Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

V A R L I K K İ L İ D İ Varlık düğümünün anahtarı insanın aklına takılmıştır. Araç, gereçle anlam kazandığı gibi, akıl.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "V A R L I K K İ L İ D İ Varlık düğümünün anahtarı insanın aklına takılmıştır. Araç, gereçle anlam kazandığı gibi, akıl."— Sunum transkripti:

1 V A R L I K K İ L İ D İ Varlık düğümünün anahtarı insanın aklına takılmıştır. Araç, gereçle anlam kazandığı gibi, akıl ilkeleri de verilerle işler, varlık ve olay ile, varoluşla çalışır.. Verileri işleyen kalb, BİLGİ (varlık) ve SEVGİ (olay) ile görür.. Gördüklerini KİTAB (betik) ile dillendirir. Bu BETİK, varlığı; evren ve insan yönüyle dile getirir. Şurada paslı kilidi görüyor musunuz ? Yıllardı açılmamış duran gizemli düğümü.. Bu mevcudat ve hadisattır.. Sürekeli yinelen yazı ve kış içerisinde yenilenen varlıklar bize ne anlatıyorlar, içlerinde ne saklıyorlar biliyor musunuz ? Hatta sormuyor musunuz ? Bu sunum aklı soruları kışkırtmak için hazırlandı!

2 Bilgi KİTABI ve Sevgi MEKTUBU
Bu hayat MEKTEB’inde, sahife-i amelimiz; merakın MARİFETİ’yle yazılır Ve aşkın MUHABBETİ’yle Okunur

3 DOĞUM VE ÖLÜM Varlıklar yıkılır; yapılır, yenilenirler.
Olaylar biter; başlar, yinelenirler. Dünyanın değişen bu çekici ve geçici güzelliğine bağlanır, zorluklarıyla da hayata alışırız.. Bu yüzden, “gerçek” doğumla başlar, ölümle biter sanırız.. Ve bu yüzden ölümden kaçarız İsterseniz, başlayana ve yıkılana yani doğuma ve ölüme, bir başka açıdan bakalım. Biz, kainata doğum, insana da ölüm “değer”i yükledik.. ta ki, hayatın geçici aynalarınde kalıcı “gerçek” yansısın..

4 VAR oluş DÖNGÜSÜ Eskiyen taze varlıklar adlarda ve yinelenen
yeni olaylar oylarda Giriş’inde DOĞUM Çıkış’ında ÖLÜM Var-oluş’unda OLUM İle Sonsuz’da süre gider…

5 KAİNAT Çağdaş astronomi kainatta her şeyin aynı yaşta olduğunu tespit etti.. Öyleyse evrenin doğumu, yer kürenin de.. yer küredeki insanın da “doğum”u anlamına gelir. O halde göklere çıkmak, köklere inmektir.. KAİNAT başlıklı “arayüz”, insanlığın bu yaşam düğümünü açma, doğum gizemini çözme çabalarını özetler.

6 OL.AN.AK.lar; olan varlıklar… anan kimseler… akan nesneler… Emr-i Kün ile kevn-ü zaman kalemiyle mükevvenat-ı mekan defterinde KİTAB-I KAİNAT İMKAN olarak yazılır

7 İNSAN Bir bakıma İnsan, evrenin çepe çevre sardığı merkez. Öte yandan insan, evreni kuşatan çember. Evren’i yutan insan, tümüyle ölümlü gerçeğe kilitlenirse, “sanal” bir ölümsüzlük bulur. Unuttuğundan kendini, ölüm ona perdelenir. Bu kilid ve perde, ölümün “gerçekliği” ile ara-lanır. İNSAN başlıklı “ara-yüz” de .. ölüm’ün ötesi açılacak, ötelerin “Öte”si arancaktır..

8 YARATILIŞ AĞACININ MEYVELERİ: Kimse ve kişiler AN.AN letafan
EVRENİN GÖZ BEBEKLERİ Zî-Şuurlar; us-lu düş ve diller uz-lu el ve gönüller YARATILIŞ AĞACININ MEYVELERİ: Kimse ve kişiler AN.AN letafan MELEK ve RUHANİ AN.LA.YAN sekalan C.İN ve İN.S.AN

9 Görüntüde, görüngüde, göstergede ve gösteride “gizlenen” YÜZÜ hiç aradınız mı..
Sevgilinin peşinde koşup sonunda hiç kendinizi bulduğunuz oldu mu.. Tozlarda ve tözlerde, sözlerde ve közlerde “örtülen” ÖZÜ hiç sordunuz mu.. Gönlümüzü gören bu “yüz”e âşık mı sınız.. Usunuzu ören şu “öz”ü merak mı ediyorsunuz.. Öyleyse; AKLINIZ bilgiye aç KALBİNİZ sevgiye muhtaç demektir. O zaman: Bu YÜZ’ü görmede “doğum” size perde koyamaz! Bu ÖZ’e ermede “ölüm” size engel olamaz! BİLGİ VE SEVGİ

10 Ç.EVREN’den ÖZ.EK’E geçmek için:
Kabuktaki gözden DIŞ-YÜZ’e Bana Dön Ve eğer KENDİ iç yüzünü görebilirsen İç-yüzdeki gönülden ÖZ’e Sana Yönel

11 İÇERİK Bu sunumun “KAİNAT” başlıklı kısmı, amatör astronomi çalışmalarımı saklar. Çekirdeği “Kainattan Halikını soran bir seyyahın müşehadatıdır”.Gökbilimine teşvik amacını güder. “İNSAN” başlıklısı ise, 20 nci mektubun “ölümsüz” değeri verilerek kurulmuştur. Vefat ile “öte”ye geçenin yakınlarına bile metafizik kapısı aralanır. Geride kalanlar, toprak perdesinden korkar. Sevenleri ayrılık acısıyla üzülür. İnsan, doğumun sonrası dünyayı , ölümün sonrası ahiret ile birleştirme çabasına düşer. Her iki sunum da, kainat perdesinin kaldırılması ve insan çabasının sürekli kılınması içindir.

12 ÇAĞRI Doğumla birlikte evren boyutlarında yolculuğa çıkarılır insan. O iç yönde kendisini KURAR ya da dış gerçeği ARAR iken, bir yandan da, ölüme karşı “sanal” gerçekliği KURGULAR The Matrix filmi “SANAL” gerçeklik hakkında bir yorum getirmiştir. Buraya, adresindeki OSMANZİYAOĞLU KÜTÜPHANESİ ‘nin metriksi içeren giriş bölüm alınmıştır. İnsan ve evren başlığında sunulan arayışın incelenmesinden sonra YÖNTEMBİLİMİN çağrısını duyuran bu kütüphaneyi izlemenizi öneririz. Çünkü varoluş, dış ve iç gerçek, sanal ve banal gerçeklik hakkında konuşmak, yöntembilimsel analizle kolaylaşacaktır.

13 FİLM ve RESİM DOLABI video musluk
KÜRESEL SORUN Askeri ve ekonomik savaşın yerini alan bilgi yarışından dünya barışını çıkarabilmektir. OSMANZİYA

14 SES ve MÜZİK ANBARI audio musluk
ÇÖZÜM BİREYSEL “Zaman her zaman aleyhimize işler.” THE MATRIX

15 ARAYÜZLER KAINAT başlıklı birinci bölüm GENEL bir giriş Buna bağlı üç alt kesimle birlikte DÖRT kesimden oluşur. Alt kesimler: 1 - ) ULA : Kainatın “çağdaş bir tasviri”ne ulaşılmaya çalışılmıştır. 2 - ) VUSTA: Ayet-ül Kübra Risalesindeki göklerin konuşması dile getirilecektir. 3- ) UHRA : Astrofiziğe ilişkin filimleri içerir ve kozmolojik gerçekleri yorumlar. INSAN başlıklı ikinci bölüm GENEL bir giriş. Buna bağlı iki alt kesimle birlikte ÜÇ kesimden oluşur. Alt kesimler: 1 - ) GERCEKLER: 11 gerçeği resimle özetler 2 - ) KELIMELER : 11 kelimeyi şemayla resimler

16 Birinci Bölüm K A İ N A T ’a geçmek için tıklayınız

17 KÜRESEL BİLGİ YARIŞI ·  BİLGİ gerçeği bulmak için de, ulusal kalkınma için de gereklidir. Kaynağında ve hedefinde erdem yoksa, bilgi kimseye mutluluk vermez. Ancak erdem ve mutluluğa götüren yol da bilgiyle bulunur. ·  Bilgiye mümkün olduğu kadar çok bilgiye erişilmeli ve ona olabildiğince hızlı ulaşmalıyız. Ne kadar çok bilgiye, ne kadar çabuk erişilse; o kadar bol bilgi üretilir, o kadar hızlı veri işlenir. ·  Işık hızlı KALEM ve atomik hacimli KAĞIT olan bilgisayarla, veriye çok daha kısa yoldan erişileceği bellidir. Küresel bilgilerin KİTAP haline getirildiği İnternetle, daha kapsamlı kaynaklara ulaşılacağı da açıktır. ·  Bilgisayar, tüm alet ve cihazların zirvesinde yer alır. İnternetse üretimden tüketime, eğitimden yönetime kadar bütün yaşamı kuşatmıştır. Radyo-tv telefon-faxı birleştiren bu makine, internetle, dünya gidişatını bile belirleyecek kitle haberleşme aracı olma yolundadır. ·  Bilgisayar da dahil zararı olmayan araç yoktur. Araçların insanlarca kötüye kullanılması engellenemez. Ama zararını önlemek için ondan kaçınmak yerine, bilgisayarla eğitime destek olmak daha isabetli değil midir ? ·  Bilimsel gelişmemizin planlanmasını, 70’li yıllardan beri süren politize ve terörize kavgalar, köstekliyor. Bu çekişmelere çare görülen ara-rejim baskıları da bilgi toplumunun olmazsa olmaz şartı olan özgürlüğü kaldırıyor. Bu nedenle ulusal bilgi birikiminin işlenmesi için, özgürlük, diyalog ve iletişime, çağdaş bilişim araçları kadar önem vermek gerekir.

18 ·  Bilgi birikimimizin işletilmesini engelleyen kavga ve çekişmeyi kaldırmak doğrudan elimizde değil. Ancak başarılı bir mesleği edinerek ve kaliteli bir hizmeti sunarak toplumun refahına dolaylı katkı yapabiliriz. Bu hedeflerse, bilgisayar ve internetle daha kolay gerçekleştirilir. ·  Bilgi yarışı, uluslararası askeri ve ekonomik savaşın yerini almıştır. KÜRESEL SORUN, bu bilgi yarışından, dünya barışını çıkarmaktır. Bu barışın gerçekleştirilmesinde ilk adım, ÇÖZÜMÜ BİREYSELLİKTE başlatmaktır. Bireysel çözüm, bilgi ve görüşlerin paylaşılmakla, toplam kalitenin artacağını ve gelişeceğini anlamaktır. ·  Bilginin paylaşılması; bireylerin başarılı ve onurlu takım çalışmasının temelidir. Bireyin başarısı, bilimsel düşünce ve “Zaman her zaman aleyhimize işler.” (THE MATRİX) bilinciyle veriye hızla erişmesindedir. Bireyin onuru ise, hukuksal duyarlıklık ve “KENDİNİ BİL” erdemiyle bildiğini uygulamasındadır. Kendini ve gurubu gözeten bu kişisel gelişim, ulusal uzlaşmaya ve küresel barışa giden, özgürlük ve iletişim yolunu açmak anlamına da gelir. 09/03/2002 KAYNAKLAR:


"V A R L I K K İ L İ D İ Varlık düğümünün anahtarı insanın aklına takılmıştır. Araç, gereçle anlam kazandığı gibi, akıl." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları