Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 BİLİM YÖNETİMİ KONFERANS 14 SANAYİDE GÜDÜMLÜ TEMEL ARAŞTIRMA STRATEJİSİ ÖRNEK: NEC'DE ARAŞTIRMA STRATEJİSİ FREDERICK BETZ PORTLAND DEVLET ÜNİVERSİTESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 BİLİM YÖNETİMİ KONFERANS 14 SANAYİDE GÜDÜMLÜ TEMEL ARAŞTIRMA STRATEJİSİ ÖRNEK: NEC'DE ARAŞTIRMA STRATEJİSİ FREDERICK BETZ PORTLAND DEVLET ÜNİVERSİTESİ."— Sunum transkripti:

1 1 BİLİM YÖNETİMİ KONFERANS 14 SANAYİDE GÜDÜMLÜ TEMEL ARAŞTIRMA STRATEJİSİ ÖRNEK: NEC'DE ARAŞTIRMA STRATEJİSİ FREDERICK BETZ PORTLAND DEVLET ÜNİVERSİTESİ

2 2 Teknoloji Stratejisi Sanayi ve üniversite arasındaki stratejik araştırma işbirliklerinden dolayı, bilim yöneticisi sadece üniversitedeki araştırma stratejisi prosedürlerinden değil aynı zamanda sanayideki teknoloji stratejisi prosedürlerinden de haberdar olmalıdır. Her ne kadar firmalar teknolojiyi üretim ve hizmetlerinde kullansalar da bunların hepsi teknolojiden rekabete yönelik bir avantaj sağlayamazlar. Rekabet ortamında pek çok faktör söz konusudur ve teknoloji sadece bunlardan biridir. Yani, bazı firmalar teknolojiyi rekabet avantajı olarak etkili bir şekilde kullanırken, diğerleri kullanamazlar. Teknoloji stratejisinde yönetimin rolü, teknolojinin başarılı bir şekilde kullanılmasındaki önemli bir faktördür. Özellikle, çekirdek teknik yeterliliklerinin geliştirilmesi konusunda yönetim becerikli olmalıdır.

3 3 Bunun bir örneği, Joseph Morone'nin teknoloji liderliğini iş başarısı için uzun-vadede rekabete yönelik bir avantaja çeviren şirketler üzerine yaptığı çalışmasından çıkardığı sonuçtur (Morone, 1993, sayfa 17): “Başarı örneklerinin (teknolojinin rekabete yönelik bir avantaj olarak kullanılmasında) aralarındaki benzerlik, yönetimin iş hayatındaki rekabet alanlarını tanımlama yolu ile başlamaktadır. Her bir örnekte, stratejik bir odak sürekli olarak ifade edilmekte ve uzun yıllar boyunca uygulanmaktadır.” Buradaki ana fikir, bir işin çekirdek teknolojik yeterlik üzerine yapılan uzun vadeli ve tutarlı bir odaklanma ile geliştirilebileceğidir. Bir şirket için çekirdek teknik yeterliliğe sahip olmanın anlamı, hem yeni- teknoloji ürünleri geliştirebilmek hem de bu ürünlerin üretim kalitesini iyileştirerek ve maliyetlerini düşürebilmektir. Ürünlerin gelecek nesil teknolojileri ile iyileştirilebildiği gibi, üretim süreçlerinin iyileştirilmesinde de gelecek nesil teknolojileri kullanılabilir.

4 4 Morone (ve diğerleri) teknolojik yeniliği ısrarla devam ettirebilen iş alanlarının bunu hem artan hem de nesilsel yeniliklerin bir kombinasyonu yoluyla gerçekleştirdiğini iddia etmektedirler (Morone, 1993, sayfa 20): “Emin olun, bütün bu iş alanları üretim hatlarında artan yenilikleri canla başla elde etmeye çalıştılar. Öte yandan onlar bunu aynı oranda canla başla çalışarak radikal ve nesilsel yeniliklerin bir kombinasyonu olarak gerçekleştirdiler.” Sadece artan yeniliklerle teknoloji kullanan işletmeler, hem artan hem de nesilsel yenilik kullanan işlerden daha nadir başarılı olmaktadırlar. Ancak, her iki yenilik süreci çeşidinin de idare edilmesi zordur. Abernathy ve Clark bu noktayı ilk defa otomobil sanayisindeki yenilik çalışmalarında açıkça ortaya koydular ( Abernathy ve Clark, 1978 sayfa 168 ). Morone (1993, s.21), hem artan hem de sürekli olmayan teknolojik değişimin yönetim zorluğunu ayrıca vurgulamıştır: "Görünüşe göre daha önce kurulmuş olan üretim hatlarının sürekli yenilenmesinin idare edilmesi için gereken yönetsel tutumlar ile yeni iş ve pazarlara sürekli olmayan girişimleri yönetmek için gerekenler arasında doğal bir anlaşmazlık vardır.”

5 5 BİLİM YÖNETİMİNE İLİŞKİN DERSLER Belirli bir firmanın teknoloji stratejisini takip edebilme ve formüle edebilme yeteneği, firmanın yönetim yeteneğinin içerisindedir. Devlet herhangi bir firmaya yönetim yeteneği sağlayamaz. Dolayısıyla, devletin bilim desteği, eğer sanayi yönetimi teknolojik yeniliği idare edebiliyorsa yardım edebilir. Teknolojik yeniliği yönetebilmek sanayi için zordur, çünkü rekabet edebilmek için hem artan hem de sürekli olmayan yeniliği yönetmek zorundadır. Sanayi/üniversite stratejik araştırma ortaklığının sanayiye esas katkısı, sanayi yönetimine sürekli olmayan teknolojik yeniliklerin yönetilmesi için yaptığı yardımdır.

6 6 Firma Yeterlikleri üzerinde Teknolojik Değişimin Etkisi Bir firma için teknolojik değişim, yönetim açısından esastır, çünkü teknolojik değişim üretim ya da pazarlama veya her iki konuda da bir firmanın temel yeteneklerini değiştirebilir. Teknolojik değişim, üretim ya da pazarlama konusunda mevcut yeterliklerin korunması ya da yok edilmesi için şirket operasyonlarını değiştirebilir. Abernethy ve Clark yenilikleri mevcut yeterlikler üzerindeki etkileri bakımından sınıflandırmışlardır (Abernathy ve Clark, 1985): Düzenli yenilikler—üretim yeterlikleri ve pazar yeterlikleri korunur. Niche-yaratma yenilikleri—üretim yeterlikleri korunur fakat pazar yeterlikleri bozulur. Devrimsel yenilikler—üretim yeterlikleri demode olur (zamanı geçer) ancak pazar yeterlikleri korunur. Mimari yenilikler—üretim yeterlikleri demode olur ve pazar yeterlikleri bozulur. Yeni-Nesil Teknoloji Yenilikleri, bir endüstriyel firmanın hem çekirdek üretim yeterliklerini hem de pazar yeterliklerini demode hale getiren "Mimari yeniliklerdir".

7 7 Yenilik ve pazar arasındaki ilişkiler şunlardır: 1.Artan teknolojik değişimler, firmanın endüstriyel bir yapıda büyümesi ve pazar elde etmesine olanak sağlar. 2.Sürekli olmayan teknolojik değişimler, bir firmanın mevcut endüstriyel yapıyı değiştirmesine ve rakiplerini ortadan kaldırmasına olanak sağlar. BİLİM YÖNETİMİNE İLİŞKİN DERSLER YENİ-NESİL TEKNOLOJİLER SÜREKLİ OLMAYAN YENİLİKLERDİR.

8 8 Endüstriyel Firmalarda Araştırma Düzenlemesi. Bir şirkette araştırma düzenlemesi önemlidir, çünkü üniversite araştırmaları ile teknik iletişim noktası olan yer araştırma laboratuvarıdır. Değişik alanlara yönelmiş bir firmada araştırma üç genel modele göre düzenlenir: Tek bir, merkezi şirket araştırma laboratuvarı Bir şirket araştırma laboratuvarı olmadan tamamen merkezi olmayan bölüm laboratuvarları Merkezi laboratuvar ve merkezi olmayan bölüm laboratuvarlarının birleşimi. Tamamen merkezi olmayan bölüm laboratuvarlarının biçimi, araştırmanın şirketin mevcut işine odaklanmasını destekler ve kolaylaştırır, ayrıca şirketin kendi geleceğine odaklanması için özel bir yönetsel dikkat gerektirir. Şirket araştırma laboratuvarının tamamen merkezileşmiş biçimi, araştırmanın şirketin kendi geleceğine odaklanmasını destekler ve kolaylaştırır; ayrıca araştırmanın şirket bölümlerindeki mevcut herhangi bir iş ile ilgili olabilmesi için özel bir yönetsel dikkat gerektirir. Dolayısıyla, şirket-seviyesindeki araştırmanın firmanın yaptığı herhangi bir iş ile doğrudan ilgili olması ve bölüm laboratuvarlarının bir kopyası olmaması durumunun sağlanması zordur.

9 9 ÖRNEK -- NEC'DEKİ TEKNOLOJİ PLANLAMASI Değişik alanlara yönelmiş şirket yapısında, bölüm bazında teknoloji planlaması bütün şirkete yönelik daha büyük bir teknoloji planlama sürecinin (şirket araştırma merkezi planı) içine oturmalıdır. Örnek olarak NEC Şirketi'nde 1990’ların başlarında yapılan teknoloji planlamasını inceleyeceğiz. Michiyuki Unenohara 1991 yılında NEC’de uygulanmaya başlayan teknoloji planlaması sürecini tanımlamıştır. Daha sonra Uenohara Tokyo’daki NEC Şirketi’nde yönetici danışmanlık ve İleri Seviye Yönetim Sistemlerine yönelik NEC Araştırma Enstitüsü ile Princeton, New Jersey’deki NEC Araştırma Enstitüsü’nün Mütevelli Heyeti başkanlığını yapmıştır. Uenohara, Nihon Üniversitesinden lisans ve Ohio Devlet Üniversitesinden de yüksek lisans ile doktora dereceleri almıştı. Başlangıçta çalışmak için Bell Laboratuvarlarına katılmış, 1967 yılında ise peşi sıra NEC'nin Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının yöneticisi olacağı NEC'ye geçmiştir. Uenohara, şirket araştırma ve geliştirme göreviyle NEC'nin Yönetim Kuruluna seçildi.

10 10 NEC çekirdek iş alanı için teknoloji üzerine odaklanmış, araştırmadan başlayan ve ürün ile pazara uzanan bağlantılar kurmaktaydı. "Sanayide başarılı bir şekilde rekabet edebilmenin anahtarı toplam dayanıklılıktır -- temel araştırmadan, ürün geliştirmeye ve pazarlamaya uzanan zincirin her bir halkası diğeri kadar güçlü olmak zorundadır. İnanıyorum ki Japon sanayisinin ve özellikle de NEC Şirketi’nin başarısının sırrı toplam dayanıklılıktır...bizim çekirdek iş alanlarımız iletişim cihazları ve sistemleri, bilgisayarlar ve endüstriyel sistemler, elektron cihazları ve ev elektroniği olmaktadır. Bu iş alanları 1989 yılındaki satışlarımızın sırasıyla, %25, %44, %18 ve %13’lük bölümünü oluşturmuştur." (Uenohara, 1991, s.18) Bu iş alanı seçimi stratejik bir vizyon ile birleştirilmiştir : " NEC, gelecekteki yüksek oranda bilgi-kökenli topluma katkıda bulunmaktadır. Büyük ölçüde inanıyoruz ki, bu gelecek toplumunda yazılımı da içeren bilgi önemli bir rol oynayacaktır, öte yandan bilgi verimliliğinin iyileştirilmesi için donanım yeniliği esas teşkil eder. (Uenohara, 1991, s.18 ) NEC; NEC Grubunu oluşturan 190’dan fazla şirkete sahiptir. Toplam iş gücü, 35.000'i mühendis olmak üzere 160.000 kişi civarındadır. NEC araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerini şirketin tümüne ve bağlı şirketlere dağıtmış durumdadır.

11 11 TEKNOLOJİ PLANLAMASININ HEDEFLERİ Uzun vadede bütün firmalar ayakta kalabilmek için değişmek zorundadırlar. İşin değişik alanlara yönelmesi, teknoloji ve araştırma yeteneğine bağlı olduğundan, bu değişik alanlara yönelme firmaların ticari anlamda başarıya ulaşması olasılığını güçlendirir. Değişik alanlara yönelme için bir strateji, işleri bir şirketin çekirdek teknoloji gücü üzerine kurmaktır. Bu strateji, çekirdek teknoloji yeterlikleri etrafında bütünleşmiş, iş ve teknoloji stratejisi ile bir şirket ortaya çıkartır.

12 12 Herhangi bir endüstriyel teknoloji planlamasının amaçları şunları içermelidir : 1. Aşağıdaki seçeneklerden biri yoluyla mevcut iş alanında teknik yeterliliğin korunması : (a) mevcut iş ürünlerinin artan iyileştirmesi, (b) mevcut iş süreçlerinin artan iyileştirmesi ; 2. Aşağıdaki seçenekler yoluyla mevcut iş alanındaki pazarların genişletilmesi ya da yeni iş alanlarının açılması : (a) yeni ürünlerin geliştirilmesi, (b) yeni süreçlerin geliştirilmesi ; 3. Aşağıdaki seçenekler yoluyla, teknolojilerin stratejik iş birimlerine göreli endüstriyel sektörlerinin dışından ayırt edici rekabete dayalı avantajlar tedarik edilmesi : (a) çekirdek ürünlerden ve yeteneklerden dikey entegrasyon, (b) çekirdek ürünlerden ve yeteneklerden yatay entegrasyon.

13 13 Bu amaçları gerçekleştirebilmek için araştırma faaliyetlerinin şunlara ihtiyacı vardır: 1.mevcut şirket teknolojilerinin altındaki bilimin daha derin anlaşılması, 2.mevcut teknolojiler içerisinde buluşlar ya da iyileştirmeler yapılması, 3.yeni ya da mevcut olanın yerine geçebilecek teknolojiler için bilime açık bir pencere bırakılması, 4.yeni şirket ürünleri ve iş alanları için yeni teknolojilerin icat edilmesi veya edinilmesi. Bir firmadaki teknoloji planlaması, firmanın yıllık iş planı döngüsü içerisinde gerçekleştirilecek bir süreçtir. Böyle bir süreç oluşturabilmek özel bir ilgi ister çünkü, araştırma faaliyetinin doğası ve iş faaliyetinin doğası açık bir şekilde birbirinden farklıdır. Teknoloji planlama süreçleri, iş planlamasının ve araştırma planlamasının birbirinden çok farklı olan içeriklerini bütünleştirmek zorundadır.

14 14 NEC'DEKİ TEKNOLOJİ PLANLAMASI (devamı) NEC'nin iş alanı, iletişim alanında dört, elektron cihazları konusunda iki, ev elektroniği konusunda bir ve özel projeler konusunda bir olmak üzere on üretici şirket grubundan oluşmaktadır. Hepsi birlikte 60 ürün bölümü ve 25 bölüm laboratuvarı etmektedir. Dolayısıyla, bu büyük ve değişik alanlara yönelmiş bir firmanın içinde teknoloji stratejisinin yönetimi, gelişmiş planlamalar ve şirket Ar-Ge laboratuvarında uygulanacak prosedürler gerektirmektedir. Şirket Ar-Ge Laboratuvarı, Araştırma ve Geliştirme Grubu, Bilgisayar ve Komünikasyon Yazılım Geliştirme Grubu ve Üretim Mühendisliği Grubu olarak düzenlenmiştir. Şirket laboratuvarı esas olarak gelecek ürünler (bir sonraki ürünlerden sonraki ürünler) için uzun-vadeli Ar-Ge ile uğraşmaktaydı. Bölüm Laboratuvarları bir sonraki ürünlere odaklanmışlardı. Toplamda NEC, satışlarının %10'unu Ar-Ge'ye harcamaktaydı. Şirket laboratuvarları, finansmanlarının %65‘ini şirket merkezinden, %33'ünü üretim gruplarından ve %2'sini devletten sağlamaktaydı. Ayrıca şunu belirtmek ilginçtir ki, yazılım ve üretimin her ikisi de, şirket araştırma ve bölüm sorumlulukları olarak ayrılmışlardı.

15 15 Şirket araştırma laboratuvarları ile stratejik iş birimlerinin bölüm laboratuvarları arasında işbirliği birleşik projeler sırasında gerçekleşmekteydi: “ Her bir profesyonel laboratuvardaki genel teknolojiler, üretim bölümü ihtiyaçlarının çok ilerisinde gelişmiştir. Temel teknolojiler yeterince iyi bir şekilde geliştirildiği zaman, böylesi temel teknolojileri etkin bir şekilde kullanan yeni çekirdek ürün modelleri pek çok değişik üretim bölümüne önerilmektedir. Zorlu müzakereler ve değerlendirmelerin ardından birleşik gelişm projeleri başlatılmış ve gelişim kaynakları hem laboratuvarlarına hem de üretim bölümlerine yoğunlaşmıştır. Laboratuvarlar, anahtar teknolojiler ve beyinler sağlar, üretim bölümleri ise ürün geliştirme becerileri ve yerleşik çevresel teknolojileri sağlarlar.” (Uenohara, 1991) Fakat böylesi birleşik projelerin olanaklı kılınabilmesi için, genel teknolojilerin Yeni-Nesil Teknoloji ürünlerine odaklanabilmesine olanak sağlayacak uzun- dönemli planlama yapılması gerekliydi: “Ar-Ge yöneticilerinin, genel teknolojiler ile pazar arasındaki ilişkileri belirleyebilecekleri ve bu teknolojilerin geliştirilmesini sağlayabilecekleri bir noktaya kadar eğitilmeleri zaman alan bir uğraştır ve uzun mesafeli planlama gerektirir... Ar-Ge programları için strateji belirlenmesi, pazarlama, işletme ve Ar-Ge grupları arasında yüksek-seviyede etkileşim gerektirir. Gelecekteki pazar eğilimlerine, iş büyümesine yönelik potansiyel ürün fikirleri ile birlikte bilim ve teknoloji eğilimlerine dair yeterli bilgi toplanması gereklidir.” (Uenohara, 1991)

16 16 Değişik alanlara yönelmiş bir firma, hem şirket araştırma laboratuvarı hem de bölüm laboratuvarı sahibi olduğu zaman, şirket yönetimi hala bu iki araştırma organizasyonunun birbirlerini eleştirmelerini bekleyebilir. Bölüm laboratuvarları, uzun-vadeli odaklanma konusunda her zaman tahammülsüz olacak ve şirket laboratuvarlarındaki araştırmaya karşı daha mesafeli olacaklardır. Şirket laboratuvarları ise, bölüm laboratuvarlarının kısa-vadeli odaklanmaları, düşük-teknolojileri ve NIH (not-invented-here: burada icat edilmedi) sendromu ile ilgili her zaman tahammülsüz olacaklardır. Merkezi ve merkezi-olmayan endüstriyel araştırma arasındaki organizasyonel anlaşmazlıklar her zaman varolacaktır ve bu hiçbir yönetsel prosedür aracılığıyla yok edilemez ancak yapıcı bir şekilde yönetilebilir. BİLİM YÖNETİMİNE İLİŞKİN DERSLER Bir firmadaki araştırma yönetimi konusundaki içsel problem, bu firmalar ile üniversiteler arasında stratejik araştırma işbirliklerinin kurulabilme yeteneğini kısıtlar. Bununla birlikte, NEC gibi Yeni-Nesil Teknoloji ürünleri bağlamında dahili araştırma işbirliğini organize eden endüstri firmaları ise dahili araştırma anlaşmazlıklarından kaçınmakta ve üniversite işbirliklerini kullanabilmektedirler.

17 17 NEC ARAŞTIRMA STRATEJİSİ (devamı) NEC'nin uzun-vadeli araştırma planlaması içindeki anahtar kavram, şirkette bir bütün olan “çekirdek teknolojiler” inancıdır. “Stratejinin kalbi 17 yıl önce benim tarafımdan (Uenohara) başlatılan çekirdek teknoloji programıdır. Çekirdek teknoloji programı, hem pazarın hem de teknolojinin geniş çaplı analizleriyle geliştirilmiştir. Her 10 yılda bir iki-yıllık süreçler içinde büyük bir analiz yapılmakta ve eğer gerekli ise her yıl küçük değişiklikler yapılmaktadır." (Uenohara, 1991, s 21) NEC'nin çekirdek-teknolojiler stratejisinin hazırlanması planlama ofisinin de yardımıyla şirket araştırma yönetiminin sorumluluğundadır: “Şirket laboratuvarlarının üst düzey yönetimi, çekirdek teknoloji programının uygulanmasından sorumludur... Bununla birlikte, bu program geniş çapta bir analiz ve değerlendirme gerektirdiğinden dolayı, Ar-Ge planlama ofisi sürecin çoğunluğunu idare etmektedir. Ofis üyeleri; laboratuvar genel müdürü adayı olan birkaç yönetici, az sayıda analizci ve çoğunlukta her laboratuvardan iki işi aynı anda yürüten (araştırma lideri ve planlayıcısı) uzman araştırmacılardan oluşmaktadır.” (Uenohara, 1991, s.20)

18 18 NEC araştırma stratejisi örneği, teknoloji stratejisinin bir analizci tarafından yardım edilen şirket araştırma laboratuvarı yönetiminin sorumluluğunda olduğunu, ancak büyük oranda her bir bölüm laboratuvarından gelen araştırma liderleri tarafından gerçekleştirildiğini göstermektedir. Çekirdek teknoloji yeterliliğinin planlanması, teknoloji stratejisinin hazırlanmasında hem şirket araştırma personelinin hem de SBU üretim geliştirme personelinin katılımını gerektirir. Planlama ofisinde, bölümlerden gelen araştırma liderleri, şirket araştırma merkezinden uzman araştırmacılar ile hem teknoloji hem de pazar fırsatlarını tahmin etmek için birlikte çalışırlar: “Araştırmacıların/planlamacıların yarısı laboratuvar yöneticisi adayları kalanı ise uzman adayları olmaktadır. Yönetici adayları, pazar eğilimlerini analiz eder. Şirket laboratuvarları için birincil teknoloji pazarı, NEC grubundaki her bir iş birimi olduğu için yöneticiler bütün SBU'ların güçlerini analiz eder ve onların pazar büyüme potansiyellerini NEC'nin iş portföyü ile ilişkilendirir. Uzman adayları, bilim ve teknoloji eğilimlerini analiz ederler ve önemli teknoloji alanlarını listelerler. Bu analizler temel alınarak, önemli teknolojiler ile pazarlar arasında bir çok korelasyon tablosu geliştirilir. Ayrıca, yaratılması gereken ya da bulunmayan yeni önemli teknolojiler listelenir. Bu korelasyon tabloları stratejik teknolojilerin tespit edilmesinin anahtarıdır.” (Uenohara, 1991, s 21)

19 19 GÜDÜMLÜ TEMEL ARAŞTIRMA Gelişmiş sanayi araştırmaları laboratuvarları ile stratejik araştırma ortaklıkları kurmak isteyen üniversiteler,endüstriyel bir fırsata odaklanmış temel araştırmalar hazırlayabilme ve formüle edebilme stratejik kapasitesini geliştirme ihtiyacı duyarlar – güdümlü temel araştırma. Bazen, bir teknolojiye yönelik yeni araştırma alanlarına dair fikirler, daha önceki alanlarda yapılmış araştırmalardan doğar. Ayrıca, bu ilk keşif amaçlı araştırmaya yönelik performans çoğu zaman hem üniversitelerde hem de bazı endüstriyel şirket laboratuvarlarında ve hatta devlet tarafından görevlendirilmiş laboratuvarlarda gerçekleşebilir. Bu aşamada böyle bir araştırmaya yönelik destek çoğu zaman federal programlardan ve endüstriyel firmalardan gelir. Yeni teknolojilerin uzun-vadeli yönlerine ilişkin en iyi bilgi kaynağı, güdümlü temel araştırma olarak adlandırılan, doğada temel olan ama teknolojik amaçlı araştırma projelerinde bulunabilir. ABD'de temel araştırmaları destekleyen belirli programları bulunan bazı federal ajanslar şunlardır: Tarım Bakanlığı (USDA), Savunma Bakanlığı (DoD), Ulusal Bilim Kurumu (NSF) ve Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH).

20 20 YENİLİK SÜRECİ BİLGİNİN DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ULUSAL BİLGİ ALTYAPISI ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMALARI ENDÜSTRİYEL ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME DEVLET ARAŞTIRMALARI ENDÜSTRİYEL DEĞER-ARTIRICI YAPILAR İŞ YENİ-NESİL TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ MÜŞTERİ UYGULAMA SİSTEMİ HİZMET PAZAR GÜDÜMLÜ TEMEL ARAŞTIRMA YOLUYLA ARAŞTIRMANIN FAYDAYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ÜRETİM YÖNETİM PAZARLAMA FİNANS MÜHENDİSLİK BİLGİ ARAŞTIRMA DOĞA

21 21 Güdümlü Temel Araştırmanın Planlanması Araştırmacılar keşif amaçlı projelerin yeni bir teknolojik alan açtığını görmeye başladıklarında, federal devlet (sanayi ve üniversite araştırmacıları ile ortaklaşa) yeni fırsatları tanımlayan ve gelecek araştırmalara yönelik konuları oluşturan ulusal çalıştaylar düzenleyebilir. Eğer devlet ve sanayi daha sonra, bu konulardaki araştırma programlarını finanse edebilirlerse, bu programlar dahilinde finanse edilen projeler teknik ilerlemelerin hem yönünü hem de adımlarını tanımlamak için izlenilebilirler. Teknoloji araştırması, teknoloji sistemine yönelik temel bir teknolojik buluşun gerçekleşmesinden önce planlanamaz. Öte yandan, temel teknoloji buluşunun ardından, güdümlü temel araştırma genel teknoloji sistemine, üretim sürecine ya da teknolojinin altında yatan fiziksel fenomene odaklanarak planlanabilir.

22 22 Güdümlü temel araştırma şunlara yönelik planlanabilir: 1. Ürün sistemlerine yönelik genel teknoloji sistemleri ve alt-sistemleri. 2.Üretim sistemlerine yönelik genel teknoloji sistemleri ve alt- sistemleri. 3.Ürün ve üretim sistemlerine yönelik teknoloji sistemlerinin ve alt- sistemlerin altında yatan fiziksel fenomen. BİLİM YÖNETİMİNE İLİŞKİN DERSLER

23 23 Teknolojinin Geliştirilmesi için Güdümlü Temel Araştırma Herhangi bir teknoloji sisteminde, temel araştırma, sistemin her yönden geliştirilmesine yönelik buluşlar aracılığıyla sistemlerin iyileştirilmesi üzerine odaklanabilir: İyileştirilmiş sistem sınırları İyileştirilmiş bileşenler İyileştirilmiş bağlantılar İyileştirilmiş materyaller İyileştirilmiş güç ve enerji İyileştirilmiş sistem kontrolü Bir sistemin altında yatan fiziksel fenomen sistemin şu yönlerinden herhangi birisi üzerine odaklanabilir: Sistem sınırları içerisinde bulunan fenomen Bileşenlerin altındaki fenomen Bağlantıların altındaki fenomen Materyallerin altındaki fenomen Güç ve enerjinin altındaki fenomen Sistem kontrolünün altındaki fenomen Bilim fenomen üzerine odaklaştığı için, güdümlü temel araştırma, yukarıdakilerden herhangi birisi tarafından motive edilmiş bir bilimsel araştırmadır.

24 24 ÖZET: BİLİM YÖNETİMİNE DAİR DERSLER BİLİM TEKNOLOJİ Keşif Darboğaz Teori Buluş MÜHENDİSLİK TİCARİLEŞTİRME Sistemler Standartlar Tasarım Süreçler Sürekli olarak yenilenmeyen teknolojiye yönelik Güdümlü Temel Araştırma, yeni nesil teknoloji ve üretim sürecini de içeren sistemin temelindeki bilime yönelik bir mühendislik sistemini tasvir etmeyi gerektirir.

25 25 Belirli bir firmanın teknoloji stratejisini takip edebilme ve formüle edebilme yeteneği, firmanın yönetim yeteneğinin içerisindedir. Devlet herhangi bir firmaya yönetim yeteneği sağlayamaz. Dolayısıyla, devletin bilim desteği, eğer sanayi yönetimi teknolojik yeniliği idare edebiliyorsa yardım edebilir. Teknolojik yeniliği yönetebilmek sanayi için zordur, çünkü rekabet edebilmek için hem artan hem de sürekli olmayan yeniliği yönetmek zorundadır. Yeni-nesil teknolojiler sürekli olmayan yeniliklerdir. Yeni-Nesil Teknoloji Yenilikleri, bir endüstriyel firmanın hem çekirdek üretim yeterliklerini hem de pazar yeterliklerini demode hale getiren "Mimari yeniliklerdir". Sanayi/üniversite stratejik araştırma ortaklığının sanayiye esas katkısı, sanayi yönetimine sürekli olmayan teknolojik yeniliklerin yönetilmesi için yaptığı yardımdır. Bir firmadaki araştırma yönetimi konusundaki içsel problem, bu firmalar ile üniversiteler arasında stratejik araştırma işbirliklerinin kurulabilme yeteneğini kısıtlar. Sürekli olarak yenilenmeyen teknolojiye yönelik GüdümlüTemel Araştırma, yeni nesil teknoloji ve üretim sürecini de içeren sistemin temelindeki bilime yönelik bir mühendislik sistemini tasvir etmeyi gerektirir. ÖZET: BİLİM YÖNETİMİNE İLİŞKİN DERSLER


"1 BİLİM YÖNETİMİ KONFERANS 14 SANAYİDE GÜDÜMLÜ TEMEL ARAŞTIRMA STRATEJİSİ ÖRNEK: NEC'DE ARAŞTIRMA STRATEJİSİ FREDERICK BETZ PORTLAND DEVLET ÜNİVERSİTESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları