Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ KÜLTÜR VE UYGARLIĞI …Egitimhane.com…

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ KÜLTÜR VE UYGARLIĞI …Egitimhane.com…"— Sunum transkripti:

1 ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ KÜLTÜR VE UYGARLIĞI …Egitimhane.com…

2 Devlet Yönetimi KültürKültür, bir toplumun sahip olduğu dil, din, gelenek, sanat ve yaşama şekli gibi unsurların bütünüdür. Bir başka deyişle, bir milletin meydana getirdiği maddi ve manevi değerlerin bütünüdür. MedeniyetMedeniyet ise, gelişmiş kültürlerin bütünleşmesinden doğar. Medeniyet evrenseldir. …Egitimhane.com…

3 Türk Adının Anlamı Ve Kökeni: Ziya Gökalp'e göre “Töre”den "Türeli =Nizamlı geleneklerine bağlı " Danimarkalı Bilgin Wambery'e göre Türemekten (Türük) “Türemiş, Çoğalmış” Kaşgarlı Mahmut'un "Divan-ı Lügatıt Türk" adlı eserinde "Olgunluk Çağı“ Genel olarak Türk demek, “Güçlü, Kuvvetli” manasında kabul edilir. …Egitimhane.com…

4 Binlerce yıllık geçmişi olan Türk tarihi günümüze kadar süreklilik göstermiştir.Bu tarih içinde Türk milleti pek çok devlet kurarak medeniyetlere de damgasını vurmuştur. …Egitimhane.com…

5

6 Orta Asya'da, çeşitli Türk boylarının bir yönetim altına birleşmesiyle Türk devletleri kuruldu. Bu Türk devletlerinin başında bulunan hükümdarlar, genellikle Kağan ve Hakan KağanHakan ünvanlarını kullandılar. …Egitimhane.com…

7

8 TÜRK DÜNYASI HARİTASI …Egitimhane.com…

9 Hükümdarlık sembolleri; taht, hakan çadırı (otağ), tuğ (sancak) ve davuldu. tuğ (sancak) …Egitimhane.com…

10 Türk hakanlarının görevleri ise;  halka adaletli davranmak,  refahı,  dirlik ve düzenliği sağlamak. Bunun için de bilge (akıllı), alp (cesur) ve erdemli olmaları gerekiyordu. Kırgız hakanı …Egitimhane.com…

11 Karahoca Uygur prensleri …Egitimhane.com…

12 Hükümdar eşlerine Katun(Hatun) denilirdi. Onlar kurultaylara katılırlar, resmi ziyaretlerde bulunurlar ve elçileri kabul ederlerdi. Hatta hakanların emir ve Ferman larına imza atarlardı.Katun(Hatun)Ferman UYGUR BAYRAĞI …Egitimhane.com…

13 Eski Türk toplumunda en küçük sosyal birim ailedir. Ailelerin birleşmesinden “urug” Aileler veya urugların birleşmesinden “boylar” Boylar da budunu, yani milleti meydana getiriyorlardı. …Egitimhane.com…

14 Kut: Türk inanış ve düşünüş siteminde, devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından Türk Kağanına verildiği kabul edilmektedir. …Egitimhane.com…

15 Veraset Sistemi:Devlet, Kağan’ın ailesinin ortak malı olarak kabul edilirdi. Bu durum; Türk devletlerinin kısa sürede bölünmesine ve gücünün zayıflayarak yıkılmasına neden olmuştur. …Egitimhane.com…

16 Devlet işleri "kurultayda" (Kengeş) görüşülürdü. Kurultaya boy beyleri ve kağanın eşi de katılırdı. Bu durum Türklerin demokrasi ve kadın haklarına önem verdiğini gösterir. Kurultayda son kararı kağan verirdi. Bu da kurultayın sadece bir danışma meclisi konumunda olduğunu gösterir. …Egitimhane.com…

17 Kurultayın Görevleri: Hakanı seçmek Ülkenin genel politikasını belirlemek Hakan'ın töreyi uygulamasını denetlemek Töre koymak Orduyu teftiş etmek Hakan'a danışmanlık yapmak. …Egitimhane.com…

18 Sosyal ve Ekonomik Hayat Türk toplumunun temeli aileye dayanıyordu. Orta Asya Türk devletlerinde halk genel olarak şehirli ve göçebe olarak ikiye ayrılıyordu. Türkler, Çin, Hindistan, İran ve Bizans ile ticari ilişkiler kurmuşlardır. Canlı hayvan, deri, kösele, kürk, kösele ve konserve satıp, yiyecek ve giyim eşyaları almışlardır. …Egitimhane.com…

19 Göçebeler yaşam şartlarına uygun çadırlarda yaşarlardı. Çadırlar aile birliğinin kutsal bir sembolü sayılırdı. Göçebeler toplumun çoğunluğunu oluştururdu.Göçebele r hayvancılıkla, şehirlerde yaşayanlar ise sanat ve ticaretle uğraşırlardı. …Egitimhane.com…

20 Meşhur Kırgız çadırı …Egitimhane.com…

21 Orta Asya Türkleri içerisinde Uygurlardan itibaren yerleşik yaşam başlamış ve tarımsal faaliyetler görülmüştür. Hayvansal gıda tüketimini terk eden Uygurlar, tarımı temel ekonomik uğraş olarak seçmişlerdir. …Egitimhane.com…

22 İpek Yolu, Türklerin yaşadığı bölgenin en önemli ekonomik kaynağıdır. Çin'den başlayarak, Orta Asya'yı geçen Anadolu'ya hatta Avrupa'ya ulaşan bir ticaret yoluydu. …Egitimhane.com…

23 Türk-Çin savaşlarının da temel sebebidir. Bu yola hakim olan devletler zenginliğe kavuştu. …Egitimhane.com…

24

25

26 Kurganlar (Mezarlar) Pazırık kurganları, deniz düzeyinden 1600 m yükseklikteki Büyük Ulagan vadisinde yer alan Çulışman ırmağı ile Başkaus ırmağı arasında bulunmuştur. Duvarlara keçe dokumalar asılmış, ölünün kişisel eşyaları, çeşitli araçlar, yiyecek ve içecekler de bu odaya yerleştirilmiştir. Mezar odasının dışında kurban edilmiş olan atlar, koşum takımlarıyla birlikte mezara konulmuştur. Mezarda bunların dışında ahşap bir araba da vardır. …Egitimhane.com…

27 Kurgan (Mezar)-Hunlar …Egitimhane.com…

28 Mezardaki ahşap araba-Hunlar …Egitimhane.com…

29 Göktürk Devleti kurgan …Egitimhane.com…

30 Göktürk dönemi mezar bulgusu …Egitimhane.com…

31 Göktürk_mezarı_çömlek Göktürk mezar bulgusu …Egitimhane.com…

32 Göktürk mezarı seramik at …Egitimhane.com…

33 Türk halkı, ticaret ve çeşitli el sanatlarıyla da uğraşmıştı. Türkler spora büyük önem vermişlerdi. At yarışları, okçuluk, güreş, binicilik (cirit oyunu) ve tepik (Futbolun ilk şekli) oyunları onların en çok uğraştıkları sporlar olmuştu. …Egitimhane.com…

34

35 Türkler, genellikle ipek, pamuk ve yünden yapılmış kumaşlardan elbiseler giyerlerdi. Kışın giydikleri elbiselerini ve börklerini ise hayvan kürklerinden yaparlardı. Askeri kıyafetleri pantolon ve ceketten oluşurdu. börk Özbek kıyafetiKırgız Kızı …Egitimhane.com…

36 Altay Türk_KadınıGöktürk dönemi …Egitimhane.com…

37 Uygur eğlencesi …Egitimhane.com…

38

39 Kazak Turkcesinde, kartali yakalayip egiten ve avda kullanan avcilara kusbegi, yanikusbeyi veya “burkitci” yani kartalci derler. kusbegikusbeyiburkitcikartalci …Egitimhane.com…

40 Kartalın tilki avlaması …Egitimhane.com…

41 Dipçe(dövme) : Bunlar, zaman olarak en eski dövmeler kabul edilmektedir ve böylece dövme kültürünün bile Türkler tarafından dünyaya yayıldığının da bir göstergesidir. Halen bazı Türk boyları suratlarına, ellerine de dövme yapmaktadırlar. …Egitimhane.com…

42 Ağaç İşçiliği Ağaç oymacılığı, Hun çağına ait kültür merkezlerinin ortak özelliklerindendir. At koşumlarının süsleri, küçük masalar, kaplar, ve başka birçok eşya ağaç oymacılığı tekniği ile yapılmıştır. …Egitimhane.com…

43 Bilim ve Sanat — Orta Asya Türkleri On İki Hayvanlı Türk Takvimi’ni geliştirmişlerdir. — Uygurlar kâğıt üretmişler tahtadan yaptıkları matbaa ile kitap basmışlardır. …Egitimhane.com…

44 — Birçok din ve medeniyetten tercümeler yapmışlar, bilim adamlarına önem vermişlerdir. Fikir adamları devlet adamlarına danışmanlık yapmışlardır. …Egitimhane.com…

45 — Göçebe hayat şartlarından dolayı Türklerde sanat, taşınabilir malzemeden deri, ahşap, metal ve taş işçiliğine dayalıydı. Uygurlardan itibaren yerleşik hayata geçişle birlikte sanat, manastır, saray yapımı ve bunların iç donanımı biçiminde gelişme göstermiştir. UYGUR MİNYATÜRÜ www.kulturelbellek.com www.kulturelbellek.com …Egitimhane.com…

46 GÖKTÜRK DÖNEMİ KÜLTİGİN HEYKEL BAŞI www.tamsanat.net www.tamsanat.net …Egitimhane.com…

47 GÖKTÜRK DÖNEMİ HEYKELCİLİK ortacagtarihi.org ortacagtarihi.org …Egitimhane.com…

48 FRESK http://turktoplumsalhayathukuksanat.weebly.com http://turktoplumsalhayathukuksanat.weebly.com …Egitimhane.com…

49 Maden işlemeciliği (Renkli taş ve gümüş kakmacılık) halı ve kilim dokumacılığı, dericilik, resim ve heykelcilik, tahta oymacılığı, müzik aletleri yapımı, mimarlık, çadır sanatı eski Türk sanatının önemli bir kısmını meydana getirirler. Uygur Sanat Eseri …Egitimhane.com…

50 Türkler “Göçebe” ve “yarı göçebe” bir hayat tarzı sürdürdüklerinden, yani yazın “Yaylak” adı verilen yerlerde, kışın ise “Kışlak” olarak adlandırılan yerlerde yaşadıklarından “Çadır” yapma ve burada kullanılan eşyaları süslemeye dayalı bir “süsleme” sanatları gelişmiştir. Topak Ev Denilen Çadır www.goktepeliler.com …Egitimhane.com…

51 İslamiyet öncesi Türk toplumunda Müzik “Kam”ların veya “Şaman”ların “Şaman Davulu” kullanarak oluşturdukları ritmik ezgi eşliğinde yönettiği dinî törenlerde icra edilmiştir. Daha sonraları “Ozan”lar, “Kopuz” adı verilen sazları eşliğinde destanları icra etmişlerdir. …Egitimhane.com…

52 En eski Turk sazının bulundugu yer: Altay daglarinin Mogolistan sirtinda uzanan ve Cargalant-Kayirhan olarak adlandirilan kisminda “Omnohon Aman”, yani “On Vadi” isimli yerde bulunan “Nuhen Had”, yani “Magara Tas” denilen bir magarada bulunmustur. …Egitimhane.com…

53 2008 senesinde ilk defa bu magarayi N. Dandar isimli bir coban kesfetmis ve icindeki boynu egri sazi bulmus ve durumdan koy mektebinin ogretmenlerinden C. Enhtor’e haberdar etmisti. Enhtor Ulan Batur’daki Mogolistan Ilimler Akademisi Arkeoloji Enstitusu bu buluntuyu bildirdi. …Egitimhane.com…

54 Uygur eğlencesi …Egitimhane.com…

55

56 Müzik aletleri es.convdocs.org …Egitimhane.com…

57

58 DİN VE İNANIŞ Gök-Tanrı dinine inanılmıştır. Tanrı soyut olduğu için, heykeli ve adına tapınak yapılmamıştır. Gök yüzünde cennet(Uçmak) ve yer altında cehenneme (Tamu) inanılmış, 7 kat oldukları kabul edilmiştir. Sibirya Şaman Elbisesi …Egitimhane.com…

59 Kurban kesme en önemli ibadet sayılmıştır. Ataların ruhlarının bu dünyada yaşadığına inanılmıştır. Ölüler mumyalandıktan sonra defnedilmişti. Cennet ve cehennem inancı vardı. Sibirya-Tunguz-kaya-resimleri …Egitimhane.com…

60 Manihaizm, Budizm, en sonunda İslamiyet'e inanmışlardır. Hong Kong - Tian Tan'daki Buddha heykeli …Egitimhane.com…

61 Mani dini …Egitimhane.com…

62 Hukuk Türklerde yazılı olmamakla beraber, gelişmiş bir hukuk anlayışı vardı. Bu hukuk kurallarına TÖRE(Türe) denilirdi. Hükümdarın başkanlık ettiği ve siyasi suçlara bakan yüksek mahkemeye YARGU adı verilirdi. YARGANLAR(Yargucu) idaresindeki mahkemeler ise adi suçlara bakarlardı. …Egitimhane.com…

63 KAYNAKÇA sanaldersane.8m.com www.tarihcininyeri.net www.kultur.gov.tr http://www.tarihmektebi.com gopsosyalbilgiler.blogspot.com www.dersteknik.com www.etutodasi.net7 www.bilgiyuvasi.com tarihbilinci.com mehtertakimi.net turkalemiyiz.com turkbilimi.com http://2.bp.blogspot.com ( Görsel ) http://2.bp.blogspot.com http://turktoresi.blogspot.com ( Görsel ) http://turktoresi.blogspot.com http://www.haydipaylas.net ( Görsel ) http://semrabayraktar.blogspot.com http://www.geldik.com …Egitimhane.com…

64 guneyturkistan.wordpress.com www.turkislamdevletleri.com http://www.ezberim.biz www.definem.org my.opera.com www.cokbilgi.com www.edebiyadvesanatakademisi.com turkelleri.com www.frmartuklu.net www.webhatti.com turktarihi.blogcu.com rehberim.net turania.net www.egitimkutuphanesi.com picstopin.com turkcutoplumcu.org edebiyatsahili.com www.turkocagi.org.tr sosyaldersleri.com fenafil.com 1turktarihi.blogcu.com www.ankayasam.com …Egitimhane.com…

65 tamsanat.net acukbitig.blogspot.com http://www.hermetics.org http://www.duslerkulup.com ( Görsel ) http://www.duslerkulup.com http://img7.imageshack.us ( Görsel ) http://img7.imageshack.us http://img560.imageshack.us ( Görsel ) http://img560.imageshack.us turukbil.blogspot.com itmlkitapkulubu.forumactif.biz kulturelbellek.com onturk.wordpress.com www.siyasiforum.net www.facebook.com/pages/Bilge-Kağan-Göktürk-Kağanlığı http://portal.oguzhanocal.com/414-otukende-1500-yllk-gokturk- mezarndan-ckan-gzeml-tlsmlar http://portal.oguzhanocal.com/414-otukende-1500-yllk-gokturk- mezarndan-ckan-gzeml-tlsmlar www.arkeolojikhaber.com wowturkey.comadaarmada.net gencakademi.gen.tr aygunhoca.com …Egitimhane.com…

66 edebiekol.net www.lostiempos.net altayli.net egitimsitemiz.com anadolumedyagrup.com flickrhivemind.net sultanhan.com miniatureart.com.tr karamanli.biz akademik.adu.edu.tr www.pamukkale.gov.tr/galeri2009/hanlar/target3.html definesohbeti.com gezgindergi.com yenisafak.mobi es.convdocs.org www.kulturelbellek.com www.tamsanat.net www.goktepeliler.com …Egitimhane.com…

67 HAZIRLAYAN ERKAN KILIÇ SOSYAL BİLGİLER EĞİTMENİ …Egitimhane.com…


"ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ KÜLTÜR VE UYGARLIĞI …Egitimhane.com…" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları