Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TELSİZ ve RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ Genel Merkezi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TELSİZ ve RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ Genel Merkezi"— Sunum transkripti:

1 TELSİZ ve RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ Genel Merkezi
Kuruluş : tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tarih 91/1741 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile KAMU YARARINA ÇALIŞAN BİR DERNEKTİR. tarih 95/7671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile IARU üyesidir.

2 Telsiz Haberleşmesi Haberleşme kavramı, ülkemizde genellikle telefon ve GSM gibi genel kamu altyapıları ile özdeşleştirilir. Ancak özellikle afetler ve benzeri büyük ölçekli acil durumlarda bu altyapıların panik sonucu aşırı yüklenme ve/veya fiziki tahrip sonucunda kullanılamaz duruma geldiği de yadsınamaz bir gerçektir. Acil Tıp hizmetleri için gerekli haberleşmenin büyük çoğunluğunun “seyyar” nitelik taşıdığı gerçeği de göz önüne alındığında telsiz haberleşmesinin en geçerli ve güvenilir seçenek olduğu ortaya çıkar. Telsiz haberleşmesi telefon haberleşmesinden çok farklı olan ve düzenlenmesi uzmanlık gerektiren bir konudur. İşlevine göre iki farklı branşa ayrılır. Sabit noktalar arasında yürütülen ve ağırlıklı olarak raporlama, lojistik ve benzeri idari konularla ilgili olarak yürütülen haberleşmeye “Stratejik Haberleşme” adı verilir. Telefon şebekesinin çalışır durumda olması halinde telefonla yürütülmesi mümkündür. Seyyar birimler ve geçici konumdaki birimler arasında yapılan veya bu birimlerin “Olay Yeri Komutası” ile yaptığı hizmet haberleşmesine ise “Taktik Haberleşme” adı verilir. Bu haberleşme için tek sağlıklı ve işlevsel seçenek VHF/UHF Telsiz Haberleşmesidir. Taktik Haberleşme Acil Tıp Haberleşmesinin en birincil öğesidir.

3 Yöntem ve Teknikler Halen kullanılan teknoloji basit, dolayısıyla da güvenilir olan VHF-FM Radyotelefon yöntemidir. Büyük metropollerdeki altyapı ülkemizde sadece ASELSAN tarafından uygulanan “Geniş Alan Kaplama” (“Multicast”) yöntemiyle çalışmaktadır. İstanbul, Kocaeli , ayrıca İzmir özelinde 112 Acil ile 112 Ege Bölge Koordinatörlüğü ve çalışma konuları burayla işbirliği yapması gereken kurumlar arasındaki telsiz haberleşmesi bu kurumların haber merkezlerine yerleştirilen telsizlere 112 Acil kanallarının programlanması yöntemiyle sağlanmaktadır. 112 Acil dışındaki birimler kendilerine ulaşan ihbarları bu telsizler aracılığıyla 112 Acil Komuta Merkezine iletmekte, 112 Acil ise gerek gördüğü durumlarda diğer birimlerden yardım istemekte veya bu birimlere olay yeri bilgisi iletmektedir. Bu mekanizma için Adana ve başka metropollerde gerekli teknik altyapı mevcut olsa bile buralarda işbirliği mekanizmasının ve “kurumlar arası aşinalığın” geliştirilmesine yönelik adımların atılması, özellikle de itfaiyenin entegrasyonunun sağlanması gerekli olduğu gözlemlenmiştir.

4 TEKNİK YÖNTEMLER 17 Ağustos deneyimi sonrasında haberleşmeye verilen önem bazı “ileri teknolojilerin” pazarlanması gayretini de beraberinde getirmiştir. Ancak kullanıcıların haberleşme konusunda yeterli uzmanlık bilgisi ve deneyimine sahip olmamalarının yanında ülkemiz yöneticilerinde bazen rastlanan “teknoloji hayranlığı” sonucunda önemli kaynaklar harcanarak alınan bu tür “teknolojik harikalar”’ın işe yaramadığı maalesef oldukça kısa bir süre sonrasında anlaşılmış ve bu teçhizat atıl kalmıştır. Bu vesile ile haberleşme konusundaki iki “altın kural” ‘ı hatırlatmakta yarar görmekteyiz: “Basit ve denenmiş olan pahalı ve komplike olandan iyidir.” “Haberleşmeyi aygıtlar değil eğitimli insanlar gerçekleştirir. Teçhizat amaç değil araçtır.”

5 DİĞER SAPTAMALAR 112 Acil özelinde genel komuta haberleşmesinin ve diğer birimlerle koordinasyon haberleşmesi konusunun ülke çapında mükemmel bir hale getirilmeden önce “daha ileri teknolojiler”ile ilgilenmek yanlış olacaktır. Zira “ileri teknoloji” ile olsa bile koordinasyon eksikliği nedeniyle geç yapılan müdahale yaşam kurtarmayacaktır. Bu nedenle Acil Tıp hizmetinin en önemli gereksinmesi olan acil müdahale hizmetinin sağlanması için gerekli temel haberleşme, örgütlenme, teçhizat ve organizasyonun oluşturulması mutlak ve birincil öncelik olarak kabul edilmelidir. Ancak bunun sağlanmasının sonrasında “telemedisin” , “bilgisayar ortamında ekip izleme” ve benzeri açılımlar gündeme gelebilecektir. Ülkemizde anılan bu teknik işlemlerin GSM temelinde verilmesi mümkündür. Fakat deprem ve benzeri büyük ölçekli acil durumlarda GSM altyapısının sorun yaşaması, bunun sonucunda da bu bu işlemlerin yapılamaması olasılığı unutulmamalıdır..

6 AMATÖR TELSİZCİLİK Amatör Telsizcilik: “Bireylerin kendilerini haberleşme ve haberleşme elektroniği konularında yetiştirmelerine yönelik , gayrıticari ve deneysel nitelikli haberleşme etkinliği” (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ITU)

7 TÜRKİYE’YE AMATÖR TELSİZCİLİĞİ TANITAN AĞABEYİMİZ Bahri KAÇAN TA2BK (Silent Key)

8 TRAC 1991 Körfez Krizi 1991 Gürcistan Depremi
Erzincan Depremi Dinar Depremi İzmir Sel Felaketi 1998 Batı Karadeniz Sel Felaketi 1998 Adana Depremi 1999 Marmara Depremi 2004 İran Depremi Haberleşmeyi sağlamıştır.

9 Amatör Telsizcilik ile Acil Durum Haberleşmesi Arasındaki İlişki
“Amatör Telsizcilik kullandığı yöntemlerin yanında,barındırdığı geniş,nitelikli ve donanımlı insan kaynağı nedeniyle acil durum haberleşmesinin birincil kaynağı niteliğine sahiptir.” “Amatör Telsizciliğin en önemli nitelikleri esneklik, yüksek teknik bilgiye sahip yaygın ve deneyimli insan kaynağı potansiyeli ile sahip olduğu çok sayıdaki etkin haberleşme teknikleri olarak özetlenebilir.” “Amatör Telsizcilik haberleşmesi yapısı itibarıyla acil durum haberleşmesi için gerekli tüm öğeleri bünyesinde barındırır.” -Bu alıntılar Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ITU tarafından hazırlanan “Acil Durum Haberleşmesi El Kitabı” isimli referans kitabın önsözü ve bazı bölümlerinden yapılmıştır. -ITU, 2003 yılında yapılan “Uluslar arası Radyo Konferansı-World Radio Conference (WRC-03)” toplantısı sırasında kabul ettiği bir tavsiye kararında ulusal idareleri afet konusunda ülke amatör telsizcileriyle işbirliğini arttırmaya tekrar davet etmiştir.

10 Amatör Telsizcilik ile Acil Durum Haberleşmesi Arasındaki İlişki
TRAC Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Başkanlığına 17 Ağustos 1999 günü Marmara Bölgesinde meydana gelen deprem afeti sırasında Bakanlığımızla Valilikler arasındaki haberleşmenin kurulmasındaki üstün gayretleriniz ve değerli katkılarınız için teşekkür eder,başarılarınızın devamını dilerim. 10 Eylül 1999 Sadettin TANTAN İçişleri Bakanı

11 Marmara Depreminde TRAC Antalya Şube Üyeleri İzmir Valiliğince Düzenlenen Deprem Tatbikatında TRAC Genel Merkezi ve TRAC İzmir Şubesi Üyeleri

12 İzmir Valiği tarafından düzenlenen Marmara Depremini anma Tatbikatında TRAC İzmir Şubesini Sayın İzmir Valisi Alaaddin Yüksel’in ziyaretleri

13 Amatör Telsizcilik ile Acil Tıp Hizmetleri arasındaki ilişki
TRAC, yaklaşık 3 yıldır hizmet dışı kalan Çanakkale 112 Acil telsiz sistemini 2002 yılında gönüllü olarak Restore etmiş ve çalışır duruma getirmiştir. Halen Çanakkale, İstanbul,İzmir,Kocaeli,Samsun,Tekirdağ,Yalova ve Konya 112 Acil birimlerine Gönüllü destek verilmekte olup Sağlık Bakanlığı ile protokol imzalanması halinde bu hizmet TRAC’ın mevcut 47 şubesinde verilebilecektir.

14 Amatör Telsizcilik ile Acil Tıp Hizmetleri arasındaki ilişki
TRAC ile 112 Acil arasında1999 yılından beri süren işbirliğinde son gelinen noktada yurtdışı operasyonlarda işbirliği açılımı da yaşama geçmiştir. İran Bam Depremi ve yakın tarihte Bulgaristan’da icra edilen NATO CPEMEX-04 tatbikatında haberleşme koordinasyonu TRAC tarafından sağlanmıştır. TRAC’ın işlevi gönüllü kolaylaştırıcılık, eğitmenlik, teknik danışmanlık ve operatörlük olarak tarif edilebilir.

15 TRAC-”112 Acil İşbirliği”
TRAC Kocaeli Şubesi tarafından Hizmete alınan ve ilk kez Bulgaristan’da icra edilen NATO-CPEMEX ’04 tatbikatında Saha görevine sevk edilen “ TRAC Acil Haberleşme Aracı “ Yurt içi ve yurt dışındaki Olası görevlerde 112 Acil’e Saha haberleşme desteği verecektir

16 TRAC WEB ADRESLERİ Yazan : Aziz ŞASA TRAC Genel Başkanı TA1E
Bu çalışmalar hakkında bilgiye , ve adresli web sayfalarının yanında Birleşmiş Milletler’e ait adresli web sayfalarından ulaşmak mümkündür. Yazan : Aziz ŞASA TRAC Genel Başkanı TA1E Sunan : Cihan EMRE TRAC İzmir Şubesi Üyesi TA3BE


"TELSİZ ve RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ Genel Merkezi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları