Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI ELİF KARA İZGÖRDÜ NEVZAT ÇALIŞ ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI ELİF KARA İZGÖRDÜ NEVZAT ÇALIŞ ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ."— Sunum transkripti:

1 RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI ELİF KARA İZGÖRDÜ NEVZAT ÇALIŞ ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

2 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BKK Tarihi : 18/10/2004 No : 2004/8125 Dayanak: 3056 Sayılı Başbakanlık Kanunu R.Gazete : 02/12/2004 No :  Amaç: Resmî yazışma kurallarını belirlemek, Bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.  Kapsam: Bütün kamu kurum ve kuruluşları

3  Resmî yazı: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belge.  Nüsha sayısı: Kağıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir.  Belge boyutu: Resmî yazışmalarda A4 (210x297 mm) ve A5 (210x148 mm) boyutunda kağıt kullanılır.  Yazı tipi ve karakter boyutu: “Times New Roman” yazı tipi ve 12 karakter boyutu. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir. Tanımlar

4 RESMİ YAZININ BÖLÜMLERİ

5 1. Başlık 2. İdari Birim Kimlik Kodu 3. Tarih 4. Konu 5. Gönderilen Makam 6. İlgi 7. Metin 8. İmza 9. Ek 10. Dağıtım 11. Paraf 12. Adres

6 1. Başlık T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

7 1. Başlık (Devam) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

8 1. Başlık (Devam) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Akçakale İlçe Devlet Hastanesi

9 Sayı: Dosya No İdari Birim Kimlik Kodu Evrak No 2. İdari Birim Kimlik Kodu

10

11 2. İdari Birim Kimlik Kodu (devam) Önceki UygulamaYeni Uygulama Sayı: B.02.0.İGB Sayı: Sayı: B.02.0.SGB Sayı:

12 3. Tarih T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sayı : /05/2013 Konu: Resmi Yazışma Kuralları Sunumu

13 4. Konu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sayı : /05/2013 Konu: Resmi Yazışma Kuralları Sunumu

14 5. Gönderilen Makam SAĞLIK BAKANLIĞINA (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE (Tıbbi Hizmetler Başkanlığı) TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA Sayın: Nevzat ÇALIŞ (Yeşilyurt Mah Sok. No: 17 Merkez/ADIYAMAN)

15 6. İlgi İlgi: a) 30/09/2004 tarihli ve B.02.0.DİB sayılı yazı, b) 13/04/2011 tarihli ve B.02.0.İGB sayılı yazı, c) Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin 01/03/2013 tarihli ve /2544 sayılı yazısı.

16 6. İlgi (Devam) Önceki UygulamaYeni Uygulama İlgi: 05/02/2010 tarihli ve B.02.0.İGB sayılı yazı. İlgi: Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığının 05/02/2013 tarihli ve sayılı yazısı. İlgi: 11/07/2012 tarihli ve B.07.0.BMK sayılı yazı. İlgi: Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 11/04/2013 tarihli ve sayılı yazısı. İlgi: 24/12/2009 tarihli ve B.08.4.MEM sayılı yazı. İlgi: Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 24/12/2013 tarihli ve sayılı yazısı.

17 GİZLİLİK DERECESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü İki satır aralığı Sayı: /01/2013 Konu: İki- dört satır aralığı BAKANLIĞINA İki satır aralığı İlgi :a) b) İki satır aralığı (satır Aralığı yok) arz ederim. (İmza) Adı Soyadı Genel Sekreter Uygun satır aralığı EKLER: 1- Yazı örneği (....sayfa) 2- Yönetmelik (....sayfa) Uygun satır aralığı DAĞITIM: Gereği:Bilgi: Mithatpaşa Cad. No: Sıhhiye ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Dilek GENÇER ÖZTEKİN Araştırmacı Tel: +90 (312) Faks:+90 (312) Elektronik Ağ: Şanlıurfa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği İrtibat için: Nevzat ÇALIŞ Telf:(0 414) Fax: web: NOT: Cevabi yazınızda şube kodu ve sayıyı lütfen yazınız.

18 8. İmza İmza Adı Soyadı Genel Sekreter İmza Adı Soyadı Genel Sekreter a. Mali Hizmetler Başkanı İmza Adı Soyadı Genel Sekreter V.

19 8. İmza (devam) İmza Adı Soyadı Genel Sekreter a. İdari Hizmetler Başkanı İmza Adı Soyadı Genel Sekreter V. İmza İmza Adı Soyadı Adı Soyadı İdari Hizmetler Başkanı Genel Sekreter İmza İmza İmza Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Hastane Yöneticisi İdr. Mal. Hiz. Müd. İdr. Mal. Hiz. Müd. Yard.

20 8. İmza/Onay GENEL SEKRTERLİK MAKAMINA (İmza) Dr. Ahmet BAYAT Tıbbi Hizmetler Başkanı O L U R …/…/2013 (İmza) Dr. Turhan SULHAN Genel Sekreter

21 8. İmza/Onay (devam) GENEL SEKRETERLİK MAKAMINA (İmza) Uzm. Dr. Hasan BİLİNÇ Baştabip Yard. Uygun görüşle arz ederim. …/…/ 2013 (İmza) Uzm. Dr. Ahmet GÜZELÇİÇEK Hastane Yöneticisi O L U R …/…/ 2013 (İmza) Dr. Turhan SULHAN Genel Sekreter

22 9. Ek EKİ: Personel İsim Listesi (10 sayfa) EKLER: 1- Rapor (... sayfa) 2- Disket (… adet) DAĞITIM: Adalet Bakanlığına İçişleri Bakanlığına (Ek-1 konulmadı) Dışişleri Bakanlığına (Ek konulmadı) Ulaştırma Bakanlığına (Ek-2 konuldu)

23 10. Dağıtım DAĞITIM: Gereği: Bilgi: TKHB Genel Sekreterliğine Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Makamına DAĞITIM: - Tüm Kamu Hastanelerine

24 11. Paraf …/05/2013 Sağ. Tek. N. ÇALIŞ …/05/2013 Bir. Sor. Uzm. M. N. KAÇAR …/05/2013 İdr. Hiz. Baş. M. C. EKMEN

25 Koordinasyon Koordinasyon: …/04/2013 İl Sağ. Müd. Uzm. Dr. E. DURAN …/04/2013 Halk Sağ. Müd. Dr. O. KOYUNCU

26 12. Adres Şanlıurfa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği İrtibat için: Nevzat ÇALIŞ Telf:(0 414) Fax: web: NOT: Cevabi yazınızda şube kodu ve sayıyı lütfen yazınız.

27 Gizli Yazılar  Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir.  Gizlilik dereceleri; ÇOK GİZLİ, GİZLİ, ÖZEL, HİZMETE ÖZEL şeklinde görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir.

28 Gizli Yazılar (Çok Gizli, Gizli, Özel, Hizmete Özel ) 1 GİZLİLİK DERECESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İki satır aralığı İVEDİ Sayı: /02/2013 Konu: İki- dört satır aralığı BAKANLIĞINA İki satır aralığı (satır aralığı yok)

29 Gizli Yazılar (Çok Gizli, Gizli, Özel, Hizmete Özel) 2 İki- dört satır aralığı (İmza) Adı Soyadı Genel Sekreter Uygun satır aralığı EKLER: 1- Yazı örneği (....sayfa) 2- Yönetmelik (....sayfa) Uygun satır aralığı DAĞITIM: Gereği:Bilgi: GİZLİLİK DERECESİ Mithatpaşa Cad. No: Sıhhiye ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Dilek GENÇER ÖZTEKİN Araştırmacı Tel: +90 (312) Faks:+90 (312) Elektronik Ağ: Şanlıurfa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği İrtibat için: Nevzat ÇALIŞ Telf:(0 414) Fax: web: NOT: Cevabi yazınızda şube kodu ve sayıyı lütfen yazınız.

30 İvedi ve Günlü Yazılar, Tekit Yazısı  Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde, yazının ivedi ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Yazıyı alan bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlüdür.  Resmî yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara tekit (üsteleme) yazısı yazılır.

31 Sayfa Numarası, Aslına Uygunluk Onayı  Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde verilir.  Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğinin uygun bir yerine "Aslının aynıdır" ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir.

32 RESMİ YAZIŞMA KURALLARINDA YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN DEĞİŞİKLİKLER 1- Yeni düzenleme, elektronik ortamda yapılacak resmi yazışmaları da kapsayacak. 2- Belgeler, eskiden olduğu gibi A4 boyutundaki kağıda dökülecek. Ancak gerek görülmesi halinde A5 boyutundaki kağıda da çıktı alınabilecek. 3- Üst yazının ekini oluşturan belgelerde kağıdın her iki yüzü de kullanılabilecek. 4- Yazışmalarda yine Times New Roman yazı tipi ve 12 punto kullanılacak. Ama zorunlu hallerde harf büyüklüğü 9′a kadar düşürülebilecek. 5- Yazı alanında metin kısmı dışında, kalın harf kullanılmayacak. 6- Tarihlerde (/) işareti yerine artık nokta kullanılacak. 7- İmza atarken “Yerine” veya “Y.” gibi ibareler kullanılmayacak. “…Adına” veya “… Vekili” ibareleri kullanılacaktır. 8- Paraf, kişinin adı ve soyadının ilk harflerinin el yazısıyla yazılması şeklinde tanımlanıyor. Bu tanım ilk kez yapılmakta. 9- Gerçek kişilerle yazışmalarda artık “rica ederim” ifadesi kullanılmayacak. Resmi yazı, “Saygılarımla”, “İyi dileklerimle” gibi saygı ifade eden ibarelerle bitirilecek.

33 TEŞEKKÜRLER Elif İZGÖRDÜ Nevzat ÇALIŞ


"RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI ELİF KARA İZGÖRDÜ NEVZAT ÇALIŞ ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları