Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ AİLE VAKFI 2010

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ AİLE VAKFI 2010"— Sunum transkripti:

1 ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ AİLE VAKFI 2010
ELMÜHAY VAKFI ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ AİLE VAKFI 2010

2 ELBİSTAN Elbistan, Kahramanmaraş iline bağlı en büyük ilçedir. Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin kesiştiği noktada yer alır. Şehir merkezinin nüfusu kadardır. Tüm ilçe nüfusu köyleriyle birlikte 'dır. (TÜİK 2009 yılı nüfus sayımına göre.) İlçe sınırları Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde olup 2547 km² yüz ölçümüne sahiptir. Yaklaşık 37 doğu meridyeni – 38 kuzey paraleli arasında bulunan Elbistan’ın kuzeyinde Darende ve Gürün ilçeleri, güneyinde Nurhak ve Ekinözü, doğusunda Malatya ili, Doğanşehir ve Akçadağ ilçeleri, batısında ise Afşin ve Göksun ilçeleri bulunur.

3 ELBİSTAN Şehrin sosyo-ekonomik yapısına bakıldığında insanların çoğunlukla işçilik ve çiftçilik meslekleriyle geçim sağlamakta oldukları görülür. Özellikle kırsal kesimlerde tarım büyük önem arz etmektedir. En büyük kasabası olan Karaelbistan'ın tarım konusunda ilçeye büyük katkısı bulunmaktadır. Şehrin çok yakınından doğan ve ortasından geçen Ceyhan Nehri ile ünlüdür ve çerezlik ayçiçeği üretimi bakımından da Türkiye'de hatırı sayılır bir yere sahiptir ve Elbistan ayçekirdeği olarak ün almaya başlamıştır. Türkiye'nin en büyük şeker fabrikalarından biri olan Elbistan Şeker Fabrikası ile ülke şeker üretimine önemli bir katkı sağlamaktadır. Ayrıca Türkiye'nin en büyük termik santral kompleksine Afşin ilçesiyle ortak bir şekilde sahiptir.

4 ELBİSTAN

5 ORD. PROF. MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ KİMDİR?
Kendi kaleminden; “Aslen Elbistan’lı bir kabiledenim. Ailem altı yedi kola ayrılır. Biz Halil Ef. Ocağındanız ki ulema soyudur. Ailemin bir kolu da Yemlikazede’lerdir ki onlar da büyük ulema yetiştirmiştir. Pederimin ve annemin babaları hep kadı veya müderrisdir. Esasen annemin ve babamın dedeleri kardeştir. Babam Malatya, Mardin ve Diyarbakır kadılıklarında bulunmuştur. Pederim vazife ile bulunduğu bir sırada Dersim’de Çarsancak kazasında 1900 enesinde doğmuşum. Künyem İbrahim Mükrimin B. Halil Kâmil B. Mehmet Sakîp Elbistanî’dir. Başka kardeşlerim olmuşsa da vefat etmişlerdir. Yalnız hemşirem Hatice Hanım sağdır. İlk tahsilimi hususi olarak baba ocağında yaptım. İlkokula gitmedim. Sekiz dokuz yaşlarında hafız-ı Kura’an oldum. Babamın her cüz’ü hıfzetdikçe verdiği bir arı lira beni bu hususta çok teşvik etmiştir.

6 ORD. PROF. MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ KİMDİR?
Sonra Elbistan’da rüştüye’ye başladım ki bugünkü ilkokul 4.cü sınıf karşılığıdır. Böylece dört ve beşinci sınıfları Elbistan’da okudum. Babam Malatya’ya tayin edildiğinden rüştüye üçüncü sınıfla idâdi biri Malatya’da okudum. Aynı sebeple idâdi ikiyi Mardin’de, üçü de Diyarbakır’da okudum. O sene, yani 1913 de idâdilerin adı liseye çevrildi, idâdi üç 10. sınıfa karşılık tutuldu. Demek ki 1913 de lise ikinci sınıfta idim. O sıralarda liseler 12 sene olduğundan son iki sınıfı İstanbul’da Gelenbevî Sultani’sinde bitirerek lise mezunu oldum. Prof. Şemseddin Günaltay Sultani’sinde bitirerek lise mezunu oldum. Prof. Şemseddin Günaltay Sultanîde müdürümüz idi. Bilâhare babamı ikna ederek 1916 da Edebiyat Fakültesi Tarih şubesine girdim ve 1919 da da mezun oldum. Aynı sene Mülkiye’ye kaydolunarak 1921 de oradan mezun oldum. Prof. Hilmi Ziya Ülken de Mülkiye’den arkadaşımdır.

7 ORD. PROF. MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ KİMDİR?
Evvelce okulda ve evde aldığım hususi derslerle Arapça ve Farsçayı öğrenmiştim. Bu sebeple Edebiyat Fakültesinde iken hep İslam tarihi ile meşgul oluyor ve mümkün olduğu kadar eski kaynaklara inmek istiyordum. Bu hususta Şerafeddin Yaltkaya, İsmail Sadettin ve Şirvanlı Sadreddin Ef. lerden aldığım derslerin büyük faydası oldu. Mülkiye’yi bitirdikten sonra bir taraftan Nişantaşı ve Davudpaşa ortaokullarında muallimlik yapıyor, bir taraftan da Tarih- i Osmanî Encümeni’nde kütüphane memuru olarak çalışıyordum. Encümen İstanbul kütüphanelerinde incelemeler yaptım. Dönüşte gene Encümen kütüphane memurluğuna devam etmekle beraber Kabataş Lisesine de mualim oldum. Bilahare bir müddet Galatasaray Lisesinde hocalık ettikten sonra gene Kabataş’a döndüm de Üniversite reformu sırasında Doçent olarak Üniversite’ye geçtim de Profesör oldum den beri de Edebiyat Fakültesi Orta Çağ Ord. Profesörü olarak çalışmaktayım.” hocamız tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir

8 AİLE Aile, toplumun bölünmez bütünlüğünü sağlayan en önemli ve kutsal kurumların başında gelmektedir. Bireylerin sosyalleştiği ve kültür birikimini edindiği bir toplumsal kurum olması yönüyle sosyal ve kültürel yönden toplumları etkiler. Aynı zamanda aile, ülkenin işgücüne ve üretim sürecine katılması yönüyle de ekonomik yönden toplum üzerinde etkilidir.

9 KURULUŞ SÜRECİ 04 Nisan 2006 yılında Mücahit Yinanç, Mehmet Yinanç ve Uğur Yinanç’ın birlikte gerçekleştirdikleri bir iş toplantısı esnasında Mücahit Yinanç tarafından Elbistanlıların ve aileleri bir arada tutmak, yeni nesillere aile kavramının önemini öğretmek, örf ve adetlerimize sahip çıkmalarını sağlamak amacıyla bir aile vakfı kurulması gerektiği fikri ortaya çıkmıştır. Ömrünü Elbistan ve Elbistanlılar için çalışmaya adamış, bu uğurda bir dernek ve vakıf kurmuş olan aynı zamanda ailemizin önde gelen büyüklerimizden değerli hocamız Sn. Prof. Dr. Hilmi Erginöz’le bu düşünce paylaşıldığında. Hocamızın da fikri benimsemesiyle ve önderliğiyle, diğer aile üyelerinin görüş ve önerilerini almak üzere istişare toplantısı düzenlendi ve bu toplantıda alınan karar doğrultusunda Vakfımız 11 Mayıs 2010 tarihinde kuruldu

10 NEDEN, ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ?
Elbistanlılar ve Şeyh İsa ( Kayseri) soyundan gelen aile bireylerinin dayanışma, kültür, sosyal ve yardımlaşma başta olmak üzere bir araya gelmelerini sağlamak, İlçemizin kalkınmasına ve tanıtımına katkıda bulunmak için Elbistan, Elbistan ilçesinin yetiştirmiş olduğu başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya tarafından saygı duyulan ve yapmış olduğu çalışmalarla geçmişi aydınlatarak geleceğe ışık tutmuş, değerli hocamız ve aile büyüğümüz Sn. Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç’ın aynı zamanda anısını da yaşatmak amacıyla, Vakfımızın ismi ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ AİLE VAKFI olmuştur.

11 ELMÜHAY VİZYON : Şeyh İsa’dan (Kayseri) gelen aileler ve özellikle Yinanç, Erginöz, Akat, Sezer, Güngör, İnanç, Müftüoğlu, Gönen, Günen ve Güneri aileleri olarak, aile büyüğümüz Ord. Prof. Mükremin Halil Yinanç’ın manevi ve ilmi şahsiyeti etrafında oluşturduğumuz vakıfta, bu ailelere mensup ya da aslen Elbistanlı olan şahıslardan, insanlığa, Türk milletine ve aileye yararlı, işinin eri, erdemli ve vatanperver insan yetiştirmektir.

12 ELMÜHAY MİSYON : Vakıf kavramına uygun olarak gönüllü ve karşılık beklemeden hizmet etmek. Eğitim ve kültür alanında Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç ismine layık yatırımlar yapmak ve bu alanda insan yetiştirmek. Aile fertlerinden imkânları kıt olanlara maddi ve manevi her türlü yardımda bulunmak. Aile bireylerine yönelik sosyal aktivite ve toplantılar yaparak, tanışmalarını, kaynaşmalarını maddi ve manevi güçlerini kullanarak aileye mahsus sosyal ve ekonomik problemlerini çözmelerine imkân hazırlamak. Yeni bir hizmet anlayışı ile aile fertlerinin karşılaştığı sosyal ve ekonomik problemleri yerinde tespit ve aile içinde çözümler sunarak daha sağlıklı bir Türk toplumu oluşmasına örneklik ve önderlik etmek.

13 ELMÜHAY Temel Değerlerimiz:
Yeniliklere açık olmak, yaptığımız çalışmalarda sürekli mükemmelliği yakalamaya çalışmak, Türk Aile Yapısını Koruyarak Manevi Değerlerimize Sahip Çıkmak, Aile bireyleriyle iletişim kurmak, güçlendirmek ve yeni nesillere örnek olmak, Türk milletine ve aileye yararlı, işinin eri, erdemli ve vatanperver insan yetiştirmektir hususunda üstümüze düşen tüm sorumlulukları kaçınmaksızın yerine getirmek.

14 ELMÜHAY MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ
Prof. Dr. Hilmi Erginöz (Mütevelli Heyet Başkanı) Prof. Dr. Refet Yinanç (Mütevelli Heyet ikinci Başkanı) Prof. Dr. Murat Aykaç Erginöz Tacettin Yinanç Doç. Dr. Ethem Erginöz Dr. Ahmet Atakan Akat Ezc. Mücahit Yinanç Mehmet Yinanç Uğur Yinanç Abdullah Yinanç Barçın Yinanç Şerif Yinanç Tahir Akat Mehmet Nihat Yinanç

15 ELMÜHAY YÖNETİM KURULU
Mehmet Yinanç (Yönetim Kurulu Başkanı) Uğur Yinanç (Başkan Yardımcısı) Doç. Dr. Ethem Erginöz (Sayman)

16 ETKİNLİKLERİMİZ Vakıf sitemiz,

17 MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI

18 ELMÜHAY SOHBET TOPLANTISI
Vakfımız tarihinde Başkan Yardımcımız Sn. Uğur YİNANÇ Başkanlığında Elbistan’da bir sohbet toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya Mütevelli Heyet Üyelerimizden Sn. Ahmet Atakan AKAT, Sn. Tahir AKAT ve Sn. Mehmet Nihat YİNANÇ ile üyelerimizden Sn. Ali YİNANÇ, Sn. Mustafa KÖK, Sn. Arif BİLGİN, Sn. Vahap ÖZALP, Sn. Hakan ÖZALP, Sn. İsmail ÖZALP, Sn. Kenan GÖKTÜRK katılmışlardır.

19 ELMÜHAY İFTAR YEMEĞİ Mübarek Ramazan ayı münasebetiyle 29 Ağustos 2010 Pazar günü Elbistan’da, vakfımız adına iftar yemeği düzenlendi. Vakıf üyelerimizin ev sahipliğini yaptığı iftar yemeğinden sonra misafirler ilahi dinleyip, sohbet ettiler.


"ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ AİLE VAKFI 2010" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları