Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

3. MİLENYUMUN BAŞINDA… KÜRESEL TRENDLER ve KAMU YÖNETİMİNDE DÖNÜŞÜM stratejik yönetimden stratejik devlete Bizler, sudan çıkarılmış ve tekrar girmek için.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "3. MİLENYUMUN BAŞINDA… KÜRESEL TRENDLER ve KAMU YÖNETİMİNDE DÖNÜŞÜM stratejik yönetimden stratejik devlete Bizler, sudan çıkarılmış ve tekrar girmek için."— Sunum transkripti:

1 3. MİLENYUMUN BAŞINDA… KÜRESEL TRENDLER ve KAMU YÖNETİMİNDE DÖNÜŞÜM stratejik yönetimden stratejik devlete Bizler, sudan çıkarılmış ve tekrar girmek için oraya buraya çırpınan bir balık gibiyiz. Bu durumdayken balık bir sonraki çırpınışın kendini nereye fırlatacağını sormaz. Yalnızca şimdiki durumunun dayanılmaz olduğunu ve başka bir şey denemesi gerektiğini hisseder. Çin Atasözü

2 GLOBAL SERVET İNDEKSİ kaynak:credit suisse

3 GLOBAL DEMOKRASİ İNDEKSİ kaynak:the economist

4 GLOBAL HUZUR İNDEKSİ 2011

5 2.MİLENYUM:BATININ BİN YILI

6 2. MİLENYUMUN SON YÜZYILI; BATI ENTEGRASYONUNU TAMAMLADI 2. MİLENYUMUN SON YÜZYILI; BATI ENTEGRASYONUNU TAMAMLADI 2.MİLENYUMUN BAŞLARINDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER SONUCUNDA KAPİTALİST ÜRETİM BİÇİMİ ORTAYA ÇIKTI, YAYILDI VE BATININ EKONOMİK, SİYASAL,KÜLTÜREL, ASKERİ HEGEMONYASI YERLEŞTİ. 2.MİLENYUMUN SON YÜZYILINDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER KÜRESELLEŞMEYİ HIZLANDIRDI

7 DENİZ ULAŞIMININ UCUZLAMASI

8 HAVA ULAŞIMININ UCUZLAMASI

9 İLETİŞİMİN UCUZLAMASI

10 3.MİLENYUM: Global güç dengeleri değişirken… küresel krizi mi? batının krizi mi?

11 3. MİLENYUM: DÜNYA DEĞİŞİRKEN KÜRESEL EĞİLİMLER,KÜRESEL RİSKLER KÜRESEL EĞİLİMLER EKONOMİK DEĞİŞİM – Batı paradigması sarsılıyor, ancak yerine henüz başka bir paradigma konulabilmiş değil – dünya ekonomisinin ekseni tekrar ASYA-PASİFİK bölgesine kayıyor – küresel şirketler dünya ekonomisinde başat oluyor – çok kutuplu bir dünya ortaya çıkıyor  TEKNOLOJİK DEĞİŞİM bilişim, hızlı haberleşme, sanallaşma,robotlaşma, enerji alanında yeni teknolojiler dünyayı değiştiriyor SOSYAL—SİYASAL-KÜLTÜREL DEĞİŞİM Kentleşme artıyor, devlet-birey ilişkisi değişiyor, demokratikleşme dalgası yayılıyor, sivilleşme, şeffaflaşma, yerelleştirme güçleniyor KÜRESEL RİSKLER  EKOLOJİK DEĞİŞİM DEMOGRAFİK DEĞİŞİM

12 ASYA BÖLGESİNDE ORTA SINIF GÜÇLENİYOR

13 KÜRESEL SERVETİN GELİŞMESİ

14 küresel şirketlerin çağı En büyük 3 küresel şirketin gelirleri 400 milyar doların üstünde, IMF’in 2010 Raporuna göre 181 ülkeden sadece 27 ‘sinin GSYİH’si bu değerin üstünde Uluslarüstü firmalar dünyada teknoloji ve ürün patentlerinin %90’ını ve dünya ticaret hacminin %70’ini ellerinde bulunduruyorlar. Dünya’nın en büyük 100 ekonomisi sıralandığında 51 tanesi şirket ve 49 tanesi ülke ekonomisinden oluşuyor. Kaynak: IMF 2010, Forbes 2010

15 Başlıca Küresel şirketlerin istihdamı Kaynak: IMF 2010, Forbes 2010

16 ENERJİNİN KITLIĞI PARADİGMASI DEĞİŞİYOR: YENİ ENERJİ KAYNAKLARI BULUNUYOR VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ GELİŞİYOR YENİ ENERJİ KAYNAKLARI BULUNUYOR VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ GELİŞİYOR EN ÇOK ENERJİ TÜKETEN ÜLKELER GELİŞEN YENİ TEKNOLOJİLER VE KAYA GAZI GİBİ YENİ ENERJİ KAYNAKLARI İLE ENERJİ BAĞIMSIZLIĞINA KAVUŞABİLİR EKONOMİSİ ENERJİ İTHALATINA BAĞIMLI ÜLKELER FRAGİLE STATE DURUMUNA DÜŞEBİLİR

17 Kaya gazı üretimi dünya enerji jeopolitiğini değiştirebilir

18

19 Gelişen ekonomilerin enerji bağımlılığı azalıyor

20 DÜNYA TİCARETİNİN ROTASI DEĞİŞEBİLİR ASYA PASİFİK BÖLGESİ İLE AVRUPA VE AMERİKA ARASINDA KUZEY KUTBU GEÇİŞİNİN AÇILMASI DÜNYA TİCARET JEOPOLİTİĞİNİ ETKİLEYEBİLİR ASYA PASİFİK BÖLGESİ İLE AVRUPA VE AMERİKA ARASINDA KUZEY KUTBU GEÇİŞİNİN AÇILMASI DÜNYA TİCARET JEOPOLİTİĞİNİ ETKİLEYEBİLİR DÜNYA TİCARET YOLLARI ÜZERİNDE BULUNAN BÜTÜN ÜLKELER BU DEĞİŞİMDEN ETKİLENEBİLİR DÜNYA TİCARET YOLLARI ÜZERİNDE BULUNAN BÜTÜN ÜLKELER BU DEĞİŞİMDEN ETKİLENEBİLİR

21 KUZEY GEÇİŞİ:YENİ İPEK İPEK YOLU?

22

23 SANAYİ DEVRİMİNDEN SONRA BİLGİ DEVRİMİ Bilgi saklama,işleme ve iletme teknolojileri en kritik teknojiler haline geliyor yeni teknolojilerine sahip olabilme imkanı ve hızı artıyor Yeni teknolojilere erişme stratejisi olmayan ülkeler fragile state durumuna düşecek

24 DEVRİMSEL GELİŞMELER Sanayi DevrimiBilgi Devrimi Kaynak: Norman Poire, Merrill Lynch, 2006

25 ülkelerin teknolojik gelişmelere erişme hızı artıyor

26 YENİ TEKNOLOJİLERİN VE İNOVASYONUN YAYILMA HIZI ARTIYOR, S,E: Toplum ve Ekonomi Olgularının ülkelerin gelişme ve refahına etkileri Z: Zaman Kaynak: Güvenen, O., (2003), “Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Derneği” 18002050

27 TEKNOLOJİ VE VERİMLİLİK Türkiye'nin kilo başına ortalama ihracat değeri 1,3 dolar Bir ton en iyi kalite kiraz ihracat bedeli = 1500 dolar Türkiye'nin ihraç ettiği “uçak simülatörü” ihracat değeri = 15 milyon dolar, ağırlığı = 7 ton 1 ton ihracat değeri = 2.1 milyon dolar nanoteknoloji malzemeden üretilen“kalp stent”i 1 ton ihracat değeri = 10 milyar dolar

28 DEMOKRASİ DALGASI: Devletle vatandaşın ilişkisi ‘yeni kavramlara’ göre yeniden tanımlanıyor – Saydamlık – Hesap verilebilirlik – Etik – Sorumluluk – Hukuk Devleti – Uluslararası Hukuk – Katılımcılık – Ekonomi ve toplumsal refah

29 DEMOKRATİKLEŞMENİN TARİHSEL GÖRÜNÜMÜ

30

31 GELİR EŞİTSİZLİĞİ BÜYÜYOR yaklaşık 3 milyar insan günde 2.5 dolar kazanıyor yaklaşık 3 milyar insan günde 2.5 dolar kazanıyor 1 milyar çocuk yoksulluk sınırında yaşıyor (her iki çocuktan biri) Yoksul ülkelerde her yıl 11 milyona yakın çocuk 5 yaşına gelmeden ölüyor.(Avrupa'daki çocuk sayısına yakın) 640 kişi yeterli suya, 300 kişi sağlık hizmet hizmetlerine erişemiyor,

32 Küresel gelir eşitsizliği artıyor

33 KÜRESEL SERVET PİRAMİDİ DÜNYA SERVETİNİN %38.5’İ 29 MİLYON (0.5) KİŞİNİN, %3.3’ü 3 MİLYAR KİŞİNİN ELİNDE

34

35 DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELERDE ÖMÜR KISA

36 Dünya nüfusunun yapısı değişiyor sanayileşmiş ülkelerin Nüfusu yaşlanıyor,Nüfus artışı yavaşlıyor Batı ülkeleri başta olmak üzere sanayileşmiş ülkeler göçmen nüfusuna ihtiyaç duyuyor 2050 yılında her 5 kişiden birisi Afrika'da yaşıyor olacak

37 2050 den sonra dünya nüfusunun %80 den fazlası Asya ve Afrika’da yaşıyacak Asya ve Afrika da yaşayan bu nüfus diğer bölgelere daha genç ve bölge tarihinde ilk defa çoğunlukla kentlerde yaşıyor olacak. Bu durum üretim ve talebin bu bölgelerde yoğunlaşması anlamına geliyor

38 Dünya nüfusu yaşlanıyor

39 Nüfus artış hızı yavaşlıyor 39 O. Güvenen, 2010 / XII Kaynak: http://esa.un.org/unpp/

40 175018001850190019501999200820502100Dünya 7919781,2621,652,5215,9786,7078,909>10,000 Afrika 1061071111332217679731,7662,308 Asya 5026358099471,4023,6344,0545,2685,561 Avrupa 163203276408547729732628517 Latin Amerika 16243874167511577809912 Kuzey Amerika 272682172307337392398 Okyanusya 22261330344651 175018001850190019501999200820502100 Dünya 100 Afrika13.410.98.88.18.812.814.519.823.7 Asya 63.564.964.157.455.660.860.459.157.1 Avrupa20.620.821.924.721.712.210.97.05.3 Latin Amerika2.02.53.04.56.68.58.69.19.4 Kuzey Amerika 0.30.72.15.06.85.15.04.44.1 Okyanusya 0.30.2 0.40.5 Dünya Tarihsel ve Öngörülen Nüfusu (milyon) Dünya Tarihsel ve Öngörülen Nüfusu (yüzde) Kaynak: World Population Prospects: The 2008 Revision Population Database

41 Kentsel nüfus artıyor

42 Çevre üzerindeki baskı artıyor O. Güvenen, 2010 / XII 42

43 Su kaynakları azalıyor

44 soğuk savaş sonrasında çatışmalar artıyor başarısız devletler Soğuk savaş sonrasında ortaya kontrolsuz bölgeler ve başarısız devletler (failed states) ortaya çıktı Avrupa ve Amerika kıtaları 18. yüzyıldan 20.yüzyıla kadar küresel sisteme entegrasyonunu tamamladılar Avrasya ve Afrikanın küresel ekonomi ve siyasi sistemine entegrasyonu 21.yüzyılın en önemli gündemidir

45

46

47

48

49 Devlet ve Kamu yönetimi yeniden tanımlanıyor Devletin faaliyetlerinin çapı küçülüyor, Fonksiyonları ve iş görme biçimleri değişiyor Kamu hizmetleri sanal ortamlara taşınıyor, ağ toplumu internet üzerinde gelişen bir ağ toplumu ortaya çıkıyor,ağlar üzerinde devlet faaliyetleri üzerinde toplumun izleme kamu yönetiminin faaliyetlerini izleme düzeyi artıyor Devlet-dışı aktörlerin sayısı ve çeşidi artıyor, STK’lar en hızlı büyüyen devlet-dışı aktörler haline gelerek hükümet ve endüstri stratejileri ile çözümlerinde anahtar rolü oynuyor, Hükümetlerin devlet-dışı aktörlere yönelik angajmanları, birçok konuyu şekillendirecek şekilde yoğunlaşıyor,

50 Devletin güç unsurlarının tanımı değişiyor

51 KÜRESELLEŞME VE KAMU YÖNETİMİ REFORMLARI BAŞARISIZ DEVLETLERE KÜRESEL AĞIN DIŞINDA KALAN BÖLGELERDE BAŞARISIZ DEVLETLERE YÖNELİK ULUS VE DEVLET İNŞASI REFORMLARI UYGULAMAYA KONULDU KÜRESELLEŞEN BÖLGELERDE BATI TİPİ EKONOMİK- SİYASAL MODELDEN KAYNAKLANAN YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ REFORMLARI YAYGINLAŞTIRILDI

52 Küreselleşen bölgelerde Devlet ve kamu yönetimi değişiyor; Yeni Kamu İşletmeciliği reformları Küreselleşen bölgelerin dışında kalan bölgelerde ulus ve devlet inşası politikaları sürerken, Küreselleşen bölgelere ise Uluslararası kurumların desteği ile yeni dönemin kamu yönetimi reform programı Yeni Kamu İşletmeciliği reformları sunuldu

53 Yeni Kamu İşletmeciliği Ne istiyor Kamunun faaliyet alanı ve kamu kesimi tarafından sunulan hizmetler, yeniden tanımlanmalı ve Kamu sektörü küçültülmelidir Kamusal hizmetler sadece bürokrasi tarafından tekel olarak değil, alternatif yöntemlerle piyasa ortamında sunulmalıdır. Özel kesim işletme kavram ve teknikleri kamu örgütlerinde uygulanmalıdır.

54 Girişimci bir yönetim oluşturulmalı, Çalışanların inisiyatif, risk ve sorumluluk alabilme yeteneği geliştirilmelidir. Kamuda etkinlik, verimlilik, kalite ve performans eksiklikleri giderilmelidir. Yönetim desantralize edilmelidir. Kurallara değil, misyona, amaca ve sonuca odaklanılmalıdır

55 Devletin işlevleri yeniden tanımlanıyor 55/26

56

57

58

59

60 Kamu yönetimi reformlarının karakteristiği ve Cumhuriyetten demokrasiye geçişle ilgili yapısal reformların anayasal düzeyde tamamlanması Paradigma’nın değiştirilmesi, devletin yeniden tarifi modernleştirici –toplumu biçimlendirici devlet modelinden düzenleyici-dengeleyici toplumsal dokuyla barışık demokratik bir devlet modeline geçiş, toplumla devletin ilişkisinin yeniden tarifi, iç barışın güçlendirilmesi

61 TÜRKİYE İÇİN REFORM ÖNERİLERİ stratejik devlete ve Teknoloji ağırlıklı ekonomiye geçiş, Geliştirilmesi gereken sektörlere göre insangücü planlaması Dünya bol para döneminde Türkiye'yi finanse ederken kaynakların belirlenecek kritik sektörlere yönlendirilmesi, teknoloji kazanma strateji ve kurumsal yapıların oluşturulması, bölgesel gelişme için illerin ve üniversitelerin sektörel kümelenmelere göre uzmanlaştırılması, şirketlerin teknoloji alanlarına yönlendirilmesi küresel şirketlerin ortaya çıkartılması

62 Bölgesel işbirliklerinin güçlendirilmesi Türkiyenin batı ile entegrasyonu sürecinin geleceği- AB ile ilgili sürecin her iki tarafın lehine bir anlaşmayla sonuçlandırılması Ortadoğu, Kafkasya, Akdeniz, Balkanlar,karadeniz havzaları ile entegrasyon ve buna uygun politikalar özellikle göç politikası geliştirilmesi Avrasya, Asya-pasifik ekonomik alanları ile daha fazla entegrasyon

63 GELECEK İÇİN ÖNGÖRÜLER Günümüz ve 2050 Yılları Arasında Dünyamızı Şekillendirecek Değişiklikler

64 Moleküler nano-teknoloji üretimi; teknoloji üzerinde çok büyük etkileri olacak Yeni veri işleme ve depolama yöntemlerinin gelişmesi, bilginin kullanılış biçimini temelinden etkileyecek bilginin üretimi, dağıtımı en kritik alan haline gelecek

65 Teknolojideki hızlı gelişimin, hastalıkların hedeflenmesi, izlenmesi ve iyileştirilmesinde önemli etkiler yaratacak Beklenen yaşam süresindeki artış sosyal güvenlik sistemlerini zorlayacak Dünyada nüfus ve demografideki değişim, uluslar üzerinde finansal, sosyal ve ekonomik baskı oluşturacak; - Gelişmiş ülkelerde nüfus, eski yerliler ile genç göçmenlerin karışımından oluşacak,

66 *Şirketler, giderek artan şekilde “Bağlayan (Connector)” sıfatıyla, değer yaratacak - Şirketler, ürün üretmekten ziyade, müşteri ile üreticiyi buluşturarak pazarı elde tutmaya dayalı, değer yaratma modelini takip edecekler, Küresel pazarda esnek değişkenlik, öncelik haline gelecek küresel ulaşım hizmetlerine yönelik benzeri görülmemiş talep doğacak, Malların, hızlı ve ucuz teslimine ilişkin talep daha büyük gemilerinin üretilmesine neden olacak, yeni deniz ulaşım kanalları ulaşıma açılacak Teknoloji

67 *Teknolojideki hızlı değişimin, enerjinin üretimini, tüketimini ve depolanmasını etkileyecek -çok güçlü ve taşınabilir enerji üretimi ve depolama cihazlarının çeşitliliği artıracak, daha önce depolama sakıncaları nedeniyle kullanılamayan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artıracak, - Petrol ve doğal gaza alternatif enerji türlerinin yaygınlaşması ile ekonomisi petrole dayalı ülkeler petrol- sonrası dünyada kaybedenlerden olacak, Çevre

68 *İklim değişikliği gıda ve su kaynaklarının azalması hassas ülkelerde çatışmaları tetikleyecek Çevre

69 *Çin’in, dünyanın nadir çıkan madenlere ait pazarı üzerindeki kontrolünün artması, dünya ekonomisi üzerinde önemli etkileri olacak; - Dünyanın ender bulunan madenleri olarak adlandırılan 17 elementin, yüzlerce ürün ve teknolojinin performansı açısından kritik olmaya devam edecek, gelişmiş ülkeler, etalleri temin edebilmek için Çin’e daha bağımlı olacaklar, Çevre


"3. MİLENYUMUN BAŞINDA… KÜRESEL TRENDLER ve KAMU YÖNETİMİNDE DÖNÜŞÜM stratejik yönetimden stratejik devlete Bizler, sudan çıkarılmış ve tekrar girmek için." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları