Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAVUNMA SANAYİMİZİN İÇ VE DIŞ EKO SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK SİNERJİTÜRK-SAVUNMA’08 ANTALYA, TÜRKİYE 25-28 Aralık 2008 SİNERJİTÜRK-SAVUNMA’08 ANTALYA, TÜRKİYE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAVUNMA SANAYİMİZİN İÇ VE DIŞ EKO SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK SİNERJİTÜRK-SAVUNMA’08 ANTALYA, TÜRKİYE 25-28 Aralık 2008 SİNERJİTÜRK-SAVUNMA’08 ANTALYA, TÜRKİYE."— Sunum transkripti:

1 SAVUNMA SANAYİMİZİN İÇ VE DIŞ EKO SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK SİNERJİTÜRK-SAVUNMA’08 ANTALYA, TÜRKİYE 25-28 Aralık 2008 SİNERJİTÜRK-SAVUNMA’08 ANTALYA, TÜRKİYE 25-28 Aralık 2008 Dr. ÖZKAN DALBAY Genel Müdür Yön. Kur. Başkanı

2 TÜRKSAT A.Ş., 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’na, 16.06.2004 tarih ve 5189 sayılı Kanun’un 5. maddesi ile eklenen Ek 33. madde ile; “a) Ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olmak ve bununla ilgili yükümlülükleri yerine getirmek, b) Adına kayıtlı ve diğer operatörlere ait uyduları işletmeye vermek ya da verilmesini sağlamak, bu uyduları işletmek, c) Ulusal ve yabancı operatörlere ait uydular üzerinden haberleşme ve iletim alt yapısını kurmak, işletmek ve ticarî faaliyette bulunmak üzere” (23.09.2005 tarih ve 9481 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile genişletilmiştir) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tâbi olarak kurulmuştur. HAKKIMIZDA

3 Uydu Hizmetleri Coğrafi Bilgi Sistemleri Kablo TV Hizmetleri Bilişim Teknolojileri (e-Devlet Kapısı) Uydu Tasarımı FAALİYET ALANLARIMIZ

4 Avrupa’dan Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada uydular üzerinden ses, veri, internet, TV ve radyo yayıncılık hizmetleri sürdürülmektedir. VSAT sistemleri Uydu üzerinden internet GNSS Galileo yer istasyonu Acil durum haberleşme hizmetleri Sabit ve mobil uplink hizmetleri Uydu kontrol yer istasyonları UYDU HİZMETLERİ

5 TurksatGlobe, dünya yörüngesindeki gözlem ve radar uydularından uzaktan algılama tekniği ile elde edilen bilgi ve görüntülerini işleme ve projelendirme merkezidir. Merkezimizde başta kamu kurumları olmak üzere isteyen her türlü özel kuruluş ve kişilerin uydu görüntü talepleri karşılanmaktadır. COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ - TURKSATGLOBE

6 Uydu ve uzay teknolojilerinde nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi Tasarım Merkezi Çalışmaları Uydu ve uzay sistemlerinin kavramsal (conceptual) tasarım kabiliyetinin kazanılması Sistem bazında haberleşme uydusu tasarımı UYDU TASARIMI

7 ÜLKEMİZ SAVUNMA, HAVACILIK VE UZAY SANAYİ

8 ÜLKEMİZ SAVUNMA, HAVACILIK VE UZAY SANAYİ VİZYONU (BTYK - VİZYON2023) Türkiye’nin Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Vizyonu; Küresel düzeyde ülke çıkarlarının korunmasını gözeten; ulusal güvenlik gereksinimlerini karşılayan sistem ve teknolojileri özgün olarak araştırıp, geliştiren ve üreten; bu sistem ve teknoloji alanlarında dünya ölçeğinde rekabet, işbirliği veya karşılıklı bağımlılık gücü teşkil eden; ülkenin bilim ve teknoloji düzeyinin gelişmesinde öncü bir rol oynayan; toplumsal refaha katkısı tartışılmaz bir ulusal savunma, havacılık ve uzay sanayiine sahip olmaktır.

9 ÜLKEMİZ SAVUNMA, HAVACILIK VE UZAY SANAYİ VİZYONU (BTYK - VİZYON2023) Türkiye’nin Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Vizyonu; Araştırma, geliştirme ve üretimde sistem ve teknolojilerin özgün olması, Dünya ölçeğinde rekabet, işbirliği veya karşılıklı bağımlılık gücü, Ülkemiz bilim ve teknoloji düzeyinin gelişmesinde öncü rol,

10 UZAY UYGULAMA ALANLARI (VİZYON 2023) Uydu Teknolojileri Geliştirme Projesi Uzay Aracı Teknolojileri Geliştirme Projesi Fırlatma ve Yer Kontrol Teknolojileri Geliştirme Projesi İnsansız Uzay Aracı ve Robot Teknolojileri Geliştirme Projesi Uzay Havası Mükemmeliyet Merkezi ve Ulusal Uzay Havası Uyarı Merkezi Kurulması Projesi

11 UZAY SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ Bilgi-Teknoloji Maliyetlerinin Kg Başına Karşılaştırması 100.000 $/kg Uydu 4.000.000 $/kgSilikon Çipi (Wafer) 3.000 $/kgFiber Optik Kablosu 100 – 1.000 $/kgYolcu Uçağı 10 – 100 $/kgOtomotiv 1,5 $/kgAlüminyum 50 cent/kg Çelik 1 cent/kgÇimento 1 cent/kgBeton 100.000 $/kgUydu

12 Yerli sektör yanında yabancı sektöre de açık, İhracat potansiyeline ve uluslararası rekabete odaklı, Yeni teknolojilere adapte olmakta güçlük çekmeyen ve teknoloji üretebilen, Türkiye ile dost veya müttefik ülkeler arasında dengeli bir savunma sanayii iş birliğini mümkün kılan ve değişen politik durumlardan asgari düzeyde etkilenen, SAVUNMA VE UZAY SANAYİ POLİTİKASI (TEMEL İLKELER)

13 Mevcut imkanları azami ölçüde kullanan, entegre olmuş ve mükerrer yatırımlardan arınmış, Sivil amaçlarla da üretim yapabilen, alternatif uğraşı alanlarına sahip, Türkiye’nin güvenlik politikaları meyanında taraf olduğu ihracat denetimlerine ilişkin çok taraflı rejimlerle ilgili vecibe ve öncelikleri destekleyen, bir savunma sanayii alt yapısının oluşturulmasını ön görmektedir. SAVUNMA VE UZAY SANAYİ POLİTİKASI (TEMEL İLKELER)

14 Havacılık ve uzay sektörleri, savunma sanayiinin en önemli alt sektörlerinden ikisidir. Bu sektörler ortak bir teknoloji tabanından beslenirler ve ortak bir alt sanayi (elektronik, mekanik, motor, malzeme, v.b.) yapılanmasından destek alırlar. Dünyada havacılık ve uzay sanayiinde gelişmiş ülkelere baktığımızda, bu gelişmenin başlangıç noktasında askeri havacılık ve uzay olduğu ve kaçınılmaz bir şekilde bunun sivil havacılık ve uzay faaliyetlerini de geliştirdiği görülmektedir. SAVUNMA SANAYİİNDE UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRLERİ

15 Savunma, havacılık ve uzay sanayii, ülkelerin zorunlu ve vazgeçilmez harcamalarının gerçekleştiği, nitelikli insan gücünün kullanıldığı, yüksek teknolojili ürün ve üretimin söz konusu olduğu sektörlerdir. Bu sektörler tüm gelişmiş ülkelerde, o ülkelerin bilimsel ve teknolojik alt yapılarının gelişmesinde lokomotif görevi görmüşler, diğer sanayi dallarına teknoloji transferi gerçekleştirerek, ekonomik faaliyetlerde yüksek nitelikli katma değerin artmasına neden olmuşlardır. SAVUNMA SANAYİİNDE UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRLERİ

16 Dış Eko Sistem İç Eko Sistem Üniversiteler Yan Sanayii Pazar Devlet Teknoloji Öncelikli Projeler Savunma Sanayii Kuruluşları TÜBİTAK ve Ar-Ge Kurumları Finans Kuruluşları SAVUNMA SANAYİİNDE İÇ VE DIŞ EKO SİSTEM Yabancı Savunma Sanayii Kuruluşları Devletler (NATO) Dış Pazar

17 Kritik sektörler ve stratejik alanlar? Yarının teknolojisini geliştirme? Gerekli insan kaynağı? Gerekli finans kaynağı? Organizasyon ve yönetim modeli? Hukuksal alt yapının düzenlenmesi? ÜLKEMİZİN SAVUNMA SANAYİİ EKO SİSTEMİ YAKLAŞIMI

18 ÜLKEMİZ SAVUNMA SANAYİİ KRİTİK FAKTÖRLER Patent hedefli, Pazar yönelimli, Rekabete uyumlu, Etkin kaynak kullanımı, Hedef teknolojiler odaklı,

19 Savunma Sanayii Teknolojileri Projeleri Teknolojinin Hayata Geçirilmesi Sanayii Teknoloji Geliştirme Ar-Ge Teknolojinin Geri Dönüşü Pazar SAVUNMA SANAYİİ PROJELERİNDE SAC AYAĞI PROJE YAKLAŞIMI KULLANILMASI Ar-Ge Üretim/Sanayii Pazar/Alıcı

20 SAVUNMA SANAYİMİZİN İÇ VE DIŞ EKO- SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK Ülke düzeyinde kritik ve öncelikli sektörlerin tespit edilmesi Ülke düzeyinde topyekün kaynak yönelimi için en üst anlamda kritik sektör ve alanların tespit edilerek, ar-ge kaynakları, yurt içi ve yurtdışı insan gücü yetiştirme, bilimsel çalışmalar (tezler, araştırmalar), teşviklerin yönlendirilmesi.

21 SAVUNMA SANAYİMİZİN İÇ VE DIŞ EKO- SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK Ülkemiz uzay politikasının belirlenmesi Teşvik, koordinasyon, işbirliği geliştirme konularında görev yürüten ve ulusal uzay politikasını oluşturup uygulayan bir kurum kurulması.

22 SAVUNMA SANAYİMİZİN İÇ VE DIŞ EKO- SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK Savunma sanayiinde teknoloji altyapısı envanterinin oluşturulması, nitelikli hammadde ve ara mamul üretimi Savunma sanayii teknolojilerinde cihaz, nitelikli hammadde ve ara mamul üretimi envanterinin çıkarılması ve bunun yeterli düzeye getirilmesi,

23 Ülkemizin savunma ve uzay teknolojileri alanlarındaki ekosistemi geliştirmek için hukuki altyapının gözden geçirilmesi Kurumlar arası işbirliği ve birlikte çalışmayı teşvik edici kurallar, vergi, finansman vb. avantajlar, SAVUNMA SANAYİMİZİN İÇ VE DIŞ EKO- SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK

24 Savunma ve uzay sanayi için insan gücü politikasının gözden geçirilmesi Yurt içi ve yurtdışında insan gücü eğitimi planlaması, yüksek lisans ve doktora konularında yönlendirme, bilimsel araştırmalara kaynak tahsisi, SAVUNMA SANAYİMİZİN İÇ VE DIŞ EKO- SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK

25 Savunma ve uzay sanayi projelerinde üç sac ayağı proje yaklaşımı kullanılması Savunma sanayiinde pazara ve sivil kullanıma da yönelik projeler, sanayii kuruluşları ile ar-ge merkezleri işbirliği, SAVUNMA SANAYİMİZİN İÇ VE DIŞ EKO- SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK

26 Savunma ve uzay sanayi projelerinde kuruluşlar arası işbirliği ve birlikte çalışmayı teşvik Savunma sanayiinde kuruluşların sinerji doğuracak şekilde birlikte çalışmalarının, teşvik edilmesi, birlikte çalışılabilirliğin artırılması, SAVUNMA SANAYİMİZİN İÇ VE DIŞ EKO- SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK


"SAVUNMA SANAYİMİZİN İÇ VE DIŞ EKO SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK SİNERJİTÜRK-SAVUNMA’08 ANTALYA, TÜRKİYE 25-28 Aralık 2008 SİNERJİTÜRK-SAVUNMA’08 ANTALYA, TÜRKİYE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları