV, Kırgız Milli İlimler Akademisi Fizyoloji Dalında Doktora Savunma Komisyonu Üyeliği Prof. Dr Askarbek TÜLÖBAYEV, Eğitim-Öğretim Yılı Ders Programları Komisyonu Üyeliği Prof. Dr Askarbek TÜLÖBAYEV, Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği Prof. Dr Askarbek TÜLÖBAYEV, Üniversite Ders Programları Komisyonu Üyeliği Prof. Dr. Ali BAHADIR, Manas Üniversitesi Tanıtım Komisyonu Üyeliği Prof. Dr. Ali BAHADIR, Birim Kalite Güvence ve Bologna Temsilcileri Komisyonu üyeliği Prof. Dr. Ali BAHADIR, Veteriner Fakültesi Kalite Geliştirme Ekibi Başkanlığı F atih Ramazan İSTANBULLUGİL, Amaca Yönelik Ders Materyalleri Seçimi Komisyonu, Yabancı Diller Yüksekokulu ile müşterek, Fakültenin Türkçe Koordinatörü. Prof. Dr. Ali BAHADIR yönetiminde. Şamil SEFERGİL, İhale Komisyonu Üyeliği.

29 Öğretim Elemanlarının Sözlü Sunumlarıyla.
DİLEK VE TEMENNİLER. Öğretim Elemanlarının Sözlü Sunumlarıyla.

30 Teşekkürler.


"Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları