Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OEG 101 Ortak Eğitime Giriş

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OEG 101 Ortak Eğitime Giriş"— Sunum transkripti:

1 OEG 101 Ortak Eğitime Giriş
Teyfİk Demİr Makİne Mühendİslİğİ Bölümü Ocak 2009 Ankara

2 Ortak Eğitim Modelinde Emeği Geçenler
Aziz Hatıraları ile hatırlayacağımız iki değerli insan; Kadir Bayraktar Prof.Dr.Süleyman Sarıtaş

3 Kadir Bayraktar Ankara Sanayi Odası Genel Sekreterliğinden Üniversitemize geçmiştir. Üniversitemizin ilk Ortak eğitim ve kariyer geliştirme koordinatörüdür. Ortak eğitimin Sanayi alt yapısını hazırlayan değerli bir hizmet ve gönül insanıdır. 2007 Ekiminde Beyin kanaması sonucu aramızdan ayrılmıştır. Yeri doldurulamayacak karakteri yüksek bir şahsiyettir. “Tek hayalim ilk mezunlarımızın işe yerleştiklerini görmektir.” Kadir Bayraktar.

4 Prof.Dr.Süleyman Sarıtaş (1952-2008)
Amasya Gümüşhacıköy’de dünyaya geldi Merzifon Lisesinden ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümünü kazandı. Yüksek Lisans Eğitimini ODTÜ Makine Mühendisliğinde tamamladı Doktora Eğitimi için University of Manchester (İngiltere)’a gitti. Doktorası biter bitmez Türkiye’ye döndü ve ODTÜ Gaziantep Yerleşkesinde Öğretim görevliliğine başladı. Gazi Üniversitesinde Dekanlık ve Bölüm Başkanlığı yaptı. 2004 yılında Üniversitemizin Kurucu Dekanı olarak göreve başladı. 2008 yılında Ortak Eğitim ziyaretinden dönerken elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. “Zirveler tırmanmak içindir.” Süleyman Sarıtaş.

5 Prof.Dr.Süleyman Sarıtaş (1952-2008)
Bilimsel Faaliyetleri: Türk Toz Metalurjisi Derneğinin Kurucusudur. Türkiye’de Toz Metal alandaki çalışmaları başlatan en önemli bilim adamıdır. Dünyada Toz Dövmecilik konusunda ilk çalışmaları yapan birkaç bilim adamından biridir. Porche 910 moturunda kullanılan biyel kolu ömür hesabı ve üretimini gerçekleştiren kişidir. Dünyada ilk kez bakteriyolojik korozyon tezini ortaya atan bilim adamıdır. “Zirveler tırmanmak içindir.” Süleyman Sarıtaş.

6 Prof.Dr.Süleyman Sarıtaş (1952-2008)
Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattını kapanmaktan kurtaran ve ücret almadan tüm testlerini gerçekleştiren bilim adamıdır. Atatürk barajının tüm mekanik testlerini gerçekleştiren bilim adamıdır. Ailece isimleri uzaya yazılan saygın bir bilim ailesinin reisidir. TOBB ETÜ Ortak Eğitim Projesinin Mimarıdır. Sayısız ödül ve eser bırakmış değerli bir TÜRK Bilim adamıdır. “Zirveler tırmanmak içindir.” Süleyman Sarıtaş.

7 Duyurular Ortak Eğitimle ilgili tüm bilgiler, alınan kararlar, işleyişler, değişiklikler, öğrencilerin yapması gereken işlemler ile ilgili duyurular adresinden izlenmelidir. İlgili sayfada yer alan “Mevzuatlar” linkine tıklayarak Ortak Eğitim Protokolü, Ortak Eğitim ve Kariyer Geliştirme Yönergesi, Ortak Eğitim Kılavuzu gibi dosyalara ulaşabilirsiniz. Ortak Eğitim Koordinatörlüğü veya Üniversitemizin diğer bölümlerince düzenlenen ve dersimizi ilgilendiren etkinlikler, ilgili sitede yer alan “duyurular” bölümünden takip edilebilir. OEG 101 Ortak Eğitime Giriş dersi 1 kredilik derstir. Bu dersten başarılı olamayan öğrenciler Ortak Eğitim uygulamasına gidemezler.

8 Dersin Amacı Öğrencilerimizin içinde yaşadıkları ülke ve devleti oluşturan idari yapıyı, bu yapıyı oluşturan kamu ve özel sektör kuruluşlarını ve bu kuruluşlar arasındaki ilişkiyi tanıma, YÖK ve bünyesindeki Üniversiteler ile TOBB ETÜ arasındaki ilişkileri ve Üniversitemizin kuruluş amaç ve ilkelerini tanıma, TOBB ETÜ’de uygulanan Ortak Eğitim çalışmaları ve uygulamalarının tanıtımı, Ortak Eğitimde rol alacak öğrencilerin, sistemin tarafları ve tarafların üzerlerine düşen görev yetki ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilmesi, Teorik eğitimin gerçek iş ortamında uygulamalarla pekiştirilmesinin önem ve faydalarının kavratılması,

9 Dersin Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler
İş hayatının gereksinimlerini anlama ve bunları karşılayacak biçimde bir öğrenim gerçekleştirmede fırsatları kullanma becerisi, Mesleki uygulamalar için gerekli teknikleri, yetenekleri ve araçları tanıma ile kullanma becerisi ve bu tecrübeleri kariyer geliştirmede kullanma, Kurumsal ve kişisel iletişimin altyapısını tanıyarak etkin iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi, İş ortamında değişik birimlerde farklı amaçları gerçekleştirmek üzere takım ruhuyla çalışabilme becerisinin geliştirilmesi, Meslekle ilgili her türlü güncel sorunlar hakkında bilgi edinme ve anlayış geliştirilmesi.

10 Notlandırma ve Dersin Tanımı
Vize sınavı %40 Final notu %60 Dersin Tanımı: TOBB ETÜ öğrencilerine uygulanacak Ortak Eğitimi tanıtmak, önemini benimsetmek ve uygulamalar hakkında bilgilendirmek amacıyla programa konulan bu dersin içeriği aşağıdaki gibidir.

11 Dersin Tanımı Türk Ticaret Kanunu gereğince kurulan işletmelerin kuruluşları, amaçlarına ve ortaklık çeşitlerine göre işletmeler ve yönetim organları, İş kanunu gereğince çalışanların uymaları gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği ile sosyal güvenlik uygulamaları, Özel işletmeler ile kamu kurum ve kuruluşlarında mühendislerin, işletmeci ve iktisatçıların, uluslar arası ilişkiler, matematik, tarih ve Türk dili öğrencilerinin gerçekleştireceği görevler ve hizmetler, Kariyer planlama, geliştirme ve mesleki, idari ve kariyer ünvanları

12 Ders Kitapları ve Kaynaklar
Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri (Nobel Yayın Dağıtım, Kadir Bayraktar, Mehmet Altınöz, 2. Baskı) 6762 nolu Türk Ticaret Kanunu (4884 sayılı yasa ile değiştirilen maddeleri dahil) - Yayımlandığı R. Gazete: Tarih:9/7/1956 Sayı: 9353 4857 nolu İş Kanunu ve Yönetmelikleri

13 Ders Kitapları ve Kaynaklar
İşletmelerde işçi sağlığı, iş güvenliği ve sosyal güvenlik ile ilgili işletilen kurallar ve alınması gereken önlemler yönetmeliği, Çalışanların iş kazası ve meslek hastalıkları yönünden görev ve sorumlulukları yönetmeliği, Kurulların uygulanması ve denetlenmesinden sorumlu işçi sağlığı,e güvenliği kurulları yönetmeliği, (Bu kanun ve tüm yönetmelikler adresinden bulunabilir.) R. Gazete Yayım Tarih ve Sayısı:

14 Ders Kitapları ve Kaynaklar
5510 Sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”-Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Takip ve Tahsilat Dairesi Başkanlığı Ek Genelgesi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği (30 Kasım 2006 tarih sayılı Resmi Gazete) Ortak Eğitim Yönergesi Ortak Eğitimle ilgili mevzuat, Firmalarla yapılan Ortak Eğitim Protokolü ve sözleşme, Odalarla yapılan işbirliği protokolleri, “ “ adresinden yararlanılabilir.

15 İşleniş Sırasına Göre Dersin Konuları
Kamu-Özel Sektör Kurum ve Kuruluşları ve Birbirleriyle İlişkileri Üretim ve Ticari İşletmeler, Kuruluş Yapıları ve İşleyişleri Ortak Eğitimin TOBB ETÜ için önemi Ortak Eğitimin Hedefi, Amacı, Yararları, Uygulama Yöntemleri, Taraflar ve Tarafların Sorumlulukları

16 İşleniş Sırasına Göre Dersin Konuları
Ortak Eğitim Uygulamalarının Yasal Altyapısı Ortak Eğitim ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü’nün kuruluş, amaç ve faaliyetleri İşletmelerde Sosyal Güvenlik Uygulamaları İşyerlerinde Mesleki Uygulamalar, Ortak Eğitim sırasında öğrencilerin meslekleriyle ilgili dikkat edeceği husus ve kurallar

17 Ders İşleniş Takvimi 1-4. Haftalar: Teyfik Demir- Ortak eğitimin temel dinamikleri, taraflar, yönetmelikler, işleyiş, genel kurallar, benzer modeller. 5-7. Haftalar: Hulusi Öğüt- Şirketler ve işleyişleri 8-10. Haftalar: Mehmet Çetinkaya- Sosyal Güvenlik kanunu, iş hukuku, iş ve işçi güvenliği Haftalar: İlgi bölümlerin uyum programları


"OEG 101 Ortak Eğitime Giriş" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları