Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA SAVUNMA HAKKI –TİCARİ SIR KAVRAMI VE SON GELİŞMELER Ersin NAZALI, LL.M., MSc Vergi Bölümü Yöneticisi, Avukat, E.Hesap Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA SAVUNMA HAKKI –TİCARİ SIR KAVRAMI VE SON GELİŞMELER Ersin NAZALI, LL.M., MSc Vergi Bölümü Yöneticisi, Avukat, E.Hesap Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA SAVUNMA HAKKI –TİCARİ SIR KAVRAMI VE SON GELİŞMELER Ersin NAZALI, LL.M., MSc Vergi Bölümü Yöneticisi, Avukat, E.Hesap Uzmanı 10 MAYIS 2013

2 Tapu Kanunu’nda Güncel Durum TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA SAVUNMA HAKKI –TİCARİ SIR KAVRAMI VE SON GELİŞMELER

3 GÜNCEL GELİŞMELER Ekonomik Kriz Starbucks ve Glaxo Smith Kline Olayı G-8'de İngiltere'nin Dönem Başkanlığı OECD'ye karşı değişen bakış açısı

4 TRANSFER FİYATLANDIRMASI İnceleme uygulamaları İspat yükümlülüğü Ceza sistemi

5 TRANSFER FİYATLANDIRMASI İnceleme uygulamaları İspat yükümlülüğü Ceza sistemi

6  Transfer fiyatlandırması incelemelerinin mutad denetim ve incelemelere göre özel zorluklar içerebilmesi  Uzmanlaşmış denetim elemanları  Uzmanlaşmış diğer personel istihdamı  Transfer fiyatlandırmasına ilişkin incelemelerde zaman ve prosedür farklılığı İNCELEME UYGULAMALARI

7  Emsal uygulamasında yüzeysel ve sınırlı yaklaşımlar  Vergi inceleme elamanlarının yaklaşımlarında esneklik sağlanması, vergi mükelleflerinden mevcut veriler ve şartlar dahilinde gerçekçi olmayan bir hassasiyet beklenilmemesi  Emsallere uygun fiyatın belirlenmesinde mükelleflerin ticari değerlendirmelerinin de dikkate alınması  işlemde oluşan fiyatın piyasa gerçekleriyle bağlantısının kurulması İNCELEME UYGULAMALARI

8  Çoğu OECD üyesi ülkelerde, ispat yükümlülüğünü idare üstlenmektedir.  Bazı üye ülkelerde ise mükellefin işbirliğinde bulunma ya da makul ölçülerde belge sunma taleplerini yerine getirmemesi ya da yanlış veya yanıltıcı bilgiler içeren beyanlarda bulunması gibi iyi niyet ilkelerine uygun davranmadığının belirlendiği hallerde ispat yükü mükellefe geçmektedir. İSPAT YÜKÜ

9  1 Seri No'lu TF Tebliği ile mükelleflere getirilen belgelendirme yükümlülüklerinin kapsamı değerlendirildiğinde, Türkiye’de, ilişkili kişilerle yapılan işlemlerde uygulanan fiyatın emsallere uygun olduğu konusundaki ispat yükümlülüğünün mükellefe ait olduğunu söylemek mümkündür. İSPAT YÜKÜ

10  Standart vergi ziyaı cezasının uygulanması  TF'nin mahiyetinin tespit edilmesi (Muvazaa- Peçeleme vb.)  Mükellefin ulaşma imkanı olmadığı verileri dikkate almamasından ya da elinde bulunmayan verileri gerektiren bir transfer fiyatlandırması yöntemini uygulamamasından dolayı mükellefe ceza kesilmesi OECD Rehberi’nde çok da uygun olmayan bir yöntem olarak değerlendirilmektedir. CEZALAR

11  Mükellefler tarafından emsal tespitinde kullanılabilecek yeterli bilginin bulunmaması  Kamu kurumların elindeki bilgileri sınırlı da olsa açıklaması  Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun database'nin kullanıma açılması  İşlem bazlı yaklaşımın getirmiş olduğu sıkıntılar EMSAL BULMA SORUNU

12  Silahların eşitliği kuralı  Vergi Hukukunda Uygulanabilirliği  İdarenin bu konuya yaklaşımı  İnceleme raporlarında yer verilen sınırlı bilgiler  Yargı organlarının konuya yaklaşımı  Yüksek Fiyat uygulaması kendiliğinden haksız olunduğu anlamına mı geliyor? GİZLİ EMSAL KULLANILABİLİR Mİ?

13  Ticarî sır: - bir ticarî işletme veya şirketin faaliyet alanı ile ilgili yalnızca belirli sayıdaki mensupları ve diğer görevlileri tarafından bilinen ve elde edilebilen, - rakiplerince bilinmemesi ve üçüncü kişilere ve kamuya açıklanmaması gereken, - işletme ve şirketin ekonomik hayattaki başarı ve verimliliği için büyük önemi bulunan, - İç kuruluş yapısı ve organizasyonu, malî, iktisadî, kredi ve nakit durumu, araştırma ve geliştirme çalışmaları, faaliyet stratejisi, hammadde kaynakları, imalatının teknik özellikleri, fiyatlandırma politikaları, pazarlama taktikleri ve masrafları, pazar payları, toptancı ve perakendeci müşteri potansiyeli ve ağları, izne tâbi veya tâbi olmayan sözleşme bağlantılarına ilişkin bilgi, belge, elektronik ortamdaki kayıt ve verilerden oluşur. TİCARİ SIR KAVRAMI

14  Ticari Sır kavramının net olmaması.  Ulaşılamayan bilginin kullanılması.  Raporda detayların verilmemesi.  Mahkemeye sunulması. TİCARİ SIR MI? SAVUNMA HAKKI MI?

15  İndirim KDV'nin reddedilmesi ve Yapılacak Düzeltme İşlemleri.  KDV indiriminin yasal dayanakları.  Yargı Kararları TP'de Diğer Sorunlar-KDV

16  Tebliğde yer alan gerekli koşulların sağlanması durumunda iştirak kazançları istisnasından faydalanır ifadesini nasıl yorumlamalıyız? TP'de Diğer Sorunlar-Kar Dağıtımı

17  TP'de ülkeler arası karşılıklı anlaşma usulü mümkün müdür?  Yasal dayanak gerekli mi?  Zamanaşımı konusu nasıl aşılabilir?  Karşılıklı Anlaşmaya başvurulması durumunda sürelerin (dava açma vb) konumu TP'de Diğer Sorunlar-Karşılıklı Anlaşma

18  TP ve ÇVÖA'ların birlikte uygulanması zorunluluğu?  Yapılan ikincil düzeltmelerin karşı ülkede dikkate alınabilirliği? TP'de Diğer Sorunlar-Karşılıklı Anlaşma

19  Fikri Mülkiyet hakları  İşletme yeniden yapılandırmaları  OECD Rehberinin iç hukuktaki yeri  Yöntemlerde değişen konsept TP'de Diğer Konular

20 Sabırla dinlediğiniz için teşekkürler… Ersin NAZALI, LL.M., MSc Avukat, E.Hesap Uzmanı Vergi Bölümü Yöneticisi


"TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA SAVUNMA HAKKI –TİCARİ SIR KAVRAMI VE SON GELİŞMELER Ersin NAZALI, LL.M., MSc Vergi Bölümü Yöneticisi, Avukat, E.Hesap Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları