Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ KÜLTÜR VE UYGARLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ KÜLTÜR VE UYGARLIĞI"— Sunum transkripti:

1 ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ KÜLTÜR VE UYGARLIĞI
…Egitimhane.com…

2 Devlet Yönetimi Kültür , bir toplumun sahip olduğu dil, din, gelenek, sanat ve yaşama şekli gibi unsurların bütünüdür. Bir başka deyişle, bir milletin meydana getirdiği maddi ve manevi değerlerin bütünüdür. Medeniyet ise, gelişmiş kültürlerin bütünleşmesinden doğar. Medeniyet evrenseldir. …Egitimhane.com…

3 Türk Adının Anlamı Ve Kökeni: geleneklerine bağlı"
Ziya Gökalp'e göre “Töre”den "Türeli =Nizamlı geleneklerine bağlı" Danimarkalı Bilgin Wambery'e göre Türemekten (Türük) “Türemiş, Çoğalmış” Kaşgarlı Mahmut'un "Divan-ı Lügatıt Türk" adlı eserinde "Olgunluk Çağı“ Genel olarak Türk demek, “Güçlü, Kuvvetli” manasında kabul edilir. …Egitimhane.com…

4 Binlerce yıllık geçmişi olan Türk tarihi günümüze kadar süreklilik göstermiştir.Bu tarih içinde Türk milleti pek çok devlet kurarak medeniyetlere de damgasını vurmuştur. …Egitimhane.com…

5 …Egitimhane.com…

6 Türk devletleri kuruldu. Bu Türk devletlerinin başında bulunan
Orta Asya'da, çeşitli Türk boylarının bir yönetim altına birleşmesiyle Türk devletleri kuruldu. Bu Türk devletlerinin başında bulunan hükümdarlar, genellikle Kağan ve Hakan  ünvanlarını kullandılar. …Egitimhane.com…

7 …Egitimhane.com…

8 TÜRK DÜNYASI HARİTASI …Egitimhane.com…

9 Hükümdarlık sembolleri; taht, hakan çadırı (otağ), tuğ (sancak) ve davuldu.
…Egitimhane.com…

10 Türk hakanlarının görevleri ise; halka adaletli davranmak, refahı,
dirlik ve düzenliği sağlamak. Bunun için de bilge (akıllı) , alp (cesur) ve erdemli olmaları gerekiyordu. Kırgız hakanı …Egitimhane.com…

11 Karahoca Uygur prensleri
…Egitimhane.com…

12 Hükümdar eşlerine Katun(Hatun) denilirdi
Hükümdar eşlerine Katun(Hatun) denilirdi. Onlar kurultaylara katılırlar, resmi ziyaretlerde bulunurlar ve elçileri kabul ederlerdi. Hatta hakanların emir ve Ferman larına imza atarlardı. UYGUR BAYRAĞI …Egitimhane.com…

13 Eski Türk toplumunda en küçük sosyal birim ailedir
Eski Türk toplumunda en küçük sosyal birim ailedir. Ailelerin birleşmesinden “urug” Aileler veya urugların birleşmesinden “boylar” Boylar da budunu, yani milleti meydana getiriyorlardı. …Egitimhane.com…

14 Kut: Türk inanış ve düşünüş siteminde, devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından Türk Kağanına verildiği kabul edilmektedir. …Egitimhane.com…

15 Veraset Sistemi:Devlet, Kağan’ın ailesinin ortak malı olarak kabul edilirdi. Bu durum; Türk devletlerinin kısa sürede bölünmesine ve gücünün zayıflayarak yıkılmasına neden olmuştur. …Egitimhane.com…

16 Devlet işleri "kurultayda" (Kengeş) görüşülürdü
Devlet işleri "kurultayda" (Kengeş) görüşülürdü. Kurultaya boy beyleri ve kağanın eşi de katılırdı. Bu durum Türklerin demokrasi ve kadın haklarına önem verdiğini gösterir. Kurultayda son kararı kağan verirdi. Bu da kurultayın sadece bir danışma meclisi konumunda olduğunu gösterir. …Egitimhane.com…

17 Kurultayın Görevleri: Hakanı seçmek
Ülkenin genel politikasını belirlemek Hakan'ın töreyi uygulamasını denetlemek Töre koymak Orduyu teftiş etmek Hakan'a danışmanlık yapmak. …Egitimhane.com…

18 Sosyal ve Ekonomik Hayat
Türk toplumunun temeli aileye dayanıyordu. Orta Asya Türk devletlerinde halk genel olarak şehirli ve göçebe olarak ikiye ayrılıyordu Türkler, Çin, Hindistan, İran ve Bizans ile ticari ilişkiler kurmuşlardır. Canlı hayvan, deri, kösele, kürk, kösele ve konserve satıp, yiyecek ve giyim eşyaları almışlardır. …Egitimhane.com…

19 Göçebeler yaşam şartlarına uygun çadırlarda yaşarlardı
Göçebeler yaşam şartlarına uygun çadırlarda yaşarlardı. Çadırlar aile birliğinin kutsal bir sembolü sayılırdı. Göçebeler toplumun çoğunluğunu oluştururdu.Göçebeler hayvancılıkla, şehirlerde yaşayanlar ise sanat ve ticaretle uğraşırlardı. …Egitimhane.com…

20 Meşhur Kırgız çadırı …Egitimhane.com…

21 Orta Asya Türkleri içerisinde Uygurlardan itibaren yerleşik yaşam başlamış ve tarımsal faaliyetler görülmüştür. Hayvansal gıda tüketimini terk eden Uygurlar, tarımı temel ekonomik uğraş olarak seçmişlerdir. …Egitimhane.com…

22 İpek Yolu, Türklerin yaşadığı bölgenin en önemli ekonomik kaynağıdır
İpek Yolu, Türklerin yaşadığı bölgenin en önemli ekonomik kaynağıdır. Çin'den başlayarak, Orta Asya'yı geçen Anadolu'ya hatta Avrupa'ya ulaşan bir ticaret yoluydu. …Egitimhane.com…

23 Türk-Çin savaşlarının da temel sebebidir
Türk-Çin savaşlarının da temel sebebidir. Bu yola hakim olan devletler zenginliğe kavuştu. …Egitimhane.com…

24 …Egitimhane.com…

25 …Egitimhane.com…

26 Kurganlar (Mezarlar) Pazırık kurganları, deniz düzeyinden 1600 m yükseklikteki Büyük Ulagan vadisinde yer alan Çulışman ırmağı ile Başkaus ırmağı arasında bulunmuştur. Duvarlara keçe dokumalar asılmış, ölünün kişisel eşyaları, çeşitli araçlar, yiyecek ve içecekler de bu odaya yerleştirilmiştir. Mezar odasının dışında kurban edilmiş olan atlar, koşum takımlarıyla birlikte mezara konulmuştur. Mezarda bunların dışında ahşap bir araba da vardır. …Egitimhane.com…

27 Kurgan (Mezar)-Hunlar
…Egitimhane.com…

28 Mezardaki ahşap araba-Hunlar
…Egitimhane.com…

29 Göktürk Devleti kurgan
…Egitimhane.com…

30 Göktürk dönemi mezar bulgusu
…Egitimhane.com…

31 Göktürk_mezarı_çömlek
Göktürk mezar bulgusu …Egitimhane.com… Göktürk_mezarı_çömlek

32 Göktürk mezarı seramik at
…Egitimhane.com…

33 Türk halkı , ticaret ve çeşitli el sanatlarıyla da uğraşmıştı
Türk halkı , ticaret ve çeşitli el sanatlarıyla da uğraşmıştı. Türkler spora büyük önem vermişlerdi. At yarışları, okçuluk, güreş, binicilik (cirit oyunu) ve tepik (Futbolun ilk şekli) oyunları onların en çok uğraştıkları sporlar olmuştu. …Egitimhane.com…

34 …Egitimhane.com…

35 Türkler, genellikle ipek, pamuk ve yünden yapılmış kumaşlardan elbiseler giyerlerdi. Kışın giydikleri elbiselerini ve börklerini ise hayvan kürklerinden yaparlardı. Askeri kıyafetleri pantolon ve ceketten oluşurdu.  …Egitimhane.com… Kırgız Kızı Özbek kıyafeti

36 …Egitimhane.com… Altay Türk_Kadını Göktürk dönemi

37 …Egitimhane.com… Uygur eğlencesi

38 …Egitimhane.com…

39 Kazak Turkcesinde, kartali yakalayip egiten ve avda kullanan avcilara kusbegi, yanikusbeyi veya “burkitci” yani kartalci derler.  …Egitimhane.com…

40 Kartalın tilki avlaması
…Egitimhane.com…

41 Dipçe(dövme) : Bunlar, zaman olarak en eski dövmeler kabul edilmektedir ve böylece dövme kültürünün bile Türkler tarafından dünyaya yayıldığının da bir göstergesidir. Halen bazı Türk boyları suratlarına, ellerine de dövme yapmaktadırlar. …Egitimhane.com…

42 Ağaç İşçiliği Ağaç oymacılığı, Hun çağına ait kültür merkezlerinin ortak özelliklerindendir. At koşumlarının süsleri, küçük masalar, kaplar, ve başka birçok eşya ağaç oymacılığı tekniği ile yapılmıştır. …Egitimhane.com…

43 Bilim ve Sanat — Orta Asya Türkleri On İki Hayvanlı Türk Takvimi’ni geliştirmişlerdir. — Uygurlar kâğıt üretmişler tahtadan yaptıkları matbaa ile kitap basmışlardır. …Egitimhane.com…

44 — Birçok din ve medeniyetten tercümeler yapmışlar, bilim adamlarına önem vermişlerdir. Fikir adamları devlet adamlarına danışmanlık yapmışlardır. …Egitimhane.com…

45 UYGUR MİNYATÜRÜ www.kulturelbellek.com
— Göçebe hayat şartlarından dolayı Türklerde sanat, taşınabilir malzemeden deri, ahşap, metal ve taş işçiliğine dayalıydı. Uygurlardan itibaren yerleşik hayata geçişle birlikte sanat, manastır, saray yapımı ve bunların iç donanımı biçiminde gelişme göstermiştir. …Egitimhane.com… UYGUR MİNYATÜRÜ

46 GÖKTÜRK DÖNEMİ KÜLTİGİN HEYKEL BAŞI www.tamsanat.net
…Egitimhane.com… GÖKTÜRK DÖNEMİ KÜLTİGİN HEYKEL BAŞI

47 GÖKTÜRK DÖNEMİ HEYKELCİLİK ortacagtarihi.org
…Egitimhane.com… GÖKTÜRK DÖNEMİ HEYKELCİLİK ortacagtarihi.org 

48 FRESK http://turktoplumsalhayathukuksanat.weebly.com
…Egitimhane.com… FRESK

49 Maden işlemeciliği (Renkli taş ve gümüş kakmacılık) halı ve kilim dokumacılığı, dericilik, resim ve heykelcilik, tahta oymacılığı, müzik aletleri yapımı, mimarlık, çadır sanatı eski Türk sanatının önemli bir kısmını meydana getirirler. Uygur Sanat Eseri …Egitimhane.com…

50 Topak Ev Denilen Çadır www.goktepeliler.com
Türkler “Göçebe” ve “yarı göçebe” bir hayat tarzı sürdürdüklerinden, yani yazın “Yaylak” adı verilen yerlerde, kışın ise “Kışlak” olarak adlandırılan yerlerde yaşadıklarından “Çadır” yapma ve burada kullanılan eşyaları süslemeye dayalı bir “süsleme” sanatları gelişmiştir.  …Egitimhane.com… Topak Ev Denilen Çadır

51 İslamiyet öncesi Türk toplumunda Müzik “Kam”ların veya “Şaman”ların “Şaman Davulu” kullanarak oluşturdukları ritmik ezgi eşliğinde yönettiği dinî törenlerde icra edilmiştir. Daha sonraları “Ozan”lar, “Kopuz” adı verilen sazları eşliğinde destanları icra etmişlerdir. …Egitimhane.com…

52 En eski Turk sazının bulundugu yer: Altay daglarinin Mogolistan sirtinda uzanan ve Cargalant-Kayirhan olarak adlandirilan kisminda “Omnohon Aman”, yani “On Vadi” isimli yerde bulunan “Nuhen Had”, yani “Magara Tas” denilen bir magarada bulunmustur. …Egitimhane.com…

53 2008 senesinde ilk defa bu magarayi N
2008 senesinde ilk defa bu magarayi N. Dandar isimli bir coban kesfetmis ve icindeki boynu egri sazi bulmus ve durumdan koy mektebinin ogretmenlerinden C. Enhtor’e haberdar etmisti. Enhtor Ulan Batur’daki Mogolistan Ilimler Akademisi Arkeoloji Enstitusu bu buluntuyu bildirdi. …Egitimhane.com…

54 …Egitimhane.com… Uygur eğlencesi

55 …Egitimhane.com…

56 Müzik aletleri es.convdocs.org
…Egitimhane.com… Müzik aletleri es.convdocs.org

57 …Egitimhane.com…

58 DİN VE İNANIŞ  Gök-Tanrı dinine inanılmıştır. Tanrı soyut olduğu için, heykeli ve adına tapınak yapılmamıştır. Gök yüzünde cennet(Uçmak) ve yer altında cehenneme (Tamu) inanılmış, 7 kat oldukları kabul edilmiştir. Sibirya Şaman Elbisesi …Egitimhane.com…

59 Kurban kesme en önemli ibadet sayılmıştır
Kurban kesme en önemli ibadet sayılmıştır. Ataların ruhlarının bu dünyada yaşadığına inanılmıştır. Ölüler mumyalandıktan sonra defnedilmişti. Cennet ve cehennem inancı vardı. …Egitimhane.com… Sibirya-Tunguz-kaya-resimleri

60 Hong Kong - Tian Tan'daki Buddha heykeli
Manihaizm,  Budizm, en sonunda İslamiyet'e inanmışlardır. Hong Kong - Tian Tan'daki Buddha heykeli …Egitimhane.com…

61 Mani dini …Egitimhane.com…

62 Hukuk Türklerde yazılı olmamakla beraber, gelişmiş bir hukuk anlayışı vardı. Bu hukuk kurallarına TÖRE(Türe) denilirdi. Hükümdarın başkanlık ettiği ve siyasi suçlara bakan yüksek mahkemeye YARGU adı verilirdi. YARGANLAR(Yargucu) idaresindeki mahkemeler ise adi suçlara bakarlardı. …Egitimhane.com…

63 KAYNAKÇA sanaldersane.8m.com www.tarihcininyeri.net www.kultur.gov.tr
gopsosyalbilgiler.blogspot.com tarihbilinci.com mehtertakimi.net turkalemiyiz.com turkbilimi.com ( Görsel ) ( Görsel ) ( Görsel ) …Egitimhane.com…

64 www.turkislamdevletleri.com http://www.ezberim.biz
guneyturkistan.wordpress.com my.opera.com turkelleri.com turktarihi.blogcu.com rehberim.net turania.net picstopin.com turkcutoplumcu.org edebiyatsahili.com sosyaldersleri.com fenafil.com 1turktarihi.blogcu.com …Egitimhane.com…

65 http://www.duslerkulup.com ( Görsel )
tamsanat.net acukbitig.blogspot.com ( Görsel ) ( Görsel ) ( Görsel ) turukbil.blogspot.com itmlkitapkulubu.forumactif.biz kulturelbellek.com onturk.wordpress.com wowturkey.comadaarmada.net gencakademi.gen.tr aygunhoca.com …Egitimhane.com…

66 edebiekol.net www.lostiempos.net altayli.net egitimsitemiz.com
anadolumedyagrup.com flickrhivemind.net sultanhan.com miniatureart.com.tr karamanli.biz akademik.adu.edu.tr definesohbeti.com gezgindergi.com yenisafak.mobi es.convdocs.org …Egitimhane.com…

67 ERKAN KILIÇ SOSYAL BİLGİLER EĞİTMENİ
HAZIRLAYAN ERKAN KILIÇ SOSYAL BİLGİLER EĞİTMENİ …Egitimhane.com…


"ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ KÜLTÜR VE UYGARLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları