Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 1 Slovenya Denetçiler Enstitüsü Dr. Marjan Odar Genel Müdür Dr. Marjan Odar Genel Müdür.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 1 Slovenya Denetçiler Enstitüsü Dr. Marjan Odar Genel Müdür Dr. Marjan Odar Genel Müdür."— Sunum transkripti:

1 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 1 Slovenya Denetçiler Enstitüsü Dr. Marjan Odar Genel Müdür Dr. Marjan Odar Genel Müdür

2 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 2 Slovenya Denetçiler Enstitüsü §Adres: Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana Slovenia §Telefon: + 386 1 568 55 54 §Faks : + 386 1 568 63 32 §e-posta : info@si-revizija.si §websitesi: www.si-revizija.si

3 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 3 Yasal Çerçeve §Enstitünün Kuruluşu : 9 Eylül 1993 §Yasal Statüsü: Ensti tü Tüzüğü ile yönetilen bir Enstitü (70/01 sayılı Slovenya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi) §Slovenya Denetim Kanunu §(11/01 sayılı Slovenya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi ) –AB mevzuatı ile uyumlu http://www.si- revizija.si/o_siru/dokumenti/zakon_o_revidiranju-an.doc

4 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 4 Görev ve yetkileri §Enstitü aşağıdaki alanlarda görev ve yetkilere sahiptir l Denetim, ve l Denetim ile ilgili diğer mesleki alanlar §Denetim ile ilgili meslek alanları : l muhasebe l İş maliyesi l İç denetim l Bilgi sistemleri denetimi l Vergi analizi ve müşavirliği l İş, emlak, makina ve ekipman değerlemesi

5 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 5 Denetim hizmetleri aşağıdakiler tarafından sağlanabilir §Slovenya Cumhuriyeti’nde kurulu ofisi olan ve Enstitü’den denetim hizmetlerinin sağlanması için lisans almış bir şirket – denetim şirketi §Meslek olarak ve bireysel esasta denetim hizmetleri sağlayan, ve bu hizmetlerin sağlanması için Enstitü’den lisans almış bir yetkili denetçi – bireysel meslek mensubu §Yeterli kaliteyi sağladığı sürece meslek ünvanı kanunlar tarafından korunur

6 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 6 KURUL TEŞKİLAT YAPISI Kıdemli Müşavirler (3)Hukuk Müşaviri İdareciler(2) Direktör DENETİM KONSEYİ DENETİM BÖLÜMÜ UZMANLAR KONSEYİ VERGİ MÜŞAVİRLİĞİ BÖLÜMÜ İŞ MALİYESİ BÖLÜMÜ MUHASEBEBÖLÜMÜ DEĞERLEMEBÖLÜMÜ BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİ BÖLÜMÜ İÇ DENETİM BÖLÜMÜ

7 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 7 Başlıca yönetim organları §KurulKurul §DirektörDirektör §Denetim Konseyi §Uzmanlar Konseyi

8 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 8 Enstitü Kurulu – ana görevleri §Ana sözleşmeyi ve diğer genel hükümleri kabul eder §Enstitü’nün çalışma ve gelişme programlarını kabul eder ve uygulamayı izler §Enstitü’nün iş planlarını belirler ve yıllık raporlarını onaylar §Denetim hizmetleri fiyat belirleme politikalarını oluşturur; §Enstitü tarafından sağlanan hizmetlerin tarife ve fiyatlarını belirler

9 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 9 Kurul’un 13 üyesi atama yoluyla göreve gelir (4 yıllık bir görev süresi için): §4 üye kurucu tarafından (Slovenya Muhasebeciler, Haznedarlar ve Denetçiler Derneği) §6 üye Enstitü’nün kayıtlı üyeler tarafından §2 üye Maliye Bakanı tarafından §1 üye Enstitü çalışanları tarafından

10 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 10 Enstitü Kurulu tarafından 4 yıllığına atanan Enstitü Direktörü; §“Yetkili denetçi” meslek ünvanını taşımalıdır §Enstitü’nün yönetilmesi için gereken niteliklere ve deneyime sahip olmalıdır §Slovenya Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır §Sabıka kaydı temiz olmalıdır

11 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 11 Denetim Konseyi’nin 9 üyesi 4 yıllık bir görev süresi için atanır §Bunlardan 5’i yetkili denetçiler tarafından, yetkili denetçi lisansına sahip kişiler arasından atanır §3 üye, muhasebe ve finans alanlarında gerekli bilgi ve deneyim sahibi kamu meslek mensupları arasından, Maliye Bakanı tarafından atanır (ikisi Slovenya Ticaret ve Sanayi Odası2nın önerisi ile) §Enstitü Direktörü de doğal üyedir

12 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 12 Uzmanlar Konseyi’nin 11 üyesi 4 yıllık bir görev süresi için atanır §9 üye Enstitü’nün kayıtlı üyeleri tarafından l Yeminli denetçiler, denetçiler, yeminli değerleme uzmanları, iç denetçiler, yönetim muhasebecileri, iş maliyesi uzmanları, bilgi sistemleri denetçileri, vergi müşavirleri §2 üye üniversite öğretim üyeleri arasından üniversite kurumları tarafından

13 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 13 Enstitü’nün Mesleki Çalışmaları §bölümler/komiteler halinde teşkilatlandırılmıştır l Denetim bölümü (Denetim Konseyi bünyesinde) l Diğer bölümler (Uzmanlar Konseyi bünyesinde) Muhasebe bölümü İş maliyesi bölümü Vergi müşavirliği bölümü Değerleme bölümü (emlak, tesis ve makina) Bilgi sistemleri denetimi bölümü İç denetim bölümü

14 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 14 Bölümler; §Enstitü’nün kayıtlı üyeleri tarafından temsil edilir §5 üyeli komiteler tarafından yönetilirler (üyeler, her bölümün kayıtlı üyeleri tarafından seçilir) Enstitü dışarıdan mali yardım almaz l Temel gelir kaynağı, denetim firmalarının aidatları, çeşitli düzenli eğitim programları, konferanslar, seminerler l Bütçesi yaklaşık 1 milyon Euro

15 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 15 Denetleme yetkileri – Kalite Güvencesi §Denetim şirketlerinin denetlenmesi l Denetim firmalarının denetim sırasında denetim kurallarına uyup uymadıklarını tespit etmek amacıyla l Denetim kuralları: Uluslararası Denetim Standartları, Dış Denetçiler için Mesleki Etik Kuralları, Temel Denetim İlkeleri, Denetim Şirketlerine Yönelik Kılavuzlar, Denetim Konseyinin denetim uygulaması bildirgeleri ve tavsiyeleri §Yeminli denetçilerin denetlenmesi §Yeminli değerleme uzmanlarının denetlenmesi

16 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 16 Mesleki Standartlar §Denetim Kanunu’na göre, Enstitü aşağıdaki mesleki standartları kabul etmeye ve yayınlamaya yetkilidir : l Muhasebe standartları l Denetim standartları l İş ve finans standartları l İç denetim standartları l Bilgi sistemleri denetimi standartları l İş, emlak, makine ve ekipman değerleme standartları

17 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 17 Halihazırda kabul edilmiş ve yayınlanmış olanlar §Muhasebe standartları §İç denetim standartları §İş maliyesi standartları §Denetim kuralları §İş maliyesi ilkeleri

18 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 18 Muhasebe alanında önemli sorumluluk §Şirketler Kanunu’na göre, Enstitü, Slovenya Muhasebe Standartlarını belirleme ve hazırlama yetkisine sahiptir. Standartlar daha sonra Maliye bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanır. §1 Ocak 2006’da yeni Slovenya Muhasebe Standartları yürürlüğe konmuştur

19 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 19 Mesleki standartların uygulanması §Muhasebe standartları l Şirketler Kanunu ve diğer özel kanunlar kapsamında uygulanır (bankalar, sigorta şirketleri, fonlar, vs. ile ilgili) §Denetim standartları l Uluslararası Denetim Standartları ve diğer denetim kuralları Denetim Kanunu kapsamında uygulanır §Diğer standartlar l Meslek kuralları kapsamında uygulanır

20 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 20 Eğitim Programları §Dil: Slovence §Asgari örgün eğitim gerekliliği: Lisans §Sertifika gereklilikleri ve eğitim programları Enstitü tarafından sunulur §Tüm eğitim programları için TEMEL EĞİTİM (yeminli emlak değerleme uzmanları ve yeminli makine-ekipman değerleme uzmanları hariç): 76 saat muhasebe18 saatmuhasebe18 saat denetim 8 saatdenetim 8 saat İş maliyesi15 saatİş maliyesi15 saat Şirketler ve vergi hukuku 20 saatŞirketler ve vergi hukuku 20 saat Matematik ve istatistik yöntemleri10 saatMatematik ve istatistik yöntemleri10 saat İş iletişimi 5 saatİş iletişimi 5 saat

21 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 21 İlave – Özel Eğitim Programları §DENETÇİ l Temel eğitim76 saat l Özel konular denetim37 saatdenetim37 saat Muhasebe ve vergi25 saatMuhasebe ve vergi25 saat İş maliyesi15 saatİş maliyesi15 saat §YEMİNLİ DENETÇİ l Temel eğitimdenetçi l Özel konular denetim28 saatdenetim28 saat muhasebe30 saatmuhasebe30 saat vergi16 saatvergi16 saat İş maliyesi26 saatİş maliyesi26 saat Denetim prosedürlerinin organizasyonu14 saatDenetim prosedürlerinin organizasyonu14 saat

22 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 22 §ONAYLI İÇ DENETÇİ l Temel eğitim76 saat l Özel konular denetim41 saatdenetim41 saat Muhasebe ve vergi21 saatMuhasebe ve vergi21 saat İş maliyesi15 saatİş maliyesi15 saat §ONAYLI YÖNETİM MUHASEBECİSİ l Temel eğitim76 saat l Özel konular Muhasebe ve vergi62 saatMuhasebe ve vergi62 saat İş maliyesi15 saatİş maliyesi15 saat §ONAYLI İŞ MALİYESİ UZMANI l Temel eğitim76 saat l Özel konular İş maliyesi52 saatİş maliyesi52 saat Muhasebe ve vergi25 saatMuhasebe ve vergi25 saat

23 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 23 §ONAYLI VERGİ MÜŞAVİRİ l Temel eğitim76 saat l Özel konular Vergi usulleri ve vergi denetimi47 saatVergi usulleri ve vergi denetimi47 saat Muhasebe ve vergi25 saatMuhasebe ve vergi25 saat İş maliyesi15 saatİş maliyesi15 saat §ONAYLI BİLGİ SİSTEMLERİ DENETÇİSİ l Temel eğitim76 saat l Özel konular Bilgi sistemleri denetimi 40 saatBilgi sistemleri denetimi 40 saat Bilişim37 saatBilişim37 saat

24 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 24 §YEMİNLİ İŞ DEĞERLEME UZMANI l Temel eğitim76 saat l Özel konular İş değerlemesi52 saatİş değerlemesi52 saat Muhasebe ve vergi26 saatMuhasebe ve vergi26 saat İş maliyesi15 saatİş maliyesi15 saat §YEMİNLİ EMLAK DEĞERLEME UZMANI l konular Emlak değerlemesi 132 saatEmlak değerlemesi 132 saat Muhasebe ve vergi15 saatMuhasebe ve vergi15 saat İş maliyesi15 saatİş maliyesi15 saat §YEMİNLİ MAKİNA-EKİPMAN DEĞERLEME UZMANI l konular Makine ve ekipman değerlemesi 132 saatMakine ve ekipman değerlemesi 132 saat Muhasebe ve vergi20 saatMuhasebe ve vergi20 saat İş maliyesi15 saatİş maliyesi15 saat

25 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 25 Kabul koşulları (Denetim Kanununda belirtilmiştir Kanununda belirtilmiştir) §Yeminli denetçi l Üniversite mezunu olma l Beş yıl çalışma deneyimi Bunun en az üç yılı, denetçi olarak çalışmak için lisans aldıktan sonra denetim alanınla olmalıdır l Yeminli denetçi görevlerini yerine getirmek için mesleki yeterlilik sınavını geçmiş olma l Sabıka kaydının temiz olması l Slovence diline hakim olma

26 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 26 §Denetçi Üniversite mezunu olma İki yıllık çalışma deneyimi –Denetim veya iç denetim alanında Denetçi görevlerini yerine getirmek için mesleki yeterlilik sınavını geçmiş olma Sabıka kaydının temiz olması Slovence diline hakim olma §Yeminli değerleme uzmanı Üniversite mezunu olma Değerleme görevlerini yerine getirmek için gerekli bilgiyi gerektiren alanlarda en az beş yıllık çalışma deneyimi Yeminli değerleme uzmanı görevlerini yerine getirmek için mesleki yeterlilik sınavını geçmiş olma Sabıka kaydının temiz olması Slovence diline hakim olma

27 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 27 Kabul koşulları (Denetim Kanununda belirtilmeyen diğer ünvanlar Kabul koşulları (Denetim Kanununda belirtilmeyen diğer ünvanlar) §İç denetçi, yönetim muhasebecisi, iş maliyesi uzmanı, bilgi sistemleri denetçisi, vergi müşaviri Üniversite lisans programında edinilen mesleki nitelikler Uygun çalışma deneyimi Belirli bir meslek görevlerini yerine getirmek için mesleki yeterlilik sınavını geçmiş olma Sabıka kaydının temiz olması Slovence diline hakim olma İlgili meslek için geçerli etik kurallarının gerekliliklerini yerine getirme

28 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 28 Sürekli eğitim ile ilgili gereklilikler §Yıllık 30 saatlik eğitim (tüm ünvanlar için)

29 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 29 Denetim mesleği- yasal dayanak §Denetim Kanunu §Uluslar arası Denetim Standartları §Temel Denetim İlkeleri §Slovenya Denetçiler Enstitüsü tarafından kabul edilen diğer denetim kuralları

30 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 30

31 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 31 Denetim Konseyi §Denetim firmaları ve yeminli denetçiler (denetçiler) için lisansların verilmesine ve geri alınmasına karar verir; §Denetimi denetler; §Denetim kurallarını kabul eder; §Yeminli denetçi veya denetçi sertifikasının alınması için geçerli olan kriterleri belirler; §Denetim mesleğinin gelişmesi ile ilgili diğer mesleki görevleri yerin getirir.

32 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 32 Kalite kontrol §Denetim firmaları §Yeminli denetçiler §Denetçiler §Kalite kontrolü aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilir: l Raporları izleyerek, toplayarak ve onaylayarak, l Kontrol altındaki kuruluşların faaliyetlerini inceleyerek.

33 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 33 İzleme §Enstitü Direktörü tarafından yetkilendirilmiş ve Enstitü’de çalışan uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. §4 yeminli denetçi ve 1 avukat §42 denetim firması §Yaklaşık 150 faal yeminli denetçi (189 kişi arasında)

34 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 34 Kalite Kontrol §Denetim firması; §Denetim firması bünyesinde: l Her yeminli denetçi (yasal denetçi) - doğrudan; l Denetçiler – dolaylı (dosyaların incelenmesi yoluyla); §Kote edilen şirketleri denetleyen denetim firmaları için en üç yıllık bir süreç; §Diğer denetim firmaları için en az beş yıllık süreç; §Firmanın tüm dokümanlarına ulaşılabilmelidir.

35 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 35 Yeminli denetçiler ve denetçiler için disiplin yaptırımları §Lisansın geri alınması; §Kamu uyarısı.

36 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 36 Lisansın geri alınması Lisans yanlış bilgiler beyan edilerek alınmış ise ; Kişi ticari veya mülki bir suçtan suçlu bulunmuşsa; Müşteride yatırımları varsa; Denetimin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile ilgili şüpheye yol açabilecek bir başka şekilde müşteri ile bağlantısı var ise; Denetim kurallarını ihlal etmiş ve bunun sonucunda eksik veya yanıltıcı bir denetim raporu ortaya çıkmış ise; Gizli bilgilerin gizliliğini koruma yükümlülüğünü ihlal etmiş ise; Denetim kurallarının hükümlerini tekrar ihlal etmiş ise.

37 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 37 Lisansın koşullu olarak geri alınması  Enstitü, altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere kendi belirleyeceği bir zaman dilimi içerisinde yeminli denetçinin veya denetçinin lisansın geri alınması veya kamu uyarısının yapılması sonucunu doğuracak bir başka ihlali gerçekleştirmemesi durumunda, lisansın geri alınması kararının uygulanmayacağını hükmedebilir.

38 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 38 Kamu uyarısı §Denetim kurallarının ihlali; §Lisansın geri alınması veya koşullu geri alınması gerekmez.

39 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 39 Denetim firmalarına yönelik disiplin yaptırımları §İhlalin giderilmesi emri; §İlave önlemlerin uygulanması; §Lisansın geri alınması.

40 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 40 İhlalin Giderilmesi Emri §Denetim Firması l Yatırımlar ile ilgili yasağın ihlali; l Denetim Kanunu kapsamında yasaklı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi; l Anonim şirket olarak kurulması ancak kayıtlı hisse çıkarmaması; l Raporlama ve bildirim görevini yerine getirmemesi; l Diğer denetim kurallarının ihlal edilmesi.

41 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 41 İlave önlemlerin uygulanması §Denetim kurallarının ciddi şekilde ihlali. §Önlemler: denetime yönelik iç denetleme prosedürlerinin geliştirilmesi; Gizli bilgi akışına yönelik iç denetleme prosedürlerinin geliştirilmesi; Denetim firmasının içyapısının değiştirilmesi; Denetim kurallarının uygulanması için gerekli diğer önlemler.

42 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 42 Lisansın geri alınması §Lisans yanlış bilgi beyan edilerek alınmış;  Denetim firması için ilave önlemler alınmış, ancak yetkili merci (eski veya yenin atanan) ihlalleri ortadan kaldırmayı başaramamış ve/veya ilave önlemler alamamış.

43 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 43 Nihai yaptırımların yayınlanması  Karar özeti, Enstitü’nün mesleki bülteninde yayınlanır (Revizor - Denetçi).

44 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 44 2003 – 2005 yılları arasındaki disiplin yaptırımları §Yeminli denetçiler: l 19 kamu uyarısı: 12 kesinleşmiş, 7 henüz kesinleşmemiş (4 dava mahkemede); l 1 lisans geri alınmış (kesinleşmiş). §Denetim firmaları: l İhlalin giderilmesi için 7 emir yayınlanmış.

45 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 45 Denetim Mesleği- Tarihçesi §1996 – 2001 Dönemi l İlk Slovenya Denetim Kanunu Enstitü asal denetimlerin izlenmesinden sorumlu l Uzmanlar Konseyi tarafından özel kuralar kabul edildi Uzman incelemesi sistemi l 43 denetim firması l 100 yasal denetçi - uygulayıcısı

46 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 46 §2002 – 2004 Dönemi l İkinci Slovenya Denetim Kanunu Kanunda kalite kontrol prosedürleri ayrıntılı olarak yer alıyor l İzleme sistemi Enstitü uzmanları –Bir avukat –Dört yeminli denetçi l 42 denetim firması l 130 yasal denetçi – uygulayıcı

47 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 47 Kalite Güvencesi 8. Direktif §İnceleme uzmanlarından bağımsız §Kamu gözetimine tabi l Faal olarak çalışmayan bilgili kişilerce yönetiliyor l Bağımsız ve şeffaf adaylık prosedürü l Nihai sorumluluk: Onay ve tescil Denetim kurallarının kabulü Sürekli eğitim, kalite güvencesi ve soruşturma- disiplin sistemleri Denetim Kanunu §Enstitü uzmanlarınca yürütülen izleme sistemi §Denetim Konseyi l Rasgele seçilen ve faal olarak çalışmayan bilgili kişilerce yönetiliyor l Seçim (5) ve atama (3) l Nihai sorumluluk: Lisansların verilmesi ve geri alınması Denetim kurallarının kabulü Dış kalite kontrol Eğitim kriterlerinin belirlenmesi

48 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 48 8. Direktif §Finansman, yasal denetçilerin ve denetim firmalarının etkisinden bağımsız olarak sağlanmalıdır Enstitü’nün Tarifesi §Kalite kontrol (izleme sistemi ve Denetim Konseyi) Enstitü’nün tarifelerinde belirlenen denetleme ücretleri finanse edilir; bir yılda ödenecek ücretlerin toplamı o yılda gerçekleşen denetleme maliyetlerinden fazla olmamalıdır

49 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 49 8. Direktif Yeterli kaynak Mevcut Durum §Enstitü’nün izleme sisteminin ve Denetim Konseyinin mevcut faaliyetlerine göre, kaynaklar (insan kaynakları ve finansman) yeterlidir.

50 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 50 8. Direktif §Kalite güvencesini faaliyetini gerçekleştiren kişiler l Uyun mesleki eğitim l Yasal denetim ve finansal raporlamada gerekli deneyim l Kalite güvencesi incelemeleri ile ilgili özel eğitim Mevcut Durum §Enstitü Uzmanları l Bir avukat ve dört lisanslı yeminli denetçi l Kalite güvencesi incelemesi ile ilgili özel eğitim l Avukat ve bir lisanslı yeminli denetçi - Genel İdari Usuller Kanununa dayalı olarak prosedürleri gerçekleştirmek için gerekli sertifika

51 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 51 8. Direktif §İnceleme görevlilerinin seçilmesi l İnceleme görevlileri ile incelenen kişi arasında herhangi bir çıkar çatışması olmamasını sağlamak için tasarlanmış nesnel bir prosedüre uyun olarak Mevcut Durum §Tüm izleme ekibi Enstitü’de çalışıyor l Herhangi bir çıkar çatışması yok

52 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 52 8. Direktif §Kalite güvencesi incelemesi kapsamında aşağıdakiler değerlendirilmelidir: l Denetim kurallarına uygunluk l Harcanan kaynakların niteliği ve niceliği l Alınan denetim ücretleri l Denetim firmasının iç kontrol sistemi Mevcut Durum §Denetim firmasının kalite güvencesi incelemesi kapsamında aşağıdakiler değerlendirilir: l Denetim görevindeki her denetim ortağının en az bir müşterisinin dokümanları ve raporu l Harcanan kaynakların miktarı ve niteliği l Alınan denetim ücretleri l Denetim firmasının iç kalite kontrol sistemi

53 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 53 8. Direktif §Rapor l Kalite güvencesi incelemesinin ana sonuçları Mevcut Durum §Rapor l Genel İdari Usuller Kanunu’na göre l Denetim kurallarının ihlallerinin ayrıntılı bir açıklaması yer almalıdır

54 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 54 8. Direktif §Kalite kontrolünün sıklığı l Her altı yılda bir l Halka açık kuruluşların yasal denetimlerini gerçekleştiren yasal denetçiler ve denetim firmaları için her üç yılda bir Mevcut Durum §Kalite kontrolünün sıklığı l Her beş yılda bir l Kote edilen müşterileri olan yasal denetçiler ve denetim firmaları için her üç yılda bir

55 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 55 8. Direktif §Kalite güvencesi sisteminin genel sonuçları l Yıllık olarak yayınlanır Mevcut Durum §Kalite güvencesi sisteminin genel sonuçları l Enstitü’nün yıllık raporunda yayınlanır

56 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 56 8. Direktif §Kalite incelemelerinin tavsiyeleri l Yasal denetçi veya denetim firması tarafından takip edilir l Aksi taktirde disiplin önlemleri veya yaptırımlar uygulanır §Kamuya açıklanır Mevcut Durum §Tavsiyeler l Daha küçük denetim kuralı ihlalleri halinde §Disiplin Yaptırımları l Ciddi ihlaller durumunda §Disiplin yaptırımları (lisansın geri alınması veya kamu uyarısı) ‘Revizor’da yayınlanır.

57 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 57 Sonuçlar §Slovenya’daki denetim mesleği önerilen Direktifin neredeyse tüm gerekliliklerini karşılamaktadır. §Önerilen Direktifin esaslarına dayalı olmaları halinde, kamu gözetimi alanında Üye Devletler arasındaki düzenleyici çerçevelerin karşılıklı olarak tanınması konusunda hiçbir engel bulunmamaktadır.


"Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors 1 Slovenya Denetçiler Enstitüsü Dr. Marjan Odar Genel Müdür Dr. Marjan Odar Genel Müdür." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları