Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T Ü RK DEVLETLERİNDE HUKUK.  Hukuk, fertlerin bir arada barış ve güven ortamı içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T Ü RK DEVLETLERİNDE HUKUK.  Hukuk, fertlerin bir arada barış ve güven ortamı içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür."— Sunum transkripti:

1 T Ü RK DEVLETLERİNDE HUKUK

2  Hukuk, fertlerin bir arada barış ve güven ortamı içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür.  İlk Türk devletlerinde adaleti devletin temeli sayan bir hukuk anlayışı hâkimdi. A) İLK T Ü RK DEVLETL ERİNDE HUKUK

3  İlk Türk Devletlerinde Halkın adil olarak yönetilmesi temel ilke olarak kabul edilmiştir.  Tahta çıkan hükümdarın ilk icraat olarak hukuk kurallarını düzenleyip yürürlüğe koyması bu anlayışa güzel bir örnektir.

4  Türk devletinin temeli töreye dayanmakta, devlet ve toplumun teşkilatlanması da töreye göre şekillendirilmekteydi.  Türklerde kağan da dâhil olmak üzere herkes töre hükümlerine uymak zorundadır; töreye uymamak en büyük suç olarak görülmektedir.  Türklerdeki töre hükümleri yenilikçi bir yapıya sahipti. Zamana ve çevre şartlarına göre devletin ve toplumun ihtiyacı göz önünde bulundurularak gerekli düzenlemeler yapılırdı  Türklerdeki töre hükümleri yenilikçi bir yapıya sahipti. Zamana ve çevre şartlarına göre devletin ve toplumun ihtiyacı göz önünde bulundurularak gerekli düzenlemeler yapılırdı. A) İLK T Ü RK DEVLETL ERİNDE HUKUK

5  Bununla birlikte "adalet, iyilik, eşitlik ve insanlık" törenin değişmez hükümleriydi.  Bu hükümler dışında gerektiğinde kurultay tarafından törede değişiklikler yapılırdı.  Kağanın töre kurallarında değişiklik yapılmasını teklif etme yetkisi vardı. Ancak bu teklif kurultay tarafından kabul edilirse yürürlüğe girerdi. A) İLK T Ü RK DEVLETL ERİNDE HUKUK

6  Adli teşkilat, "yargu" adı verilen ve siyasi meselelerle ilgilenen yüksek mahkeme ile adi suçlara (hırsızlık, yalan vb.) bakan yerel mahkemelerden oluşurdu.  Yarguya kağan, yerel mahkemelere ise yargan (yargucu) başkanlık ederdi.  Suçlar ağır ve hafif olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı. ikiye ayrılmaktaydı. A) İLK T Ü RK DEVLETL ERİNDE HUKUK

7  Hunlar ve Göktürklerde: göçebe hukuku, Uygurlarda ise: yerleşik hukuk anlayışı görülür. Uygurlarda ise: yerleşik hukuk anlayışı görülür.  Örneğin; İşlenen adi suçlarda hapis cezası 10 gündür.  Bunun temel nedeni, göçebe yaşam koşullarıdır. (Bir noktada fazla kalmamak.)

8 İLK TÜRK DEVLETLERİNDE UYGULANAN CEZALAR  Dövme ve yaralama suçlarının cezası hayvanla ödenen tazminatt ı.  At veya madenden yapılmış şeylerin çalınması karşılığında suçlu, çaldığı eşyanın sayı ve değerinin on mislini öderdi.  Ordudan kaçma, vatana ihanet, adam öldürme ve barış zamanında başkasına kılıç çekmenin ve zinanın cezası idamdı.

9 İLK TÜRK DEVLETLERİNDE UYGULANAN CEZALAR  Hayvan kaçıran hırsızın mallarına el konulur, aile fertlerinin hürriyetleri kısıtlanırdı.  Ciddi bir tehlike olmadan ok ve yay kullanmak yasaktı.  Hafif suçların işlenmesi karşılığında hapis cezası on günü aşmazdı.  Bir kişi karşısındakinin bir yerini kırarsa ceza olarak atını verirdi.


"T Ü RK DEVLETLERİNDE HUKUK.  Hukuk, fertlerin bir arada barış ve güven ortamı içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları