Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KURALLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KURALLARI."— Sunum transkripti:

1 ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KURALLARI

2 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 2  02.12.2004 tarih ve 25658 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2004/8125 sayılı “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”  1991/17 sayılı “Kodlama Sistemi” konulu Genelge  2005/7 sayılı “Standart Dosya Planı” konulu Genelge RESMİ YAZIŞMA KURALLARININ DAYANAĞI

3 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 3 Resmi Yazı kurumun en alttaki biriminden en üstündeki birimine doğru silsile yoluyla gelmek suretiyle sonuçta o kurumun kalitesini yansıtmaktadır. RESMİ YAZIŞMA NİÇİN ÖNEMLİDİR

4 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 4 TANIMLAR  Resmî yazı: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belgeyi,  Dosya planı: Resmî yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeyi,  Yazı alanı: Yazı kağıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alanı,

5 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 5 NÜSHA SAYISI Kağıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir.

6 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 6 Resmî yazışmalarda A4 (210x297 mm) ve A5 (210x148 mm) boyutunda kağıt kullanılır. Eksiz yazıların A4 boyutundaki kağıtlara yazılması önerilir. KAĞIT BOYUTU

7 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 7 Bilgisayarla yazılan yazılarda "Times New Roman" yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması esastır. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir. YAZI TİPİ VE KARAKTER BOYUTU

8 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 8 2,5 cm Yazı alanı

9 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 9. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü  Başlık kağıdın yazı Başlık, kağıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır.  Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçemez YAZI BAŞLIĞI

10 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 10  Kod numarasından sonra kısa çizgi (-) işareti konularak dosya numarası, dosya numarasından sonra (-) işareti konularak evrak kayıt numarası yazılır. Genel evrak biriminden sayı verilmesi durumunda araya eğik çizgi (/) işareti konulur. SAYI VE EVRAK KAYIT NUMARASI

11 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 11 Haberleşme Kodu: Yazının hazırlandığı kurumu, alt birimine kadar gösteren kod’dur. Dosya Kodu: Yazının konusunu ve hangi dosyayı ilgilendirdiğini bildiren kod’dur. Kayıt No: Yazının birim ve kurum çıkış kayıt numarasıdır. SAYI VE EVRAK KAYIT NUMARASI

12 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 12 B.23.OGM.0.65.01– 606 -7812 / 6712 Haberleşme Kodu Dosya Kayıt MEVCUT UYGULAMADA SAYI BÖLÜMÜ

13 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 13 Resmi yazıların “sayı” bölümünde kullanılan Haberleşme Kodları, kurumların teşkilat yapılarında meydana gelen değişikliklere paralel olarak sürekli değişmekteydi. DEĞİŞİKLİK NEDENİ

14 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 14 Diğer taraftan Kurumlar tarafından geliştirilen yazılım programlarında (özellikle elektronik belge yönetim sistemleri) kurumların teşkilat bilgisinin elektronik ortamda tanımlanmasında tekil ve değişmez nitelikte numaralara ihtiyaç vardı. DEĞİŞİKLİK NEDENİ

15 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 15 İdari Birim Kodları Bu nedenle; Başbakanlık tarafından yürütülen DTVT (Devlet Teşkilatı Veri Tabanı) çalışmaları kapsamında tüm Kurum ve Kuruluşlara İdari Birim Kodları verilmiştir.

16 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 16 Başbakanlık İdareyi Geliştirme Birimi tarafından yürütülen DTVT çalışmaları kapsamında verilen kodlara http://dtvt.basbakanlik.gov.tr adresinde yürütme linki altında Orman ve Su İşleri Bakanlığı,Orman Genel Müdürlüğü seçilerek ulaşılabilecektir. http://dtvt.basbakanlik.gov.tr

17 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 17 01/01/2013 tarihi itibariyle, resmi yazıların sayı bölümlerinde Haberleşme Kodlarının (Örneğin B.23.OGM.1.16.00) kullanımı kaldırılarak, bunun yerine İdari Birim Kimlik Kodlarının kullanımına geçilmiştir.

18 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 18 Haberleşme Kodu, resmi yazıların sayı bölümünde yer alan 3 unsurdan ilkidir. Bu unsurlar sırasıyla Haberleşme Kodu, Standart Dosya Planı Kodu ve Giden Evrak Sıra Numarasıdır. İdari Birim Kimlik Kodu, sadece Haberleşme Kodu yerine kullanılacaktır. Diğer unsurların kullanımına ise aynen devam edilecektir.

19 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 19 Önceki Uygulama Sayı: B.23.OGM.1.16.000- 542-1234 Yeni Uygulama Sayı: 97864722- 542-1234 Dosya Kodu Birim Kodu Evrak Kayıt Nosu

20 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 20 Resmi yazıların “ilgi” bölümü, ilgi tutulan resmi yazının antet bölümünde yer alan idare biriminin açıkça yazıldıktan sonra yazının tarih ve sayısının belirtilmesiyle oluşturulacaktır. İLGİ YAZILMASI

21 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 21 Yeni Uygulama İlgi Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığının 05/02/2010 tarihli ve 72131250-542-1234 sayılı yazısı.

22 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 22 Ancak eski yönteme göre, Haberleşme Kodu kullanılarak yazılan yazılar ilgi tutulurken önceki uygulamaya göre yazılacaktır.

23 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 23 İdari Birim Kimlik Kodlarının kullanımında, sadece yazının hazırlandığı birimin veya alt birimin kodu kullanılacaktır. Hiyerarşik sıralamaya göre öncelikle bir üst birimin, sonra ilgili alt birimin İdari Birim Kimlik Kodunun yazılması kesinlikle yanlıştır.

24 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 24 İdari Birim Kimlik Kodunun bilindiği ancak kodun hangi kuruma ait olduğunun bilinmediği durumlarda, İdari Birim Kimlik Kodu “dtvt.basbakanlik.gov.tr” internet adresinde bulunan arama motorundan sorgulanabilecektir.

25 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 25 17344828 – ORM. İD. VE PLAN. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 45955264 ­– KAD. VE MÜLK. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 12741090 – İŞL. VE PAZAR. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 92818502 – ORM. ZARAR. MÜC. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 91440225 – MAKİNE VE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 73268167 – İZİN VE İRTİFAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM KODLARI

26 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 26 36279702 – AĞAÇ. VE SİLV. ŞUBE MÜD. 97647634 –ORMAN VE KÖY İŞLERİ ŞUBE MÜD. 84080581 –ORMAN YANG. MÜC. ŞUBE MÜD. 75827379 –ODUN DIŞI ÜR. VE HİZ. ŞUBE MÜD. 28327178 - PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 97864722 –MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 23976449 BİLGİ TEK.VE İLETİŞİM ŞUBE MÜD. BİRİM KODLARI

27 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 27 Kurum ve kuruluşların büyük bir bölümünde dosyalama işlemleri bağımsız şekilde yapılmakta idi. Birimlerin birbirlerinden habersiz dosyalama yapmaları ise, kurum içinde birlikteliği ortadan kaldırdığı gibi bilgi ve belgeye erişimi adeta imkansız hale getirmiştir. Standart Dosya Planı” 2005/7 sayılı başbakanlık genelgesi ile uygulamaya konulmuştur. Standart Dosya Planı

28 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 28 Standart Dosya Planı

29 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 29 Kamu kurum ve kuruluşlarınca kâğıt veya elektronik ortamda oluşturulan ve depolanan belgelerin dosyalanmasında genel bir yöntem belirlemek, ihtiyaç halinde bu belgelere etkin bir şekilde erişebilmek, Standart Dosyalamada Amaç

30 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 30 Bu amaç doğrultusunda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce merkez ve taşra teşkilatlarınca ortak kullanılacak ve tek merkezden yönetilecek bir dosya planı hazırlanmıştır. Standart Dosyalamada Amaç

31 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 31 Aynı konudaki belgelerin kamu kurum ve kuruluşlarında aynı numaralarla kodlanması sağlanmış olacaktır. Standart dosya numaraları bütün kamu kurum ve kuruluşlarında aynı konuyu ifade edeceğinden, aranılan bilgi ve belgeye kolay, doğru ve hızlı bir şekilde ulaşılabilecektir. Kurum ve kuruluşlar arasında düzenli, süratli, etkili ve verimli bir evrak, dosya ve haberleşme sisteminin kurulmasında bütünlük ve kolaylık sağlayacaktır Dosyalama Hizmetlerinde Standartlaşma ile;

32 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 32 Kurum içi ve kurumlar arası evrak akışı ve bilgi alışverişinin düzenli ve hızlı bir şekilde yapılmasını kolaylaştıracak ve verimliliği artıracaktır. Kurum içi ve kurumlar arası evrak ve iş takibi kolaylaşacaktır. Aranan belge veya bilgi, aynı numarayı taşıyan belgeler arasında daha kısa bir sürede kolayca bulunabilecektir. Dosyalama Hizmetlerinde Standartlaşma ile;

33 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 33 A Devlet Arşivine Gönderilir. A1 Örnek yıllar Gönderilir. A2 Örnek Seçilenler gönderilir. A3 Özellikli Olanlar Gönderilir. Dosyalama Kodları

34 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 34 B Kurumunda Saklanır. C Ayıklama ve İmha Komisyonunca Değerlendirilir. D Devlet Arşivine Gönderilmez Dosyalama Kodları

35 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 35 000-099GENEL KONULAR ANA HİZMET FAALİYETLERİ DANIŞMA VE DENETİM FAALİYETLERİ 600-619ARAŞTIRMA PLANLAMA İŞLERİ 620-639BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER 640-659HUKUK İŞLERİ 660-679TEFTİŞ / DENETİM İŞLERİ STANDART DOSYA PLANI İÇERİĞİ

36 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 36 700-719BİLGİ SİSTEMLERİ 750-769EMLAK VE YAPIM İŞLERİ 770-789EĞİTİM İŞLERİ 800-819İDARİ VE SOSYAL İŞLER YARDIMCI HİZMETLERLE İLGİLİ FAALİYETLER

37 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 37 820-839TANITIM VE YAYIN İŞLERİ 840-869MALİ İŞLER 900-929PERSONEL İŞLERİ 930-949SATINALMA VE SATIŞ İŞLERİ YARDIMCI HİZMETLERLE İLGİLİ FAALİYETLER

38 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 38 MALİ İŞLER Ana Dosya MALİ İŞLER SaklamaSaklama Kodu 840 Mali İşler (Genel) 841 Bütçe Hazırlama ve Uygulama 01 Bütçe Hazırlık Çalışmaları 01 Bütçe 02 Ek Bütçe 03 Geçici Bütçe 02 Bütçe Uygulamaları 01 Ödenek Talep ve Göndermeleri 05 Aktarmalar 06 Ek Ödenekler 11 Tenkisler

39 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 39 PERSONEL İŞLERİ Ana Dosya 1. Alt Konu2. Alt Konu3. Alt Konu PERSONEL İŞLERİ Saklama Süresi Saklama Kodu 900 Personel İşleri (Genel) 901 İş İstekleri 902 Personel Alımı 903 Personel Özlük İşleri 03 Terfi ve İntibak İşlemleri 01 Terfi İşleri 02 İntibak İşleri 01 Hizmet Değerlendirmesi 02 Öğrenim Değerlendirmesi 04 Hizmet Cetveli ve Hizmet Belgesi 05 İzin İşleri 05 Yurtdışı

40 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 40 Ana Dosya 1. Alt Konu2. Alt Konu3. Alt Konu PLANLAMA İŞLERİ Saklama Süresi Saklama Kodu 100 Planlama İşleri 105 Amenajman Planları 01 Düzenlenmesi 5D 02 Uygulanması 20A3 03 Orman Envanteri BA 04 Denetlenmesi 5D 05 Değişikliği 10A3 99 Diğer 10C PLANLAMA İŞLERİ

41 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 41 Ana Dosya 1. Alt Konu SİLVİKÜLTÜR İŞLERİ Saklama Süresi Saklama Kodu 150 Silvikültür İşleri 155 Silvikültür Projeleri 01 Yapay Gençleştirme Uygulama10A3 02 Sıklık Bakımı10A3 03 Koruya Tahvil10A3 04 İlk Aralama Bakımı10A3 05 Enerji Ormanı Tesisi10A3 06 Rehabilitasyon10A3 07 YARDOP 10A3 99 Diğer10C SİLVİKÜLTÜR İŞLERİ

42 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 42 ORMAN KORUMA VE YANGINLA MÜCADELE İŞLERİ Ana Dosya 1. Alt Konu ORMAN KORUMA VE YANGINLA MÜCADELE İŞLERİ Saklama Süresi Saklama Kodu 200 Orman Koruma ve Yangınla Mücadele İşleri 205 Orman Koruma 01 Toplu Koruma Merkezleri ve Ekipleri10A3 02 Damgalar10*D 03 Nakliye Tezkereleri10*D 04 Silahlar10*D 99 Diğer10C 210 Muhafaza OrmanlarıBA3 215 Kent Ormanları ve Mesire Yerleri 01 Kent OrmanlarıBA3 02 Mesire YerleriBA3 99 Diğer15C

43 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 43 220 01 Raporlar 01 Teknik Raporlar 10A3 02 Mücadele Raporları 10A3 02 Mücadele Yöntemleri 10A3 99 Diğer 10C Orm. Zar. Veren Böcek ve Hast. Müc.

44 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 44 KADASTRO VE MÜLKİYET İŞLERİ Ana Dosya 1. Alt Konu KADASTRO VE MÜLKİYET İŞLERİ Saklama Süresi Saklama Kodu 250 Kadastro ve Mülkiyet İşleri 255 Devlet Ormanları 01 Orman Kadastro İşlemleri BA 02 Tescil BA3 03 İzin ** BA3 04 Tahsis BA3 99 Diğer 15C 260 Özel/Tüzel Kişilik Ormanı BA3 265 Orman Sayılmayan Alanlar 01 İzin BA3 02 Tahsis BA3 99 Diğer 15A3 299 Kadastro ve Mülkiyet İle İlgili Diğer İşlerBA3

45 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 45 Ana Dosya 1. Alt Konu İŞLETME VE PAZARLAMA İŞLERİ Saklama Süresi Saklama Kodu 300 İşletme ve Pazarlama İşleri 305 Üretim 01 Asli orman Ürünleri Üretimi 01 Üretim Cetvelleri 5D 02 Verim Yüzdeleri-Verimlilik Kriterleri 5D 03 Erken/Kış Kesimi 5D 04 İş-Zaman Ölçümleri 5D 05 Üretim Birim Fiatları-Birim Maliyetleri 5D 06 Sınır İhtilafı Olan Yerlerdeki İş Dağılımı 10A3 07 Standardizasyon 10A3 08 Üretim Ödenekleri ve Takip Cetvelleri5D İŞLETME VE PAZARLAMA İŞLERİ

46 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 46 Dinlediğiniz için Teşekkür ederim. Ersin TURAN Mali İşler Şube Müdürü


"ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KURALLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları