Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILAR"— Sunum transkripti:

1 23 Ağustos 2015 AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILAR http://maasmutemet.tr.gg/ maasmutemet@gmail.com

2 23 Ağustos 2015 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıların 2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenerek, eklenen bu süreler de emeklilik yaş hadlerinden indirilmektedir. 5510 28.MD.AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILAR -1 2

3 23 Ağustos 2015 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalışan, 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının son paragrafı, ek 71, mülga ek 76 ve mülga geçici 192 inci maddeleri uyarınca sigortalı olan, 5510 sayılı Kanuna tabi olarak isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler kadın sigortalılar yararlanacaklardır. 23.08.2015 3 5510 28.MD.AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILAR -2

4 23 Ağustos 2015 İLAVE EDİLECEK HİZMETİN HESABINDA -Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi olarak 2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen, -2008 yılı Ekim ayı başından sonra isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen, - 2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen ve 5510. 5434 ve 3201 sayılı Kanunlar kapsamında borçlandırılan, süreler dikkate alınacaktır. 23.08.2015 4 5510 28.MD.AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILAR-3

5 23 Ağustos 2015 Emeklilik yaşından düşülecek sürenin tespiti Kadın sigortalının sigortalılık başlangıcının 2008 yılı Ekim ayı başından önce veya sonra olmasına, Çocuğun doğum tarihine, Ölmesi halinde ölüm tarihine, Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli durumda olma halinin başlangıç ve bitiş tarihine, Çocuğun evli olup olmadığına, Kadın sigortalı boşanmış ise velayetin kadın sigortalıda olup olmadığına, Çocuğun, kadın sigortalı tarafından evlat edinilip edinilmediğine, Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğun birden fazla olmasına, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretli veya ücretsiz sürekli ve yatılı olarak faydalanıp faydalanmadığına, göre belirlenecektir. 23.08.2015 5 5510 28.MD.AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILAR -4


"AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları