Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Paket Yönetimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Paket Yönetimi."— Sunum transkripti:

1 Paket Yönetimi

2 RPM Red Hat’ın Linux’e en önemli katkılardan biri RPM’dir. RPM Linux programların kurulmasını kolaylaştırmış ve basitleştirmiştir. RPM’den önce Linux sistem yöneticileri yazılım kurmak için TAR dosyalarını indirip program kodlarını derlemek zorunda kalıyorlardı. RPM - üç parçadan oluşur: Paket dosyaları RPM veri tabanı rpm komutu.

3 Paket dosyaları Paket dosyaları TAR dosyaları gibi kurulacak dosyaları içermektedir. Ama bunun dışında kurulacak uygulama ya da servis hakkında bilgi içerirler. Mesela paket dosyası kurulacak program özelliklerini, gerekli kütüphaneleri ve varsa başka hangi paketlerin kurulu olması gerektiğini belirtir. Bu bilgiler dependency information adını taşır. Pakette bulunan diğer bilgiler aşağıdaki gibidir : · Paket adı ve versiyonu · Kuruluş tarihi · Paket tanımlaması · Her içerdiği dosyanın büyuklüğü · Paketi hazırlayan kişinin veya kuruluşun kimliği · Dahil olduğu paket grubu Paket dosyasının adı özel bir yapıya sahiptir: paket-versiyon-küçük sürüm-mimari.rpm burada : · paket dosyanın içerdiği paket adı · versiyon paket versiyonu · küçük sürüm paket küçük sürüm numarası · mimari paketin tasarlandığı bilgisayar mimarisi. Örneğin gnorpm i386.rpm dosyanın versiyonu , küçük sürüm 2.62 olan gnorpm adındaki paket i386 (Intel 386) için hazırlanmıştır.

4 RPM Veri Tabanı Paket kurulmadan önce, hakkındaki bilgiler /var/lib/rpm’de bulunan RPM veri tabanına işlenir. Bir programı kurmak veya kaldırmak istediğinde - RPM paket dosyasını ve RPM veri tabanını kontrol eder. Böylece RPM, komutun sistemi çelişkili bir durumda bırakıp bırakmıyacağına karar verir. Eğer öyleyse RPM komutu durdurup kullanıcıya uyarı gönderir.

5 RPM Komutu Bu kısım RPM’in çalıştırılabilen parçasıdır. rpm komutunun uyguladığı işlemler: · Paket kurulumu · Paket güncellemesi · Paket kaldırılması · RPM veri tabanın sorgulanması · Paket dosyasının sorgulanması · Kaynak kodundan paket oluşturulması · Paket onaylanması · Paket dosyasının onaylanması Paket kurulumu, güncellenmesi veya kaldırılması sırasında, rpm komutu sistemin uygun durumda kalması için bir kaç kontrol yapar. Örneğin paket kurulumunda rpm şunları kontrol eder: · Paket kurulması için diskte yeterli yer var mıdır? · Paket kurulubilmesi için gerekli kütüphane ve paketler kurulu mudur? · Paket daha önce kurulmuş mu veya kurulum sırasında dosya çakışması olacak mı? Özel durumlarda özel anahtarlarla bu kontroler aşılabilmektedir.

6 Paket Ekleme Paket kurmak için gerekli komut şu formundadır:
rpm -i paket_dosya_adı buradaki paket_dosya_adı kurmak istediğiniz paketin adı. Eğer bir kaç paket kurmak istiyorsanız paket ismini sıralayabilirsiniz ya da * karaktereyi kullanabilirsiniz. Örneğin: rpm -i gnorpm i386.rpm gnome-linuxconf i386.rpm Bu komutla gnorpm ve gnome-linuxconf paket kurulacaktır. İlk önce kurulun şartları kotrol edilir. Eğer bu şartlardan biri tutmaz ise komut hiçbir paketi kurmaz. Bir çok sistem yöneticisi -v ve -h parametrelerini kullanır, örneğin: rpm -ivh gnorpm i386.rpm gnome-linuxconf i386.rpm -v parametresi ile rpm kurulumunun durum bilgilerini veri -h parametresi ile kurulumun ilerlemesini 50 tane # işareti ile izlenebilir. Örnek : /root]# rpm -ivh gnorpm i386.rpm gnome-linuxconf i386.rpm Preparing... ########################################### [100%] 1:gnorpm ########################################### [50%] 2:gnome-linuxconf ########################################### [50%] Bu parametrelerin (-vh) avantajlarından birisi çok net bir şekilde paket kurulup kurulmadığını belli ederler. Örneğin birkaç paket aynı zamanda -vh parametreleri ile kurulduğunda sistem paketlerinden birisi zaten kurulu olduğunu hatasını vererek işi durdurur ise paketlerden hangileri kurulabildiğini öğrenebiliriz.

7 Paket Kaldırma Kurulmuş bir paketi kaldırmak için: rpm -e paket_adı
şeklinde bir komut çalıştırılmalıdır, burada paket_adı kaldırılacak paketin ismidir. Bu komuttaki -e parametresi rpm komutuna paket silinmesi gerektiğini belirtir. Aynı zaman paketi kaldırmak için --uninstall seçeneği kullanılabilir. Rpm komut , rpm paketi sistemden silerken kaldırılan dosyaların başka paketler tarafından kullanılıp kullanılmadığını araştırır. Eğer kullanılıyorsa işlemi durdurup sistem yöneticisine uyarı verir. Zorunlu durumlarda bu kontrol aşılabilir, bunun için --nodeps seçeneği kullanılmalıdır. Paket sistemden kaldırılırken rpm komutu kurulumdan sonra değişen konfigürasyon dosyalarını saklar.

8 Güncelleme RPM ile bir paketin yeni versiyonunu kurmak için:
rpm -Uvh paket_adı şekildeki komut kullanılır, burada paket_adı yeni versiyonu içeren paket ismidir. -U bayrağı rpm komutuna kurulmuş eski versiyonunu kaldırılması ve yeni paketin kurulması gerektiğini belirtir. RPM eski paketi kaldırırken tüm konfigürasyon dosyalarını isimlerine .rpmsave ekleyerek saklar. Eğer paket sistemde bulunmayan bir paket ise rpm komutu bu paketi de kuracaktır. Bu nedenle bir çok sistem yöneticisi -i yerine -U kullanırlar; rpm -U paket sistemde kurulu değilse kurar, eğer mevcut ise günceller. Paket güncelleme ile ilgili başka bir parametre -F parametresidir, bu bayrak sadece sistemde kurulu olan paketlerin güncellenmesini sağlar. Bu parametre ile sistemi hep güncel tutmak çok kolaylaşmıştır. Örneğin bir FTP sunucusunda bir çok paketi yeni sürümleri bulunsun,sunucuda bulunan paketlerin listesi verilerek rpm -F komutu çalıştırılır ise sistem sadece kurulu olan paketleri günceller. Örnek: rpm -Fvh gnorpm i386.rpm

9 Kurulmuş Paketlerin Yenilenmesi
RPM, kurulu paketin versiyonunu ve küçük sürümunu öğrenmek için kullanılabilir, bunun için: rpm -q paket_adı şeklinde komut çalıştırlmalıdır. Burada paket_adı kurulmuş paketin ismi. Bu komutun çıkışı paket ismini, versiyonunu ve küçük sürüm numarasını verir. Örnek: # rpm -q gnorpm gnorpm Sistemde kurulu olan tüm paketlerin listesini ve versiyonlarını ve küçük sürüm numaralarını öğrenmek için rpm -qa komutu çalıştırılmalıdır.

10 Özet Komut satırında rpm: Paket Kurma/Silme – Sorgulama: -q
– Kurma: -i – Güncelleme: -U -F – Silme: -e – Doğrulama: -v Genel sorgulama seçenekleri: – Bütün paketler: -qa – Bir gruptaki paketler: -qg – Bir dosyanın hangi pakette olduğu: -qf Paket Sorgulama – Bir paketin genel bilgileri: -qi – Bir paketin dosya listesi: -ql – Bir paketin nelere gereksinim duyduğu: -q --requires – Bir paketin neleri sağladığı: -q --provides – Bir kaynağı hangi paketin sağladığı: -q --whatprovides – Bir kaynağa hangi paketlerin gerek duyduğu: -q –whatrequires – Kurulmamış paketleri sorgulamak için: -qp Paket Kurma/Silme ● Kurulmak istenen paket sistemde zaten varsa -i ile kurulamaz. ● Yeni paketin numarası sistemde var olandan küçükse güncellenemez -U ile güncellemede paket yoksa kurulur -F ile güncellemede paket yoksa kurulmaz ● Seçenekler – Hangi paketi işlediğini göster: -v – İlerlemeyi diyez işaretiyle göster: -h – Bağımlılıklara bakma: --nodeps – Sorun olsa bile işlemi yap: --force

11 YUM(Yellowdog Updater Modified)
Yum Nedir? Yum Paket yönetim aracı, kullanıcının kurmak istedigi RPM paketinin başlık bilgilerini kullanarak bağımlılık sorunlarını, gereken tüm paketleri kurarak çözer YUM paket yönetim aracı, yum RPM paketi ile gelir –q yum yum fc4

12 YUM İstemci yapılandırması
Yum’un genel yapılandırma dosyası /etc/yum.conf’dur. Diğer yapılandırma dosyaları /etc/yum.repos.d/ dizini altındaki .repo uzantılı dosyalardır. Bu dosyalarda main ve repository olmak üzere iki bölüm bulunur. Main bölümünde tüm global yapılandırma seçenekleri vardır. Repository bölümünde ise her depo icin geçerli yapılandırma seçenekleri mevcuttur.

13 YUM İstemci yapılandırması

14 YUM İstemci yapılandırması

15

16 YUM komut satırı işlemleri

17 YUM komut satırı işlemleri

18 YUM komut satırı işlemleri

19 Uygulama


"Paket Yönetimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları