Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Vergi Bölümü Yöneticisi, Avukat, E.Hesap Uzmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Vergi Bölümü Yöneticisi, Avukat, E.Hesap Uzmanı"— Sunum transkripti:

1 Vergi Bölümü Yöneticisi, Avukat, E.Hesap Uzmanı
TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA SAVUNMA HAKKI –TİCARİ SIR KAVRAMI VE SON GELİŞMELER Ersin NAZALI, LL.M., MSc Vergi Bölümü Yöneticisi, Avukat, E.Hesap Uzmanı 10 MAYIS 2013

2 Tapu Kanunu’nda Güncel Durum
TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA SAVUNMA HAKKI –TİCARİ SIR KAVRAMI VE SON GELİŞMELER Tapu Kanunu’nda Güncel Durum

3 GÜNCEL GELİŞMELER Ekonomik Kriz Starbucks ve Glaxo Smith Kline Olayı
G-8'de İngiltere'nin Dönem Başkanlığı OECD'ye karşı değişen bakış açısı

4 TRANSFER FİYATLANDIRMASI
İnceleme uygulamaları İspat yükümlülüğü Ceza sistemi

5 TRANSFER FİYATLANDIRMASI
İnceleme uygulamaları İspat yükümlülüğü Ceza sistemi

6 İNCELEME UYGULAMALARI
Transfer fiyatlandırması incelemelerinin mutad denetim ve incelemelere göre özel zorluklar içerebilmesi Uzmanlaşmış denetim elemanları Uzmanlaşmış diğer personel istihdamı Transfer fiyatlandırmasına ilişkin incelemelerde zaman ve prosedür farklılığı

7 İNCELEME UYGULAMALARI
Emsal uygulamasında yüzeysel ve sınırlı yaklaşımlar Vergi inceleme elamanlarının yaklaşımlarında esneklik sağlanması, vergi mükelleflerinden mevcut veriler ve şartlar dahilinde gerçekçi olmayan bir hassasiyet beklenilmemesi Emsallere uygun fiyatın belirlenmesinde mükelleflerin ticari değerlendirmelerinin de dikkate alınması işlemde oluşan fiyatın piyasa gerçekleriyle bağlantısının kurulması

8 İSPAT YÜKÜ Çoğu OECD üyesi ülkelerde, ispat yükümlülüğünü idare üstlenmektedir. Bazı üye ülkelerde ise mükellefin işbirliğinde bulunma ya da makul ölçülerde belge sunma taleplerini yerine getirmemesi ya da yanlış veya yanıltıcı bilgiler içeren beyanlarda bulunması gibi iyi niyet ilkelerine uygun davranmadığının belirlendiği hallerde ispat yükü mükellefe geçmektedir.

9 İSPAT YÜKÜ 1 Seri No'lu TF Tebliği ile mükelleflere getirilen belgelendirme yükümlülüklerinin kapsamı değerlendirildiğinde, Türkiye’de, ilişkili kişilerle yapılan işlemlerde uygulanan fiyatın emsallere uygun olduğu konusundaki ispat yükümlülüğünün mükellefe ait olduğunu söylemek mümkündür.

10 CEZALAR Standart vergi ziyaı cezasının uygulanması
TF'nin mahiyetinin tespit edilmesi (Muvazaa- Peçeleme vb.) Mükellefin ulaşma imkanı olmadığı verileri dikkate almamasından ya da elinde bulunmayan verileri gerektiren bir transfer fiyatlandırması yöntemini uygulamamasından dolayı mükellefe ceza kesilmesi OECD Rehberi’nde çok da uygun olmayan bir yöntem olarak değerlendirilmektedir.

11 EMSAL BULMA SORUNU Mükellefler tarafından emsal tespitinde kullanılabilecek yeterli bilginin bulunmaması Kamu kurumların elindeki bilgileri sınırlı da olsa açıklaması Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun database'nin kullanıma açılması İşlem bazlı yaklaşımın getirmiş olduğu sıkıntılar

12 GİZLİ EMSAL KULLANILABİLİR Mİ?
Silahların eşitliği kuralı Vergi Hukukunda Uygulanabilirliği İdarenin bu konuya yaklaşımı İnceleme raporlarında yer verilen sınırlı bilgiler Yargı organlarının konuya yaklaşımı Yüksek Fiyat uygulaması kendiliğinden haksız olunduğu anlamına mı geliyor?

13 TİCARİ SIR KAVRAMI Ticarî sır:
bir ticarî işletme veya şirketin faaliyet alanı ile ilgili yalnızca belirli sayıdaki mensupları ve diğer görevlileri tarafından bilinen ve elde edilebilen, rakiplerince bilinmemesi ve üçüncü kişilere ve kamuya açıklanmaması gereken, işletme ve şirketin ekonomik hayattaki başarı ve verimliliği için büyük önemi bulunan, İç kuruluş yapısı ve organizasyonu, malî, iktisadî, kredi ve nakit durumu, araştırma ve geliştirme çalışmaları, faaliyet stratejisi, hammadde kaynakları, imalatının teknik özellikleri, fiyatlandırma politikaları, pazarlama taktikleri ve masrafları, pazar payları, toptancı ve perakendeci müşteri potansiyeli ve ağları, izne tâbi veya tâbi olmayan sözleşme bağlantılarına ilişkin bilgi, belge, elektronik ortamdaki kayıt ve verilerden oluşur.

14 TİCARİ SIR MI? SAVUNMA HAKKI MI?
Ticari Sır kavramının net olmaması. Ulaşılamayan bilginin kullanılması. Raporda detayların verilmemesi. Mahkemeye sunulması.

15 TP'de Diğer Sorunlar-KDV
İndirim KDV'nin reddedilmesi ve Yapılacak Düzeltme İşlemleri. KDV indiriminin yasal dayanakları. Yargı Kararları

16 TP'de Diğer Sorunlar-Kar Dağıtımı
Tebliğde yer alan gerekli koşulların sağlanması durumunda iştirak kazançları istisnasından faydalanır ifadesini nasıl yorumlamalıyız?

17 TP'de Diğer Sorunlar-Karşılıklı Anlaşma
TP'de ülkeler arası karşılıklı anlaşma usulü mümkün müdür? Yasal dayanak gerekli mi? Zamanaşımı konusu nasıl aşılabilir? Karşılıklı Anlaşmaya başvurulması durumunda sürelerin (dava açma vb) konumu

18 TP'de Diğer Sorunlar-Karşılıklı Anlaşma
TP ve ÇVÖA'ların birlikte uygulanması zorunluluğu? Yapılan ikincil düzeltmelerin karşı ülkede dikkate alınabilirliği?

19 TP'de Diğer Konular Fikri Mülkiyet hakları
İşletme yeniden yapılandırmaları OECD Rehberinin iç hukuktaki yeri Yöntemlerde değişen konsept

20 Vergi Bölümü Yöneticisi
Sabırla dinlediğiniz için teşekkürler… Ersin NAZALI, LL.M., MSc Avukat, E.Hesap Uzmanı Vergi Bölümü Yöneticisi


"Vergi Bölümü Yöneticisi, Avukat, E.Hesap Uzmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları