Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL VEKÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL VEKÜLTÜREL ETKİNLİKLER"— Sunum transkripti:

1 ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL VEKÜLTÜREL ETKİNLİKLER
2010

2 I- OKULLARDA SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
II- EĞİTİM ORTAMLARINDA SUÇ VE ŞİDDETİN ÖNLENMESİ III- ULUSLAR ARASI YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ IV- İSTİKLAL MARŞININ KABUL EDİLDİĞİ GÜNÜ VE MEHMET AKİF ERSOY’u ANMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

3 OKULLARDA SOSYAL ETKİNLİKLER
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, *Sosyal Etkinlikleri Destek Projesi Kutlanacak Belirli Gün ve Haftalar, Ders Dışı Eğitim Çalışmaları. *Deniz Temiz Derneği Çevre Temizliği projesi, *Geziler(Üniversite tanıtım gezileri, taşıma sözleşmesi,) *Kardeş Okul Projesi, *Mezuniyet törenleri.

4 Yönetmeliğin ikinci bölümünde kulüpler ve çalışma esasları,
SOSYAL ETKİNLİKLER İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri sosyal etkinlikler yönetmeliği tarihli ve sayılı Resmi Gazete ve 2569 sayılı Tebliğler Dergisi ile, sayılı Resmi Gazete’de değişiklikler yayımlanmıştır. Yönetmeliğin ikinci bölümünde kulüpler ve çalışma esasları, Üçüncü bölümünde toplum hizmetleri ve çalışma esasları, Dördüncü bölümünde sosyal etkinliklerle ilgili görevler belirlenmiştir. Diğer etkinlikler başlığında geziler, yarışmalar, konferanslar, yayınlar, tiyatro çalışmaları, defile, sergi gibi etkinliklere yer verilmiştir. 4

5 SOSYAL ETKİNLİKLERİ DESTEK PROJESİ
tarihinde Bakanlığımız ile Genç Hayat Vakfı arasında yapılan işbirliği ile Sosyal Etkinlikleri Destek Projesi hayata geçirilmiştir. Proje ile sosyal etkinlikler çalışmalarının çerçevesini belirlemek üzere “Doğru İletişim Projesi”, “Toplum Hizmetleri Projesi” uygulamaya konulmuştur. Bu projeler kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasına yönelik olarak öğrenci kulüplerinin kurulması ve faaliyetlerin gerçekleşmesine katkı sağlanmıştır. 5

6 Deniz Temiz Derneği ile Bakanlığımız arasında imzalanan bir protokolle, çevrenin ve denizlerin temiz tutulması, öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla, denize kıyısı bulunan illerimizde gönüllülük esasına göre bu illerde Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere eğitim verilmeye başlanmıştır. Yurt içi ve yurt dışı Kardeş Okul Projesinin uygulanması, proje kapsamında eşleştirilen okulların çalışma ziyaretleri ve raporları ile ilgili olarak 2008/48 sayılı Genelge ile konuya açıklık getirilmiştir. 6

7 EĞİTİM GEZİLERİ Sosyal etkinlikler ve projeler kapsamında öğrencilerin yakın çevre, yurtiçi ve yurt dışına inceleme ve ziyaret amaçlı geziler düzenlenmesi, uygulamalarında birlik ve beraberliğin sağlanması için 2005/25 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Genelge ile eğitim gezilerinde öğrenci ve personelin alacağı izin onaylarına açıklık getirilmiştir. 7

8 Üniversitelere tanıtım gezileri ile ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde öğrencilerimizin üst programlara geçişlerinde gerekli tanıtımların yapılması amacıyla, üniversitelere düzenlenecek tanıtım gezilerinde dikkat edilecek konularla ilgili olarak 2008/87 sayılı Genelge ile açıklamalar yapılmıştır. Eğitim gezilerinde, taşımacılıkla ilgili olarak tereddüt edilen hususlara açıklık getirmek ve kiralanacak otobüslerle ilgili yapılacak işlemler konusunda 2008/03 sayılı Genelge ile uygulamada birlik ve beraberlik sağlanması amaçlanmıştır. 8

9 EĞİTİM ORTAMLARINDA SUÇ VE ŞİDDETİN ÖNLENMESİ
Değişik tanımları olmakla birlikte Şiddet: Bireysel ve toplumsal bir olgu olarak psikolojik, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik boyutları ile toplumsal yaşamda yer bulan ve toplumsal yaşamı etkileyen insan yaradılışında mevcut bastırılmış sert, katı davranış, azarlama, cezada aşırı gitme, kaba kuvvet kullanma seklinde tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünce ise; kişinin bilinçli olarak kendisine, başkasına, guruba veya topluluğa karşı yaralama, ölüm, psikolojik zarar, gelişme geriliği ya da yoksunlukla sonuçlanan tehdit, fiziksel zorlama veya güç kullanması olarak tanımlanmıştır.

10 ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ
Nisan 2008 tarihli ve 2607 sayılı Tebliğler Dergisinde Yayınlanan “Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Ekip ve Öğrencilerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge” Yönergenin 5. maddesinde ödüllendirmelerin valiliklerce yapılacağı, Yönergenin 6. maddesinde Ödül komisyonunun teşekkülü ve görevleri, Yönergenin 8. maddesinde ödül işlemleri belirtilmiştir. 8. Maddenin 1.fıkrasında okulun yapacağı işlemler, 8. Maddenin 2. fıkrasında İl Milli Eğitim Md. yapılacak işlemler, 8. Maddenin 3. fıkrasında ise Bakanlıkça yapılacak işler sıralanmıştır. 8. Maddenin 2/c şıkkında başarı gösteren öğrenciler için okul müdürlüğünce doldurulup ödül komisyonuna gönderilecek Ek:1, Ek:2, Ek:3, Ek:4 formalarının EKİM ayının ilk haftasında Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne gönderilmesi hükme bağlanmıştır.

11 Tüm illerden gelen formların Bakanlıkta incelenmesi, listelenmesi, Tebliğler Dergisinde yayınlanacak hale getirilmesi, Web sayfalarında yayınlanması ve öğrencinin bağlı olduğu Genel Müdürlüğe bildirilmesi gibi işlemlerin hepsi ayrı bir aşamayı gerektirmektedir. Okullar, uluslar arası yarışmalarda dereceye girmiş ekip ve öğrencilerin listesini EK:1,2,3,4 formlarına işleyerek AĞUSTOS ayının son haftası içinde İl Millî Eğitim Müdürlüğüne eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. İl Millî Eğitim Müdürlükleri de o ile ait toplu listeleri EK:1,2,3,4 formlarına işleyerek EKİM ayının ilk haftasında Bakanlığa göndermekle yükümlüdürler. Başarı gösteren öğrencilerin mağdur edilmemesi, formların eksiksiz olarak doldurulması ve zamanında gönderilmesi, okullarımızın konuya gösterecekleri hassasiyetle orantılı olmaktadır.Listeler Tebliğler Dergisi ve Web sayfalarında yayınlandıktan sonra, gecikmeden doğan mağduriyetlerin düzeltilmesi istekleri bizleri zor durumda bırakırken öğrencilerimizi de mağdur etmektedir.

12 İ İSTİKLAL MARŞI VE MEHMET AKİF ERSOY
Kurtuluş savaşının amacını ve ruhunu, milletimizin bağımsızlık istek ve azmini dile getiren İstiklal Marşının kabul edildiği tarih olan 12 Mart günü, 04/05/2007 tarihli ve 5649 sayılı Kanunla “ İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma günü” olarak kabul edilmiştir. Anma gününün geniş kapsamlı ve sistemli bir şeklide kutlanması için; 07/03/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelikle faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre il/ilçe yürütme kurullarının oluşması, anma gününü coşkulu bir şekilde kutlanması, istiklal Marşının yazılış ruhunu çocuklarımıza kazandırmak üzere Bayrak Törenlerinin canlı olarak söylettirilmesi, Anma günü etkinliklerine il/ilçedeki sivil toplum kuruluşları, varsa Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri ile Üniversitelerin geniş çaplı katılımlarıyla ortaklaşa kutlanması için her türlü tedbir alınacaktır. Anma günü etkinliklerinde İstiklal marşı ve Şairin hayatı, eserleri gibi konularda yarışmalar düzenlenmesi, Akif’in şiirlerinin okutulması, duvar gazetelerinde bu anlamlı günle ilgili özel sayıların çıkartılması gibi etkinliklere yer verilmesi, Yapılan etkinliklerin Merkez Yürütme Kurulunda değerlendirilebilmesi için il raporlarının Mayıs ayının ilk haftası içerisinde Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

13 Teşekkür Ederim 13


"ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL VEKÜLTÜREL ETKİNLİKLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları