Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İMAR İSKAN VE KOOPERATİF İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İMAR İSKAN VE KOOPERATİF İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 İMAR İSKAN VE KOOPERATİF İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2

3 1- Göçmenlerin iskanı 2- Göçebelerin iskanı 3- Yerleri kamulaştırılanların iskanı 4- Milli güvenlik nedeniyle yapılacak iskan 5- Köylerde fiziksel yerleşimin düzenlenmesi

4  Bakanlığımız Yatırım Programı çerçevesinde İlimizde devam eden ve etüt aşamasında yer alan İskan Kanunu uygulamaları Fiziksel Yerleşimin düzenlenmesi çalışmalarıdır.

5 İskan Kanunu Madde – 16 Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi amacıyla; 1- Köy Nakli, 2- Köy Toplulaştırması, 3- Afet nedeniyle parçalanmış köylerde afete maruz kalmayan ailelerin talepleri halinde yeni yerleşim yerine toplulaştırılması, 4- Köy gelişme alanı çalışmaları yapılır.

6  Köy nakli ve köy toplulaştırması işlemlerinin yapılabilmesi için köy seçmen listesinde kayıtlı olanların yarıdan fazlasının o yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaatı esastır.

7  Köy muhtarlığının köyün bağlı olduğu yerin en büyük mülki amirliğine müracaatı ile işle başlayan ve yeni yerleşim yerindeki arsaların satış işlemlerinin tamamlanmasına kadar gerçekleştirilen uygulamaların tamamıdır.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Etüt-Proje programına alınmadan ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ ne bildirilmeden herhangi bir etüt çalışmasına başlanamaz.

8 Hak sahipliği çalışmaları için İskan duyurusu yapılır, eş zamanlı ve paralel olarak yeni yerleşim yeri seçimi gerçekleştirilir. Yeni yerleşim yerine ilişkin konu kurum ve kuruluşlarında uygun görüş alınır ve müteakiben arazi etütlerine başlanır.

9 Arazi etütleri kapsamında yer alan; - Halihazır Harita - Jeolojik Etüt - İmar Planı - Parselasyon işlemleri fiziksel yerleşimin düzenlenmesi projesi kapsamında Müdürlüğümüz, İl Özel İdaresi ve Kadastro Müdürlüğü kontrollüğünde Köy Muhtarlığınca yaptırılır.

10 Arazi etütleri tamamlanıp imarlı arsalar oluşturulduktan sonra hak sahipliği çalışmaları tamamlanır. Noter huzurunda yapılan arsa kura çekimi sonucu arsa bedelleri hak sahiplerine bildirilir, bedellerin 2 ay içerisinde Bakanlığımız hesabına peşinen yatırılması ve dekontlarının Müdürlüğümüze getirilmesinin ardından arsa tapuları hak sahipleri adına tescil ettirilir.

11 Arsa bedelleri; Müdürlüğümüzce oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenir. Yeni yerleşim yeri köy tüzel kişiliğine ait ise kıymet takdirini köy ihtiyar heyeti yapar, arsalar köy muhtarlığınca satılır. Fiziksel yerleşimin düzenlenmesi projesi kapsamında Bakanlığımızca kamulaştırma yapılmaz, hazine, köy tüzel veya kadastro harici alanlar kullanılır. Hak sahipliği köyün bağlı olduğu yerin en büyük mülki amiri başkanlığında kurulan Mahalli İskan Komisyonunca belirlenir.

12 Hak sahibi olabilmek için; - Aile olması, - En az 1 yıldan beri kendisi veya aile fertlerinin köyde yerleşik olarak yaşıyor olması gerekir.

13 Bu kanun uygulamasında aile bir bütün olarak kabul edilir ve aşağıda sıralanan aile sayılır; a) Karı ile koca, b) Evlenmemiş çocuklar ana ve baba ile veya bunlardan sağ olanı ile birlikte, c) Evli çocuklar, evli torunlar ile çocuksuz erkek ve kadın dullar başlı başına, d) Anasız ve babasız kardeş çocuklar birlikte ve eşit hisselerle, bir aile olarak İskan edilirler.

14 Etüt-Proje çalışmaları tamamlanmamış işlemler yatırım programına teklif edilemez. İskan Kanunu çerçevesinde arsa satışları yapılan köylerde bu arsalardan alan hak sahipleri konutunu yaptırmak üzere kendi evini yapana yardım metodu ile İskan konutu kredisi talep edebilirler. Konut kredisi talep eden hak sahipleri belirlenerek düzenlenen tutanak Bakanlığa gönderilir; yatırım programına teklif edilir. Yatırım programına alınan köylerde hak sahipleri ile Müdürlüğümüz arasında yapılan proje seçimi sonrasında kredi miktarı belirlenir ve borçlanma sözleşmesi imzalatılır.

15 Ziraat bankasının en yakın şubesinde hak sahipleri tarafından blokeli vadesiz mevduat hesabı açtırılır. Bir köyde en fazla iki tip proje kullanılabilir. Proje seçimlerinde iki proje gurubu bulunmaktadır; 1- Genel Müdürlük tarafından hazırlanan tip projelere Bakanlığımızca 50.000 TL tutarında kredi verilmektedir. 2- Müdürlüğümüzce hazırlanan tip projeleri ile, Hak sahipleri veya muhtarlıkça hazırlatılıp Müdürlüğümüzce onaylanan projelere 32.000 TL tutarında kredi verilmektedir.

16 İskan konutu inşaatlarının başlamasından, inşaatın tamamlanıp teslim tutanağının tanzim edilmesine kadar geçen süreç Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca kontrol edilir. İskan konutu inşaatının kontrolü ve hak ediş ödemeleri genelgeler ile belirtilen seviyelerde yapılır. Hak ediş ödemeleri belirli seviyelerdeki inşaat imalatlarının tamamlanması ve kontrolünün ardından tarafımızdan ödenir. Ödemeler hak sahibi aile reisi adına Ziraat Bankasının ilgili şubesinde açılmış bulunan hesaba yapılır. Ziraat Bankası tarafından hizmet bedeli olarak % 2,5 komisyon alınır.

17 Kullanılan kredi tutarı miktarına göre Tapu Sicil Müdürlüklerinde İskan konutu arsası ve konutu üzerinde Hazine lehine ipotek konur. Arsa alındıktan sonra 10 yıl süre ile arsanın bir başka şahısa satışı yapılamaz, İskan konutu için borçlanılan miktar tamamen ödenmeden ipotek kaldırılmaz ve satış yapılamaz. Borçlanma sözleşmeleri hak sahibi olan ailenin tüm fertlerinin ortak borcu olacak şekilde düzenlenir ve imza edilir.

18 Hak sahipleri tarafından kullanılan İskan konutu kredilerinin geri ödemeleri, konutun bitiş tarihinden itibaren 2 yıl sonra başlar ve 10 yılda, her yılın Ocak ayı sonuna kadar olmak üzere faizi ile birlikte ödenir. 2 yıllık ödemesiz dönemin faizi ödemelerin ilk taksiti ile birlikte tahsil edilir. Zamanında ödenmeyen kredi borçlarına gecikme faizi borçlarına uygulanır. Toplam kullanılan krediye uygulanacak yıllık faiz oranı % 2’dir.

19

20

21 MERKEZ/DİKMEN (1.KISIM) MERKEZ DİKMEN (2. KISIM) MERKEZ/NURGÖZ (1.KISIM) MERKEZ/NURGÖZ (2.KISIM) GÜZELYURT/SİVRİHİSAR GÜZELYURT/AKYAMAÇ

22

23

24

25

26

27

28

29

30  2 oda+1 salon  Brüt 84.43m²  Net 72.22m²  İnşaat İşleri 38.353,82TL  Sıhhi Tesisat 1.396,78TL  Elektrik Tesisatı 2.836,17TL  Toplam Maliyet 42.586,77TL

31 1 ODA+ SOFA KONUT ALANI : 78.00m² DEPO ALANI : 10.00m² TERAS ALANI : 16.00m²

32 2 ODA+ SOFA KONUT ALANI : 90.00m² DEPO ALANI : 10.00m² TERAS ALANI : 17.00m²

33 1 ODA+ SOFA+ SALON KONUT ALANI : 105.00m² DEPO ALANI : 10.00m² TERAS ALANI : 15.00m²

34 2 ODA+ SOFA+ SALON KONUT ALANI : 105.00m² DEPO ALANI : 10.00m² TERAS ALANI : 15.00m²

35 3 ODA+ SOFA+ SALON KONUT ALANI : 137.00m² DEPO ALANI : 14.00m² TERAS ALANI : 23.00m²

36 2 ODA+ SOFA+ İŞLETME KONUT ALANI : 90.00m² DEPO ALANI : 10.00m² TERAS ALANI : 17.00m² İŞLETME ALANI : 45.00m²

37 2 ODA+ SOFA+SALON+İŞLETME KONUT ALANI : 120.00m² DEPO ALANI : 10.00m² TERAS ALANI : 15.00m² İŞLETME ALANI : 45.00m²

38 2 ODA+SALON KONUT ALANI : 100.00m² DEPO ALANI : 10.00m² TERAS ALANI : 13.00m²

39 3 ODA+SALON KONUT ALANI : 120.00m² DEPO ALANI : 10.00m² TERAS ALANI : 13.00m²

40 2 ODA+SALON (DUBLEKS) KONUT ALANI : 120.00m² DEPO ALANI : 10.00m² TERAS ALANI : 20.00m²

41 3 ODA+SALON (DUBLEKS) KONUT ALANI : 135.00m² DEPO ALANI : 12.00m² TERAS ALANI : 25.00m²

42 3 ODA+SALON+İŞLETME (DUBLEKS) KONUT ALANI : 135.00m² DEPO ALANI : 12.00m² TERAS ALANI : 25.00m²

43 2 ODA+SALON (TERAS ÇATILI) KONUT ALANI : 100.00m² DEPO ALANI : 10.00m² TERAS ALANI : 13.00m² İŞLETME ALANI : 45.00m²

44 2 ODA+SOFA+SALON (TERAS ÇATILI) KONUT ALANI : 120.00m² DEPO ALANI : 10.00m² TERAS ALANI : 15.00m²

45 2 ODA+SALON (TERAS ÇATILI DUBLEKS) KONUT ALANI : 120.00m² DEPO ALANI : 10.00m² TERAS ALANI : 20.00m²

46 3 ODA+SALON (TERAS ÇATILI DUBLEKS) KONUT ALANI : 135.00m² DEPO ALANI : 13.00m² TERAS ALANI : 25.00m²

47 AHIR+SAMANLIK+ DEPO TOPLAM ALAN: 60m²

48 AHIR+SAMANLIK+ DEPO TOPLAM ALAN: 120m²

49 AHIR+SAMANLIK+ DEPO TOPLAM ALAN: 240m²

50 İMAR İSKAN VE KOOPERATİF İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


"İMAR İSKAN VE KOOPERATİF İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları