Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İL TÜTÜN KONTROL KURULLARI ve DENETİM MEKANİZMALARININ ÖNEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İL TÜTÜN KONTROL KURULLARI ve DENETİM MEKANİZMALARININ ÖNEMİ"— Sunum transkripti:

1 İL TÜTÜN KONTROL KURULLARI ve DENETİM MEKANİZMALARININ ÖNEMİ
ANKARA İL TÜTÜN KONTROL KURULU Tanıtım, Kararlar ,Yönerge Mustafa SEYDİOĞULLARI TÜTÜN ve ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Tütün ve Alkol Kontrolü Daire Başkanlığı Uzman 19-20 Mart 2008, Ankara

2 İllerde Tütün Kontrol Kurullarının Kurulması:
24/05/ , 2007/38 sayılı Genelge Ulusal Tütün Kontrol Programının uygulanması ve planda yer alan görevlerin yerine getirilmesinin koordinasyonu ve takibi ile tütün ve tütün ürünlerinin zararları ile mücadele ve kontrol faaliyetlerini yürütmek üzere illerde; 1- İl Hıfzısıhha Meclisi kararı ile “İl Tütün Kontrol Kurulu” oluşturularak sigara ve diğer tütün mamulleri ile ilde yapılan ve yapılacak olan mücadelenin bu kurul koordinesinde yürütülmesi, 2- İlde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite ve sivil toplum örgütlerinin bu kurula katılımı ile mümkün olduğunca geniş tabanlı bir mücadelenin sağlanması, 3- Öncelikle kamu kurum ve kuruluşları ile kamu görevi yürüten kurumlarda sigara içme yerlerinin ayrılarak, buralar dışındaki kapalı mekanlarda sigara içilmesinin engellenmesi,

3 İllerde Tütün Kontrol Kurulları Kurulması:
24/05/ , 2007/38 sayılı Genelge sayılı Kanun gereği 18 yaşından küçüklere sigara satışı ile okul önleri ve çevresinde sigara satılmaması konusunda gerekli tedbirlerin alınması, 5- Sigaranın insan sağlığına zararlı etkileri, dumansız çalışma ortamlarının oluşturulmasının gereği ve önemi gibi konularda toplum bilincini artıracak panel, konferans vb. faaliyetlerin düzenlenmesi, 6- Ulusal Tütün Kontrol Programının uygulanması ve koordinasyonu amacıyla, İl Sağlık Müdürlüklerinde konuyla ilgili sağlık Müdür yardımcılarından birinin görevlendirilerek, iletişim bilgilerinin Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilmesi, 7- Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla ilgili çalışma raporlarının üçer aylık periyotlarla Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

4 Edirne Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı tarafından ödüllendirildi
Müdürlüğümüzce 2007 yılı başında 10 kamu, 5 sivil toplum kuruluşunun katılımı ile kurulan “İl Tütün Kontrol Kurulu” Bakanlığımız tarafından örnek proje kabul edilerek; aynı şekilde diğer illerde de İl Tütün Kontrol Kurulu kurulması istendi. Daha sonra; tarihinde düzenlenen törenle müdürlüğümüze teşekkür belgesi verilmiştir.

5 4207 sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Talimatlar:
Sağlık Bakanlığı TSHGM 20/05/2008 tarihli ve sayılı yazı: İl Tütün Kontrol Kurulu aktivitelerinin güncellenerek artırılması, Uygulamalara ilişkin durum tespitlerinin yapılması, il sağlık müdürlükleri bünyesinde irtibat merkezleri oluşturulması, Kanunun tanıtımına yönelik ilgili internet adreslerinin kamuoyuna duyurulması, Uyarı yazılarının ivedilikle bastırılıp gerekli yerlere asılması Sağlık Bakanlığı TSHGM 28/05/2008 tarihli ve sayılı yazı: İdari yaptırım kararlarının 27/05/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yer, Araç, Bina ve Tesislerde Tütün Ürünü Tüketenlere Verilecek İdari Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ çerçevesinde uygulanması, Sağlık Bakanlığı TSHGM 06/06/2008 tarihli ve sayılı yazı: Uygulamalar için başta çevre sağlığı teknisyenleri olmak üzere personel görevlendirilmesi, Yazı ekinde yer alan formun (Ek-1) görevlendirilen personel tarafından doldurularak İl Tütün Kontrol Kurulu Sekretaryasına teslim edilmesi, Tespit edilen aksaklıkların Kurul tarafından giderilmesi ve formların Ek-2’ye haftalık işlenmesi, Tütün irtibat merkezlerinin çalışma saatlerinin yeniden düzenlenerek kamuoyuna duyurulması.

6 http://www.osmaniyehaberajansi.com/ 22.01.2009
İZMİR’DE HEDİYELİK EŞYA FUARI'NDA SİGARA DENETİMİ YAPILDI CHA, Osmaniye İl Tütün Kontrol Kurulu toplandı

7 DÜZCE TÜTÜN KONTROL KURULU TOPLANDI
İHA, Kars’ta Tütün ve Tütün Mamulleri İle İlgili Toplantı… Kars Valiliği,

8 ANKARA İL TÜTÜN KONTROL KURULUNUN KURULUŞU:
Sağlık Bakanlığı TSHGM 24/05/07 tarihli ve 2007/38 sayılı genelgesi Sağlık Bakanlığı TSHGM 20/05/2008 tarihli ve sayılı yazısı. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 28/05/2008 tarihli ve sayılı yazısı. İlk Toplantı: 5 Haziran 2008 20 kurum/kuruluş temsilcisinin katılımı İl Hıfzısıhha Kurulu Kararı alınması İlçe Belediyeleri ile bazı kurum/kuruluşların katılımının sağlanması İl Umumi Hıfzısıhha Kurul Kararı, 25/06/2008, Karar Sayısı: 2008/4 İl Tütün Kontrol Kurulu oluşturulması Kurul koordinatörü: İl Sağlık Müdür Yardımcısı Sekreterya işlemleri: Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar Şube Müdürlüğü Kurul, üye sayısı, toplanma ile karar alma usul ve esasları konusunda yetkili kılındı Hazırlık Toplantıları, Haziran 2008, 17 Haziran 2008 İkinci Toplantı: 1 Temmuz 2008 İl Tütün Kontrol Kurulu Kararları ve Çalışma Yönergesi taslakları hazırlandı, 17/07/2008 Valilik onayı alındı, 26/08/2008 tarihli ve sayılı

9 Ankamall Alışveriş Merkezinde Panel, 24 Haziran 2008
Sağlık Bakanlığı TSHGM Genel Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Ankara Barosu Başkanlığı

10 ANKARA İL TÜTÜN KONTROL KURULU YÜRÜTME KURULU, 12 üyeli
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Tütünle Mücadeleden Sorunlu Sağlık Müdür Yardımcısı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar Şube Müdürü Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Ankara İl Jandarma Komutanlığı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Ankara Barosu Başkanlığı Türk Toraks Derneği Hacetttepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı Ankara İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

11 ANKARA İL TÜTÜN KONTROL KURULU, 48 kurum/kuruluş
Ankara Valiliği Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ankara İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Ankara İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Ankara İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Ankara İl Müftülüğü Ankara İl Tarım Müdürlüğü Kredi Yurtlar Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğü Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

12 ANKARA İL TÜTÜN KONTROL KURULU, 48 kurum/kuruluş
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atatürk Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara İl Özel İdaresi Türk Eczacılar Birliği Büyükşehir Belediye Başkanlığı Anadolu Basın Birliği Ankara Garnizon Komutanlığı Ankara Eczacı Odası Ankara Tabip Odası Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Türk Hemşireler Derneği Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Türkiye Kızılay Derneği

13 ANKARA İL TÜTÜN KONTROL KURULU, 48 kurum/kuruluş
Türk Psikologlar Derneği Türk Toraks Derneği Türkiye Yeşilay Derneği Çankaya Belediyesi Altındağ Belediyesi Mamak Belediyesi Keçiören Belediyesi Yenimahalle Belediyesi Sincan Belediyesi Etimesgut Belediyesi Gölbaşı Belediyesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Esnaflar ve Sanatkarlar Konfederasyonu Ankara Barosu Başkanlığı Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

14 ANKARA İL TÜTÜN KONTROL KURULU ÇALIŞMA YÖNERGESİ
Amaç: 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun hükümlerinin Ankara ilinde uygulanmasına yönelik olarak İl Tütün Kontrol Kurulunun yapılanmasını, görev ve işleyişini düzenlemek. KURUL VE YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU Kurul Üyeleri 48 kurumun temsilcilerinden oluşmaktadır. Kurul, çalışmalarını daha kolay yürütülebilmesi amacıyla Yürütme Kurulunu belirler. Yürütme Kurulu 12 temsilciden oluşur. Yürütme kurulunun belirlenmesinde tütün mücadelesinde yer alan katılımcı kurumların temsiliyeti dikkate alınır. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tütün mücadelesinden sorumlu Müdür Yardımcısı ve ilgili Şube Müdürü Yürütme Kurulunun daimi üyeleridir. Kurula yeni katılımlar başvuru üzerine Yürütme Kurulu tarafından karar verilir.

15 ANKARA İL TÜTÜN KONTROL KURULU ÇALIŞMA YÖNERGESİ
KURULUN GÖREVLERİ a) Yürütme Kurulunu belirlemek, b) Ulusal Eylem Planının yerel düzeyde uygulanabilmesi için plan ve program yapmak ve uygulamak, bu programların uygulamaya geçebilmesi için de zemin oluşturmak, c) İl’de Kanun hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorulara ve sorunlara açıklık getirmek, d) Kanun hükümlerinin kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk kişilerine ait işletmelerde uygulanmasının, takibinin ve kontrolünün yapılmasını sağlamak, e) Tütün kontrolünün sağlanması konusundaki çalışmalarda eşgüdümü sağlamak, f) Ankara ilinde tütün kullanımının engellenmesi konusundaki yasal güçlüklerin aşılabilmesi için kolaylaştırıcı rol oynamak, g) Tütün kullanımına yönelik cezai işlemlerin uygulanması için gerekli düzenleme ve uygulamaları yapmak.

16 ANKARA İL TÜTÜN KONTROL KURULU ÇALIŞMA YÖNERGESİ
YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ a) Her ay düzenli toplantılar yapmak, b) Görevli olduğu döneme ilişkin eylem planı ve aktivite şeması ortaya koymak, c) Aktivitelerin uygulanması için işbölümü yapmak, d) Aktivitelerin izlenebilirliği için kriterler geliştirmek ve takip etmek, e) Kurulu gündem oluşturarak toplantıya davet etmek, f) Görevli olduğu dönem sonunda çalışmalarını rapor halinde Kurula sunmak. g) Kurulun sekretaryasını İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar Şube Müdürlüğü yapar. Yürütme kuruluna mazeretsiz üç kez arka arkaya katılmayan üye kurum yürütme kurulu üyeliğinden düşürülür. Yerine Kurulun bir sonraki toplantısında yeni üye belirlenir.

17 ANKARA İL TÜTÜN KONTROL KURULU ÇALIŞMA YÖNERGESİ
GÜNDEM Kurulların sekretaryalık görevini İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar Şube Müdürlüğü yapar. Kurul toplantı gündemi, Yürütme Kurulu daimi üyeleri tarafından hazırlanır. Toplantının duyurusu bir ay önce yazılı veya sözlü olarak kurum temsilcilerine telefon, faks ve/veya e-posta ile yapılır. TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI Kurul, üye sayısının en az yarısı ile toplanır. Kurul kararları salt çoğunluk ile alınır. GEÇİCİ MADDE İlk Yürütme Kurulu üyelerinin belirlenmesi İl Sağlık Müdürlüğünün teklifi ve Ankara Valiliğinin onayı ile gerçekleştirilir. YÜRÜRLÜK Bu Yönerge Ankara Valiliği tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. YÜRÜTME Bu Yönergeyi Ankara Valiliği yürütür.

18 ANKARA İL TÜTÜN KONTROL KURULU KARARLARI, 17/07/2008
Sağlık Bakanlığının illerde tütün kontrol kurulları kurulmasına ilişkin 24/5/2007 tarihli, sayılı ve 2007/38 Nolu Genelgesi doğrultusunda 25/6/2008 tarihinde oluşturulan Ankara İl Tütün Kontrol Kurulu, öncelikle ilimizde 4207 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorulara ve sorunlara açıklık getirilmesi, Kanun hükümlerinin kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk kişilerine ait işletmelerinde titiz bir şekilde uygulanması, takibi ve kontrolünün sağlanması, Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi hükümleri uyarınca hazırlanan Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planının yürütülmesi, planda belirtilen etkinliklerin gerçekleştirilmesi, koordinasyonu ve takibinin yapılması, tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü faaliyetlerinin yürütülmesi ile tüm bu konularda gerekli tedbirlerin alınması için ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır: 4207 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına göre; Tütün ürünleri (sigara, puro, pipo, nargile ve benzeri tütün yaprağından elde edilmiş tüm ürünler) aşağıda tanımı yapılan yerlerde tüketilemez. a) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında, Kapalı Alan: Sabit veya seyyar bir tavanı veya çatısı (çadır, güneşlik vb. dâhil) olan, kapıları, pencereleri ve giriş yolları dışında bütün yan yüzeyleri geçici veya kalıcı olarak tamamen kapatılmış alanlar ile aynı şekilde tavanı veya çatısı olup yan yüzeylerinin yarısından fazlası kapalı bulunan yerlerdir.

19 b) Koridorları ve yangın merdivenleri dâhil olmak üzere her türlü
Eğitim, (özel eğitim ve öğretim kurumları ve yaygın eğitim dâhil olmak üzere okul öncesi, ilk ve orta öğrenim kurumları; dershane, kurs ve benzeri tüm kurum ve kuruluşlar ile kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında. Sayılan yerlerin sınırları içerisinde bulunan tesis, bahçe ve benzeri yerler açık alanda bulunsa dahi kapsam dâhilindedir.) Sağlık, (hastane, sağlık merkezi, laboratuvar, muayenehane, eczane ve benzeri yerlerin kapalı alanları ile bu yerlerin 15 metre yakınına kadar açık alanlarında) Üretim, (fabrika, imalathane, tamirhane, servis ve benzeri tüm birimlerin kapalı alanlarında) Ticaret, (şirket, depo, antrepo, mağaza, dükkân, market, büro, iş hanı, alışveriş merkezleri ve içinde yer alan bölümler, apartmanların ortak alanları, fuarlar, fuar içindeki standlar ve benzeri tüm birimlerin kapalı alanlarında) Sosyal, (dernek, vakıf gibi sivil toplum kuruluşları, toplantı salonları, düğün, nişan, kermes amaçlı tüm benzeri sosyal faaliyetlerin yapıldığı yerlerin kapalı ve açık alanlarında) Kültürel, (sinema, tiyatro, konser, sergi, konferans, kütüphane ve benzeri kültürel amaçlı kullanıma açık yerlerin kapalı ve açık alanlarında) Spor, (spor salonları, spor kulüpleri ve spor yapılan, spor ile bağlantılı tüm binaların kapalı alanlarında) Eğlence, (internet salonları, bowling salonları, ganyan, iddia gibi oyunlar oynanan bayilerde) hizmeti verilen yerlerde tütün ürünleri tüketilemez, tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulamaz. Ayrıca, özel hukuk kişilerine ait avukat, mühendis, mimar, doktor, dişçi, veteriner gibi serbest meslek sahiplerinin büroları; berber, kuaför ve güzellik salonları; her türlü hizmet veren ofis, dükkân, bayi ve benzeri yerler ile birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) yerlerin kapalı alanlarında da tütün ürünleri tüketilemez, tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulamaz.

20 c) Taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere teleferik, göl-baraj, karayolu, demiryolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında sürücüleri dâhil hiç kimse tütün ürünü tüketemez. Taşıma aracı boşken veya hareket halinde değilken de sürücü ve diğer kişiler her ne surette olursa olsun tütün ürünü tüketemez. d) Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde, uygulama 19 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bununla birlikte; Tütün ürünleri tüketilmesi mümkün olmayan ticaret merkezi, iş hanı, sinema, tiyatro, hava alanı, otogar ve eğlence tesisi, alışveriş merkezi ve benzeri yerlerin içinde olup tütün ürünlerinin tüketilmesine izin verilmeyen alanlardan tecrit edilmemiş ve hava geçişi engellenmemiş şekilde faaliyet gösteren lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde, tütün ürünleri tüketimi 19 Mayıs 2008 tarihinden itibaren yasaklanmıştır. Söz konusu, lokanta, kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmeler bir kamu kuruluşuna aitse; dernek, kulüp lokali, sosyal tesis olarak kullanılıyorsa; sağlık, eğitim, kültür kurum/kuruluşları ile otel, motel, tatil köyü gibi oluşumların içinde bulunuyorsa ve havalimanı, istasyon, liman, iskele, otogar, toplu taşım araçlarının mola yerleri gibi alanların içinde yer alıyorlarsa yine 19 Mayıs 2008 tarihinden itibaren uygulama kapsamındadır.

21 4207 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre;
Yaşlı bakım evlerinde, ruh ve sinir hastalarının yatarak tedavi gördüğü birimlerde ve ceza infaz kurumlarında, şehirlerarası veya uluslararası güzergâhlarda yolcu taşıyan denizyolu araçlarının güvertelerinde toplam alanın %10’unu geçmeyecek şekilde tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilecektir. Bu alanlar, koku ve duman geçişini önleyecek şekilde tecrit edilmiş ve standartlara uygun havalandırma tertibatı ile donatılmış, tavanı, kapı ve pencereleri dışında dört tarafı sert zemin veya duvarla kaplı olacaktır. Alanların kapıları, yangın talimatları da dâhil olmak üzere, mevcut diğer düzenlemelere uygun, mekanik kapanan kapılar şeklinde olacaktır. Alanların duvarlarında tütün ürünleri kullanımının zararlarını anlatan sağlık uyarıları Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun (TAPDK) 17/5/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurul Kararı’nda belirtilen usul ve esaslar uyarınca görülebilir yerlere asılmış olacak ve kapılarında tütün ürünlerinin tüketimine mahsus alan olduğunu belirtir uyarı yazıları bulunacaktır. Bu alanların 18 yaşını doldurmayan kişiler tarafından kullanılmasına izin verilmeyecektir.

22 4207 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre;
Otelcilik hizmeti verilen işletmelerin, tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına tahsis edilmiş odalarında standartlara uygun havalandırma tertibatı bulunacaktır. Tahsis edilen bu odaların mümkün olduğunca aynı kat, koridor gibi müstakil ve tecrit edilebilir ayrı bölümlerde yer alması sağlanacaktır. Otellerin kapalı alan olarak sadece odalarında tütün ürünü içilebileceği için lobisi, koridorları, restoran ve barları dâhil hiçbir kapalı yerinde tütün ürünleri tüketilmesine izin verilmeyecektir. Tütün ürünleri tüketilemeyen yerlerde kibrit, kül tablası ve benzeri materyal bulundurulmayacak, tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına tahsis edilmiş odalar ise resepsiyonda görülebilecek şekilde ilan edilecektir. 

23 4207 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre;
Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılmayacak, bu yerlerde tütün ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulması halinde bu alanlar toplam seyir alanının %50’sini geçmeyecek ve ortamda bulunan diğer kişilerin etkilenmesini önleyecek şekilde düzenlenecektir. Bu alanlara 18 yaşını doldurmamış kişiler giremez. Bu yerlerin saha ve sahne bölümlerinde hiçbir şekilde tütün ürünleri tüketilmesine izin verilmeyecektir.  4207 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen yerlerde ve alanlarda tütün ürünleri tüketenlere 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesi hükümlerine göre idari yaptırım uygulanır Yılı için uygulanacak idari para cezası 69 TL’dir. Bu rakam her yıl ilan edilen “Yeniden Değerleme Oranı”na göre belirlenir. Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün ürünü tüketenlere ilişkin yapılacak iş ve işlemler, 27/5/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yer, Araç, Bina ve Tesislerde Tütün Ürünü Tüketenlere Verilecek İdari Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile açıklanmıştır. “İdari Yaptırım Karar Tutanağı” ile “İdari Yaptırım Defter Örneği” Tebliğ ekinde mevcut olup düzenlemeden ve işlemlerin takibinden kamu kurum ve kuruluşların birinci derece amirleri sorumludur

24 Özel işyeri sahip ve yöneticilerin sorumluluğu;
4207 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin altıncı fıkrası hariç diğer fıkralarında belirtilen yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumluları, işletme iznini veren kurum yetkilileri tarafından önce yazılı olarak uyarılır. Bu uyarı yazısı, ilgili işletme sorumlusuna tebliğ edilir. Bu uyarıya rağmen, verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında mahalli mülki amir tarafından 560 TL’den TL’ye kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. 4207 sayılı Kanunla kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmeyen memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, ceza hukuku sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin hükümleri uygulanır. Taksi, toplu kara taşıma araçları sürücüleri, gemi, deniz motoru kaptanları, hava taşıma pilotları aynı şekilde araçlarından sorumludurlar. Sorumlusu olduğu aracında tütün ürünü tüketenlere 69 TL idari para cezası verilir. Ayrıca, uyarıya rağmen yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyen araç sorumluları 560 TL’den YTL’ye kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.

25 4207 sayılı Kanunun “Diğer koruyucu önlemler” başlıklı 3 üncü maddesine göre;
(1) Tütün ürünlerinin ve üretici firmaların isim, marka veya alâmetleri kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklâm ve tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenlenemez. Tütün ürünleri üreten ve pazarlamasını yapan firmalar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe isimlerini, amblemlerini veya ürünlerinin marka ya da işaretlerini kullanarak destek olamazlar. (2) Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerinin marka ya da işaretleri veya bunları çağrıştıracak alâmetleri kıyafet, takı ve aksesuar olarak taşınamaz. Aykırı hareket edenler, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesi hükümlerine göre 69 TL idari para cezası ile cezalandırılır. (3) Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait araçlarda bu ürünlere ilişkin markaların tanınmasını sağlayacak bir uygulamaya gidilemez. (4) Firmalar her ne amaçla olursa olsun üretilen ve pazarlaması yapılan tütün ürünlerini bayilere veya tüketicilere, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon, bedelsiz veya yardım olarak dağıtamazlar. (5) Her ne amaçla olursa olsun, tütün ürünlerinin isim, logo veya amblemleri kullanılarak bildirim yapılamaz, basın-yayın organlarına ilân verilemez. 4207 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarındaki hükümlerin her birine aykırı hareket edenler, TL’den TL’ye kadar idari para cezası ile cezalandırılır. Bu cezaya karar vermeye Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu yetkilidir. Tütün ürünleri kullanımını ve satışını özendirici veya teşvik edici kampanya, promosyon, reklam ve tanıtım yapılmasını önlemek amacıyla Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun (TAPDK) 4733 sayılı Kanun uyarınca yaptığı düzenlemelerine aykırı hareket edenler, aynı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (m) bendine göre; TL idari para cezası verilir. Bu yöndeki soru, şikâyet, bilgi ve belgenin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun (TAPDK) nolu telefonu, nolu faksı, e-posta adresleri aracılığıyla bildirilmesi gerekmektedir.

26 (6) Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik programlarında, reklâm ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntülerine yer verilemez. Bu hükmün görsel yayın yoluyla ihlal edilmesi halinde; yerel yayın yapan kuruluşlar, TL’den TL’ye kadar; bölgesel yayın yapan kuruluşlar TL’den TL’ ye kadar, ulusal yayın yapan kuruluşlar TL’den TL’ye kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu cezaya karar vermeye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yetkilidir. Bu yöndeki soru, şikâyet, bilgi ve belgenin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) iletişim merkezine veya e-posta adresine bildirilmesi gerekmektedir. (7) Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerinin satışı yapılamaz. Bu hükme aykırı hareket edenler, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında genel kolluk tarafından TL idarî para cezası ile cezalandırılır.

27 (8) Tütün ürünleri 18 yaşını doldurmamış kişilere satılamaz ve tüketimlerine sunulamaz.
Bu hükme aykırı hareket edenler, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Sağlık için tehlikeli madde temini" başlıklı 194 üncü maddesi hükmüne göre 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kolluk kuvvetleri tarafından bu durumun tespit edilmesi halinde kanuna aykırı hareket edenlerin savcılığa sevk edilmesi gereklidir. Perakende tütün ürünleri satışı yapılan reyon (bölüm), stand veya ödeme noktaları ile içerisine müşterilerin giremediği, sadece servis penceresinden satış yapılan büfe gibi yerlerde yasal uyarı yazıları asılır. Usul ve esasları Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen yasal uyarı yazıları; “Yasal Uyarı: 18 yaşını doldurmayanlara sigara ve diğer tütün ürünleri satılamaz; satanlar hakkında yasal işlem yapılır.” ibaresini içermelidir. Bu yükümlülüğe aykırı hareket edenler, mahalli mülki amir tarafından TL idarî para cezası ile cezalandırılır.

28 (9) 18 yaşını doldurmamış kişiler, tütün ürünü işletmelerinde, pazarlanmasında ve satışında istihdam edilemez. Bu hükme aykırı hareket edenler, mahalli mülki amir tarafından her bir kişiyle ilgili olarak TL idarî para cezası ile cezalandırılır. (10) Tütün ürünleri, paket açılarak adet şeklinde veya daha küçük paketlere bölünerek satılamaz. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (TAPDK) yetki belgesi almadan, satışa sunulan tütün ürünleri arz ambalajlarını bozmak veya bunları bölmek suretiyle satanlara 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (j) bendine göre mahalli mülki amir tarafından TL’den TL’ye kadar idarî para cezası uygulanır. Söz konusu fiillerle ilgili olarak idarî yaptırım uygulamaya ve bu fiillerin konusunu oluşturan her türlü eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararını vermeye mahalli mülkî amirler yetkilidir. Mahalli mülkî amirlerce uygulanan idarî yaptırımlar 15 gün içinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’na (TAPDK) iletilir.

29 (11) Tütün ürünleri, yetkili satıcı olan yerlerin dışında; otomatik makinelerle, telefon, televizyon ve internet gibi elektronik ortamlarla satılamaz ve satış amacıyla kargo yoluyla taşınamaz. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) düzenlemelerine aykırılık oluşturacak şekilde tütün ürünlerinin tüketicilere satışını; izinsiz olarak veya internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları ya da posta ile sipariş yöntemi kullanarak yapmak üzere satış sistemi kuran veya faaliyette bulunanlara 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (k) bendine göre Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından TL’den TL’ye kadar idari para cezası verilir. Tütün ürünlerini; otomatik satış makinesi ile satanlara veya bahis oynatmak veya ödül vermek gibi yollarla verenlere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (n) bendine göre Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından TL’den TL’ye kadar idarî para cezası verilir.

30 (12) Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kâğıt ve benzeri atıklar çevreye atılamaz.
Resmi kurum ve kuruluşlar ile özel işletmeler, binalarının veya tesislerinin önünde uygun yerlere izmaritlerin atılacağı açık havada kullanılabilen atık kapları koyar. Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına gerekli denetimleri yapan belediye zabıta görevlileri karar verir. Örneğin, meydana gelen kirliliğin kişi tarafından derhal giderilmesi halinde idarî para cezasına karar verilmeyebilir. Bu hükme aykırı hareket edenlere, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 41 inci maddesi hükümlerine göre 25 TL (2009 yılı için) idarî para cezası verilir.

31 (13) Tütün ürünleri, 18 yaşını doldurmamış kişilerin doğrudan ulaşacağı ve işletme dışından görülecek şekilde satışa arz edilemez. Tütün ürünleri satış belgesi olmaksızın ve satış belgesinde belirtilen yerin dışında satışa sunulamaz. 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (l) bendine göre; Tütün ürünlerini satış yerlerindeki raf veya standlara, reklâm ve tanıtımına ilişkin mevzuata ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) düzenlemelerine aykırılık oluşturacak veya herhangi bir firmaya üstünlük sağlayacak şekilde yerleştirenlere Kurum tarafından TL idari para cezası verilir.  4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (f) bendine göre; Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (TAPDK) belge almamış kişilerden ürün alan veya bu kişilere ürün satan ya da belgesinde belirtilen işyeri dışında satış yapan toptan veya perakende tütün ürünü satıcılarına mahalli mülki amir tarafından TL’den TL’ye kadar, 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (g) bendine göre; Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (TAPDK) satış belgesi almadan tütün ürünleri toptan satışını yapanlara TL, perakende satışını yapanlara ise TL mahalli mülki amir tarafından idari para cezası verilir.

32 (14) Her türlü sakız, şeker, çerez, oyuncak, kıyafet, takı, aksesuar ve benzeri ürünler tütün ürünlerine benzeyecek veya markasını çağrıştıracak şekilde üretilemez, dağıtılamaz ve satılamaz. Bu fıkrada belirtilen ürünleri üretenler, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırlan dışında mahalli mülki amir tarafından TL’den TL’ye kadar idari para cezası ile cezalandırılır. 4207 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci, dördüncü ve ondördüncü fıkralardaki yasakların konusunu oluşturan her türlü eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine mahallî mülkî amir tarafından karar verilir.

33 Ayrıca, 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (h) bendine göre; Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (TAPDK) yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara mahalli mülki amir tarafından TL, 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (ı) bendine göre ise; Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (TAPDK)uygunluk belgesi almadan enfiye, çiğneme, nargile tütünü veya yaprak sigara kâğıdı ya da makaron üretenler ile satan veya satışa arz edenlere, ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün üretenler ile satan veya satışa arz edenlere mahalli mülki amir tarafından TL idari para cezası verilir. 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (f), (g), (h), (ı) ve (j) bentlerinde belirtilen fiiller hakkında idarî yaptırım uygulamaya ve bu fiillerin konusunu oluşturan her türlü eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararını vermeye mahalli mülkî amirler yetkilidir. Mahalli mülkî amirlerce uygulanan idarî yaptırımlar 15 gün içinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’na (TAPDK) iletilir.

34 4207 sayılı Kanunun “Kontrolün sağlanması” başlıklı 4 üncü maddesine göre;
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu; 4207 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasına istinaden, aynı maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca tütün ürünleri tüketiminin yasaklandığı yerlerde ve tütün ürünleri satışının yapıldığı yerlerde asılması gereken yasal uyarı yazıları ile tütün ürünlerinin tüketilmesine tahsis edilen alanlarda bulunması gereken sağlık uyarılarına ilişkin usul ve esasları 12/5/2008 tarihli ve 4201 sayılı Kurul Kararı ile belirlemiş ve bu Karar 17/5/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlayarak yürürlüğe girmiştir. Bu itibarla; İlan edilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış yasal uyarı yazıları ile sağlık uyarı yazılarının asılması zorunludur. Yasal uyarı yazılarının standart örneklerine adresinden ulaşılabilir. Kapalı alanlarda yasal uyarı yazıları, binaların büyüklüğüne göre, girişten başlamak üzere, her kata, katın birden çok bölümden oluşması durumunda her bölüme asılır. Bölmesi bulunmayan geniş alanlarda herkes tarafından rahatlıkla görülebilecek şekilde, birden çok yasal uyarı yazısı asılmalıdır. Fabrikalar, atölyeler, geniş bürolar, spor salonları, lobi ve fuayeler, alışveriş merkezleri, marketler ve benzeri yerler bu kapsamda değerlendirilir. Ayrıca okul ve dershane bahçeleri, stadyumlar, açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde herkes tarafından rahatlıkla görülebilecek/okunabilecek konum ve sayıda yasal uyarı yazısı asılması gereklidir. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler ve aykırı hareket edenler, mahallî mülkî amir tarafından TL idarî para cezası ile cezalandırılır.

35 Bu Karar metninde ifade edilmeyen veya açıklanmayan hususlar; 5261 sayılı Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun, 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planı ve İlgili Mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilecektir. Alınan Kararların eksiksiz ve tavizsiz bir şekilde uygulanması konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk kişilerine ait işletmeler gereken dikkat ve hassasiyeti göstereceklerdir. İl Sağlık Müdürlüğünce Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Eğitim Çalışmalarına önem verilecektir. İl Tütün Kontrol Kurulu Çalışmaları ile ilgili olarak her türlü bilgi, soru ve şikayet için İl Sağlık Müdürlüğünün /1352 numaralı telefonuna ve adresine başvurulabilir.

36 Sigara bırakmak isteyen kişiler ilimizde bulunan Üniversite Hastanelerinden, Bakanlığımıza bağlı Hastanelerden ve Müdürlüğümüze bağlı Sigara Bırakma Merkezlerinden faydalanabilirler. Ruh Sağlığı Dispanseri Sigara Bırakma Merkezi: – / Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesi Sigara Bırakma Merkezi: / Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (AMATEM): Alınan Kararların ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektör temsilcilerine ve medya kuruluşlarına tebliğ edilmesine oy birliği ile karar verildi. 17/072008

37 YÜRÜTME KURULU TOPLANTILARI 15 Ocak 2009 Tarihli Toplantı:
Ankara ilindeki uygulamaların özellikle alışveriş merkezlerinie ilişkin değerlendirmeler, İl Tütün Kontrol Kurulu Kararlarının güncellenerek duyurulması ve uygulanması, Yürütme Kurulunun düzenli toplanması, Sağlık Bakanlığının 27/10/2008 tarihli ve sayılı 2008/66 No’lu Genelgesi kapsamında denetim ekiplerinin oluşturulması ve eğitimi. 27 Şubat 2009 Tarihli Toplantı: 4207 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin değerlendirme, 2008/66 sayılı Genelge kapsamında oluşturulacak denetim ekiplerinin eğitim programı.

38 Ankara İl Tütün Kontrol Kurulu Yürütme Kurulu Toplantısı 15.01.2009

39 4207 sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması:
27/10/2008 tarihli ve sayılı 2008/66 No’lu Genelge İl genelinde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere yeterli sayıda ekipler oluşturulması, Ekiplerin asgari 2 kişiden oluşması, Sağlık Müdürlüğü, Emniyet-Jandarma, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediyeler vb. kuruluşlardan uygun personelin yetkilendirilmesi, Oluşturulan ekiplerin eğitimi.

40

41 DENETİMİN AMACI ve DENETİM EKİPLERİNİN ÖNEMİ
Tütün ürünleri tüketimi önemli bir halk sağlığı sorunudur. 4207 sayılı Kanun çok önemli bir halk sağlığı yasasıdır. 4207 sayılı Kanun doğru ve standart bir şekilde uygulanmalıdır. Uygulamalar izlenmeli, değerlendirilmeli ve koordine edilmelidir. Denetim, eğitimli ve gönüllü bireylerden oluşan ekip organizasyonudur. Bu itibarla, 4207 sayılı Kanun ile Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planının amacına ulaşması resmi ve sivil toplum kuruluşlarının bileşkesi olan il tütün kontrol kurullarının disiplinli çalışmasına bağlıdır.

42 Teşekkür ederim


"İL TÜTÜN KONTROL KURULLARI ve DENETİM MEKANİZMALARININ ÖNEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları