Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

V A R L I K K İ L İ D İ  Varlık kilidinin miftahı insanın aklına takılmıştır. Araç, gereçle anlam kazandığı gibi, akıl ilkeleri de varlık ve gözlem verisiyle.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "V A R L I K K İ L İ D İ  Varlık kilidinin miftahı insanın aklına takılmıştır. Araç, gereçle anlam kazandığı gibi, akıl ilkeleri de varlık ve gözlem verisiyle."— Sunum transkripti:

1

2 V A R L I K K İ L İ D İ  Varlık kilidinin miftahı insanın aklına takılmıştır. Araç, gereçle anlam kazandığı gibi, akıl ilkeleri de varlık ve gözlem verisiyle çalışır.. Verileri işleyen kalb, BİLGİ (evren) ve SEVGİ (insan) ile görür.. Gördüklerini KİTAB ile dillendirir.  Bu kitab, varlığı; evren ve insan yönüyle dile getirir.

3 Bilgi KİTABI ve Sevgi MEKTUBU  Bu hayat MEKTEB’inde, sahife-i amelimiz;  merakın  MARİFETİ’yle  yazılır  Ve  aşkın  MUHABBETİ’yle  Okunur BETİK BİLGİSEVGİ

4 DOĞUM VE ÖLÜM VVarlıklar yıkılır; yapılır, yenilenirler. OOlaylar biter; başlar, yinelenirler. DDünyanın değişen bu çekici ve geçici güzelliğine bağlanır, zorluklarıyla da hayata alışırız.. Bu yüzden, “gerçek” doğumla başlar, ölümle biter sanırız.. Ve bu yüzden ölümden kaçarız İsterseniz, başlayana ve yıkılana yani doğuma ve ölüme, bir başka açıdan bakalım. Biz, kainata doğum, insana da ölüm “değer”i yükledik.. ta ki, hayatın geçici aynalarınde kalıcı “gerçek” yansısın..

5 VAR oluş DÖNGÜSÜ  Eskiyen  taze varlıklar  ve  yinelenen  yeni olaylar  Giriş’inde DOĞUM  Çıkış’ında ÖLÜM  Var-oluş’unda OLUM  İle  Sürer gider… DOĞUM OLUM ÖLÜM x

6 KAİNAT ÇÇağdaş astronomi kainatta her şeyin aynı yaşta olduğunu tespit etti.. Öyleyse kainatın doğumu, yer kürenin de.. yer küredeki insanın da “doğum”u anlamına gelir. OO halde göklere çıkmak, köklere inmektir.. Kainat başlıklı “arayüz”, insanlığın bu hayat kilidini açma, doğum gizemini çözme çabalarını özetler.

7 OL.AN.AK.lar; olan varlıklar… anan kimseler… akan nesneler… Emr-i Kün ile kevn-ü zaman kalemiyle mükevvenat-ı mekan defterinde KİTAB-I KAİNAT İMKAN olarak yazılır MeKaN – KEVN - ZaMaN OLANAKANANAN

8 İNSAN BBir bakıma İnsan, evrenin çepe çevre sardığı merkez. Öte yandan insan, evreni kuşatan çember. EEvren’i yutan insan, tümüyle ölümlü gerçeğe kilitlenirse, “sanal” bir ölümsüzlük bulur. UUnuttuğundan kendini, ölüm ona perdelenir.  Bu kilid ve perde, ölümün “gerçekliği” ile ara-lanır. İİnsan başlıklı “ara-yüz” de.. ölüm’ün ötesi açılacak, ötelerin “Öte”si arancaktır..

9 AN C.AN – LI’LAR C.AN - SIZ’LAR  YARATILIŞ AĞACININ MEYVELERİ:  Kimse ve kişiler AN.AN letafan MELEK ve RUHANİ AN.LA.YAN sekalan C.İN ve İN.S.AN EVRENİN GÖZ BEBEKLERİ Zî-Şuurlar; us-lu düş ve diller uz-lu el ve gönüller

10 BİLGİ VE SEVGİ GG örüntüde, görüngüde, göstergede ve gösteride “gizlenen” YÜZÜ hiç aradınız mı.. SS evgilinin peşinde koşup sonunda hiç kendinizi bulduğunuz oldu mu.. TT ozlarda ve tözlerde, sözlerde ve közlerde “örtülen” ÖZÜ hiç sordunuz mu.. GG önlümüzü gören bu “yüz”e âşık mı sınız.. UU sunuzu ören şu “öz”ü merak mı ediyorsunuz.. Öyleyse; AKLINIZ bilgiye aç KALBİNİZ sevgiye muhtaç demektir. O zaman: Bu YÜZ’ü görmede “doğum” size perde koyamaz! Bu ÖZ’e ermede “ölüm” size engel olamaz!

11 ÖZ İÇ-YÜZ DIŞ YÜZ KABUK Ç.EVREN’den ÖZ.EK’E geçmek için:  Kabuktaki gözden  DIŞ-YÜZ’e  Dön Ve eğer iç yüzünü görebilirsen  İç-yüzdeki gönülden  ÖZ’e  Yönel

12 İÇERİK Bu sunumun “KAİNAT” başlıklı kısmı, amatör astronomi çalışmalarımı saklar. Çekirdeği “Kainattan Halikını soran bir seyyahın müşehadatıdır”.Gökbilimine teşvik amacını güder. “İNSAN” başlıklısı ise, 20 nci mektubun “ölümsüz” değeri verilerek kurulmuştur. Vefat ile “öte”ye geçenin yakınlarına bile metafizik kapısı aralanır. Geride kalanlar, toprak perdesinden korkar. Sevenleri ayrılık acısıyla üzülür. İnsan, doğumun sonrası dünyayı, ölümün sonrası ahiret ile birleştirme çabasına düşer. Her iki sunum da, kainat perdesinin kaldırılması ve insan çabasının sürekli kılınması içindir.

13 ÇAĞRI  Doğumla birlikte evren boyutlarında yolculuğa çıkarılır insan. O iç yönde kendisini KURAR ya da dış gerçeği ARAR iken, bir yandan da, ölüme karşı “sanal” gerçekliği KURGULAR The Matrix filmi “SANAL” gerçeklik hakkında bir yorum getirmiştir. Buraya, www.geocities.com/osmanziya adresindeki OSMANZİYAOĞLU KÜTÜPHANESİ ‘nin metriksi içeren giriş bölüm alınmıştır.www.geocities.com/osmanziya metriksi İnsan ve evren başlığında sunulan arayışın incelenmesinden sonra YÖNTEMBİLİMİN çağrısını duyuran bu kütüphaneyi izlemenizi öneririz.  Çünkü varoluş, dış ve iç gerçek, sanal ve banal gerçeklik hakkında konuşmak, yöntembilimsel analizle kolaylaşacaktır.

14 kapıya kol, soruna çare, kilide miftah, soruya yanıt; ve evrene insan gerekir.. Düzenleyen : Mustafa BUĞUÇAM Seslendiren : Bahattin YURT REVİZE : 01.06.1998; 05.04.01; 30.03.02; 01.11.2004; 06.04.05; osmanziya@hotmail.com Eleştiri ve önerilerinizi bekleriz. http://www.yontembilim.com SELAM SİZLERE

15 KULLANIM Slaylardaki ALTI ÇİZİLİ kelimelere tıklamak suretiyle içeriği olan sunum, slayt ve dökümanlara erişebilirsiniz. Bazı veri ve bilgiler slaytlardan sonra gelen link sahifelerinde (LS) bulunmaktadır. Slaytların geçiş süresinin metinlerin okunmasını engellemesi durumunda, ok tuşlarını kullanarak slayt yada metni, ileriye yada geriye alabilirsiniz. Ayrıca slayt gösterisi sırasında fareyi sağ tıklayarak istediğiniz slayta erişebilir yada gösterimi sona erdirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için gösterim sırasında (F1) tuşuna, çıkmak için (Esc) tuşuna, basınız.

16 FİLM ve RESİM DOLABI video musluk KÜRESEL SORUN Askeri ve ekonomik savaşın yerini alan bilgi yarışından dünya barışını çıkarabilmektir. OSMANZİYA

17 SES ve MÜZİK ANBARI audio musluk ÇÖZÜM BİREYSEL “Zaman her zaman aleyhimize işler.” THE MATRIX

18 VERİ ve BİLGİ DEPOSU doküman kuyusu Mustafa BUĞUÇAM Eski Korgan C.Savcısı Kültür Bakanlığı Emekli Hukuk Müşaviri Eskipazar Noteri İş:0370 818 12 09 Ev:0370 81822 67 KÜRESEL BİLGİ YARIŞI Tıklayınız

19 ARAYÜZLER KAINAT KAINAT başlıklı birinci bölüm GENEL bir giriş. Buna bağlı üç alt kesimle birlikte DÖRT kesimden oluşur. Alt kesimler: 1 - ) ULA : Kainatın “çağdaş bir tasviri”ne) ULA ulaşılmaya çalışılmıştır. 2 - ) VUSTA: Ayet-ül Kübra Risalesindeki) VUSTA göklerin konuşması dile getirilecektir. 3- ) UHRA : Astrofiziğe ilişkin filimleri içerir ve kozmolojik gerçekleri yorumlar.) UHRA INSAN başlıklı ikinci bölüm GENEL bir giriş. Buna bağlı iki alt kesimle birlikte ÜÇ kesimden oluşur. Alt kesimler:INSAN 1 - ) GERCEKLER: 11 gerçeği resimle özetlerGERCEKLER 2 - ) KELIMELER : 11 kelimeyi şemayla resimler) KELIMELER

20 Birinci Bölüm K A İ N A T ’a geçmek için tıklayınız K A İ N A T


"V A R L I K K İ L İ D İ  Varlık kilidinin miftahı insanın aklına takılmıştır. Araç, gereçle anlam kazandığı gibi, akıl ilkeleri de varlık ve gözlem verisiyle." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları